EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

32002R1221Hivatalos Lap L 179 , 09/07/2002 o. 0001 - 0005


Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete

(2002. június 10.)

az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban eljárva [3],

mivel:

(1) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet [4] tartalmazza az Európai Közösség statisztikai követelményeinek megfelelően a tagállamok számláinak felállítására vonatkozó közös szabványok, meghatározások, osztályozások és elszámolási szabályok referenciakeretét, hogy a tagállamok között összehasonlítható eredmények szülessenek.

(2) A Monetáris Bizottság információs igényekről szóló jelentése, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) 1999. január 18-án megerősített, hangsúlyozta, hogy a gazdasági és monetáris unió valamint a közös piac megfelelő működése szempontjából nagyon fontos a gazdaságpolitikák hatékony felügyelete és koordinálása, ehhez pedig átfogó statisztikai információs rendszerre van szükség, amely biztosítja a döntéshozók számára a szükséges adatokat, amelyekre döntéseiket alapozhatják. Ez a jelentés arra is rámutatott, hogy elsőbbséget kell adni a tagállamok rövidtávú államháztartási statisztikáinak, különösen a gazdasági és monetáris unióban résztvevő tagállamok esetében, és a kitűzött cél az, hogy fokozatos közelítés eredményeképpen egyszerűsített negyedéves nem pénzügyi számlák összeállítására kerüljön sor az államháztartási szektorra vonatkozóan.

(3) Az államháztartásra helyénvaló az egyszerűsített negyedéves nem pénzügyi számlákat az államháztartási kiadások és bevételek tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2000. július 10-i 1500/2000/EK bizottsági rendelet [5] tel megállapított államháztartási kiadások és bevételek ESA 95 szerinti osztályozására utalással meghatározni.

(4) A fokozatos közelítésben elsőbbséget kaptak az adók, a tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások és a természetbeni társadalmi transzfereken kívüli társadalmi juttatások, mint olyan kategóriák, amelyek az államháztartás trendjeinek megbízható mutatószámai, és már jelenleg is megfelelő időben rendelkezésre állnak (első lépés).

(5) A kategóriák ezen első csoportjának negyedéves továbbítását 2000. júniusától az összes tagállamban a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról szóló, 2000. február 3-i 264/2000/EK bizottsági rendelet [6] hatálya szabályozza.

(6) Az államháztartási kiadásokat és bevételeket képező kategóriák jegyzékének teljessé tételéhez az első lépést a kategóriák egy további csoportjával szükséges kiegészíteni.

(7) Az e rendelet alapján szolgáltatott negyedéves adatok megbízhatóságát az éves adatokra tekintettel kell értékelni. Ennek érdekében 2005 végéig jelentést kell készíteni a negyedéves adatok minőségéről.

(8) A 2223/96/EK rendelet 2. és 3. cikke állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság módosításokat fogadhat el az ESA 95 módszertana tekintetében tartalma tisztázása és javítása végett. A negyedéves nem pénzügyi államháztartási számlák összeállításához a tagállamokban további erőforrásokra lesz szükség. Ezek Bizottságnak való továbbításával emiatt nem lehet bizottsági határozatban foglalkozni.

(9) A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat [7] által felállított statisztikai programbizottsággal (SPB) és a 91/115/EGK tanácsi határozattal [8] felállított monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal (MPFB) a fenti határozatok 3. cikkével összhangban konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számlái tartalmának meghatározása, a tagállamok által 2002. június 30-tól kezdődően továbbítandó ESA 95 kategóriák jegyzékének megállapítása, és e kategóriák főbb jellemzőinek meghatározása.

2. cikk

Az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláinak tartalma

Az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláinak tartalmát a melléklet határozza meg, az államháztartási kiadásokat és bevételeket alkotó ESA 95 kategóriák jegyzékére való hivatkozás útján.

3. cikk

A negyedéves adatszolgáltatásban érintett kategóriák

(1) A tagállamok a mellékletben megadott listában szereplő kategóriák és kategóriacsoportok negyedéves adatait továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), azoknak a kategóriáknak a kivételével, amelyek adatait a 264/2000/EK rendelet alapján kötelesek továbbítani.

(2) Az államháztartási kiadások és bevételek következő kategóriáira (vagy kategóriacsoportjaira) vonatkozóan kell a negyedéves adatokat továbbítani:

a) kiadások:

- folyó termelőfelhasználás (P.2)

- bruttó felhalmozás + nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (P.5 + K.2)

- bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51)

- munkavállalói jövedelem (D.1)

- egyéb termelési adók (D.29)

- fizetendő támogatások (D.3)

- tulajdonosi jövedelem (D.4)

- kamat (D.41)

- folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5)

- természetbeni társadalmi transzferek a piaci termelőkön keresztül a háztartásokhoz eljuttatott termékekre fordított kiadásokhoz kapcsolódóan (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- egyéb folyó transzferek (D.7)

- A magán nyugdíjalapok nettó vagyonváltozása miatti korrekció (D.8)

- fizetendő tőkeadók + beruházási támogatások + egyéb tőketranszferek (D.91 + D.92 + D.99).

b) bevételek:

- piaci kibocsátás + saját végső felhasználási célú kibocsátás + fizetések az egyéb nem piaci kibocsátás ellenében (P.11 + P.12 + P.131)

- kintlévő egyéb termelési támogatások (D.39)

- tulajdonosi jövedelem (D.4)

- imputált társadalombiztosítási hozzájárulások (D.612)

- egyéb folyó transzferek (D.7)

- beruházási támogatások - kinnlévő egyéb tőketranszferek (D.92 + D.99).

(3) A D.41, D.7, D.92 és D.99 tranzakciókat az államháztartási szektoron belül kell konszolidálni. A többi tranzakciót nem kell összevonni.

4. cikk

Negyedéves adatok összeállítása: források és módszerek

(1) A 2001 első negyedévétől kezdődő időszakra vonatkozó negyedéves adatokat a következő szabályok szerint kell összeállítani:

a) a negyedéves adatokat lehetőség szerint az alapvető forrásokból származó közvetlen információkra kell alapozni azzal a céllal, hogy az egyes negyedévek tekintetében a legkisebbre csökkenthető legyen az első becslések és a végleges számadatok közötti különbség;

b) a közvetlen információkat szükség esetén az érintett kör korrekciójával és koncepcionális korrekciókkal kell teljessé tenni, hogy a negyedéves adatok összhangba kerüljenek az ESA 95 koncepcióival;

c) a negyedéves adatoknak összhangban kell lenniük a megfelelő éves adatokkal.

(2) Az 1999 első negyedévétől 2000 negyedik negyedévéig tartó időszak negyedéves adatait olyan források és módszerek felhasználásával kell összeállítani, amelyek biztosítják a negyedéves adatok és a megfelelő éves adatok közötti összhangot.

5. cikk

A negyedéves adatok továbbításának ütemezése

(1) A 3. cikkben említett negyedéves adatokat legkésőbb három hónappal azon negyedév végét követően kell a Bizottságnak (Eurostat) átadni, amelyre az adatok vonatkoznak.

Az előző negyedévekre vonatkozó esetleges korrigált negyedéves adatokat ugyanekkor kell továbbítani.

(2) Az első adattovábbításnak a 2002 első negyedévére vonatkozó negyedéves adatokra kell vonatkoznia. A tagállamok legkésőbb 2002. június 30-ig továbbítják ezen adatokat..

A Bizottság azonban legfeljebb egy éves eltérést engedélyezhet az elsőként továbbított, 2002 első negyedévére vonatkozó negyedéves adatok első továbbításának napja tekintetében, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszerek jelentős átalakítást igényelnek.

6. cikk

Visszamenőleges adatok továbbítása

(1) A tagállamok a 3. cikkben említett kategóriákra vonatkozóan 1999 első negyedévétől kezdődően visszamenőlegesen negyedéves adatokat szolgáltatnak a Bizottság (Eurostat) részére.

(2) Az 1999 első negyedévétől 2001 negyedik negyedévéig tartó időszakra vonatkozó negyedéves adatokat legkésőbb 2002. június 30-ig kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

A Bizottság azonban legfeljebb egy éves eltérést engedélyezhet az elsőként továbbított, 1999 első negyedévétől kezdődő negyedéves adatok továbbításának időpontja tekintetében, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszerek jelentős átalakítást igényelnek.

7. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok a negyedéves adatok továbbításának az 5. cikk (2) bekezdésében említett ütemezésnek megfelelő megkezdésével egyidejűleg átadják a Bizottságnak (Eurostat) a 3. cikkben említett negyedéves adatok összeállításához használt források és módszerek leírását (kezdeti leírás).

(2) A negyedéves adatok összeállításához használt források és módszerek kezdeti leírásának esetleges módosítását a módosított adatok közlésekor kell a Bizottság (Eurostat) részére megküldeni.

(3) A Bizottság (Eurostat) folyamatosan tájékoztatja az SPB-t és a MPFB-t az egyes tagállamok által felhasznált forrásokról és módszerekről.

8. cikk

Jelentés

A 3. cikkben meghatározott kategóriákra vonatkozóan továbbított adatok alapján és az SPB-vel folytatott konzultációt követően a Bizottság (Eurostat) legkésőbb 2005. december 31-ig a tagállamok által szolgáltatott negyedéves adatok megbízhatósága értékelését tartalmazó jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Azon tagállamokra, amelyek a (4) bekezdésben meghatározott átmeneti időszakban nem képesek negyedéves adatokat továbbítani 2001 első negyedévétől kezdve a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott forrásoknak és módszerekkel, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében említett ütemezéssel összhangban, a (2) bekezdés vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben említett tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésében említett ütemezésnek megfelelően "legjobb negyedéves becsléseiket" (amelyek magukban foglalják az összes új információt, amely a negyedéves nem pénzügyi államháztartási számlák korrigált rendszerének összeállítása során rendelkezésükre áll) továbbítják a Bizottságnak (Eurostat).

Ezzel egyidejűleg jelzik, milyen lépésekre van még szükség ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott forrásoknak és módszereknek.

(3) A (4) bekezdésben meghatározott átmeneti időszak alatt a Bizottság (Eurostat) megvizsgálja, hogy a tagállamok milyen előrehaladást tettek a 4. cikk (1) bekezdésének való teljes megfelelés felé.

(4) Az átmeneti időszak az 5. cikk (2) bekezdésében említett első továbbítás napján kezdődik és legkésőbb 2005. március 31-én fejeződik be.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2002. június 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnők

J. Piqué I Camps

[1] HL C 154. (E), 2001.5.29., 300. o.

[2] HL C 131., 2001.5.3., 6. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. július 3-i véleménye (HL C 65. (E), 2002.3.14., 33. o.és a 2002. május 7-i tanácsi határozat.

[4] HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb a 359/2002/EK rendelettel (HL L 58., 2002.2.28., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 172., 2000.7.12., 3. o.

[6] HL L 29., 2000.2.4., 4. o.

[7] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

[8] HL L 59., 1991.3.6., 19. o. A legutóbb a 96/174/EK határozattal (HL L 51., 1996.3.1., 48. o.) módosított határozat.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A negyedéves, nem pénzügyi tranzakciókat felölelő államháztartási számlák tartalma

A negyedéves, nem pénzügyi tranzakciókat felölelő államháztartási számlákat az államháztartási kiadások és bevételek 1500/2000/EK bizottsági rendeletben szereplő jegyzékére való hivatkozással kell meghatározni.

Az államháztartási kiadások olyan ESA 95 kategóriákat foglalnak magukban, amelyeket az államháztartási számlasor számláin a felhasználás oldalon, vagy az eszközváltozás vagy a kötelezettségek és a nettó vagyon változásai oldalon tartanak nyilván, a D.3 kivételével, melyet az államháztartási számlák forrásoldalán tartanak nyilván.

Az államháztartási bevételek olyan ESA 95 kategóriákat foglalnak magukban, amelyeket az államháztartási számlasor nem pénzügyi tranzakciókat felölelő számláin a forrásoldalon, vagy a kötelezettségek és a nettó vagyon változásai oldalon tartanak nyilván, a D.39 kivételével, melyet az államháztartási számlák felhasználás oldalán tartanak nyilván.

Meghatározásul a fent meghatározott államháztartási bevétel és az államháztartási kiadás közötti különbség az államháztartási szektor nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (-).

A D.41, D.7, D.92 és D.99 tranzakciókat az államháztartási szektoron belül konszolidálni kell. Az egyéb tranzakciókat nem kell összevonni.

Az alábbi táblázat az államháztartási kiadásokat és bevételeket képező ESA 95 kategóriákat foglalja össze. A dőlt betűvel kiemelt kategóriák már a 264/2000/EK bizottsági határozat összefüggésében negyedéves továbbítás hatálya alá esnek.

ESA 95 kód | Államháztartási kiadás |

P.2 | Folyó termelőfelhasználás |

P.5 + K.2 | Bruttó felhalmozás + nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege |

P.51 | Bruttó állóeszköz-felhalmozás |

D.1 | Munkavállalói jövedelem |

D.29 | Egyéb termelési adók |

D.3 | Fizetendő támogatások |

D.4 | Tulajdonosi jövedelem |

D.41 | Kamat |

D.5 | Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók |

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131 | Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli társadalmi juttatások + természetbeni társadalmi transzferek a piaci termelőkön keresztül a háztartásokhoz eljuttatott termékekre fordított kiadásokhoz kapcsolódóan |

D.7 | Egyéb folyó transzferek |

D.8 | A magán nyugdíjalapok nettó vagyonváltozása miatti korrekció |

D.9 | Fizetendő tőketranszferek |

ESA 95 kód | Államháztartási bevétel |

P.11 + P.12 + P.131 | Piaci kibocsátás + saját végső felhasználási célú kibocsátás + fizetések az egyéb nem piaci kibocsátás ellenében |

D.2 | Termelési és importadók |

D.39 | Egyéb termelési támogatások |

D.4 | Tulajdonosi jövedelem |

D.5 | Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók |

D.61 | Társadalombiztosítási hozzájárulások |

D.611 | Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások |

D.612 | Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások |

D.7 | Egyéb folyó transzferek |

D.9 | Kinnlévő beruházási támogatások |

D.91 | Tőkeadók |

B.8g | Bruttó megtakarítás |

B.9 | Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel |

--------------------------------------------------

Top