EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0223

A Bizottság 223/2003/EK rendelete (2003. február 5.) a takarmányok, az összetett takarmányok és a takarmány-alapanyagok ökológiai termelési módszerével kapcsolatos címkézési követelményekről és a 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 31, 6.2.2003, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 165 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 165 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; hatályon kívül helyezte: 32008R0889 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/223/oj

32003R0223Hivatalos Lap L 031 , 06/02/2003 o. 0003 - 0008


A Bizottság 223/2003/EK Rendelete

(2003. február 5.)

a takarmányok, az összetett takarmányok és a takarmány-alapanyagok ökológiai termelési módszerével kapcsolatos címkézési követelményekről és a 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 473/2002/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére és 13. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2092/91/EGK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése alapján el kell fogadni egy rendeletet, amely a címkézési követelményeket, valamint a takarmányokra, az összetett takarmányokra és a takarmány-alapanyagokra vonatkozó elővigyázatossági intézkedéseket és ellenőrzési követelményeket egyaránt megállapítja, amennyiben ezek a követelmények az ökológiai termelési módszerrel kapcsolatosak.

(2) A kedvtelésből tartott állatok számára készült eledelek piaca és a prémes állatok számára készült takarmányok piaca elkülönül az egyéb haszonállatok számára készült takarmányok piacától. Ezenkívül a 2092/91/EGK rendelet 5., 6., 8., és 9. cikkében egyenként meghatározott címkézési, termelési és ellenőrzési szabályok nem vonatkoznak sem a tenyésztett víziállatokra, sem az akvakultúra-termékekre. Ez a rendelet ezért kizárólag az ökológiai állattartás keretében használt takarmányokra vonatkozik, amelyek nem foglalják magukban a kedvtelésből tartott állatok számára, a prémes állatok számára, valamint a tenyésztett víziállatok számára készült eledelt.

(3) Az ökológiai állattartás keretében használt takarmány címkézésére vonatkozó különleges intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy a termelők azonosíthassák az ökológiai termelési módszerre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően alkalmazható takarmányt. Az ökológiai termelési módszerre vonatkozó jelölést nem szabad a legutóbb a 2002/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [3] módosított, az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelvben [4], és a legutóbb a 2001/46/EK parlamenti és tanácsi irányelvvel [5] módosított, a takarmány-alapanyagok forgalmazásáról és felhasználásáról, a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK irányelv [6] hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/25/EK tanácsi irányelvben egyenként említett takarmány leírásánál vagy nevénél feltűnőbb módon feltüntetni.

(4) Továbbá az ökológiai módon előállított takarmány-alapanyagok százalékát, az átállási termékek százalékát, és a mezőgazdasági eredetű takarmány összes százalékát a szárazanyag tömegére vetítve kell megjelölni úgy, hogy a termelők be tudják tartani a 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének B. részében megállapított napi adagolási szabályokat. Ezért az említett rendelet I. mellékletének B. részét szintén módosítani kell.

(5) A 2092/91/EGK rendelet követelményeinek meg nem felelő állati takarmánynak szánt számos termék védjegye olyan jelöléseket tartalmaz, amelyeket a gazdasági szereplők az ökológiai termelési módra vonatkozó utalásnak tekinthetnek. Olyan átmeneti időszakról kell rendelkezni, amely e védjegyek tulajdonosai számára lehetővé teszi az új szabályokhoz való alkalmazkodást. Ezt az átmeneti időszakot azonban csak azokra a fenti jelöléseket feltüntető védjegyekre szabad megadni, amelyek esetében a 2092/91/EGK rendeletnek az állattenyésztésre történő kiterjesztését célzó [7] kiegészítéséről szóló, 1999. július 19-i 1804/1999/EK tanácsi rendelet kihirdetése előtt bejegyzési kérelmet nyújtottak be, és a gazdasági szereplőt megfelelően tájékoztatták arról a tényről, hogy ezek a termékek nem ökológiai termelési módszerrel készültek.

(6) A takarmányt előállító egységekre vonatkozó ellenőrzési minimumkövetelmények és elővigyázatossági intézkedések olyan külön intézkedések végrehajtását teszik szükségessé, amelyeket fel kell venni a 2092/91/EGK rendelet III. mellékletébe.

(7) Azt az elvet, miszerint az összetett ökológiai takarmányt előállító egységekben használt berendezéseket külön kell választani az ugyanazon egységben a hagyományos összetett takarmányhoz használt berendezésektől, hatékony eszköznek tekintik az ökológiai termelési módszer által meg nem engedett termékek és anyagok jelenlétének megakadályozására. A fenti elvet ezért rendelkezésként be kell venni a 2092/91/EGK rendelet III. mellékletének rendelkezései közé. E rendelkezés azonnali végrehajtása azonban várhatóan jelentős gazdasági hatást gyakorol számos tagállamban az összetett takarmány iparára, és következésképpen a biogazdálkodási ágazatra. Ezért – és annak érdekében, hogy az ökológiai ágazat alkalmazkodhasson a szétválasztott gyártósorok új követelményéhez – öt évig lehetővé kell tenni az ezen új rendelkezéstől való eltérést. Továbbá ezt a kérdést – a további információk és tapasztalatok alapján – ismét alaposan meg kell vizsgálni a közeljövőben.

(8) Ezért a 2092/91/EGK rendeletet módosítani kell.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett takarmányokra, összetett takarmányokra és takarmány-alapanyagokra vonatkozik, amennyiben ezek a termékek az ökológiai termelési módszerre történő utalást tartalmaznak, vagy arra szánják azokat, hogy ilyen utalást tartalmazzanak. Ez a rendelet nem vonatkozik a kedvtelésből tartott állatok számára készült eledelekre, a prémes állatok számára készült takarmányokra vagy a tenyésztett víziállatok számára készült eledelekre.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a 2092/91/EGK rendelet 4. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezen kívül:

1. "ökológiai termelési módszerből származó takarmány-alapanyagok": ökológiai módon előállított vagy ilyen anyagokból készített takarmány-alapanyagok;

2. "biogazdálkodásra történő átálláskor nyert termékekből származó takarmány-alapanyagok": átállási takarmány-alapanyagok vagy az ilyen anyagokból készített termékek.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek címkézése, reklámozása és kereskedelmi dokumentációja csak akkor utalhat ökológiai termelési módszerekre, ha:

a) a termékeket olyan gazdasági szereplő gyártotta, készítette elő vagy hozta be, aki a 2092/91/EGK rendelet 8. és 9. cikkében megállapított ellenőrző intézkedések hatálya alá tartozik;

b) azokat a termékeket és alapanyagokat, amelyből azok állnak, és az említett termékek előállításához használt más anyagokat nem vetették alá ionizáló sugárzást is magában foglaló kezelésnek;

c) a 2092/91/EGK rendelet I. melléklete B. részének 4.12., 4.13., 4.14., 4.16., 4.17. és 4.18. pontjában említett feltételek teljesülnek;

d) az ökológiai termelési módszerrel készült takarmány-alapanyagokkal együtt nem kerülnek a termékbe azokkal azonos, de hagyományos módon termelt takarmány-alapanyagok;

e) a biogazdálkodásra történő átálláskor nyert termékekből származó takarmány-alapanyagokkal együtt nem kerülnek a termékbe azokkal azonos, de hagyományos eszközökkel termelt takarmány-alapanyagok.

(2) A 4. és 5. cikk sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett ökológiai termelési módszerre történő utalás kizárólag a következő jelöléssel történhet:

a) "ökológiai módon termelt", ha a termék szárazanyagának legalább 95 %-a ökológiai módon termelt takarmány-alapanyagot vagy takarmány-alapanyagokat tartalmaz;

b) "a 2092/91/EGK rendeletnek megfelelően biogazdálkodásnál felhasználható" olyan termékek esetében, amelyek különböző mennyiségben az ökológiai termelési módszerből származó takarmány-alapanyagokat és/vagy az ökológiai gazdálkodásra történő átálláskor nyert termékekből származó takarmány-alapanyagokat és/vagy hagyományos alapanyagokat tartalmaznak.

4. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdésében említett jelölést:

a) el kell különíteni a 79/373/EGK irányelv 5. cikkében vagy a 96/25/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett felirattól;

b) nem szabad olyan színnel, formátumban vagy betűtípussal feltüntetni, amely elvonja a figyelmet a 79/373/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában vagy a 96/25/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett állati takarmány leírásától vagy nevétől;

c) ugyanabban a látómezőben a szárazanyag tömegére vonatkozó jelölésnek kell kísérnie, megemlítve:

i. az ökológiai termelési módszerből származó takarmány-alapanyag(ok) százalékát;

ii. a biogazdálkodásra történő átálláskor nyert termékekből származó takarmány-alapanyag(ok) százalékát;

iii. az összes mezőgazdasági eredetű állati takarmány százalékát;

d) kísérnie kell azon ellenőrző szerv vagy hatóság nevének és/vagy kódszámának, amelynek a végterméket előállító gazdasági szereplő a felügyelete alá tartozik;

e) kísérnie kell a biotermelésből származó takarmány-alapanyagok névjegyzékének;

f) kísérnie kell az ökológiai gazdálkodásra történő átálláskor nyert termékekből származó takarmány-alapanyagok névjegyzékének.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében említett jelzést kísérheti arra a követelményre történő utalás is, hogy a takarmányt a napi adagok összetételéről szóló, a 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének B. részében megállapított szabályoknak megfelelően kell használni.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában említett ellenőrző szerv vagy hatóság nevéről és/vagy kódszámáról a tagállamok határoznak, és a Bizottságot ennek megfelelően tájékoztatják.

5. cikk

Azok a védjegyek és kereskedelmi megnevezések, amelyeken a 2092/91/EGK rendelet 2. cikkében említett jelölés szerepel, csak akkor használhatók, ha a termék szárazanyaga legalább 95 %-ban tartalmaz biotermelésből származó takarmány-alapanyagot.

6. cikk

Ha a következő feltételek teljesülnek, a 3., 4. és 5. cikk ellenére a 2092/91/EGK rendelet 2. cikkében említett jelöléssel ellátott védjegyek 2006. július 1-jéig még használhatók az 1. cikkben említett olyan termékek címkézésében és reklámjában, amelyek nem felelnek meg e rendelet követelményeinek:

a) a védjegy bejegyzését 1999. augusztus 24. előtt kérelmezték, és a védjegy megfelel a 89/104/EGK tanácsi irányelvnek [8]; és

b) a védjegyet már egy olyan egyértelmű, jól látható és könnyen olvasható jelöléssel látták el, amely szerint a termékeket nem a 2092/91/EGK rendeletben megállapított ökológiai termelési módszernek megfelelően állítják elő.

7. cikk

A 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének B. része és a III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. augusztus 6-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. február 5-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 75., 2002.3.16., 21. o.

[2] HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

[3] HL L 63., 2002.3.6., 23. o.

[4] HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

[5] HL L 234., 2001.9.1., 55. o.

[6] HL L 125., 1996.5.23., 35. o.

[7] HL L 222., 1999.8.24., 1. o.

[8] HL L 40., 1989.2.11., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. A 2092/91/EGK rendelet I. melléklete B. része 4.4. pontjának vége a következő mondattal egészül ki:

"Ezeket a számadatokat a mezőgazdaságból származó takarmány szárazanyagának százalékaként kell kifejezni".

2. A 2092/91/EGK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul.

2.1. Az általános rendelkezések 2. pontja szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"a 2491/2001/EK rendelet 2. cikkében említett időpontban már működő gazdasági szereplők is a 3. pontban említett rendelkezések és az e melléklet különös rendelkezéseinek A, B, C, D és E részében előirányzott első ellenőrzésről szóló rendelkezések hatálya alá tartoznak."

2.2. Az általános rendelkezések 4. pontja szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"a felelős gazdasági szereplőnek a leírásban, vagy a – 3. pontban, valamint az e melléklet különös rendelkezéseinek A, B, C, D és E részében előirányzott első ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseiben említett – gyakorlati intézkedésekben bekövetkező valamennyi változást kellő időben be kell jelentenie az ellenőrző szervnek vagy hatóságnak."

2.3. Az általános rendelkezések 3. pontja harmadik albekezdésének első francia bekezdése a

"11. cikk"

után a következő szavakkal egészül ki:

"és/vagy a 223/2003/EK rendelet"

2.4. Az általános rendelkezések 6. pontja második francia bekezdésének vége a következőképpen egészül ki:

"és adott esetben az összetett takarmány összetétele."

2.5. Az általános rendelkezések 7. pontjának b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a termék neve vagy az összetett takarmány leírása, amelyet – e rendelet 5. cikkének, illetve a 223/2003/EK rendelet 3. cikkének megfelelően, amennyiben alkalmazható – az ökológiai termelési módszerre történő utalás kísér."

2.6. A különös rendelkezések C. részének címe helyébe a következő szöveg lép:

"C. Növények, növényi termékek, állatok, állati termékek és növényi és/vagy állati termékeket tartalmazó élelmiszerek, állati takarmányok, összetett takarmányok és takarmány-alapanyagok behozatala harmadik országokból."

2.7. A következő E. résszel egészül ki:

"E. – ÁLLATI TAKARMÁNYT, ÖSSZETETT TAKARMÁNYT ÉS TAKARMÁNYALAPANYAGOKAT ELŐÁLLÌTÓ EGYSÉGEK

Ez a szakasz vonatkozik az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett termékeknek a 4. cikk 3. pontjában meghatározott előállításában részt vevő – saját felelősségére vagy egy harmadik fél nevében tevékenykedő – bármely egységre.

1. Első ellenőrzés

Az e melléklet általános rendelkezéseinek 3. pontjában említett egység teljes leírásának jelölnie kell:

- az állati takarmánynak szánt termékek fogadására, előállítására és tárolására szolgáló létesítményeket, az ezekre vonatkozó munkafolyamatok előtt és után,

- a takarmányok előállításához használt más termékek tárolására szolgáló létesítményeket,

- azokat a létesítményeket, amelyekben a termékeket tisztítás és fertőtlenítés céljából tárolják,

- szükség esetén az összetett takarmány leírását, amelyet a gazdasági szereplő a 79/373/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően gyártani kíván, valamint meg kell jelölni azt az állatfajt vagy az állatok azon kategóriáját, amelynek az összetett takarmányt szánják,

- szükség esetén azoknak a takarmány-alapanyagoknak a nevét, amelyeket a gazdasági szereplő előállítani szándékozik.

Azoknak az e melléklet általános rendelkezéseinek 3. pontjában említett intézkedéseknek, amelyeket a gazdasági szereplőknek meg kell tenniük az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, tartalmazniuk kell:

- különösen a nem engedélyezett anyagokkal vagy termékekkel való szennyeződés kockázatának csökkentésére hozandó elővigyázatossági intézkedésekre, valamint a végrehajtott tisztítási intézkedésekre és az azok hatékonyságának ellenőrzésére vonatkozó jelölést,

- tevékenységük minden olyan elemének azonosítását, amely elengedhetetlen annak mindenkori biztosításához, hogy az ilyen egységekben előállított, az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek megfeleljenek e rendeletnek és a 223/2003/EK rendeletnek,

- megfelelő eljárások kidolgozását és végrehajtását, betartását és korszerűsítését a HACCP (veszélyelemzés, kritikus ellenőrzési pontok) rendszer elvei alapján.

Az ellenőrző szerv vagy hatóság ezt az eljárást alkalmazza a minden egyes előállító egységet fenyegető kockázatok általános értékeléséhez és egy ellenőrzési terv kidolgozásához. Ennek az ellenőrzési tervnek az esetleges kockázattól függően egy minimális számú szúrópróbaszerű mintavételt kell meghatároznia.

2. Bizonylatokon alapuló nyilvántartás

A műveletek megfelelő ellenőrzése érdekében az e melléklet általános rendelkezéseinek 6. pontjában említett bizonylatoknak tartalmazniuk kell a takarmány-alapanyagok, adalékanyagok, értékesítések és késztermékek eredetére, jellegére és mennyiségére vonatkozó adatokat.

3. Előállító egységek

A termékek előállításánál a gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell, hogy:

a) az ökológiai módon előállított takarmány vagy abból nyert takarmány, az átállási takarmány vagy abból nyert takarmány és a hagyományos takarmány fizikailag megfelelően elkülönüljön egymástól;

b) az e rendeletben szabályozott összetett takarmányt előállító egységekben használt valamennyi berendezés teljesen elkülönüljön az e rendeletben nem szabályozott összetett takarmányhoz használt berendezésektől.

Az első albekezdés b) pontjának rendelkezései ellenére 2007. december 31-ig végezhetnek műveleteket ugyanazokkal a berendezésekkel, feltéve hogy:

- biztosítják az időbeli elkülönülést, és az e rendeletben szabályozott termékek előállításának megkezdése előtt olyan megfelelő tisztítást végeztek, amelynek hatékonyságát ellenőrizték; a gazdasági szereplőknek ezeket a műveleteket nyilván kell tartaniuk,

- a gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell, hogy az 1. pontnak megfelelően értékelt kockázatoktól függően minden szükséges intézkedést végrehajtsanak, és szükség esetén garantálják, hogy az e rendeletnek meg nem felelő termékeket nem hozhatnak biogazdálkodásra utaló jelöléssel forgalomba.

A második albekezdésben meghatározott eltérés az ellenőrzést végző szerv vagy hatóság előzetes engedélyéhez van kötve. Ilyen engedély egy vagy több előállítási műveletre adható.

A Bizottság 2003. december 31. előtt megkezdi az első albekezdés b) pontja rendelkezéseinek vizsgálatát. Az e vizsgálatról készült beszámoló után a 2007. december 31-i időpont szükség esetén felülvizsgálható.

4. Ellenőrző látogatások

A teljes éves ellenőrzés mellett az ellenőrző szervnek vagy hatóságnak – az e rendeletnek való meg nem felelés esetleges kockázatának általános értékelése alapján – célirányos ellenőrzéseket kell végeznie; az ellenőrző szervnek vagy hatóságnak különösen a gazdasági szereplők által hangsúlyozott kritikus ellenőrző pontokra kell figyelmet fordítania annak megállapítása érdekében, hogy a felügyeleti és ellenőrző műveleteket megfelelően végzik-e. Azokat a helyiségeket, amelyeket a gazdasági szereplő a tevékenysége folytatására használ, olyan gyakorisággal lehet ellenőrizni, amelyet a használattal kapcsolatos kockázatok indokolnak.

5. Termékek szállítása más gyártó/előállító egységekbe vagy tárolóhelyekre

A gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell a következő feltételek teljesülését:

a) a szállítás ideje alatt az ökológiai módon előállított takarmányt vagy abból nyert takarmányt, az átállási takarmányt vagy abból nyert takarmányt és a hagyományos takarmányt fizikailag megfelelően el kell különíteni egymástól;

b) e rendeletben nem szabályozott termékek szállítására már használt járműveket és/vagy tárolóedényeket használni lehet az e rendeletben szabályozott termékek szállítására, ha:

- az e rendeletben szabályozott termékek szállítása előtt olyan megfelelő tisztítást végeztek, amelynek hatékonyságát ellenőrizték; a gazdasági szereplőknek ezeket a műveleteket nyilván kell tartaniuk,

- a gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell, hogy az 1. pontnak megfelelően értékelt kockázatoktól függően minden szükséges intézkedést végrehajtsanak, és szükség esetén garantálják, hogy az e rendeletnek meg nem felelő termékeket nem hozhatnak biogazdálkodásra utaló jelöléssel forgalomba,

- a gazdasági szereplő ellenőrző szervét vagy hatóságát tájékoztatták az ilyen szállítási műveletről, és az ehhez hozzájárult. Ilyen hozzájárulás egy vagy több szállítási műveletre adható;

c) az e rendeletben említett késztermékeket más késztermékektől fizikailag vagy időben elkülönítve szállítják;

d) a szállítás során a termékek mennyiségét a szállítás megkezdésekor, és a szállítási forduló keretében kiszállított minden egyes mennyiséget nyilvántartásba kell venni.

6. A termékek átvétele

Az 1. cikkben említett termékek átvételekor a gazdasági szereplőknek ellenőrizniük kell – amennyiben azt előírták – a csomagolás vagy tárolóedény lezárását, illetve az e melléklet általános rendelkezéseinek 7. pontjában említett jelölés meglétét. A gazdasági szereplőknek egyeztetniük kell az általános rendelkezések 7. pontjában említett címkén szereplő adatokat a kísérő okmányokon szereplő adatokkal. Ennek az ellenőrzésnek az eredményét kifejezetten meg kell említeni az általános rendelkezések 6. pontjában említett bizonylatokban."

--------------------------------------------------

Top