EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0812

A Tanács határozata (2002. október 3.) a termékként vagy termékekben megjelenő, géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozatalával kapcsolatos összefoglaló formanyomtatványoknak a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

OJ L 280, 18.10.2002, p. 37–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 58 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/812/oj

32002D0812Hivatalos Lap L 280 , 18/10/2002 o. 0037 - 0061


A Tanács határozata

(2002. október 3.)

a termékként vagy termékekben megjelenő, géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozatalával kapcsolatos összefoglaló formanyomtatványoknak a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

(2002/812/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének h) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2001/18/EK irányelv C. része szerint a géntechnológiával módosított szervezetek (a továbbiakban: GMO) vagy az ilyen szervezetek kombinációjának tervezett kereskedelmi forgalomba hozatalát előzetesen be kell jelenteni az adott tagállam illetékes hatóságának.

(2) A bejelentésnek többek között tartalmaznia kell a vonatkozó dokumentáció összegzését, amelyet az illetékes hatóságnak továbbítania kell a többi tagállam illetékes hatóságai és a Bizottság részére, és amelyet a Bizottságnak haladéktalanul nyilvánosságra kell hoznia. Az összegzést meghatározott formai feltételeknek megfelelően kell elkészíteni.

(3) A formanyomtatványnak a vonatkozó információk cseréjét egységes és könnyen érthető formában kell lehetővé tennie, függetlenül attól, hogy ezen információk nem szolgálhatnak a környezeti kockázatértékelés alapjául.

(4) A 2001/18/EK irányelv 30. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott bizottsággal 2002. június 12-én konzultációt folytattak a Bizottság javaslatáról, de az nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/18/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdésének h) pontja értelmében az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságának benyújtandó dokumentáció elkészítése során a bejelentő az e határozat mellékletében megállapított összefoglaló formanyomtatványt használja.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2002. október 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Hansen

[1] HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A TERMÉKKÉNT VAGY TERMÉKEKBEN MEGJELENŐ GMO VAGY GMO-KOMBINÁCIÓK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATOS ÖSSZEFOGLALÓ FORMANYOMTATVÁNY

BEVEZETÉS

A következő formanyomtatványt kell használni a dokumentációnak az illetékes nemzeti hatósághoz intézett bejelentéshez kapcsolódó, a termékként vagy termékekben megjelenő GMO, illetve GMO-kombinációk kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó összefoglalásához.

A kitöltött dokumentum a teljes dokumentáció megfelelő pontjai alatt bevitt információ összesítését mutatja be. Ezért a 2001/18/EK irányelv alapján előírt kockázatértékelés nem végezhető el kizárólag e dokumentum alapján.

Az egyes kérdések után hagyott hely nagysága nem azt jelzi, hogy milyen részletesen kell az adatokat az összefoglaló formanyomtatványban feltüntetni.

Az összefoglaló formanyomtatvány 1. és 2. részből áll.

Az 1. rész a magasabb rendű növényektől eltérő, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló termékekre vonatkozik, és a következő szakaszokra tagolódik:

A. Általános információ

B. A termékben található GMO jellege

C. A termék előrelátható viselkedése

D. A korábbi kibocsátásokkal kapcsolatos információ

E. A felülvizsgálati tervvel kapcsolatos információ

A 2. rész a géntechnológiával módosított magasabb rendű növényeket tartalmazó vagy azokból álló termékekre vonatkozik. A "magasabb rendű növények" alatt azokat a növényeket kell érteni, amelyek a nyitvatermők (Gymnospermae) és a zárvatermők (Angiospermae) taxonjába tartoznak. A 2. rész a következő szakaszokra tagolódik:

A. Általános információ

B. A termékben található, géntechnológiával módosított magasabb rendű növény jellege

C. A korábbi kibocsátásokkal kapcsolatos információ

D. A FELÜGYELETI TERVVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

1. RÉSZ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. RÉSZ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top