Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0793

A Bizottság határozata (2001. november 9.) a 2000/585/EK határozatnak a tenyésztett szárnyasvadak húsának Argentínából, Thaiföldről és Tunéziából való behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2001) 3410. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 297, 15.11.2001, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 30 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/793/oj

32001D0793Hivatalos Lap L 297 , 15/11/2001 o. 0012 - 0019


A Bizottság határozata

(2001. november 9.)

a 2000/585/EK határozatnak a tenyésztett szárnyasvadak húsának Argentínából, Thaiföldről és Tunéziából való behozatala tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2001) 3410. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/793/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/89/EK irányelvvel [1] módosított, a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 11., 12. és 14. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel [3] módosított, a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 16. cikke (2) és (3) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1999/724/EK bizottsági határozattal [5] módosított, a 89/662/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában említett, valamint a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában említett, meghatározott közösségi előírásokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékeknek a Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvre [6] és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2001/736/EK határozattal [7] módosított, a vadhús és tenyésztettvad-hús, valamint a nyúlhús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítása meghatározásáról, valamint a 97/217/EK, a 97/218/EK, a 97/219/EK és a 97/220/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. szeptember 7-i 2000/585/EK határozat [8] II. melléklete felsorolja azon harmadik országokat, amelyek jogosultak a vadhús vagy a tenyésztettvad-hús különböző kategóriáira vonatkozó bizonyítványok használatára.

(2) A különböző harmadik országokban az állat-egészségügyi helyzetnek megfelelően egyedi feltételeket kell teljesíteni, amelyeket az állat-egészségügyi bizonyítvány tükröz.

(3) Argentínában és Thaiföldön az állat-egészségügyi helyzet a baromfiban előforduló Newcastle-betegség tekintetében javult. Ezért Argentína és Thaiföld tekintetében engedélyezni kell a szárnyasvadak húsának behozatalát, valamint módosítani kell a tenyésztett szárnyasvadak húsára vonatkozó követelményeket.

(4) A Bizottság által 2000 októberében Tunéziában végzett ellenőrző vizsgálat kimutatta, hogy a baromfiágazat állat-egészségügyi helyzete és ellenőrzése kielégítő. A fenti kiküldetés eredményei és a biztosítékok alapján engedélyezni lehet tenyésztett szárnyasvadak húsának Tunéziából a Közösségbe való behozatalát.

(5) Meg kell ragadni az alkalmat a "vaddisznó" húsára vonatkozó J. bizonyítványmintában található hiba kijavítására.

(6) Ezért a 2000/585/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2000/585/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép.

(2) A 2000/585/EK határozat III. mellékletében található J. bizonyítványminta helyébe az e határozat II. mellékletében található minta szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat azon vadhús és tenyésztettvad-hús behozatalára vonatkozik, amelyek tekintetében a bizonyítványt 2001. december 1-je után állították ki.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. november 9-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 300., 1999.11.23., 17. o.

[2] HL L 268., 1991.9.24., 35. o.

[3] HL L 24., 1998.1.30., 31. o.

[4] HL L 268., 1992.9.14., 35. o.

[5] HL L 290., 1999.11.12., 32. o.

[6] HL L 62., 1993.3.15., 49. o.

[7] HL L 275., 2001.10.18., 32. o.

[8] HL L 251., 2000.10.6., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

„II. MELLÉKLET

A vadhúsra, a tenyésztettvad-húsra és a nyúlhúsra vonatkozó bizonyítvány kiállításához szükséges állat-egészségügyi biztosítékok

Ország | A terület kódja | Hasított körmű vadak, kivéve vaddisznó | Vaddisznó | Szárnyasvadak | Vadon élő egypatás állatok | Nyúlfélék (üregi és mezei nyúl) | Egyéb vadon élő szárazföldi emlősök |

| | Vadon élő | Tenyésztett | Vadon élő | Tenyésztett | Vadon élő | Tenyésztett | MC | SC | Vadon élő | Házinyúl | MC | SC |

MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC |

AR | Argentína | AR | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | C | | H | | – |

AU | Ausztrália | AU | A | | F | | J | | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

BG | Bulgária | BG | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-1 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-2 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-3 | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BR | Brazília | BR | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

BR-1 | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

BW | Botswana | BW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

CA | Kanada | CA | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

CH | Svájc | CH | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CL | Chile | CL | A | 9 | F | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CY | Ciprus | CY | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ | Cseh Köztársaság | CZ | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-1 | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-2 | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

EE | Észtország | EE | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

GL | Grönland | GL | A | | F | | – | | – | | D | | – | | – | | C | | H | | E | |

HR | Horvátország | HR | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

HU | Magyarország | HU | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

IL | Izrael | IL | – | | – | | – | – | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

LI | Litvánia | LI | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

LV | Lettország | LV | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

NA | Namíbia | NA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NA-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NC | Új-Kaledónia | NC | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

NZ | Új-Zéland | NZ | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

PL | Lengyelország | PL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

RO | Románia | RO | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

RU | Oroszország | RU | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

RU-1 | – | | F | | | | | | – | | | | | | C | | H | | E | |

SL | Szlovénia | SL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SK | Szlovák Köztársaság | SK | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SZ | Szváziföld | SZ | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

SZ- 01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

TH | Thaiföld | TH | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

TN | Tunézia | TN | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

US | Amerikai Egyesült Államok | US | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

UY | Uruguay | UY | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

ZA | Dél-Afrika | ZA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

ZA-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | | | | | B | | C | | H | | – | |

ZW | Zimbabwe | ZW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | | | C | | H | | – | |

ZW-01 | – | | – | | – | | – | | | | | | | | C | | H | | – | |

A fentieken kívüli harmadik országok, amelyek szerepelnek a legutóbb módosított 79/542/EGK határozat mellékletének első részében lévő listán | – | – | – | – | – | – | – | C | | H | – | – | |

"

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top