Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0064

Az Európai Parlament és Tanács 2000/64/EK irányelve (2000. november 7.) a harmadik országokkal történő információcsere tekintetében a 85/611/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelv módosításáról

OJ L 290, 17.11.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 349 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/64/oj

32000L0064Hivatalos Lap L 290 , 17/11/2000 o. 0027 - 0028


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/64/EK irányelve

(2000. november 7.)

a harmadik országokkal történő információcsere tekintetében a 85/611/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdése első és harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A 85/611/EGK [4], 92/49/EGK [5], 92/96/EGK [6] és 93/22/EGK [7] tanácsi irányelv lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti, és bizonyos más hatóságokkal és testületekkel történő, tagállamon belüli, illetve tagállamok közötti információcserét. Az említett irányelvek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a tagállamok harmadik országok illetékes hatóságaival történő információcserére vonatkozó együttműködési megállapodásokat kössenek.

(2) A 98/33/EK irányelvvel [8] biztosítandó koherencia miatt a harmadik országokkal létrejövő, információcserével kapcsolatos megállapodások megkötésére vonatkozó fenti felhatalmazást ki kell terjeszteni, hogy az magába foglalja az érintett országok bizonyos más hatóságaival vagy testületeivel történő információcserét is, feltéve, hogy az átadott információra a szakmai titoktartás megfelelő garanciái vonatkoznak.

(3) A 85/611/EGK irányelvet, a 92/49/EGK irányelvet, a 92/96/EGK irányelvet és a 93/22/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 85/611/EGK irányelv 50. cikkének (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tagállamok csak abban az esetben köthetnek harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy harmadik országoknak a (6) és (7) bekezdésben meghatározott hatóságaival vagy testületeivel történő információcserére vonatkozó együttműködési megállapodásokat, ha az átadott információra a szakmai titoktartás legalább az e cikkben említettekkel egyenértékű garanciái vonatkoznak. Az így megvalósuló információcsere célja kizárólag az említett hatóságok vagy testületek felügyeleti feladatainak ellátása lehet.

Amennyiben az információ egy másik tagállamból származik, az információt az azt átadó illetékes hatóság kifejezett egyetértése nélkül nem lehet közzétenni, és – amennyiben szükséges – kizárólag azokra a célokra, amelyekhez az érintett hatóságok jóváhagyásukat adták."

2. cikk

A 92/49/EGK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése, a 92/96/EGK irányelv 15. cikkének (3) bekezdése, valamint a 93/22/EGK irányelv 25. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tagállamok csak abban az esetben köthetnek harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy harmadik országoknak az (5) és (5a) bekezdésben meghatározott hatóságaival vagy testületeivel történő információcserére vonatkozó együttműködési megállapodásokat, ha az átadott információra a szakmai titoktartás legalább az e cikkben említettekkel egyenértékű garanciái vonatkoznak. Az így megvalósuló információcsere célja csak az említett hatóságok vagy testületek felügyeleti feladatainak ellátása lehet.

Amennyiben az információ egy másik tagállamból származik, az információt az azt átadó illetékes hatóság kifejezett egyetértése nélkül nem lehet közzétenni, és – amennyiben szükséges – kizárólag azokra a célokra, amelyekhez az érintett hatóságok jóváhagyásukat adták."

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2002. november 17-e előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

L. Fabius

[1] HL C 116. E, 2000.4.26., 61. o.

[2] HL C 168., 2000.6.16., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 2000. június 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2000. június 29-i határozata.

[4] HL L 375., 1985.12.31., 3. o. A legutóbb a 95/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 168., 1995.7.18., 7. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 228., 1992.8.11., 1. o. A legutóbb a 95/26/EK irányelvvel módosított irányelv.

[6] HL L 360., 1992.12.9., 1. o. A legutóbb a 95/26/EK irányelvvel módosított irányelv.

[7] HL L 141., 1993.6.11., 27. o. A legutóbb a 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 204., 1998.7.21., 29. o.

--------------------------------------------------

Top