EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0461

A Bizottság határozata (2004. április 29.) a környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meghatározásáról (az értesítés a C(2004) 1714. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–145 (ES)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 78–125 (EN)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 93–138 (PT)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–141 (EL)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 93–140 (IT)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 84–133 (NL)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–142 (DE)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 79–127 (FI)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 96–139 (DA)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 84–134 (FR)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 77–126 (SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 225 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 225 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 43 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32011D0850

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/461/oj

32004D0461

A Bizottság határozata (2004. április 29.) a környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meghatározásáról (az értesítés a C(2004) 1714. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

CS.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
ET.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
HU.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
LT.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
LV.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
MT.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
PL.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
SK.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464
SL.ES fejezet 15 kötet 08 o. 418 - 464


A Bizottság határozata

(2004. április 29.)

a környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meghatározásáról

(az értesítés a C(2004) 1714. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/461/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 1996. szeptember 27-i 96/62/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 96/62/EK irányelv keretrendszert hoz létre a környezeti levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére, és a levegő minőségéről szóló információk jelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítását írja elő.

(2) A környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 1999/30/EK tanácsi irányelv [2] megállapítja az adott határidőre elérendő határértékeket.

(3) A 96/62/EK és 1999/30/EK tanácsi irányelv alapján a környezeti levegő minőségének vizsgálatára vonatkozó éves jelentéséhez felhasználandó kérdőív meghatározásáról szóló, 2001. november 8-i 2001/839/EK bizottsági határozat [3] olyan mintát állapított meg, amelynek alapján a tagállamoknak az ezen irányelvekkel összhangban előírt, a levegő minőségéről szóló információkat rendelkezésre kellett bocsátaniuk.

(4) A környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről szóló, 2000. november 16-i 2000/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [4] megállapítja az adott határidőre elérendő határértékeket. A környezeti levegő ózontartalmáról szóló, 2002. február 12-i 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] célértékeket, hosszú távú célkitűzéseket, tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket állapít meg, amelyek bizonyos kötelezettségeket vonnak maguk után. A tagállamok által benyújtott rendszeres jelentés ezen irányelvek szerves részét képezi, összefüggésben a 96/62/EK irányelvvel, és nélkülözhetetlen e kötelezettségek betartásának ellenőrzéséhez.

(5) Továbbá a 96/62/EK irányelv 11. cikkében meghatározott tételekről, az 1999/30/EK, a 2002/69/EK és a 2002/3/EK irányelv hatálya alá tartozó szennyező anyagokat illetően évente jelentést kell benyújtani.

(6) Az 1999/30/EK irányelvnek megfelelően a kén-dioxidra és a lebegő porra vonatkozó levegőminőségi határértékekről és irányértékekről szóló, 1980. július 15-i 80/779/EGK tanácsi irányelv [6], a levegő ólomtartalmára vonatkozó határértékről szóló, 1982. december 3-i 82/884/EGK tanácsi irányelv [7] és a nitrogén-dioxidra vonatkozó levegőminőségi előírásokról szóló, 1985. március 7-i 85/203/EGK tanácsi irányelv [8] alapján tett jelentésekre vonatkozó rendelkezések 2001. július 19-től hatályukat vesztik, azonban az ezen irányelvek alapján betartandó határértékek a 80/779/EGK és a 82/884/EGK irányelv esetében 2005-ig, a 85/203/EGK irányelv esetében pedig 2010-ig hatályban maradnak, és az ezen határértékek túllépéséről továbbra is jelentést kell tenni az 1999/30/EK irányelv 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően.

(7) A kért információk megfelelő formában történő szolgáltatása érdekében a tagállamoknak a szabványosított kérdőívet kell igénybe venniük.

(8) A 2001/839/EK irányelvben meghatározott kérdőívet ki kell terjeszteni a 2000/69/EK és a 2002/3/EK irányelvből következő éves jelentési kötelezettségekre is, ezzel egy időben pedig az 1999/30/EK irányelvvel kapcsolatban néhány módosítást kell bevezetni a pontosítás és a jelentések jobb vizsgálatának biztosítása érdekében.

(9) Az egyértelműség érdekében a 2001/839/EK határozat helyébe új határozatnak kell lépnie.

(10) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 96/62/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok a mellékletben meghatározott kérdőívet használják a 96/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésével és 12. cikkének (1) bekezdésével, valamint az alábbi rendelkezésekkel összhangban évente elküldendő információk továbbítására:

- az 1999/30/EK irányelv 3. cikkének (1), (3) és (4) bekezdése, 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 6. cikke, 7. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, valamint 9. cikkének (6) bekezdése,

- a 2000/69/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése, 4. cikke és 5. cikkének (1), (2), (3) és (5) bekezdése, továbbá

- a 2002/3/EK irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, 5. cikke, 9. cikkének (1) és (3) bekezdése és 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint (2) bekezdésének b) pontja.

2. cikk

A 2001/839/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 29-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 296., 1996.11.21., 55. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 163., 1999.6.29., 41. o. A 2001/744/EK bizottsági határozattal (HL L 278., 2001.10.23., 35. o.) módosított irányelv.

[3] HL L 319., 2001.12.4., 45. o.

[4] HL L 313., 2000.12.13., 12. o.

[5] HL L 67., 2002.3.9., 14. o.

[6] HL L 229., 1980.8.30., 30. o.

[7] HL L 378., 1982.12.31., 15. o.

[8] HL L 87., 1985.3.27., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Kérdőív

a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK tanácsi irányelvhez, a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló 1999/30/EK tanácsi irányelvhez, valamint a környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről szóló 2000/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez és a környezeti levegő ózontartalmáról szóló 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez kapcsolódóan

TAGÁLLAM: …

KAPCSOLATTARTÓ CÍME: …

REFERENCIAÉV: …

ÖSSZEÁLLÍTÁS DÁTUMA: …

Az alábbi formanyomtatványok különbséget tesznek jogszabály által előírt, és a tagállam által önkéntes alapon bejelentett tételek között. Az önkéntes alapon bejelentendő tételek dőlt betűsek.

Az alábbiak közül több formanyomtatványon a kitöltendő sorok vagy oszlopok száma nem meghatározott. Ezekben az esetekben a kitöltendő üres sorok vagy oszlopok száma három, és szaggatott határvonal jelzi, hogy szükség esetén a formanyomtatványt meg lehet hosszabbítani.

A tagállam által kitöltendő formanyomtatványokon kívül a következőkben néhány táblázat is szerepel. Ezekben a táblázatokban azok a rögzített kódok találhatók, amelyeket a tagállam nem változtathat meg.

A formanyomtatványok jegyzéke

1. formanyomtatvány | A kapcsolattartó szervezet és címe |

2. formanyomtatvány | A zónák és agglomerációk határainak kijelölése |

3. formanyomtatvány | Az 1999/30/EK és a 2000/69/EK irányelv alapján történő vizsgálathoz használt állomások és mérési módszerek |

4. formanyomtatvány | Az ózon vizsgálatához használt állomások, beleértve az ózonnal kapcsolatos nitrogén-dioxidot és nitrogén-oxidokat vizsgáló állomásokat |

5. formanyomtatvány | A javasolt illékony szerves vegyületek vizsgálatához használt állomások és mérési módszerek |

6. formanyomtatvány | Az egyéb ózon prekurzorok vizsgálatához használt állomások és mérési módszerek |

7. formanyomtatvány | Módszerek PM10 és PM2.5, valamint ózon prekurzorok mintavételezésére és mérésére: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok |

8. formanyomtatvány | Azon zónák és agglomerációk jegyzéke, ahol a koncentrációk meghaladják, illetve nem haladják meg a határértékeket vagy a tűréshatárral növelt határértékeket |

9. formanyomtatvány | Azon zónák és agglomerációk jegyzéke, ahol a koncentrációk meghaladják, illetve nem haladják meg az ózon-célértékeket vagy az ózonra vonatkozó hosszú távú célkitűzéseket |

10. formanyomtatvány | Azon zónák és agglomerációk jegyzéke, ahol a koncentrációk meghaladják, illetve nem haladják meg a felső vagy alsó vizsgálati küszöbértékeket, beleértve a kiegészítő vizsgálati módszerek alkalmazásáról szóló tájékoztatást |

11. formanyomtatvány | A határértékek és a tűréshatárral növelt határértékek egyedi túllépése |

12. formanyomtatvány | Egyedi túllépések indokolása: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok |

13. formanyomtatvány | Az ózon-küszöbértékek egyedi túllépései |

14. formanyomtatvány | Az ózon-célértékek túllépése |

15. formanyomtatvány | Az ózonra vonatkozó éves statisztikai adatok |

16. formanyomtatvány | Az ózon prekurzorok éves átlagkoncentrációja |

17. formanyomtatvány | SO2 koncentráció 10 perces középértékének monitoring adatai |

18. formanyomtatvány | PM2.5 koncentráció 24 órás középértékének monitoring adatai |

19. formanyomtatvány | A kiegészítő vizsgálat táblázatos eredményei és alkalmazott módszerei |

20. formanyomtatvány | A 19. formanyomtatványon említett kiegészítő vizsgálati módszerekre tett hivatkozások jegyzéke |

21. formanyomtatvány | Az SO2 határértékek túllépése természetes források miatt |

22. formanyomtatvány | Természetes SO2 források: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok |

23. formanyomtatvány | A PM10 határértékek túllépése természeti jelenségek miatt |

24. formanyomtatvány | A PM10 határértékek túllépése téli homokszórás miatt |

25. formanyomtatvány | Konzultációk az országhatárokon átterjedő szennyeződésekről |

26. formanyomtatvány | A 80/779/EGK, a 82/884/EGK és a 85/203/EGK irányelvben megállapított határértékek túllépései |

27. formanyomtatvány | A 80/779/EGK, a 82/884/EGK és a 85/203/EGK irányelvben megállapított határértékek túllépésének indokolása: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok |

A táblázatok jegyzéke

1. táblázat | Módszerek PM10 és PM2.5, valamint ózon prekurzorok mintavételezésére és mérésére: szabványkódok |

2. táblázat | Egyedi túllépések indokolása: szabványkódok |

3. táblázat | A koncentráció-térképeken használandó statisztikai paraméterek |

4. táblázat | Természetes SO2 források: szabványkódok |

5. táblázat | A PM10 határérték túllépéseket okozó természeti jelenségek: szabványkódok |

1. formanyomtatvány A kapcsolattartó szervezet és címe

A kapcsolattartó szervezet neve | |

Postacíme | |

A kapcsolattartó személy neve | |

A kapcsolattartó személy telefonszáma | |

A kapcsolattartó személy telefax száma | |

A kapcsolattartó személy e-mail címe | |

Magyarázó megjegyzések (szükség esetén) | |

Megjegyzés az 1. formanyomtatványhoz:

A tagállam megadja a kapcsolattartó szervezet nevét és – lehetőség szerint – az országos szintű kapcsolattartó személy nevét, akit szükség esetén a Bizottság megkereshet a kérdőív egyes részleteivel kapcsolatban.

2. formanyomtatvány A zónák és agglomerációk határainak kijelölése (a 96/62/EK irányelv 5. cikke és 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

| Zónák |

| | |

A zóna teljes neve | | | |

A zóna kódja | | | |

Szennyező anyag(ok), esetleges külön védelmi célok, amelyekre a zóna vonatkozik | | | |

Típus (ag/nonag) | | | |

Terület (km2) | | | |

Népesség | | | |

Határkoordináta-párok | | | |

Határkoordináta-párok | | | |

Határkoordináta-párok | | | |

Megjegyzések a 2. formanyomtatványhoz:

(1) A tagállamnak nemcsak a zóna nevét, hanem a zóna egyedi kódját is meg kell adnia.

(2) A tagállam a következő kódok használatával feltünteti azon szennyező anyago(ka)t, amelyekre a zóna vonatkozik: "S" az SO2-re, "N" az NO2/NOx-re, "P" a PM10-re, "L" az ólomra, "B" a benzolra, "C" a szén-monoxidra és "O" az ózonra, pontosvesszővel elválasztva, vagy "A", ha a zóna mindezekre a szennyező anyagokra vonatkozik. Ha külön zónákat állapítottak meg az egészség, az ökoszisztéma és a vegetáció védelmére, a tagállamnak az alábbi kódokat kell alkalmaznia: "SH" az egészség SO2-vel szembeni védelmére, "SE" az ökoszisztéma SO2-vel szembeni védelmére, "NH" az egészség NO2 szembeni védelmére és "NV" a vegetáció NOx-el szembeni védelmére.

(3) Meg kell jelölni, hogy a zóna agglomeráció (kód:"ag") vagy nem (kód:"nonag").

(4) A tagállamok tetszés szerint megadhatják a zóna területének nagyságát és népességének létszámát az adatok további, európai szinten történő feldolgozásához.

(5) További feldolgozás céljából a tagállam megadja a zóna határait szabványos formátumban (sokszög formájában, az ISO 6709: földrajzi hosszúság és szélesség szerinti földrajzi koordináták megadásával). A tagállam külön megadja a zónák térképét (elektronikus fájlként vagy papíron) a zónára vonatkozó adatok helyes értelmezésének megkönnyítése érdekében. A tagállamnak legalább a zóna határait meg kell adnia vagy a 2. formanyomtatványon, vagy mellékelnie kell a zóna térképét.

3. formanyomtatvány Az 1999/30/EK (IX. melléklet) és a 2000/69/EK (VII. melléklet)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 3. formanyomtatványhoz:

(1) A 3. formanyomtatványon és a kérdőív többi formanyomtatványain az "EoI-állomáskód" azt a kódot jelenti, amelyet az információcseréről szóló 97/101/EK határozat szerinti adatcsere során használnak. A "helyi állomáskód" a tagállamon vagy régión belül használt kód.

(2) A tagállamnak a harmadik oszlopban meg kell adnia az ózonra vonatkozó zóná(ka)t, amely(ek)ben az állomás található. Ha egynél több zóna érintett, akkor a kódokat pontosvesszővel kell elválasztani.

(3) A tagállam az "SO2", "NO2", "NOx", "Ólom", "Benzol" és "CO" oszlopban feltünteti, hogy a mérést felhasználja-e az 1999/30/EK irányelv vagy a 2000/69/EK irányelv szerinti vizsgálatra; ha igen, a rovatba "y" jelet kell tenni, ha nem, a rovatot üresen kell hagyni. Megjegyzendő, hogy az NOx megjelölése azt jelenti, hogy az állomás olyan helyen van, ahol érvényben van a vegetáció védelmére szolgáló határérték. Ha az állomás az 1999/30/EK irányelv IV. mellékletében említettek szerint ólom-pontforrások közvetlen közelében van, akkor a tagállamnak a "y" helyett "SS" jelölést kell alkalmaznia.

(4) A tagállamnak a "PM10" és "PM2,5" oszlop bejelölésével kell feltüntetnie, hogy a mérést felhasználja-e az 1999/30/EK irányelv szerinti vizsgálatra, és ugyanakkor az alkalmazott mérési módszert is meg kell adnia. Ha a tagállam a mérést az irányelv szerinti vizsgálatra használja, fel kell tüntetnie a mérési módszer kódját (ld. az 5. megjegyzést); ha a mérést nem az irányelv szerinti vizsgálatra használja, akkor a rovatot üresen kell hagyni. A PM2,5 koncentrációkra vonatkozó, a 96/62/EK irányelv 6. cikke szerinti hivatalos vizsgálat elvégzése nem szükséges.

(5) A PM10-re és PM2,5-re vonatkozó mérési módszer kódja a kérdőívben megadott valamelyik szabványkóddal (lásd az 1. táblázatot) vagy a tagállam által megállapított azon kóddal adható meg, amely a módszereknek a tagállam által leírt külön jegyzékére hivatkozik (lásd a 7. formanyomtatványt). A tagállam által megállapított leírás lehet hivatkozás is a kérdőívhez csatolt külön dokumentumra. Ha a mérési módszer az év során megváltozott, a tagállamnak mindkét módszer kódját meg kell adnia: először annak a módszernek a kódját, amely az év során a leghosszabb ideig volt használatban, majd utána a másikat, pontosvesszővel elválasztva.

(6) Ha a PM10-re vagy PM2,5-re vonatkozó mérési módszer nem az 1999/30/EK irányelv IX. mellékletében meghatározott referenciamódszer, illetve ideiglenes referenciamódszer, akkor a tagállam feltünteti azt a korrekciós tényezőt, amellyel a mért koncentrációkat megszorozta, hogy a kérdőívben megadott koncentrációt megkapja, vagy feltünteti a megfelelő korrekciós egyenletet. Korrekciós egyenlet alkalmazása esetén szabad képlet használható, amelyben a mért koncentrációt "CM"-mel, a jelentett koncentrációt pedig "CR"-rel kell jelölni, lehetőleg a CR = f (CM) képlet használatával. Ha a módszer eredményei korrekció alkalmazása nélkül egyenértékűnek bizonyultak, akkor a tagállamnak ezt az "1" érték beírásával kell feltüntetnie a korrekciós tényező vagy egyenlet helyén.

(7) "Az állomás funkciója" azt adja meg, hogy az állomás olyan helyen van-e, amelyre a) egészségügyi határértékek, az ökoszisztémára vonatkozó SO2-határértékek és a vegetációra vonatkozó NOx határértékek érvényesek (kód: "HEV"); b) csak az egészségügyi határértékek és az ökoszisztémára vonatkozó SO2-határértékek érvényesek (kód: "HE"); c) csak az egészségügyi határértékek és a vegetációra vonatkozó NOx határértékek érvényesek (kód: "HV"), vagy d) csak az egészségügyi határértékek érvényesek (kód: "H").

4. formanyomtatvány Az ózon vizsgálatához használt állomások, beleértve az ózonnal kapcsolatos nitrogén-dioxidot és a nitrogén-oxidokat (a 2002/3/EK irányelv III., IV., VI. melléklete)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 4. formanyomtatványhoz:

(1) A tagállamnak a harmadik oszlopban meg kell neveznie azt a zónát, ahol az állomás található.

(2) A tagállam az "O3", az "NO2" és az "NOx" oszlopok bejelölésével feltünteti, hogy felhasználja-e a mérést a 2002/3/EK irányelv szerinti vizsgálatra; ha igen, a rovatba "y" jelet kell tenni, ha nem, a rovatot üresen kell hagyni. Az "NO2" oszlop a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említettek szerinti mérést, az "NOx" oszlop pedig a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdésében említettek szerinti mérést jelöl.

(3) "Az állomás típusa" meghatározás megfelel a 2002/3/EK irányelv IV. mellékletének. Az alábbi kódokat kell alkalmazni: "U" a városi, "S" az elővárosi, "R" a vidéki és "RB" a vidéki háttér-állomás.

5. formanyomtatvány A javasolt illékony szerves vegyületek vizsgálatához használt állomások és mérési módszerek (a 2002/3/EK irányelv VI. melléklete)

| Állomások |

| | |

EoI-állomáskód | | | |

Helyi állomáskód | | | |

Ózonra vonatkozó zóna kódja | | | |

Etán | | | |

Etilén | | | |

Acetilén | | | |

Propán | | | |

Propén | | | |

n-bután | | | |

i-bután | | | |

1-butén | | | |

transz-2-butén | | | |

cisz-2-butén | | | |

1,3-butadién | | | |

n-pentán | | | |

i-pentán | | | |

1-pentén | | | |

2-pentén | | | |

Izoprén | | | |

n-hexán | | | |

i-hexán | | | |

n-heptán | | | |

n-oktán | | | |

i-oktán | | | |

Benzol | | | |

Toluol | | | |

Etil-benzol | | | |

m+p-xilén | | | |

o-xilén | | | |

1,2,4-trimetil-benzol | | | |

1,2,3-trimetil-benzol | | | |

1,3,5-trimetil-benzol | | | |

Formaldehid | | | |

Az összes nem metán szénhidrogén | | | |

Megjegyzések az 5. formanyomtatványhoz:

(1) A tagállamnak az 5. formanyomtatványon az e kérdőívben megadott egyik szabványkóddal jelölve (lásd 1. táblázat) vagy egy, a tagállam által meghatározott kóddal jelölve (7. formanyomtatvány) fel kell tüntetnie minden egyes állomás és a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján vizsgált minden egyes anyag esetében a mérési módszert.

(2) Mivel az ózon prekurzorok tekintetében a jelentési kötelezettség "minden illékony szerves vegyületre" kiterjed, az 5. formanyomtatványban található jegyzék csak a 2002/3/EK irányelv VI. mellékletének megfelelő ajánlás.

6. formanyomtatvány Az egyéb ózon prekurzorok vizsgálatához használt állomások és mérési módszerek (a 2002/3/EK irányelv VI. melléklete)

| Állomások |

| | |

EoI-állomáskód | | | |

Helyi állomáskód | | | |

Ózonra vonatkozó zóna kódja | | | |

Megjegyzés a 6. formanyomtatványhoz:

A 6. formanyomtatvány bal szélső oszlopában a tagállam feltünteti a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése értelmében vizsgált, az 5. formanyomtatványon szereplőktől eltérő ózon prekurzorokat. A tagállam a 6. formanyomtatványban az e kérdőívben megadott egyik szabványkóddal (lásd 1. táblázat) vagy egy, a tagállam által meghatározott kóddal jelölve (7. formanyomtatvány) feltünteti minden egyes állomás és minden egyes anyag esetében a mérési módszert. Az 5. formanyomtatvány 2. megjegyzése megfelelően alkalmazandó a 6. formanyomtatványra.

1. táblázat Módszerek PM10, PM2,5 és ózon prekurzorok mintavételezésére és mérésére: szabványkódok1

Módszer kódja | Leírás |

M1 | PM10 vagy PM2,.5: Béta-elnyelés |

M2 | PM10 vagy PM2,5: Gravimetria a PM10 és/vagy a PM2.5 esetében – folyamatos mérés |

M2dxxx | PM10 vagy PM2,5: Gravimetria a PM10 és/vagy a PM2.5 esetében – véletlenszerű mérés; az xxx a mért napok számát jelöli. Példa: az év 180 napján végzett véletlenszerű mintavételt az M2d180 jelöli. |

M3 | PM10 vagy PM2,5: Lengő mikromérleg a PM10 és/vagy a PM2,5 esetében |

M4 | Összegzett NMHC: automatizált, félfolyamatos monitoring, az NMHC értéke az összes HC kivéve a metán; FID |

M5 | Összegzett NMHC: automatizált, félfolyamatos monitoring, az NMHC metántól való kromatográfiás elválasztása után; FID |

M6 | Egyedi VOC: automatizált mintavétel és on-line analízis; mélyhűtött minta előkoncentrációja, GC/FID (MS) kimutatás |

M7 | Egyedi VOC: a levegőből tartályba vett minta; off-line analízis GC/FID (MS) alkalmazásával |

M8 | Egyedi VOC: aktív szilárd adszorbensből vett minta; off-line analízis GC/FID (MS) alkalmazásával oldószerrel vagy hővel történő deszorbeálás után |

M9 | Egyedi VOC: diffúz szilárd adszorbensből vett minta; off-line analízis GC/FID (MS) alkalmazásával oldószerrel vagy hővel történő deszorbeálás után |

M10alkód2 | Formaldehid: mintavétel DNPH alkalmazásával; a hidrazonok off-line analízise HPLC-vel UV-kimutatással (360 nm). |

M11alkód1 | Formaldehid: mintavétel HMP-vel; az oxazolidin off-line analízise GC-NPD-vel |

M12alkód2 | Formaldehid: mintavétel hidrogén-szulfittal és kromotropsavval; off-line analízis spektrometriával (580 nm) |

DNPH: dinitrofenil-hidrazin; FID: lángionizációs detektálás; GC: gázkromatográfia; HC: szénhidrogének; HMP: hidroxi-metil-piperidin; HPLC: nagynyomású folyadék-kromatográfia; MS: tömegspektrométer; NMHC: nem metán szénhidrogének; NPD: nitrogén-foszfor detektor; UV: ultraibolya; VOC: illékony szerves vegyületek.

Az impingerrel történő mintavételnél használandó alkód: "IM"; szorbensen végzett aktív mintavételnél használandó alkód: "AS"; diffúz mintavételnél használandó alkód: "DI". Példa: "M10AS".

7. formanyomtatvány Módszerek PM10, PM2.5 és ózon prekurzorok mintavételezésére és mérésére: a tagállam által megállapítható kiegészítő kódok (az 1999/30/EK irányelv IX. melléklete és a 2002/3/EK irányelv VI. melléklete)

+++++ TIFF +++++

8. formanyomtatvány Azon zónák és agglomerációk jegyzéke, ahol a koncentrációk meghaladják, illetve nem haladják meg a határértékeket (LV) vagy a tűréshatárral növelt határértékeket (LV + MOT) (a 96/62/EK irányelv 8., 9. és 11. cikke, az 1999/30/EK irányelv I., II., III. és IV. melléklete, a 2000/69/EK irányelv I. és II. melléklete)

8a. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol az SO2-re vonatkozó határértékeket túllépték

+++++ TIFF +++++

8b. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol az NO2/NOx-ra vonatkozó határértékeket túllépték

+++++ TIFF +++++

8c. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol a PM10-re vonatkozó határértékeket túllépték

+++++ TIFF +++++

8d. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol az ólomra vonatkozó határértékeket túllépték

+++++ TIFF +++++

8e. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol a benzolra vonatkozó határértékeket túllépték

+++++ TIFF +++++

8f. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol a szén-monoxidra vonatkozó határértékeket túllépték

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 8. formanyomtatványhoz:

(1) Az oszlopokban található rövidítések jelentése a következő:

>LV + MOT: a tűréshatárral növelt határérték felett;

≤LV + MOT; >LV: a tűréshatárral megnövelt határérték alatti vagy azzal megegyező, de a határérték felett;

≤LV: a határérték alatti vagy azzal megegyező;

>LV: a határérték felett;

SS: pontforrások miatt, lásd a 7. megjegyzést

3. cikk (2) bekezdés meghosszabbított határidő megadva, lásd a 8. megjegyzést

(2) A ">LV + MOT" értelmezése ">LV", ha a tűréshatár 0 %-ra csökkent. Ebben az esetben az "LV+MOT; >LV"-vel jelölt oszlop nem használható.

(3) Ha az oszlop címsora a zóna állapotát írja le, "y" jelölést kell alkalmazni.

(4) Ha csupán a modellszámításból adódik a túllépés, akkor "y" helyett "m" jelölést kell alkalmazni.

(5) Az ökoszisztémára és a vegetációra vonatkozó küszöbértékek túllépését csak akkor kell feltüntetni, ha a túllépés olyan területen fordult elő, amelyre ezek a határértékek vonatkoznak. Azon zónák esetében, ahol nincsenek olyan területek, amelyekre ezek a határértékek vonatkoznak, az "LV" oszlopba "n" jelet kell tenni.

(6) A téli középértéket a referenciaévet megelőző év október 1-jétől a referenciaév március 31-ig tartó időszak alapján határozzák meg.

(7) Ha a 8d. formanyomtatványon feltüntetett túllépés csak az 1999/30/EK irányelv IV. melléklete szerint megnevezett pontforrások közvetlen szomszédságában előforduló túllépés miatt következett be, a tagállamnak ezt az "SS" oszlopban "y" jellel kell megjelölnie.

(8) A 8e. formanyomtatványon szereplő "LV" a 2000/69/EK irányelv I. mellékletében meghatározott határértékre vonatkozik. Azon zónák esetében, amelyeknél a Bizottság a 2000/69/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően határidő-meghosszabbítást adott a benzolra, a tagállam ezt a "3. cikk (2) bekezdés" oszlopban "y" jelölés alkalmazásával tünteti fel.

9. formanyomtatvány Azon zónák és agglomerációk jegyzéke, ahol a koncentrációk meghaladják, illetve nem haladják meg az ózon-célértékeket vagy az ózonra vonatkozó hosszú távú célkitűzéseket (a 2002/3/EK irányelv I. melléklete)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 9. formanyomtatványhoz:

Az oszlopokban található rövidítések jelentése a következő:Megjegyzések a 9. formanyomtatványhoz:

>TV : az ózonra vonatkozó célérték felett;

≤TV; >LTO : az ózonra vonatkozó célérték alatti vagy azzal megegyező, de az ózonra vonatkozó hosszú távú célkitűzés felett;

≤LTO : az ózonra vonatkozó hosszú távú célkitűzés alatti vagy azzal megegyező.

(1) Ha az oszlop címsora a zóna állapotát írja le, "y" jelölést kell alkalmazni.

(2) Ha csupán a modellszámításból adódik a túllépés, akkor "y" helyett "m" jelölést kell alkalmazni.

(3) Az állapotot az egészségügyi célérték esetében három, a vegetációra vonatkozó célérték esetében pedig öt éven keresztül kell vizsgálni.

10. formanyomtatvány Azon zónák és agglomerációk jegyzéke, ahol a koncentrációk meghaladják, illetve nem haladják meg a felső vizsgálati küszöbértékeket (UAT) vagy az alsó vizsgálati küszöbértékeket (LAT), beleértve a kiegészítő vizsgálati módszerek alkalmazásáról szóló tájékoztatást (a 96/62/EK irányelv 6. cikke, az 1999/30/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és V. melléklete, a 2000/69/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdése és III. melléklete, valamint a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése és VII. melléklete)

10a. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol az SO2 vizsgálati küszöbértékét túllépték és kiegészítő

+++++ TIFF +++++

10b. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol az NO2/NOx vizsgálati küszöbértékét túllépték és kiegészítő

+++++ TIFF +++++

10c. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol a PM10 vizsgálati küszöbértékét átlépik és kiegészítő PM10 viszgálatot végeztek

+++++ TIFF +++++

10d. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol az ólom vizsgálati küszöbértékét túllépték és kiegészítő ólomvizsgálatot végeztek

+++++ TIFF +++++

10e. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol a benzol vizsgálati küszöbértékét túllépték és kiegészítő benzolvizsgálatot végeztek

+++++ TIFF +++++

10f. formanyomtatvány Azon zónák jegyzéke, ahol a szén-monoxid vizsgálati küszöbértékét túllépték és kiegészítő szén-monoxid vizsgálatot végeztek

+++++ TIFF +++++

10g. formanyomtatvány Azon zónák listája, ahol ózonra vonatkozó kiegészítő vizsgálatot végeztek

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 10. formanyomtatványhoz:

(1) Az oszlopokban található rövidítések jelentése a következő:

>UAT : a felső vizsgálati küszöbérték felett;

≤UAT; >LAT : a felső vizsgálati küszöbérték alatti vagy azzal megegyező, de az alsó vizsgálati küszöbérték felett;

≤LAT : az alsó vizsgálati küszöbérték alatti vagy azzal megegyező;

SA : kiegészítő vizsgálat, lásd a 6. megjegyzést

(2) Ha az oszlop címsora a zóna állapotát írja le, "y" jelölést kell alkalmazni.

(3) Ha csupán a modellszámításból adódik a túllépés, akkor "y" helyett "m" jelölést kell alkalmazni.

(4) Az ökoszisztémára vonatkozó határértékek túllépését csak akkor kell feltüntetni, ha a túllépés olyan területen fordult elő, amelyre ezek a határértékek vonatkoznak.

(5) Az UAT- és az LAT-túllépést a referenciaév és az azt megelőző négy év alapján ítélik meg az 1999/30/EK irányelv V. mellékletének II. pontjában és a 2000/69/EK irányelv III. mellékletének II. pontjában megadott előírásokkal összhangban.

(6) A tagállam az "SA" jelölésű oszlopban feltünteti, hogy a helyhez kötött mérőállomások által szolgáltatott információkat egészítették-e ki az 1999/30/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdésében, a 2000/69/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében és a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett, egyéb forrásokból származó információkkal.

11. formanyomtatvány A határértékek és a tűréshatárral (MOT) növelt határértékek egyedi túllépése (a 96/62/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontja, az 1999/30/EK irányelv I., II., IV. és V. melléklete és a 2000/69/EK irányelv I. és II. melléklete)

11a. formanyomtatvány Az SO2 MOT-vel növelt egészségügyi határértékének túllépése (1 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

11b. formanyomtatvány Az SO2 egészségügyi határértének túllépése (24 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

11c. formanyomtatvány Az ökoszisztémára vonatkozó SO2 határérték túllépése (éves középérték)

+++++ TIFF +++++

11d. formanyomtatvány Az ökoszisztémára vonatkozó SO2 határérték túllépése (téli középérték)

+++++ TIFF +++++

11e. formanyomtatvány Az NO2 MOT-vel növelt egészségügyi határértékének túllépése (1 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

11f. formanyomtatvány Az NO2 MOT-vel növelt egészségügyi határértékének túllépése (éves középérték)

+++++ TIFF +++++

11g. formanyomtatvány A vegetációra vonatkozó NOx határérték túllépése

+++++ TIFF +++++

11h. formanyomtatvány A PM10 MOT-vel növelt határértékének túllépése (1. szakasz; 24 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

11i. formanyomtatvány A PM10 MOT-vel növelt határértékének túllépése (1. szakasz; éves középérték)

+++++ TIFF +++++

11j. formanyomtatvány Az ólom MOT-vel növelt határértékének túllépése

+++++ TIFF +++++

11k. formanyomtatvány A benzol MOT-vel növelt határértékének túllépése

+++++ TIFF +++++

11l. formanyomtatvány A szén-monoxid MOT-vel növelt határértékének túllépése

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 11. formanyomtatványhoz:

(1) Az állomásnak az EoI-állomáskód megadásával történő azonosítása nem kötelező, de rendkívül ajánlott.

(2) Az "MOT-vel növelt határérték" értelmezése "határérték", ha a tűréshatár 0 %-ra csökken.

(3) A "Hónap"-ot és a "Nap"-ot számmal kell jelölni (1-től 12-ig, illetve 1-től 31-ig). Az "Óra" megadásakor "1"-et kell megjelölni a 00:00 és 01:00 közötti órára stb.

(4) Az egy állomáson mért összes tűréshatárral növelt határérték túllépést jelenteni kell, amennyiben a túllépések összesített száma meghaladja a megengedettet. Ha az egy állomáson mért túllépések összesített száma a megengedett számnál alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a túllépéseket nem kell jelenteni.

(5) A túllépés indoka az e kérdőívben megadott egy vagy több szabványkóddal (lásd a 2. táblázatot), illetve a tagállam által megállapított olyan kóddal adható meg, amely az indokoknak a tagállam által leírt külön jegyzékére hivatkozik (lásd a 12. formanyomtatványt). Több indok megadása esetén a kódokat pontosvesszővel kell elválasztani. A tagállam által adott leírás lehet hivatkozás is a kérdőívhez csatolt külön dokumentumra.

(6) Az olyan zónákban bekövetkezett túllépések esetében, amelyekre a Bizottság a 2000/69/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján korlátozott határidő-meghosszabbítást adott, a tagállamnak "y"-t kell beírnia a "3. cikk (2) bekezdés" jelölésű oszlopba.

(7) Ha nem figyeltek meg a megengedett túllépések számánál több túllépést, akkor a tagállam a "Nem volt túllépés" szöveget írja be az első sor baloldali rovatába.

2. táblázat Egyedi túllépések indokolása: szabványkódok

Indoklási kód | Leírás |

S1 | Nagy forgalmú városközpont |

S2 | Főútvonalhoz közeli hely |

S3 | Helyi ipar, beleértve az energiatermelést |

S4 | Kőfejtés vagy bányászati tevékenység |

S5 | Háztartási fűtés |

S6 | Véletlenszerű kibocsátás ipari forrásból |

S7 | Véletlenszerű kibocsátás nem ipari forrásból |

S8 | Természetes forrás(ok) vagy természeti jelenség(ek) |

S9 | Az utak téli homokszórása |

S10 | Országhatáron átterjedő levegőszennyezés a tagállamon kívül eső forrásokból |

S11 | Helyi üzemanyagtöltő állomás |

S12 | Parkoló |

S13 | Benzoltárolás |

12. formanyomtatvány Egyedi túllépések indokolása: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok (a 96/62/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontja, az 1999/30/EK irányelv I., II., IV. és V. melléklete, valamint a 2000/69/EK irányelv I. és II. melléklete)

+++++ TIFF +++++

13. formanyomtatvány Az ózon küszöbértékek egyedi túllépései (a 2002/3/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és III. melléklete)

+++++ TIFF +++++

13a. formanyomtatvány Az ózonra vonatkozó tájékoztatási küszöbérték túllépése 13b. formanyomtatvány Az ózonra vonatkozó riasztási küszöbérték túllépése

+++++ TIFF +++++

13c.formanyomtatvány Az ózonra vonatkozó hosszú távú egészségvédelmi célkitűzés túllépése

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 13. formanyomtatványhoz:

(1) Az "Indoklási kód(ok)" esetében lásd a 11. formanyomtatvány 5. megjegyzését.

(2) 13a és 13b: A túllépési időszak folyamatos időszak egy olyan naptári napon belül, amely alatt a küszöbértéket folyamatosan túllépték. Egy időszak nem tehet ki több órát, mint egy naptári nap óráinak száma. Ha egy naptári napon belül egynél több túllépési időszak fordul elő, minden egyes időszakról külön kell jelentést készíteni.

(3) Az NO2 mérésekre vonatkozó jelentési követelmény az O3 mintavételezési pontok legalább 50 %-ára korlátozódik (a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése).

14. formanyomtatvány Az ózon-célértékek túllépése (a 2002/3/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és III. melléklete)

14a. formanyomtatvány Azon állomások, ahol az emberi egészségre megállapított ózon-célértéket túllépték

+++++ TIFF +++++

14b. formanyomtatvány Azon állomások, ahol a vegetációra megállapított ózon-célértéket túllépték

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 14. formanyomtatványhoz:

(1) Az adatoknak összhangban kell lenniük a 2002/3/EK irányelv I. melléklete II. szakaszának b és c lábjegyzetében meghatározott követelményekkel. Ha a három- vagy ötéves átlag nem határozható meg teljes és folyamatos éves adatsor alapján, akkor a számítás során figyelembe vett minden egyes évet fel kell tüntetni a jobb szélső oszlopban, pontosvesszővel elválasztva.

(2) 14a. formanyomtatvány: Az egy állomáson mért összes célérték-túllépést jelenteni kell, amennyiben a túllépések összesített száma meghaladja a megengedettet. Ha az egy állomáson mért túllépések összesített száma a megengedett számnál alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a túllépéseket nem kell jelenteni.

15. formanyomtatvány Az ózonra vonatkozó éves statisztikai adatok (a 2002/3/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és III. melléklete)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzés a 15. formanyomtatványhoz:

Az érvényes adatok száma az AOT40 esetében a vonatkozó időszakban rendelkezésre álló óránkénti adatokra vonatkozik (a vegetáció védelme esetében 8:00 és 20:00 között májustól júliusig, legfeljebb 1104 óra; az erdő védelme esetében 8:00 és 20:00 között áprilistól szeptemberig, legfeljebb 2196 óra).

16. formanyomtatvány Az ózon prekurzorok éves átlagkoncentrációja (a 2002/3/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és VI. melléklete)

16a. formanyomtatvány A javasolt illékony szerves vegyületek éves átlagkoncentrációja

| Állomások |

| | |

EoI-állomáskód | | | |

Etán | | | |

Etilén | | | |

Acetilén | | | |

Propán | | | |

Propén | | | |

n-bután | | | |

i-bután | | | |

1-butén | | | |

transz-2-butén | | | |

cisz-2-butén | | | |

1,3-butadién | | | |

n-pentán | | | |

i-pentán | | | |

1-pentén | | | |

2-pentén | | | |

Izoprén | | | |

n-hexán | | | |

i-hexán | | | |

n-heptán | | | |

n-oktán | | | |

i-oktán | | | |

Benzol | | | |

Toluol | | | |

Etil-benzol | | | |

m+p-xilén | | | |

o-xilén | | | |

1,2,4-trimetil-benzol | | | |

1,2,3-trimetil-benzol | | | |

1,3,5-trimetil-benzol | | | |

Formaldehid | | | |

Az összes nem metán szénhidrogén | | | |

16b. formanyomtatvány Egyéb ózon prekurzorok éves átlagkoncentrációja

| Állomások |

| | |

EoI-állomáskód | | | |

Megjegyzések a 16. formanyomtatványhoz:

(1) A 16a. formanyomtatvány első sorában a tagállamnak kell jelentenie az EoI-állomáskódokat, az azt követő sorokban pedig a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése értelmében vizsgált ózon prekurzorok éves átlagkoncentrációját.

(2) A 16a. formanyomtatványban leírtaktól eltérő és a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése szerint vizsgált ózon prekurzorok esetében a tagállamnak a 16b. formanyomtatványt a 16a. formanyomtatvány szerkezetének megfelelően kell kitöltenie, az első oszlopban feltüntetve ezeket az egyéb anyagokat.

(3) Mivel az ózon prekurzorok tekintetében a jelentési kötelezettség "minden illékony szerves vegyületre" kiterjed, a 16a. formanyomtatványon található jegyzék csak a 2002/3/EK irányelv VI. melléklete szerinti ajánlás.

(4) Az információcseréről szóló 97/101/EK határozat értelmében már jelentett koncentrációkat nem kell jelenteni a 16. formanyomtatványon.

17. formanyomtatvány SO2 koncentrációk 10 perces középértékének monitoringadatai (az 1999/30/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzés a 17. formanyomtatványhoz:

Ha a tagállam nem tudja rögzíteni a kén-dioxid koncentráció 10 percre átlagolt adatait, ezt a formanyomtatványt nem kell kitölteni.

18. formanyomtatvány PM2,5 koncentrációk 24 órás középértékének monotoringadatai (az 1999/30/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése)

+++++ TIFF +++++

19. formanyomtatvány A kiegészítő vizsgálat táblázatos eredményei és alkalmazott módszerei (az 1999/30/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és VIII. mellékletének II. szakasza, a 2000/69/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdése és VI. mellékletének II. szakasza és a 2002/3/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése és VII. mellékletének II. szakasza)

19a. formanyomtatvány Az SO2-re vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei

+++++ TIFF +++++

19b. formanyomtatvány Az NO2/NOx-re vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei

+++++ TIFF +++++

19c.1 formanyomtatvány A PM10-re vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei (1. szakasz)

+++++ TIFF +++++

19c.2 formanyomtatvány A PM10-re vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei (2. szakasz)

+++++ TIFF +++++

19d. formanyomtatvány Az ólomra vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei

+++++ TIFF +++++

19e. formanyomtatvány A benzolra vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei

+++++ TIFF +++++

19f. formanyomtatvány A szén-monoxidra vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei

+++++ TIFF +++++

19g. formanyomtatvány Az ózonra vonatkozó kiegészítő vizsgálat eredményei és alkalmazott módszerei

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 19. formanyomtatványhoz:

(1) "Módszer": a tagállam által meghatározott, publikációkra vagy jelentésekre tett hivatkozások külön jegyzékére (20. formanyomtatvány) utaló kód, amelyekben a kiegészítő módszer dokumentációja található. A 20. formanyomtatvány a Bizottságnak benyújtandó jelentés része; a hivatkozott publikációkat vagy jelentéseket nem kell elküldeni a Bizottságnak.

(2) A 19. formanyomtatvány kiegészíthető a koncentráció-eloszlást bemutató térképekkel. A lehetőségek figyelembevétele mellett a tagállam számára ajánlott az egyes zónákon és agglomerációkon belüli koncentráció-eloszlást bemutató térképek összeállítása. Ajánlott továbbá megadni azon paramétereket ábrázoló koncentrációs izovonalakat, amelyekben a levegő minőségére vonatkozó küszöbértékeket azok minden 10 %-ának megfelelő izovonalak felhasználásával kifejezték.

(3) Az információnak a hosszú távú célkitűzéseknek (egy év), az egészségügyi célértéknek (három év) és a vegetációs célértéknek (öt év) megfelelő átlagolási időszakra kell vonatkoznia.

3. táblázat A koncentráció-térképeken használandó statisztikai paraméterek

Szennyező anyag | Paraméterek |

SO2 | Az 1 órás középérték 99,7 százalékos értéke; a 24 órás középérték 98,9 százalékos értéke; éves középérték; téli középérték |

NO2 | Az 1 órás középérték 99,8 százalékos értéke |

NO2/NOx | Éves középérték |

PM10 | A 24 órás középérték 90,1 százalékos értéke (1. szakasz); a 24 órás középérték 97,8 százalékos értéke (2. szakasz) |

PM10 és PM2.5 | Éves középérték |

Ólom | Éves középérték |

Benzol | Éves középérték |

Szén-monoxid | Napi nyolcórás maximális középérték |

Ózon | Napi nyolcórás középérték 92,9 százalékos értéke az elmúlt három évre átlagolva; napi nyolcórás maximális középérték a referenciaévben; AOT40 (májustól júliusig) az elmúlt öt évre átlagolva |

20. formanyomtatvány A 19. formanyomtatványon említett kiegészítő vizsgálati módszerekre tett hivatkozások jegyzéke (az 1999/30/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és VIII. mellékletének II. szakasza)

+++++ TIFF +++++

21. formanyomtatvány Az SO2 határértékek túllépése természetes források miatt (az 1999/30/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése)

21a. formanyomtatvány Egészségügyi SO2 határérték (1 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

21b. formanyomtatvány Egészségügyi SO2 határérték (24 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

21c. formanyomtatvány Az ökoszisztémára vonatkozó SO2 határérték (éves középérték)

+++++ TIFF +++++

21d. formanyomtatvány Az ökoszisztémára vonatkozó SO2 határérték (téli középérték)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzés a 21. formanyomtatványhoz:

A természetes forrás az e kérdőívben megadott egy vagy több szabványkóddal (lásd a 4. táblázatot) vagy a tagállam által megállapított, a természetes forrásoknak a tagállam által leírt külön jegyzékére vonatkozó kóddal adható meg (lásd a 22. formanyomtatványt).

4. táblázat Természetes SO2 források: szabványkódok

A természetes forrás kódja | Leírás |

A1 | Vulkanikus tevékenység a tagállamon belül |

A2 | Vulkanikus tevékenység a tagállamon kívül |

B | Tengerparti vizes élőhely |

C1 | Természetes tüzek a tagállamon belül |

C2 | Természetes tüzek a tagállamon kívül |

22. formanyomtatvány Természetes SO2 források: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok (az 1999/30/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése)

+++++ TIFF +++++

23. formanyomtatvány A PM10 határértékek túllépése természeti jelenségek miatt (az 1999/30/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése)

23a. formanyomtatvány Természeti jelenségek hozzájárulása a PM10 határérték túllépéséhez (1. szakasz; 24 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

23b. formanyomtatvány Természeti jelenségek hozzájárulása a PM10 határérték túllépéséhez (1. szakasz; éves középérték)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzés a 23. formanyomtatványhoz:

A természeti jelenség az e kérdőívben megadott egy vagy több szabványkóddal (lásd az 5. táblázatot) adható meg.

5. táblázat A PM10 határérték túllépéseket okozó természeti jelenségek: szabványkódok

A természeti jelenség kódja | Leírás |

A1 | Vulkánkitörés a tagállamon belül |

A2 | Vulkánkitörés a tagállamon kívül |

B1 | Szeizmikus tevékenység a tagállamon belül |

B2 | Szeizmikus tevékenység a tagállamon kívül |

C1 | Geotermikus tevékenység a tagállamon belül |

C2 | Geotermikus tevékenység a tagállamon kívül |

D1 | Erdő- vagy bozóttűz a tagállamon belül |

D2 | Erdő- vagy bozóttűz a tagállamon kívül |

E1 | Szélvihar a tagállamon belül |

E2 | Szélvihar a tagállamon kívül |

F1 | Légköri szennyeződés a tagállamon belül |

F2 | Légköri szennyeződés a tagállamon kívül |

G1 | A tagállamon belüli száraz területekről elszállított természetes részecskék |

G2 | A tagállamon kívüli száraz területekről elszállított természetes részecskék |

24. formanyomtatvány A PM10 határértékek túllépése téli homokszórás miatt (az 1999/30/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése)

24a. formanyomtatvány A téli homokszórás hozzájárulása a PM10-határérték túllépéséhez (1. szakasz; 24 órás középérték)

+++++ TIFF +++++

24b. formanyomtatvány A téli homokszórás hozzájárulása a PM10 határérték túllépéséhez (1. szakasz; éves középérték)

+++++ TIFF +++++

25. formanyomtatvány Konzultációk az országhatárokon átterjedő szennyeződésekről (a 96/62/EK irányelv 8. cikkének (6) bekezdése)

25a. formanyomtatvány Általános

Folytatott-e a tagállam konzultációt más tagállamokkal a többi tagállamból eredő jelentős levegőszennyezésről? Kérjük jelölje "y"-nal, ha igen, és "n"-nel, ha nem: | (y vagy n) |

25b. formanyomtatvány Az adatok részletezése tagállamok szerint15

Ha igen, kérjük: | AT | BE | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | SE | SK | SI | UK |

–jelölje meg az érintett tagállamot vagy országot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

–jelölje meg, ha e konzultációk napirendjét (napirendjeit) csatolta ehhez a jelentéshez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

–jelölje meg, ha e konzultációk jegyzőkönyvét csatolta ehhez a jelentéshez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Megjegyzés a 25b. formanyomtatványhoz:

Csak igenlő válasz esetén jelölje be és használja az "y"-t.

26. formanyomtatvány A 80/779/EGK, a 82/884/EGK és a 85/203/EGK irányelvben megállapított határértékek túllépései, amelyeket az 1999/30/EK irányelv 9. cikkének (6) bekezdése értelmében kell jelenteni

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 26. formanyomtatványhoz:

(1) A túllépett határérték számszerű értékét a második oszlopban kell feltüntetni.

(2) Az SO2 és a szálló por esetében fel kell tüntetni, hogy a korom-módszert vagy a gravimetriás módszert alkalmazták-e.

(3) Az állomás azonosítása nem kötelező, de rendkívül ajánlott.

(4) A túllépés indoka az e kérdőívben megadott egy vagy több szabványos kóddal (lásd az 5. táblázatot), illetve a tagállam által megállapított, az általa leírt indokok külön jegyzékére vonatkozó kóddal adható meg (lásd a 27. formanyomtatványt). Több indok megadása esetén a kódokat pontosvesszővel kell elválasztani. A tagállam által adott leírás lehet hivatkozás is a kérdőívhez csatolt külön dokumentumra.

27. formanyomtatvány A 80/779/EGK, a 82/884/EGK és a 85/203/EGK irányelvben megállapított határértékek túllépésének indokolása: a tagállamok által megállapítható kiegészítő kódok (az 1999/30/EK irányelv 9. cikkének (6) bekezdése)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top