EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0379

A Bizottság határozata (2004. április 26.) a 2001/471/EK határozatnak az egyes húsipari létesítményekben végzendő bakteriológiai vizsgálatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2004) 1519. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 144, 30.4.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; közvetve hatályon kívül helyezte: 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/379/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004D0379

A Bizottság határozata (2004. április 26.) a 2001/471/EK határozatnak az egyes húsipari létesítményekben végzendő bakteriológiai vizsgálatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2004) 1519. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

CS.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
ET.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
HU.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
LT.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
LV.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
MT.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
PL.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
SK.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285
SL.ES fejezet 3 kötet 44 o. 284 - 285


A Bizottság határozata

(2004. április 26.)

a 2001/471/EK határozatnak az egyes húsipari létesítményekben végzendő bakteriológiai vizsgálatok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2004) 1519. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/379/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/471/EK bizottsági határozat [2] arra kötelezi a húsipari létesítmények üzemeltetőit, hogy rendszeresen ellenőrizzék az üzemükben folyó termelési folyamatok általános higiéniai feltételeit.

(2) Az említett határozat meghatározza a szarvasmarha, sertés, juh, kecske és ló vágott, illetve hasított testeinek bakteriológiai vizsgálatára vonatkozó szabályokat. Úgy rendelkezik, hogy a bakteriológiai vizsgálatok eredményeit át kell váltani a napi logaritmikus középértékekre a határozat által meghatározott határértékekkel való összehasonlítás érdekében.

(3) A tagállamok jelenleg két különböző számítási módszert alkalmaznak a vizsgálati eredményeknek a logaritmikus középértékekre történő átváltására, amely eltérő számértéket eredményez.

(4) A bakteriológiai vizsgálat alkalmazását a Közösségben harmonizálni kell. A 2001/471/EK határozatban meghatározott, a hús bakteriológiai vizsgálata eredményének átváltására vonatkozó számítási módszert ezért egyértelművé kell tenni.

(5) A 2001/471/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/471/EK határozat melléklete az e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2004. május 20-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 26-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o. A legutóbb a 95/23/EK irányelvvel (HL L 243., 1995.10.11., 7. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 165., 2001.6.21., 48. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2001/471/EK határozat mellékletének 1. része a következőképpen módosul:

1. "A metszett minták vizsgálati eredményeire alkalmazandó mikrobiológiai szempontok (1. táblázat)"

szakasz első mondatának helyébe a következő lép:

"A logaritmikus eredmények napi középértékét a folyamat-ellenőrzés három bírálati osztályának egyikébe kell besorolni: elfogadható, határtartományba eső érték, elfogadhatatlan."

2. Az 1. táblázat helyébe a következő lép:

"1. táblázat

A vágott marha, sertés, juh, kecske, illetve ló húsának szerkezeti destruktív vizsgálati módszerrel vett mintáiban számlált baktériumtelepekre (cfu/cm2) vonatkozó bakteriológiai bírálati követelmények alapján határtartományba eső, illetve elfogadhatatlannak minősülő logaritmikus értékek napi középértéke [1].

| Elfogadható tartomány | Határtartomány | Elfogadhatatlan tartomány |

| Szarvasmarha/juh/kecske/ló | Sertés | Szarvasmarha/sertés/juh/kecske/ló | Szarvasmarha/sertés/juh/kecske/ló |

Logaritmikus értékek napi középértéke | Életképes baktériumok száma (TVC) | < 3,5 | < 4,0 | < 3,5 (sertés: 4,0) – 5,0 | > 5,0 |

Entero-bacteriaceae | < 1,5 | < 2,0 | 1,5 (sertés: 2,0) – 2,5 (sertés: 3,0) | > 2,5 (sertés: > 3,0) |

[1] "A logaritmikus értékek napi középértékét úgy számítják, hogy először veszik valamennyi egyedi vizsgálati eredmény logaritmikus (log 10) értékét, majd kiszámolják ezeknek a logaritmikus értékeknek a számtani középértékét."

--------------------------------------------------

Top