EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0980

A Bizottság 980/2002/EK rendelete (2002. június 4.) a 2082/2000/EK rendelet módosításáról, az Eurocontrol szabványok elfogadásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 150, 8.6.2002, p. 38–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 271 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2005; hatályon kívül helyezte: 32004R0552

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/980/oj

32002R0980Hivatalos Lap L 150 , 08/06/2002 o. 0038 - 0043


A Bizottság 980/2002/EK rendelete

(2002. június 4.)

a 2082/2000/EK rendelet módosításáról, az Eurocontrol szabványok elfogadásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/15/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló, 1993. július 19-i 93/65/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A 2082/2000/EK bizottsági rendelettel [3] módosított, Eurocontrol szabványokat elfogadó és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK irányelvet módosító 97/15/EK irányelv elfogadta az Eurocontrol online adatcsere (OLDI) szabvány 1.0 kiadását, és a légiforgalmi szolgálatok adatcseréjének műszaki leírására (ADEXP) vonatkozó Eurocontrol szabvány 1.0 kiadását.

(2) A 2082/2000/EK rendelet elfogadta e két Eurocontrol szabvány két újabb változatát, nevezetesen az OLDI 2.2 kiadást és az ADEXP 2.0 kiadást, valamint a repülési adatok cseréje interfész vezérlő dokumentum (FDE-ICD) elnevezésű új Eurocontrol szabványt.

(3) Az Eurocontrol azóta elfogadta az OLDI 2.2 kiadásának és az ADEXP 2.0 kiadásának módosításait.

(4) Az Eurocontrol szabványokat érintő e módosítások a 93/65/EGK irányelv hatálya alatt állnak, és hozzájárulnak a tagállamok nemzeti légiforgalom-irányítási rendszereinek összehangolásához, különösen a légi járművek légiforgalom-irányító központok közötti átadása (OLDI) és a légiforgalom-áramlás szervezése (ADEXP) területén.

(5) Ezek a módosítások különösen a légijármű felszereltségének megjelölését tartalmazzák, és azért szükségesek, hogy elősegítsék számos kapacitásnövelő program zökkenőmentes és biztonságos bevezetését.

(6) Ezért a 2082/2000/EK rendeletet ennek megfelelően kell módosítani.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 93/65/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2082/2000/EK rendelet I. és II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 4-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 95., 1997.4.10., 16. o.

[2] HL L 187., 1993.7.29., 52. o.

[3] HL L 254., 2000.10.9., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az I. és a II. melléklet a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 6.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.2.2. A közlemény tartalma

Az ABI közleménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- közleménytípus,

- közlemény sorszáma,

- a légijármű azonosító jele,

- SSR mód és kód (ha van ilyen),

- indulási repülőtér,

- számított határkeresztezési adatok,

- rendeltetési repülőtér,

- a légijármű száma és típusa,

- a légijárat típusa,

- fedélzeti felszereltség és státus,

- útvonal (választható elem),

- egyéb repülésiterv-adatok (választható elem).

MEGJEGYZÉS:

Az adatok bejegyzési szabályait, formáját és a mezők tartalmát az A. melléklet határozza meg."

b) A 6.2.5.1. és a 6.2.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.2.5.1. ICAO

(ABIE/L001-AMM253/A7012-LMML-BNE/1221F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.2.5.2. ADEXP

TITLE ABI -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 001 -ARCID AMM253 -SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1221 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -FLTTYP N -BEGIN EQCST -EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)"

.

c) A 6.3.2 pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.3.2. A közlemény tartalma

Az ACT közleménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- közleménytípus,

- közlemény sorszáma,

- a légijármű azonosító jele,

- SSR mód és kód,

- indulási repülőtér,

- számított határkeresztezési adatok,

- rendeltetési repülőtér,

- a légijármű száma és típusa,

- a légijárat típusa,

- fedélzeti felszereltség és státus,

- útvonal (választható elem),

- egyéb repülésiterv-adatok (választható elem).

MEGJEGYZÉS:

Az adatok bejegyzési szabályait, formáját és a mezők tartalmát az A. melléklet határozza meg."

d) A 6.3.5.1. és a 6.3.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.3.5.1. ICAO

(ACTE/L005-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.3.5.2. ADEXP

-TITLE ACT -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 005 -ARCID AMM253 -SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -FLTTYP N-BEGIN EQCST-EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON"

.

e) A 7.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.2. A közlemény tartalma

A REV közleménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- közleménytípus,

- közlemény sorszám,

- a légijármű azonosító jele,

- indulási repülőtér,

- számított határkeresztezési adatok és/vagy koordinációs pont,

- rendeltetési repülőtér,

- az üzenet hivatkozási száma (választható elem),

- SSR mód és kód (választható elem),

- útvonal (választható elem),

- fedélzeti felszereltség és státus (választható elem).

MEGJEGYZÉS:

Az adatok bejegyzési szabályait, formáját és a mezők tartalmát az A. melléklet határozza meg."

f) A 7.3.3.1.2., 7.3.3.1.3. és a 7.3.3.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.3.1.2. A következő adatokat kell felülvizsgálni:

- ETO COP,

- átadási magasság(ok),

- SSR kód,

- fedélzeti felszereltség és státus.

7.3.3.1.3. A REV üzenetet akkor küldik el, ha:

- az ETO COP az előző közleményhez képest a kétoldalúan egyeztetett értéket meghaladóan tér el, a legközelebbi egész számra kerekítve,

- változás történt az átadási szint(ek)ben, az SSR kódban vagy a fedélzeti felszereltség és státusban.

7.3.3.1.4. Kétoldalú megegyezés esetén REV üzenetet küldenek akkor, ha megváltoznak a következők:

- a COP,

- az útvonal.

MEGJEGYZÉS:

Az üzemeltetési szabályok előírhatják az ACT-közleményt követően, hogy a módosítások az érintett egységek közötti előzetes koordináció tárgyát képezzék."

g) A 7.3.3.2.1. és a 7.3.3.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.3.2.1. ICAO formátum

Valamennyi módosító közlemény tartalmazza a 3., a 7., a 13., a 14. és a 16. mezőt. A következő szabályokat kell alkalmazni:

- az ETO COP vagy az átadási magasságo(ka)t módosított adatként kell belefoglalni a 14. mező elemeiként,

- az SSR kód megváltozását a 7. mezőbe mint b) és c) adatelemet kell bejegyezni.

- a 22. mezőformátumba foglalt mezők egymáshoz viszonyítva bármilyen sorrendben lehetnek,

- a COP változtatásait a 14. mező adataiként kell a 22. mezőformátumba bejegyezni (lásd B. függelék - Különleges útvonal-feldolgozási követelmények),

- az útvonalat érintő változtatásokat a 15. mező adataiként kell a 22. mezőformátumba bejegyezni. E változások koordinálásának szabályait, a közvetlen útvonal kijelöléssel együtt a B. mellékletben határozták meg "Különleges útvonal-feldolgozási követelmények" cím alatt,

- a fedélzeti felszereltség és státus; csak a megváltozott felszereltséget vagy felszereltségeket kell bejegyezni. Azok a felszereltséget módosító közlemények, amelyek eredményeként az A. melléklet A.30 bekezdésében meghatározott további, a felszereltségre vonatkozó adatokat kell bejegyezni, magukban foglalják a további felszereltséget.

7.3.3.2.2. ADEXP formátum

A módosításra vonatkozó valamennyi ADEXP formátumú közleménynek a következő elsődleges mezőket kell tartalmaznia: TITLE REFDATA ARCID ADEP ADES. A következő szabályokat kell alkalmazni:

- az ETO COP vagy az átadási magasság(ok) megváltoztatását a módosított adatként a COORDATA elsődleges mezőbe kell bejegyezni,

- bejegyzik a COP elsődleges mezőt, kivéve ha az ETA vagy az átadási magasság(ok) megváltoztatása a COORDATA elsődleges mező használatát teszi szükségessé. Ez magában foglalja azt a COP-t, amelyen keresztül a légijáratot mindenkor koordinálják, vagy ha a COP-t módosítják, akkor magában foglalja azt a COP-t, amelyen keresztül a légijáratot korábban koordinálták,

- a COP változásait a COORDATA elsődleges mező alkalmazásával illesztik be (lásd B. függeléket - Különleges útvonal-feldolgozási követelmények). Ezek a közlemények szintén magukban foglalják a fent meghatározott elsődleges COP mezőt,

- az útvonalat érintő változásokat a ROUTE elsődleges mező alkalmazásával jegyzik be. E változások koordinálásának szabályait, a közvetlen útvonal koordinálással együtt a B. mellékletben határozták meg "Különleges útvonal-feldolgozási követelmények" cím alatt,

- az SSR kód megváltozását az SSRCODE elsődleges mező bejegyzésével kell jelezni,

- a felszerelési adottságnak és státusnak megváltoztatásához az EQCST elsődleges mezőt veszik igénybe; csak a megváltoztatandó adottságot vagy adottságokat illesztik be. Azok a felszereltséget módosító közlemények, amelyek eredményeként az A. melléklet A.30 bekezdésében meghatározott további, a felszereltségre vonatkozó adatokat kell bejegyezni, magukban foglalják a további felszereltséget."

h) A 7.3.5.1. és a 7.3.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.5.1. ICAO

a) (REVE/L002-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

b) (REVE/L010-AMM253/A2317-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

c) (REVE/L019-AMM253-LMML-BNE/1237F350-EGBB-81/W/NO)

d) (REVBC/P873-BAF4486-EBMB-NEBUL/2201F250-LERT-81/W/NO U/EQ)

7.3.5.2. ADEXP

a) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB

b) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 010 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -SSRCODE A2317

c) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 019 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -BEGIN EQCST -EQPT W/NO -END EQCST

d) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC BC -RECVR -FAC P -SEQNUM 873 -ARCID BAF4486 -ADEP EBMB -COP NEBUL -ADES LERT -BEGIN EQCST -EQPT Y/NO -EQPT U/EQ -END EQCST"

.

i) Az A. melléklet a következőképpen módosul:

- A tartalomjegyzék a következő A.29. és A.30. ponttal egészül ki:

"A.29. A légijárat típusa

A.30. Fedélzeti felszereltség és státus"

- A szakasz a következő A.2.2.a ponttal egészül ki.

"A.2.2.a. Egyes esetekben ál ICAO mezőtípus-számot alkalmaznak akkor, ha nem létezik megfelelő ICAO mező. Ezek a számok 80-nal megegyező vagy ennél magasabb, kétszámjegyű értékekből állnak."

- Az A.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

"A.14. Ez a mező lehetővé teszi azt, hogy meghatározott közleményekbe be lehessen foglalni a koordinációs eljárásba fel nem vett és ebben a függelékben másutt nem megnevezett repülésiterv-adatokat. Az 1. hivatkozás 2. függelékének 8. és 18. mezőtípusában megnevezett következő tételek beiktatása megengedett:

- repülési szabályok,

- nyilvántartási jelek,

- az operátor neve,

- az ATS általi különleges kezelés indoka,

- típus,

- teljesítmény,

- az indulási, rendeltetési, alternatív repülőterek neve,

- nem rejtjelezett megjegyzések.

A.14.1. ICAO

8. mezőtípus, a) adatelem, repülési szabályok a 22. mezőformátumban.

A következő 18. mezőtípusú elem közül egy vagy több a 22. mezőformátumban:

REG, OPR, STS, TYP, PER, DEP, DEST, ALTN, RALT, RMK.

A.14.2. ADEXP

Elsődleges mezők: "fltrul", "depz", "destz", "opr", "per", "reg", "rmk", "altrnt1", "altrnt2", "sts" és "typz"."

- A szöveg a következő A.29. és A.30.ponttalegészül ki:

"A.29. A légijárat típusa

Ezt az adatot a repülési tervben feljegyzett adatokkal vagy egyéb forrásból származó egyenértékű adatokkal megegyezően jegyzik be. X betűt kell beírni akkor, ha a járat típusát elhagyják a repülési tervből, vagy az bármilyen más oknál fogva nem ismert.

A.29.1. ICAO

A járat típusát egyetlen betűvel írják be a 22. mezőformátumba a 80. ál-mezőtípusú szám segítségével.

A.29.2. ADEXP

"flttyp" elsődleges mező.

A.30. Fedélzeti felszereltség és státus

Ez az adat jelzi a felszereltséget és státust, amely vagy előzetesen szükséges bizonyos légterekben a légi járathoz, illetve meghatározott útvonalakon, vagy jelentősen befolyásolja az ATC szolgáltatás ellátását. A felszereltség meglétét a repülési tervben határozzák meg, ám azt helytelennek találhatják, vagy a repülés során megváltoztatják. A fedélzeti felszereltség és státus a mindenkori státust határozza meg.

A következő tételek státusát iktatják be:

- RVSM felszereltség,

- 8,33 kHz RTF felszereltség.

A következők státust jegyzik be a repülési terv járat típusánál meghatározott állami járatok esetében, amelyeknél nem ismeretes, hogy 8,33 kHz RTF berendezés rendelkezésre áll-e:

- UHF felszerelés.

A.30.1. ICAO

Az adatokat a 22. mezőformátumba illesztik be, a 81. ál-mezőszám segítségével.

Az egyes felszereltségnél két elemet iktatnak be:

- a fedélzeti felszereltség az ICAO repülési tervben a "Felszereltség" 10. mezőtípusban egyetlen betűvel kifejezve (lásd az 1. hivatkozás 3. függelékét), amelyet közvetlenül a következő követ,

- elemelválasztó - ferde vonal (/), amely után a következő áll,

- két betűvel kifejezett státus.

A státust a járatra alkalmazandó következő jelzők segítségével fejezik ki:

a) EQ: a járat fel van szerelve és a berendezés készen áll a járat általi igénybevételre;

b) NO: a járat nincs felszerelve vagy a berendezést a járat valamilyen oknál fogva nem tudja igénybe venni;

c) UN, amely azt jelenti, hogy a felszereltség nem ismert.

Az első felszereltségi csoportot közvetlenül a mezőszámot követő ferde vonal után írják be. Az ezt követő csoportokat szóközzel választják el egymástól. A felszerelési adottságok sorrendje nem lényeges.

A.30.2. ADEXP

"EQCST" elsődleges mező"

2. A II. melléklet A. melléklete a következőképpen módosul:

a) Az A.2. ponta következőbejegyzésekkel egészül ki:

"Kisegítő kifejezés | Szintaxis | Szemantika | Elsődleges mezőben használva | Almezőben használva | Kiegészítésként használva |

eqptcode | 1 {ALPHANUM} 2 | Fedélzeti felszereltséget meghatározó kód. Megegyezhet a felszerelési kóddal | | eqpt | |

eqptstatus | 2 {ALPHA} 2 | A légijármű felszereltségének státusát megnevező kétbetűs helyzeti érték | | eqpt | |

eqptcode | 1 {ALPHANUM} 2 | Fedélzeti felszereltséget meghatározó kód. Megegyezhet a felszerelési kóddal | | eqpt |

eqptstatus | 2 {ALPHA} 2 | A légijármű felszereltségének státusát megnevező kétbetűs helyzeti érték | | eqpt" |

b) Az A.3. pont a következőbejegyzéssel egészül ki:

"ADEXP elsődleges | Fajta | Szintaxis | Szemantika |

eqcst | b | "-""BEGIN""EQCST" 1 {eqpt} "-""END""EQCST" | A fedélzetifelszereltség-kódok jegyzéke, amely kódok mindegyikét egy helyzeti érték követi, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát |

eqcst | b | "-""BEGIN""EQCST" 1 {eqpt} "-""END""EQCST" | A fedélzetifelszereltség-kódok jegyzéke, amely kódok mindegyikét egy helyzeti érték követi, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát" |

c) Az A.4. pont a következő bejegyzéssel egészül ki:

"Almező | Fajta | Szintaxis | Szemantika | Elsődleges mezőben használva | Almezőben használva |

eqpt | b | "-""EQPT" eqptcode! "/" ! eqptstatus | A fedélzeti felszereltség kódja, amelyet egy helyzeti érték követ, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát | eqcst | |

eqpt | b | "-""EQPT" eqptcode! "/" ! eqptstatus | A fedélzeti felszereltség kódja, amelyet egy helyzeti érték követ, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát | eqcst" |

--------------------------------------------------

Top