Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

A Bizottság 1921/2001/EK rendelete (2001. szeptember 28.) a harmonizált fogyasztói árindexek felülvizsgálatának minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2602/2000/EK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921Hivatalos Lap L 261 , 29/09/2001 o. 0049 - 0051


A Bizottság 1921/2001/EK rendelete

(2001. szeptember 28.)

a harmonizált fogyasztói árindexek felülvizsgálatának minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2602/2000/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre1, és különösen annak 4. cikkére és 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére [1],

mivel:

(1) A 2494/95/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint minden tagállam köteles egy harmonizált fogyasztói árindexet (HICP) készíteni az 1997. januári indexszámmal kezdődően.

(2) Különösen fontos a HICP nagyfokú hitelességének biztosítása, amelyet elősegíthet, ha az adott összefüggésben a HICP felülvizsgálatainak a száma a szükséges minimumra csökken.

(3) Általánosan elfogadott, hogy a HICP-k évi átlaga, valamint évi és havi arányváltozása lényeges az infláció mérése, pontosabban az árkonvergencia becslése és az Európai Központi Bank monetáris politikájához adott tájékoztatás szempontjából.

(4) A nemzeti vagy a harmonizált szabályok rendszerében bekövetkező változások megalapozottan indokolják a HICP-k felülvizsgálatát, amennyiben biztosítják vagy javítják a HICP-k összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát vagy helytállóságát; a harmonizált szabályok rendszerében bekövetkező változások nem igényelnek felülvizsgálatokat mindaddig, amíg azokat a konkrét végrehajtási szabályok elő nem írják.

(5) Az árengedményeknek a harmonizált fogyasztói árindexben történő kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. november 17-i 2602/2000/EK [2] rendelet 6. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A hibák miatti, vagy az új, illetve javított bázisinformáció miatt szükségessé váló módosítások megalapozottan indokolják a HICP-k felülvizsgálatát, mivel azok javítják a HICP-k összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és helytállóságát.

(7) Jelentős eljárási különbségek lehetnek a tagállamok között az indexsorok felülvizsgálatában. Harmonizált szabályok sorára van szükség annak biztosításához, hogy az eredményül kapott HICP-k megfeleljenek a 2494/95/EK rendelet 4. cikke szerinti összehasonlíthatósági követelménynek, csakúgy mint megbízhatóságuknak és helytállóságuknak.

(8) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal [3] létrehozott statisztikai programbizottság (SPB) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja, hogy tájékoztatásul szolgáljon a 2494/95/EK rendelet végrehajtási intézkedéseinek lényeges hatásairól, és olyan harmonizált szabályokat alkotni a HICP felülvizsgálatához, amelyek összhangban állnak ezen intézkedésekkel, és elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák azok összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és helytállóságát.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "felülvizsgálat": a HICP-adatsoroknak, az indexeknek, a változás mértékének vagy a súlynak olyan visszamenőleges megváltoztatása, amelyet a Bizottság (Eurostat) nyomtatott vagy elektronikus úton közzétett, és amely az eredményeket egy tizedes helyiértékig érinti;

b) "hiba": egy felállított szabály nem szándékos megsértése, amely legalább egy HICP-adatsort érint;

c) "ideiglenes" eredmény: olyan eredmény, amely felülvizsgálat tárgyát képezi, amelynek véglegesítése egy későbbi hónapban várható.

3. cikk

Felülvizsgálhatóság

(1) A hivatalosan közzétett HICP-adatsorok felülvizsgálhatók.

(2) Bármely HICP-sor felülvizsgálatát, kivéve, ha az e rendelet 4., 5. vagy 9. cikke alapján történt, előzetesen jóvá kell hagyatni a Bizottsággal (Eurostat). Ennek mértékét és időzítését egyeztetni kell a Bizottsággal (Eurostat).

4. cikk

Hibák

(1) A hibákat ki kell javítani, és az emiatt szükségessé váló felülvizsgálatokat felesleges késlekedés nélkül végre kell hajtani.

(2) Az érintett tagállamok saját kezdeményezésükre közlik a Bizottsággal (Eurostat) a szóban forgó HICP-sorokat érintő hatás felméréséhez szükséges mértékben részletezett információkat, mielőtt a hibák miatti felülvizsgálatot közzétennék. A tagállamok arról is értesítik a Bizottságot (Eurostat), hogy milyen intézkedést tettek annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne forduljanak elő.

5. cikk

Új vagy javított információ

Azokat az új vagy javított bázisinformáció miatti felülvizsgálatokat, amelyeket a tagállamok szükségesnek tartanak a HICP pontosságának javításához, végre kell hajtani, feltéve, hogy a Bizottság (Eurostat) nem ellenzi az elvégzendő felülvizsgálatok időzítését.

6. cikk

Változások a harmonizált szabályok rendszerében

Eltérő rendelkezés hiányában:

1. a harmonizált szabályok rendszerében bekövetkező változások nem igényelnek felülvizsgálatokat;

2. a HICP keretszabályozásából következő változások a meghatározásokban, módszerekben, illetve a gyakorlatban valamennyi érintett tagállamban minden évben a januári indexszámmal kezdődően lépnek hatályba;

3. minden ilyen változtatás hatását arra a januári indexszámmal kezdődő 12 hónapra kell felmérni, amelyben a változás bekövetkezett;

4. amennyiben a változások valószínűleg legalább egytized százalékponttal befolyásolják az összes cikket magában foglaló index átlagos éves változásának mértékét, a változást követő 12 hónapos időszak alatt, akkor az összes cikket magában foglaló indexre kifejtett hatást a 12 hónap mindegyikére meg kell becsülni;

5. továbbá, ha valószínű, hogy a változás bármelyik COICOP/HICP főcsoport-, csoport- vagy osztályindexet az e rendelet 6. cikkének (4) bekezdése szerint számított három-, négy- vagy öttized százalékponttal befolyásolta, akkor az érintett indexsorra kifejtett hatást a 12 hónap mindegyikére meg kell becsülni.

7. cikk

A hatás becslése

(1) Az e rendelet 6. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett becslések során a rendelkezésre álló legalkalmasabb módszert kell alkalmazni a gazdaságosság szerint. A becsléseket legkésőbb azokkal a HICP-kkel együt, amelyekhez kapcsolódnak, el kell juttatni a Bizottsághoz (Eurostat). A becslési módszer leírását a becslések pontosságára vonatkozó megfelelő megjegyzésekkel együtt szintén mellékelni kell.

(2) A becslések összehasonlítják a HICP éves változásának mértékét és az érintett részindexeket egy olyan indexszámmal, amely nem veszi figyelembe a meghatározásokban, módszerekben vagy a gyakorlatban bekövetkezett változásokat.

(3) Az e rendelet 6. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett becslések nyilvánosan hozzáférhetők és a minőségükre vonatkozó megfelelő jegyzetekkel vannak ellátva. Az ilyen becslések nem helyettesítik a hivatalos HICP-t.

8. cikk

A felülvizsgálatok közzététele

(1) A Bizottság (Eurostat) által közzétett hivatalos HICP-sorokban a felülvizsgálatokat meg kell jelölni. Felülvizsgálati jelzéssel kell ellátni azokat az elsődleges vagy származtatott sorokat, amelyeknek a közzététel mértékében részletezett eredményei a felülvizsgálatot követően megváltoztak. A felülvizsgálati jelzést a felülvizsgált sorok közzététele alkalmával tüntetik fel és a következő hónapban távolítják el.

(2) Az összes cikket magában foglaló HICP felülvizsgálatait - kivéve az ideiglenes eredményeket - magyarázattal együtt az érintett tagállam és a Bizottság (Eurostat) közötti szoros egyeztetés mellett nyilvánosságra kell hozni.

9. cikk

Ideiglenes eredmény

Ha egy indexet ideiglenesként tesznek közzé, a következő havi kiadványban véglegesíteni kell.

10. cikk

Minőségellenőrzés

A felülvizsgálat során - kivéve, ha a felülvizsgálatra a 4. vagy 9. cikk alapján kerül sor -, az érintett tagállam a Bizottság (Eurostat) kérésére közli a HICP-sorokat érintő hatás felméréséhez szükséges mértékben részletezett, és a felülvizsgálatoknak a HICP-szabványokkal való összhangját igazoló információkat.

11. cikk

Módosítás

Az árengedményeknek a harmonizált fogyasztói árindexben történő kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2602/2000/EK rendelet 6. cikke helyébe a következő szöveg lép:"Ha e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása az összes cikket magában foglaló index éves változásának mértékét (m/[m-12]) egy az árengedményeket figyelmen kívül hagyó indexhez képest több mint egytized százalékponttal befolyásolja, akkor a szóban forgó indexsort ennek megfelelően módosítani kell."

12. cikk

Végrehajtás

E rendelet rendelkezéseit a tagállamoknak 2001 decemberében kell végrehajtaniuk, és azok a 2002. januári indexszámmal kezdődően lépnek hatályba.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL C 244, 1.9.2001., 5. o.

[2] HL L 300., 2000.11.29., 16. o.

[3] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

Top