Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1983

A Bizottság 1983/2002/EK rendelete (2002. november 7.) a nyersdohányágazatban a kvóta-visszavásárlási program alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2848/98/EK rendelet módosításáról

OJ L 306, 8.11.2002, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1983/oj

32002R1983Official Journal L 306 , 08/11/2002 P. 0008 - 0011


A BIZOTTSÁG 1983/2002/EK RENDELETE

(2002. november 7.)

a nyersdohányágazatban a kvóta-visszavásárlási program alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2848/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 546/2002/EK rendelettel[1] módosított, a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 14. és 14a. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb az 1501/2002/EK rendelettel[3] módosított, a nyersdohányágazatban a jövedelemtámogatási rendszer, a termelési kvóták és a termelői csoportoknak nyújtandó külön támogatás tekintetében a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak meghatározásáról szóló, 1998. december 22-i 2848/98/EK bizottsági rendelet[4] 36. cikke meghatározza azokat az összegeket, amelyekre azok a termelők jogosultak, akiknek a kvóta-visszavásárlási program keretében az 1999. évi, 2000. évi, 2001. évi, illetve az azt követő betakarításra vonatkozó termelői kvótájukat megvásárolták.

(2) Minthogy az intézkedés az 1999. évi betakarításra vonatkozóan lépett hatályba, minden fajtacsoportból csak elhanyagolható mennyiségek kerültek visszavásárlásra. E rendszer jelenleg hatályos szabályai alapján még nem lehet elérni a termelés racionalizálásának tervezett céljait, mivel bizonyos dohányfajtacsoportokban a termelők továbbra is csak nagy nehézségek árán és csak rendkívül alacsony árakon tudják eladni termékeiket.

(3) A rendszer vonzóbbá tételéhez a visszavásárlási árakat a III. és V. csoport esetében a 2002. évi betakarítástól kezdve lényegesen, a többi csoportban pedig kisebb mértékben meg kell emelni, a visszavásárlási összeg kifizetési időszakát pedig meg kell hosszabbítani.

(4) A dohánytermelő tagállamoktól továbbá meg kell követelni, hogy a visszavásárlási feltételeket széles körben tegyék ismertté, és határidőt kell szabni a visszavásárlási árnak a termelők számára történő kifizetésére.

(5) A legtöbb dohánytermelő nagyon kis termelési kvótával rendelkezik, amelynek gazdasági életképessége meglehetősen kétséges, különösen olyan dohányfajták esetében, amelyeknek eladási ára nagyon alacsony. A programot a visszavásárlási áraknak a termelési kvóta nagyságához való igazításával kell vonzóbbá tenni a kistermelők számára a termelésiprofil-váltásban történő segítség nyújtása érdekében.

(6) Annak érdekében, hogy a 2002. évre vonatkozó termelési kvótájuk eladásában érdekelt termelők számára elegendő idő maradjon annak eldöntésére, hogy el akarják-e hagyni az ágazatot, a döntésük bejelentésére kitűzött végső határidőt a 2002. betakarítási évre vonatkozóan el kell halasztani.

(7) Ezért a 2848/98/EK rendeletet módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Dohánypiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. cikk

A 2848/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"36. cikk

(1) Azok a termelők, akiknek az 1999. és 2000. évi betakarításra vonatkozó kvótáját visszavásárolták, minden évben, a kvótájuk visszavásárlási évét követő három betakarításra járó jövedelemtámogatások kifizetésekor jogosultak a VII. A. mellékletben megadott összegekre.

Azok a termelők, akiknek a 2001-re vonatkozó kvótáját vásárolták vissza, minden évben, a kvótájuk visszavásárlási évét követő három betakarításra járó jövedelemtámogatások kifizetésekor jogosultak egy, a 2075/92/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett jövedelemtámogatás összegének az adott betakarítási év során termesztett nyersdohányra alkalmazandó százalékával megegyező összegre. Ezeket a százalékokat a VII. B. mellékletben található táblázat tartalmazza.

Minden további módosítás sérelme nélkül azok a termelők, akiknek a 2002. és 2003. Évi betakarításra vonatkozó kvótáját vásárolják vissza, a kvótájuk visszavásárlási évét követő öt év mindegyikére jogosultak egy, a jövedelemtámogatási összegnek a VII. C. mellékletben található táblázatban feltüntetett százalékával megegyező összegre. Ezen összegeket minden évben május 31-ig kell kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés alóli kivételként azok, akiknek a 2001. és a 2002. évi betakarításra vonatkozó kvótáját vásárolták vissza, illetve akik ezekkel a kvótákkal csak a 2001. és a 2002. évi betakarítástól kezdve rendelkeztek, megfelelően, a kvótájuk visszavásárlását követő betakarítási évre jogosultak egy, az 1999. betakarítási évre járó összeggel egyenértékű összegre.

(3) A tagállamok közzéteszik a kvóta-visszavásárlás feltételeit."

2. Az 55. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 35. cikk alóli kivételként a 2002. évi betakarításra vonatkozó, az (1) és (2) bekezdésben említett, 2002. november 1-jei végső határidő 2002. december 1-jéig meghosszabbodik, a (3) bekezdésben meghatározott két hónapos időszak pedig egy hónapra csökken."

3. A rendelet VII. mellékletként e rendelet mellékletével egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 7-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

"VII. MELLÉKLET

A. Az 1999. és 2000. évi betakarításra vonatkozó termelésikvóta-visszavásárlások

- I. kvótacsoport 0,67741 EUR/kg

- II. kvótacsoport 0,54187 EUR/kg

- III. kvótacsoport 0,54187 EUR/kg

- IV. kvótacsoport 0,59591 EUR/kg

- V. kvótacsoport 0,54187 EUR/kg

- VI. kvótacsoport 0,93854 EUR/kg

- VII. kvótacsoport 0,79635 EUR/kg

- VIII. kvótacsoport 0,56904 EUR/kg

B. A 2001. évi betakarításra vonatkozó termelésikvóta-visszavásárlások

Fajtacsoport Év

1. 2. 3.

I. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

II. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

III. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

IV. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

V. kvótacsoport 75 % 75 % 50 %

VI. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

VII. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

VIII. kvótacsoport 25 % 25 % 25 %

C. A 2002. évi betakarításra vonatkozó termelésikvóta-visszavásárlások

10 tonnánál kisebb termelési kvótával rendelkező termelők

Fajtacsoport Év

1. 2. 3. 4. 5.

I. kvótacsoport 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

II. kvótacsoport 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

III. kvótacsoport

- 2002. évi betakarítás 40 % 40 % 25 % 25 % 20 %

- 2003. évi betakarítás 75 % 75 % 50 % 25 % 25 %

IV. kvótacsoport 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

V. kvótacsoport 100 % 100 % 75 % 50 % 50 %

VI. kvótacsoport 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

VII. kvótacsoport 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

VIII. kvótacsoport 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

10 és 40 tonna közötti termelési kvótával rendelkező termelők

Fajtacsoport Év

1. 2. 3. 4. 5.

I. kvótacsoport 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

II. kvótacsoport 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

III. kvótacsoport

- 2002. évi betakarítás 35 % 35 % 20 % 20 % 20 %

- 2003. évi betakarítás 75 % 50 % 40 % 20 % 20 %

IV. kvótacsoport 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

V. kvótacsoport 90 % 90 % 50 % 50 % 50 %

VI. kvótacsoport 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

VII. kvótacsoport 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

VIII. kvótacsoport 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

40 tonna vagy nagyobb termelési kvótával rendelkező termelők

Fajtacsoport Év

1. 2. 3. 4. 5.

I. kvótacsoport 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

II. kvótacsoport 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

III. kvótacsoport

- 2002. évi betakarítás 30 % 30 % 20 % 15 % 15 %

- 2003. évi betakarítás 65 % 65 % 20 % 20 % 20 %

IV. kvótacsoport 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

V. kvótacsoport 75 % 75 % 40 % 40 % 40 %

VI. kvótacsoport 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

VII. kvótacsoport 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

VIII. kvótacsoport 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

[1] HL L 84., 2002.3.28., 4. o.

[2] HL L 215., 1992.7.30., 70. o.

[3] HL L 227., 2002.8.23., 16. o.

[4] HL L 358., 1998.12.31., 17. o.

Top