Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

A Bizottság 1534/2000/EK rendelete (2000. július 13.) a nyersdohányra vonatkozó kvóta-visszavásárlási program alkalmazása alól mentes érzékeny termőterületek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok meghatározásáról

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534Hivatalos Lap L 175 , 14/07/2000 o. 0078 - 0078


A Bizottság 1534/2000/EK rendelete

(2000. július 13.)

a nyersdohányra vonatkozó kvóta-visszavásárlási program alkalmazása alól mentes érzékeny termőterületek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1336/2000/EK rendelettel [1] módosított, a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 14a. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb az 1249/2000/EK rendelettel [3] módosított, a nyersdohányágazatban a jövedelemtámogatási rendszer, a termelési kvóták és a termelői csoportoknak nyújtandó külön támogatás tekintetében a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak meghatározásáról szóló, 1998. december 22-i 2848/98/EK bizottsági rendelet [4] 34. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak – a tagállamok javaslatai alapján – meg kell határoznia, melyek azok az érzékeny termőterületek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok, amelyek az egyes tagállamok garanciaküszöbének legfeljebb 25 %-áig mentesülnek a nyersdohányra vonatkozó kvóta-visszavásárlási program alkalmazása alól.

(2) Bizonyos tagállamok kérésére meg kell határozni ezeket a kiváló minőségű fajtacsoportokat.

(3) A 2848/98/EK rendelet 35. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak még szeptember elsejét megelőzően kell nyilvánosságra hozniuk eladási szándékukat, hogy más termelők megvehessék a kvótát, mielőtt még annak visszavásárlására sor kerülne. Ezért e rendeletet 2000. augusztus 31-től kell alkalmazni.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Dohánypiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2000. évi betakarítás esetében a kvóta-visszavásárlás alól mentesülő kiváló minőségű fajtacsoportok mennyisége:

Portugáliában

I. csoport | 1321 tonna |

II. csoport | 291 tonna |

Franciaországban

I. csoport | 1438 tonna |

II. csoport | 2237,219 tonna |

III. csoport | 1302,793 tonna |

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. augusztus 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 13-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 154., 2000.6.27., 2. o.

[2] HL L 215., 1992.7.30., 70. o.

[3] HL L 142., 2000.6.16., 3. o.

[4] HL L 358., 1998.12.31., 17. o.

--------------------------------------------------

Top