EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2002. szeptember 26.) a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról (EKB/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006Hivatalos Lap L 270 , 08/10/2002 o. 0014 - 0016


Az Európai Központi Bank iránymutatása

(2002. szeptember 26.)

a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról

(EKB/2002/6)

(2002/777/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik franciabekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 12.1. és 14.3. cikkére, összefüggésben a 3.1. cikk első, második és harmadik franciabekezdésével, és a 18.2. és a 30.6. cikkel,

mivel:

(1) A Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik franciabekezdésével összhangban a KBER által végrehajtandó alapvető feladatok közé tartozik a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, a Szerződés 111. cikke rendelkezéseinek megfelelően devizaügyletek végzése valamint a tagállamok hivatalos devizatartalékainak kezelése.

(2) Az Európai Központi Bank (EKB) szükségesnek tartja, hogy az EKB és a részt vevő tagállamok minden egyes nemzeti központi bankja (NKB) minimumszabályokat alkalmazzon: i. a monetáris politika keretébe tartozó műveletek végzésekor; ii. az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzésekor, és iii. az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek kezelésekor, amennyiben az NKB-k az EKB ügynökeként járnak el a legutóbb az EKB/2001/12 iránymutatással [1] módosított, az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló, 2000. február 3-i EKB/2000/1 iránymutatás [2] alapján.

(3) Az Alapokmány 38.1. cikke előírja, hogy az EKB és az NKB-k személyzete és irányító szerveinek tagjai nem tárhatják fel a szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá eső információkat, tisztségük megszűnését követően sem.

(4) Az EKB Kormányzótanácsának tagjai a Kormányzótanács 2002. május 16-i ülésén hasonló kérdésekről egyetértési megállapodásban [3] állapodtak meg.

(5) Az alapokmány 12.1. és 14.3. cikkével összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

A monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az EKB-ra és az NKB-kra vonatkozó minimumszabályok

A monetáris politika keretébe tartozó műveletek vagy tevékenységek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése során az EKB és az egyes NKB-k biztosítják, hogy az ilyen műveletekre vagy az ilyen kezelésre vonatkozó belső szabályozásaik, akár a magatartási kódex, a személyzeti szabályzatok vagy egyéb belső szabályok megfelelnek a következő minimumszabályoknak az alkalmazandó nemzeti jogszabályok és a munkaerőpiaci gyakorlat keretein belül.

1. HATÁLY

Az ezen iránymutatásban foglalt szabályok a következő személyekre vonatkoznak:

- az EKB Igazgatóságának tagjai, amikor nem a Kormányzótanács tagjaként látják el feladataikat,

- az NKB-k döntéshozó testületeinek az EKB Kormányzótanácsának tagjain kívüli tagjai (és az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 4.4. cikkével összhangban kijelölt póttagjai), amikor a Kormányzótanács tagjaként látják el feladataikat,

- valamennyi olyan EKB alkalmazott, aki részt vesz a monetáris politikával és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletekkel kapcsolatos és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek kezelése során végzett tevékenységben vagy műveletben, és

- valamennyi olyan NKB alkalmazott, aki részt vesz a monetáris politikával és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletekkel kapcsolatos és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek kezelése során végzett tevékenységben vagy műveletben

2. A PIACI ÜZLETI PARTNEREKKEL VÉGZETT MŰVELETEK VEZETŐI FELÜGYELETE

3. AZ ESETLEGES ÉRDEKELLENTÉTEK ELKERÜLÉSE

4. BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMA

5. REPREZENTÁCIÓS JUTTATÁSOK ÉS AJÁNDÉKOK

2. cikk

Az EKB/2000/1 iránymutatás módosításai

Az EKB/2000/1 iránymutatás 4. mellékletének 3a cikke hatályát veszti.

3. cikk

Hitelesítés

Az NKB-k legkésőbb 2002. október 15-ig továbbítják az EKB számára azon szövegek és eszközök részletezését, amelyek révén ezen iránymutatásnak meg szándékoznak felelni, amennyiben ennek az EKB/2001/5 iránymutatás [4] végrehajtásával összefüggésben még nem tettek eleget.

4. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ennek az iránymutatásnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek a Szerződéssel összhangban bevezették a közös valutát.

(2) Ez az iránymutatás 2002. november 30-án lép hatályba.

(3) Ezt az iránymutatást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Frankfurt am Main-ban, 2002. szeptember 26-án.

az EKB Kormányzótanácsa nevében

az elnök

Willem F. Duisenberg

[1] HL L 310., 2001.11.28., 31. o.

[2] HL L 207., 2000.8.17., 24. o.

[3] HL C 123., 2002.5.24., 9. o.

[4] HL L 190., 2001.7.12., 26. o.

--------------------------------------------------

Top