EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0009

A Bizottság határozata (2003. november 5.) az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 3, 7.1.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 55 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 55 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 71 - 72

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/9(1)/oj

32004D0009Hivatalos Lap L 003 , 07/01/2004 o. 0034 - 0035


A Bizottság határozata

(2003. november 5.)

az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/9/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A Bizottság 2001. júniusában elfogadta az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának létrehozásáról szóló 2001/527/EK [1], valamint az Európai értékpapír-bizottság létrehozásáról szóló 2001/528/EK [2] határozatot.

(2) A 2002. február 5-i és november 21-i állásfoglalásában az Európai Parlament jóváhagyta az európai értékpapírpiacok szabályozásával foglalkozó bölcsek bizottságának végső jelentésében javasolt négyszintű szabályozási keretet és kérte, hogy e megközelítés bizonyos vonatkozásait terjesszék ki a banki és a biztosítási ágazatra is, mindezt azzal a feltétellel, hogy a Tanács egyértelműen elkötelezi magát a megfelelő intézményi egyensúly biztosítására.

(3) A Tanács 2002. december 3-án felkérte a Bizottságot, hogy ilyen megállapodásokat és a lehető legsürgősebben új tanácsadó bizottságokat hozzon létre a banki műveletek, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek terén.

(4) Az egy Biztosítási Bizottság létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 91/675/EGK tanácsi irányelv [3] létrehozott egy bizottságot, amely a biztosítási területen a jogszabályok kidolgozásában tanácsokat ad a Bizottságnak.

(5) A Bizottság javaslatot tett, többek között a 91/675/EGK irányelv, a módosított, az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi irányelv [4], az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5], a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosító intézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, 79/267/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK, 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] módosítására, annak érdekében, hogy a biztosítási bizottság tanácsadói funkcióit megszüntesse.

(6) Az ilyen módosítás szükségessé teszi egy új tanácsadó csoport, az "európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság" ennek megfelelő és egyidejű létrehozását, hogy az támogassa a Bizottságot a közösségi jogszabályok kidolgozásában a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak terén.

(7) Ennek biztosítására, e határozat azon irányelvvel azonos időpontban lép hatályba, amely a biztosítási bizottság tisztán tanácsadói funkcióit megszünteti.

(8) Az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság illetékes minden olyan kérdés vizsgálatában, amely a biztosítás, illetve a foglalkoztatói nyugdíjak területére vonatkozó közösségi rendelkezések alkalmazásához kapcsolódik, és különösen tanácsot ad a Bizottságnak az e területeket érintő új jogszabályokra vonatkozó olyan javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé kíván beterjeszteni; azonban, a foglalkoztatói nyugdíjak terén az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság nem foglalkozik munkajogi és szociális jogi kérdésekkel, mint például a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek szervezése, különösen a kötelező tagság és a kollektív szerződések,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

"Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság" (a továbbiakban: a bizottság) néven létrejön egy, a Közösségben a biztosítási kérdésekkel és a foglalkoztatói nyugdíjügyekkel foglalkozó tanácsadó csoport.

2. cikk

(1) A bizottság feladata, hogy a Bizottság számára – annak felkérésére – tanácsot adjon a biztosítással, viszontbiztosítással és foglalkoztatói nyugdíjügyekkel kapcsolatos politikai kérdésekről, valamint a Bizottság e területre vonatkozó javaslatairól. A bizottság megvizsgál minden, a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatói nyugdíjágazatot érintő közösségi rendelkezés, és különösen a biztosításról, viszontbiztosításról és foglalkoztatói nyugdíjakról szóló irányelvek végrehajtásával kapcsolatos kérdést.

(2) A bizottság nem vizsgálja az egyes biztosítási vagy viszontbiztosítási vállalkozásokkal vagy foglalkoztatói nyugdíjintézetekkel összefüggő egyedi problémákat.

(3) A bizottság nem foglalkozik munkajogi és szociális jogi kérdésekkel, mint például a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek szervezése, különösen a kötelező tagság és a kollektív szerződések.

3. cikk

(1) A bizottság a tagállamok magas szintű képviselőiből áll. A bizottság elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A 2004/6/EK bizottsági határozattal [7] létrehozott, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyelőinek bizottsága elnevezésű bizottság elnöke megfigyelőként részt vesz a bizottság ülésein.

(3) A bizottság szakértőket és megfigyelőket hívhat meg az ülésein való részvételre.

(4) A bizottság titkárságát a Bizottság biztosítja.

(5) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

4. cikk

A bizottság rendszeres időközönként, illetve szükség szerint ülésezik. A Bizottság sürgősségi ülést is összehívhat, ha véleménye szerint a helyzet ezt megköveteli.

5. cikk

E határozat azon irányelvvel azonos napon lép hatályba, amely a biztosítási bizottság tisztán tanácsadói funkcióit megszünteti.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 5-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 191., 2001.7.13., 43. o.

[2] HL L 191., 2001.7.13., 45. o.

[3] HL L 374., 1991.12.31., 32. o.

[4] HL L 228., 1973.8.16., 3. o.

[5] HL L 345., 2002.12.19., 1. o.

[6] HL L 35., 2003.2.11., 1. o.

[7] HL L 3., 2004.1.7., 30. o.

--------------------------------------------------

Top