EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve (2001. május 14.) a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019Hivatalos Lap L 206 , 31/07/2001 o. 0001 - 0051


Az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve

(2001. május 14.)

a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 40. cikkére, 47. cikkének (1) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik mondatára, valamint 55. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztető bizottság által 2001. január 15-én jóváhagyott tervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) 1996. február 16-án a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtotta jelentését a felsőoktatási diplomák elismerése általános rendszerének alkalmazásáról, amely a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános szabályozásáról szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv 13. cikkével összhangban készült [4]. A Bizottság e jelentésben vállalta, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, beépíthető-e az említett irányelvbe az a kötelezettség, hogy az elismerés iránti kérelmek vizsgálata során figyelembe vegyék a képzettség elnyerése után szerzett gyakorlatot, illetve annak lehetőségét, hogy a "szabályozott oktatás és szakképzés" fogalma bevezethető-e. A Bizottság vállalta azoknak az intézkedéseknek a vizsgálatát is, amelyek révén a 89/48/EGK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése által létrehozott koordinációs csoport szerepe az irányelv egységes alkalmazása és értelmezése érdekében fejleszthető.

(2) A szabályozott oktatás és szakképzés fogalmát, amelyet a 89/48/EGK irányelvet [5] kiegészítő, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános szabályozásáról szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelv vezetett be (a két irányelv a továbbiakban: az általános rendszer irányelvei), ki kell terjeszteni a kezdeti általános rendszerre, és ugyanazokra az alapelvekre kell épülnie azáltal, hogy ugyanazok a szabályok alkalmazandók rá; az egyes tagállamokra kell bízni a szabályozott oktatás és képzés körébe tartozó szakmák meghatározásának módját.

(3) Az általános rendszer irányelvei bizonyos feltételek mellett megengedik a fogadó tagállamnak annak előírását, hogy a jelentkezőtől kompenzációs lépések megtételét kérje, nevezetesen akkor, ha jelentős különbségek vannak a megszerzett és a fogadó tagállamban megkövetelt képesítéshez tartozó elméleti és/vagy gyakorlati oktatás és képzés között; a Szerződés 39. és 43. cikke szerint, miként azt az Európai Közösségek Bírósága értelmezte [6], a tagállamnak kell megítélnie, hogy a szakmai gyakorlat elégséges-e a hiányzó tudás pótlására; az egyértelműség és a munkájukat más tagállamban folytatni kívánók egyéni jogbiztonsága érdekében ajánlatos, hogy az általános rendszer irányelvei közé beiktassák a fogadó tagállam kötelezettségét, amely szerint a fogadó államnak kell azt megvizsgálnia, hogy a képesítés(ek) elnyerése után a jelentkező által megszerzett szakmai gyakorlat a fentiekre kiterjed-e.

(4) Az általános rendszer irányelvei által rögzített összehangoló eljárás továbbfejlesztésére és egyszerűsítésére van szükség oly módon, hogy a koordinációs csoport lehetőséget kap vélemények kidolgozására és közzétételére azokban az általános rendszer gyakorlati alkalmazására vonatkozó kérdésekben, amelyeket a Bizottság intéz hozzá.

(5) A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, a SLIM kezdeményezésről (Egyszerűbb szabályozás a belső piac számára) szóló közleményében vállalta, hogy javaslatokat készít az automatikusan elismerhető jogosult képesítések jegyzéke frissítésének egyszerűsítéséről. Az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelv [7] egyszerűbb eljárást ír elő az általános orvosok képesítésével kapcsolatban; a tapasztalat azt mutatja, hogy az eljárás kellő jogbiztonságot nyújt; kívánatos ennek kiterjesztése az általános ápolók, a fogorvosok, az állatorvosok, a szülésznők, a gyógyszerészek és az orvosok képesítésére, amint arról a 77/452/EGK [8], 77/453/EGK [9], 78/686/EGK [10], 78/687/EGK [11], 78/1026/EGK [12], 78/1027/EGK [13], 80/154/EGK [14], 80/155/EGK [15], 85/432/EGK [16], 85/433/EGK [17] és 93/16/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: ágazati irányelv) rendelkezik.

(6) Az Európai Közösségek Bíróságának esetjoga szerint a tagállamok nem kötelesek azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat elismerni, amelyek nem a Közösség valamely tagállamában elvégzett képzést tanúsítják [18]. A tagállamoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett személy által egy másik tagállamban végzett szakmai gyakorlatot [19]. Ilyen módon, az ágazati irányelvekben ki kell kötni, hogy az általános ápoló, a fogorvos, az állatorvos, a szülésznő, az építészmérnök, a gyógyszerész vagy az orvos harmadik országban elvégzett oktatásának és képzésének befejeztével megszerzett oklevelének, bizonyítványának és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványának, valamint az érintett személy bármely tagállamban szerzett szakmai gyakorlatának elismerése egy tagállam által olyan közösségi elem, amelyet a másik tagállamnak meg kell vizsgálnia.

(7) Meg kell határozni az általános ápolók, a fogorvosok, az állatorvosok, a szülésznők, az építészmérnökök, a gyógyszerészek és az orvosok harmadik országban szerzett okleveleinek, bizonyítványainak és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványainak elismerése iránti kérvényekről szóló tagállami döntések határidejét.

(8) A szakmai és tudományos haladás gyors üteme miatt az orvostudomány területén az egész életen át tartó tanulás igen fontossá vált. A tagállamok dönthetnek arról, hogy a tanulmányok befejezését követően milyen folyamatos képzéssel biztosítják, hogy az orvosok az orvostudomány fejlődésével lépést tartsanak. A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének jelenlegi rendszere változatlan marad.

(9) A jelentkezőnek a nemzeti jog alapján fellebbezési jogot kell biztosítani arra az esetre, ha kérelmét elutasítják, vagy arról nem döntenek az előírt határidőn belül. A tagállamnak meg kell indokolnia az általános ápolók, a fogorvosok, az állatorvosok, a szülésznők, az építészmérnökök, a gyógyszerészek vagy az orvosok által megszerzett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről hozott ilyen döntéseket; amennyiben a tagállam elismeri az oklevelet, bizonyítványt vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt, jogában áll megadni vagy mellőzni a döntés indokait.

(10) Méltányossági okokból átmeneti intézkedéseket kell hozni egyes olaszországi fogorvosok esetében, akik Olaszországban szerezték fogorvosi oklevelüket, bizonyítványukat vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványukat, és orvosi képzésüket a 78/686/EGK irányelv 19. cikkében előírt határidőt követően kezdték meg.

(11) A 85/384/EGK irányelv [20] 15. cikke eltérést engedélyez az átmeneti időszakra, amely már lejárt, így ezt a rendelkezést törölni kell.

(12) A 85/384/EGK irányelv 24. cikkében világos különbséget kell tenni a letelepedés, illetve a szolgáltatásnyújtás esetén teljesítendő alakiságok között, hatékonyabbá téve ezáltal az építészmérnökök számára a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását.

(13) Az egyenlő bánásmód elvéből fakadóan átmeneti intézkedésekről kell rendelkezni a 85/432/EGK irányelvnek nem teljesen megfelelő képzés teljesítését tanúsító, Olaszországban megszerzett gyógyszerészi oklevelekkel, bizonyítványokkal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokkal rendelkező bizonyos személyek esetében.

(14) Kívánatos, hogy a gyógyszerészi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésének körét kiterjesszék, hogy ezáltal előmozdítsák a letelepedési szabadság gyakorlását Görögország és a többi tagállam között. Ezért a 85/433/EGK irányelvben engedélyezett eltérést törölni kell.

(15) A 93/16/EGK irányelv IV. címében előírt általános orvosi gyakorlatra vonatkozó különleges képzésről készült jelentésében a Bizottság azt ajánlotta, hogy a nem nappali tagozatos általános orvosi képzés követelményeit hozzák összhangba a más szakorvosokra vonatkozó követelményekkel.

(16) Az általános rendszer irányelveit és az ágazati irányelveket módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. SZAKASZ

AZ ÁLTALÁNOS RENDSZER IRÁNYELVEINEK MÓDOSÍTÁSA

1. cikk

A 89/48/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pont második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"– amely azt igazolja, hogy a oklevél tulajdonosa legalább három évig tartó felsőfokú képzést vagy egy ennek megfelelő időtartamú részképzést végzett el egy egyetemen, egy felsőoktatási intézményben vagy más azonos szintű intézményben, és a felsőfokú képzésen felül szükséges szakmai gyakorlatot is megszerezte, és;"

b) a következő ponttal egészül ki:

"d. a) szabályozott oktatás és szakképzés: minden olyan oktatás és szakképzés, amely

- közvetlenül egy meghatározott szakma gyakorlásához vezet, és

- magában foglal egy legalább hároméves felsőfokú képzést vagy ennek megfelelő, nem nappali tagozatos képzést egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben, illetve azonos szintű más intézményben, és – adott esetben – a felsőfokú képzés mellett megkövetelt szakmai képzést, szakmai gyakorlatot; a szakmai képzés vagy a szakmai gyakorlat szerkezetét és szintjét az érintett tagállam törvényei, rendeletei vagy közigazgatási rendelkezései határozzák meg, vagy azokat az arra kijelölt hatóság ellenőrzi vagy hagyja jóvá."

2. A 3. cikk b) pontja az első albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdésben említett szakmai gyakorlatot azonban nem kell megkövetelni, ha a jelentkező az e pontban említett képesítését vagy képesítéseit szabályozott oktatás és szakképzés során szerezte meg."

3. A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja az első albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha a fogadó tagállam adaptációs időszak letöltését vagy alkalmassági vizsgát kíván meg a kérelmezőtől, előbb meg kell vizsgálnia, hogy a kérelmezőnek a szakmai gyakorlat során megszerzett tudása teljesen vagy részben fedi-e az első albekezdésben említett lényegi különbséget."

4. A 6. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Ha a pénzügyi helyzet igazolására van szükség a fogadó tagállamban egy szabályozott szakma megkezdéséhez vagy gyakorlásához, azokat az igazolásokat, amelyeket a bankok a származás szerinti tagállamban vagy abban a tagállamban adtak ki, ahonnan a külföldi érkezett, a fogadó tagállam egyenértékűnek fogadja el a saját területén kiadott igazolásokkal.

(6) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatósága a szabályozott szakmát megkezdeni vagy gyakorolni kívánó saját állampolgáraitól megköveteli annak igazolását, hogy a szakmai felelősségükkel járó pénzügyi kockázatokkal szemben biztosítva vannak, az adott tagállam a más tagállam biztosítótársaságai által kibocsátott igazolásokat a saját területén kibocsátottakkal egyenértékűnek fogadja el. Ezek az igazolások tanúsítják, hogy a biztosító a fedezet feltételeinek és terjedelmének a tekintetében megfelel a fogadó tagállamban hatályos törvényeknek és rendeleteknek. Az igazolások a bemutatásukkor nem lehetnek három hónapnál régebbiek."

5. A 9. cikk (2) bekezdése második albekezdése első francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"– ezen irányelv végrehajtásának elősegítése, különösen a Bizottság részéről előterjesztett kérdésekben kialakított vélemények elfogadásával és közzétételével,".

2. cikk

A 92/51/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha a fogadó tagállam adaptációs időszak letöltését vagy alkalmassági vizsgát kíván meg a kérelmezőtől, előbb meg kell vizsgálnia, hogy a kérelmezőnek a szakmai gyakorlat során megszerzett tudása teljesen vagy részben fedi-e az első albekezdésben említett lényegi különbséget."

2. Az 5. cikk a második bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ha a fogadó tagállam adaptációs időszak letöltését vagy alkalmassági vizsgát kíván meg a kérelmezőtől, előbb meg kell vizsgálnia, hogy a kérelmezőnek a szakmai gyakorlat során megszerzett tudása teljesen vagy részben fedi-e az oklevél és a bizonyítvány közötti különbséget."

3. A 7. cikk a) pontja az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha a fogadó tagállam adaptációs időszak letöltését vagy alkalmassági vizsgát kíván meg a kérelmezőtől, előbb meg kell vizsgálnia, hogy a kérelmezőnek a szakmai gyakorlat során megszerzett tudása teljesen vagy részben fedi-e az első albekezdésben említett lényegi különbséget."

4. A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a pénzügyi helyzet igazolására van szükség a fogadó tagállamban egy szabályozott szakma megkezdéséhez vagy gyakorlásához, azokat az igazolásokat, amelyeket a bankok a származás szerinti tagállamban vagy abban a tagállamban adtak ki, ahonnan a külföldi érkezett, a fogadó tagállam egyenértékűnek fogadja el a saját területén kiadott igazolásokkal.

(6) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatósága a szabályozott szakmát megkezdeni vagy gyakorolni kívánó saját állampolgáraitól megköveteli annak igazolását, hogy a szakmai felelősségükkel járó pénzügyi kockázatokkal szemben biztosítva vannak, az adott tagállam a más tagállam biztosítótársaságai által kiadott igazolásokat a saját területén kibocsátottakkal egyenértékűnek fogadja el. Ezek az igazolások tanúsítják, hogy a biztosító a fedezet feltételeinek és terjedelmének a tekintetében megfelel a fogadó tagállamban hatályos törvényeknek és rendeleteknek. Az igazolások a bemutatásukkor nem lehetnek három hónapnál régebbiek."

5. A 13. cikk (2) bekezdésében a második albekezdés első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"– ezen irányelv végrehajtásának elősegítése, különösen a Bizottság részéről előterjesztett kérdésekben kialakított vélemények elfogadásával és közzétételével,".

6. A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(8) A C. és D. mellékletben szereplő oktatási és képzési kurzusok felsorolásának a fenti eljárás alapján történt módosításait a Bizottság által meghatározott időponttól azonnal alkalmazni kell."

2. SZAKASZ

AZ ÁGAZATI IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSAI

2.1. szakasz

Általános ápolók

3. cikk

A 77/452/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. (csak a görög változatot érinti)

2. A 2. cikkben a "3. cikkben található felsorolásban" szavak helyébe a "mellékletben található felsorolásban" szavak lépnek.

3. A 3. cikket el kell hagyni.

4. A 3. cikkre történő hivatkozásokat a mellékletre történő hivatkozásként kell érteni.

5. (csak a görög változatot érinti)

6. A következő cikkel egészül ki:

"18a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja az érintett képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

18b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

18c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

18d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

7. Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt I. mellékletben található melléklettel egészül ki.

4. cikk

A 77/453/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében a "77/452/EGK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint" szavak helyébe a "77/452/EGK irányelv mellékletében meghatározottak szerint" szavak lépnek.

2.2. szakasz

Fogorvosok

5. cikk

A 78/686/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikkben a "3. cikkben található felsorolásban" szavak helyébe az "A. mellékletben található felsorolásban" szavak lépnek.

2. A 3. cikket el kell hagyni.

3. A III. fejezet címe helyébe a következő lép:

"Oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok a szakfogászat területén"

4. A 4. cikk helyébe a következő lép:

"4. cikk

Minden tagállam, amelyben ezen a területen törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben előírt rendelkezések vannak hatályban, elismeri a fogszabályozásra vagy szájsebészetre szakosodott fogorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam adott ki a 78/687/EGK irányelv 2. és 3. cikkének megfelelően, és amelyeket a B. melléklet felsorol oly módon, hogy ezeket a képesítéseket a területén azonos érvényűnek tekinti az általa kibocsátott oklevelekkel, bizonyítványokkal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokkal."

5. Az 5. cikket el kell hagyni.

6. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Figyelembe veszik továbbá a kérelmező által megszerzett bármely szakmai tapasztalatot, kiegészítő képzést és fogászati továbbképzést."

b) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Miután a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy testületei a benyújtott oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány alapján ellenőrizték az érintett személy szakképzésének tartalmát és időtartamát, figyelembe véve az általa megszerzett bármely szakmai tapasztalatot, kiegészítő képzést és fogászati továbbképzést is, tájékoztatják őt az előírt további képzési időszakról és annak szakterületeiről."

c) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított négy hónapon belül hozza meg."

7. A 19. cikkben a meglévő két albekezdés az (1) bekezdésre módosul, és a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2) A tagállamok elismerik az orvostudomány területén Olaszországban olyan személyek számára kibocsátott okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, akik orvosi egyetemi képzésüket 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdték meg, és amelyeket az illetékes olasz hatóságok által kiadott igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:

- az érintett személyek letették az illetékes olasz hatóságok által előírt alkalmassági szakvizsgát, amely igazolja, hogy az Olaszországra vonatkozóan, az A. mellékletben felsorolt képesítéssel rendelkező személyekéhez hasonló szintű tudással és gyakorlattal rendelkeznek,

- az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és foglalkozásszerűen gyakorolták Olaszországban a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott tevékenységet,

- ugyanolyan feltételek mellett engedélyezték számukra a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében említett tevékenységek folytatását, vagy végzik ezeket a tevékenységeket ténylegesen, jogszerűen és foglalkozásszerűen, mint azok, akik ezen irányelv A. mellékletében Olaszországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel rendelkeznek.

Az első albekezdésben említett alkalmassági vizsga letételére vonatkozó követelmény alól mentesülnek azok a személyek, akik az illetékes hatóságok által a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek igazolt, legalább hároméves tanulmányokat sikeresen teljesítették."

8. A 3. és 5. cikkre történő hivatkozásokat az A., illetve a B. mellékletre történő hivatkozásnak kell érteni.

9. A következő cikkekkel egészül ki:

"23a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

23b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

23c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintettek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

23d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

10. Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt II. mellékletben található A. és B. melléklettel egészül ki.

6. cikk

A 78/687/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében az "ugyanannak az irányelvnek a 3. cikkében említett" szavak helyébe az "annak az irányelvnek az A. mellékletében említett" szavak lépnek.

2.3. szakasz

Állatorvosok

7. cikk

A 78/1026/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikkben az "a 3. cikkében" szavak helyébe az "a mellékletében" szöveg lép.

2. A 3. cikket el kell hagyni.

3. A 3. cikkre történő hivatkozásokat a mellékletre történő hivatkozásként kell érteni.

4. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"17a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

17b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

17c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

17d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

5. Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt III. mellékletben található melléklettel egészül ki.

8. cikk

A 78/1027/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében az "a 78/1026/EGK irányelv 3. cikkében említett" szavak helyébe az "a 78/1026/EGK irányelv mellékletében említett" szavak lépnek.

2.4 szakasz

Szülésznők

9. cikk

A 80/154/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésében az "a 3. cikkben található felsorolásban" szavak helyébe az "a mellékletben található felsorolásban" szavak lépnek.

2. A 2. cikk (1) bekezdésének negyedik és ötödik francia bekezdésében a "77/452/EGK irányelv 3. cikkében említett" szavak helyébe a "77/452/EGK irányelv mellékletében említett" szavak lépnek.

3. A 3. cikket el kell hagyni.

4. A 3. cikkre történő hivatkozásokat a mellékletre történő hivatkozásként kell érteni.

5. A következő cikkekkel egészül ki:

"19a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

19b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

19c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

19d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

6. Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt IV. mellékletben található melléklettel egészül ki.

10. cikk

A 80/155/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésében az "a 3. cikkben említett" szavak helyébe az "a mellékletben említett" szavak lépnek.

2. Az 1. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében a "77/452/EGK irányelv 3. cikkében említett" szavak helyébe a "77/452/EGK irányelv mellékletében említett" szavak lépnek.

2.5. szakasz

Építészmérnökök

11. cikk

A 85/384/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A következő cikkekkel egészül ki:

"6. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

6a. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a nemzeti jog szerint bíróság előtt érvényesíthető fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

2. A 15. cikket el kell hagyni.

3. A 24. cikk (1) bekezdésében az "a 17. és 18. cikk szerinti" szavak helyébe a "letelepedés esetében a 17. és 18. cikk, szolgáltatásnyújtás esetében a 22. cikk szerinti" szavak lépnek.

2.6. szakasz

Gyógyszerészek

12. cikk

A 85/432/EGK irányelv 2. cikke a következő ponttal egészül ki:

"6. A (3) és (5) bekezdéstől eltérően, átmeneti rendelkezésként, Olaszország, amelynek törvényei, rendeletei és közigazgatási rendelkezései olyan képzést írtak elő, amelyet az 5. cikkben előírt határidőig nem hoztak teljesen összhangba az ebben a cikkben megállapított képzési követelményekkel, továbbra is alkalmazhatja ezeket a rendelkezéseket azokra a személyekre, akik 1993. november 1-jét megelőzően kezdték meg gyógyszerészi képzésüket, és azt 2003. november 1-je előtt fejezik be.

Minden fogadó tagállamnak joga van ahhoz, hogy az 1993. november 1-je előtt megkezdett és 2003. november 1-je előtt befejezett képzés teljesítése alapján Olaszországban kibocsátott gyógyszerészeti oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok birtokosaitól a képesítés mellett olyan igazolás bemutatását követelje meg, amely tanúsítja, hogy annak birtokosa az igazolás kiállítását megelőző öt évben az 1. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységeket legalább három egymást követő évben ténylegesen és jogszerűen gyakorolta, amennyiben azok gyakorlása Olaszországban szabályozott."

13. cikk

A 85/433/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 1. cikkben az "a 4. cikkben említett" szavak helyébe az "a mellékletben említett" szavak lépnek.

2. A 3. cikket el kell hagyni.

3. A 4. cikket el kell hagyni.

4. A 4. cikkre történő hivatkozásokat a mellékletre történő hivatkozásként kell érteni.

5. A következő cikkekkel egészül ki:

"18a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

18b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

18c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az említett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

18d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

6. Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt V. mellékletben található melléklettel egészül ki.

2.7. szakasz

Orvosok

14. cikk

A 93/16/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikkben az "a 3. cikkben található felsorolásban" szavak helyébe az "az A. mellékletben található felsorolásban" szavak lépnek.

2. A 3. cikket el kell hagyni.

3. A II. fejezet címe a következőképpen módosul:

"Szakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok"

4. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

Minden tagállam, amelyben ezen a területen törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben előírt rendelkezések vannak hatályban, elismeri a szakorvosi területen kiállított okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam állított ki a 24., 25., 26. és 29. cikknek megfelelően, és amelyeket a B. és C. melléklet felsorol oly módon, hogy ezeket a képesítéseket a területén egyenérvényűnek tekinti az általa kibocsátott oklevelekkel, bizonyítványokkal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokkal."

5. Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

A 4. cikkben említett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok alatt azokat az okmányokat értjük, amelyeket a B. mellékletben felsorolt illetékes hatóságok vagy testületek bocsátottak ki, és amelyek – az adott szakképzés tekintetében, valamint azoknak a tagállamoknak a vonatkozásában, amelyekben ilyen képzés folyik – megfelelnek a C. mellékletben felsorolt képesítéseknek."

6. A III. fejezet címét, valamint a 6. és 7. cikket el kell hagyni.

7. A 8. cikkben:

a) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Figyelembe veszik továbbá a kérelmező által megszerzett szakmai tapasztalatot, kiegészítő képzést és orvosi továbbképzést."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Miután a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy testületei a benyújtott oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány alapján ellenőrizték az érintett személy szakképzésének tartalmát és időtartamát, figyelembe véve az általa megszerzett bármely szakmai tapasztalatot, kiegészítő képzést és fogászati továbbképzést is, tájékoztatják őt az előírt további képzési időszakról és annak szakterületeiről."

c) A következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított négy hónapon belül hozza meg."

8. A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A tagállamok elismerik a Spanyolországban kiállított szakorvosi bizonyítványokat, amelyeket a szakképzésüket 1995. január 1-je előtt befejezett orvosok számára adtak ki, és amelyek nem felelnek meg a 24–27. cikkben előírt képzési minimumkövetelményeknek, feltéve hogy azokat az illetékes spanyol hatóságok igazolása kíséri, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette az 1497/99 királyi dekrétumban foglalt, különleges szabályozó intézkedésekkel intézményesített szakmai alkalmassági vizsgát, amely igazolja, hogy az érintett személy a Spanyolországra vonatkozóan az 5. cikk (3) bekezdésében és a 7. cikk (2) bekezdésében említett szakorvosi képesítéssel rendelkező orvosokéhoz hasonló szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik."

9. A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A továbbképzésnek – az egyes tagállamokban irányadó rendelkezésekkel összhangban – biztosítania kell, hogy a tanulmányaikat elvégző személyek képesek legyenek lépést tartani az orvostudomány fejlődésével."

10. A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) az a 23. cikkben említett képzés keretében folytatott hatéves tanulmány sikeres befejezését vonja maga után, amely alatt a megfelelő általános orvosi ismeretek elsajátíthatók;"

11. A 26. és 27. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. cikk

A tagállamok az e téren elfogadott törvényekkel, rendeletekkel vagy közigazgatási rendelkezésekkel biztosítják, hogy a szakképzések legrövidebb időtartama ne legyen kevesebb az egyes képzésekre a C. mellékletben meghatározott időtartamoknál. E legrövidebb képzési időtartamok a 44a. cikk (3) bekezdésében előírt eljárás szerint módosíthatók."

12. A 30. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. cikk

Bármely tagállamnak, amely biztosítja területén a 23. cikkben említett teljes képzést, gondoskodnia kell az általános orvosi gyakorlati szakképzésről is, amely legalább a 31. és 32. cikkben foglaltakkal azonos követelményeknek felel meg oly módon, hogy a kurzus elvégzéséről szóló első okleveleket, bizonyítványokat vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat legkésőbb 2006. január 1-jéig kiadják."

13. A 31. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a kurzus teljes idejű, legalább három évig tart, és hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy testületek felügyelik."

14. A 31. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a 23. cikkben említett képzés megfelelően felszerelt, általános orvosi ellátást nyújtó, elismert kórházban vagy klinikán, illetve elismert általános orvosi gyakorlat keretében, vagy orvosi alapellátást nyújtó, elismert gyógyászati központban folytatott gyakorlati képzésre is kiterjed, e képzés időtartamából legfeljebb egy év beszámítható az (1) bekezdés b) pontjában említett időtartamba. Ezt a lehetőséget csak azok a tagállamok vehetik igénybe, amelyekben 2001. január 1-jén az általános orvosi gyakorlati képzés időtartama 2 év.

Ha a Bizottság e bekezdés alkalmazása során azt észleli, hogy valamely tagállamban komoly nehézségek merülnek fel az (1) bekezdés b) pontjának megfelelő szintű képzés vonatkozásában, úgy kikéri a 75/365/EGK tanácsi határozattal [21] létrehozott közegészségügyi vezető tisztségviselők bizottságának véleményét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság, szükség esetén, javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános orvosi gyakorlathoz kapcsolódó szakképzések időtartamának fokozottabb összehangolására."

15. A 34. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésében a "60 %" helyébe az "50 %" kifejezés lép.

16. A 3., 6., 7. és 27. cikkre történő hivatkozásokat az A. mellékletre, a 4. cikkre, az 5. cikkre és a 26. cikkre történő hivatkozásnak kell érteni.

17. A következő cikkekkel egészül ki:

"42a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

42b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

42c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

42d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat."

18. A 44a. cikk a következőképpen módosul:

a) a magyar nyelvű szöveget nem érinti;

b) a (2) bekezdést el kell hagyni.

19. Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt VI. mellékletben található A., B. és C. melléklettel egészül ki.

3. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

A Bizottság legkésőbb 2008. január 1-jéig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 1. cikk 1. és 2. pontjának tagállamok általi alkalmazásáról.

A Bizottság, a szükséges meghallgatásokat követően, előterjeszti az 1. cikk 1. és 2. pontjában foglalt jelenlegi szabályozás módosítására vonatkozó indítványait. A Bizottság szükség esetén javaslatokat tesz a jelenlegi szabályozás javítására is.

16. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükséges ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Lindh

[1] HL C 28., 1998.1.26., 1. o.

[2] HL C 235., 1998.7.27., 53. o.

[3] Az Európai Parlament 1999. október 27-én megerősített, 1998. július 2-i véleménye (HL C 226., 1998.7.20., 26. o.), a Tanács 2000. március 20-i közös álláspontja (HL C 119., 2000.4.27., 1. o.) és az Európai Parlament 2000. július 5-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2001. február 1-jei határozata és a Tanács 2001. február 26-i határozata.

[4] HL L 19., 1989.1.24., 16. o.

[5] HL L 209., 1992.7.24., 25. o. A legutóbb a 2000/5/EK bizottsági irányelvvel (HL L 54., 2000.2.26., 42. o.) módosított irányelv.

[6] C–340/89 (Vlassopoulou) 1991 HTI–2357

[7] HL L 165., 1993.7.7., 1. o. Legutóbb az 1999/46/EGK irányelvvel (HL L 139., 1999.6.2., 25. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 176., 1977.7.15., 1. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[9] HL L 176., 1977.7.15., 8. o. A 89/595/EGK irányelvvel (HL L 341., 1989.11.23., 30. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 233., 1978.8.24., 1. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[11] HL L 233., 1978.8.24., 10. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[12] HL L 362., 1978.12.23., 1. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[13] HL L 362., 1978.12.23., 7. o. Legutóbb a 89/594/EGK irányelvvel (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 33., 1980.2.11., 1. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[15] HL L 33., 1980.2.11., 8. o. A 89/594/EGK irányelvvel módosított irányelv.

[16] HL L 253., 1985.9.24., 34. o.

[17] HL L 253., 1985.9.24., 37. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[18] C–154/93 (Tawil Albertini) 1994 HT I–451

[19] C–319/92 (Haim) 1994 HT I–425

[20] HL L 223., 1985.8.21., 15. o. Legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[21] HL L 167., 1975.6.30., 19. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

MELLÉKLET

Az (általános gondozást végző) ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenplfegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenplegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet einer Pflegeassistentin | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T. E. I.)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Titulo de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 45.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/ hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"

A MELLÉKLET

A fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tanlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.)/Bachelor of Dental Surgery (BDS)/Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities/Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade/Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/ Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.)/Licentiate in Dental Surgery | Universities/Royal Colleges | |

B. MELLÉKLET

A speciális fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

1. Fogszabályozó szakorvos

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | – | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | – | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | – | | |

Luxembourg | – | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | – | | |

Portugal | – | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/ specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Szájsebészet

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | – | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | – | | |

France | – | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | – | | |

Luxembourg | – | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | – | | |

Portugal | – | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia/ specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

"

MELLÉKLET

Az állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | |

España | Titulo de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carte de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

"

MELLÉKLET

A szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (T. E. I.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T. E. I.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona/asistente obstétrico (matrona)/enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie/ Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/ hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

"

MELLÉKLET

A gyógyszerészi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto/provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

"

A. MELLÉKLET

Az általános orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.– |

Ελλάς | Πτυχίο Ιατρικής | 1.Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου2.Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/ examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

B. MELLÉKLET

A szakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

Ország | Szakképesítés címe | Kibocsátó szerv | Kísérő igazolás |

Belgique/ België/Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkinto/specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

C. MELLÉKLET

A szakorvosi képzések címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Aneszteziológia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Sebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia/allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Idegsebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Szülészet-nőgyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Gynécologie – obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie – obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie – obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Belgyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit/inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Szemészet

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Opthalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Opthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit/ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Fül-orr-gége gyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit/barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Tüdőgyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Urológia

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia/urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Ortopédia

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Patológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia/patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Neurológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia/neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Pszichiátria

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria/psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Diagnosztikai radiológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia/radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Sugárterápia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit/cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Klinikai biológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Biológiai hematológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Mikrobiológia-bakteriológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Biokémia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia/klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Immunológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Plasztikai sebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Mellkassebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia/hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Gyermeksebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia/barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Érsebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia/kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Kardiológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia/kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Gasztroenterológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia/gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Reumatológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia/reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Általános hematológia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodysgdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia/Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Endokrinológia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia/endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Ország | Szakképzési cím | Kibocsátó szerv |

Fizikoterápia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria/fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Sztomatológia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Neuropszichiátria

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία – Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία – Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Bőrgyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Nemibeteg-gyógyászat

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Radiológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία – Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Trópusi betegségek gyógyászata

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Gyermekpszichiátria

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria/barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Geriátria

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria/geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Nefrológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia/nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Infektológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet/infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Társadalom-orvostan és szociális orvostan

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto/hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Farmakológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Foglalkozás-orvostan

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto/företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Allergológia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Gasztroenterológiai sebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Nukleáris medicina

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Baleseti és sürgősségi orvostan

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Klinikai neurofiziológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Arc- és állkapocssebészet (orvosi alapképzés)

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

--------------------------------------------------

Top