EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0957

A Tanács határozata (2002. november 28.) az Európai Közösség és Új-Zéland között létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékleteinek módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

HL L 333., 2002.12.10, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/957/oj

Related international agreement

32002D0957Official Journal L 333 , 10/12/2002 P. 0013 - 0014


A TANÁCS HATÁROZATA

(2002. november 28.)

az Európai Közösség és Új-Zéland között létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékleteinek módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2002/957/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

mivel:

(1) A 97/132/EK tanácsi határozat jóváhagyta az Európai Közösség és Új-Zéland közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodást[2].

(2) A két fél minősítőrendszereiben mutatkozó különbség miatt a felek nem értesítették egymást a megállapodás ratifikációjára vonatkozó saját eljárásaik befejezéséről, ahogy azt a megállapodás 18. cikke (1) bekezdésének második albekezdése előírja.

(3) Ezért a megállapodás nem lépett hatályba, és amíg ez meg nem történik, addig a megállapodást átmenetileg alkalmazzák, ahogy arról az Európai Közösség és Új-Zéland között az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás átmeneti alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1996. december 17-i 97/131/EK tanácsi határozathoz[3] csatolt, levélváltás formájában létrejött megállapodásban megállapodtak.

(4) A megállapodás mellékleteinek bizonyos módosításaira van szükség a minősítőrendszerek hitelesítése és egyenértékűségének elismerése tekintetében egyes árucikkek esetében, mielőtt a felek befejezhetik saját eljárásaikat, és értesíthetik egymást azok befejezéséről, és mielőtt a megállapodás hatályba léphet.

(5) A két fél elvben, levélváltás formájában megerősítette a megállapodását, és az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó egészségügyi intézkedéseket.

(6) A levélváltás formájában létrejött megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Új-Zéland közötti, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékleteinek módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét - beleértve a megállapodás mellékleteinek módosításait - csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. FISCHER BOEL

[1] 2002. szeptember 16-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 57., 1997.2.26., 4. o. Az 1999/837/EK határozattal (HL L 332., 1999.12.23., 1. o.) módosított határozat.

[3] HL L 57., 1997.2.26., 1. o.

Top