EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0931

A tanács közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról

HL L 344., 2001.12.28, p. 93–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj

32001E0931Hivatalos Lap L 344 , 28/12/2001 o. 0093 - 0096


A Tanács közös álláspontja

(2001. december 27.)

a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról

(2001/931/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. és 34. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Tanács 2001. szeptember 21-i rendkívüli ülésén kinyilvánította, hogy a terrorizmus tényleges kihívást jelent a világ és Európa számára, és a terrorizmus leküzdése az Európai Unió egyik elsődleges célja.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2001. október 28-án elfogadta a terrorizmus leküzdése, különösen a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében kialakított széleskörű stratégiák megállapításáról szóló 1373. (2001.) számú határozatát.

(3) A Tanács 2001. október 8-án megismételte az Unió az iránti eltökéltségét, hogy az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben fellépjen a terrorizmus pénzügyi forrásai ellen.

(4) A Tanács az ENSZ BT 1333. (2000.) számú határozata nyomán 2001. február 26-án elfogadta a 2001/154/KKBP közös álláspontot [1], amely többek között Oszáma bin Láden, valamint a vele kapcsolatban álló magánszemélyek és szervezetek pénzeszközének befagyasztásáról rendelkezik. Következésképpen ezek a személyek, csoportok és szervezetek nem tartoznak e közös álláspont hatálya alá.

(5) Az Európai Uniónak további intézkedéseket kell hoznia az ENSZ BT 1373. (2001.) számú határozatának végrehajtására.

(6) A tagállamok eljuttatták az Európai Unióhoz az egyes további intézkedések végrehajtásához szükséges információkat.

(7) A Közösség fellépése szükséges ahhoz, hogy ezeket a bizonyos további intézkedéseket végrehajtsák; a tagállamok fellépése szintén szükséges, különösen a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés formáinak alkalmazása tekintetében,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

(1) A következő cikkek rendelkezéseivel összhangban ezt a közös álláspontot kell alkalmazni a terrorcselekményekben részt vevő és a mellékletben felsorolt személyekre, csoportokra és szervezetekre.

(2) Ennek a közös álláspontnak az alkalmazásában a "terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek":

- a terrorcselekményeket elkövető vagy elkövetését megkísérlő, vagy a terrorcselekményekben részt vevő vagy azok elkövetését elősegítő személyek,

- az ilyen személyek közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek; az ilyen személyek és szervezetek nevében vagy irányítása alatt eljáró személyek, ideértve az ilyen személyek és a velük kapcsolatban álló személyek és szervezetek közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vagyonból származó vagy abból keletkezett pénzeszközöket is.

(3) Ennek a közös álláspontnak az alkalmazásában "terrorcselekmény" a következő szándékos cselekmények egyike, amely jellege vagy összefüggései révén súlyos kárt okozhat egy országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek, és amelyet a nemzeti jog bűncselekményként határoz meg, amennyiben abból a célból követik el, hogy:

i. a lakosságot komolyan megfélemlítsék; vagy

ii. egy kormányt vagy egy nemzetközi szervezetet jogellenes módon arra kényszerítsenek, hogy az valamilyen cselekményt megtegyen vagy ne tegyen meg; vagy

iii. súlyosan megingassák vagy lerombolják egy ország vagy egy nemzetközi szervezet alapvető politikai, alkotmányos, gazdasági vagy társadalmi felépítését:

a) személy élete elleni merényletek, melyek halált okozhatnak;

b) személy testi épsége elleni merényletek;

c) emberrablás vagy túszszedés;

d) kormányzati vagy egyéb közintézmény, közlekedési rendszer, infrastrukturális létesítmény, ideértve az információs rendszert is, a kontinentális talapzaton található rögzített platformok, közterület vagy magántulajdon súlyos károsodásának előidézése, amely az emberi élet veszélyeztetésével járhat, vagy jelentős gazdasági veszteséget okozhat;

e) légijármű, hajó vagy más közlekedési vagy áruszállítási eszköz elfoglalása;

f) fegyverek, robbanóanyagok vagy nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyverek gyártása, birtoklása, megszerzése, szállítása, rendelkezésre bocsátása vagy felhasználása, valamint biológiai és vegyi fegyverek kutatása és fejlesztése;

g) veszélyes anyagok kibocsátása, tűz, robbanás vagy árvíz előidézése az emberi életet veszélyeztetve;

h) víz, energia vagy bármely egyéb alapvető természeti erőforrás szolgáltatásának megzavarása vagy megszakítása az emberi életet veszélyeztetve;

i) fenyegetés az a)–h) alpontban felsorolt cselekmények bármelyikének elkövetésével;

j) terrorista csoport irányítása;

k) részvétel terrorista csoport tevékenységében, ideértve információk vagy anyagi erőforrások rendelkezésre bocsátását, vagy a csoport tevékenységének finanszírozását bármilyen módon, annak tudatában, hogy az hozzájárul a csoport bűnöző tevékenységeihez.

Ennek a bekezdésnek az alkalmazásában a "terrorista csoport": legalább két személyből álló szervezett csoport, amely bizonyos időre terrorcselekmények egyetértésben történő elkövetésére létesült. A "szervezett csoport" olyan csoport, amely nem egy meghatározott terrorcselekmény azonnali elkövetésére, véletlenszerűen áll össze, és amely nem feltétlenül rendelkezik a tagjai számára szabályszerűen meghatározott szerepekkel, folyamatos tagsággal vagy fejlett szervezettel.

(4) A mellékletben található listát az idevágó ügyiratok pontos információi, illetve anyagai alapján kell összeállítani, amelyek értelmében az illetékes hatóság határozatot hozott az érintett személyekről, csoportokról és szervezetekről, függetlenül attól, hogy a határozat terrorcselekményre irányuló nyomozás vagy vádemelés megindítására, komoly és hitelt érdemlő bizonyítékok vagy jelek alapján ilyen cselekmény elkövetésének kísérletére, abban való részvételre vagy annak elősegítésére, vagy ilyen bűntettek miatt kiszabott ítéletekre vonatkozik-e. A listába felvehetők azok a személyek, csoportok és szervezetek, akikről, illetve amelyekről az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa megállapította, hogy kapcsolatban állnak a terrorizmussal, és velük szemben szankciókat rendelt el.

Ennek a bekezdésnek az alkalmazásában az "illetékes hatóság" az igazságügyi hatóság, vagy ha az nem rendelkezik az e bekezdés hatálya alá tartozó területen illetékességgel, akkor az e téren illetékességgel rendelkező megfelelő hatóság.

(5) A Tanács törekszik annak biztosítására, hogy a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét olyan, megfelelően részletes adatokkal egészítse ki, hogy lehetséges legyen az adott emberek és jogi személyek, szervezetek vagy szervek tényleges azonosítása, ily módon elősegítve az azonos vagy hasonló névvel rendelkezők mentésítését.

(6) A mellékletben található listában szereplő személyek és szervezetek nevét rendszeresen és legalább hat hónaponként felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy biztosítva legyen a listában való fenntartásuk megalapozottsága.

2. cikk

Az Európai Közösség, az Európai Közösséget létrehozó szerződésben ráruházott hatáskör keretén belül eljárva, elrendeli a mellékletben felsorolt személyek, csoportok és szervezetek pénzeszközeinek és egyéb vagyoni értékeinek vagy gazdasági erőforrásainak a befagyasztását.

3. cikk

Az Európai Közösség, az Európai Közösséget létrehozó szerződésben ráruházott hatáskör keretén belül eljárva, biztosítja, hogy pénzeszközöket, vagyoni értékeket vagy gazdasági erőforrásokat vagy pénzügyi vagy ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat sem közvetve, sem közvetlenül nem bocsátanak a mellékletben felsorolt személyek, csoportok és szervezetek rendelkezésére.

4. cikk

A tagállamok, az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe keretén belül a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés útján, a lehető legnagyobb mértékű támogatást nyújtják egymásnak a terrorcselekmények megelőzése és leküzdése terén. Ennek érdekében – hatóságaik által a mellékletben felsorolt bármely személyekkel, csoportokkal és szervezetekkel kapcsolatosan lefolytatott vizsgálatok és eljárások során – kérelemre teljes mértékben élnek biztosított hatáskörükkel, az Európai Unió jogi aktusainak, valamint a tagállamokra nézve kötelező egyéb nemzetközi megállapodásoknak, intézkedéseknek és egyezményeknek megfelelően.

5. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

Ezt a közös álláspontot folyamatosan felül kell vizsgálni.

7. cikk

Ezt a közös álláspontot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Michel

[1] HL L 57., 2001.2.27., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek első listája [1]

1. SZEMÉLYEK

*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (ETA-aktivista), született: Guernica (Biscay), 1965.1.1-je, személyazonosságiigazolvány-száma 78865882,

*— ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivista), született: Durango (Biscay), 1963.10.7., személyazonosságiigazolvány-száma 78865693,

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivista; a Gestoras Pro-amnistía tagja), született: San Sebastián (Guipúzcoa), 1961.6.7., személyazonosságiigazolvány-száma 15954596,

*— ALCALDE LINARES, Angel (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E. H/Batasuna tagja), született: Portugalete (Vizcaya), 1943.5.2., személyazonosságiigazolvány-száma 14390353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia, 1967.6.26., szaúd-arábiai állampolgár,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia, szaúd-arábiai állampolgár,

— Al YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: Tarut, Szaúd-Arábia, 1966.10.16., szaúd-arábiai állampolgár,

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivista), született: Regil (Guipúzcoa), 1957.11.8., személyazonosságiigazolvány-száma 15927207,

— ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), született: Libanon, 1960, libanoni állampolgár,

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: Vergara (Guipúzcoa), 1973.10.22., személyazonosságiigazolvány-száma 15394062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: El Dibabiya, Szaúd-Arábia, 1965.7.10. vagy 1965.7.11., szaúd-arábiai állampolgár,

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: Baracaldo (Biscay), 1972.12.2., személyazonosságiigazolvány-száma 20172692,

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivista), született: Guernica (Biscay), 1967.4.29., személyazonosságiigazolvány-száma 44556097,

*— GOIRICELAYA GONZALES, Cristina (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E. H/Batasuna tagja), született: Vergara (Guipúzcoa), 1967.12.23., személyazonosságiigazolvány-száma 16282556,

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivista), született: Escoriaza (Navarre), 1961.4.25., személyazonosságiigazolvány-száma 16255819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), született: Libanon, 1963, libanoni állampolgár,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: Kuvait, 1965.4.14. vagy 1964.3.1-je, kuvaiti állampolgár,

*— MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: San Sebastián (Guipúzcoa), 1967.3.15., személyazonosságiigazolvány-száma 72439052,

*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA-aktivista), született: San Sebastián (Guipúzcoa), 1970.6.27., személyazonosságiigazolvány-száma 34101243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz) a HEZBOLLAH magas beosztású hírszerzőtisztje, született: Tayr Dibba, Libanon, 1962.12.7., útlevélszáma 432298 (Libanon),

*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: Segura (Guipúzcoa), 1976.7.6., személyazonosságiigazolvány-száma 35771259,

*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivista), született: Pamplona (Navarra), 1961.2.23., személyazonosságiigazolvány-száma 15841101,

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA-aktivista), született: San Sebastián (Guipúzcoa), 1967.9.11., személyazonosságiigazolvány-száma 34084. 504,

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: Basauri (Biscay), 1975.9.22., személyazonosságiigazolvány-száma 45622851,

*— OTEGIU UNANUE, Mikel (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: Itsasondo (Guipúzcoa), 1972.10.8., személyazonosságiigazolvány-száma 44132976,

*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: San Sebastián (Guipúzcoa), 1964.9.18., személyazonosságiigazolvány-száma 15976521,

*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: San Sebastián (Guipúzcoa), 1963.12.9., személyazonosságiigazolvány-száma 15962687,

*— URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E. H/Batasuna tagja), született: Ondarroa (Biscay), 1969.5.25., személyazonosságiigazolvány-száma 30627290,

*— VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: Irún (Guipúzcoa), 1970.3.12., személyazonosságiigazolvány-száma 15254214;

2. CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baszk Szülőhaza és Szabadság (ETA)

(A következő szervezetek az ETA terrorista csoport részei: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.)

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Október Elsejei Antifasiszta Ellenálló Csoportok (G. R. A. P. O.)

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (a Hamasz terrorista szárnya)

*— Loyalist Volunteer Force (LVF)

*— Orange Volunteers (OV)

— Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

*— Real IRA

*— Red Hand Defenders (RHD)

*— Forradalmi Magok/Epanastatiki Pirines

*— November 17. Forradalmi Szervezet/Dekati Evdomi Noemvri

*— Forradalmi Népfront/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

[1] A *-gal jelölt személyek csak a 4. cikk hatálya alá tartoznak.

--------------------------------------------------

Top