EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2381

A Bizottság 2381/2002/EK rendelete (2002. december 30.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/1999/EK rendelet módosításáról

OJ L 358, 31.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2381/oj

32002R2381Hivatalos Lap L 358 , 31/12/2002 o. 0119 - 0119


A Bizottság 2381/2002/EK rendelete

(2002. december 30.)

a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2345/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikke (7) bekezdésére és 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb az 1830/2002/EK rendelettel [3] módosított 2342/1999/EK bizottsági rendelet [4] 29a. cikke az anyatehenek után járó támogatás tekintetében az állatok számának kerekítésére vonatkozó szabályt állapít meg az üszők minimális és maximális számának százalékos értéke kiszámítása céljából. E szabály alkalmazása a 2003. évi alkalmazásnál hátrányosan érinti azokat a termelőket, akikre az 1254/1999/EK rendelet 10. cikkében megállapított rendelkezések vonatkoznak. Az összes termelő azonos elbánásban való részesítésének biztosítása érdekében erre az időszakra tisztázni kell e szabály alkalmazását, meghatározva az üszők számát olyan esetekben, ahol a támogatási kérelem két állatra vonatkozik.

(2) A 2342/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2342/1999/EK rendelet 29a. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az első bekezdés ellenére, az 1254/1999/EK rendelet 10. cikkében előírt rendelkezések 2003-ban történő alkalmazása céljából, amennyiben a támogatási kérelem két állatot érint, a támogatásban részesíthető üszők számát egy üszőben állapítják meg."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 30-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 315., 2001.12.1., 29. o.

[2] HL L 160., 1999.6.26., 21. o.

[3] HL L 277., 2002.10.15., 15. o.

[4] HL L 281., 1999.11.4., 30. o.

--------------------------------------------------

Top