Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1455

A Tanács 1455/2001/EK rendelete (2001. június 28.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK rendelet módosításáról

OJ L 198, 21.7.2001, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1455/oj

32001R1455Official Journal L 198 , 21/07/2001 P. 0058 - 0060


A TANÁCS 1455/2001/EK RENDELETE

(2001. június 28.)

a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére1,

mivel:

(1) A hagyományos szarvasmarhatartás fenntartásának biztosítása céljából Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken, Madeirán, illetve a Kanári-szigeteken egyes mezőgazdasági termékek tekintetében bevezetendő különleges intézkedésekről szóló 1452/2001/EK2, 1453/2001/EK3 és 1454/2001/EK4 tanácsi rendelet egyedi létszámkorlát bevezetését írja elő az érintett régiókban külön jövedelemtámogatásra, anyatehénre vonatkozó támogatásra, illetve vágási támogatásra jogosult állatállományra vonatkozóan.

(2) Az 1254/1999/EK rendelet5 I. melléklete megállapítja az egyes tagállamokban regionális szinten külön jövedelemtámogatásra jogosult állatállomány maximális létszámát. Az említett rendelet II. melléklete megállapítja a nemzeti szinten anyatehénre vonatkozó támogatásra jogosult állatállomány maximális létszámát. Ezek a maximális állatlétszámok azonban nem befolyásolják az előző bekezdésben említett, egyedi határértékek bevezetését. Következésképpen a mai nappal elő kell írni, hogy Franciaország, Portugália és Spanyolország esetében a maximális állatlétszám keretében Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken, Madeirán, illetve a Kanári-szigeteken az érintett termelők részére egy adott referenciaévben kifizetett jövedelemtámogatások számán alapuló és kizárólag az említett régiók termelőire alkalmazandó, egyedi létszámkorlátot kell megállapítani a támogatásra jogosult állatállományra vonatkozóan. Az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK rendeletben a külön jövedelemtámogatás és az anyatehénre vonatkozó támogatás tekintetében bevezetett egyedi létszámkorlátba még beleférő, támogatásra jogosult állatok számát hozzá kell adni az 1254/1999/EK rendelet I., illetve II. mellékletében foglalt maximális állatlétszámhoz,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1254/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

(2) A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxemburgban, 2001. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ROSENGREN

I. MELLÉKLET

KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

A 1254/1999/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésében említett tagállamok regionális felső határa

Belgium 235 149

Dánia 277 110

Németország 1 782 700

Görögország 143 134

Spanyolország 713 9991

Franciaország 1 754 7322

Írország 1 077 458

Olaszország 598 746

Luxemburg 18 962

Hollandia 157 932

Ausztria 423 400

Portugália 175 0753

Finnország 250 000

Svédország 250 000

Egyesült Királyság 1 419 8114

1 Az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az 1601/92/EGK rendelet (Poseican) hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2001.7.21., 45. o.) szóló, 2001. június 28-i 1454/2001/EK tanácsi rendeletben megállapított különleges szabályok sérelme nélkül. 2 Az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéinek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és a 72/462/EGK irányelv módosításáról, valamint az 525/77/EGK és 3763/91/EGK (Poseidom) rendeletek hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2001.7.21., 11. o.) szóló, 2001. június 28-i 1452/2001/EK tanácsi rendeletben megállapított különleges szabályok sérelme nélkül. 3 Az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetekre és Madeira javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az 1600/92/EGK rendelet (Poseima) hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2001.7.21., 26. o.) szóló, 2001. június 28-i 1453/2001/EK tanácsi rendeletben megállapított különleges szabályok sérelme nélkül. A Portugáliában jelenleg szántóföldi növénytermesztésbe vont földterületek külterjes állattenyésztési művelésre való átállításáról szóló, 1994. április 26-i 1017/94/EK tanácsi rendeletben (HL L 112., 1994.5.3., 2. o.) előírt extenzifikációs program nélkül. Legutóbb az 1461/95/EK rendelettel (HL L 144., 1995.6.28., 4. o.) módosított rendelet. 4 Ez a maximális létszám 100 000 állatról ideiglenesen 1 519 811 állatra emelkedik addig az időpontig, amikor lehetővé válik a hat hónaposnál fiatalabb élő állatok kivitele.

II. MELLÉKLET

ANYATEHÉNRE VONATKOZÓ TÁMOGATÁS

A 1254/1999/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett, 2000. január 1-jei hatállyal alkalmazandó nemzeti felső határok

Belgium 394 253

Dánia 112 932

Németország 639 535

Görögország 138 005

Spanyolország1 1 441 539

Franciaország2 3 779 866

Írország 1 102 620

Olaszország 621 611

Luxemburg 18 537

Hollandia 63 236

Ausztria 325 000

Portugália3 277 539

Finnország 55 000

Svédország 155 000

Egyesült Királyság 1 699 511

1 Az 1454/2001/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésében előírt, egyedi felső határ és az 1017/94/EK rendelet 2. cikkében előírt, egyedi tartalék nélkül. 2 Az 1452/2001/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése b) pontjában előírt, egyedi felső határ nélkül. 3 Az 1453/2001/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésében, illetve 22. cikke (3) bekezdésében előírt, egyedi felső határ nélkül.

1 2001. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

2 HL L 198., 2001.7.21., 11. o.

3 HL L 198., 2001.7.21., 26. o.

4 HL L 198., 2001.7.21., 45. o.

5 HL L 160., 1999.6.26., 21. o.

Top