EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0029

A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről

OJ L 169, 10.7.2000, p. 1–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 033 P. 68 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 033 P. 68 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 189 - 296

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; hatályon kívül helyezte: 32016R2031 lásd 32017R0625 cikk 165(16) . Latest consolidated version: 01/09/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj

32000L0029Hivatalos Lap L 169 , 10/07/2000 o. 0001 - 0112


A Tanács 2000/29/EK irányelve

(2000. május 8.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel:

(1) A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvet [3] többször, gyakran jelentős mértékben [4] módosították. Ezért az egyértelműség és ésszerűség érdekében az irányelvet célszerű egységes szerkezetbe foglalni.

(2) A növénytermesztés nagyon fontos a Közösség számára.

(3) A növénytermesztés hozamát a károsító szervezetek hatásai következetesen csökkentik.

(4) A növények ilyen szervezetek elleni védelme feltétlenül szükséges nemcsak a terméshozam-csökkenés elkerülése, hanem a mezőgazdaság termelékenységének növelése érdekében is.

(5) A Közösségen – mint belső határok nélküli területen – belül alkalmazandó, a növény-egészségügyi rendszerrel bevezetett, a károsító szervezetektől való Közösségen belüli módszeres mentesítésre irányuló tevékenység csak korlátozott hatású lenne, ha azzal egyidejűleg nem foganatosítanának a károsító szervezetek Közösségbe való behurcolása elleni védekezési intézkedéseket.

(6) Az ilyen intézkedések szükségességét már régen felismerték, és azokkal számos nemzeti rendelkezés és nemzetközi egyezmény foglalkozott, köztük az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án kötött világjelentőségű Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (NNE).

(7) Az egyik legfontosabb intézkedés azoknak a különösen veszélyes károsító szervezeteknek az összeírása, amelyeknek a Közösségbe történő behurcolását meg kell tiltani, és azoknak a károsító szervezeteknek a felsorolása, amelyeknek – ha azok bizonyos növényekkel vagy növényi termékekkel terjednek – a tagállamokba történő behurcolását szintén meg kell tiltani.

(8) E károsító szervezetek némelyikének jelenlétét nem lehet hatékonyan ellenőrizni, ha növényeket vagy növényi termékeket olyan országokból hoznak be, amelyekben e károsító szervezetek előfordulnak. Ezért szükséges meghozni azokat a minimális rendelkezéseket, amelyek megtiltják bizonyos növények és növényi termékek behurcolását, vagy rendelkeznek a termelő országokban elvégzendő különleges ellenőrzésekről.

(9) E növény-egészségügyi ellenőrzéseket a nem tagállamokból származó termékek behozatalára, valamint azokra az esetekre kell korlátozni, amikor alapos bizonyíték van arra nézve, hogy a növény-egészségügyi rendelkezések valamelyikét nem tartották be.

(10) Bizonyos körülmények esetén olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek eltéréseket engedélyeznek bizonyos számú rendelkezéstől. A tapasztalatok szerint némely eltérés ugyanolyan sürgős lehet, mint a biztonsági rendelkezések. Ezért az ezen irányelvben meghatározott sürgősségi eljárás ezekre az eltérésekre is vonatkozik.

(11) Az ezen irányelvben meg nem határozott átmeneti óvintézkedéseket a tagállamok rendesen akkor fogadják el, amikor a probléma a károsító szervezetek behurcolásának vagy elterjedésének közvetlen veszélyéből ered. A Bizottságot minden olyan eseményről tájékoztatni kell, amely óvintézkedések elfogadását igényli.

(12) Tekintettel a növények és növényi termékek francia tengerentúli megyék és a Közösség többi része közötti kereskedelmének fontosságára, kívánatos azokra is ezen irányelv rendelkezéseit alkalmazni. A francia tengerentúli megyék mezőgazdasági termelésének különleges jellegét figyelembe véve célszerű további védekezési intézkedéseket foganatosítani, amelyeket az ott élő növények egészségének és életének védelme indokol. Ezen irányelv rendelkezéseit ki kell terjeszteni a károsító szervezeteknek Franciaország egyéb részeiből a francia tengerentúli megyékbe való behurcolása ellen hozott védekezési intézkedésekre is.

(13) A közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i 1911/91/EGK tanácsi rendelet [5] a Kanári-szigeteket a Közösség vámterületébe és a közös politikákba integrálja. Ezen rendelet 2. és 10. cikke értelmében a közös mezőgazdasági politika alkalmazása meghatározott ellátási rendelkezések hatálybalépésétől függ. Ezt az alkalmazást kísérnie kell a mezőgazdasági termelésre vonatkozó meghatározott intézkedéseknek is.

(14) A Kanári-szigetek távoli és szigetszerű természetét tekintetbe vevő lehetséges intézkedési program (Poseican) felállításáról szóló, 1991. június 26-i 91/314/EGK tanácsi határozat [6] körvonalazza azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek végrehajtásával e szigetek sajátos problémái és korlátjai figyelembe vehetők.

(15) A Kanári-szigetek sajátos növény-egészségügyi helyzetének figyelembevételéhez célszerű ezen irányelv bizonyos intézkedéseinek alkalmazását egy olyan időszakra kiterjeszteni, amely hat hónappal azután jár le, amikorra a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az ezen irányelvnek a francia tengerentúli megyék és a Kanári-szigetek védelmével foglalkozó mellékleteire vonatkozó, soron következő rendelkezéseket.

(16) Ezen irányelv céljainak megvalósulása érdekében célszerű átvenni az 1979. november 21-én módosított, az NNE keretében jóváhagyott bizonyítványmintákat, a nemzetközi szervezetekkel szoros együttműködésben kialakított szabványos elrendezésben. Célszerű továbbá bizonyos szabályokat megállapítani azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyeknek megfelelően ilyen bizonyítványok kiadhatók, bizonyos szabályokat megállapítani a korábbi bizonyítványmintáknak egy átmeneti időszakban történő használatára vonatkozóan, valamint meghatározni a harmadik országokból származó növények és növényi termékek behozatala esetére vonatkozó igazolási követelményeket.

(17) Növények és növényi termékek harmadik országokból történő behozatalakor a nevezett országokban a bizonyítványok kiadásáért felelős hatóságoknak elvileg azonosaknak kell lenniük az NNE értelmében felhatalmazott hatóságokkal. E hatóságokról kívánatos lehet listákat készíteni a nem szerződő harmadik országok számára.

(18) Az ezen irányelv mellékleteinek bizonyos típusú módosításaira vonatkozó eljárást egyszerűsíteni kell.

(19) Ezen irányelv hatályát a "faanyag" vonatkozásában tisztázni kell. Különösen a Közösség rendeleteiben a "faanyag" vonatkozásában megállapított részletes leírásokat hasznos követni.

(20) Bizonyos magvak nem szerepelnek az ezen irányelv mellékleteiben felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk között, amelyeket a Közösségbe vagy a Közösségen belüli kereskedelembe való bebocsátás előtt a származási vagy a feladó országban növény-egészségügyi vizsgálatnak kell alávetni.

(21) Bizonyos esetekben célszerű rendelkezni arról, hogy a harmadik országokból érkező növények, növényi termékek és egyéb áruk hatósági vizsgálatát a származási harmadik országban a Bizottság végezze el.

(22) A közösségi ellenőrzéseket a Bizottság és a tagállamok által alkalmazott olyan szakértőknek kell végezniük, akiknek a szolgáltatásait a Bizottság számára hozzáférhetővé teszik. E szakértők szerepét a Közösség növény-egészségügyi szabályozása keretében szükséges tevékenységekkel összefüggésben kell meghatározni.

(23) A szabályozás hatályának a továbbiakban nem szabad a tagállamok és harmadik országok közötti kereskedelemre korlátozódnia, hanem azt ki kell terjeszteni az egyes tagállamokon belüli értékesítésre is.

(24) Elvileg a Közösség minden részének ugyanolyan szintű védelmet kell élveznie a károsító szervezetekkel szemben. Tekintetbe kell azonban venni az ökológiai feltételekben és egyes károsító szervezetek elterjedésében meglévő különbségeket. Következésképpen különleges növény-egészségügyi veszélyeknek kitett "védett övezeteket" kell meghatározni, amelyeknek a belső piaccal összhangban álló feltételek mellett különleges védelmet kell biztosítani.

(25) A Közösség növény-egészségügyi szabályozásának a Közösségre mint belső határok nélküli területre történő alkalmazása, valamint a védett övezetek létesítése szükségessé teszi, hogy különbséget tegyenek egyrészről a Közösség termékeire vonatkozó előírások, másrészről pedig, a harmadik országokból behozott termékekre vonatkozó előírások között, valamint meghatározzák a védett övezetek esetében jelentőséggel bíró károsító szervezeteket.

(26) A növény-egészségügyi ellenőrzések lebonyolítására a legmegfelelőbb hely a termőhely. A közösségi termékek esetében ezeket az ellenőrzéseket ezért kötelezővé kell tenni a termőhelyen, és azoknak ki kell terjedniük az ott termesztett, előállított, használt vagy más módon jelen lévő minden lényeges növényre és növényi termékre, valamint az ott használt termesztőközegre. Egy ilyen ellenőrzési rendszer hatékony működése érdekében az összes növénytermesztőt hatósági nyilvántartásba kell venni.

(27) A Közösség növény-egészségügyi szabályozásának a belső piacon történő hatékonyabb alkalmazása biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok hatósági növényvédelmi szolgálatain kívül rendelkezésre álló hatósági munkaerő alkalmazását a növény-egészségügyi ellenőrzések céljára, amely munkaerő képzését a Közösségnek kell összehangolnia és pénzügyileg támogatnia.

(28) Ha az ellenőrzések eredményei kielégítők, a nemzetközi kereskedelemben használatos növény-egészségügyi bizonyítvány helyett a Közösség termékeit egy megállapodás szerinti, a termék típusának megfelelő jelzéssel (növényútlevéllel) látják el annak érdekében, hogy biztosítsák a termék szabad mozgását a Közösség egész területén vagy annak azon a részein, amelyekre a jelzés érvényes.

(29) Az ellenőrzések nem kielégítő eredményei esetén teendő hatósági intézkedéseket meg kell határozni.

(30) A Közösség növény-egészségügyi szabályozásának a belső piac összefüggésében történő végrehajtása biztosítására ki kell alakítani az értékesítés során végzendő hatósági ellenőrzések rendszerét. E rendszernek az egész Közösség területén a lehető legegységesebbnek és legmegbízhatóbbnak kell lennie, de nem foglalhatja magában a tagállamok közötti határokon elvégzendő különleges ellenőrzéseket.

(31) A belső piac keretében a harmadik országokból származó termékeket elvileg a Közösségbe történő első belépésükkor kell növény-egészségügyi ellenőrzéseknek alávetni. Ha az ellenőrzések eredménye kielégítő, a harmadik országok termékei számára a közösségi termékekével megegyező szabad mozgást biztosító növényútlevelet kell kiadni.

(32) A belső piac megvalósításával létrehozott helyzetnek a szükséges garanciákkal való lefedése érdekében, nélkülözhetetlen a növény-egészségügyi vizsgálat infrastruktúrájának megerősítése nemzeti és közösségi szinten a Közösség külső határainál, különleges figyelmet fordítva azokra a tagállamokra, amelyek földrajzi helyzetüknél fogva a Közösségbe történő növény-egészségügyi belépési helyként szolgálnak. A Bizottság javasolni fogja, hogy az Európai Unió általános költségvetésébe építsék be az e célt szolgáló szükséges összegeket.

(33) A Közösség növény-egészségügyi szabályozásának a belső piac összefüggésére vonatkozó hatékonyságának javítása érdekében, a tagállamoknak össze kell hangolniuk a növényegészségügyért felelős személyek eljárási gyakorlatát. A Bizottság 1993. január 1-je előtt benyújtja a növény-egészségügyi eljárási gyakorlatára vonatkozó közösségi iránymutatást.

(34) A tagállamok ezentúl nem fogadhatnak el különleges növény-egészségügyi rendelkezéseket más tagállamok területéről származó növények és növényi termékek területükre történő behozatalával kapcsolatban. A növényekkel és növényi termékekkel kapcsolatos növény-egészségügyi követelményekre vonatkozó összes rendelkezést a Közösség szintjén kell elfogadni.

(35) Szükséges létrehozni a Közösség pénzügyi hozzájárulásainak rendszerét azon lehetséges kockázatok terhének közösségi szinten történő megosztására, amely kockázatok megmaradhatnak a kereskedelemben a Közösség növény-egészségügyi szabályozása mellett is.

(36) A harmadik országokból behurcolt károsító szervezetek által okozott fertőzések megelőzése érdekében a Közösségnek pénzügyi hozzájárulást kell tennie, amelynek célja a Közösség külső határainál végzett növény-egészségügyi ellenőrzés infrastruktúrájának megerősítése.

(37) A szabályozásnak rendelkeznie kell azoknak a meghatározott intézkedéseknek bizonyos költségeihez való megfelelő hozzájárulásokról is, amelyeket a tagállamok a harmadik országokból vagy a Közösség más területeiről behurcolt károsító szervezetek által okozott fertőzések ellenőrzésére és – amennyiben ez alkalmazható – azok megsemmisítése, valamint – amennyiben ez lehetséges – az okozott kár helyrehozatala érdekében fogadtak el.

(38) A Közösség pénzügyi hozzájárulásának folyósítására szolgáló mechanizmus részleteit gyors eljárással kell meghatározni.

(39) Biztosítani kell, hogy a Bizottság kapjon teljes részletességű tájékoztatást az érintett károsító szervezetek behurcolásának lehetséges okairól.

(40) A Bizottság különösen fontos feladata, hogy ellenőrizze a Közösség növény-egészségügyi szabályozásának helyes alkalmazását.

(41) Igazolni kell, hogy a károsító szervezetek behurcolását a nem megfelelő vizsgálatok vagy ellenőrzések okozták. A következmények tekintetében a Közösség jogrendszere alkalmazandó, bizonyos konkrét intézkedések figyelembevételével.

(42) Helyénvaló, hogy a tagállamok és a Bizottság szorosan együttműködjenek a 76/894/EGK tanácsi határozattal [7] létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottságban.

(43) Ez az irányelv nem befolyásolhatja a tagállamok kötelezettségeit a VIII. melléklet B. részében meghatározott átvétel és alkalmazás határideje vonatkozásában,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek más tagállamokból vagy harmadik országokból a tagállamokba való behurcolása elleni védekezési intézkedésekre vonatkozik.

Vonatkozik továbbá a következőkre:

a) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal, a károsító szervezetek Közösségen belüli, növények, növényi termékek és más rokon anyagok egy tagállamon belüli mozgásával kapcsolatos elterjedése elleni védekezési intézkedésekre;

b) károsító szervezeteknek Franciaország más részeiből a francia tengerentúli megyékbe, valamint – fordítva – a francia tengerentúli megyékből Franciaország más részeibe történő behurcolása elleni védekezési intézkedésekre;

c) károsító szervezeteknek Spanyolország más részeiből a Kanári-szigetekre, valamint – fordítva – a Kanári-szigetekről Spanyolország más részeibe történő behurcolása elleni védekezési intézkedésekre.

(2) A Közösség bizonyos régióiban fennálló növény-egészségügyi helyzet védelme érdekében kialakítandó feltételek sérelme nélkül, figyelembe véve a mezőgazdasági és ökológiai feltételek különbözőségét, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban, az ezen irányelvben megállapított védekezési intézkedéseken kívüli intézkedések is meghatározhatók, ha azok indokoltak a francia tengerentúli megyékben és a Kanári-szigeteken élő növények egészségének és életének védelme szempontjából.

(3) Ez az irányelv nem vonatkozik Ceutára vagy Melillára.

(4) Minden tagállamnak egyetlen, a nemzeti kormány ellenőrzése alatt álló központi hatóságot kell létrehoznia vagy megjelölnie, amely különösen az ezzel az irányelvvel összefüggő, a növényegészségüggyel kapcsolatos ügyek összehangolásáért és a kapcsolattartásért felelős. A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (NNE) szerint létrehozott hatósági növényvédelmi szolgálat kijelölése előnyös e célra. E hatóságról és minden későbbi változásról értesíteni kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) A károsító szervezetek francia tengerentúli megyékből Franciaország más részeibe és a többi tagállamba való behurcolása, valamint azoknak a francia tengerentúli megyéken belüli elterjedése elleni védekezési intézkedések tekintetében, az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 13. cikk (8), (10) és (11) bekezdésében meghatározott időpontokat egy olyan időponttal kell helyettesíteni, amely megfelel az olyan időpontot követő hat hónapos időszak végének, amikorra a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a francia tengerentúli megyék védelmével kapcsolatos I–V. melléklettel kapcsolatos új rendelkezéseket. Ugyanattól a dátumtól kezdődő hatállyal e cikk (1) bekezdésének b) pontját és (2) bekezdését el kell hagyni.

(6) A károsító szervezeteknek a Kanári-szigetekről Spanyolország más részeibe és a többi tagállamba való behurcolása, valamint azoknak a Kanári-szigeteken belüli elterjedése elleni védekezési intézkedések tekintetében, az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 13. cikk (8), (10) és (11) bekezdésében meghatározott időpontokat egy olyan időponttal kell helyettesíteni, amely megfelel az olyan időpontot követő hat hónapos időszak végének, amikorra a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a Kanári-szigetek védelmével kapcsolatos I–V. melléklettel kapcsolatos új rendelkezéseket. Ugyanattól a dátumtól kezdődő hatállyal e cikk (1) bekezdésének c) pontját el kell hagyni.

2. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) növények: élő növények és azok élő részei, a magvakat is beleértve;

"növények élő részei":

- a botanikai értelemben vett termés, a mélyhűtéssel tartósítottak kivételével,

- a zöldségek, a mélyhűtéssel tartósítottak kivételével,

- a gumók, hagymák, hagymagumók, gyöktörzsek,

- a vágott virágok,

- a leveles ágak,

- a leveleit megtartó kivágott fák,

- a növényi szövettenyészetek.

"Vetőmag": a botanikai értelemben vett vetőmag, a nem elvetésre szántak kivételével;

b) növényi termékek: feldolgozatlan vagy csak egyszerű előkészítésen átesett növényi eredetű termékek, a növények kivételével;

c) ültetés: bármilyen művelet, amelynek célja növények kihelyezése későbbi növekedésük, szaporodásuk vagy szaporításuk biztosítására;

d) telepítésre/ültetésre szánt növények:

- már elültetett növények, amelyeket behozatalukat követően továbbra is elültetett állapotban szándékoznak tartani, illetve át kívánnak ültetni, vagy

- olyan növények, amelyek behozataluk idején nincsenek elültetve, azt követően azonban el kívánják azokat ültetni;

e) károsító szervezetek: növények vagy növényi termékek kártevői, amelyek az állat- vagy növényvilágba tartoznak, vagy amelyek vírusok, mikoplazmák vagy más kórokozók;

f) növényútlevél: hatósági címke, amely bizonyítja az ezen irányelvnek a növény-egészségügyi előírásokra és különleges követelményekre vonatkozó rendelkezései betartását, és amelyet

- a Közösség szintjén szabványosítottak a különböző típusú növényekre vagy növényi termékekre, és

- valamely tagállam illetékes hivatalos szerve készít el és bocsát ki a növényútlevelek kibocsátási eljárásának részleteit szabályozó végrehajtási szabályokkal összhangban.

Egyes konkrét terméktípusok esetében a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a címkén kívül más hatóságilag elfogadott jelzések alkalmazása mellett is lehet dönteni.

A szabványosítást a 8. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell végezni. E szabványosítás keretében a 10. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a Közösség minden részére meg kell határozni a növényútlevelek esetében azokat a különféle jelzéseket, amelyek nem érvényesek;

g) egy tagállam illetékes hivatalos szervei:

i. a tagállamnak az 1. cikk (4) bekezdésében említett hatósági növényvédelmi szolgálata(i); vagy

ii. bármely állami hatóság, amelyet

- nemzeti szinten,

- vagy – az érintett tagállam alkotmánya által megszabott határokon belüli felügyelet mellett – a nemzeti hatóságokból regionális szinten létesítettek.

Egy tagállam illetékes hivatalos szervei – a nemzeti jogszabályokkal összhangban – átruházhatják az ezen irányelvben meghatározott feladatokat bármely, akár a köz-, akár a magánjog hatálya alá eső jogi személyre úgy, hogy azokat felhatalmazásuk alapján és felügyeletük mellett e jogi személy végezze el, amely jogi személyt annak hivatalosan elfogadott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfeladatokkal bíznak meg, feltéve hogy e jogi személy – és annak tagjai – személyesen nem érdekeltek az általuk tett intézkedések kimenetelében.

A tagállamok biztosítják az első albekezdés ii. pontjában és annak i. pontjában említett testületek közötti szoros együttműködést.

A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban, továbbá az első albekezdés i. pontjában említett testület vagy testületek nevében létrehozott és e testület felhatalmazása alapján és felügyelete mellett tevékenykedő más jogi személyek is jóváhagyhatók, feltéve hogy ezek nem érdekeltek személyesen az általuk tett intézkedések kimenetelében.

Az 1. cikk (4) bekezdésében említett egyetlen központi hatóság tájékoztatja a Bizottságot az érintett tagállamban működő illetékes hivatalos szervekről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak;

h) védett övezet a Közösségben található olyan zónát jelent, amelyben:

- az ezen irányelvben említett, és a Közösség egy vagy több részén előforduló egy vagy több károsító szervezet nem honos vagy nem telepedett meg, annak ellenére, hogy ott számukra adottak a megtelepedéshez kedvező feltételek,

- fennáll a veszélye annak, hogy kedvező ökológiai feltételek esetén bizonyos károsító szervezetek egyes növényi kultúrákon megtelepszenek, annak ellenére, hogy e szervezetek nem honosak vagy nem telepedtek meg a Közösség területén,

és amelyről, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban, és – az első francia bekezdésben említett esetben – az érintett tagállam(ok) kérésére, és azon az alapon, hogy a 21. cikkben említett szakértők által felügyelt, és az ott szabályozott eljárással lebonyolított megfelelő felmérések eredményei nem mutatnak az ellenkezőjére utaló bizonyítékot, megállapították, hogy megfelel az első és második francia bekezdésben felsorolt feltételeknek. A második francia bekezdésben említett esetben a felmérések nem kötelezőek.

Egy károsító szervezetet akkor kell egy területen megtelepedettnek tekinteni, ha ismert, hogy az ott előfordul, és ha az adott területnek a károsító szervezettől való mentesítésére nem tettek hatósági intézkedéseket, vagy ha az ilyen intézkedések – legalább két egymást követő éven át – hatástalannak bizonyultak.

Az érintett tagállam(ok) az első albekezdés első francia bekezdésében meghatározott esetre tekintettel rendszeres és módszeres hatósági felméréseket végez(nek) azon szervezetek jelenlétének megállapítására, amelyekre vonatkozóan a védett zónát meghatározták. Minden olyan esetet, amikor ilyen szervezeteket találnak, azonnal jelenteni kell a Bizottságnak. Az ilyen eredményből származó kockázatot a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság méri fel, és a 18. cikkben említett eljárással összhangban hoz döntést a megfelelő intézkedésről.

Az első és harmadik albekezdésben említett felmérések részleteit a 18. cikkben említett eljárással összhangban lehet megállapítani, figyelembe véve a megalapozott tudományos és statisztikai alapelveket.

A fenti felmérések eredményeiről tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

A Bizottság 1998. január 1-je előtt jelentést nyújt be a Tanácshoz a védett övezetek rendszerének működéséről, szükség esetén a megfelelő javaslatokkal együtt;

i) egy nyilatkozat vagy intézkedés – a 21. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – akkor hivatalos, ha azt az alábbiak teszik vagy foganatosítják:

- egy tagállam hatósági növényvédelmi szolgálatának képviselői vagy – ezek felelőssége mellett – a 7. cikk (1) bekezdésében vagy a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott bizonyítványok kiadásával kapcsolatos megállapítások vagy intézkedések esetében más köztisztviselők,

- minden más esetben, vagy az ilyen képviselők vagy köztisztviselők, vagy a tagállam illetékes hivatalos szerveinek egyike által alkalmazott minősített megbízottak, feltéve hogy e megbízottak személyesen nem érdekeltek az általuk tett intézkedések kimenetelében, és megfelelnek a minimális képesítési követelményeknek.

A tagállamok biztosítják, hogy köztisztviselőik és minősített megbízottaik rendelkeznek azokkal a képesítésekkel, amelyek az ezen irányelv megfelelő alkalmazásához szükségesek. Az ilyen képesítésekre vonatkozóan a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint iránymutatás dolgozható ki.

A Bizottság – a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében eljárva – az érintett köztisztviselők és minősített megbízottak továbbképzésére vonatkozóan közösségi szintű programokat dolgoz ki, és azok végrehajtását figyelemmel kíséri annak érdekében, hogy a nemzeti szinten megszerzett ismereteket és tapasztalatokat a fent említett képesítések szintjére hozza. A Bizottság hozzájárul e továbbképzés pénzügyi támogatásához, és javasolja, hogy a Közösség költségvetésében különítsék el e célra a megfelelő összegeket.

(2) Kivéve ahol az ellenkezőjéről határozott rendelkezés történik, ennek az irányelvnek a rendelkezései a faanyagra csak addig vonatkoznak, ameddig az teljes mértékben vagy részben megtartja természetes kerek felszínét, kéreggel vagy kéreg nélkül, illetve ha az faszilánk, részecske, fűrészpor, fahulladék vagy selejt formáját ölti.

Az V. melléklettel kapcsolatos rendelkezések céljának kivételével, a faanyagra – akár megfelel az első albekezdésben megjelölt feltételeknek, akár nem – akkor is vonatkoznak ennek az irányelvnek a rendelkezései, ha az alátétfa, távtartó, raklap vagy más csomagolóanyag formáját ölti, amely anyagokat ténylegesen mindenféle anyagok szállításában használnak, feltéve hogy azok növény-egészségügyi veszélyt képviselnek.

3. cikk

(1) A tagállamok megtiltják az I. melléklet A. részében felsorolt károsító szervezetek területükre történő behozatalát.

(2) A tagállamok megtiltják a II. melléklet A. részében felsorolt növények és növényi termékek területükre történő behozatalát, ha azok a melléklet megjelölt részében felsorolt károsító szervezetekkel fertőzöttek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban megállapítható feltételeknek megfelelően nem alkalmazható az elültetésre szánt növényeken kívüli növényeknek az I. melléklet A. részében vagy a II. melléklet A. részében felsorolt károsító szervezetekkel való csekély mértékű fertőzöttsége esetében, amelyeket előzőleg a tagállamokat a növényegészségügy terén képviselő hatóságokkal egyetértésben választottak ki.

(4) A tagállamok 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal rendelkeznek arról, hogy az (1) és (2) bekezdést alkalmazzák az érintett károsító szervezetek olyan elterjedésére is, amely növények, növényi termékek vagy egyéb áruk egy tagállam területén belül történő mozgásával kapcsolatos.

(5) A tagállamok 1993. június 1-jétől megtiltják az alábbiaknak az érintett védett övezetekbe való behurcolását és azokon belüli elterjedését:

a) az I. melléklet B. részében felsorolt károsító szervezetek;

b) a II. melléklet B. részében felsorolt növények és növényi termékek, abban az esetben, ha azok az ott felsorolt károsító szervezetekkel fertőzöttek.

(6) A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban:

a) az I. és II. mellékletben felsorolt károsító szervezeteket a következőképpen kell csoportosítani:

- azokat a szervezeteket, amelyek előfordulása a Közösség egyetlen részében sem ismert, az I. melléklet A. részének I. szakaszában, az egész Közösség számára lényeges szervezeteket pedig, a II. melléklet A. részének I. szakaszában kell felsorolni,

- a Közösségben előforduló, de a Közösség egészében nem honos vagy meg nem telepedett szervezeteket az I. melléklet A. részének II. szakaszában, az egész Közösség számára lényeges szervezeteket pedig a II. melléklet A. részének II. szakaszában kell felsorolni,

- a többi szervezetet az I. melléklet B. részében, illetve a II. melléklet B. részében kell felsorolni, a védett övezet mellett, amelyre azok vonatkoznak;

b) a Közösség egy vagy több részén honos vagy megtelepedett károsító szervezeteket – az a) pont második és harmadik francia bekezdésében említettek kivételével – el kell hagyni;

c) az I. és II. melléklet, valamint azok különböző részeinek és szakaszainak címeit az a) és b) pontoknak megfelelően módosítani kell.

(7) A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban – kivéve, ha kifejezetten az ellenkezőjéről nem rendelkeznek – elhatározható, hogy a tagállamok a következőket rendeljék el:

a) a növények vagy növényi termékek meghatározott károsító szervezeteinek, de az I. és II. mellékletben fel nem sorolt szervezeteknek a területükre – egyenként vagy más módon – történő behurcolásának és területükön belüli elterjedésének megtiltása vagy ugyanazon eljárással meghatározott feltételeknek megfelelően külön engedélyhez kötése;

b) a II. mellékletben felsorolt és a növényekre vagy növényi termékekre kártékonynak bizonyuló szervezeteknek, de az abban a mellékletben fel nem sorolt növényeken előforduló szervezeteknek a területükre történő behurcolásának és a területükön belüli elterjedésének megtiltása, vagy ugyanazon eljárással meghatározott feltételeknek megfelelően külön engedélyhez kötése;

c) az I. és II. mellékletben felsorolt, a növények vagy növényi termékek még elszigetelten előforduló meghatározott károsító szervezeteinek a területükre történő behurcolásának és a területükön belüli elterjedésének megtiltása, ugyanazon eljárással meghatározott feltételeknek megfelelően külön engedélyhez kötése.

Az első albekezdés akkor is vonatkozik ezekre a szervezetekre, ha nem esnek a géntechnológiával módosított szervezeteknek a környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 1990. április 23-i 90/220/EGK tanácsi irányelv [8] vagy más, a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos, még egyedibb közösségi rendelkezések hatálya alá.

A 18. cikkben meghatározott eljárás szerint megállapítandó feltételeknek megfelelően az (1) bekezdés és az (5) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés és az (5) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés nem vonatkozik a kísérleti vagy tudományos célokra és a fajtaszelekciós munkára.

Az első albekezdés szerinti intézkedések elfogadását követően az albekezdés – a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint megállapítandó feltételeknek megfelelően – nem vonatkozik a kísérleti vagy tudományos célokra és a fajtaszelekciós munkára.

4. cikk

(1) A tagállamok megtiltják a III. melléklet A. részében felsorolt növények vagy növényi termékek területükre való behozatalát, ha azok a melléklet e részében említett országokból származnak.

(2) A tagállamok 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal intézkednek a III. melléklet B. részében felsorolt növényeknek, növényi termékeknek és egyéb áruknak a területükön található védett övezetekbe való behozatalának megtiltásáról.

(3) A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a III. mellékletet át kell dolgozni oly módon, hogy az A. melléklet tartalmazza azokat a növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat, amelyek a Közösség egészére nézve növény-egészségügyi veszélyt jelentenek, a B. melléklet pedig azokat a növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat tartalmazza, amelyek kizárólag a védett övezetekre nézve jelentenek növény-egészségügyi veszélyt. A védett övezeteket is ott kell megadni.

(4) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal az (1) bekezdés többé már nem vonatkozik a Közösségből származó növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra.

(5) A 18. cikkben meghatározott eljárás szerint meghatározandó feltételeknek megfelelően az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a kísérleti vagy tudományos célú, valamint a fajtaszelekcióval kapcsolatos munkára.

(6) Feltéve, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének veszélye, egy tagállam rendelkezhet úgy, hogy az (1) és (2) bekezdés egyedi meghatározott esetekben ne vonatkozzon olyan növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra, amelyeket annak egy harmadik országgal szomszédos közvetlen határzónájában termesztenek, állítanak elő vagy használnak fel, és a tagállam területének a határzónába eső közeli helységein történő feldolgozás céljából hoznak be az illető tagállamba.

Ennek az eltérésnek az engedélyezésekor a tagállam megadja a feldolgozás helyét és az azt végző személy nevét. Ezeket az adatokat, amelyeket rendszeresen frissítenek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban megadják azt az érintett harmadik országon belüli helyet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak.

5. cikk

(1) A tagállamok megtiltják a IV. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk területükre történő behozatalát, kivéve ha a melléklet azon részében megjelölt különleges előírások teljesülnek.

(2) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok megtiltják a IV. melléklet B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk védett övezetekbe történő behozatalát és azokon belüli mozgását, kivéve ha a melléklet azon részében megjelölt különleges előírások teljesülnek.

(3) A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a IV. mellékletet a 3. cikk (6) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően módosítani kell.

(4) A tagállamok 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal biztosítják, hogy az (1) bekezdés vonatkozzon növények, növényi termékek és egyéb áruk egy tagállam területén belüli mozgására is, de a 6. cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül. E bekezdés, valamint az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő általi nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát.

(5) A 18. cikkben meghatározott eljárás értelmében meghatározandó feltételeknek megfelelően az (1), (2) és (4) bekezdés nem vonatkozik kísérleti vagy tudományos célú, valamint a fajtaszelekcióval kapcsolatos munkára.

(6) Amennyiben nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének veszélye, a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1), (2) és (4) bekezdés egyedi meghatározott esetekben ne vonatkozzon azokra a növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra, amelyeket a tagállamnak egy harmadik országgal szomszédos közvetlen határzónájában termesztenek, állítanak elő vagy használnak fel, és a tagállam területének a határzónába eső közeli helységein történő feldolgozás céljából hoznak be az illető tagállamba.

Ennek az eltérésnek az engedélyezésekor a tagállam megadja a feldolgozás helyét és az azt végző személy nevét. Ezeket az adatokat, amelyeket rendszeresen frissítenek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban meg kell adni azt az érintett harmadik országon belüli helységet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak.

6. cikk

(1) A tagállamok – legalább az V. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk egy másik tagállamba való bevitele vonatkozásában – rendelkeznek arról, hogy a felsoroltakat és azok csomagolását teljes egészükben, vagy azok reprezentatív mintáit alapos hatósági vizsgálatnak vetik alá, és szükség esetén, az azokat szállító járműveket ugyancsak hatósági vizsgálatnak vetik alá annak biztosítása érdekében, hogy

a) azok nem fertőzöttek az I. melléklet A. részében felsorolt károsító szervezetekkel;

b) a II. melléklet A. részében felsorolt növények és növényi termékek nem fertőzöttek a melléklet említett részében felsorolt károsító szervezetekkel;

c) a IV. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk megfelelnek a melléklet azon részében megadott különleges előírásoknak.

(2) A 3. cikk (6) bekezdésének a) pontjában és az 5. cikk (3) bekezdésében elrendelt intézkedések elfogadásával egy időben e cikk (1) bekezdése kizárólag az I. melléklet A. részének II. szakaszára, a II. melléklet A. részének II. szakaszára és a IV. melléklet A. részének II. szakaszára vonatkozik. Ha az e rendelkezésnek megfelelően végrehajtott vizsgálat során az I. melléklet A. részének I. szakaszában vagy a II. melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt károsító szervezeteket mutatnak ki, úgy kell tekinteni, hogy a 10. cikkben említett feltételek nem teljesülnek.

(3) A tagállamok meghatározzák az (1) bekezdésben említett vizsgálati intézkedéseket a 3. cikk (4), (5) és (7) bekezdése vagy az 5. cikk (2) bekezdése betartásának biztosítása érdekében, ha a céltagállam él a fent említett cikkekben felsorolt lehetőségek valamelyikével.

(4) A tagállamok elrendelik, hogy a IV. melléklet A. részében említett, és egy másik tagállamba való bevitelre szánt vetőmagokat vessék alá hatósági vizsgálatnak annak biztosítása érdekében, hogy azok megfelelnek a melléklet azon részében felsorolt különleges követelményeknek.

(5) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal és a (7) bekezdés sérelme nélkül az (1), (3) és (4) bekezdésnek vonatkoznia kell a növények, növényi termékek és egyéb áruk egy tagállam területén belüli mozgására is. Az (1), (3) és (4) bekezdés – az I. melléklet B. részében vagy a II. melléklet B. részében felsorolt károsító szervezetek és a IV. melléklet B. részében meghatározott különleges követelmények tekintetében – nem vonatkozik növények, növényi termékek vagy egyéb áruk egy védett zónán keresztül, vagy azon kívül történő mozgására.

Az (1), (3) és (4) bekezdésben említett hatósági vizsgálatokat a következő rendelkezéseknek megfelelően végzik:

a) azok kiterjednek a termelő által termesztett, előállított vagy használt, illetve a termelő telephelyén más módon jelen lévő növényekre vagy növényi termékekre, valamint az ott használt termesztőközegre.

b) Azokat a telephelyen, lehetőség szerint a termelés helyén végzik el.

c) Azokat rendszeres időközönként és megfelelő időpontokban végzik el, legalább évente egyszer, és legalább vizuális vizsgálattal, a IV. mellékletben felsorolt különleges előírások sérelme nélkül; további cselekvésre is sor kerülhet, ha ezt a (8) bekezdés elrendeli.

Minden olyan termelőt, akinek az esetében a második albekezdésben említett hatósági vizsgálatot az (1)–(4) bekezdés kötelezően előírja, a termelő azonosítását lehetővé tevő nyilvántartási szám alatt fel kell sorolni egy hatósági nyilvántartásban. Az így létrehozott hatósági nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszik a Bizottság számára.

A termelőnek a (8) bekezdéssel összhangban meghatározott bizonyos kötelezettségei vannak. Különösen, köteles azonnal értesíteni az érintett tagállam illetékes hivatalos szervét károsító szervezetek, tünetek vagy bármilyen más növényi rendellenesség bármely szokatlan előfordulásáról.

Az (1), (3) és (4) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő általi nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve a szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének veszélyét.

(6) A tagállamoknak 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal rendelkeznek egyes, az V. melléklet A. részében fel nem sorolt és a (8) bekezdéssel összhangban meghatározott növények, növényi termékek vagy egyéb áruk termelőinek, illetve a termelési övezetben található gyűjtő vagy szállítási központoknak egy hatósági helyi, regionális vagy országos nyilvántartásban történő felsorolásáról, az (5) bekezdés harmadik albekezdésével összhangban. A felsoroltakat bármikor alá lehet vetni az (5) bekezdés második albekezdésében meghatározott vizsgálatoknak.

A (8) bekezdéssel összhangban rendszert lehet kialakítani annak érdekében, hogy – szükség esetén és a lehetőségekhez mérten – bizonyos növények, növényi termékek és egyéb áruk eredetükig visszavezethetők legyenek, szem előtt tartva a termesztés jellegét vagy a kereskedelmi körülményeket.

(7) Amennyiben emiatt nem kell tartani a károsító szervezetek elterjedésétől, a tagállamok mentesíthetik

- azokat a kistermelőket vagy feldolgozókat, akik a kérdéses növények, növényi termékek és egyéb áruk általuk előállított teljes mennyiségét a helyi piacon történő végfelhasználásra szánják, és akik nem hivatásszerűen foglalkoznak a növénytermesztéssel (helyi forgalmazás), az (5) és (6) bekezdésben szabályozott hatósági nyilvántartásba vétel alól, vagy

- az így mentesített termelőktől származó növények, növényi termékek és egyéb áruk helyi forgalmazását az (5) és (6) bekezdés értelmében megkövetelt hatósági vizsgálat alól.

Ennek az irányelvnek a helyi forgalommal kapcsolatos rendelkezéseit a Tanács 1998. január 1-jéig áttekinti, a Bizottság javaslata alapján és a megszerzett tapasztalatok fényében.

(8) A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban végrehajtási rendelkezéseket kell elfogadni a következők vonatkozásában:

- kevésbé szigorú feltételek a növények, növényi termékek és egyéb áruk olyan védett övezeten belüli mozgására, amelyet nevezett növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra egy vagy több károsító szervezet vonatkozásában hoztak létre,

- garanciák növények, növényi termékek és egyéb áruk olyan védett övezeten keresztül történő mozgására, amelyet nevezett növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra egy vagy több károsító szervezet vonatkozásában hoztak létre,

- a hatósági vizsgálat gyakorisága és időzítése, beleértve az (5) bekezdés második albekezdésének c) pontjában említett további cselekvést,

- az (5) bekezdés negyedik albekezdésében említett nyilvántartásba vett termelők kötelezettségei,

- a (6) bekezdésben említett termékek leírása, valamint azoknak a termékeknek a leírása, amelyekre a (6) bekezdésben bevezetett rendszert előirányozzák,

- a (7) bekezdésben említett mentesítésre vonatkozó egyéb előírások, különösen a "kistermelő" és a "helyi piac" fogalmát és a vonatkozó eljárásokat illetően.

(9) A nyilvántartásba vételi eljárással és az (5) bekezdés harmadik albekezdésében említett nyilvántartási számmal kapcsolatos végrehajtási szabályok a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadhatók el.

7. cikk

(1) Abban az esetben, ha a 6. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat alapján úgy tekintik, hogy az ott meghatározott feltételek teljesülnek, a VII. melléklet A. részében szereplő mintának megfelelő növény-egészségügyi bizonyítvány állítható ki, amelyet a Közösség hivatalos nyelveinek legalább egyikén kell megfogalmazni és – a bélyegző és az aláírás kivételével – kizárólag nagybetűkkel vagy kizárólag gépírással kell kitölteni, lehetőség szerint a rendeltetési tagállam hivatalos nyelveinek egyikén.

A növények botanikai neveit latinul kell megadni. Az igazolatlan változtatások vagy törlések érvénytelenné teszik a bizonyítványt. E bizonyítványról csak úgy adható ki másolat, ha a másolaton nyomtatással vagy bélyegzéssel a "másolat" vagy "másodlat" szó szerepel.

(2) A tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy az V. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk csak abban az esetben vihetők be egy másik tagállam területére, ha azokat az (1) bekezdéssel összhangban kiállított növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri. A növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt a dátumot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a feladó tagállamot.

(3) A tagállamok – a IV. melléklet B. részében említett vetőmagok vonatkozásában – a 6. cikk (3) bekezdésének és a 6. cikk (4) bekezdésének végrehajtása érdekében teendő lépéseket a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban, legkésőbb 1991. december 31-ig határozzák meg.

8. cikk

(1) Amennyiben a (2) bekezdésben említett eshetőségek valamelyike bekövetkezik, a tagállamoknak rendelkeznek arról, hogy azok az V. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyeket egy tagállamból hoztak be területükre, és amelyeket egy másik tagállam területére való bevitelre szánnak, kivételt képeznek a 6. cikk rendelkezéseinek megfelelő további vizsgálat alól, ha azokat egy tagállamból származó és a VII. melléklet A. részében szereplő mintának megfelelően kiállított növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

(2) Abban az esetben, ha egy tagállamból származó növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat egy második tagállamban felosztottak vagy tároltak, illetve azok csomagolását megváltoztatták, mielőtt azokat egy harmadik tagállamba bevitték volna, a második tagállam nem kötelezhető a 6. cikknek megfelelő új vizsgálatot végezni, ha hatóságilag igazolja, hogy e termékeket területén semmiféle olyan veszély nem fenyegette, amely megkérdőjelezné a 6. cikkben meghatározott feltételeknek való megfelelést. Ilyen esetben a Közösség hivatalos nyelveinek legalább egyikén megfogalmazott továbbszállítási növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani, egyetlen eredeti példányban, a VII. melléklet B. részében szereplő mintának megfelelően, amelyet – a bélyegző és az aláírás kivételével – kizárólag nagybetűkkel vagy kizárólag gépírással kell kitölteni, lehetőség szerint a rendeltetési tagállam hivatalos nyelveinek egyikén. E bizonyítványt csatolni kell az első tagállam által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványhoz vagy annak hiteles másolatához. E bizonyítvány viselheti a "Reexport növény-egészségügyi bizonyítvány" címet. A 8. cikk (1) bekezdésének második albekezdését kell megfelelően alkalmazni.

A reexport növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt az időpontot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a továbbszállító országot.

(3) Az (1) és (2) bekezdést abban az esetben is alkalmazni kell, amikor növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat egymást követően több tagállamba visznek be. Ha ebben az esetben egynél több reexport bizonyítványt állítottak ki, a termékeket a következő okmányoknak kell kísérniük:

a) a legutolsó növény-egészségügyi bizonyítvány vagy annak egy hiteles másolata;

b) a legutolsó reexport növény-egészségügyi bizonyítvány;

c) a b) pontban említett bizonyítvány előtti reexport növény-egészségügyi bizonyítványok vagy azok hatósági másolatai.

9. cikk

(1) Olyan növények, növényi termékek vagy egyéb áruk esetében, amelyekre a IV. melléklet A. részében meghatározott különleges előírások vonatkoznak, a 7. cikk szerinti kötelező hatósági növény-egészségügyi bizonyítványt abban az országban kell kiadni, amelyből a növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak, a következő esetek kivételével:

- faanyag esetében, amennyiben a IV. melléklet A. részében meghatározott különleges előírások alapján elegendő, ha az kéregtelen,

- más esetekben addig a mértékig, ameddig a IV. melléklet A. részében meghatározott különleges előírások a származási helyen kívül más helyeken is teljesíthetők.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozik a IV. melléklet B. részében felsorolt növények és növényi termékek olyan tagállamokba való behozatalára is, amelyek neve a melléklet fenti részében a termékek mellett szerepel.

10. cikk

(1) Abban az esetben, ha a 6. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében meghatározott és a 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően végrehajtott vizsgálat alapján úgy tekinthető, hogy az e bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülnek, a 7. vagy 8. cikkben említett növény-egészségügyi bizonyítványok helyett 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal növényútlevelet kell kiállítani az e cikk 4. bekezdése alapján elfogadható rendelkezéseknek megfelelően.

Ha a vizsgálat nem érinti a védett övezetekre vonatkozó lényeges feltételeket, vagy ha úgy vélik, hogy e feltételek nem teljesülnek, a kiadott növényútlevél nem érvényes ezekre a zónákra, és azt a 2. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az ilyen esetekre fenntartott jelöléssel kell ellátni.

(2) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal az V. melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk – a 6. cikk (7) bekezdése szerinti helyi forgalom kivételével – nem mozgathatók a Közösségen belül, kivéve ha azokon, csomagolásukon vagy az azokat szállító járműveken az érintett területre érvényes és az (1) bekezdéssel összhangban kiadott növényútlevelet nem helyeztek el.

1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal az V. melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk nem vihetők be egy meghatározott védett zónába és nem mozgathatók azon belül, kivéve ha azokon, csomagolásukon vagy az azokat szállító járműveken az érintett területre érvényes és az (1) bekezdéssel összhangban kiállított növényútlevelet helyeztek el. Ha a védett övezeteken keresztül történő szállítás tekintetében a 6. cikk (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, ezt az albekezdést nem kell alkalmazni.

Az első és második albekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra szánja, vagy ha azokat nem a szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát.

(3) A növényútlevél egy későbbi időpontban és a Közösség bármely részében felcserélhető egy másik növényútlevéllel, a következő rendelkezéseknek megfelelően:

- a növényútlevél csak szállítmányok felosztása, több szállítmány vagy azok részeinek összevonása, vagy a szállítmányok növény-egészségügyi állapotának megváltozása esetén cserélhető ki, a IV. mellékletben szabályozott különleges előírások sérelme nélkül, vagy más, a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott esetekben,

- a csere kizárólag olyan természetes vagy jogi személy kérésére történhet – függetlenül attól, hogy e személy termelő-e vagy sem –, aki egy hatósági nyilvántartásba bejegyzésre került a 6. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésének megfelelően,

- a helyettesítő útlevelet kizárólag annak a területnek az illetékes hivatalos szerve készítheti el, amelyen belül a kérelmező telephely található, és kizárólag abban az esetben, ha az érintett termék azonossága, valamint az I. és II. mellékletben felsorolt károsító szervezetek okozta fertőzés jelentette kockázat hiánya biztosítható a termelő általi feladás időpontjától kezdve,

- a helyettesítési eljárásnak meg kell felelnie azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a (4) bekezdés alapján fogadhatók el,

- a helyettesítő útlevelet egy, a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott különleges jelöléssel kell ellátni, és ennek tartalmaznia kell az eredeti termelő számát, valamint – a növény-egészségügyi állapot megváltozása esetén – az adott változásért felelős kezelő személy számát is.

(4) A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban végrehajtási rendelkezések fogadhatók el:

- a növényútlevelek kiadásának részletes szabályaira, ahogyan azokat az (1) bekezdés szabályozza,

- azokra a feltételekre, amelyek alapján egy növényútlevél a (3) bekezdés első francia bekezdésének megfelelően helyettesíthető,

- a helyettesítő útlevél kiadási eljárásának részleteire, ahogyan azt a (3) bekezdés harmadik francia bekezdése szabályozza,

- a helyettesítő útlevél esetében megkövetelt különleges jelzésre, ahogyan azt a (3) bekezdés ötödik albekezdése szabályozza.

11. cikk

(1) Abban az esetben, ha a 6. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében meghatározott és a 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően végrehajtott vizsgálat alapján nem tekinthető úgy, hogy az idézett bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülnek, növényútlevél nem adható ki, e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül.

(2) Azokban a különleges esetekben, amikor – figyelembe véve a kérdéses vizsgálat megállapításainak természetét – megállapítást nyer, hogy a termelő által termesztett, előállított vagy felhasznált, vagy a termelő telephelyén más módon jelen lévő növények vagy növényi termékek egy része, vagy az ott használt termesztőközeg egy része nem járhat a károsító szervezetek elterjedésének semmilyen kockázatával, arra a részre az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának mértékéig az érintett növényeket, növényi termékeket vagy termesztőközeget alá kell vetni a következő hatósági intézkedések közül egynek vagy többnek:

- megfelelő kezelés, majd – ha úgy tekinthető, hogy a kezelés eredményeképpen azok megfelelnek a feltételeknek – a megfelelő növényútlevél kiadása a 10. cikknek megfelelően,

- engedély azok elszállítására – hatósági ellenőrzés mellett – olyan zónákba, ahol azok nem jelentenek további veszélyt,

- engedély azok elszállítására – hatósági ellenőrzés mellett – az ipari feldolgozás helyszíneire,

- megsemmisítés.

A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban, végrehajtási rendelkezések fogadhatók el, amelyek érintik:

- azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően az első albekezdésben meghatározott intézkedések közül egy vagy több foganatosítható vagy nem foganatosítható,

- az említett intézkedések konkrét jellemzőit és feltételeit.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásának mértékéig a termelő tevékenységeit teljes egészében vagy részben fel kell függeszteni mindaddig, amíg nem igazolják, hogy a károsító szervezetek elterjedésének veszélyét elhárították. E felfüggesztés tartama alatt a 10. cikk nem alkalmazható.

(5) Ahol a 6. cikk (6) bekezdésének megfelelően végrehajtott hatósági vizsgálat alapján úgy tekintik, hogy az abban meghatározott termékek nem mentesek az I. és II. mellékletben felsorolt károsító szervezetektől, ennek a cikknek a (2), (3) és (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

12. cikk

(1) A tagállamok nem követelhetnek meg semmilyen további nyilatkozatot a 7., 8. vagy 9. cikkben említett növény-egészségügyi bizonyítványokon.

(2) Ha megállapítást nyer, hogy növények, növényi termékek vagy egyéb áruk egy szállítmányának valamely része az I. és II. mellékletben felsorolt károsító szervezetekkel fertőzött, a szállítmány fennmaradó részének behozatala nem tiltható meg, feltéve hogy az fertőzöttségre nem gyanús, és feltéve hogy úgy tűnik, hogy a károsító szervezetek elterjedésének lehetősége nem áll fenn.

(3) A tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk területükre való behozatalakor kiállított növény-egészségügyi bizonyítványokon vagy továbbszállítási növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepeljen az illetékes szolgálat beléptetési bélyegzője, amely feltünteti legalább a szolgálat nevét és a belépés dátumát.

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy növényvédelmi szervezetük tájékoztatja a továbbító tagállamot minden olyan esetről, amikor az abból a tagállamból érkező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat feltartóztattak, mivel azok védekezési intézkedésekkel kapcsolatos tilalmak vagy korlátozások alá estek. E tájékoztatás nem érinti azokat az intézkedéseket, amelyeket a fent említett növényvédelmi szervezet szükségesnek tart foganatosítani a feltartóztatott szállítmány esetében, és azt a lehető legrövidebb időn belül meg kell adni annak érdekében, hogy az érintett növényvédelmi szervezet tanulmányozhassa az esetet, a további hasonló esetek megelőzéséhez szükséges lépésekre való különös tekintettel és – megfelelő esetben és a lehetséges mértékben – a feltartóztatott szállítmányra vonatkozó olyan intézkedések foganatosítását, amelyek arányban állnak a kérdéses eset jelentette kockázati szinttel. A 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban szabványosított információs rendszer létesíthető.

(5) A tagállamoknak 1993. január 1-jétől kezdődő hatállyal hatósági ellenőrzéseket kell szervezniük, hogy biztosítsák ezen irányelv – különösen a 10. cikk (2) bekezdése – rendelkezéseinek betartását, amely ellenőrzéseket szúrópróbaszerűen, a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk származásával kapcsolatos bármiféle megkülönböztetés nélkül és a következő rendelkezésekkel összhangban kell végezni:

- esetenkénti ellenőrzések, bármikor és bárhol, amikor és ahol növények, növényi termékek vagy egyéb áruk mozgatására kerül sor,

- esetenkénti ellenőrzések olyan telephelyeken, ahol növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat termesztenek, állítanak elő, tárolnak vagy eladásra felkínálnak, valamint a vásárlók telephelyein,

- esetenkénti ellenőrzések bármely más, növény-egészségügyi okokon kívüli okból végzett okmányellenőrzéssel egyidejűleg.

A 10. cikk (3) bekezdésének és a 13. cikk (8) bekezdésének megfelelően hatósági nyilvántartásban felsorolt telephelyeken az ellenőrzéseknek rendszeresnek kell lenniük, és azok rendszeresen végezhetők a 6. cikk (6) bekezdésének megfelelően hatósági nyilvántartásban felsorolt telephelyeken.

Az ellenőrzések végezhetők célirányosan, ha olyan tényekre derült fény, amelyek arra utalnak, hogy ennek az irányelvnek egy vagy több rendelkezését nem tartották be.

(6) Növények, növényi termékek vagy egyéb áruk vásárlói – mint a növénytermeléssel hivatásszerűen foglalkozó végfelhasználók – kötelesek legalább egy évig a vonatkozó növényútleveleket megőrizni és nyilvántartásukban a hivatkozásokat feltüntetni.

Az ellenőröknek a termelési és értékesítési lánc minden szakaszában hozzáférést kell biztosítani a növényekhez, növényi termékekhez vagy egyéb árukhoz. Az ellenőrök jogosultak elvégezni az érintett hatósági ellenőrzéshez szükséges minden vizsgálatot, beleértve a növényútlevelekkel és a nyilvántartásokkal kapcsolatos vizsgálatokat is.

(7) A tagállamokat a hatósági ellenőrzésekben a 21. cikkben említett szakértők segíthetik.

(8) Abban az esetben, ha az (5) és (6) bekezdéssel összhangban elvégzett hatósági ellenőrzések révén megállapítják, hogy növények, növényi termékek vagy egyéb áruk károsító szervezetek elterjedésének kockázatát vetik fel, azokat a 11. cikk (3) bekezdésének megfelelő hatósági intézkedéseknek kell alávetni.

13. cikk

(1) A tagállamok – legalább az V. melléklet B. részében felsorolt és harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb áruk területükre való behozatala tekintetében – rendelkeznek arról, hogy:

a) e növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat, valamint azok csomagolását gondos hatósági vizsgálatnak vetik alá, akár teljes egészükben, akár reprezentatív minta alapján, és szükség esetén az azokat szállító járműveket ugyancsak gondos hatósági szemlének vetik alá annak érdekében, hogy – amennyire az meghatározható – biztosítsák, hogy

- azok nem fertőzöttek az I. melléklet A. részében felsorolt károsító szervezetekkel,

- a II. melléklet A. részében felsorolt növények és növényi termékek nem fertőzöttek a melléklet azon részében felsorolt károsító szervezetekkel,

- a IV. melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk megfelelnek a melléklet azon részében megjelölt különleges előírásoknak;

b) e növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat a 7. vagy 8. cikkben előírt bizonyítványok kísérik, és hogy növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt az időpontot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a feladó országot. A 7. vagy 8. cikkben előírt bizonyítványoknak az NNE 1979. november 21-én módosított mellékletében meghatározott mintának megfelelő adatokat kell tartalmaznia, azok elrendezésétől függetlenül, és e bizonyítványokat az NNE alapján, illetve – az egyezményben szerződő félként nem szereplő országok esetében – az adott ország törvényei vagy jogszabályai alapján erre felhatalmazott hatóságoknak kell kiadniuk. A 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban listák állíthatók össze a különböző harmadik országok által, a bizonyítványok kiadására felhatalmazott hatóságokról.

Az első albekezdéstől való eltérés alapján átmeneti ideig az NNE eredeti változatának mellékletében szereplő mintának megfelelően kiadott növény-egészségügyi bizonyítványok is használhatók. Ezen időszak lejárati ideje a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban határozható meg.

(2) E cikk (1) bekezdése vonatkozik a 6. cikk (4) bekezdésében és a 7. cikk (3) bekezdésében említett esetekre.

(3) A tagállamoknak rendelkezhetnek arról is, hogy a harmadik országokból származó, és a nyilatkozat szerint az V. melléklet B. részében felsorolt növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat nem tartalmazó szállítmányokat szintén hatósági vizsgálatnak kell alávetni, amennyiben alapos ok van az erre vonatkozó szabályok megsértésének feltételezésére.

A 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban:

- meg lehet határozni azokat az eseteket, amikor ilyen vizsgálatokat kell végezni,

- meg lehet határozni az ilyen vizsgálatok módszereit.

Ha a vizsgálat befejezésekor továbbra is kétségek maradnak a szállítmány azonosságát illetően, különös tekintettel annak nemzetségére, fajára vagy származására, az adott szállítmányt úgy kell tekinteni, hogy az az V. melléklet B. részében felsorolt növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat tartalmaz.

(4) Feltéve, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének veszélye:

- e cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó abban az esetben, ha növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat közvetlenül két Közösségen belüli hely között szállítanak egy harmadik ország területén keresztül,

- e cikk (1) és (2) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó a Közösség területén keresztül történő árutovábbítás esetén,

- e cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó növények, növényi termékek, élelmiszerek vagy állati takarmányok kis mennyiségei esetében, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra szánja, illetve ha azokat a szállítás közbeni fogyasztásra szánják.

(5) A 18. cikkben meghatározott eljárás alapján meghatározandó feltételeknek megfelelően e cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható kísérleti vagy tudományos célú és fajtaszelekciós tevékenység esetében.

(6) Feltéve, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének veszélye, valamely tagállam rendelkezhet úgy, hogy az (1) és a (2) bekezdés egyedi, meghatározott esetekben ne vonatkozzon azokra a növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra, amelyeket annak egy harmadik országgal szomszédos közvetlen határzónájában termesztenek, állítanak elő vagy használnak fel, és a tagállam területének a határzónában lévő közeli helységein történő feldolgozás céljából hoznak be az illető tagállamba.

Ennek az eltérésnek az engedélyezésekor a tagállamnak meg kell adnia a feldolgozás helyét és az azt végző személy nevét. Ezeket az adatokat, amelyeket rendszeresen frissíteni kell, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban meg kell adni azt az érintett harmadik országon belüli helyet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak.

(7) A Bizottság és egyes harmadik országok illetékes testületei között létrejött, és a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott technikai egyezményekben megállapodás születhet arról, hogy az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységek a Bizottság felhatalmazása alapján, és a 21. cikk vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően végezhetők az érintett harmadik országban is, az adott ország hatósági növényvédelmi szervezetével együttműködésben.

(8) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal az (1) bekezdés a) pontja a védett övezetekbe irányuló szállítmányok esetében vonatkozik az I., II. és IV. mellékletek B. részében külön-külön felsorolt károsító szervezetekre és különleges előírásokra is. Ugyancsak a fenti dátumtól kezdődő hatállyal az (1) bekezdés az érintett növények, növényi termékek vagy egyéb áruk Közösségbe történő első behozatalától kezdve alkalmazandó, a Közösség és egyes harmadik országok között e tekintetben megkötött külön megállapodások sérelme nélkül.

A tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy az importőröket – függetlenül attól, hogy azok termelők-e vagy sem – hatósági nyilvántartásba kell venni a 6. cikk (5) bekezdésének megfelelően.

A vizsgálatokat – amennyiben azok növény-egészségügyi ellenőrzések, valamint a 4. cikk rendelkezései betartásának biztosítására hivatott ellenőrzések – ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben kell elvégezni, mint a behozatallal kapcsolatos egyéb közigazgatási alaki követelményeket, beleértve a vámmal kapcsolatos alaki követelményeket is.

A vizsgálatokat, ha azok növény-egészségügyi ellenőrzések, azokon a helyeken vagy azok közelében kell elvégezni, ahol a harmadik albekezdésben említett ellenőrzéseket végzik. A tagállamok illetékes hatóságai kötelesek eljuttatni a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz a növény-egészségügyi határkirendeltségek jegyzékét. Ezekben a meghatározott esetekben azonban a növény-egészségügyi ellenőrzéseket a rendeltetési helyen is el lehet végezni, amennyiben a növények, növényi termékek és egyéb áruk szállítására vonatkozóan meghatározott garanciák vannak. A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban minimumkövetelményeket meghatározó végrehajtási rendelkezéseket kell elfogadni. A növény-egészségügyi ellenőrzéseket a harmadik albekezdésben említett alaki követelmények szerves részének kell tekinteni.

A tagállamok e cikk rendelkezéseitől kizárólag a (7) bekezdésben említett technikai egyezmények részeként meghatározott feltételekkel térhetnek el.

(9) A Közösség pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak a (8) bekezdés negyedik albekezdésével összhangban elvégzett növény-egészségügyi ellenőrzésekkel kapcsolatos felügyeleti infrastruktúra megerősítése érdekében.

E pénzügyi támogatás rendeltetése, hogy javítsa – a rendeltetési helyen található növény-egészségügyi határkirendeltségeken kívüli határkirendeltségeken – az ellenőrzés és vizsgálat elvégzéséhez, valamint – amennyiben az szükséges – a (11) bekezdésben meghatározott intézkedések foganatosításához szükséges eszközökkel és létesítményekkel való ellátottságot, túl a (8) bekezdés negyedik albekezdésén alapuló végrehajtási rendelkezésekben meghatározott minimális feltételek teljesítésével már elért szinten.

A Bizottságnak javaslatot kell tennie az e célt szolgáló megfelelő összegeknek az Európai Unió általános költségvetésébe való beállítására.

Az e célokra rendelkezésre álló költségkeretek határain belül a Közösség pénzügyi hozzájárulásának az eszközök és létesítmények javításával közvetlenül összefüggő kiadások maximum 50 %-át kell fedeznie.

A részleteket egy végrehajtási rendeletben kell meghatározni, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban.

A Közösség pénzügyi hozzájárulásának elosztását és összegét a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni, az érintett tagállam által benyújtott információk és okmányok, valamint – megfelelő esetben – a Bizottság felügyelete alatt a 21. cikkben említett szakértők által elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, és az illető célokra rendelkezésre álló költségkerettől függően.

(10) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal a 10. cikk (1) és (3) bekezdése ugyanúgy vonatkozik az e cikk (1) bekezdésében említett növényekre, növényi termékekre vagy egyéb árukra is, amennyiben azokat az V. melléklet A. része tartalmazza, és amennyiben a (8) bekezdésben meghatározott vizsgálat alapján úgy tekintik, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek teljesülnek.

(11) 1993. június 1-jétől kezdődő hatállyal, ha a (8) bekezdésben előírt vizsgálatok alapján nem tekinthető úgy, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek teljesülnek, az alábbi hatósági intézkedések egyikét, vagy azok közül többet haladéktalanul foganatosítani kell:

- megfelelő kezelés, ha úgy vélik, hogy a kezelés eredményeképpen a feltételek teljesülnek,

- a fertőzött termény eltávolítása a szállítmányból,

- zárlat elrendelése, amíg a vizsgálatok vagy hatósági tesztek eredményei rendelkezésre nem állnak,

- a termékek Közösségen kívüli rendeltetési helyre való küldésére vonatkozó engedély megtagadása,

- megsemmisítés.

A 11. cikk (3) bekezdésének második albekezdését megfelelően alkalmazni kell.

Az első albekezdés második francia bekezdésében említett eltávolítás vagy az első albekezdés negyedik francia bekezdésében említett visszautasítás esetében a tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy a növények, növényi termékek és egyéb áruk a területükre való behozatalakor kiadott növény-egészségügyi bizonyítványokat vagy reexport növény-egészségügyi bizonyítványokat az illetékes hivatalos szervek érvénytelenítsék. Az érvénytelenítéskor a nevezett bizonylat előlapját, jól látható helyen a nevezett illetékes szerv egy háromszögletű, piros színű bélyegzővel látja el, "érvénytelenített bizonyítvány" felirattal, amely bélyegzőn szerepelnie kell legalább a felelős hatóság nevének és az visszautasítás dátumának. Ezt nagybetűkkel kell feltüntetni, és a Közösség hivatalos nyelveinek legalább egyikén.

14. cikk

A Tanács a Bizottság javaslatára elfogadja a mellékletek módosításait.

A következőket azonban a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a meghatározott harmadik országokból származó egyes növények, növényi termékek vagy egyéb áruk tekintetében a III. mellékletben szereplőkön kívüli tételeket, feltéve hogy:

i. e tételek egy olyan tagállam kérésére kerülnek bevezetésre, amely már különleges tilalmakat alkalmaz ilyen termékek harmadik országokból történő behozatalára nézve;

ii. a származási országban előforduló károsító szervezetek növény-egészségügyi veszélyt jelentenek a Közösség egésze vagy annak egy része számára; és

iii. azoknak a kérdéses termékeken való lehetséges jelenléte a behozatal idején nem mutatható ki hatékonyan;

b) a meghatározott harmadik országokból származó egyes növények, növényi termékek vagy egyéb áruk tekintetében a többi mellékletben szereplőkön kívüli tételeket, feltéve hogy:

i. e tételek egy olyan tagállam kérésére kerülnek bevezetésre, amely már különleges tilalmakat vagy korlátozásokat alkalmaz ilyen termékek harmadik országokból történő behozatalára nézve; és

ii. a származási országban előforduló károsító szervezetek olyan növény-egészségügyi veszélyt jelentenek a Közösség egészére vagy annak egy részére a növényi kultúrák tekintetében, amelyek lehetséges károsodásának mértéke előre nem látható;

c) a mellékletek B. részének bármilyen módosítását, az érintett tagállammal egyetértésben;

d) a mellékleteknek a tudományos vagy műszaki ismeretek fejlődésének következtében végzendő bármilyen más módosítását.

15. cikk

(1) A 17. cikkben meghatározott eljárással, vagy – sürgős esetekben – a 19. cikkben meghatározott eljárással összhangban a tagállamok – kérésükre – felhatalmazhatók arra, hogy az alábbiaktól eltérést engedélyezzenek:

- a 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől a III. melléklet A. és B. része tekintetében, a 4. cikk (5) bekezdésében szereplő rendelkezések sérelme nélkül, és az 5. cikk (1) és (2) bekezdésétől és a 13. cikk (1) bekezdés a) pontjának harmadik albekezdésétől a IV. melléklet A. részének I. szakaszában és a IV. melléklet B. részében említett egyéb követelmények tekintetében,

- a 7. cikk (2) bekezdésétől és a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontjától, faanyag esetében, egyenértékű biztosítékok adása esetén,

feltéve, hogy megállapítást nyer, hogy a károsító szervezetek elterjedésének veszélyét a következő tényezők valamelyike vagy azok közül több elhárítja:

- a növények vagy növényi termékek származása,

- a megfelelő kezelés,

- a növények vagy növényi termékek használatára vonatkozó különleges védekezési intézkedések.

A kockázatot a rendelkezésre álló tudományos és szakmai információk alapján kell felmérni; amennyiben ez az információ nem elegendő, azt további tájékozódással vagy – amennyiben ez helyénvaló – a Bizottság felhatalmazása alapján és a 21. cikk vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az érintett növények, növényi termékek vagy egyéb áruk származási országában végzett vizsgálataival kell kiegészíteni.

Minden engedély egyedileg vonatkozik a Közösség területének egészére vagy annak egy részére olyan feltételek mellett, amelyek figyelembe veszik azt a kockázatot, amelyet a kérdéses termék jelent a károsító szervezetek védett övezetekben vagy meghatározott régiókban történő elterjedése szempontjából, tekintettel a mezőgazdasági és ökológiai viszonyok különbözőségére is. Ilyen esetekben az érintett tagállamot határozottan mentesíteni kell a fenti rendelkezésekből eredő bizonyos kötelezettségek alól az engedélyekről rendelkező határozatokban.

A kockázatot a rendelkezésre álló tudományos és szakmai információk alapján kell felmérni. Amennyiben ez az információ nem elegendő, azt további tájékozódással vagy – amennyiben ez helyénvaló – a Bizottság által az érintett növények, növényi termékek vagy egyéb áruk származási országában végzett vizsgálataival kell kiegészíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt eltérések esetében minden egyes esetben hatósági nyilatkozatot kell megkövetelni arra vonatkozóan, hogy az eltérés engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesülnek.

(3) A tagállamoknak értesítik a Bizottságot az (1) bekezdéssel összhangban engedélyezett eltérésekről. A Bizottság minden évben értesíti a többi tagállamot erről az információról.

A tagállamok a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban mentesíthetők ezen információ nyújtása alól.

16. cikk

(1) Minden tagállam köteles azonnal értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot arról, ha területén az I. melléklet A. részének I. szakaszában vagy a II. melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt károsító szervezetek bármelyike jelen van, vagy arról, ha az I. melléklet A. részének II. szakaszában vagy a B. részében, vagy a II. melléklet A. részének II. szakaszában vagy a B. részben felsorolt károsító szervezetek bármelyike megjelenik területének egy olyan részén, ahol annak jelenléte korábban nem volt ismeretes.

Az érintett tagállam köteles megtenni minden szükséges intézkedést az érintett károsító szervezetektől megsemmisítésére, vagy – ha ez nem lehetséges – azok elterjedésének megakadályozására. A megtett intézkedésekről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Minden tagállam azonnal értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot az I. mellékletben vagy a II. mellékletben fel nem sorolt károsító szervezetek bármelyikének tényleges vagy gyanított felbukkanásáról, amelyeknek előfordulása az érintett tagállam területén korábban nem volt ismeretes. Tájékoztatja továbbá a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a védekezési intézkedésekről is, amelyeket már megtett, vagy amelyeket megtenni szándékozik. Ezeknek az intézkedéseknek, többek között, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokkal megelőzzék az érintett károsító szervezetek többi tagállam területére történő átterjedésének kockázatát.

Harmadik országokból származó növények, növényi termékek vagy egyéb áruk olyan szállítmányai esetében, amelyek az (1) bekezdésben és e bekezdés első albekezdésében említett károsító szervezetek behurcolásának vagy elterjedésének közvetlen veszélyével járnak, az érintett tagállam köteles azonnal megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a Közösség területének e veszély elleni megvédéséhez, és ezekről a Bizottságot és a többi tagállamot tájékoztatja.

Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy a második albekezdésben említetten kívüli közvetlen veszély áll fenn, azonnal értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot azokról az intézkedésekről, amelyek megtételét kívánatosnak tartja. Ha úgy ítéli meg, hogy ezeket az intézkedéseket nem teszik meg a károsító szervezeteknek a tagállam területére történő behurcolásának vagy ottani elterjedésének megakadályozásához szükséges megfelelő időben, a tagállam átmeneti jelleggel bármilyen további, általa szükségesnek vélt intézkedést foganatosíthat, mindaddig, amíg a Bizottság nem tesz intézkedéseket a (3) bekezdés alapján.

A Bizottság 1992. december 31-ig jelentést tesz a Tanácsnak e rendelkezés alkalmazásáról, valamint az esetlegesen felmerült javaslatokról.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a helyzetet a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül. A Bizottság felhatalmazása alapján és a 21. cikk vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően helyszíni vizsgálat végezhető. El lehet fogadni a szükséges intézkedéseket, köztük azokat, amelyek révén eldönthető, hogy a tagállamok által tett intézkedéseket hatályon kívül kell-e helyezni vagy módosítani kell-e, a 19. cikkben meghatározott eljárással összhangban. A Bizottság nyomon követi a helyzet alakulását, és – ugyanannak az eljárásnak a keretében – módosítja vagy visszavonja az említett intézkedéseket, ahogyan azt a helyzetben bekövetkezett fejlemények megkövetelik. Amíg a fent említett eljárással összhangban nem fogadnak el intézkedést, a tagállam fenntarthatja az általa alkalmazott intézkedéseket.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat – szükség szerint – a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

17. cikk

(1) Abban az esetben, ha az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyet késedelem nélkül a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "a bizottság") elnöke a bizottság elé terjeszti, vagy saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) Abban az esetben, ha az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság azokat elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja. Abban az esetben, ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy ha a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság köteles haladéktalanul javaslatot benyújtani a Tanácsnak a teendő intézkedésekről. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a Tanács a javaslat előterjesztésétől számított három hónapon belül nem döntött, a Bizottság elfogadja a javasolt intézkedéseket, és haladéktalanul végrehajtja azokat, kivéve azt az esetet, amikor a Tanács a nevezett intézkedéseket egyszerű szótöbbséggel elutasította.

18. cikk

(1) Abban az esetben, ha az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyet késedelem nélkül a bizottság elnöke a bizottság elé terjeszti, vagy saját kezdeményezésére, vagy valamely tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) Abban az esetben, ha az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság azokat elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja. Abban az esetben, ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy ha a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság köteles haladéktalanul javaslatot benyújtani a Tanácsnak a teendő intézkedésekről. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a Tanács a javaslat előterjesztésétől számított három hónapon belül nem döntött, a Bizottság elfogadja a javasolt intézkedéseket.

19. cikk

(1) Abban az esetben, ha az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyet késedelem nélkül a bizottság elnöke a bizottság elé terjeszti, vagy saját kezdeményezésére, vagy valamely tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) Abban az esetben, ha az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság azokat elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja. Abban az esetben, ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy ha a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság köteles haladéktalanul javaslatot benyújtani a Tanácsnak a teendő intézkedésekről. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a Tanács az ügy előterjesztésétől számított 15 napon belül nem döntött, a Bizottság elfogadja a javasolt intézkedéseket, és haladéktalanul végrehajtja azokat, kivéve azt az esetet, amikor a Tanács a nevezett intézkedéseket egyszerű többséggel elutasította.

20. cikk

(1) Ez az irányelv semmilyen módon nem érinti a Közösség növényekre és növényi termékekre meghatározott növény-egészségügyi követelményekkel kapcsolatos rendelkezéseit, kivéve ha az e tekintetben szigorúbb követelményeket ír elő vagy kifejezetten engedélyez.

(2) Ennek az irányelvnek a Közösség (1) bekezdésben említett rendelkezéseivel való összhang megteremtéséhez szükséges módosításait a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Bármely – különösen a VI. mellékletben felsorolt – növények vagy növényi termékek, azok csomagolása vagy az azokat szállító járművek területükre történő behozatala esetén a tagállamok különleges védekezési intézkedéseket tehetnek a növényeket vagy a betárolt növényi termékeket általában megtámadó károsító szervezetek ellen.

21. cikk

(1) A Bizottság ezen irányelv helyes és egységes alkalmazása érdekében, és a tagállamok jogkörében végzett ellenőrzések sérelme nélkül, saját jogkörében is szervezhet ellenőrzéseket, amelyeket a (3) bekezdésben felsorolt feladatok tekintetében a szakértők végeznek, helyszíni vagy nem helyszíni vizsgálatok formájában, e cikk rendelkezéseivel összhangban.

Ha ezeket az ellenőrzéseket egy tagállamban végzik, ennek az adott tagállam hatósági növényvédelmi szervezeteivel együttműködésben kell történnie a (4) és (5) bekezdésben meghatározott módon és a (7) bekezdésben szabályozott eljárásoknak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett szakértőket:

- alkalmazhatja a Bizottság,

- alkalmazhatják a tagállamok, amely esetben a tagállamok átmenetileg vagy eseti jelleggel bocsátják a szakértőket a Bizottság rendelkezésére.

A szakértők előzetesen legalább egy tagállamban megszerzik a hatósági növény-egészségügyi vizsgálatok lebonyolításáért és ellenőrzéséért felelős személyek esetében előírt képesítéseket.

(3) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket a következő feladatok tekintetében lehet elvégezni:

- a 6. cikk szerinti vizsgálatok ellenőrzése,

- a 13. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálatok ellenőrzése, vagy azoknak az e bekezdés ötödik albekezdésében meghatározott rendelkezések keretében a tagállamokkal együttműködésben történő végrehajtása,

- a 13. cikk (7) bekezdésében említett technikai egyezményekben meghatározott tevékenységek végrehajtása,

- a 15. cikk (1) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálatok elvégzése,

- segítségnyújtás a Bizottság számára a (6) bekezdésben említett ügyekben,

- a Tanácsnak a Bizottság javaslatára, minősített szótöbbséggel hozott határozata alapján a szakértőkre bízott bármely más feladat teljesítése.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt feladatok teljesítésének alkalmazásában az (1) bekezdésben említett szakértők:

- felkereshetnek faiskolákat, gazdaságokat és más olyan helyeket, ahol növényeket, növényi termékeket vagy egyéb árukat termesztenek (termesztettek), állítanak (állítottak) elő, dolgoznak (dolgoztak) fel vagy tárolnak (tároltak),

- felkereshetnek olyan helyeket, ahol a 6. cikk szerinti vizsgálatok vagy a 13. cikk szerinti vizsgálatok folynak,

- kikérhetik a tagállamok hatósági növényvédelmi szervezeteinek alkalmazásában álló tisztségviselők véleményét,

- elkísérhetik a tagállamok nemzeti ellenőreit, amikor azok ezen irányelv alkalmazását célzó tevékenységeiket végzik.

(5) Az (1) bekezdés második albekezdésében említett együttműködés keretében az érintett tagállamok hatósági növényvédelmi szervezetét megfelelő időben előre értesíteni kell a feladatról, hogy az megtehesse a szükséges előkészületeket.

A tagállamok megtesznek minden ésszerűen elvárható lépést annak biztosítására, hogy a vizsgálatok célkitűzéseit és hatékonyságát ne fenyegesse veszély. Biztosítják, hogy a szakértők akadályoztatás nélkül végezhessék feladataikat, és minden ésszerűen elvárható lépést megtesznek annak érdekében, hogy a szakértőket – kérésükre – ellássák a rendelkezésre álló szükséges eszközökkel, beleértve a laboratóriumi felszereléseket és a laboratóriumi személyzetet is. A Bizottság biztosítja az ilyen kérések miatt felmerülő kiadások megtérítését, az Európai Unió általános költségvetésében e célra elkülönített költségkeret határain belül.

Minden olyan esetben, amikor ezt a nemzeti jogszabályok megkövetelik, a szakértőket az érintett tagállam hatósági növényvédelmi szervezete megfelelő felhatalmazással látja el, és a szakértők betartják az adott tagállam tisztségviselőire kötelezően előírt szabályokat és eljárási gyakorlatot.

Ha a feladat a 6. cikkben említett vizsgálatok figyelemmel kíséréséből, a 13. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálatok figyelemmel kíséréséből, vagy a 15. cikk (1) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálatok elvégzéséből áll, a helyszínen nem lehet határozatot hozni. A szakértők jelentést tesznek a Bizottságnak tevékenységükről és megállapításaikról.

Ha a feladat a 13. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálatok végrehajtásából áll, e vizsgálatokat egy már kialakított vizsgálati programba kell foglalni, és be kell tartani az érintett tagállam által kialakított eljárási szabályokat; közös vizsgálat esetén az érintett tagállam azonban csak akkor engedélyezi a szállítmánynak a Közösségbe történő behozatalát, ha a tagállam növényvédelmi szervezete és a Bizottság az ügyben egyetért. A 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban e feltétel kiterjeszthető más, a szállítmányokra a Közösségbe való behozatalt megelőzően alkalmazott visszavonhatatlan követelményekre, ha a tapasztalatok alapján e kiterjesztés szükségesnek látszik. Amennyiben a Közösség szakértője és az adott ország ellenőre nem ért egyet, az érintett tagállam a végleges határozat megszületéséig megteszi a szükséges ideiglenes intézkedéseket.

A büntetőeljárásokra és az igazgatási büntetésekre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket minden esetben a rendes eljárások szerint kell alkalmazni. Ha a szakértők az ezen irányelvben szereplő rendelkezések megsértésének gyanúját állapítják meg, erről értesíteniük kell az érintett tagállam illetékes hatóságait.

(6) A Bizottság:

- hálózatot alakít ki a károsító szervezetek felbukkanásainak bejelentésére,

- ajánlásokat tesz a szakértők és a nemzeti ellenőrök tevékenységeinek végzésére vonatkozó útmutató kidolgozására.

Annak érdekében, hogy segítsék a Bizottságot ez utóbbi feladat elvégzésében, a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a növényegészségügy területén jelenleg alkalmazott nemzeti ellenőrzési eljárásokról.

(7) A Bizottság a 18. cikkben meghatározott eljárás alapján részletes szabályokat fogad el e cikk alkalmazására, beleértve az (1) bekezdés második albekezdésében említett együttműködésre vonatkozó szabályokat is.

(8) A Bizottság legkésőbb 1994. december 31-ig köteles jelentést tenni a Tanácsnak az e cikk rendelkezéseinek végrehajtása során nyert tapasztalatokról. A Tanács – a Bizottság javaslatának minősített szótöbbséggel való elfogadása alapján – megteszi a szükséges intézkedéseket e rendelkezéseknek a tapasztalatok alapján történő módosítására, ha ez helyénvaló.

22. cikk

Egy károsító szervezetnek a Közösségbe történő behurcolás vagy a Közösségen belüli elterjedés eredményeképpen bekövetkező tényleges vagy gyanított felbukkanása esetén a tagállamok a 23. és 24. cikk alapján "növény-egészségügyi ellenőrzés" célú pénzügyi hozzájárulást kaphatnak a Közösségtől az általuk tett vagy tervezett szükséges intézkedésekkel közvetlenül kapcsolatos kiadások fedezésére, amely intézkedések célja a károsító szervezet elleni védekezés annak megsemmisítése vagy – ha ez nem lehetséges – elterjedésének megakadályozása érdekében. A Bizottság javaslatot tesz az e célra szolgáló megfelelő költségkeret elkülönítésére az Európai Unió általános költségvetésében.

23. cikk

(1) Az érintett tagállam – saját kérésére – akkor kaphatja meg a Közösség 22. cikkben említett pénzügyi hozzájárulását, ha megállapítható, hogy az érintett károsító szervezet – függetlenül attól, hogy azt felsorolták-e az I. és II. mellékletben –

- a 16. cikk (1) bekezdése vagy (2) bekezdésének első albekezdése alapján bejelentésre került, és

- közvetlen veszélyt jelent a Közösség egészére vagy annak egy részére egy olyan területen való megjelenése révén, ahol a szervezet korábbi előfordulása nem volt ismeretes, illetve amely területet e szervezettől korábban mentesítettek, vagy az éppen mentesítés alatt áll, és

- a kérdéses területre egy harmadik országból vagy a Közösség más területéről származó növények, növényi termékek vagy egyéb áruk szállítmányaival való behurcolás révén került be.

(2) A 22. cikk értelmében az alábbiak tekintendők a szükséges intézkedéseknek:

a) hatóságilag vagy hatósági felkérésre végrehajtott megsemmisítés, fertőtlenítés, sterilizálás, tisztítás vagy más kezelés, az alábbiak tekintetében:

i. olyan szállítmányt (szállítmányokat) alkotó növények, növényi termékek vagy egyéb áruk, amelyekkel a károsító szervezetet behurcolták a kérdéses területre, és amelyekről ismertté vált, hogy fertőzöttek vagy valószínűleg fertőzöttek;

ii. azok a károsító szervezettel fertőzött vagy valószínűleg fertőzött növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyeket az érintett szállítmányból (szállítmányokból) származó növényekből neveltek, vagy amelyek a nevezett szállítmányokat alkotó növényekkel, növényi termékekkel vagy egyéb árukkal, vagy az azokból nevelt növényekkel szoros közelségben voltak;

iii. az érintett károsító szervezettel fertőzött vagy valószínűleg fertőzött termesztőközegek és termőföld;

iv. azok a termelésben használt anyagok, csomagoló-, burkoló- és tárolóanyagok, raktározó- vagy csomagolólétesítmények és szállítóeszközök, amelyek kapcsolatba kerültek a fent említett növények, növényi termékek és egyéb áruk mindegyikével vagy némelyikével;

b) hatóságilag vagy hatósági felkérésre végrehajtott vizsgálat vagy vizsgálatok a behurcolt károsító szervezet jelenlétének vagy az általa okozott fertőzés mértékének figyelemmel kísérésére;

c) a termesztőközegek, művelhető területek vagy telephelyek, valamint a kérdéses szállítmány(ok)ból származó anyagokon vagy az azokból előállított anyagokon kívüli növények, növényi termékek vagy egyéb áruk használatával kapcsolatos tilalmak vagy korlátozások, ha azok a behurcolt károsító szervezettel kapcsolatos növény-egészségügyi veszély alapján hozott hivatalos határozatokból erednek.

(3) Az állami alapokból származó olyan kifizetéseket, amelyek célja, hogy:

- részlegesen vagy teljes mértékben fedezzék a (2) bekezdés a) és b) pontjában leírt intézkedések költségeit, kivéve az érintett hatósági testület rendszeres működési költségeivel kapcsolatos kiadásokat, vagy

- részlegesen vagy teljes mértékben ellensúlyozzák a (2) bekezdés c) pontjában leírt egy vagy több intézkedésből közvetlenül eredő – a bevételkiesésen kívüli – pénzügyi veszteségeket,

a (2) bekezdésben említett, a szükséges intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak kell tekinteni.

Az első albekezdés második francia bekezdésétől való eltéréssel egy végrehajtási rendelet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghatározhat olyan eseteket, amikor a jövedelemkiesés ellentételezését szolgáló kompenzációs támogatás a szükséges intézkedésekkel közvetlenül összefüggő kiadásnak tekintendő, az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek és az ezekre az esetekre alkalmazható időbeli korlátozásoknak – legfeljebb három év – megfelelően.

(4) Annak érdekében, hogy a tagállam jogosulttá váljon a Közösség által nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra, és a 16. cikk sérelme nélkül, legkésőbb a károsító szervezet megjelenése kimutatásának évét követő naptári év végéig folyamodnia kell a Bizottsághoz, és haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot az alábbiakról:

- az (1) bekezdés első francia bekezdésében előírt értesítés hivatkozásáról,

- a 22. cikkben említett károsító szervezet megjelenésének természetéről és kiterjedéséről, valamint arról, hogy azt mikor, hol és hogyan mutatták ki,

- az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésében említett azon szállítmányok azonosságáról, amelyek révén a károsító szervezett behurcolták,

- azokról a megtett vagy tervezett szükséges intézkedésekről, amelyekhez az érintett tagállam segítséget kér, illetve ezen intézkedések ütemtervéről, és

- a kapott eredményekről vagy a felmerült vagy a jövőben felmerülő kiadások tényleges vagy becsült költségéről, és arról, hogy e kiadások milyen hányadát fedezték vagy fogják fedezni a tagállam által az említett szükséges intézkedések végrehajtására biztosított közpénzekből.

Ha a károsító szervezet megjelenését 1997. január 30. előtt mutatták ki, e bekezdés és az (5) bekezdés értelmében ezt a dátumot kell a kimutatás dátumának tekinteni, feltéve hogy a tényleges kimutatás nem 1995. január 1-je előtt történt. E rendelkezést azonban nem lehet alkalmazni a (3) bekezdés második albekezdésében említett, a fenti dátum után bekövetkezett jövedelemkiesés ellentételezését szolgáló kompenzációs támogatás tekintetében a felmerült elmaradt bevételre, kivételes – a (3) bekezdésben említett végrehajtási rendeletben előírt feltételeknek megfelelő – esetektől eltekintve.

(5) A 24. cikk sérelme nélkül a Közösség által nyújtandó pénzügyi hozzájárulás elosztását és összegét a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni, az érintett tagállam által a (4) bekezdéssel összhangban benyújtott információk és okmányok, valamint – ahol az helyénvaló – a Bizottság felhatalmazására a 21. cikkben említett szakértők által a 16. cikk (3) bekezdése első albekezdésének megfelelően elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, figyelembe véve a fenti (1) bekezdés második francia bekezdésében említett veszély mértékét, valamint az e célokra rendelkezésre álló pénzügyi kereteket.

Az e célokra rendelkezésre álló pénzügyi keretek határain belül a Közösség pénzügyi hozzájárulása a (2) bekezdésben említett szükséges intézkedésekkel közvetlenül összefüggő kiadások legfeljebb 50 %-át, a (3) bekezdés második albekezdésében említett jövedelemkiesés ellentételezését szolgáló kompenzációs támogatás esetében pedig annak legfeljebb 25 %-át fedezi, feltéve hogy ezeket az intézkedéseket a 22. cikkben említett károsító szervezet megjelenésének kimutatását követő nem több mint kétéves időszakon belül foganatosították, illetve tervezik foganatosítani.

A fent említett időszakot ugyanezen eljárással összhangban meg lehet hosszabbítani, ha az adott helyzet vizsgálatából az következik, hogy az intézkedések céljának eléréséhez egy további, ésszerűen meghosszabbított időszakra van szükség. A Közösség pénzügyi hozzájárulása az érintett évek vonatkozásában fokozatosan csökkenő mértékű.

Ha egy tagállam nem képes megadni a (4) bekezdés harmadik francia bekezdésének megfelelően a szállítmány azonosításával kapcsolatos szükséges információt, jeleznie kell az adott károsító szervezet feltételezett forrását, valamint meg kell indokolnia, hogy miért nem lehet a szállítmányokat azonosítani. A pénzügyi hozzájárulás kiutalása ez esetben az adott információ értékelésének eredményétől függően, a fentivel megegyező eljárással összhangban hagyható jóvá.

Az e bekezdés végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban, egy végrehajtási rendeletben kell meghatározni.

(6) A közösségi helyzet alakulásának függvényében, a 18. vagy a 19. cikkben meghatározott eljárással összhangban határozat hozható további intézkedések végrehajtásáról, vagy arról, hogy az érintett tagállam által tett vagy tervezett intézkedéseket bizonyos követelményekhez vagy további feltételekhez kötik, ha ezek szükségesek a kérdéses cél eléréséhez.

A Közösség által e további intézkedések, követelmények vagy feltételek tekintetében nyújtandó pénzügyi hozzájárulás kiutalását ugyanezzel az eljárással kell elhatározni. Az e célokra rendelkezésre álló pénzügyi keretek határain belül a Közösség hozzájárulása az érintett további intézkedésekkel, követelményekkel vagy feltételekkel közvetlenül összefüggő kiadások legfeljebb 50 %-át fedezi.

Ha e további intézkedések, követelmények vagy feltételek célja alapvetően a Közösség érintett tagállamon kívüli területeinek védelme, ugyanazzal az eljárással összhangban határozat hozható arról, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulása a kiadások 50 %-nál nagyobb hányadát fedezze.

A Közösség pénzügyi hozzájárulása korlátozott időtartamú és az adott időszak évei során egyre csökkenő mértékű.

(7) A Közösség pénzügyi hozzájárulásának kiutalása nem érintheti azokat a követeléseket, amelyekkel az érintett tagállam vagy egyének élhetnek másokkal – köztük más tagállamokkal – szemben a 24. cikk (3) bekezdésében említett esetekben a nemzeti, a közösségi vagy a nemzetközi jog alapján kiadások visszatérítése, illetve jövedelemkiesés vagy más károk ellentételezését szolgáló kompenzációs támogatás végett. Az e követelésekkel kapcsolatos jogok – a törvény alkalmazása alapján – a Közösség pénzügyi hozzájárulásának kifizetésétől számított hatállyal átszállnak a Közösségre abban a mértékben, amekkora mértékben a Közösség által nyújtott hozzájárulás fedezi a nevezett kiadásokat, veszteségeket vagy más károkat.

(8) A Közösség pénzügyi hozzájárulása több részletben is fizethető.

Ha úgy tűnik, hogy a Közösség által kiutalt pénzügyi hozzájárulás tovább már nem indokolt, a következőket kell alkalmazni:

A Közösség által az (5) és (6) bekezdés alapján az érintett tagállamnak nyújtott pénzügyi hozzájárulás csökkenthető vagy felfüggeszthető, ha az adott tagállam által nyújtott információk vagy a 21. cikkben említett, vagy a Bizottság által meghatalmazott szakértők által végzett vizsgálatok eredményei, vagy aBizottság által a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet [9] 39. cikkében szereplő eljárásokhoz hasonló eljárásokkal összhangban végzett alkalmas vizsgálat eredményei alapján megállapítást nyer, hogy:

- az (5) és (6) bekezdéssel összhangban elhatározott szükséges intézkedések végrehajtásának teljes vagy részleges elmulasztása, vagy az említett rendelkezéseknek megfelelően rögzített, vagy az elérni kívánt cél által megkövetelt szabályok vagy határidők betartásának elmulasztása nem indokolt, vagy

- az intézkedések tovább már nem szükségesek, vagy

- az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkében leírt helyzet merül fel.

(9) A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet [10] 8. és 9. cikke megfelelően alkalmazandó.

(10) Az érintett tagállam köteles visszafizetni a Közösségnek a fenti (5) és (6) bekezdés értelmében a Közösség által kiutalt pénzügyi hozzájárulás teljes összegét vagy annak egy részét, ha a (8) bekezdésben meghatározott forrásokból megállapítást nyert, hogy

a) az (5) vagy (6) bekezdés alapján figyelembe vett szükséges intézkedéseket

a) nem hajtották végre; vagy

b) nem az említett rendelkezéseknek megfelelően rögzített, vagy az elérni kívánt cél által megkövetelt szabályoknak vagy határidőknek megfelelő módon hajtották végre;

vagy

b) a kifizetett összegeket más célokra használták fel, mint amelyekre a pénzügyi hozzájárulást kiutalták;

vagy

c) az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkében leírt helyzet merül fel.

A (7) bekezdés második mondatában említett jogok a törvény erejénél fogva a visszafizetés idejétől kezdődő hatállyal és a visszafizetett összeg által fedezett mértékig visszaszállnak az érintett tagállamra.

A késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot kell felszámítani olyan összegek után, amelyek nem a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban, és a Bizottság által a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban kialakítandó rendelkezések szerint kerülnek visszafizetésre.

24. cikk

(1) A 22. cikkben említett károsító szervezet megjelenésének okai tekintetében a következőket kell alkalmazni:

A Bizottságnak meggyőződik arról, hogy a károsító szervezet érintett területen való megjelenésének oka a károsító szervezetet hordozó egy vagy több szállítmánynak az arra a területre való behozatala volt-e, és azonosítja azt a tagállamot, vagy azokat az egymást követő tagállamokat, ahonnan a szállítmány(ok) érkezett (érkeztek).

Az a tagállam, amelyből a károsító szervezetet hordozó szállítmány(ok) érkezett (érkeztek) – akár megegyezik az a fent említett tagállammal, akár nem – haladéktalanul értesíti a Bizottságot – utóbbi kérésére – a szállítmány(ok) származási helyével vagy helyeivel kapcsolatos minden részletről és az annak meghatározása érdekében tett igazgatási intézkedésekről – beleértve az ezen irányelv által előírt vizsgálatokat, szemléket és ellenőrzéseket –, hogy nevezett tagállam miért nem mutatta ki, hogy a szállítmány(ok) nem feleltek meg az ezen irányelvben szereplő rendelkezéseknek. Tájékoztatja a Bizottságot továbbá – annak kérésére – minden más olyan szállítmány rendeltetési helyéről, amelyet ugyanarról a származási helyről vagy helyekről küldtek egy meghatározott időszakon belül.

Az információ kiegészítése céljából a Bizottság felhatalmazása alapján a 21. cikkben említett szakértők vizsgálatokat végezhetnek.

(2) Az e rendelkezések vagy a 16. cikk (3) bekezdésében szereplő rendelkezések alapján szerzett információkat a bizottság keretében meg kell vizsgálni a Közösség növény-egészségügyi rendelkezéseiben vagy azok végrehajtásában esetlegesen fellelhető hiányosságok, valamint az e hiányosságok pótlása érdekében végrehajtandó intézkedések meghatározása céljából.

Az (1) bekezdésben említett információt annak megállapítására is fel kell használni – a Szerződésnek megfelelően –, hogy az a tagállam, amelyből a szállítmány(ok) érkezett (érkeztek), azért nem mutatta ki az előírásoknak a károsító szervezet érintett területen való megjelenését eredményező be nem tartását, mert a nevezett tagállam nem tett eleget a Szerződésben és az ezen irányelv rendelkezéssel előírt kötelezettségei valamelyikének, különösen a 6. cikkben meghatározott vizsgálatok vagy a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott szemlék vonatkozásában.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett megállapításokat a 23. cikk (1) bekezdésében említett tagállam vonatkozásában teszik, a Közösség pénzügyi hozzájárulása nem utalható ki, vagy – ha azt már kiutalták – nem fizethető ki, illetve – ha azt már kifizették – azt a Közösség számára vissza kell téríteni. Az utóbbi esetben a 23. cikk (10) bekezdése harmadik albekezdését kell alkalmazni.

Ha a (2) bekezdésben említett megállapítást valamely más tagállam vonatkozásában teszik, a közösségi jogot kell alkalmazni, figyelembe véve a 23. cikk (7) bekezdésének második mondatát.

25. cikk

A 13. cikk (9) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulás tekintetében a Tanács – a Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva – rendelkezéseket fogad el azoknak a túlnyomóan a Közösség érdekét képviselő kivételes ügyeknek a vonatkozásában, amelyek indokolják a Közösség legfeljebb 70 %-os mértékű hozzájárulását a közvetlenül az eszközök és létesítmények fejlesztésével kapcsolatos kiadásokhoz, az e célokra rendelkezésre álló költségkeretek határain belül, feltéve hogy ez nem befolyásolja a 23. cikk (5) vagy (6) bekezdése alapján hozott határozatokat.

26. cikk

A Bizottság legkésőbb 2002. január 20-ig megvizsgálja a 13. cikk (9) bekezdése és a 22., 23. és 24. cikk alkalmazásának eredményeit, és jelentést nyújt be a Tanácshoz, amelyhez csatolja az esetlegesen szükséges módosítási javaslatokat is.

27. cikk

A VIII. melléklet A. részében felsorolt jogi aktusok által módosított 77/93/EK irányelv ezennel hatályát veszti a tagállamoknak a VIII. melléklet B. részében az átültetés és alkalmazás határidejével kapcsolatban felsorolt kötelezettségeinek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásokként kell értelmezni, és azokat a IX. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell kezelni.

28. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

29. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Pina Moura

[1] A 2000. február 15-én adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL C 129., 1998.4.27., 36. o.

[3] HL L 26., 1977.1.31., 20. o. A legutóbb a Bizottság 1999/53/EK irányelvével (HL L 142., 1999.6.5., 29. o.) módosított irányelv.

[4] Lásd a VIII. melléklet A. részét.

[5] HL L 171., 1991.6.29., 1. o. A legutóbb a 2674/1999/EK rendelettel (HL L 326., 1999.12.18., 3. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 171., 1991.6.29., 5. o.

[7] HL L 340., 1976.12.9., 25. o.

[8] HL L 117., 1990.5.8., 15. o. A legutóbb a 97/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 1997.6.27., 72. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

[10] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK, AMELYEKNEK VALAMENNYI TAGÁLLAMBA TÖRTÉNŐ BEHURCOLÁSA ÉS OTT TÖRTÉNŐ ELTERJESZTÉSE TILOS

I. szakasz A KÖZÖSSÉG EGYETLEN RÉSZÉBEN SEM ELŐFORDULÓ ÉS A KÖZÖSSÉG EGÉSZÉBEN JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

1. Acleris spp. (nem európai)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), az alábbi vírusok vektorai:

a) Beangolden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mozaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (nem európai), a Pierce-kór (Xylella fastidiosa) vektorai, például:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (nem európai fajok)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith és Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., a Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc és Goodey kivételével

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh és Allen

14. Monochamus spp. (nem európai fajok)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne és Allen

17. Premnotrypes spp. (nem európai fajok)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (nem európai fajok), mint például:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (nem európai populációk)

27. Xiphinema californicum Lamberti és Bleve-Zacheo

b) Baktériumok

1. Xylella fastidiosa (Well és Raju)

c) Gombák

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (nem európai fajok)

4. Endocronartium spp. (nem európai fajok)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto és Ito

6. Gymnosporangium spp. (nem európai fajok)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba és Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. és Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone és Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

1. Elm phloem necrosis mycoplasma

2. Burgonyavírusok és vírusszerű kórokozók, mint például:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha B-virus, oca törzs

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato T-virus

g) A burgonya A-, M-, S-, V-, X- és Y-vírusok (beleértve az Yo, Yn és Yc vírustörzseket) nem európai izolátumai, valamint a Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. vírusai és vírusszerű kórokozói, mint például:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherrry rasp leaf virus (amerikai)

c) Peach mosaic virus (amerikai)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellow mycoplasm

i) Plum line pattern virus (amerikai)

j) Raspberry leaf curl virus (amerikai)

k) Strawberry latent "C"-virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches’ broom mycoplasm

n) A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. nem európai vírusai és vírusszerű kórokozói

6. A Bemisia tabaci Genn. által átvitt vírusok, például:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild "tigré" virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mozaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazita növények

1. Arceuthobium spp. (nem európai fajok)

II. szakasz A KÖZÖSSÉGBEN ELŐFORDULÓ ÉS A KÖZÖSSÉG EGÉSZÉBEN JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (minden populáció)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai és Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktériumok

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Gombák

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

B. RÉSZ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK, AMELYEKNEK MEGHATÁROZOTT VÉDETT ÖVEZETEKBE TÖRTÉNŐ BEHURCOLÁSA ÉS OTT TÖRTÉNŐ ELTERJESZTÉSE TILOS

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

Fajok | Védett övezet(ek) |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) | DK, IRL, P (Entre Douro a Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira és Azori-szigetek), UK, S, FI |

2. | Globodera pallida (Stone) Behrens | FI |

3. | Leptinotarsa decemlineata Say | E (Menorca és Ibiza), IRL, P (Azori-szigetek és Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa és Satakunta körzetek) |

b) Vírusok és vírusszerű szervezetek

Fajok | Védett övezet(ek) |

| |

1. | Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

2. | Tomato spotted wilt virus | DK, S, FI |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK, AMELYEKNEK VALAMENNYI TAGÁLLAMBA TÖRTÉNŐ BEHURCOLÁSA ÉS OTT TÖRTÉNŐ ELTERJESZTÉSE TILOS, HA AZOK BIZONYOS NÖVÉNYEKEN VAGY NÖVÉNYI TERMÉKEKEN FORDULNAK ELŐ

I. szakasz A KÖZÖSSÉG EGYETLEN RÉSZÉBEN SEM ELŐFORDULÓ ÉS A KÖZÖSSÉG EGÉSZÉBEN JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Aculops fuchsiae Keifer | Fuchsia L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

2.Aleurocantus spp. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

4.Anthonomus signatus (Say) | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

5.Aonidella citrina Coquillet | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

6.Aphelenchoides besseyi Christie | Oryza spp. magvai |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | Nem európai országokból származó Juniperus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Sterner és Buhere) Nickle et al. | Nem európai országokból származó Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények, a termés és a vetőmag kivételével, és tűlevelűek (Coniferales) fája |

9.Carposina niponensis Walsingham | Nem európai országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével |

10.Diaphorina citri Kuway | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, valamint Murraya König, a termés és a vetőmag kivételével |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | Nem európai országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével |

12.Enarmonia prunivora Walsh | Nem európai országokból származó, Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. és Rosa L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, és a Malus Mill. és Prunus L. termése |

13.Eotetranychus lewisi McGregor | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

14.Eotetranychus orientalis Klein | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

15.Grapholita inopinata Heinrich | Nem európai országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével |

16.Hishomonus phycitis | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

17.Leucaspis japonica Ckll. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. magvai |

19.Margarodes, nem európai fajok, például:a)Margarodes vitis (Phillipi)b)Margarodes vredendalensis de Klerkc)Margarodes prieskaensis Jakubski | Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével |

20.Numonia pyrivorella (Matsumura) | Nem európai országokból származó Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével |

21.Oligonychus perditus Pritchard és Baker | Nem európai országokból származó Juniperus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével |

22.Pissodes spp. (nem európai) | Nem európai országokból származó tűlevelű növények (Coniferales), a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, valamint tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérge |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dickson és Kaplan | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével, és Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzá tartozó termesztőközeggel |

24.Saissetia nigra (Nietm.) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

25.Scirtothrips aurantii Faure | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

27.Scirtothrips citri (Moultex) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével |

28.Scolytidae spp. (nem európai) | Nem európai országokból származó, 3 m-nél magasabb tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, valamint tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérge |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | Nem európai országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével |

30.Toxoptera citricida Kirk. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

31.Trioza erytreae Del Guercio | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, és Clausena Burm. f., a termés és a vetőmag kivételével |

32.Unaspis citri Comstock | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Citrus greening baktérium | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

2.Citrus variegated chlorosis | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | Zea mais L. vetőmag |

4.Xanthomonas campestris (a Citrusra nézve patogén valamennyi törzs) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye és pv. oryzicola (Fang et al.) Dye | Oryza spp. vetőmag |

c) Gombák

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (nem európai patogén izolátumok) | Nem európai országokból származó, Cydonia Mill., Malus Mill. és Pyrus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx | Prunus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

3.Atropellis spp. | Pinus L., növények a termés és vetőmag kivételével, a Pinus L. hántolt kérge és fája |

4.Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi | Az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh. növények, a termés és a vetőmag kivételével, az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh. fája, beleértve a természetes kerek felületét meg nem őrzött fát |

5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori és Nambu) Deighton | Pinus L., növények a termés és a vetőmag kivételével és a Pinus L. fája |

6.Cercospora angolensis Carv. és Mendes | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével |

7.Ciborinia camelliae Kohn | Nem európai országokból származó, Camelia L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | Ültetésre szánt Vaccinium spp. növények, a vetőmag kivételével |

9.Elsinoe spp. Bitanc. és Jenk. Mendes | Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével, és Citrus L. növényfajok és hibridjeik, a vetőmag és a termések kivételével, kivéve a Dél-Amerikából származó Citrus reticulata Blanco és Citrus sinensis (L.) Osbeck terméseit |

10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian és Maire) Gordon | Phoenix spp. növények, a termés és a vetőmag kivételével |

11.Guignardia citricarpa Kiely (a citrusra nézve patogén valamennyi törzs) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével |

12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto | Nem európai országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével |

13.Puccinia pittieriana Hennings | Solanaceae növények, a termés és a vetőmag kivételével |

14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers | Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével |

15.Venturia nashicola Tanaka és Yamamoto | Nem európai országokból származó, Pyrus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Beet curly top virus (nem európai izolátumok) | Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével |

2.Black raspberry latent virus | Rubus L. fajok ültetésre szánt növényei |

3.Blight and blight-szerű kór | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

4.Cadang-Cadang viroid | Nem európai országokból származó, Palmae ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

5.Cherry leafroll virus | Rubus L. növények ültetésre szánt növényei |

6.Citrus mozaic virus | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

7.Citrus tristeza virus (nem európai izolátumok) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

8.Leprosis | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

9.Cherry little pathogen (nem európai izolátumok) | Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speaosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. növények, és azok hibridjenek és fajtáinak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

10.Természetes úton terjedő pszorózis | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

11.Palm lethal yellowing mycoplasm | Nem európai országokból származó Palmae ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

12.Prunus necrotic ringspot virus | Ültetésre szánt Rubus L. növények |

13.Satsuma dwarf virus | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

14.Tatter leaf virus | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

15.Witches' broom (MLO) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

2.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével |

3.Ditylenchus destructor Thorne | Ültetésre szánt Crocus L. virághagymái és gumói, a Gladiolus Toum. ex L. nemzetség mikroszaporítású fajtái és azok hibridjei, pl. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., valamint ültetésre szánt burgonyagumók (Solanum tuberosum L.) |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | Az Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. ültetésre szánt magvai és hagymái, és ültetésre szánt Allium porrum L. növények, a Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. ültetésre szánt hagymái és gumói, valamint a Medicago sativa L. magvai |

5.Circulifer haematoceps | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

6.Circulifer tenellus | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

7.Radopholus similis (Cobb) Thorne | Az Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae gyökeres növényei, vagy azok tapadó, illetve kísérő termesztőközeggel |

b) Baktériumok

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. | A Medicago sativa L. magvai |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. | Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növények |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malts Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. növények, Sorbus L. növények a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével és a Stranvaesia Lindl. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | Dianthus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burkholder | Dianthus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | Ültetésre szánt Prunus persica (L.) Batsch és Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim növények, vetőmag kivételével |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye | Phaseolus L. vetőmag |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | Prunus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Capsicum spp. ültetésre szánt növényei |

10.Xanthomonas fragariae Kennedy és King | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. | Vitis L. növények, termés és vetőmag kivételével |

c) Gombák

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter | Platanus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével és a Platanus L. fajok fája, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem őrzött fát is |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

3.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr | Castanea Mill. és Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, a CastaneaMill. fája és hántolt kérge |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx | Dendranthema (DC.) Des Moul. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | Dianthus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli és Gikashvili | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével |

7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni | Helianthus annuus L. magvai |

9.Puccinia horiana Hennings | Dendranthema (DC.) Des Moul. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

10.Scirrhia pini Funk és Parker | Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

11.Verticillium albo-atrum Reinke és Berthold | Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével |

12.Verticillium dahliae Klebahn | Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével |

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

Fajok | A fertőzés tárgya |

1.Arabis mosaic virus | Fragaria L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

2.Beet leaf curl virus | Ültetésre szánt Beta vulgaris L növények, a vetőmag kivételével |

3.Chrysanthemum stunt viroid | Dendranthema (DC.) Des Moul. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

4.Citrus tristeza virus (európai izolátumok) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

5.Citrus vein enation woody gall | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

6.Grapevine flavescence dorée MLO | Vitis L., növények a termés és a vetőmag kivételével |

7.Plum pox virus | Prunus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

8.Potato stolbur mycoplasm | Solanaceae ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

9.Raspberry ringspot virus | Fragaria L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

10.Spiroplasma citri Saglio et al. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével |

11.Strawberry crinkle virus | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

12.Strawberry latent ringspot virus | Fragaria L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

13.Strawberry mild yellow edge virus | Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

14.Tomato black ring virus | Fragaria L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével |

15.Tomato spotted wilt virus | Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul. növények, az Impatiens új-guineai hibridek összes fajtája, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Mindazok a Nicotiana tabacum L. növények, amelyekről bizonyított, hogy kereskedelmi célú dohánytermesztésre szánják őket. Ültetésre szánt Solanum melongena L. és Solanum tuberosum L., a vetőmag kivételével |

16.Tomato yellow leaf curl virus | Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növények, a vetőmag kivételével |

B. RÉSZ KÁROSÍTÓ SZERVEZETEK, AMELYEKNEK MEGHATÁROZOTT VÉDETT ÖVEZETEKBE TÖRTÉNŐ BEHURCOLÁSA ÉS OTT TÖRTÉNŐ ELTERJESZTÉSE TILOS, HA AZOK EGYES NÖVÉNYEKEN VAGY NÖVÉNYI TERMÉKEKEN JELEN VANNAK

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

Fajok | A fertőzés tárgya | Védett övezet(ek) |

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Gossypium spp. magvai és termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot | EL, E (Andalúzia, Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia) |

2.Cephalcia lariciphila (Klug) | Larix Mill. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

3.Dendroctonus micans Kugelan | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. több mint 3 m magasságú növényei, a termés és vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | EL, IRL, UK |

4.Gilphinia hercyniae (Hartig) | Picea A. Dietr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

5.Gonipterus scutellatus Gyll. | Eucalyptus l’Herit. növényei, a termés és a vetőmag kivételével | EL, P |

6.a)Ips amitinus Eichhof | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. több mint 3 m magasságú növényei, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | EL, F (Korzika), IRL, UK |

b)Ips cembrae Heer | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. több mint 3 m magasságú növényei, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

c)Ips duplicatus Sahlberg | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. több mint 3 m magasságú növényei, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | EL, IRL, UK |

d)Ips sexdentatus Börner | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. több mint 3 m magasságú növényei, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

e)Ips typographus Heer | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. több mint 3 m magasságú növényei, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | IRL, UK |

7.Matsucoccus feytaudi Duc. | Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérge és fája | F (Korzika) |

8.Pissodes spp. (európai) | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L., növények a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) fája kéreggel, tűlevelűek hántolt kérge | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

9.Sternochetus mangiferaeFabricius | Harmadik országokból származó Mangifera spp. magvai | E (Granada és Malaga), P (Alentejo, Algarve és Madeira) |

10.Thaumetopoea pityocampa (Den. és Schiff.) | Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével | E (Ibiza) |

Fajok | A fertőzés tárgya | Védett övezet(ek) |

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins és Jones | Phaseolus vulgaris L. és Dolichos Jacq. magjai | EL, E, P |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Az alábbi növények részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt növények kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő pollen: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és Stranvaesia Lindl. | E, F (Champagne-Ardennes, Elzász – Bas Rhin megye kivételével –, Lotaringia, Franche-Comté, Rhône-Alpes – Rhône megye kivételével –, Burgundia, Auvergne – Puy-de-Dôme megye kivételével –, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek), A, FI |

c) Gombák

Fajok | A fertőzés tárgya | Védett övezet(ek) |

1.Glomerella gossypii Edgerton | Gossypium spp. magvai és termései (toktermései) | EL |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | Ültetésre szánt Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr., növények a vetőmag kivételével | IRL, UK (Észak-Írország) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | Ültetésre szánt Populus L. növények a vetőmag kivételével | IRL, UK (Észak-Írország) |

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

Fajok | A fertőzés tárgya | Védett övezet(ek) |

Citrus tristeza virus (európai izolátumok) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termése, levelekkel és kocsányokkal | EL, F (Korzika), I, P |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK, AMELYEKNEK VALAMENNYI TAGÁLLAMBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALA TILOS

Leírás | Származási ország |

| |

1. | Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr., növényei, a termés és a vetőmag kivételével | Nem európai országok |

2. | Castanea Mill. és Quercus L. növények, levelekkel, a termés és a vetőmag kivételével | Nem európai országok |

3. | Populus L. növények, levelekkel, a termés és a vetőmag kivételével | Észak-amerikai országok |

4. | Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérge | Nem európai országok |

5. | Castanea Mill. hántolt kérge | Harmadik országok |

6. | Quercus L. fajok hántolt kérge, a Quercus suber L. kivételével | Észak-amerikai országok |

7. | Acer saccharum Marsh. hántolt kérge | Észak-amerikai országok |

8. | Populus L. hántolt kérge | Az amerikai földrész országai |

9. | Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyres L., és Rosa L. ültetésre szánt növényei, a levelektől, virágoktól és terméstől mentes nyugalmi állapotú növények kivételével | Nem európai országok |

9.1 | Photinia Ldl. ültetésre szánt növényei, a levelektől, virágoktól és terméstől mentes nyugalmi állapotú növények kivételével | Egyesült Államok, Kína, Japán, Koreai Köztársaság és Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |

10. | Solanum tuberosum L. gumói, vetőburgonyák | Svájcon kívüli harmadik országok |

11. | A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaiba vagy azok hibridjeibe tartozó ültetésre szánt növények, a Solanum tuberosum L. III. melléklet A. részének 10. pontjában meghatározott gumói kivételével | Harmadik országok |

12. | A Solanum L. növények és hibridjeik gumói, a 10. és 11. pontban meghatározottak kivételével | A burgonyagumókra vonatkozó, a IV. melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt különleges előírások sérelme nélkül az Algérián, Cipruson, Egyiptomon, Izraelen, Líbián, Máltán, Marokkón, Szírián, Svájcon, Tunézián és Törökországon kívüli harmadik országok, valamint azok a nem európai harmadik országok, amelyeket a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban mentesnek ismertek el a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól, vagy amelyekben a Közösség Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos rendelkezéseivel a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban egyenértékűnek elismert rendelkezéseket tartanak be |

13. | A Solanaceae ültetésre szánt növényei, a vetőmag és a III. melléklet A. részének 10., 11. vagy 12. pontjában szabályozott tételek kivételével | Az európai és a földközi-tengeri országokon kívüli harmadik országok |

14. | Talaj vagy termesztőközeg mint olyan, amely teljes egészében vagy részben talajból vagy szilárd szerves anyagokból – például növényi részekből, tőzeget vagy kérget tartalmazó humuszból áll, kivéve azokat, amelyek teljes egészében tőzegből állnak | Törökország, Fehéroroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország, Ukrajna és az Európa kontinentális részéhez tartozókon kívüli harmadik országok, a következők kivételével: Ciprus, Egyiptom, Izrael, Líbia, Málta, Marokkó, Tunézia |

15. | Vitis L. növények, a termés kivételével | Harmadik országok |

16. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével | Harmadik országok |

17. | Phoenix spp. növények, a termés és a vetőmag kivételével | Algéria, Marokkó |

18. | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények és hibridjeik, valamint Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 9. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül – megfelelő esetben – nem európai országok, a földközi-tengeri országok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az Egyesült Államok kontinentális államai kivételével |

19. | A Graminacae elültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, kivéve a Bambusoideae és Panicoideae alcsaládokba, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. évelő díszfüveket | Harmadik országok, az európai és a földközi-tengeri országok kivételével |

B. RÉSZ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK, AMELYEKNEK MEGHATÁROZOTT VÉDETT ÖVEZETEKBE TÖRTÉNŐ BEHOZATALA TILOS

Leírás | Védett övezet(ek) |

| |

1. | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül – adott esetben – az alábbi növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, Siranvaesia Lindl., a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak | E, F (Champagne-Ardennes, Elzász – Bas-Rhin megye kivételével –, Lotaringia, Franche-Comté, Rhône-Alpes – Rhône megye kivételével –, Burgundia, Auvergne – Puy-de-Dôme megye kivételével –, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek), A, FI |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A. RÉSZ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, AMELYEKET MINDEN TAGÁLLAMNAK MEG KELL HATÁROZNIA NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK VALAMENNYI TAGÁLLAMBA VALÓ BEHOZATALÁRA ÉS A TAGÁLLAMOKON BELÜLI MOZGÁSÁRA

I. szakasz A KÖZÖSSÉGEN KÍVÜLI TERÜLETRŐL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK

Növények, növényi termékek és egyéb áruk | Különleges előírások |

1.1.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, a Thuja L. kivételével, az alábbi formájú faanyagok kivételével:teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faszilánk, részecskék, fahulladék vagy darabok,csomagolóládák, rekeszek vagy hordók,raklapok és szállítótálcák vagy más deszkalapok,alátétfa, távtartók és aljzatok,de beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott faanyagot, amely Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Tajvanból és az Egyesült Államokból származik | Egy, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott jelzőrendszernek a faanyagra való alkalmazása révén bizonyítottnak kell lennie, hogy a faanyag megfelelő hőkezelésen esett át, amelynek során a fa belső része legalább 30 percen át elérte az 56 °C-t. |

1.2.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, a teljes egészben vagy részben e tűlevelűekből nyert faszilánk, részecskék, fahulladék vagy darabok formájában, amelyek Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Tajvanból és az Egyesült Államokból származnak | a)Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termék a szállítás során vagy a szállítást megelőzően egy tartályban megfelelő füstölésen esett át; ésb)arról, hogy a terméket lezárt tartályokban vagy az újrafertőződés megakadályozására alkalmas módon kell szállítani. |

1.3.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, a Thuja L. kivételével, csomagolóládák, rekeszek, hordók, raklapok, szállítótálcák vagy más deszkalapok, alátétfa, távtartók és aljzatok formájában, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott faanyagot, amely Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Tajvanból és az Egyesült Államokból származik | A fának kérgezettnek kell lennie, és mentesnek kell lennie a Monochamus nemzetség (nem európai fajok) lárvái okozta lyukaktól, amelyek e célra a 3 mm-nél nagyobb lárvajáratokként vannak meghatározva, és a fa nedvességtartalmának a szárazanyag-tartalom százalékában 20 %-nál alacsonyabbnak kell lennie a gyártás idején. |

1.4.A Thuja L. faanyaga, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott faanyagot, amely Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Tajvanból és az Egyesült Államokból származik | A fának kérgezettnek kell lennie, és mentesnek kell lennie a Monochamus nemzetség (nem európai fajok) lárvái okozta lyukaktól, amelyek e célra a 3 mm-nél nagyobb lárvajáratokként vannak meghatározva. |

1.5.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, a teljes egészben vagy részben e tűlevelűekből nyert faszilánk, részecskék, fahulladék vagy darabok formájában, de beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott faanyagot, amely Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Tajvanból és az Egyesült Államokból származik | a)A fának kérgezettnek kell lennie, és mentesnek kell lennie a Monochamus nemzetség (nem európai alfajok) lárvái okozta lyukaktól, amelyek e célra a 3 mm-nél nagyobb lárvajáratokként vannak meghatározva;vagyb)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi szokványnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" jelzés vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. |

2.1.Az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh. faanyaga, beleértve az olyan faanyagot, amely természetes kerek felszínét nem tartotta meg, a furnérlemez előállítására szánt fa kivételével | A fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi szokványnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen kiszárított" ("kiln-dried"), "KD" jelzés vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. |

2.2.Az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh. faanyaga, a 2.1. pontban felsorolt faanyag kivételével | Megfelelő kísérőiratok révén vagy valamely más módon bizonyítani kell, hogy a faanyagot furnérlemezek gyártására szánják. |

3.Az észak-amerikai országokból Castanea Mill. és a Quercus L. faanyaga, beleértve az olyan faanyagot, amely természetes kerek felszínét nem tartotta meg | A fának kérgezettnek kell lennie, és a)vagy négyszögletesre alakítottnak kell lennie, úgy, hogy kerek felszíne teljesen eltűnjön;vagyb)hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a fa víztartalma a szárazanyag százalékában kifejezve nem haladja meg a 20 %-ot;vagyc)hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a fát megfelelő forró levegős vagy forró vizes kezeléssel fertőtlenítették,vagy – a kéregmaradványokkal rendelkező vagy kéregmaradványok nélküli fűrészelt fa esetében – a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi szokványnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" jelzés, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. |

4.A Castanea Mill. faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 3. pontjában felsorolt növényi termékekre vonatkozó előírások sérelme nélkül, a)hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a fa a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól mentes területekről származik;vagyb)a fának kérgezettnek kell lennie. |

5.Az Egyesült Államokból vagy Örményországból származó Platanus L. faanyaga, beleértve azt a faanyagot, amely természetes kerek felszínét nem tartotta meg | A fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" jelzés vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. |

6.A Populus L. faanyaga, amely az amerikai földrész országaiból származik | A fának kérgezettnek kell lennie. |

7.A faszilánk, részecskék, fahulladék vagy darabok formáját öltő faanyag, amelyet egészben vagy részben nem európai országokból származó Acer saccharum Marsh. Castanea Mill., Platanus L., Populus L. és Quercus L. fajokból, valamint Kanadán, Kínán, Japánon, Koreán, Tajvanon és az Egyesült Államokon kívüli nem európai országokból származó tűlevelűekből (Coniferales) nyertek | A terméket kizárólag kérgezett fából, vagy olyan fából kellett előállítani, amely a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, egy megfelelő idő/hőmérséklet programmal, a szállítás során vagy a szállítást megelőzően egy tartályban végzett füstölés révén, és azt lezárt tartályban, vagy bármilyen újrafertőződés megelőzésére alkalmas módon szállították. |

8.1.Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales) növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a növények faiskolából származnak, és hogy a termő hely mentes a (nem európai) Pissodes alfajoktól. |

8.2.Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales) 3 m-nél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a növények faiskolából származnak, és hogy a termőhely mentes a (nem európai) Scolytidae fajoktól. |

9.A Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1. és 8.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Scirrhia acicola (beam.) Siggers vagy a Scirrhia pini Funk és Parker tüneteit nem észlelték. |

10.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában és a IV. melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2. vagy 9. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Melampsora medusae Thumen okozta tüneteket nem észleltek. |

11.1.Castanea Mill. és Quercus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével, amelyek | A III. melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül |

a)nem európai országokból származnak; | hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a (nem európai) Cronartium alfajok okozta tüneteket nem észleltek, |

b)észak-amerikai országokból származnak | hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunttól ismerten mentes területről származnak. |

11.2.A Castanea Mill. és Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 2. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)hogy a növények a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól mentes területekről származnak;vagyb)hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket nem észleltek. |

12.Az Egyesült Államokból vagy Örményországból származó Platanus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter okozta tüneteket nem észleltek. |

13.1.Harmadik országokból származó, Populus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 3. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Melampsora medusae Thümen okozta tüneteket nem észleltek. |

13.2.Az amerikai földrész országaiból származó Populus L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 3. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 13.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Mycosphaerella populorum G. E. Thompson okozta tüneteket nem észleltek. |

14.Az észak-amerikai országokból származó Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta Elm phlöem necrosis mycoplasm okozta tüneteket nem észleltek. |

15.A Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában és a III. melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan országból származnak, amely mentes a Monilinia fructicola (Winter) Honeytól,vagyhogy a növények olyan területről származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a Monilinia fructicola (Winter) Honeytól mentesnek ismertek el, és hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Monilinia fructicola (Winter) Honey okozta tüneteket nem észleltek. |

16.Február 15-től szeptember 30-ig az Európán kívüli országokból származó Prunus L. termése | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés olyan országból származik, amely ismerten mentes a Monilinia fructicola (Winter) Honeytól,vagyhogy a termés olyan területről származik, amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban Monilinia fructicola (Winter) Honeytól mentesnek ismertek el,vagyhogy a termést a betakarítást és/vagy exportot megelőzően megfelelő vizsgálatnak és kezelési eljárásoknak vetették alá a Monilinia al. fajoktól való mentesség biztosítása érdekében. |

16.1.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényei és azok hibridjeinek harmadik országokból származó termése | A termésnek kocsány- és levélmentesnek kell lenniük, és a csomagolást megfelelő származási jelzéssel kell ellátni. |

16.2.Harmadik országokból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és azok hibridjeinek termése | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.3., 16.4. és 16.5. pontjában felsorolt, a termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, a)hogy a termések olyan országból származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a Xanthomonas campestris-től (annak összes citrusfélékre patogén törzsétől) mentesnek ismertek el;vagyb)hogy a termések olyan területről származnak, amelyet a Xanthomonas campestris-től (annak összes citrusfélékre patogén törzsétől) mentesnek ismertek el, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban, és azt ennek az irányelvnek a 7. és 8. cikkében említett bizonyítványon feltüntették;illetvec)vagyhogy egy hatósági ellenőrzési és vizsgálati program szerint nem lehetett megfigyelni a Xanthomonas campestris (összes citrusfélékre patogén törzs) által okozott tüneteket a termőhelyen és annak közvetlen közelében a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta,ésa termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatta a Xanthomonas campestris (összes citrusfélékre patogén törzs) által okozott tüneteket,ésa termést az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítványon meghatározott kezelésnek, például nátrium-ortofenilfenáttal való kezelésnek vetették alá,ésa termést az e célra engedélyezett telephelyeken vagy szállítási központokban csomagolták,vagya 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a fenti rendelkezésekkel egyenértékűnek elismert minősítési rendszert betartották. |

16.3.Harmadik országokból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és azok hibridjeinek termése | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2., 16.4. és 16.5. pontjában felsorolt termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, a)hogy a termések olyan országból származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől mentesnek ismertek el;vagyb)hogy a termések olyan területről származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott és az ennek az irányelvnek a 7. és 8. cikkében említett bizonyítványokon említett eljárással összhangban a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől mentesnek ismertek el;vagyc)hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta a Cercospora angolensis Carv. et Mendes okozta tüneteket nem észleltek,éshogy a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott e szervezetre jellemző tüneteket. |

16.4.Harmadik országokból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és azok hibridjeinek termése, a Citrus aurantium L. termése kivételével | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pontjában felsorolt, a termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, a)hogy a termések olyan országból származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a Guignardia citricarpa Kielytől (a Citrus-fajokra patogén összes törzstől) mentesnek ismertek el;vagyb)hogy a termések olyan területről származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott, és az ezen irányelv 7. és 8. cikkében említett bizonyítványokon maghatározotteljárással összhangban a Guignardia citricarpa Kielytől (a Citrus-fajokra patogén összes törzstől) mentesnek ismertek el;vagyc)hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta a Guignardia citricarpa Kiely (a Citrus-fajokra patogén összes törzs) okozta tüneteket nem észleltek, és hogy a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott e károsító szervezetre utaló tüneteket;vagyd)hogy a termések olyan termőhelyről származnak, amelyet megfelelő kezelésnek vetettek alá a Guignardia citricarpa Kiely (Citrus-félékre patogén összes törzs) ellen,éshogy a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen gyümölcs sem mutatott e károsító szervezetre utaló tüneteket. |

16.5.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényei és azok hibridjeinek termése, amelyek olyan harmadik országokból származnak, amelyekben e termésen a (nem európai) Tephritidae előfordul | A III. melléklet B. részének 2. és 3. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2. és 16.3. pontjában felsorolt termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról: a)hogy a termések a releváns károsító szervezettől mentes területekről származnak; vagy – ha e követelmény nem teljesíthető –b)hogy a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a releváns károsító szervezet előfordulására utaló jeleket a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során, és hogy a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott a megfelelő hatósági vizsgálat során az adott károsító szervezet előfordulására utaló jeleket; vagy – ha e követelmény szintén nem teljesíthető –c)a termések a reprezentatív minták megfelelő hatósági vizsgálata során fejlődésük minden stádiumában mentesnek bizonyultak a kérdéses szervezettől; vagy – ha e követelmény szintén nem teljesíthető –d)hogy a termést megfelelően kezelték (bármilyen elfogadható gőzöléssel, hűtéssel vagy gyorsfagyasztással), amely a termés károsítása nélkül is hatékonynak bizonyult az illető károsító szervezet ellen; amennyiben ilyen kezelés nem áll rendelkezésre, a termést vegyszeres kezelésnek vetették alá, amennyiben ez a Közösség jogszabályai értelmében elfogadott. |

17.A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. – a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével – és Stranvaesia Lindl. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában, vagy a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol ez helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról: a)hogy a növények olyan országból származnak, amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el;vagyb)hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében azokat a növényeket, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutatták gyökerestől eltávolították. |

18.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és azok hibridjeinek növényei, a termés és a vetőmag kivételével, és Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae növények, gyökeresen vagy tapadó, illetve kísérő termesztőközeggel | A III. melléklet A. részének 16. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)hogy a növények olyan országokból származnak, amelyek ismerten mentesek a Radopholus citrophilus Huettel et al.-tól és a Radopholus similis (Cobb) Thorne-tól;vagyb)hogy a termesztés helyéről származó reprezentatív talaj- és gyökérmintákat a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta alávetették legalább a Radopholus citrophilus Huettel et al. és a Radopholus similis (Cobb) Thorne kimutatására irányuló hatósági nematológiai vizsgálatnak, és azok e vizsgálatok során nevezett károsító szervezetektől mentesnek bizonyultak. |

19.1.Crataegus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. ismerten előfordul | A III. melléklet A. részének 9. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15. és 17. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev.-re utaló tüneteket nem észleltek. |

19.2.Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol az illető károsító szervezetek ismerten előfordulnak az érintett növénynemzetségekenAz ide tartozó károsító szervezetek a következők: Fragaria L.-en:Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,Arabis mosaic virus,Raspberry ringspot virus,Strawberry crinkle virus,Strawberry latent ringspot virus,Strawberry mild yellow edge virus,Tomato black ring virus,Xanthomonas fragariae Kennedy et King;Malus Mill.-en:Phyllosticta solitaria Ell. és Ev.;Prunus L.-en:Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,Xanthomonas campestrispv. prunis (Smith) Dye,Prunus persica (L.) Batsch-on:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;Pyrus L. -en:Phyllosticta solitaria Ell. és Ev.;Rubus L. -en:Arabis mosaic virus,Raspberry ringspot virus,Strawberry latent ringspot virus,Tomato black ring virus,minden fajon:nem európai vírusok és vírusszerű kórokozók | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15. és 17. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy az illető károsító szervezetek által okozott tüneteket nem észleltek a növényeken a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta. |

20.A Cydonia Mill. és Pyrus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Pear decline mycoplasm előfordul | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15., 17. és 19.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen és/vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során gyökerestől eltávolították azokat a növényeket, amelyek a Pear decline mycoplasmmal való fertőzöttség gyanúját keltő tüneteket mutattak. |

21.1.Ültetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a releváns károsító szervezetek ismerten előfordulnakA következő károsító szervezetek tartoznak ide: Strawberry latent C-virus,Strawberry vein banding virus,Strawberry witches broom mycoplasm | A III. melléklet A. részének 18. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 19.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények, a magról termesztettek kivételével,vagy hatósági minősítésre kerültek egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy azok közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak olyan növényanyaggal, amelyet megfelelő körülmények között tartottak fenn, és legalább a releváns károsító szervezetekrere megfelelő indikátornövények vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsító szervezetektől mentesnek találtak,vagyközvetlen leszármazási vonalon olyan növényanyagról származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátornövények vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a releváns károsító szervezetekre, és e vizsgálatokban mentesnek találtak a nevezett károsító szervezetektől;b)a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a termesztés helyén a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem figyelték meg a nevezett károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit. |

21.2.Ültetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol az Aphelenchoides besseyi Christie előfordul | A III. melléklet A. részének 18. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 19.2. és 21.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)vagy a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a növényeken a termőhelyen nem figyeltek meg az Aphelenchoides besseyi Christie okozta tüneteket;vagyb)szövettenyészetben levő növények esetében, a növények olyan növényektől származnak, amelyek megfelelnek e pont a) szakaszának, vagy amelyeket megfelelő nematológiai módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és mentesnek találtak az Aphelenchoides besseyi Christie-től. |

21.3.Ültetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 18. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 19.2., 21.1. és 21.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amely mentes az Anthonomus signatus Saytól és az Anthonomus bisignifer (Schenkling)-től. |

22.1.Ültetésre szánt Malus Mill. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a szóban forgó károsító szervezetek ismerten előfordulnak a Malus Mill. fajokon.A következő károsító szervezetek tartoznak ide: Cherry rasp leaf virus (amerikai),Tomato ringspot virus | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15., 17. és 19.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növényeketvagy hatóságilag minősítették egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy a növények közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a releváns károsító szervezetekre megfelelő indikátornövények vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban a szóban forgó károsító szervezetektől mentesnek talált növényanyaggal,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származtak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátornövények vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a releváns károsító szervezetekre, és e károsító szervezetektől mentesnek találtak;b)a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a releváns károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit. |

22.2.Ültetésre szánt Malus Mill. növények a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol az Apple proliferation mycoplasm előfordul | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15., 17., 19.2. és 22.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények az Apple proliferation mycoplasmtól mentes területekről származnak;vagyb)aa)a növényeket, a magról neveltek kivételével,vagy hatóságilag minősítették egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy azok közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább az Apple proliferation mycoplasmra megfelelő indikátor növények vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált és e vizsgálatokban a releváns károsító szervezettől mentesnek talált anyaggal,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származtak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi hat teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább az Apple proliferation mycoplasmára és e vizsgálatokban mentesnek találtak a károsító szervezettől;bb)a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termesztés helyén a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték az Apple proliferation mycoplasm okozta betegségek tüneteit. |

23.1Az alábbi Prunus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a PlumPlum pox virus ismerten előfordul:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl és Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb és Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Catr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl.,a PlumPlum pox virus iránt fogékony más Prunus L. fajok. | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15. és 19.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növényeket, a magról termesztettek kivételével,vagy hatóságilag minősítették egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy azok közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a PlumPlum pox virusra megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban a nevezett károsító szervezettől mentesnek talált anyaggal,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak a PlumPlum pox virusra és e vizsgálatokban mentesnek találtak ettől a károsító szervezettől;b)a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a PlumPlum pox virus okozta betegségek tüneteit;c)a termőhelyen más vírusok vagy vírusszerű kórokozók okozta betegség tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították. |

23.2Ültetésre szánt Prunus L. növények,a)amelyek olyan országokból származnak, ahol a releváns károsító szervezetek Prunus L. fajokon ismerten előfordulnak;b)a vetőmag kivételével, amely növények olyan országokból származnak, ahol a releváns károsító szervezetek ismerten előfordulnak;c)a vetőmag kivételével, amely növények olyan nem európai országokból származnak, ahol a releváns károsító szervezetek ismerten előfordulnakA releváns károsító szervezetek a következők: az a) pont szerinti esetben:Tomato ringspot virus;vagy a b) pont szerinti esetben:Cherry rasp leaf virus (amerikai),Peach mosaicvirus (amerikai),Peach phony rickettsia,Peach rosette mycoplasma,Peach yellows mycoplasma,Peach line pattern virus (amerikai),Peach X disease mycoplasma;vagy a c) pont szerinti esetben:Little cherry pathogen. | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában vagy a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15., 19.2. és 23.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a)a növényeketvagy hatóságilag minősítették egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a releváns károsító szervezetekre megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban a releváns károsító szervezetektől mentesnek talált anyaggal,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban mentesnek találtak ezektől a károsító szervezetektől,b)a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a releváns károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit. |

24.A Rubus L. ültetésre szánt növényei:a)amelyek olyan országokból származnak, ahol Rubus L. fajokon ismerten előfordulnak károsító szervezetek;b)a vetőmag kivételével, amely növények olyan országokból származnak, ahol a releváns károsító szervezetek előfordulnakA következő károsító szervezetek tartoznak ide: az a) pont szerinti esetben:Tomato ringspot virus,Black raspberry latent virus,Cherry leafroll virus,Prunus necrotic ringspot virus,a b) pont szerinti esetben:Raspberry leaf curl virus (amerikai)Cherry rasp leaf virus (amerikai) | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 19.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a)a növényeknek levéltetvektől, azok petéit is beleértve, mentesnek kell lenniük;b)hivatalos nyilatkozat arról, hogyaa)a növényeketvagy hatóságilag minősítették egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott anyaggal, és amely anyagot legalább a releváns károsító szervezetekre megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban ezektől a károsító szervezetektől mentesnek találtak,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származtak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a releváns károsító szervezetekre, és e vizsgálatokban mentesnek találták ezektől a károsító szervezetektől;bb)a legutóbbi teljes vegetációs időszakok kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a releváns károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit. |

25.1.A Solanum tuberosum L. gumói, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival előfordul | A III. melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a gumók a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól (annak minden rasszától, az 1. rassz, az európai közönséges rassz kivételével) mentes területekről származnak, és hogy sem a termőhelyen, sem annak közvetlen közelében egy megfelelő hosszúságú időszak kezdete óta nem észlelték a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival okozta tüneteket;vagyb)hogy a származási országban a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezésre vonatkozó közösségi rendelkezésekkel a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban egyenértékűnek elismert rendelkezéseket betartották. |

25.2.A Solanum tuberosum L. gumói | A III. melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1. pontjában felsorolt rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a gumók a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól mentes országokból származnak;vagyb)a származási országban a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezésre vonatkozó közösségi rendelkezésekkel a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban egyenértékűnek elismert rendelkezéseket betartották. |

25.3A Solanum tuberosum L. gumói, az újburgonya kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Potato spindle tuber viroid előfordul | A III. melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1. és 25.2. pontjában felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a csírázóképesség gátlása |

25.4.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói | A III. melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2. és 25.3. pontjában felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók olyan tábláról származnak, amely mentes a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens-től és a Globodera pallida (Stone) Behrenstől, és aa)a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith nem fordul elő;vagybb)olyan területek esetében, ahol a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith előfordul, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től, vagy amelyet e károsító szervezettől mentesnek tekintenek egy olyan megfelelő eljárás végrehajtása következtében, amelynek célja a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től való mentesítés, és amelyet a 18. cikkben meghatározott eljárás alapján kell meghatározni;éscc)a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről vagy ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő; vagydd)olyan területek esetében, ahol a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen előfordul,a gumók vagy olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációjától, és a Meloidogyne fallax Karssentől a gazdanövények évenkénti felmérése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő vizuális vizsgálatából és a termőhelyen termesztett burgonya külső megszemléléséből, és a betakarítást követően a felvágott gumók vizsgálatából áll, vagya betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszer alkalmazásával, vagy laboratóriumi vizsgálatnak, valamint megfelelő időpontokban mind külső, mind a gumók felvágását követő vizuális vizsgálatnak vetették alá, és minden esetben a csomagok vagy tartályok lezárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1996. június 14-i 66/403/EGK tanácsi irányelvben a zárásról szóló rendelkezésekkel összhangban, és nem észlelték a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket. |

25.5.A Solanaceae ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Potato stolbur mycoplasm előfordul | A III. melléklet A. részének 10., 11., 12. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3. és 25.4. pontjában felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Potato stolbur mycoplasm okozta tüneteket. |

25.6.A Solanaceae ültetésre szánt növényei, a Solanum tuberosum L. gumói és a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. magvai kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Potato stolbur mycoplasm viroid előfordul | A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Potato stolbur mycoplasm viroid okozta tüneteket. |

25.7.A Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. és Solarium melongena L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amely növények olyan országokból származnak, ahol a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith előfordul | A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5. és 25.6. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények olyan területekről származnak, amelyeket a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től mentesnek találtak;vagyb)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith okozta tüneteket. |

25.8.A Solanum tuberosum L. gumói, az ültetésre szántak kivételével | A III. melléklet A. részének 12. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2. és 25.3. pontjában felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nem fordul elő. |

26.Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték komlón a Verticillium albo-atrum Reinke és Berthold, valamint a Verticillum dahliae Klebahn okozta tüneteket. |

27.1.Ültetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l’Hérit. ex Ait. növények, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem figyeltek meg a Heliothis armigera Hübner vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket;vagyb)a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett szervezetek elleni védelem érdekében. |

27.2.Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l’Hérit. ex Ait. növények, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Spodoptera eridiana Cramer, a Spodoptera frugiperda Smith, vagy a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulására utaló jeleket;vagyb)a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett szervezetek elleni védelem érdekében. |

28.Dendranthema (DC.) Des Moul. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1. és 27.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények olyan anyag nem több mint harmadik generációs leszármazott állományát alkotják, amely anyagot virológiai vizsgálatok során a Chrysanthemum stunt viroidtól mentesnek találták, vagy közvetlenül olyan anyagból származnak, amelynek egy legalább 10 %-os mennyiségű reprezentatív mintáját a virágzás idején végzett hatósági vizsgálattal a Chrysanthemum stunt viroidtól mentesnek találták;b)a növények vagy dugványok:olyan létesítményből származnak, amelyet a feladás előtti három hónap során legalább havonta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és ahol a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását a nevezett időszakban nem jelentették, és amelynek közvetlen közelében a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását nem jelentették az exportot megelőző három hónap során,vagymegfelelő kezelésen estek át a Puccinia horiana Hennings ellen;c)gyökértelen dugványok esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a dugványok eredetéül szolgáló növényeken nem észleltek, illetve – gyökeres dugványok esetében – a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a gyökereztető ágyon nem észleltek. |

29.A Dianthus L. ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1. és 27.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az előző két évben legalább egy ízben elvégzett hatóságilag jóváhagyott vizsgálatok során mentesnek találtak az Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickeytől, a Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burkholdertől, és a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beymatól, ésa fenti károsító szervezetek okozta tüneteket nem észleltek a növényeken. |

30.A Tulipa L. és Narcissus L. hagymái, azok kivételével, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy más módon bizonyított, hogy azokat nem a hivatásszerű vágottvirág-előállítással foglalkozó végfelhasználóknak történő értékesítésre szánják | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek a növényeken. |

31.Ültetésre szánt Pelargonium l’Hérit. ex Ait. növények, vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Tomato ringspot virus ismerten előfordul, ahol: | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1. és 27.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, |

a)a Xiphinema americanum Cobb sensu lato (nem európai populációk) vagy a Tomato ringspot virus más vektorainak előfordulása nem ismert | hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények: a)közvetlenül a Tomato ringspot virustól mentes termőhelyekről származnak;vagyb)egy hatóságilag jóváhagyott virológiai vizsgálati módszerrel a Tomato ringspot virustól mentesnek talált anyanövényektől származó nem több mint negyedik generációs állományt alkotnak. |

b)a Xiphinema americanum Cobb sensu lato (nem európai populációk) vagy a Tomato ringspot virus más vektorai előfordulnak | hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények: a)közvetlenül olyan termőhelyekről származnak, amelyek mentesek a Tomato ringspot virustól;vagyb)egy hatóságilag jóváhagyott virológiai vizsgálati módszerrel a Tomato ringspotvirustól mentesnek talált anyanövényektől származó nem több mint második generációs állományt alkotnak. |

32.1.Az Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. növények és hibridek ültetésre szánt növényei, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. és Verbena L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban igazolták, hogy az alábbi releváns károsító szervezetek:Amauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard, ésLiriomyza trifolii (Burgess) előfordulása nem ismert | A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1., 27.2., 28. és 29. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)vagy nem észleltek a termelés helyén az exportot megelőző három hónapban legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során a releváns károsító szervezetek előfordulására utaló jeleket;vagyb)a növényeket közvetlenül az exportot megelőzően megvizsgálták, és mentesnek találták a releváns károsító szervezetek előfordulására utaló jelektől, és azokat a vonatkozó károsító szervezetektől való mentesítést célzó megfelelő kezelésnek vetették alá. |

32.2.A IV. melléklet A. része I. szakaszának 32.1. pontjában felsorolt növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amelyek amerikai országokból vagy a IV. melléklet A. része I. szakaszának 32.1. pontja alá nem tartozó harmadik országok bármelyikéből származnak | A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1., 27.2., 28., 29. és 32.1 pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során nem észleltek az Amauromyza maculosa (Malloch), a Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), a Liriomyza sativae Blanchard vagy a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulására utaló jeleket. |

32.3.A IV. melléklet A. része I. szakaszának 32.1. pontja alá tartozó fajokon kívüli, lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, amely fajok a IV. melléklet A. része I. szakaszának 32.1. pontja alá nem tartozó országokból származnak | A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1., 27.2., 28. és 29. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)vagy a termelés helyén az exportot megelőzően végrehajtott hatósági vizsgálat során nem észleltek az Amauromyza maculosa (Malloch) vagy a Liriomyza sativae Blanchard előfordulására utaló jeleket;vagyb)a növényeket közvetlenül az exportot megelőzően megvizsgálták, és mentesnek találták a releváns károsító szervezetek előfordulására utaló jelektől, és azokat a releváns károsító szervezetektől történő mentesítést célzó megfelelő kezelésnek vetették alá. |

33.Elültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termelés helye ismerten mentes a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól, a Globodera pallida (Stone) Behrens-től, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens-től és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól. |

34.Növényekhez tapadt vagy azokhoz tartozó talaj vagy termesztőközeg, amely egészben vagy részben talajból vagy szilárd szerves anyagokból, például növényi részekből, humuszból – a tőzeget vagy fakérget is beleértve – vagy bármilyen szilárd szervetlen anyagból áll, amelynek rendeltetése, hogy fenntartsa a növények életképességét, és amely a következő országokból származik:Törökország,Fehéroroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország, Ukrajna,nem európai országok, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Líbia, Málta, Marokkó és Tunézia kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a termesztőközeg az elültetés idejénvagy mentes volt talajtól és szerves anyagoktól,vagyaz mentes volt rovaroktól és fonálféreg-kártevőktől, és azt megfelelő vizsgálatnak vagy hőkezelésnek, illetve füstölésnek vetették alá, annak érdekében, hogy biztosítsák az egyéb károsító szervezetektől való mentességét,vagymegfelelő hőkezelésnek vagy füstölésnek vetették azt alá a károsító szervezetektől való mentesség biztosítása érdekében; ésb)az elültetés óta:vagy megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg károsító szervezetektől mentes állapotban való fenntartásának biztosítására,vagya feladást megelőző két héten belül a növényekről lerázták a termesztőközeget úgy, hogy azokon csak a szállítás közbeni életképesség biztosításához szükséges mennyiségű termesztőközeg maradt, és – újbóli elültetés esetén – az e célra használt termesztőközeg megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek. |

35.1.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Beet curly top virus (nem európai izolátumok) okozta tüneteket. |

35.2.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Beet leaf curl virus előfordul | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 35.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a Beet leaf curl virus az ismeretek szerint nem fordul elő a termelés helyén;ésb)a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Beet leaf curl virus által okozott tüneteket. |

36.1.A Ficus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a termőhelyet az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával Thrips palmi Karnytól mentesnek találták;vagyb)a szállítmány megfelelő kezelésen esett át a Thysanopterától való mentesség biztosítása érdekében;vagyc)a növényeket olyan üvegházakban termesztették, amelyekben hatósági intézkedéseket tettek a Thrips palmi Karny jelenlétének megfigyelésére egy megfelelő időszakon át, és a Thrips palmi Karny előfordulását nem mutatták ki. |

36.2.A Ficus L.-en kívüli, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a növények olyan országból származnak, amely ismerten mentes a Thrips palmi Karnytól;vagyb)a termelés helyét az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával Thrips palmi Karnytól mentesnek találták;vagyc)a szállítmányt megfelelően kezelték a Thysanopterától való mentesség biztosítása érdekében; |

37.Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Palmae növények, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 17. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül, amennyiben az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a növények vagy egy olyan területről származnak, amely ismerten mentes a Palm lethal yellowing mikoplazmától és a Cadang-Cadang viroidtól, és a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek ezek által okozott tüneteket;vagyb)a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a növényeken a Palm lethal yellowing mycoplasm és a Cadang-Cadang viroid okozta tüneteket, és a termőhelyen az olyan növényket, amnelyek e kórokozókkal való fertőzöttségre gyanút keltő tüneteket mutattak, a termőhelyen kigyomlálták, és a növényeket olyan megfelelő kezelésnek vetették alá, amely mentesíti azokat a Myndus crudus Van Duzee-tól;c)szövettenyészetben levő növények esetében, a növények olyan növényekről származnak, amelyek megfelelnek az a) vagy a b) pontban meghatározott követelményeknek. |

38.1.Camellia L. Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a növények a Ciborinia camelliae Kohntól ismerten mentes területekről származnak;vagyb)a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Ciborinia camelliae Kohn okozta tüneteket a virágzásban levő növényeken. |

38.2.Az Egyesült Államokból vagy Brazíliából származó, Fuchsia L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen nem észleltek az Aculops fuchsiae Keifer okozta tüneteket, és hogy a növényeket közvetlenül az exportot megelőzően megvizsgálták, és mentesnek találták az Aculops fuchsiae Keifertől. |

39.Az európai és a földközi-tengeri országokon kívüli harmadik országokból származó, ültetésre szánt fák és cserjék, a vetőmag és szövettenyészetben levő növények kivételével. | A III. melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában, valamint a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. és 38.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények tiszták (vagyis növénymaradványoktól mentesek), valamint virágoktól és termésektől mentesek,azokat faiskolában nevelték,azokat a megfelelő időpontokban és az exportot megelőzően megvizsgálták, és mentesnek találták károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől, és vagy mentesnek találták azokat a káros fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől, vagy megfelelő kezelésnek vetették alá azokat az e károsító szervezetektől való mentesítés céljából. |

40.Az európai és földközi-tengeri országokon kívüli harmadik országokból származó, ültetésre szánt lombhullató fák és cserjék, a vetőmag és szövettenyészetben levő növények kivételével | A III. melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában, valamint a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2. és 39. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények nyugalmi állapotban vannak és levelektől mentesek. |

41.Az európai és földközi-tengeri országokon kívüli országokból származó egynyári és kétéves növények, a Gramineae kivételével, amelyeket ültetésre szánnak, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3, 33., 34., 35.1. és 35.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában nevelték,azok mentesek növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől,azokat a megfelelő időpontokban és az exportot megelőzően megvizsgálták, ésmentesnek találták károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől, ésvagy mentesnek találták a káros fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől, vagy megfelelő kezelésnek vetették alá, hogy mentesítsék e károsító szervezetektől. |

42.Az európai és mediterrán országokon kívüli országokból származó, ültetésre szánt, a pázsitfűfélék (Gramineae) családjába, a Bambusoideae és Panicoideae alcsaládokba és a Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. nemzetségekbe tartozó évelő díszfűfélék, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 33. és 34. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában nevelték,ésazok mentesek növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől,ésazokat az exportot megelőzően megvizsgálták, ésmentesnek találták károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől, ésvagy mentesnek találták azokat a káros fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől és tünetektől, vagy megfelelő kezelésnek vetették alá, hogy mentesítsék e károsító szervezetektől. |

43.Nem európai országokból származó, ültetésre szánt, természetes úton vagy mesterségesen törpésített növények, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában, valamint a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. és 42. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növényeket – beleértve a közvetlenül természetes előfordulási helyekről gyűjtött növényeket is – a feladást megelőzően legalább két egymást követő éven át hatóságilag nyilvántartásba vett faiskolában kellett nevelni, tartani és edzeni, amely faiskolákban hatóságilag felügyelt ellenőrzési rendszer működik;b)az a) pontban említett faiskolában levő növényeket:aa)legalább az a) pontban említett időszak alatt:cserépedényekben tartották, amelyeket a föld felszínétől legalább 50 cm-es magasságban levő polcokon helyeztek el,olyan megfelelő kezeléseknek vetették alá, amelyek biztosítják mentességüket a nem európai eredetű rozsdagombáktól: e kezelések hatóanyagát, koncentrációját és elvégzésének dátumát meg kell adni az ezen irányelv 7. cikkében előírt növény-egészségügyi bizonyítvány "fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés" rovatában,évente legalább hat alkalommal, megfelelő időközönként hatóságilag megvizsgálták olyan károsító szervezetek jelenlétére, amelyek az ezen irányelv mellékleteiben szerepelnek. E vizsgálatokat – amelyeket az a) pontban említett faiskolák közvetlen közelében található növényeken is el kell végezni – legalább vizuális vizsgálattal kell lefolytatni az adott termesztési terület vagy faiskola minden sorában a növény minden termesztőközeg feletti részén, egy adott nemzetségből legalább 300 növényt tartalmazó szúrópróbaszerűen vett minta felhasználásával, ha az adott nemzetségbe tartozó növények száma nem több, mint 3000, vagy ha az az adott nemzetség több mint 3000 növényt tartalmaz, a mintának a növények legalább 10 %-át kell tartalmaznia,e vizsgálatok során mentesnek találták az előző francia bekezdésben említett károsító szervezetektől. A fertőzött növényeket el kell távolítani. A fennmaradó növényeket – amennyiben ez helyénvaló – hatásos kezelésnek kell alávetni, ezenkívül pedig megfelelő ideig vissza kell tartani és meg kell szemlélni az adott károsító szervezetektől való mentesség biztosítása érdekében,vagy egy korábban nem használt mesterséges termesztőközegbe, vagy olyan természetes termesztőközegbe ültették el, amely közeget füstöléssel vagy megfelelő hőkezeléssel kezeltek és mentesnek találtak minden károsító szervezettől,olyan körülmények között tartották, amelyek biztosítják, hogy a termesztőközeg károsító szervezetektől mentes maradjon, és a feladást megelőző két héten belül azokatlerázták, és tiszta vízzel lemosták úgy, hogy eltávolítsák az eredeti termesztőközeget, és azokat csupasz gyökerekkel hagyják, vagylerázták, és tiszta vízzel lemosták úgy, hogy az eredeti termesztőközeget eltávolítsák, majd az aa. pont ötödik francia bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő termesztőközegbe ültették át, vagymegfelelő kezeléseknek vetették alá a termesztőközegnek a károsító szervezetektől való mentességének biztosítása érdekében; e kezelések hatóanyagát, koncentrációját és elvégzésének dátumát meg kell adni az ezen irányelv 7. cikkében előírt növény-egészségügyi bizonyítvány "kártevő-mentesítő és/vagy fertőtlenítő kezelés" rovatában;bb)olyan zárt tartályokba csomagolták, amelyeket hatóságilag lepecsételtek, és amelyeken fel van tüntetve a nyilvántartásba vett faiskola nyilvántartási száma; e számot fel kell tüntetni az ezen irányelv 7. cikkében előírt növény-egészségügyi bizonyítvány "további nyilatkozatok" rovatában is, a szállítmányok azonosíthatóságának biztosítása céljából. |

44.Az európai és a mediterrán országokon kívüli harmadik országokból származó, ültetésre szánt, a Caryophyllaceae (a Dianthus L. kivételével), a Compositae (a Dendranthema (DC.) Des Moul. kivételével), a Cruciferae, a Leguminosae és a Rosaceae (a Fragaria L. kivételével) családokhoz tartozó lágyszárú évelő növények, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 32.1., 32.2., 32.3., 33. és 34. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában nevelték, ésazok mentesek növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől, ésazokat megfelelő időpontokban és az exportot megelőzően megvizsgáltákmentesnek találták károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől,ésmentesnek találták a károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől, vagy megfelelő kezelésnek vetették alá, hogy mentesüljenek e károsító szervezetektől. |

45.Ültetésre szánt Euphorbia pulcherrima Willd. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) ismerten előfordul | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények a Bemisia tabaci Genn.-től ismerten mentes területekről származnak,vagyhogy a termőhelyen az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával nem észleltek a növényeken a Bemisia tabaci Genn. előfordulására utaló jeleket. |

45.1.Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Tomato yellow leaf curl virus előfordul | A III. melléklet A. részének 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5., 25.6. és 25.7. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben az helyénvaló, |

a)ahol a Bemisia tabaci Genn. előfordulása nem ismert; | hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken nem észleltek a Tomato yellow leaf curl virus okozta tüneteket, |

b)ahol a Bemisia tabaci Genn. ismerten előfordul | hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növényeken nem észleltek a Tomato yellow leaf curlvirus okozta tüneteket, ésaa)a növények a Bemisia tabaci Genn.-től ismerten mentes területekről származnak; vagybb)a termelés helyét az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával mentesnek találták a Bemisia tabaci Genn.-től;vagyb)a termelés helyén nem észlelték a Tomato yellow leaf curl virus okozta tüneteket, és a termőhelyet megfelelő kezelési és ellenőrzési programnak vetették alá a Bemisia tabaci Genn.-től való mentesség biztosítása érdekében. |

46.Ültetésre szánt növények – vetőmag, gumók, hagymagumók, gyöktörzsek kivételével –, amelyek olyan országokból származnak, ahol a releváns károsító szervezetek ismerten előfordulnak.A következő károsító szervezetek tartoznak ide: Bean golden mosaic virus,Cowpea mild mottle virus,Lettuce infectious yellows virus,Pepper mild "tigré" virus,Squash leaf curlvirus,a Bemisia tabaci Genn. által terjesztett más vírusok. | A III. melléklet A. részének 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5., 25.6., 32,1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45. és 45.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, |

a)Ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) vagy a releváns károsító szervezetek más vektorainak előfordulása nem ismert | hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken azok teljes vegetációs időszaka során nem észleltek a releváns károsító szervezetek okozta tüneteket, |

b)Ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) vagy a releváns károsító szervezetek más vektorai előfordulnak | hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken egy megfelelő hosszúságú időszak során nem észleltek a releváns károsító szervezetek okozta tüneteket, és a)a növények a Bemisia tabaci Genn.-től és a releváns károsító szervezetek más vektoraitól mentes területekről származnak;vagyb)a termőhelyet megfelelő időpontokban végzett hatósági vizsgálatok alkalmával mentesnek találták a Bemisia tabaci Genn.-től és a releváns károsító szervezetek más vektoraitól;vagyc)a növényeket egy, a Bemisia tabaci Genn.-től való mentesítést célzó megfelelő kezelésnek vetették alá. |

47.A Helianthus annuus L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmag olyan területekről származik, amelyek ismerten mentesek a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Tonitól;vagyb)a vetőmagot – a termőhelyen jelen lévő Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni minden rasszára rezisztens fajták vetőmagjának kivételével – a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni elleni megfelelő kezelésnek vetették alá. |

48.A Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagokat egy megfelelő savas kivonási módszerrel, vagy egy azzal egyenértékű, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott módszerrel nyerték, és a)a vetőmagok vagy olyan területekről származnak, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye és a Potato spindle tuber viroid előfordulása nem ismert; vagyb)a termelés helyén a növények teljes vegetációs időszaka során nem észlelték azokon az e károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit; vagyc)a vetőmagokat hatósági vizsgálatnak vetették alá legalább a fenti károsító szervezetekre, reprezentatív minta és megfelelő módszerek alkalmazásával, és azokat e vizsgálatokban e károsító szervezetektől mentesnek találták. |

49.1.A Medicago sativa L. magjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev okozta tüneteket, és a reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálat nem mutatta ki a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev jelenlétét;vagyb)az exportot megelőzően füstölést végeztek. |

49.2.A Medicago sativa L. magjai, amelyek olyan országokból származnak, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordul | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 49.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a gazdaságban vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi 10 éves időszak kezdete óta nem volt ismeretes a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordulása;b)vagya növényi kultúra olyan fajtáról származik, amely a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.-val szemben nagymértékben rezisztens,vagya vetőmag betakarításakor még nem kezdődött meg a vetéstől számított negyedik teljes vegetációs időszak, és az adott táblán előzőleg egynél nem több alkalommal takarítottak be vetőmagot,vagya Közösségben értékesített vetőmag igazolására vonatkozó szabályoknak megfelelően meghatározott inert anyag mennyisége nem haladja meg a 0,1 súlyszázalékot;c)a termőhelyen, vagy az annak közelében termesztett bármilyen Medicago sativa L. növényen a legutóbbi teljes vegetációs időszak során vagy – adott esetben – a legutóbbi két vegetációs időszak során nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. okozta tüneteket;d)a növényt olyan területen termesztették, ahol semmilyen Medicago sativa L. nem fordult elő a vetést közvetlenül megelőző három évben. |

50.Az Oryza sativa L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmagokat megfelelő nematológiai tesztekkel hatóságilag megvizsgálták, és azokat mentesnek találták az Aphelenchoides besseyi Christie-től;vagyb)a vetőmagokat megfelelő forró vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek vetették alá az Aphelenchoides besseyi Christie ellen. |

51.A Phaseolus L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmagok a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól ismerten mentes területekről származnak;vagyb)a vetőmagok reprezentatív mintáját ellenőrző vizsgálattal megvizsgálták és mentesnek találták a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól. |

52.A Zea mais L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmagok az Erwinia stewartii (Smith) Dye-tól mentes területekről származnak;vagyb)a vetőmagok reprezentatív mintáját ellenőrző vizsgálattal megvizsgálták, és mentesnek találták az Erwinia stewartii (Smith) Dye-tól. |

53.A Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségek vetőmagjai, amelyek Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származnak, ahol a Tilletia indica Mitra ismerten előfordul. | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy ott a Tilletia indica Mitra nem fordul elő. A terület nevét meg kell adni a 7. cikkben előírt növény-egészségügyi bizonyítványon. |

54.A Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségekbe tartozó magok, amelyek Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származnak, ahol a Tilletia indica Mitra előfordul. | Hatósági nyilatkozat arról, hogy i.a magok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy ott a Tilletia indica Mitra nem fordul elő. A terület vagy területek nevét meg kell adni a 7. cikkben előírt növény-egészségügyi bizonyítvány "származási hely" rovatában, vagyii.a termőhelyen a növényeken a legutóbbi teljes vegetációs időszak során nem észleltek a Tilletia indica Mitra okozta tüneteket, és a gabonamagból a betakarításkor és a szállítás előtt reprezentatív mintákat vettek, azokat ellenőrző vizsgálatoknak vetették alá, és mentesnek találták a Tilletia indica Mitrától; az utóbbit meg kell említeni a 7. cikkben előírt növény-egészségügyi bizonyítványon, "a termény neve" rovatban, "Tilletia indica Mitrara megvizsgált és attól mentesnek talált" szöveggel. |

Növények, növényi termékek és egyéb áruk | Különleges előírások |

1.A Castanea Mill. faanyaga | a)Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól ismerten mentes területekről származik;vagyb)a fának kérgezettnek kell lennie. |

2.A Platanus L. faanyaga, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát | a)Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag a Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Waltertől ismerten mentes területekről származik;vagyb)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi szokványnak megfelelően elhelyezett mesterségesen szárított "kiln-dried", "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. |

3.A Castanea Mill. hántolt kérge | Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a kéreg a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól mentes területekről származik;vagyb)hogy a szállítmányt füstölésnek vagy más, a Cryphonectria parasitica (Murill) Barr ellen megfelelő kezelésnek vetették alá. |

4.A Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Scrirrhia pini Funk és Parker okozta tüneteket. |

5.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Melampsora medusae Thümen okozta tüneteket. |

6.A Populus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Melampsora medusae Thümen okozta tüneteket. |

7.A Castanea Mill. és Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól mentes területekről származnak;vagyb)a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket. |

8.A Platanus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Waltertől mentes területről származnak;vagyb)a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter okozta tüneteket. |

9.A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. – Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével – és Stranvaesia Lindl. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert övezetekből származnak;vagyb)a termőhelyen és annak közvetlen közelében az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. okozta tüneteket mutató növényeket kigyomlálták. |

10.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Spiroplasma citri Saglio et al.-tól, a Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli és Gikashvilitől, a Citrus vein enation woody galltól és a Citrus tristezas virustól (európai törzsek) mentes területekről származnak;vagyb)a növények egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott, és legalább a Citrus tristeza virusra (európai törzsek) és a Citrus vein enation woody gallra nézve megfelelő indikátorok, vagy más azokkal egyenértékű, és a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott módszerek alkalmazásával hatóságilag egyedileg megvizsgáltak, és azokat olyan folyamatosan rovarhálós üvegházban vagy kinevelő ketrecben nevelték, amelyekben nem észlelték a Spiroplasma citri Saglio et al., aPhoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli és Gikashvili, a Citrus tristeza virus (európai törzsek) és a Citrus vein enation woody gall okozta tüneteket;vagyc)a növények:egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott, és legalább a Citrus vein enation woody gallra és a Citrus tristeza virusra (európai törzsek) nézve megfelelő indikátorok, vagy más azokkal egyenértékű és a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott módszerek alkalmazásával hatóságilag egyedileg megvizsgáltak, és azokat e vizsgálatokban Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentesnek találták, és az e francia bekezdésben említett módszerek szerint elvégzett egyedi hatósági vizsgálatok során legalább a Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentesnek minősítették,ésa növényeket megszemlélték és azokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, és a Citrus vein enation woody gall és a Citrus tristeza virus okozta tüneteket. |

11.Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzá tartozó termesztőközeggel | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek Radopholus similis (Cobb) Thorne-nal való fertőzöttséget;vagyb)hogy a talajt és a gyanús növényekről származó gyökereket a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta hatósági nematológiai vizsgálatnak vetették alá legalább a Radopholus similis (Cobb) Thorne kimutatására, és azokat e vizsgálatok során mentesnek találták e károsító szervezettől. |

12.A Fragaria L., Prunus L. és Rubus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a releváns károsító szervezetektől mentes területekről származnak;vagyb)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a releváns károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit.A releváns károsító szervezetek az alábbiak:Fragaria L.-en:Phytophthora fragariae Hickman var. fragariaeArabis mosaic virusRaspberry ringspot virusStrawberry crinkle virusStrawberry latent ringspot virusStrawberry mild yellow edge virusTomato black ring virusXanthomonas fragariae Kennedy és KingPrunus L.-en:Apricot chlorotic leafroll mycoplasmXanthomonas campestris pv. pruni (Smith) DyePrunus persica (L.) Batsch-on:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,Rubus L.-en:Arabis mosaic virusRaspberry ringspot virusStrawberry latent ringspot vírusTomato black ring vírus. |

13.A Cydonia Mill. és Pyrus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 9. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Pear decline mikoplazmától mentes területekről származnak;vagyb)a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a Pear decline mycoplasmával való fertőzöttségre utaló tüneteket mutató növényeket az adott helyről eltávolították. |

14.A Fragaria L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 12. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények az Aphelenchoides besseyi Christie-től mentes területekről származnak;vagyb)a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték az Aphelenchoides besseyi Christie okozta tüneteket a növényeken a termesztés helyén,vagyc)szövettenyészetben levő növények esetében, a növények olyan növényektől származnak, amelyek megfelelnek e pont b) szakaszának, vagy amelyeket megfelelő nematológiai módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és mentesnek találtak az Aphelenchoides besseyi Christie-től. |

15.A Malus Mill. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 9. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények az Apple proliferation mycoplasmától mentes területekről származnak;vagyb)aa)a növényeket, a magról termesztettek kivételével,vagy hivatalosan minősítették egy olyan minősítési rendszerben, ami előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább az Apple proliferation mycoplasmára nézve megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsító szervezettől mentesnek találtak,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi hat teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább az Apple proliferation mycoplasmára, és e vizsgálatokban mentesnek találtak a nevezett károsító szervezettől;bb)a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték az Apple proliferation mycoplasm okozta betegségek tüneteit. |

16.A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl és Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. és Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl., valamint a Plum pox virus iránt fogékony egyéb Prunus L. fajok | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 12. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Plum pox virustól mentes területekről származnak;vagyb)aa)a növényeket, a magról termesztettek kivételével,vagy hivatalosan minősítették egy olyan igazolási rendszerben, ami előírja, hogy azok közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább a Plum pox virusra nézve megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsító szervezettől mentesnek találtak,vagyközvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a Plum pox virusra, és e vizsgálatokban mentesnek találtak a nevezett károsító szervezettől;bb)a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a Plum pox virus okozta betegség tüneteit;cc)a termőhelyen más vírusok vagy vírusszerű kórokozók okozta betegség tüneteit mutató növényeket kigyomlálták. |

17.Vitis L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termelés helyén a legutóbbi két teljes vegetációs időszak kezdete óta az anyaállományba tartozó növényeken nem észlelték a grapevine flavescence dorée MLO és a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. által okozott tüneteket. |

18.1.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket betartották;ésb)a gumók vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól ismerten mentes területről származnak, vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket betartották;ésc)a gumók a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens-től és a Globodera pallida (Stone) Behrens-től mentes tábláról származnak;ésd)aa)a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nem fordul elő; vagybb)olyan területek esetében, ahol a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ismerten előfordul, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től, vagy amelyet e károsító szervezettől mentesnek tekintenek olyan megfelelő eljárás során, amelynek célja a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től való mentesítés;ése)a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő, vagy olyan területek esetében, ahol a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen ismerten előfordul:a gumók vagy olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációjától és a Meloidogyne fallax Karssentől a gazdanövények évenkénti felmérése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő megszemléléséből, illetve a termőhelyen termesztett burgonya külső, valamint a betakarítást követően a vágott gumófelületek vizuális vizsgálatából áll, vagya betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy laboratóriumi vizsgálatát elvégezték, valamint a külső és a vágott gumófelületet vizuális vizsgálatának vetették alá megfelelő időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy tartályok zárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, a 66/403/EGK tanácsi irányelvben a zárásról szóló rendelkezéseknek megfelelően, és nem észlelték a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket. |

18.2.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói, a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló 1970. szeptember 29-i 70/457/EGK tanácsi irányelv értelmében egy vagy több tagállamban hivatalosan elfogadott fajták gumóinak kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1. pontjában felsorolt gumókra vonatkozó különleges rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a gumók előrehaladott szelekciókból származnak, amely nyilatkozatot megfelelő módon fel kell tüntetni a releváns gumókat kísérő okmányon,a gumókat a Közösségen belül állították elő,ésa gumókat egyenes leszármazási vonalon olyan anyagból nyerték, amelyet megfelelő körülmények között tartottak fenn, és amelyet a Közösségen belül megfelelő módszerekkel végzett hatósági növény-egészségügyi vizsgálatnak vetettek alá, és e vizsgálatokkal károsító szervezetektől mentesnek találták. |

18.3.A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények, a Solanum tuberosum L. IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1. vagy 18.2. pontjában meghatározott gumói kivételével, és a génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt tenyészetfenntartó anyagok kivételével | a)a növényeket előzetesen zárlati feltételek között kellett tartani, és azokat a hatósági zárlati vizsgálat során mentesnek kellett találni minden károsító szervezettől;b)az a) pontban említett zárlati vizsgálatot:aa)az érintett tagállam hatósági növényvédelmi szervezete felügyeli és a nevezett szervezet vagy bármely hatóságilag jóváhagyott testület megfelelő tudományos képzettséggel rendelkező személyzete hajtja végre;bb)olyan helyen kell elvégezni, amely megfelelő felszereléssel rendelkezik ahhoz, hogy károsító szervezetekkel foglalkozzon és anyagokat, köztük indikátorokat úgy tartson fenn, hogy kiküszöbölje a károsító szervezetek elterjedésének minden kockázatát;cc)az anyag minden egységén el kell végezni,legalább egy vegetációs időszak teljes tartama alatt rendszeres időközönként bármilyen károsító szervezet által okozott tünetek észlelése céljából végzett szemlével, figyelembe véve az anyag típusát és fejlettségi stádiumát a vizsgálati program során,a 18. cikkben említett bizottságnak benyújtandó megfelelő módszerekkel összhangban végzett vizsgálattal:minden burgonyaanyag esetében legalább az alábbi károsító szervezetekre:Andean potato latent virus,Arracacha B-virus, oca törzs,Potato black ringspot virus,Tomato spindle tuber viroid,Potato T-virus,Andean potato mottle virus,A burgonya közönséges A, M, S, V, X és Y virusai (beleértve az Yo, Yn és Yc virus törzseket), valamint Potato leaf curlvirus,Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.,Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;a valódi vetőburgonya esetében legalább a fentiekben felsorolt vírusokra és viroidra;dd)a vizuális vizsgálat során észlelt bármely más tünet esetén az ilyen tüneteket okozó károsító szervezetek azonosítását célzó megfelelő vizsgálattal;c)minden anyagot, amely a b) pontban meghatározott vizsgálattal nem bizonyult mentesnek a b) pontban meghatározott károsító szervezetektől, azonnal meg kell semmisíteni, vagy alá kell vetni a károsító szervezet(ek)tól való mentesítésre alkalmas eljárásoknak;d)az ilyen anyaggal rendelkező minden szervezet vagy kutatási intézmény köteles tájékoztatni az illető tagállam hatósági növényvédelmi szolgálatát az általa tartott anyagról. |

18.4.A Solanum L. sztótó- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt, génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt növényei | Az ilyen anyaggal rendelkező minden szervezet vagy kutatási intézmény köteles tájékoztatni az illető tagállam hatósági növényvédelmi szolgálatát az általa tartott anyagról. |

18.5.A Solanum tuberosum L. gumói, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1., 18.2., 18.3. vagy 18.4. pontjában említettek kivételével | A csomagoláson vagy – ömlesztve szállított burgonya esetében – a burgonyát szállító járművön elhelyezett nyilvántartási számmal kell bizonyítani, hogy a burgonyát hatóságilag nyilvántartásba vett termelő állította elő, vagy az a termelési területen található, hatósági nyilvántartásba vett gyűjtő és szállítási központokból származik, jelezve, hogy a gumók mentesek a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től, és hogy a)a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket betartják;ésb)amennyiben helyénvaló, a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket betartják. |

18.6.A Solanaceae ültetésre szánt növényei, a vetőmag és a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.4. vagy 18.5. pontjában említett növények kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1., 18.2. és 18.3. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Potato stolbur mycoplasmától mentes területekről származnak;vagyb)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Potato stolbur mycoplasm okozta tüneteket. |

18.7.A Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. és Solanum melongena L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Az V. melléklet A. része II. szakaszának 18.6. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a növények a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-től mentesnek talált területekről származnak; vagyb)a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith okozta tüneteket. |

19.Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a komlón a Verticillium albo-atrum Reinke és Berthold és a Verticillium dahliae Klebahn okozta tüneteket. |

20.A Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l’Hérit ex Ait. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Heliothis armgera Hubner vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket;vagyb)a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében. |

21.1.A Dendranthema (DC) Des Moul. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 20. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények egy olyan anyag nem több mint harmadik generációs leszármazott állományát alkotják, amely anyagot virológiai vizsgálatok során a Chrysanthemum stunt viroidtól mentesnek találták, vagy közvetlenül olyan anyagból származnak, amelynek egy legalább 10 %-os mennyiségű reprezentatív mintáját a virágzás idején lebonyolított hatósági vizsgálattal a Chrysanthemum stunt viroidtól mentesnek találták;b)a növények vagy dugványok:olyan telepről származnak, amelyet a feladás előtti három hónap során legalább havonta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és ahol a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását a nevezett időszakban nem észlelték, és amelynek közvetlen közelében a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását nem jelentették az értékesítést megelőző három hónap során,vagya szállítmány megfelelő kezelésen esett át a Puccinia horiana Hennings ellen;c)gyökértelen dugványok esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a dugványok eredetéül szolgáló növényeken nem észleltek, illetve – gyökeres dugványok esetében – a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a gyökereztető ágyon nem észleltek. |

21.2.A Dianthus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 20. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az előző két évben legalább egy alkalommal elvégzett hatóságilag jóváhagyott vizsgálatok során mentesnek találtak az Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickeytől, a Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burkholdertől, valamint a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beymától, ésa fenti károsító szervezetek okozta tüneteket nem észleltek a növényeken. |

22.A Tulipa L. és NarcissusL. hagymái, azok kivételével, amelyek esetében a csomagoláson feltüntetve vagy más módon bizonyítani kell, hogy azokat nem a kereskedelmi célú vágottvirág-előállítással foglalkozó végfelhasználóknak történő értékesítésre szánják | Hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek a növényeken. |

23.Az Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjeik, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. és Verbena L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 20., 21.1. vagy 21.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)-tól, a Liriomyza huidobrensis Blanchard)-tól és a Liriomyza trifolii (Burgess)-től mentes területről származnak;vagyb)a termőhelyen a betakarítást megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával vagy nem észleltek a Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) vagy a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulására utaló jeleket;vagyc)a növényeket közvetlenül az értékesítést megelőzően megvizsgálták, és mentesnek találták a releváns károsító szervezetek előfordulására utaló jelektől, és a Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) elpusztítását célzó megfelelő kezelésnek vetették alá. |

24.Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények | Bizonyíték van arra, hogy a termesztés helye mentes a Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól,a Globodera pallida (Stone) Behrens-től, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens-től és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól. |

25.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Beet leaf curl virustól mentes területekről származnak;vagyb)a termőhelyen a Beet leaf curl virus előfordulása nem ismert, és a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a Beet leaf curl virus okozta tüneteket. |

26.A Helianthus annuus L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmag olyan területekről származik, amelyek mentesek a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Tonitól;vagyb)a vetőmagot – a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni minden rasszára rezisztens fajták vetőmagjának kivételével – a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és a de Toni elleni megfelelő kezelésnek vetették alá. |

26.1.Ültetésre szánt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növények, a vetőmag kivételével | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.6. és 23. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Tomato yellow leaf curl virustól mentes területekről származnak;vagyb)a növényeken nem észlelték a Tomato yellow leaf curl virus okozta tüneteket;ésaa)a növények a Bemisia tabaci Genn.-től mentes területekről származnak;vagybb)a termelés helyét az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során a Bemisia tabaci Genn.-től mentesnek találták;vagyc)a termőhelyen nem észlelték a Tomato yellow leaf curl virus okozta tüneteket, és a termőhelyet a Bemisia tabaci Genn.-től való mentesség biztosítása érdekében megfelelő kezelési és ellenőrzési programnak vetették alá. |

27.A Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagokat egy megfelelő savas extrakciós módszerrel, vagy egy azzal egyenértékű, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott módszerrel nyerték, és a)a vetőmagok vagy olyan területekről származnak, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. vagy a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye előfordulása nem ismert;vagyb)a termőhelyen a növények legutóbbi teljes vegetációs időszaka során nem észlelték azokon e károsító szervezetek okozta betegségek tüneteit;vagyc)a vetőmagokat hatósági vizsgálatnak vetették alá legalább a fenti károsító szervezetekre, reprezentatív minta és megfelelő módszerek alkalmazásával, és azokat e vizsgálatokban a fenti károsító szervezetektől mentesnek találták. |

28.1.A Medicago sativa L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev okozta tüneteket, és a reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálat nem mutatta ki a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev jelenlétét;vagyb)hogy az értékesítést megelőzően füstölést végeztek. |

28.2.A Medicago sativa L. vetőmagjai | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 28.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmag a Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.-tól mentes területekről származik;vagyb)a gazdaságban vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi 10 éves időszak kezdete óta nem volt ismeretes a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordulása,ésa növényi kultúra egy, a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.-val szemben nagymértékben rezisztens fajtához tartozik,vagya vetőmag betakarításakor még nem kezdte meg a vetéstől számított negyedik teljes vegetációs időszakát, és az adott növényállományról előzőleg nem több mint egy alkalommal takarítottak be vetőmagot,vagya Közösségben értékesített vetőmag minősítésére vonatkozó szabályokkal összhangban meghatározott inert anyag mennyisége nem haladja meg a 0,1 súlyszázalékot,a termőhelyen, vagy az annak közelében termesztett bármilyen Medicago sativa L. növényi kultúrán a legutóbbi teljes vegetációs időszak során vagy – megfelelő esetben – a legutóbbi két vegetációs időszak során nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. okozta tüneteket,a növényi kultúrát olyan területen termesztették, ahol a vetést megelőző legutolsó három év során korábbi Medicago sativa L. növényi kultúra nem volt jelen. |

29.A Phaseolus L. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmagok a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól mentes területekről származnak;vagyb)a vetőmagok reprezentatív mintáját megvizsgálták és e vizsgálatok azt mentesnek találták a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól. |

30.1.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termései | A csomagoláson megfelelő módon jelezni kell a származást. |

Növények, növényi termékek és egyéb áruk | Különleges előírások | Védett övezet(ek) |

1.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül, amennyiben az helyénvaló: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag a Dendroctonus micans Kugelantól ismerten mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | EL, IRL, UK |

2.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag az Ips duplicatus Sahlbergtől mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen kiszárított" ("kiln-dried"), "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | EL, IRL, UK |

3.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 1. és 2. pontjában felsorolt a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag az Ips typographus Heertől ismerten mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | IRL, UK |

4.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 1., 2. és 3. pontjában felsorolt faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a faanyag az Ips amitinus Eichhofftól mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

5.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 1., 2., 3. és 4. pontjában felsorolt a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a faanyag az Ips cembrae Heertől mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

6.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 1., 2., 3., 4. és 5. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag az Ips sexdentatus Börnertől mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen kiszárított" ("kiln-dried"), "KD" vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

6.1.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag a Pissodes spp.-től (európai fajok) mentes területekről származik;vagyc)a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen kiszárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el. | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

6.2.Tűlevelűek (Coniferales) faanyaga | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában, ahol az helyénvaló, valamint a IV. melléklet B. részének 4. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a fának kérgezettnek kell lennie;vagyb)hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag a Matsucoccus feytaudi Ductől mentes területekről származik. | F (Korzika) |

7.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában és a IV. melléklet A. rész II. szakaszának 4. és 5. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes a Dendroctonus micans Kugelantól. | IRL, UK |

8.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. és 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips duplicatus Sahlbergtől. | EL, IRL, UK |

9.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. rész II. szakaszának 4. és 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7. és 8. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a termőhely mentes az Ips typographus Heertől. | IRL, UK |

10.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., és Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. és 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8. és 9. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a termőhely mentes az Ips amitinus Eichhofftól. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

11.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. és 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9. és 10. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips cembrae Heertől. | EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

12.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. és 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9., 10. és 11. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips sexdentatus Börnertől. | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

13.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. és 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes a Pissodes spp.-től (európai fajok). | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

14.1.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)a Dendroctonus micans Kugelantól mentes területekről származik. | EL, IRL, UK |

14.2.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.1. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)az Ips amitinus Eichhofftól ismerten mentes területekről származik. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

14.3.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.1. és 14.2. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)az Ips cembrae Heertől ismerten mentes területekről származik. | EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

14.4.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.1., 14.2. és 14.3. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)az Ips duplicatus Sahlbergtől ismerten mentes területekről származik. | EL, IRL, UK |

14.5.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.1., 14.2., 14.3. és 14.4. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)az Ips sexdentatus Börnertől ismerten mentes területekről származik. | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget) |

14.6.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. és 14.5. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)az Ips typographus Heertől ismerten mentes területekről származik. | IRL, UK |

14.7.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.2. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)a Matsucoccus feytaudi Duc.-tól ismerten mentes területekről származik. | F (Korzika) |

14.8.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge | A III. melléklet A. részének 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. és 14.6. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány: a)szúbogarak ellen füstöléses vagy más megfelelő kezeléseken esett át;vagyb)a Pissodes spp. európai fajaitól ismerten mentes területekről származik. | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

15.A Larix Mill. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és hogy a termőhely mentes a Cephalcia lariciphila (Klug.)-tól. | IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

16.A Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. és Pseudotsuga Carr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2. és 9. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 15. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és hogy a termőhely mentes a Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelettől. | IRL, UK (Észak-Írország) |

17.A Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2. és 9. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 4. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 16. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és hogy a termőhely és az annak közvetlen közelében fekvő terület mentes a Thaumetopoea pityocampa (Den. és Schiff.)-től. | E (Ibiza) |

18.A Picea A. Dietr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 1. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2. és 10. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 5. pontjában és a IV. melléklet B. részének 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 16. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és hogy a termőhely mentes a Gilpinia hercyniae (Hartig)-tól. | E, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey) |

19.Az Eucalyptus l’Herit növényei, a termés és a vetőmag kivételével | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények talajtól mentesek, és azokat a Gonipterus scutellatus Gyll. elleni kezelésnek vetették alá;vagyb)a növények a Gonipterus scutellatus Gyll.-től ismerten mentes területekről származnak. | EL, P |

20.1.A Solanum tuberosum L., ültetésre szánt gumói | A III. melléklet A. részének 10. és 11. pontjában, a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. és 25.6. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. és 18.6. pontjában felsorolt, a gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumókat: a)olyan területen termesztették, ahol a Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ismerten nem fordul elő;vagyb)olyan területen vagy olyan talajból álló termesztőközegben termesztették, amely ismerten mentes a BNYVV-től, illetve megfelelő módszerekkel hatóságilag megvizsgálták és a BNYVV-től mentesnek találták;vagyc)mosással tisztították meg a talajtól. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

20.2.A Solanum tuberosum L. gumói, a IV. melléklet B. részének 20.1. pontjában említettek, valamint az engedélyezett hulladékkezelő létesítménnyel rendelkező létesítményekben keményítőgyártásra szántak kivételével | A szállítmány vagy tétel 1 súlyszázaléknál nagyobb mennyiségben földet nem tartalmazhat. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

20.3.A Solanum tuberosum L. gumói | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1., 18.2. és 18.5. pontjában felsorolt előírások sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy betartották a Globodera pallida (Stone) Behrensre és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrensre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek megfelelnek a közönséges burgonyafonálféreg elleni védekezésről szóló 1969. december 8-i 69/465/EGK tanácsi irányelvben meghatározottaknak. | FI |

21.A: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, Stranvaesia Lindl. növényei és a beporzásukra szolgáló élő pollen, a termés és vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában és a III. melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények az alábbi védett övezetekből származnak: Spanyolország, Franciaország (Champagne-Ardennes, Elzász – Bas-Rhin megye kivételével –, Lotaringia, Franche-Comté, Rhône-Alpes – Rhône megye kivételével –, Burgundia, Auvergne – Puy-de-Dôme megye kivételével –, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Korzika, Languedoc-Roussillon), Írország, Olaszország, Portugália, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek), Ausztria, Finnországvagyb)a növényeket olyan földön termesztették, illetve – ha azokat egy "pufferzónába" szállították – legalább egy éven át olyan területen tartották fenn,aa)amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km2 területű "pufferzónában", vagyis egy olyan területen található, ahol a gazdanövényekre vonatkozóan hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenőrzési program működik, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való elterjedésének kockázatát;bb)amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztési célra az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően;cc)amelyet – a "pufferzóna" más részeihez hasonlóan – a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta mentesnek találtak az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól:a területen, valamint annak legalább 250 m-es sugarú körzetében legalább kétszer – egyszer július/augusztus, egyszer pedig szeptember/október hónapban – elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával,ésa terület legalább 1 km-es sugarú körzetében, a júliustól októberig terjedő időszakban legalább egyszer, kiválasztott megfelelő helyeken – különösen ott, ahol megfelelő indikátornövények vannak jelen – elvégzett hatósági szúrópróbák alkalmával,ésegy megfelelő laboratóriumi módszerrel végzett hatósági vizsgálatok alkalmával, amelyeket a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutató növényekből a földön vagy a "pufferzóna" más részein hatóságilag vett mintákon végeztek,ésdd)amelyről, illetve a "pufferzóna" más részeiről előzetes hatósági vizsgálat vagy engedély nélkül nem vittek ki az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutató gazdanövényeket. | E, F (Champagne-Ardennes, Elzász – Bas-Rhin megye kivételével –, Lotaringia, Franche-Comté, Rhône-Alpes – Rhône megye kivételével –, Bourgogne, Auvergne – Puy-de-Dôme megye kivételével –, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek), A, FI |

22.Az Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. növényei, az ültetésre szánt növények kivételével | A szállítmány vagy tétel 1 súlyszázaléknál nagyobb mennyiségben földet nem tartalmazhat. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

23.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, vetőmag kivételével | a)A IV. melléklet A. része I. szakaszának 35.1. és 35.2. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 25. pontjában és a IV. melléklet B. részének 22. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:aa)hatóságilag egyedileg megvizsgálták, és mentesnek találták a Beet necrotic yellow vein virustól (BNYVV);vagybb)a IV. melléklet B. részének 27.1. és 27.2. pontjában felsorolt követelményeknek megfelelő vetőmagból ésolyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő,vagymegfelelő módszerekkel hatóságilag megvizsgált, és a BNYVV-től mentesnek talált területen vagy termesztőközegekben termesztették,ésmintavételnek vetették alá, és a megvizsgált mintát mentesnek találták a BNYVV-től;b)az anyaggal rendelkező szervezet vagy kutatási intézmény tájékoztatja az illető tagállam hatósági növényvédelmi szolgálatát az általa tárolt anyagról. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

24.A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag, a gumók és a hagymagumók kivételével, és ültetésre szánt Euphorbia pulcherrima Willd. növények, a vetőmag kivételével, és olyan növények kivételével, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy a virág (vagy fellevél) fejlődése alapján, vagy másképp bizonyított, hogy azokat nem a hivatásszerű növénytermesztéssel foglalkozó végfelhasználóknak történő értékesítésre szánják | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a Bemisia tabaci Genn.-től mentes területekről származnak;vagyb)a termelés helyén az értékesítést megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával nem észleltek a Bemisia tabaci Genn. előfordulására utaló jeleket;vagyc)a növényeket közvetlenül az értékesítés előtt a Bemisia tabaci Genn.-től való mentesítést célzó megfelelő kezelésnek vetették alá, és azokat megvizsgálták, és mentesnek találták az élő károsító szervezet előfordulására utaló jelektől. | DK, IRL, P (Entre Douro a Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo a Oeste, Alentejo Madeira és Azori-szigetek), UK, S, FI |

25.1.Állati takarmánynak szánt Beta vulgaris L. növények | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényszállítmányt a)vagy hőkezelésnek vetették alá a Beet necrotic yellow vein virus okozta fertőzéstől való mentesítés céljából;vagyb)feldolgozásnak vetették alá a talajmaradványok és az oldalgyökerek eltávolítása és a növények életképtelenné tétele céljából. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

25.2.Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket ipari feldolgozásra szánják, és azokat megfelelő, ellenőrzött hulladékkezelő létesítménnyel ellátott feldolgozóüzemekbe szállítják, a BNYVV elterjedésének megakadályozása céljából, és azokat oly módon szállítják, amely biztosítja, hogy a károsító szervezet elterjedésének veszélye nem áll fenn. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

26.Répáról származó talaj és nem sterilizált hulladék | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a talajt vagy hulladékot kezelésnek vetették alá a Beet necrotic yellow vein virus okozta fertőzöttségtől való mentesítés céljából. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

27.1.A Beta vulgaris L. faj vetőmagja és takarmányrépa-vetőmagja | A cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/400/EGK tanácsi irányelvben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül, ahol az helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)az "elit vetőmag" és a "fémzárolt vetőmag" kategóriákba tartozó vetőmag megfelel a 66/400/EGK irányelv I. melléklete B. részének 3. pontjában meghatározott feltételeknek; vagyb)a "nem véglegesen fémzárolt vetőmag" esetében a vetőmag:megfelel a 66/400/EGK irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, ésazt a 66/400/EGK irányelv I. melléklete B. részében meghatározott feltételeknek megfelelő feldolgozásra szánják, és azt egy hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő létesítménnyel ellátott feldolgozóüzembe szállítják, a Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) elterjedésének megakadályozása céljából;c)a vetőmagot olyan növényi kultúráról nyerték, amelynek termőhelyéről tudott, hogy ott a BNYVV nem fordul elő. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

27.2.A Beta vulgaris L. zöldségnövényként hasznosított vetőmagja | A zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló, 1970. szeptember 29-i, 70/458/EGK tanácsi irányelvben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül, megfelelő esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy: a)a feldolgozott vetőmag nem tartalmaz 0,5 súlyszázaléknál több inert anyagot; drazsírozott vetőmag esetében e normát a drazsírozás előtt kell teljesíteni; vagyb)fel nem dolgozott vetőmag esetében a vetőmagothatóságilag olyan módon kell csomagolni, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYVV elterjedésének veszélye, ésa vetőmagot olyan feldolgozásra szánják, amely megfelel az a) pontban meghatározott feltételeknek, és azt egy hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő létesítménnyel ellátott feldolgozó üzembe szállítják, a Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) elterjedésének megakadályozása céljából;vagyc)a vetőmagot olyan növényállományról nyerték, amelynek termőterületéről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

28.A Gossypium spp. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a vetőmagot savval kezelték;ésb)a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Glomerella gossypii Edgerton tüneteit, és hogy egy reprezentatív mintát megvizsgáltak, és azt e vizsgálatok során a Glomerella gossypii Edgertontól mentesnek találtak. | EL |

28.1.A Gossypium spp. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a vetőmagot savextrakciós módszerrel nyerték. | EL, E (Andalúzia, Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia) |

29.A Mangifera spp. vetőmagjai | Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagok a Sternochetus mangiferae Fabriciustól mentes területekről származnak. | E (Granada és Malaga), P (Alentejo, Algarve és Madeira) |

30.Használt mezőgazdasági gépek | A gépeket meg kell tisztítani, és talajmaradványoktól és növényi maradványoktól mentesnek kell lenniük. | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK |

31.A Spanyolországból és Franciaországból (Korzika kivételével) származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termése | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában meghatározott, a termésre vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a termésnek a levelektől és a kocsánytól mentesnek kell lenniük; vagyb)levelekkel és kocsányokkal rendelkező termés esetében hatósági nyilatkozat arról, hogy a termést zárt tartályokba csomagolták, amelyeket hatósági pecsételéssel láttak el és azok a termés vonatkozásában elismert védett övezeten keresztül történő szállítás során is lepecsételve maradnak, továbbá ezeket megkülönböztető jelzéssel látták el, amelyet a növényútlevélen is fel kell tüntetni. | EL, F (Korzika), I, P |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK, AMELYEKET NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATNAK KELL ALÁVETNI, HA A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZNAK, AZ ELŐÁLLÍTÁS HELYÉN A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI MOZGATÁST MEGELŐZŐEN, VAGY HA A KÖZÖSSÉGEN KÍVÜLRŐL SZÁRMAZNAK, A SZÁRMAZÁSI VAGY FELADÁSI ORSZÁGBAN A KÖZÖSSÉGBE VALÓ BELÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSE ELŐTT

A. RÉSZ A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK

I. Növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek az egész Közösségre nézve jelentőséggel bíró károsító szervezetek lehetséges hordozói, és amelyeket növényútlevélnek kell kísérnie

1. Növények és növényi termékek

1.1. A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. kivételével, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével és a Stranvaesia Lindl. nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.

1.2. Ültetésre szánt Beta vulgaris L. és Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével.

1.3. A Solanum L. vagy hibridjeik sztóló- vagy gumóképző növényei, a vetőmag kivételével.

1.4. A Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, valamint a Vitis L. fajok növényei, a termés és a vetőmag kivételével.

1.5. Az 1.6. pont sérelme nélkül, a Citrus L. és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével.

1.6. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termése, levelekkel és kocsányokkal.

1.7. Faanyag, a 2. cikk b) bekezdésének első albekezdése értelmében, ha az:

a) egészben vagy részben a következő nemzetségek valamelyikéből származik:

- Castanea Mill., kivéve a kérgezett fát,

- Platanus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát;

és

b) megfelel a vám és statisztikai nómenklatúráról és a Közös Vámtarifáról szóló Tanács 1987. július 23-i, 2658/87/EGK tanácsi rendelet

[1]

I. mellékletének II. részében meghatározott következő leírások valamelyikének:

KN-kód | Leírás |

44011000 | Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában |

44012200 | Faforgács és hasonló részek |

ex440130 | Fűrészpor, fahulladék és -maradék, amely nincs labdacs (pellet), brikett, hasáb vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva) |

440399 | Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán faragva is: festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerekkel kezelt fa kivételéveltűlevelűek, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.) fája kivételével |

ex44042000 | Abroncsfa; hasított karó; cölöp; cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve: nem tűlevelű fából |

44061000 | Vasúti vagy villamos vasúti talpfa nem impregnált |

ex440799 | Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, amely nincs gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák, lapok, lécek: a tűlevelű fák, a trópusi fajták, a tölgy (Quercus spp.) vagy a bükk (Fagus spp.) kivételével. |

1.8. A Castanea Mill. hántolt fakérge

2. Olyan termelők által előállított növények, növényi termékek és egyéb áruk, akik jogosultak a növénytermesztéssel – a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és készített növények, növényi termékek és egyéb áruk kivételével – hivatásszerűen foglalkozó személyek felé történő előállítási és értékesítési tevékenységre, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatósági szervei biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk előállítása más termékekétől egyértelműen elkülönítve történik.

2.1. Az Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. és hibridjeik, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai hibridjeinek minden fajtája, Lactuta spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Air., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. és Verbena L. nemzetségek ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével.

2.2. A Solanaceae ültetésre szánt növényei, az 1.3. pontban említettek kivételével, illetve a vetőmag kivételével.

2.3. Az Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzájuk tartozó termesztőközeggel

2.4. Az Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. ültetésre szánt vetőmagvai és hagymagumói, és ültetésre szánt Allium porrum L. növények.

3. Az alábbi növények ültetésre szánt hagymagumói és gumós gyökerei, amelyeket olyan termelők által előállított növények, növényi termékek és egyéb áruk, akik jogosultak a növénytermesztéssel – a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és készített növények, növényi termékek és egyéb áruk kivételével – hivatásszerűen foglalkozó személyek felé történő előállítási és értékesítési tevékenységre, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatósági szervei biztosítják, hogy ezek előállítása más termékekétől egyértelműen elkülöníthető: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, úgy mint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. és Tulipa L.

II. Növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek bizonyos védett övezetekra nézve jelentőséggel bíró károsító szervezetek lehetséges hordozói, és amelyeket a megfelelő övezetre érvényes növényútlevélnek kell kísérnie az adott övezetbe történő bevitelkor, vagy az azon belüli mozgatás során

Az I. részben felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk sérelme nélkül.

1. Növények, növényi termékek és egyéb áruk

1.1. Az Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényei.

1.2. A Populus L. és Beta vulgaris L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.

1.3. A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l’Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és a Stranvaesia Lindl. növényei, a termés és a vetőmag kivételével.

1.4. A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és a Stranvaesia Lindl. növényei megporzására szolgáló élő pollen.

1.5. A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói.

1.6. Állatok takarmányozására vagy ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények.

1.7. Répáról (Beta vulgaris L.) származó talaj és nem sterilizált hulladék.

1.8. A Beta vulgaris L., a Dolichos Jacq., a Gossypium spp. és a Phaseolus vulgaris L. vetőmagjai.

1.9. A Gossypium spp. termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot.

1.10. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti faanyag, ha

a) azt teljes egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, kivéve a kérgezett fát;

és

b) ha az megfelel a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének II. részében meghatározott alábbi leírások valamelyikének:

KN-kód | Leírás |

44011000 | Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában |

44012100 | Faforgács és hasonló részek |

ex440130 | Fűrészpor, fahulladék és -maradék, amely nincs labdacs (pellet), brikett, hasáb vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva) |

440320 | Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán durván faragva is: festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerekkel kezelt fa kivételével |

ex44041000 | Abroncsfa; hasított karó; cölöp; cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve |

44061000 | Vasúti vagy villamos vasúti talpfa nem impregnált |

ex440710 | Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, amely nincs gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák, lapok, lécek |

ex441510 | Láda, doboz, rekesz, dob |

ex441520 | Rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólap keret: olyan rakodólapok keretezett és más szállítólap kivételével, amelyek megfelelnek az "UIC raklapokra" előírt normáknak, és ennek megfelelően vannak megjelölve |

1.11. Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérge.

2. Olyan termelők által előállított növények, növényi termékek és egyéb áruk, akik jogosultak a növénytermesztéssel – a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és készített növények, növényi termékek és egyéb áruk kivételével – hivatásszerűen foglalkozó személyek felé történő előállítási és értékesítési tevékenységre, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatósági szervei biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk előállítása más termékekétől egyértelműen elkülönítve történik.

2.1. A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a magvak, hagymagumók és gumós gyökerek kivételével, és az ültetésre szánt Euphorbia pulcherrima Willd. növények, a vetőmag kivételével.

B. RÉSZ NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK, AMELYEK AZ A. RÉSZBEN EMLÍTETTEKEN KÍVÜLI TERÜLETEKRŐL SZÁRMAZNAK

I. Növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek az egész Közösségre nézve jelentőséggel bíró károsító szervezetek lehetséges hordozói

1. Az alábbi ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével, de beleértve az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp., az Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale; a Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. és a Phaseolus L. magvait.

2. Az alábbi növények részei, a termések és a vetőmag kivételével:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- tűlevelűek (Coniferales),

- észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh.,

- nem európai országokból származó Prunus L.

3. Az alábbi növények termése:

- a Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik,

- a nem európai országokból származó Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., és Vaccinium L.

4. A Solanum tuberosum L. gumói.

5. Az alábbiak hántolt fakérge:

- tűlevelűek (Coniferales),

- az Acer saccharum Marsh, Populus L., és Quercus L. a Quercus suber L. kivételével.

6. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti fa, ha

a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték:

- Castanea Mill.,

- az észak-amerikai országokból származó Castanea Mill., Quercus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,

- Platanus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,

- a nem európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales), a Pinus L. kivételével, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,

- Pinus L., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,

- az amerikai földrész országaiból származó Populus L.,

- az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát;

és

b) ha az megfelel a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének II. részében meghatározott alábbi leírások valamelyikének:

KN-kód | Leírás |

44011000 | Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában |

ex44012100 | Faforgács és hasonló részek: a nem európai országokból származó tűlevelű fából |

440122 | Faforgács és hasonló részek: másféle fából |

ex440130 | Fűrészpor, fahulladék és -maradék, amely nincs labdacs (pellet), brikett, hasáb vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva) |

ex440320 | Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán durván faragva is: festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerekkel kezelt nem európai országokból származó tűlevelűek kivételével |

44039100 | Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán faragva is: festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerekkel kezelt fa kivételéveltölgyfából (Quercus spp.) |

440399 | Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán faragva is: festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerekkel kezelt fa kivételévela tűlevelűek, a tölgyfa (Quercus spp.) vagy a bükkfa (Fagus spp.) kivételével |

ex44041000 | Abroncsfa; hasított karó; cölöp; cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve: nem európai országokból származó tűlevelűek |

ex44042000 | Abroncsfa; hasított karó; cölöp; cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve: nem tűlevelű fából |

44061000 | Vasúti vagy villamos vasúti talpfa nem impregnált |

ex440710 | Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, amely nincs gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák, lapok, lécek: nem európai országokból származó tűlevelű fából |

ex440791 | Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, amely nincs gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák, lapok, lécek: tölgyfából (Quercus spp.) |

ex440799 | Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, amely nincs gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák, lapok, lécek: tűlevelű fából, trópusi fából, tölgyfából (Quercus spp.) vagy bükkfából készültek (Fagus spp.) kivételével |

ex441510 | Nem európai országokból származó fából készült láda, doboz, rekesz, dob |

ex441520 | Nem európai országokból származó fából készült rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólap keret |

ex441600 | Tölgyfából (Quercus spp.) készült hordó, a hordódongát is beleértve |

A rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólap keret (KN-kód: ex441520) szintén mentesül, ha megfelel az "UIC szállító deszkára" előírt normáknak, és ennek megfelelően van megjelölve.

7. a) Talaj vagy termesztőközeg, amely teljes egészében vagy részben talajból vagy szilárd szerves anyagokból – például növényi részekből, tőzeget vagy fakérget is magában foglaló humuszból áll, a teljes egészében tőzegből álló kivételével.

b) Növényekhez tapadt vagy azokhoz tartozó, teljes egészében vagy részben az a) pontban meghatározott anyagból, vagy teljes egészében vagy részben tőzegből, vagy a növények életképességének megőrzésére szánt bármilyen szilárd anyagból álló, Törökországból, Fehéroroszországból, Észtországból, Lettországból, Litvániából, Moldovából, Oroszországból, Ukrajnából, és Cipruson, Egyiptomon, Izraelen, Líbián, Máltán, Marokkón és Tunézián kívüli nem európai országokból származó talaj és termesztőközeg.

8. Az Afganisztánból, Indiából, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale fajokba tartozó magvak.

II. Növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek bizonyos védett övezetekre nézve jelentőséggel bíró károsító szervezetek lehetséges hordozói

Az I. részben felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk sérelme nélkül.

1. Állatok takarmányozására vagy ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények.

2. Répáról (Beta vulgaris L.) származó talaj és nem sterilizált hulladék.

3. A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és a Stranvaesia Lindl. megporzására szolgáló élő pollen.

4. A Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. kivételével, és a Stranvaesia Lindl. növények részei, a termés és a vetőmag kivételével.

5. A Dolichos Jacq., a Magnifera spp., a Beta vulgaris L. és a Phaseolus vulgaris L. vetőmagjai.

6. A Gossypium spp. magja és termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot.

7. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti faanyag, ha

a) azt teljes egészében vagy részben európai harmadik országokból származó tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, a Pinus L. kivételével; és

b) ha az megfelel a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete II. részében meghatározott alábbi leírások valamelyikének:

KN-kód | Leírás |

44011000 | Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában |

44012100 | Faforgács és hasonló részek |

ex440130 | Fűrészpor, fahulladék és -maradék, amely nincs labdacs (pellet), brikett, hasáb vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva) |

440320 | Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán durván faragva is: festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerekkel kezeltek kivételével |

ex44041000 | Abroncsfa; hasított karó; cölöp; cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve |

44061000 | Vasúti vagy villamos vasúti talpfa nem impregnált |

ex440710 | Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, amely nincs gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva, különösen gerendák, pallók, furnérprizmák, lapok, lécek |

441510 | Láda, doboz, rekesz, dob |

441520 | Rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólap keret |

A rakodólap, a keretezett és más szállítólap, rakodólap keret (KN-kód: ex441520) szintén mentesül, ha megfelel az "UIC szállító deszkára" előírt normáknak, és ennek megfelelően van megjelölve.

8. Eucalyptus l’Hérit növények részei.

[1] HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a Bizottság 2626/1999/EK rendeletével (HL L 321., 1999.12.14., 3. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK, AMELYEKRE KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK ALKALMAZHATÓK

1. Gabonafélék és származékaik.

2. Szárított hüvelyes növények.

3. Maniókagumók és származékaik.

4. Növényi olajok gyártása során keletkező maradékanyagok.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

BIZONYÍTVÁNYMINTÁK

A következő bizonyítványmintákat az alábbiakra tekintettel kell meghatározni:

- a szöveg,

- a forma,

- a rovatok elrendezése és mérete,

- a papír színe és a nyomtatás színe.

A. Növény-egészségügyi bizonyítványminta

+++++ TIFF +++++

B. Reexport növény-egészségügyi bizonyítványminta

+++++ TIFF +++++

C. Magyarázó jegyzetek

1. 2. rovat

A bizonyítványokon feltüntetett hivatkozási szám az alábbiakból tevődik össze:

- "EK",

- a tagállam kezdőbetűje (kezdőbetűi),

- az egyes bizonyítványok azonosító jele, amely számokból vagy betűk és számok kombinációjából áll; a betűk az érintett tagállam olyan megyéjét, körzetét stb. jelentik, ahol a bizonyítványt kiadják.

2. Számozatlan rovat

E rovat kizárólag hatósági használatra van fenntartva.

3. 8. rovat

A "csomagok leírása" a csomagok típusának jelölését jelenti.

4. 9. rovat

A mennyiséget számmal vagy súllyal kell kifejezni.

5. 11. rovat

Ha a további bejelentésekhez rendelkezésre álló hely nem elegendő, a szöveget az űrlap hátoldalán kell folytatni.

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS ANNAK KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSAI

(a 27. cikkben említettek szerint)

A Tanács 77/93/EGK irányelve (HL L 26., 1977.1.31., 20. o.) | a 19. cikk kivételével |

A Tanács 80/392/EGK irányelve (HL L 100., 1980.4.17., 32. o.) | |

A Tanács 80/393/EGK irányelve (HL L 100., 1980.4.17., 35. o.) | |

A Tanács 81/7/EGK irányelve (HL L 14., 1981.1.16., 23. o.) | |

A Tanács 84/378/EGK irányelve (HL L 207., 1984.8.2., 1. o.) | |

A Tanács 85/173/EGK irányelve (HL L 65., 1985.3.6., 23. o.) | |

A Tanács 85/574/EGK irányelve (HL L 372., 1985.12.31., 25. o.) | |

A Bizottság 86/545/EGK irányelve (HL L 323., 1986.11.18., 14. o.) | |

A Bizottság 86/546/EGK irányelve (HL L 323., 1986.11.18., 16. o.) | |

A Bizottság 86/547/EGK irányelve (HL L 323., 1986.11.18., 21. o.) | |

A Tanács 86/651/EGK irányelve (HL L 382., 1986.12.31., 13. o.) | |

A Tanács 87/298/EGK irányelve (HL L 151., 1987.6.11., 1. o.) | |

A Bizottság 88/271/EGK irányelve (HL L 116., 1988.5.4., 13. o.) | |

A Bizottság 88/272/EGK irányelve (HL L 116., 1988.5.4., 19. o.) | |

A Bizottság 88/430/EGK irányelve (HL L 208., 1988.8.2., 36. o.) | |

A Tanács 88/572/EGK irányelve (HL L 313., 1988.11.19., 39. o.) | |

A Tanács 89/359/EGK irányelve (HL L 153., 1989.6.16., 28. o.) | |

A Tanács 89/439/EGK irányelve (HL L 212., 1989.7.22., 106. o.) | |

A Tanács 90/168/EGK irányelve (HL L 92., 1990.4.7., 49. o.) | |

A Bizottság 90/490/EGK irányelve (HL L 271., 1990.10.3., 28. o.) | |

A Bizottság 90/506/EGK irányelve (HL L 282., 1990.10.13., 67. o.) | |

A Tanács 90/654/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.) | csak az I. melléklet 2. pontjára vonatkozik |

A Bizottság 91/27/EGK irányelve (HL L 16., 1991.1.22., 29. o.) | |

A Tanács 91/683/EGK irányelve (HL L 376., 1991.12.31., 29. o.) | |

A Bizottság 92/10/EGK irányelve (HL L 70., 1992.3.17., 27. o.) | |

A Tanács 92/98/EGK irányelve (HL L 352., 1992.12.2., 1. o.) | |

A Tanács 92/103/EGK irányelve (HL L 363., 1992.12.11., 1. o.) | |

A Tanács 93/19/EGK irányelve (HL L 96., 1993.4.22., 33. o.) | |

A Bizottság 93/110/EK irányelve (HL L 303., 1993.12.10., 19. o.) | |

A Tanács 94/13/EK irányelve (HL L 92., 1994.4.9., 27. o.) | |

A Bizottság 95/4/EK irányelve (HL L 44., 1995.2.28., 56. o.) | |

A Bizottság 95/41/EK irányelve (HL L 182., 1995.8.2., 17. o.) | |

A Bizottság 95/66/EK irányelve (HL L 308., 1995.12.21., 77. o.) | |

A Bizottság 96/14/EK irányelve (HL L 68., 1996.3.19., 24. o.) | |

A Bizottság 96/78/EK irányelve (HL L 321., 1996.12.12., 20. o.) | |

A Tanács 97/3/EK irányelve (HL L 27., 1997.1.30., 30. o.) | |

A Bizottság 97/14/EK irányelve (HL L 87., 1997.4.2., 17. o.) | |

A Bizottság 98/1/EK irányelve (HL L 15., 1998.1.21., 26. o.) | |

A Bizottság 98/2/EK irányelve (HL L 15., 1998.1.21., 34. o.) | |

A Bizottság 1999/53/EK irányelve (HL L 142., 1999.6.5., 29. o.) | |

B. RÉSZ

A FELCSERÉLÉS ÉS/VAGY VÉGREHAJTÁS HATÁRIDEJE

Irányelv | Felcserélési határidő | Végrehajtási határidő |

77/93/EGK | 1980.12.23. (11. cikk (3)) 1980.5.1. (egyéb rendelkezések) | |

80/392/EGK | 1980.5.1. | |

80/393/EGK | 1983.1.1. (4. cikk (11)) 1980.5.1. (egyéb rendelkezések) | |

81/7/EGK | 1981.1.1. (1. cikk (1)) 1983.1.1. (1. cikk (2) a), (3) a), (3) b), (4) a), (4) b)) 1983.1.1. (egyéb rendelkezések) | |

84/378/EGK | 1985.7.1. | |

85/173/EGK | | 1983.1.1. |

85/574/EGK | 1987.1.1. | |

86/545/EGK | 1987.1.1. | |

86/546/EGK | | |

86/547/EGK | | 1989.12.31-ig alkalmazható |

86/651/EGK | 1987.3.1. | |

87/298/EGK | 1987.7.1. | |

88/271/EGK | 1989.1.1. | |

88/272/EGK | | 1989.12.31-ig alkalmazható |

88/430/EGK | 1989.1.1. | |

88/572/EGK | 1989.1.1. | |

89/359/EGK | | |

89/439/EGK | 1990.1.1. | |

90/168/EGK | 1991.1.1. | |

90/490/EGK | 1991.1.1. | |

90/506/EGK | 1991.1.1. | |

90/654/EGK | | |

91/27/EGK | 1991.4.1. | |

91/683/EGK | 1993.6.1. | |

92/10/EGK | 1992.6.30. | |

92/98/EGK | 1993.5.16. | |

92/103/EGK | 1993.5.16. | |

93/19/EGK | 1993.6.1. | |

93/110/EK | 1993.12.15. | |

94/13/EK | 1995.1.1. | |

95/4/EK | 1995.4.1. | |

95/41/EK | 1995.7.1. | |

95/66/EK | 1996.1.1. | |

96/14/EK | 1996.4.1. | |

96/78/EK | 1997.1.1. | |

97/3/EK | 1998.4.1. | |

97/14/EK | 1997.5.1. | |

98/1/EK | 1998.5.1. | |

98/2/EK | 1998.5.1. | |

1999/53/EK | 1999.7.15. | |

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 77/93/EGK irányelv | Ezen irányelv |

1. cikk (1) bekezdés | 1. cikk (1) bekezdés, 1. albekezdés |

1. cikk (2) bekezdés | 1. cikk (3) bekezdés |

1. cikk (3) bekezdés | 1. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés b) pont |

1. cikk (3a) bekezdés | 1. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés c) pont |

1. cikk (4) bekezdés | 1. cikk (2) bekezdés |

1. cikk (5) bekezdés | 1. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés a) pont |

1. cikk (6) bekezdés | 1. cikk (4) bekezdés |

1. cikk (7) bekezdés | 1. cikk (5) bekezdés |

1. cikk (8) bekezdés | 1. cikk (6) bekezdés |

2. cikk (1) bekezdés a) pont | 2. cikk (1) bekezdés a) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont | 2. cikk (1) bekezdés b) pont |

2. cikk (1) bekezdés c) pont | 2. cikk (1) bekezdés c) pont |

2. cikk (1) bekezdés d) pont | 2. cikk (1) bekezdés d) pont |

2. cikk (1) bekezdés e) pont | 2. cikk (1) bekezdés e) pont |

2. cikk (1) bekezdés f) pont | 2. cikk (1) bekezdés f) pont |

2. cikk (1) bekezdés g) pont a) alpont | 2. cikk (1) bekezdés g) pont i. alpont |

2. cikk (1) bekezdés g) pont b) alpont | 2. cikk (1) bekezdés g) pont ii. alpont |

2. cikk (1) bekezdés h) pont | 2. cikk (1) bekezdés h) pont |

2. cikk (1) bekezdés i) pont | 2. cikk (1) bekezdés i) pont |

2. cikk (2) bekezdés | 2. cikk (2) bekezdés |

3. cikk (1)–(6) bekezdés | 3. cikk (1)–(6) bekezdés |

3. cikk (7) bekezdés a) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 1. albekezdés |

3. cikk (7) bekezdés a) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 1. albekezdés a) pont |

3. cikk (7) bekezdés b) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 1. albekezdés b) pont |

3. cikk (7) bekezdés c) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 1. albekezdés c) pont |

3. cikk (7) bekezdés d) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 2. albekezdés |

3. cikk (7) bekezdés e) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 3. albekezdés |

3. cikk (7) bekezdés f) pont | 3. cikk (7) bekezdés, 4. albekezdés |

4. cikk (1) bekezdés | 4. cikk (1) bekezdés |

4. cikk (2) bekezdés a) pont | 4. cikk (2) bekezdés |

4. cikk (2) bekezdés b) pont | – |

4. cikk (3), (4) és (5) bekezdés | 4. cikk (3), (4) és (5) bekezdés |

4. cikk (6) bekezdés a) pont | 4. cikk (6) bekezdés, 1. albekezdés |

4. cikk (6) bekezdés b) pont | 4. cikk (6) bekezdés, 2. albekezdés |

4. cikk (6) bekezdés c) pont | 4. cikk (6) bekezdés, 3. albekezdés |

5. cikk (1)–(5) bekezdés | 5. cikk (1)–(5) bekezdés |

5. cikk (6) bekezdés a) pont | 5. cikk (6) bekezdés, 1. albekezdés |

5. cikk (6) bekezdés b) pont | 5. cikk (6) bekezdés, 2. albekezdés |

5. cikk (6) bekezdés c) pont | 5. cikk (6) bekezdés, 3. albekezdés |

6. cikk (1) bekezdés | 6. cikk (1) bekezdés |

6. cikk (1) bekezdés a) pont | 6. cikk (2) bekezdés |

6. cikk (2) bekezdés | 6. cikk (3) bekezdés |

6. cikk (3) bekezdés | 6. cikk (4) bekezdés |

6. cikk (4) bekezdés | 6. cikk (5) bekezdés |

6. cikk (5) bekezdés | 6. cikk (6) bekezdés |

6. cikk (6) bekezdés | 6. cikk (7) bekezdés |

6. cikk (7) bekezdés | 6. cikk (8) bekezdés |

6. cikk (8) bekezdés | 6. cikk (9) bekezdés |

6. cikk (9) bekezdés | – |

7. cikk (1) bekezdés, 1. albekezdés | 7. cikk (1) bekezdés, 1. albekezdés |

7. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés | 7. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés |

7. cikk (1) bekezdés, 3. albekezdés | – |

7. cikk (2) bekezdés | 7. cikk (2) bekezdés |

7. cikk (3) bekezdés | 7. cikk (3) bekezdés |

8. cikk (1) bekezdés | 8. cikk (1) bekezdés |

8. cikk (2) bekezdés, 1. albekezdés | 8. cikk (2) bekezdés, 1. albekezdés |

8. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés | 8. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés |

8. cikk (2) bekezdés, 3. albekezdés | – |

8. cikk (3) bekezdés | 8. cikk (3) bekezdés |

9. cikk | 9. cikk |

10. cikk (1) bekezdés | 10. cikk (1) bekezdés |

10. cikk (2) bekezdés a) pont | 10. cikk (1) bekezdés, 1. albekezdés |

10. cikk (2) bekezdés b) pont | 10. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés |

10. cikk (2) bekezdés c) pont | 10. cikk (1) bekezdés, 3. albekezdés |

10. cikk (3) bekezdés | 10. cikk (3) bekezdés |

10. cikk (4) bekezdés | 10. cikk (4) bekezdés |

10. cikk (5) bekezdés | – |

10a. cikk | 11. cikk |

11. cikk (1) bekezdés | – |

11. cikk (2) bekezdés | 12. cikk (1) bekezdés |

11. cikk (3) bekezdés | – |

11. cikk (3a) bekezdés | – |

11. cikk (4) bekezdés | 12. cikk (2) bekezdés |

11. cikk (5) bekezdés | 12. cikk (3) bekezdés |

11. cikk (6) bekezdés | 12. cikk (4) bekezdés |

11. cikk (7) bekezdés | 12. cikk (5) bekezdés |

11. cikk (8) bekezdés | 12. cikk (6) bekezdés |

11. cikk (9) bekezdés | 12. cikk (7) bekezdés |

11. cikk (10) bekezdés | 12. cikk (8) bekezdés |

12. cikk (1) bekezdés | 13. cikk (1) bekezdés |

12. cikk (2) bekezdés | 13. cikk (2) bekezdés |

12. cikk (3) bekezdés | – |

12. cikk (3a) bekezdés | 13. cikk (3) bekezdés |

12. cikk (3b) bekezdés | 13. cikk (4) bekezdés |

12. cikk (3c) bekezdés | 13. cikk (5) bekezdés |

12. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont | 13. cikk (6) bekezdés, 1. albekezdés |

12. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont | 13. cikk (6) bekezdés, 2. albekezdés |

12. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont | 13. cikk (6) bekezdés, 3. albekezdés |

12. cikk (4) bekezdés | – |

12. cikk (5) bekezdés | 13. cikk (7) bekezdés |

12. cikk (6) bekezdés | 13. cikk (8) bekezdés |

12. cikk (6a) bekezdés | 13. cikk (9) bekezdés |

12. cikk (7) bekezdés | 13. cikk (10) bekezdés |

12. cikk (8) bekezdés | 13. cikk (11) bekezdés |

13. cikk (1) bekezdés | 14. cikk (1) bekezdés |

13. cikk (2) bekezdés | 14. cikk (2) bekezdés |

13. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés | 14. cikk (2) bekezdés a) pont |

13. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, első francia albekezdés | 14. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont |

13. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, második francia albekezdés | 14. cikk (2) bekezdés a) pont ii. alpont |

13. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, harmadik francia albekezdés | 14. cikk (2) bekezdés a) pont iii. alpont |

13. cikk (2) bekezdés, második francia bekezdés | 14. cikk (2) bekezdés b) pont |

13. cikk (2) bekezdés, második francia bekezdés, első francia albekezdés | 14. cikk (2) bekezdés b) pont i. alpont |

13. cikk (2) bekezdés, második francia bekezdés, második francia albekezdés | 14. cikk (2) bekezdés b) pont ii. alpont |

13. cikk (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés | 14. cikk (2) bekezdés c) pont |

13. cikk (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés | 14. cikk (2) bekezdés d) pont |

14. cikk | 15. cikk |

15. cikk (1) bekezdés | 16. cikk (1) bekezdés |

15. cikk (2) bekezdés a) pont | 16. cikk (2) bekezdés, 1. albekezdés |

15. cikk (2) bekezdés b) pont | 16. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés |

15. cikk (2) bekezdés c) pont | 16. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés |

15. cikk (3) bekezdés | 16. cikk (3) bekezdés |

15. cikk (4) bekezdés | 16. cikk (4) bekezdés |

16. cikk | 17. cikk |

16a. cikk | 18. cikk |

17. cikk | 19. cikk |

18. cikk | 20. cikk |

19. cikk | – |

19a. cikk (1) bekezdés | 21. cikk (1) bekezdés |

19a. cikk (2) bekezdés | 21. cikk (2) bekezdés |

19a. cikk (3) bekezdés | 21. cikk (3) bekezdés |

19a. cikk (4) bekezdés | 21. cikk (4) bekezdés |

19a. cikk (5) bekezdés a) pont | 21. cikk (5) bekezdés, 1. albekezdés |

19a. cikk (5) bekezdés b) pont | 21. cikk (5) bekezdés, 2. albekezdés |

19a. cikk (5) bekezdés c) pont | 21. cikk (5) bekezdés, 3. albekezdés |

19a. cikk (5) bekezdés d) pont | 21. cikk (5) bekezdés, 4. albekezdés |

19a. cikk (6) bekezdés | 21. cikk (6) bekezdés |

19a. cikk (7) bekezdés | 21. cikk (7) bekezdés |

19a. cikk (8) bekezdés | 21. cikk (8) bekezdés |

19b. cikk | 22. cikk |

19c. cikk (1) bekezdés | 23. cikk (1) bekezdés |

19c. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés | 23. cikk (2) bekezdés a) pont |

19c. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, első francia albekezdés | 23. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont |

19c. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, második francia albekezdés | 23. cikk (2) bekezdés a) pont ii. alpont |

19c. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, harmadik francia albekezdés | 23. cikk (2) bekezdés a) pont iii. alpont |

19c. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés, negyedik francia albekezdés | 23. cikk (2) bekezdés a) pont iv. alpont |

19c. cikk (2) bekezdés, második francia bekezdés | 23. cikk (2) bekezdés b) pont |

19c. cikk (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés | 23. cikk (2) bekezdés c) pont |

19c. cikk (3) bekezdés | 23. cikk (3) bekezdés |

19c. cikk (4) bekezdés | 23. cikk (4) bekezdés |

19c. cikk (5) bekezdés | 23. cikk (5) bekezdés |

19c. cikk (6) bekezdés | 23. cikk (6) bekezdés |

19c. cikk (7) bekezdés | 23. cikk (7) bekezdés |

19c. cikk (8) bekezdés | 23. cikk (8) bekezdés |

19c. cikk (9) bekezdés | 23. cikk (9) bekezdés |

19c. cikk (10) bekezdés, 1. albekezdés, első francia bekezdés | 23. cikk (10) bekezdés, 1. albekezdés a) pont |

19c. cikk (10) bekezdés, 1. albekezdés, első francia albekezdés | 23. cikk (10) bekezdés, 1. albekezdés a) pont i. alpont |

19c. cikk (10) bekezdés, 1. albekezdés, második francia albekezdés | 23. cikk (10) bekezdés, 1. albekezdés a) pont ii. alpont |

19c. cikk (10) bekezdés, 2. albekezdés | 23. cikk (10) bekezdés, 2. albekezdés |

19c. cikk (10) bekezdés, 3. albekezdés | 23. cikk (10) bekezdés, 3. albekezdés |

19d. cikk | 24. cikk |

– | 25. cikk |

– | 26. cikk |

20. cikk | – |

– | 27. cikk |

– | 28. cikk |

– | 29. cikk |

I. melléklet, A. rész | I. melléklet, A. rész |

I. melléklet, B. rész a) pont (1) alpont | I. melléklet, B. rész a) pont 1. alpont |

I. melléklet, B. rész a) pont (1) alpont a) | I. melléklet, B. rész a) pont 2. alpont |

I. melléklet, B. rész a) pont (2) alpont | I. melléklet, B. rész a) pont 3. alpont |

I. melléklet, B. rész d) pont | I. melléklet, B. rész b) pont |

II. melléklet, A. rész, I. szakasz | II. melléklet, A. rész, I. szakasz |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz a) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz a) pont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (1) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 1. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (2) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 2. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (3) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 3. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (4) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 4. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (5) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 5. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (7) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 6. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (8) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 7. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (9) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 8. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (10) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 9. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (11) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 10. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) (12) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz b) pont 11. alpont |

II. melléklet, A. rész, II. szakasz c) | II. melléklet, A. rész, II. szakasz c) pont |

II. melléklet, A. rész, I. szakasz d) | II. melléklet, A. rész, I. szakasz d) pont |

II. melléklet, B. rész | II. melléklet, B. rész |

III. melléklet | III. melléklet |

IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 1.1.–16.3. pont | IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 1.1.–16.3. pont |

IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 16.3a. pont | IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 16.4. pont |

IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 16.4. pont | IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 16.5. pont |

IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 17–54. pont | IV. melléklet, A. rész, I. szakasz, 17–54. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 1–16. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 1–16. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 17. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.1. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.1. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.2. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.2. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.3. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.3. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.4. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.4. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.5. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.5. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.6. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.6. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19.7. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 18.7. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 20. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 19. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 21. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 20. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 22.1. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 21.1. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 22.2. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 21.2. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 23. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 22. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 24. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 23. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 25. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 24. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 26. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 25. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 27. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 26. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 27.1. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 26.1. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 28. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 27. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 29.1. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 28.1. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 29.2. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 28.2. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 30. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 29. pont |

IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 31.1. pont | IV. melléklet, A. rész, II. szakasz, 30.1. pont |

IV. melléklet, B. rész | IV. melléklet, B. rész |

V. melléklet | V. melléklet |

VII. melléklet | VI. melléklet |

VIII. melléklet | VII. melléklet |

– | VIII. melléklet |

– | IX. melléklet |

--------------------------------------------------

Top