Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0309

A Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság határozata (2002. április 4.) a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről

OJ L 114, 30.4.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 3 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj

32002D0309Hivatalos Lap L 114 , 30/04/2002 o. 0001 - 0005


A Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság határozata

(2002. április 4.)

a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről

(2002/309/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 310. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával, valamint a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével és a 300. cikk (4) bekezdésével összefüggésben,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 101. cikke második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára;

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [1];

tekintettel a Tanács jóváhagyására;

mivel:

(1) Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között fennálló különleges kapcsolatok fenntartása és az e kapcsolatok kiszélesítésére és megerősítésére irányuló közös törekvés érdekében 1999. június 21-én a következő, még jóváhagyandó megállapodásokat írták alá:

- megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légiközlekedésről,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a vasúti és közúti áru- és személyszállításról,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes vonatkozásairól,

- megállapodás az Európai Közösségek és a Svájci Államszövetség között a tudományos és műszaki együttműködésről.

(2) A hét megállapodást szorosan egymáshoz fűzi az a rendelkezés, amely szerint egyidejűleg lépnek hatályba és egyidejűleg vesztik hatályukat hat hónappal bármelyik megállapodás meg nem újításáról vagy felmondásáról szóló értesítés kézhezvételét követően.

(3) A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás tekintetében azok a megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének körébe tartoznak, nem a közösségi jog szerinti kötelezettségként kötelezők a Dán Királyságra, Írországra valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára, hanem az e tagállamok és a Svájci Államszövetség közötti kötelezettségvállalásból eredő kötelezettségként.

(4) A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás tekintetében, az e határozat 5. cikk (3) bekezdése első franciabekezdésének végrehajtásához szükséges intézkedéseket adott esetben az 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint lehet meghozni. Ezeket az intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [2] összhangban kell elfogadni.

(5) A végrehajtással kapcsolatos bizonyos feladatok elvégzését, beleértve a mellékletek bizonyos módosításának hatáskörét, a megállapodások keretében létrehozott vegyesbizottságokra ruházták. A megállapodások megfelelő működésének biztosítása érdekében meg kell határozni a megfelelő belső eljárásokat, és bizonyos esetekben a Bizottságot fel kell hatalmazni a megállapodások bizonyos technikai módosításainak jóváhagyására, vagy végrehajtásuk érdekében bizonyos határozatok meghozatalára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Közösség nevében a következő hat megállapodást hagyták jóvá:

- megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légiközlekedésről,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a vasúti és közúti áru- és személyszállításról,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről,

- megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes vonatkozásairól.

Az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség nevében a következő megállapodást hagyták jóvá:

- megállapodás az Európai Közösségek és a Svájci Államszövetség között a tudományos és műszaki együttműködésről.

A megállapodások szövegét csatolták e határozathoz.

(2) A hét megállapodás a bennük foglalt rendelkezések szerint egyidejűleg lép hatályba és egyidejűleg veszti hatályát hat hónappal a bármelyik megállapodás meg nem újításáról vagy felmondásáról szóló értesítés kézhezvételét követően.

2. cikk

A személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás tekintetében a megállapodás 14. cikke szerint létrehozott vegyesbizottságban a Közösséget a Bizottság képviselője képviseli. A megállapodás végrehajtása során a Közösségnek a vegyes bizottság határozataira és ajánlásaira vonatkozó álláspontját a Bizottság javaslata alapján a Tanács határozza meg, az Európai Közösséget létrehozó szerződés megfelelő rendelkezéseivel összhangban.

3. cikk

(1) A légiközlekedésről szóló megállapodás tekintetében a megállapodás 21. cikke szerint létrehozott vegyesbizottságban a Közösséget a Bizottság képviseli, a tagállamok képviselőinek segítségével.

(2) A Közösség álláspontját a vegyes bizottság olyan határozataira vonatkozóan, amelyek a közösségi jogi aktusok hatályát az esetlegesen szükséges technikai kiigazításokra is figyelemmel, kiterjesztik Svájcra, a Bizottság fogadja el.

(3) A vegyes bizottság többi határozata esetében a közösségi álláspontot a Bizottság javaslatára a Tanács fogadja el minősített többséggel.

4. cikk

(1) A vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás tekintetében a Közösséget a megállapodás 51. cikke szerint létrehozott vegyesbizottságban a Bizottság képviseli, a tagállamok képviselőinek segítségével. A Közösségnek a vegyes bizottság határozataira vonatkozó álláspontját az alábbiak szerint fogadják el:

- a megállapodás 42., 45., 46., 47. és 54. cikkében foglalt kérdésekben a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel a Tanács,

- minden egyéb kérdésben a Bizottság, a 92/578/EGK határozat [3] 4. cikkének első bekezdése szerint létrehozott bizottsággal konzultálva.

5. cikk

(1) A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás tekintetében a Közösséget a megállapodás 6. cikkének (1) bekezdésében említett mezőgazdasági vegyesbizottságban, valamint a megállapodás 11. melléklete 19. cikke (1) bekezdésében említett állat-egészségügyi vegyesbizottságban a Bizottság képviseli, a tagállamok képviselőinek segítségével.

(2) A Közösségnek a mezőgazdasági vegyesbizottságban és az állat-egészségügyi vegyesbizottságban képviselt álláspontját a Bizottság javaslata alapján a Tanács fogadja el az Európai Közösséget létrehozó szerződés megfelelő rendelkezéseivel összhangban.

A Közösség olyan kérdésekben elfoglalt álláspontját azonban, melyekről a megállapodás 6. cikkének (3) bekezdése szerint a mezőgazdasági vegyesbizottságnak kell határoznia, a Bizottság fogadja el az alábbiak szerint:

- a megállapodás 4. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően a 2000/29/EK irányelv [4] 18. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a megállapodás 5. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően a 70/524/EGK irányelv [5] 23. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a megállapodás 6. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően a 66/400/EGK irányelv [6] 21. cikkében megállapított eljárással vagy a vetőmagágazat egyéb irányelveinek megfelelő rendelkezéseivel összhangban,

- a megállapodás 7. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően az 1493/1999/EK rendelet [7] 75. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a megállapodás 8. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően az 1576/89/EGK rendelet [8] 14. vagy 15. cikkében, vagy az 1601/91/EGK rendelet [9] 13. vagy 14. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a megállapodás 9. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően a 2092/91/EGK rendelet [10] 14. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a megállapodás 10. mellékletével és annak függelékeivel kapcsolatos kérdéseket illetően a 2200/96/EK rendelet [11] 46. cikkében megállapított eljárással összhangban.

(3) A 6. bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság fogadja el a megállapodás végrehajtásához szükséges intézkedéseket az alábbiak tekintetében:

- a megállapodás 2. és 3. mellékletében rögzített vámengedmények végrehajtása, valamint a Kombinált Nómenklatúra és a TARIC-kódok módosítása miatt szükségessé váló módosítások és technikai kiigazítások, az 1766/92/EGK rendelet [12] 23. cikkében vagy a piac közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő rendelkezéseiben, vagy a 2. bekezdésben megállapított eljárással összhangban,

- a 4. melléklet végrehajtása, a 2000/29/EK irányelv 18. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- az 5. melléklet végrehajtása, a 70/524/EGK irányelv 23. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a 6. melléklet végrehajtása, a 66/400/EGK irányelv 21. cikkében vagy a vetőmagágazat egyéb irányelveinek megfelelő rendelkezéseiben megállapított eljárással összhangban,

- a 7. melléklet III. címének végrehajtása, az 1493/1999/EK rendelet 75. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a 8. melléklet 14. cikkének végrehajtása, az 1576/89/EGK rendelet 14. cikkében vagy az 1601/91/EGK rendelet 13. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a 9. melléklet végrehajtása, a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a 10. melléklet végrehajtása, a 2200/96/EK rendelet 46. cikkében megállapított eljárással összhangban,

- a 11. melléklet végrehajtása, a 72/462/EGK irányelv [13] 30. cikkében megállapított eljárással összhangban.

(4) Adott esetben a 3. bekezdés első franciabekezdésében említett intézkedéseket a továbbiakban megállapított eljárásokkal összhangban lehet elfogadni.

A Bizottságnak a 2913/92/EGK rendelet [14] 248a cikke által felállított Vámkódex Bizottság nyújt segítséget.

Ha e bekezdést említik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdése szerinti időszakot egy hónapban állapítják meg.

(5) A Vámkódex Bizottság megvizsgálhat a vámkontingensek alkalmazását illetően minden kérdést, amelyet a bizottság elnöke saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére felvet.

(6) A Bizottság valamelyik tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére határoz a megállapodás 10. cikkével, 7. mellékletének 29. cikkével, 8. mellékletének 16. cikkével, 9. mellékletének 9. cikkével és 10. mellékletének 5. cikkével összhangban szükséges intézkedésekről. A Tanács és a tagállamok értesítést kapnak e határozatokról. Amennyiben a Bizottsághoz kérelem érkezik valamely tagállamtól, a Bizottság a kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül határozatot hoz. A tagállam a Bizottság határozatával kapcsolatban az értesítést követő három munkanapon belül a Tanácshoz fordulhat. A Tanács késedelem nélkül összeül. A Tanács a Bizottság határozatának elé terjesztésétől számított 30 napon belül minősített többséggel attól eltérő határozatot hozhat.

6. cikk

(1) A megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás tekintetében a Közösséget a megállapodás 10. cikke szerint felállított vegyesbizottságban (a továbbiakban: bizottság) a Bizottság képviseli, melynek a Tanács által kijelölt különbizottság nyújt segítséget. Az Európai Bizottság a különbizottsággal való konzultációt követően jár el a megállapodás 6. cikke (3) bekezdésében, 7. cikkében, 8. cikke (1) bekezdésében, a 10. cikk (4) bekezdése (e) pontjában és 12. cikkében említett kinevezéseket, értesítéseket, információcseréket és vizsgálati kérelmeket illetően.

(2) A Közösség által a bizottságban képviselendő álláspontot az alábbiak tekintetében az Európai Bizottság az (1) bekezdésben említett különbizottsággal folytatott konzultációt követően határozza meg:

(a) az 1. cikk (3) bekezdésének alkalmazása az 1. melléklet fejezeteire;

(b) az eljárási szabályzat elfogadása a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban, valamint a megállapodás 10. cikk (4) bekezdése (c) és (d) pontjának rendelkezése szerinti vizsgálati eljárások elfogadása;

(c) a megfelelőségértékelő testületek és a kapcsolódó rendelkezések megfelelésének vizsgálata, a megállapodás 8. cikkével és 11. cikkének (c) pontjával összhangban;

(d) az I. melléklet valamennyi fejezete I–V. szakaszainak módosítása, a megállapodás 10. cikk (4) bekezdése a), b) és e) pontjával valamint 11. cikkével összhangban;

(e) a mellékletek módosításai, a megállapodás 10. cikke (5) bekezdésével összhangban, és

(f) a megállapodás 14. cikkének rendelkezése szerinti vitarendezési mechanizmus.

(3) A Közösség által a bizottságban képviselendő álláspontot minden más esetben a Tanács határozza meg minősített többséggel, a Bizottság javaslata alapján.

7. cikk

(1) A közbeszerzések egyes vonatkozásairól szóló megállapodás tekintetében a Közösséget a megállapodás 11. cikke szerint létrehozott vegyesbizottságban a Bizottság képviseli a tagállamok képviselőinek segítségével.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a Közösség nevében jóváhagyja a megállapodás I., II., III., IV., VI. és VII. mellékletének módosítását. A Bizottságot e feladata ellátásában a Tanács által kinevezett különbizottság segíti. Az első mondatban említett felhatalmazás az I. melléklet vonatkozásában a 93/38/EGK irányelv 8. cikkében megállapított eljárások alkalmazása esetén szükséges módosításokra korlátozódik, a II., III. és IV. melléklet vonatkozásában a hasonló eljárásoknak az e mellékletekben tárgyalt ágazatokra való alkalmazása esetén szükséges módosításokra korlátozódik, a VI. és VII. melléklet vonatkozásában pedig az 1996. évi közbeszerzési megállapodás keretében lefolytatandó jövőbeni tárgyalások eredményeire korlátozódik.

(3) A Közösség álláspontját a vegyes bizottság határozatai tekintetében minden más esetben a Tanács állapítja meg a Bizottság javaslata alapján, az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

8. cikk

Az egyes megállapodásokban meghatározott jóváhagyó okiratokat az Európai Közösség nevében a Tanács elnöke, a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében az Európai Atomenergia-közösség nevében a Bizottság elnöke helyezi letétbe.

Kelt Brüsszelben, 2002. április 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Acebes Paniagua

a Bizottság részéről

R. Prodi

az elnök

[1] HL C 41., 2001.2.7., 25. o.

[2] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[3] HL L 373., 1992.12.21., 26. o.

[4] HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A 2001/33/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2001.5.9, 42. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb a 2205/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 297., 2001.11.15., 3. o.) módosított irányelv.

[6] HL 125., 1966.7.11., 2290/66. o. A legutóbb a 98/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 25., 1999.2.1, 27. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2585/2001/EK tanácsi rendelettel (HL L 345., 2001.11.29., 10. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 160., 1989.6.12., 1. o. A legutóbb a 3378/94/EK tanácsi rendelettel (HL L 366., 1994.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 149., 1991.6.14., 1. o. A legutóbb a 2061/96/EK tanácsi rendelettel (HL L 277., 1996.10.30., 1. o.) módosított rendelet.

[10] HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 2491/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 337., 2001.12.20., 9. o.) módosított rendelet.

[11] HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 911/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 129., 2001.5.11., 3. o.) módosított rendelet.

[12] HL L 181., 1992.7.1, 21. o. A legutóbb az 1666/2000/EK tanácsi rendelettel (HL L 193., 2000.7.29., 1. o.) módosított rendelet.

[13] HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb az 1452/2001/EK tanácsi rendelettel (HL L 198., 2001.7.21., 11. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top