EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0218

A Bizottság 218/2003/EK rendelete (2003. február 4.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 29, 5.2.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 25 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 81 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 81 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 124 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/218/oj

32003R0218Hivatalos Lap L 029 , 05/02/2003 o. 0005 - 0006


A Bizottság 218/2003/EK rendelete

(2003. február 4.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2176/2002/EK bizottsági rendelettel [1] módosított vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A 2658/87/EGK rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az e rendelet mellékletében említett árucikkek besorolására vonatkozóan intézkedéseket kell elfogadni.

(2) A 26587/87/EGK rendelet megállapította a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályait, és ezeket a szabályokat minden egyéb olyan nómenklatúrára is alkalmazni kell, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, illetve azt további albontással egészíti ki, továbbá amelyet különös közösségi rendelkezések határoznak meg az árukereskedelemmel kapcsolatos tarifális és egyéb intézkedések alkalmazása céljából.

(3) Az említett általános szabályok értelmében az e rendelethez mellékelt táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkeket a 3. oszlopban feltüntetett indoklásnak megfelelően a 2. oszlopban feltüntetett KN-kódok szerint kell besorolni.

(4) Indokolt, hogy a tagállamok vámhatóságai által az árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúrában történő besorolása tekintetében közzétett és az e rendelet által meghatározott jogoknak meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a legutóbb a 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel [3] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [4] 12. cikke (6) bekezdésének rendelkezései értelmében a jogosultak még három hónapig hivatkozhassanak.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékelt táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkek Kombinált Nómenklatúrán belüli besorolása az említett táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok szerint történik.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által közzétett és az e rendelet által meghatározott jogoknak meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének rendelkezései értelmében a jogosultak még három hónapig hivatkozhatnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. február 4-én.

a Bizottság részéről

Pascal Lamy

a Bizottság tagja

[1] HL L 331., 2002.12.7., 3. o.

[2] HL L 256., 1987.9.7, 1. o.

[3] Hl L 311., 2000.12.12., 17. o.

[4] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Árumegnevezés | Besorolás KN-kód | Indoklás |

1 | 2 | 3 |

Fagyasztott, áttetsző tésztalap (pl. 20 x 20 cm) búzalisztből, vízből, növényi olajból és sóból, és 15 másodpercig 90 °C-os hőkezelés után. A termék 52,5 tömegszázalék keményítőt/glukózt és legfeljebb 4 tömegszázalék cukrot tartalmaz. Ezeket a lapokat felolvadás után közvetlenül tavaszi tekercs készítésére használják, amelyeket aztán tovább főznek fogyasztás előtt. | 19059090 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályának rendelkezései és az 1905 az ,190590 az és19059090 .KN-kód megfogalmazása határozza meg A hőkezelés miatt a keményítő többnyire csirizesedik. E terméket ezért részben főttnek tekintik, és ezért ki van zárva az 1901-es vámtarifaszám alól (lásd az 1901-es vámtarifaszámhoz fűzött Harmonizált Rendszer Magyarázó Megjegyzésének II. rész e) pont szerinti kizárást) |

--------------------------------------------------

Top