EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1252

A Bizottság 1252/2002/EK rendelete (2002. július 11.) egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezésérőlEGT vonatkozású szöveg

HL L 183., 2002.7.12, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1252/oj

32002R1252

A Bizottság 1252/2002/EK rendelete (2002. július 11.) egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezésérőlEGT vonatkozású szöveg

Hivatalos Lap L 183 , 12/07/2002 o. 0010 - 0011
CS.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
ET.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
HU.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
LT.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
LV.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
MT.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
PL.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
SK.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188
SL.ES fejezet 3 kötet 36 o. 187 - 188


A Bizottság 1252/2002/EK rendelete

(2002. július 11.)

egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2205/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. és 9e. cikkére,

mivel:

(1) A 70/524/EGK irányelv előírja, hogy új adalékanyagokat és adalékanyagok új alkalmazásait az irányelv 4. cikke szerint elvégzett vizsgálat után lehet engedélyezni.

(2) Az említett irányelv 9e. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy egy új adalékanyagra vagy egy adalékanyag új alkalmazására akkor adható ideiglenes engedély, ha teljesülnek az irányelv 3a. cikke b)–e) pontjában előírt feltételek, és ha a rendelkezésre álló eredmények alapján ésszerűen feltételezhető, hogy az adalékanyag a takarmányozásban történő alkalmazása esetén a 2. cikk a) pontjában említett hatások egyikét kifejti. Az irányelv C. mellékletének II. részében említett adalékanyagok esetében ilyen ideiglenes engedély legfeljebb négy évre adható.

(3) Az e rendelet mellékletében ismertetett tartósítószer-készítmény vonatkozásában benyújtott dokumentáció értékelése azt mutatja, hogy ez az anyag megfelel a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében előírt feltételeknek, ezért ideiglenesen négy évre engedélyezhető.

(4) A dokumentáció értékelése azt mutatja, hogy szükség lehet bizonyos eljárásokra annak érdekében, hogy megvédjék a dolgozókat az adalékanyaggal való érintkezéstől. Ezt a védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [3] alkalmazásával kell biztosítani.

(5) A takarmányozási tudományos bizottság kedvező véleményt adott a tartósítószernek az említett mellékletben ismertetett feltételek betartása melletti biztonságossága tárgyában.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő, a "Tartósítószerek" csoportjába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő alkalmazása a mellékletben megállapított feltételekkel engedélyezésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. július 11-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 297., 2001.11.15., 3. o.

[2] HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

[3] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"Sorszám (vagy EK-szám) | Adalékanyag | Kémiai képlet, leírás | Állatfaj vagy állatkategória | Maximális életkor | Legkisebb megengedhető tartalom | Legnagyobb megengedhető tartalom | Egyéb rendelkezések | Az engedély lejárati ideje |

mg/kg teljes értékű takarmányban | mg/kg teljes értékű takarmányban |

Tartósítószerek

1. | Nátrium-benzoát 140 g/kg Propionsav 370 g/kg Nátrium-propionát 110 g/kg | Az adalékanyag összetétele: Nátrium-benzoát: 140 g/kgPropionsav: 370 g/kgNátrium-propionát: 110 g/kgVíz: 380 g/kgHatóanyag: Nátrium-benzoát, C7H5O2NaPropionsav, C3H6O2Nátrium-propionát: C3H5O2Na | Sertés | – | 3000 | 22000 | 15 %-nál nagyobb nedvességtartalmú gabona tartósítására. | 2006.8.1 |

Tejelő tehén | – | 3000 | 22000 | 15 %-nál nagyobb nedvességtartalmú gabona tartósítására. | 2006.8.1" |

--------------------------------------------------

Top