Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0997

A Bizottság 998/2002/EK rendelete (2002. június 11.) a harmadik országokból érkező növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzésének infrastrukturális megerősítése céljából a tagállamok számára nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélésével kapcsolatos rendelkezések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 152, 12.6.2002, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 39 - 41

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/997/oj

32002R0997Hivatalos Lap L 152 , 12/06/2002 o. 0016 - 0018


A Bizottság 998/2002/EK rendelete

(2002. június 11.)

a harmadik országokból érkező növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzésének infrastrukturális megerősítése céljából a tagállamok számára nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélésével kapcsolatos rendelkezések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/36/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek Közösségbe történő behurcolása, és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [2] (a továbbiakban: "az irányelv") és különösen annak 13. cikke (9) bekezdésének ötödik albekezdésére,

mivel:

(1) Az irányelv rendelkezései szerint a tagállamok számára közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan költségek (legfeljebb 50 %-ig történő) fedezésére, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az irányelv 13. cikke (8) bekezdésének negyedik albekezdése által előírt végrehajtási rendelkezésekben meghatározott minimális feltételek teljesítésével elért szinten túlmenő, nem a rendeletetési helyen található vizsgálóállomásokon végzett vizsgálatokhoz szükséges berendezésekkel és létesítményekkel való felszereltség fejlesztéséhez.

(2) Részletes szabályokat kell megállapítani azon rendelkezések végrehajtására, amelyek az ilyen fejlesztéseket szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás tagállamoknak történő odaítélésére vonatkoznak.

(3) Az 1258/1999/EK tanácsi rendelet [3] 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a közösségi szabályozással összhangban vállalt állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből kell finanszírozni. E rendelkezések pénzügyi ellenőrzése a fenti rendelet 8. és 9. cikkének hatálya alá tartozik.

(4) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Valamely tagállam "pénzügyi hozzájárulás növény-egészségügyi behozatali vizsgálóállomáshoz" iránti kérelmét:

a) az irányelv 1. cikk (4) bekezdésében említett hatóság írásban készíti el;

b) az alábbi címre kell címezni: Commission of the European Communities, Health and Consumer Protection Directorate General, B-1049 Brüsszel, Belgium;

c) az azonos évben történő vizsgálatra június 1-jéig kell benyújtani. 2002-ben a benyújtási határidő kivételesen kitolódik 2002. július 15-ig;

d) tartalmaznia kell a tagállam által megvásárolni kívánt berendezésekkel, illetve létesítményekkel kapcsolatos bizonyítékot egy megfelelő végrehajtandó program formájában, amely magában foglalja az alábbiakat:

i. a vizsgálóállomás helye, ahová berendezések illetve létesítmények kerülnek;

ii. a vizsgálóállomás jellemzése a személyzet, a leltár és a növényekhez és növényi termékekhez kapcsolódó főbb kereskedelmi tevékenység természete alapján;

iii. a berendezések, illetve létesítmények beszerzésére, illetve fejlesztésére vonatkozó indoklás;

iv. a beszerezni, illetve fejleszteni szükséges berendezések, illetve létesítmények műszaki leírása;

v. részletes pénzügyi előirányzat a tervezett beszerzésről, illetve fejlesztésről (hozzáadottérték-adó és egyéb adók nélkül) a fent ismertetett berendezések, illetve létesítmények tekintetében;

e) olyan berendezésekre, illetve létesítményekre kell vonatkoznia, amelyeket e rendelet melléklete megemlít, a fogyóeszközök kivételével.

2. cikk

(1) A Bizottság minden beérkezett kérelem tekintetében meghatározza, hogy

a) a javasolt beszerzés vagy fejlesztés indokait növény-egészségügyi szempontból igazolták-e;

b) a beszerzés vagy fejlesztés becsült költségei indokoltak-e.

Az érintett tagállam – kérésre – közöl a Bizottsággal minden olyan további információt, amelyet a Bizottság vizsgálataihoz igényel.

(2) A Bizottság minden évben szeptember 15-e előtt összeállítja az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelő, és így figyelembe vehetők programok listáját, amelyek így jogosulttá válnak a közösségi pénzügyi hozzájárulásra. A hozzájárulás hatékonyságának és következetességének biztosítása érdekében és a Közösség növény-egészségügyi helyzete alakulásának figyelembevételével a Bizottság rangsorolja a fenti programokat.

Elsőbbséget élveznek azok a programok, amelyek a legnagyobb értékkel gyarapítják a kérdéses vizsgálóállomást a vizsgálatok mennyisége, illetve minősége tekintetében, és így:

- az irányelv 21. cikkében említett szakértők által javasolt fejlesztésekre vonatkoznak,

- azon vizsgálóállomásokra vonatkoznak, melyek jelentős felújításra szorulnak.

Az egyes programokhoz javasolt közösségi pénzügyi hozzájárulás összegét részletező listát a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsághoz kell benyújtani.

(3) A (2) bekezdésben említett listán szereplő összes programot egyedileg kell jóváhagyni az irányelv 18. cikkében megállapított eljárással összhangban. A jóváhagyás tartalmazza a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét, annak esetleges feltételeit, valamint a hozzájárulás felső határát. A közösségi pénzügyi hozzájárulást nem ítélik oda, ha a támogatható költségek teljes összege az egyes programokra nézve nem haladja meg a 25000 eurót. Egy program egy tagállamon belül vonatkozhat több vizsgálóállomásra is.

3. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás valamely jóváhagyott program céljára történő folyósításához:

a) a programban felsorolt berendezések, illetve létesítmények beszerzését, illetve fejlesztését a 2. cikk (3) bekezdésében említett jóváhagyás évét közvetlenül követő év január 1-je és december 31-e között kell megtenni;

b) a tagállamok a program vonatkozásában történő kifizetéseket a befejezést követő hat hónapon belül teszik meg;

c) a tagállam pénzügyi hozzájárulás folyósítására a program befejezését követő hat hónapon belül, de legkésőbb a program vállalásának évét követő év szeptember 30-ig, kérelmet nyújt be a Bizottsághoz;

d) a tagállam kérelmében megfelelő dokumentumokkal – például számlákkal vagy nyugtákkal – bizonyítja a kifizetéseket.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 11-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 116., 2002.5.3., 16. o.

[2] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

[3] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Berendezések

1. sztereo mikroszkóp

2. optikai mikroszkóp

3. digitális higroszkóp

4. digitális fényképezőgép

5. digitális videó

6. hűtőszekrény

7. egyéb, hasonló jellegű berendezések

Létesítmények, felszerelések

1. álló vagy mozgó irodák

2. vizsgálóasztal (mozgó vizsgálati felszerelés)

3. egyéb, hasonló jellegű létesítmények

--------------------------------------------------

Top