EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0014

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

OJ L 162, 3.7.2000, p. 1–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 145 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 145 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 53 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/14/oj

32000L0014

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

Hivatalos Lap L 162 , 03/07/2000 o. 0001 - 0078
CS.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
ET.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
HU.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
LT.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
LV.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
MT.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
PL.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
SK.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364
SL.ES fejezet 13 kötet 25 o. 287 - 364


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve

(2000. május 8.)

a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A belső piac keretein belül közelíteni kell a szabadban használatos berendezések zajkibocsátására vonatkozó követelményeket az ilyen berendezések szabad mozgása akadályainak felszámolása érdekében. Az ilyen berendezések engedélyezett zajszintjének csökkentése védi az egészséget és a polgárok jólétét, valamint óvja a környezetet. A nyilvánosság számára is biztosítani kell az ilyen berendezések által kibocsátott zajról szóló információkat.

(2) A kültéri berendezések által kibocsátott zajjal kapcsolatos közösségi jogalkotás a mai napig a következő kilenc irányelvből áll, amelyek néhány építőgép- és fűnyírógéptípusra terjednek ki: az építési munkagépek és felszerelések zajkibocsátásának meghatározására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1978. december 19-i 79/113/EGK tanácsi irányelve [4], az építési munkagépekkel és felszerelésekkel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/532/EGK tanácsi irányelv [5], a kompresszorok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/533/EGK tanácsi irányelv [6], a toronydaruk megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/534/EGK tanácsi irányelv [7], a hegesztőgenerátorok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/535/EGK tanácsi irányelv [8], a villamos energiát szolgáltató generátorok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/536/EGK tanácsi irányelv [9], a motoros kézi betontörők és légkalapácsok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/537/EGK tanácsi irányelv [10], a fűnyírók megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/538/EGK tanácsi irányelv [11], és a hidraulikus kotrógépek, kábelkotrógépek, földtoló gépek, rakodógépek és kotró-rakodó gépek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló, 1986. december 22-i 86/662/EGK irányelv földtoló [12] által kibocsátott zaj korlátozásáról, a továbbiakban mint "a meglévő irányelvek"; ezen irányelvek határozzák meg a megengedhető zajszintekre, zajmérési szabályokra, jelölésekre és megfelelésértékelési eljárásokra vonatkozó követelményeket külön minden egyes berendezéstípusra. Ezt a jogi szabályozást egyszerűsíteni szükséges és egységes keretet kell létrehozni a kültéri berendezések által kibocsátott zaj csökkentésére vonatkozó jogszabályok alapján.

(3) Ezen irányelv a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalásban [13] meghatározott elveken és fogalmakon alapul. A megfelelésértékelés különböző fázisaira vonatkozó modulokról és a CE megfelelőségi jelölés használatára és rögzítésére vonatkozó szabályokról szóló 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi irányelv a fent említett elveken további fejlesztéseket hajtott végre, amely szabályokat a műszaki harmonizációra vonatkozó irányelvekben [14] szándékoznak felhasználni.

(4) Az 1993. február 1-jei állásfoglaláshoz [15] csatolt ötödik környezetvédelmi cselekvési program a zajt úgy határozza meg, mint az egyik legnyomasztóbb környezeti problémát a városi területeken, és meghatározza a különböző zajforrásokkal kapcsolatos cselekvések végrehajtásának szükségességét.

(5) "A jövő zajpolitikája" című Zöld könyvében a Bizottság úgy határozza meg a környezetben lévő zajt, mint Európa egyik fő helyi környezeti problémáját, és kifejezte azon szándékát, hogy javaslatot tegyen egy keretirányelvre a szabadban használatos berendezések zajkibocsátásának szabályozása érdekében.

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az irányelv hatálya alá tartozó berendezések megfelelnek az irányelv követelményeinek, a tagállamokban történő forgalomba hozatal vagy használatba vétel során. Azokat a követelményeket, amelyek a dolgozókat védik a szabadban használatos berendezések használatának szabályozásával, ez az irányelv nem befolyásolja.

(7) A tagállamok saját területükön nem tiltják, korlátozzák vagy akadályozzák azon berendezés forgalomba hozatalát vagy használatba vételét, amely megfelel ezen irányelv követelményeinek, viseli a CE megfelelőségi jelet és a garantált hangteljesítményszintet, és amelyhez mellékelték az EK megfelelőségi nyilatkozatot.

(8) A gyártó, vagy annak Közösségben letelepedett meghatalmazottja felelős annak biztosításáért, hogy a berendezés megfelel az irányelv rendelkezéseinek és minden rá vonatkozó irányelvnek. A gyártó, vagy annak Közösségben letelepedett meghatalmazottja rögzíti a CE megfelelőségi jelölést és a garantált hangteljesítmény jelzését a berendezésen, és biztosítja, hogy a berendezéshez mellékeljenek egy EK megfelelőségi nyilatkozatot annak igazolására, hogy ezáltal a berendezés megfelel az irányelv rendelkezéseinek és más vonatkozó irányelveknek.

(9) A tagállamok – amennyiben szükséges, más tagállamokkal együttműködve – megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a nem megfelelő berendezések a jövőben az előírásoknak megfeleljenek, ellenkező esetben kivonják azokat a forgalomból. Az irányelv célkitűzéseinek teljesítéséhez nélkülözhetetlen az irányelv teljes végrehajtása és alkalmazása. Szükség van a szorosabb együttműködésre a piacfelügyelet terén, folyamatos információcsere segítségével. Erre egy bizottságot kell létrehozni.

(10) Alapvető fontosságú, hogy a berendezésen feltüntessék a kültéri használat esetén jelentkező garantált hangteljesítményszintet azért, hogy lehetővé tegyék a fogyasztó és a felhasználó számára a berendezés ezen adatok ismeretében történő választását, és azért, mert ez a helyi és nemzeti szinten elfogadásra kerülő gazdasági intézkedések és felhasználási szabályok alapja. E jelöléseknek világosnak és félreérthetetlennek kell lenniük. A megjelölt értékekért a gyártó szavatol. Helyénvaló, hogy a zajkibocsátás jelzése garantált hangteljesítményszint formájában együtt szerepeljen a CE-jelöléssel. Egy egységesített, rögzített eljárás a zajkibocsátási szintek megbízható jelölésének elengedhetetlen feltétele.

(11) A kompresszorokra, toronydarukra, hegesztő- és áramgenerátorokra, betontörő gépekre és törőkalapácsokra vonatkozó hatályos irányelvek megkövetelik a Bizottságtól, hogy javaslatokat nyújtson be a megengedhető zajszintek csökkentése érdekében. Néhány más, kültéri berendezésre (pl. talajnyesők, rakodó típusú talajdöngölő gépek, dömperek, robbanómotoros ellensúllyal ellátott targoncák, mobil daruk, építőipari emelőgépek, építőipari csörlős emelők, döngölőgépek, útburkolatrakó gépek és hidraulikus döngölőgépek) rendelkezésre áll zajcsökkentő technológia, de ezt általában nem alkalmazzák. Felmérések azt mutatják, hogy a jelenleg piacon található kültéri berendezések zajkibocsátási értékei több mint 10 dB-lel is eltérhetnek egymástól. Helyénvaló tehát a berendezések zajkibocsátásának a piacon lévő jobb, alacsonyabb zajteljesítményű gépek zajszintjére való korlátozását két szakaszban végrehajtani, hogy azon gyártóknak, akik még nem felelnek meg a követelményeknek, berendezéseik szigorúbb határértékekhez való hozzáigazítására elegendő időt hagyjanak.

(12) Különféle megfelelésértékelési eljárást kell alkalmazni a különböző kategóriájú berendezésekre. A 93/465/EGK határozat különböző modulok használatát javasolja a megfelelésértékelési eljárások céljára. Azokra a berendezésekre, amelyek megengedhető hangteljesítményét is előírják, azon eljárás tekinthető megfelelőnek, amely egy kinevezett szerv bevonásából áll, amely szerv a tervezés és gyártás fázisában vizsgálja meg az irányelv rendelkezéseinek való megfelelést. Saját igazolás megfelelőnek tekinthető azoknál a berendezéseknél, amelyekre csak zajszint-feltüntetési kötelezettség vonatkozik. A folyamatos ellenőrzés (monitoring) elkerülhetetlen.

(13) A kinevezett szervek által használt műszaki és adminisztratív szabványértékek az egész Közösségben ugyanazok. Ez csak kötelező minimumkövetelmények felállításával érhető el.

(14) A zajértékekre vonatkozó adatok összegyűjtése elengedhetetlen, mivel alapul szolgál a tájékozott vásárlói választáshoz, a tagállamok és a Bizottság új technológiai fejlesztési felméréseihez, valamint a szükséges további jogalkotási tevékenységhez. E zajszintadatokat úgy gyűjtik össze, hogy elküldenek egy EK megfelelőségi nyilatkozat-másolatot a tagállamoknak és a Bizottságnak.

(15) Annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat az indokolatlanul magas zajhatásoktól, a tagállamoknak a Szerződés rendelkezéseivel összhangban korlátozniuk kell a berendezések környezetben történő használatát.

(16) A mérési módszerekre vonatkozó műszaki rendelkezéseket szükség szerint ki kell egészíteni, és a műszaki fejlődéshez, valamint az európai szabványosításban elért haladáshoz hozzá kell igazítani. Ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [16] összhangban kell elfogadni.

(17) Fontos, hogy alacsonyabb zajkibocsátási szintek vonatkozzanak a fűnyíró gépekre és gyepvágó gépekre/gyepszegélyvágó gépekre, amelyek változatlanok maradtak a 84/538/EGK irányelv elfogadása óta. Ahhoz, hogy iránymutatást kaphasson az ipar, a II. szakaszban jelzésértékű számokat kell bevezetni az alacsonyabb határértékekre vonatkozóan. A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz arról, hogy a műszaki fejlődés lehetővé teszi-e és milyen mértékben a fűnyíró gépekre és gyepvágó gépekre/gyepszegélyvágó gépekre vonatkozó határértékek csökkentését, és adott esetben javaslatot kell benyújtania az irányelv módosítására.

(18) Ezen irányelv a meglévő irányelvek helyébe lép; a meglévő irányelveket hatályon kívül kell helyezni ezen irányelv hatálybalépésével. Átmeneti időszakokra van szükség ahhoz, hogy lehetővé váljon a problémamentes áttérés a meglévő irányelvekről erre az irányelvre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Célkitűzések

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy harmonizálja a kültéri berendezések környezeti zajkibocsátásával kapcsolatos zajkibocsátási szabványokra, a megfelelésértékelési eljárásokra, a jelölésre, a műszaki dokumentálásra és az adatgyűjtésre vonatkozó tagállami jogszabályokat. Így hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, miközben védi az emberek egészségét és a jólétét.

2. cikk

Hatály

(1) Ezen irányelv a 12. és 13. cikkben felsorolt és az I. mellékletben meghatározott kültéri berendezésekre vonatkozik. Ezen irányelv csak azon berendezésekre terjed ki, amelyeket mint a célnak megfelelő használatra alkalmas egészet hoznak forgalomba és helyeznek üzembe. A nem gépi erejű tartozékok, amelyeket külön hoznak forgalomba vagy amelyeket külön helyeznek üzembe, nem tartoznak ide, kivéve a kézben tartott betontörőket, törőkalapácsokat és légkalapácsokat.

(2) Az irányelv hatálya nem terjed ki a következőkre:

- minden olyan berendezésre, amely közúton, vasúton, levegőben vagy vízi úton történő áruszállítás vagy személyszállítás céljára szolgál,

- olyan berendezésekre, amelyeket kifejezetten katonai, rendőrségi vagy mentőszolgálati helyzetekben szükséges szolgáltatások célokra terveztek.

3. cikk

Fogalommeghatározás

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "kültéri berendezés": minden olyan berendezés, amelyet a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. június 22-i 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [17] 1. cikkének (2) bekezdése határoz meg, amely vagy önjáró vagy mozgatható, függetlenül a meghajtó elem(ek)től, és amely típusa szerint szabadban történő felhasználás céljára szolgál, és amely hozzájárul a környezeti zajhatáshoz. A berendezés használatát olyan környezetben, ahol a hangátvitel nem vagy nem eléggé tompított (például sátrak alatt, eső elleni védelemre szolgáló tetők alatt vagy házak gerendái alatt kültéri használatnak kell tekinteni. A meghatározás olyan ipari vagy környezetvédelmi alkalmazásokhoz használt nem motoros meghajtású berendezésekre is vonatkozik, amelyeket típusuk szerint szabadban történő használatra szántak, és amelyek hozzájárulnak a környezeti zajhatáshoz. Minden ilyen típusú berendezés a továbbiakban mint "berendezés" szerepel;

b) "megfelelőségértékelési eljárás": az az V–VIII. mellékletben szabályozott eljárás, amely a 93/465/EGK határozaton alapul;

c) "jelölés": a 93/465/EGK határozatban megállapított CE-jelölés látható, olvasható és maradandó rögzítése a berendezésen, amely kiegészül a szavatolt hangteljesítményszint jelzésével;

d) "hangteljesítmény LWA": jelentése az A-hangteljesítményszint dB-ben 1 pW-ra vonatkoztatva, ahogy azt az EN ISO 3744: 1995 és EN ISO 3746: 1995-ben meghatározták;

e) "mért hangteljesítményszint": az a hangteljesítmény, amelyet a III. mellékletben meghatározott méréssel határoznak meg; a mért értékeket a típust képviselő egyetlen gépen vagy számos gép átlagából lehet meghatározni;

f) "garantált hangteljesítményszint": az a hangteljesítmény, amelyet a III. mellékletben megadott követelményekkel összhangban határoznak meg, és amely magába foglalja a különböző gyártásból és mérési módszerekből adódó bizonytalanságot is továbbá amelyet a gyártó vagy annak a közösségi illetőségű hivatalos képviselője megerősít, miszerint – az alkalmazott és műszaki dokumentációban említett műszaki eljárásokat figyelembe véve – a berendezés ezt az értéket nem lépi túl.

4. cikk

Forgalomba hozatal

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezések nem hozhatók forgalomba, illetve nem helyezhetők üzembe addig, amíg a gyártó vagy annak Közösségben letelepedett meghatalmazottja nem biztosítja, hogy:

- a berendezés megfelel az irányelv környezeti zajkibocsátásra vonatkozó követelményeinek,

- elvégezték a 14. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárást,

- a berendezésen rajta van a CE megfelelőségi jelölés és a garantált hangteljesítmény jelzése, és mellékelve van hozzá egy EK megfelelőségi nyilatkozat.

(2) Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazottja nem közösségi illetőségű, az irányelvben foglalt kötelezettségek bármely olyan személyre vonatkoznak, aki a berendezést a Közösségben hozza forgalomba vagy helyezi üzembe.

5. cikk

A piac felügyelete

(1) A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezések csak akkor legyenek forgalomba hozhatók vagy üzembe helyezhetők, ha megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek, viselik a CE-jelölést és a garantált hangteljesítmény jelzését, valamint mellékelve van hozzájuk egy EK megfelelőségi nyilatkozat.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai segítik egymást piacfelügyeleti kötelezettségeik teljesítésében.

6. cikk

Szabad mozgás

(1) A tagállamok nem tiltják meg, korlátozzák vagy akadályozzák saját területükön a 2. cikk (1) bekezdésében említett azon berendezések forgalmazását vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek, viselik a CE-jelölést és a garantált hangteljesítményszint jelzést, valamint mellékelték hozzá az EK megfelelőségi nyilatkozatot.

(2) Vásárokon, kiállításokon, bemutatókon és hasonló eseményeken a tagállamok nem akadályozzák meg a 2. cikk (1) bekezdésében említett azon berendezések bemutatását, amelyek nem felelnek meg az irányelv rendelkezéseinek, feltéve hogy egy látható jelölés világosan jelzi azt, hogy a berendezés nem megfelelő és nem hozható forgalomba, valamint nem helyezhető üzembe, amíg a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazottja nem biztosította a megfelelését. Az ilyen bemutatók során megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni a személyek védelmének garantálására.

7. cikk

A megfelelés vélelme

A tagállamok vélelmezik, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezés, amely viseli a CE-jelölést és a garantált hangteljesítményszint jelzését, valamint mellékelve van hozzá egy EK megfelelőségi nyilatkozat, megfelel az irányelv minden rendelkezésének.

8. cikk

EK megfelelőségi nyilatkozat

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezés gyártója vagy annak közösségi illetőségű meghatalmazottja – azért, hogy igazolja, hogy az adott berendezés megfelel az irányelv rendelkezéseinek – kiállít egy EK megfelelőségi nyilatkozatot minden gyártott berendezéstípusra; e megfelelőségi nyilatkozatnak a minimális tartalmát a II. melléklet határozza meg.

(2) Egy tagállam elvárhatja, hogy a megfelelőségi nyilatkozat a tagállam által meghatározott, hivatalos közösségi nyelven vagy nyelveken legyen elkészítve vagy arra/azokra le legyen fordítva, amikor a berendezést az ő területén forgalomba hozzák vagy üzembe helyezik.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésben említett berendezés gyártója vagy közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője a berendezés gyártásának befejezésétől számított 10 évig köteles megőrizni az EK megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, a műszaki dokumentációval együtt, amint azt az V. melléklet 3. pontja, a VI. melléklet 3. pontja, a VII. melléklet 2. pontja, valamint a VIII. melléklet 3.1. és 3.3. pontja kimondja.

9. cikk

A berendezés meg nem felelése

(1) Amennyiben egy tagállam tudomására jut, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezés, amit forgalomba hoznak vagy üzembe helyeznek, nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazottja biztosítsa, hogy a berendezés megfelel az irányelv követelményeinek.

(2) Amennyiben

a) a berendezés a 12. cikkben meghatározott határértékeket meghaladja, vagy

b) az (1) bekezdés szerint megtett intézkedések ellenére továbbra is fennáll az irányelv egyéb rendelkezései szerinti meg nem felelés,

az érintett tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz, hogy korlátozza vagy megtiltsa a kérdéses berendezés forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, vagy hogy biztosítsa annak piacról való kivonását. A tagállamok azonnal tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az ilyen intézkedésekről.

(3) A Bizottság amilyen hamar csak lehet konzultációt kezdeményez az érintett felekkel. A konzultáció után a Bizottság megállapítja, hogy:

- az intézkedések megalapozottak, akkor azonnal tájékoztatja a kezdeményező tagállamot, továbbá a többi tagállamot,

- az intézkedések megalapozatlanok, akkor azonnal tájékoztatja azt a tagállamot, amelyik a kezdeményezést tette, illetve a többi tagállamot, valamint a gyártót vagy annak Közösségben letelepedett meghatalmazottját.

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a tagállamokat folyamatosan tájékoztassák az eljárás menetéről és végeredményéről.

10. cikk

Jogorvoslat

Minden intézkedésnek, amelyet egy tagállam az irányelv értelmében tesz és amely megtiltja az irányelvben szereplő berendezés forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, meg kell határoznia az intézkedés alapjául szolgáló pontos okokat. Az ilyen intézkedésről amilyen hamar csak lehet, értesíteni kell az érintett felet, akit ezzel egyidejűleg tájékoztatnak az érintett tagállamban hatályban lévő törvények értelmében rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és jogorvoslati határidőkről.

11. cikk

Megjelölés

(1) Az a forgalomba hozott vagy üzembe helyezett, a 2. cikk (1) bekezdésben említett berendezés, amely megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a CE megfelelőségi jelölést viseli. A jelölés a "CE" betűkből áll. A használandó jelölés formája a IV. mellékletben szerepel.

(2) A CE-jelölés együtt szerepel a garantált hangteljesítményszint jelzésével. E jelzés mintája a IV. mellékletben szerepel.

(3) A CE megfelelőségi jelölést és a garantált hangteljesítményszint jelölést jól láthatóan, olvashatóan és tartósan kell rögzíteni minden berendezésen.

(4) Tilos olyan jel vagy felirat rögzítése a berendezéseken, amely alkalmas lehet a félrevezetésre a CE megfelelőségi jelölés vagy a garantált hangteljesítményszint vonatkozásában. Bármiféle egyéb jelzés rögzíthető a berendezésen, feltéve hogy a CE megfelelőségi jelölés és a garantált hangteljesítményszint jelzésének láthatósága és olvashatósága ezáltal nem csökken.

(5) Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezésre más szempontból is vonatkoznak irányelvek, amelyek ugyancsak megkövetelik a CE-jelölés rögzítését, abban az esetben a jelzés azt is mutatja, hogy az ilyen berendezés megfelel azon irányelv rendelkezéseinek is. Ugyanakkor, ha ezen irányelvek közül egy vagy több az átmeneti időszak során megengedi a gyártónak, hogy megválassza, melyik rendszer alkalmazását választja, akkor a CE-jelölésen fel kell tüntetni azt is, hogy a gyártó csak az adott irányelv rendelkezéseinek felel meg. Ebben az esetben azon irányelv részleteit – amint az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában szerepel – meg kell adni azokban a dokumentumokban, értesítésekben vagy utasításokban, amelyeket azok az irányelvek követelnek meg, és ezeket a berendezéshez mellékelik.

12. cikk

Zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezések

Az alábbiakban felsorolt berendezések garantált zajszintje nem haladhatja meg a táblázatában meghatározott megengedhető hangteljesítményszintre vonatkozó határértékeket:

- építőipari teheremelők (robbanómotoros hajtású)

Meghatározás:

I. melléklet, 3. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 3. pont

- döngölőgépek (csak a vibráló és nem vibráló hengerek, lapvibrátorok és vibrációs döngölőgépek)

Meghatározás:

I. melléklet, 8. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 8. pont

- kompresszorok (< 350 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 9. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 9. pont

- kézi betontörő és fejtőkalapácsok

Meghatározás:

I. melléklet, 10. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 10. pont

- építőipari csörlők (robbanómotoros hajtású)

Meghatározás:

I. melléklet, 12. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 12. pont

- földtolók (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 16. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 16. pont

- dömperek (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 18. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 18. pont

- Hidraulikus vagy köteles kotrók hidraulikus vagy köteles(< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 20. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 20. pont

- kotró-rakodók (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 21. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 21. pont

- földgyaluk (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 23. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 23. pont

- hidraulikus nyomásfokozók

Meghatározás:

I. melléklet, 29. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 29. pont

- hulladéktömörítő, rakodótípusú, kanalas (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 31. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 31. pont

- fűnyírók (kivéve a mező- és erdőgazdasági berendezéseket, a többcélú berendezéseket, amelyek főhajtóműve 20 kW-nál nagyobb teljesítményű)

Meghatározás:

I. melléklet, 32. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 32. pont

- gyepvágók/gyepszegélyvágók

Meghatározás:

I. melléklet, 33. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 33. pont

- villás emelőtargoncák, belsőégésű motorhajtással, ellensúllyal (kivéve az I. melléklet 36. cikk, második bekezdésben meghatározott, nem több mint 10 tonna névleges teljesítményű "egyéb ellensúlyos emelőtargoncákat")

Meghatározás:

I. melléklet, 36. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 36. pont

- rakodógépek (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 37. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 37. pont

- mobil daruk (< 500 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 38. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 38. pont

- motoros kapák (< 3 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 40. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 40. pont

- útburkolatrakó gépek (kivéve a nagy tömörítőerejű lehúzólappal felszerelt útburkolatrakó gépeket)

Meghatározás:

I. melléklet, 41. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 41. pont

- áramfejlesztő generátorok (< 400 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 45. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 45. pont

- toronydaruk

Meghatározás:

I. melléklet, 53. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 53. pont

- hegesztőgenerátorok

Meghatározás:

I. melléklet, 57. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 57. pont

A megengedett hangteljesítményszint értékeket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni (0.5-nél kevesebb esetén az alatta lévő számra, 0.5-nél nagyobb vagy azzal egyenlő esetén a felette lévő értéket kell használni).

[18] [19]

Berendezés típusa | Nettó névl. teljesítmény P (kW) Elektromos telj. Pel [18] (kW) A berendezés tömege, m (kg) Vágási szélesség, L (cm) | Megengedhető hangteljesítményszint dB/1 pW |

I. ütem 2002. jan. 3-tól | II. ütem 2006. jan. 3-tól |

Döngölőgépek (vibráló hengerek, lapvibrátorok és vibrációs döngölőgépek) | P ≤ 8 | 108 | 105 |

8 < P ≤ 70 | 109 | 106 |

P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P |

Lánctalpas földtolók, lánctalpas rakodók, lánctalpas kotró-rakodók | P ≤ 55 | 106 | 103 |

P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P |

Kerekes földtolók, kerekes rakodók, kerekes kotró-rakodók, dömperek, talajnyesők, talaj- és szemét tömörítő kanalas rakodók, robbanómotoros villás emelőtargoncák, ellensúllyal, mobil daruk, döngölőgépek (nem-vibráló hengerek), útburkolatrakó gépek, hidraulikus nyomásfokozók | P ≤ 55 | 104 | 101 |

P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P |

Kotrógépek, építőipari teheremelők, építőipari csörlők, motoros kapák | P ≤ 15 | 96 | 93 |

P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P |

Kézi betontörő és fejtőkalapácsok | m ≤ 15 | 107 | 105 |

15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92 + 11 lg m |

m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m |

Toronydaruk | | 98 + lg P | 96 + lg P |

Hegesztő és áramfejlesztő generátorok | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |

2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel |

Pel > 10 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |

Kompresszorok | P ≤ 15 | 99 | 97 |

P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2lg P |

Fűnyírók, gyepvágók/gyepszegélyvágók | L ≤ 50 | 96 | 94 [19] |

50 < L ≤ 70 | 100 | 98 |

70 < L ≤ 120 | 100 | 98 [19] |

L > 120 | 105 | 103 [19] |

13. cikk

Csak a zaj jelölésére kötelezett berendezések

Az alábbiakban felsorolt, garantált hangteljesítménnyel rendelkező berendezéseknél csak a zajszint jelölése kötelező:

- motoros jármű, platóra szerelt szerelőkosárral

Meghatározás:

I. melléklet, 1. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 1. pont

- aljnövényzet-tisztítók

Meghatározás:

I. melléklet, 2. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 2. pont

- építőipari teheremelők(villanymotorral)

Meghatározás:

I. melléklet, 3. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 3. pont

- építőipari szalagfűrészek

Meghatározás:

I. melléklet, 4. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 4. pont

- építőipari körfűrészek

Meghatározás:

I. melléklet, 5. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 5. pont

- kézi láncfűrészek

Meghatározás:

I. melléklet, 6. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 6. pont

- kombinált, nagynyomású mosó- és szippantó járművek

Meghatározás:

I. melléklet, 7. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 7. pont

- döngölőgépek (csak a robbanó döngölők)

Meghatározás:

I. melléklet, 8. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 8. pont

- beton- vagy habarcskeverők

Meghatározás:

I. melléklet, 11. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 11. pont

- építőipari csörlők (villanymotorral)

Meghatározás:

I. melléklet, 12. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 12. pont

- beton- és habarcsszállító és -szóró gépek

Meghatározás:

I. melléklet, 13. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 13. pont

- szállítószalagok

Meghatározás:

I. melléklet, 14. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 14. pont

- járműre szerelt hűtőgépek

Meghatározás:

I. melléklet, 15. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 15. pont

- fúrótornyok

Meghatározás:

I. melléklet, 17. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 17. pont

- teherautón levő silók vagy tartályok töltésére vagy ürítésére szolgáló berendezések

Meghatározás:

I. melléklet, 19. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 19. pont

- üveggyűjtő konténerek (újrahasznosításhoz)

Meghatározás:

I. melléklet, 22. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 22. pont

- fűvágók/fűszegélyvágók

Meghatározás:

I. melléklet, 24. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 24. pont

- sövénynyírók

Meghatározás:

I. melléklet, 25. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 25. pont

- nagynyomású mosók

Meghatározás:

I. melléklet, 26. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 26. pont

- nagynyomású vízsugaras mosók

Meghatározás:

I. melléklet, 27. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 27. pont

- hidraulikus fejtőkalapácsok

Meghatározás:

I. melléklet, 28. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 28. pont

- beton- vagy aszfaltvágók

Meghatározás:

I. melléklet, 30. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 30. pont

- levélfúvók

Meghatározás:

I. melléklet, 34. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 34. pont

- levélgyűjtők

Meghatározás:

I. melléklet, 35. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 35. pont

- villás emelőtargoncák, belsőégésű motorral, ellensúllyal (csak az "egyéb ellensúlyos villás emelőtargoncák", az I. melléklet 36. cikk második francia bekezdésének meghatározása szerint, amennyiben névleges kapacitásuk nem több, mint 10 tonna)

Meghatározás:

I. melléklet, 36. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 36. pont

- mobil hulladékkontérek

Meghatározás:

I. melléklet, 39. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 39. pont

- útburkolatrakó gépek (nagy tömörítőerejű lehúzólappal)

Meghatározás:

I. melléklet, 41. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 41. pont

- cölöpverő berendezések

Meghatározás:

I. melléklet, 42. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 42. pont

- csőfektetők

Meghatározás:

I. melléklet, 43. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 43. pont

- lánctalpas útpályatisztítók

Meghatározás:

I. melléklet, 44. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 44. pont

- áramfejlesztő generátorok (≥ 400 kW)

Meghatározás:

I. melléklet, 45. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 45. pont

- motoros seprőgépek

Meghatározás:

I. melléklet, 46. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 46. pont

- hulladékgyűjtő járművek

Meghatározás:

I. melléklet, 47. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 47. pont

- útmaró gépek

Meghatározás:

I. melléklet, 48. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 48. pont

- gyephasogató gépek

Meghatározás:

I. melléklet, 49. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 49. pont

- zúzó-aprítógépek

Meghatározás:

I. melléklet, 50. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 50. pont

- hómarógépek forgószerszámmal (önjáró, kivéve a feltéteket)

Meghatározás:

I. melléklet, 51. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 51. pont

- szippantó járművek

Meghatározás:

I. melléklet, 52. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 52. pont

- árokásók

Meghatározás:

I. melléklet, 54. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 54. pont

- betonkeverő járművek

Meghatározás:

I. melléklet, 55. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 55. pont

- vízszivattyúk (nem víz alatti használatra)

Meghatározás:

I. melléklet, 56. pont. Mérés: III. melléklet, B. rész, 56. pont

14. cikk

Megfelelőségértékelés

(1) A 12. cikkben említett bármely berendezés forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése előtt a gyártó vagy közösségi illetőségű meghatalmazott képviselőjének minden berendezéstípust a következő, megfelelőségértékelési eljárások egyikének kell alávetnie:

- a gyártás belső ellenőrzése a műszaki dokumentáció értékelésével és a VI. mellékletben említett időszakos ellenőrzéssel, vagy

- minden egyes egység egyedi vizsgálata a VII. mellékletében foglaltak szerint, vagy

- a VIII. mellékletben említett teljes körű minőségbiztosítási eljárás.

(2) A 13. cikkben említett valamennyi berendezés forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése előtt a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője minden berendezéstípust az V. mellékletben említett belső ellenőrzési eljárásnak vet alá.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy indokolt kérés esetén a Bizottság és bármely más tagállam minden olyan információt megkap, amelyet a megfelelőségértékelési eljárás során használtak, és amely a berendezés típusára és különösen az V. melléklet 3. pontjában, a VI. melléklet 3. pontjában, a VII. melléklet 2. pontjában és a VIII. melléklet 3.1. és 3.3. pontjában megadott dokumentumokra vonatkozik.

15. cikk

Kijelölt szervek

(1) A tagállamok saját hatáskörükben neveznek ki szerveket a 14. cikk (1) bekezdésében említett megfelelőségértékelési eljárás végrehajtására és felügyeletére.

(2) A tagállamok csak olyan szerveket neveznek ki, amelyek megfelelnek a IX. mellékletben meghatározott feltételeknek. Az a tény, hogy egy szerv megfelel az irányelv IX. mellékletében meghatározott feltételeknek, nem jelenti azt, hogy egy tagállam köteles kinevezni azt a szervet.

(3) Minden tagállam bejelentést tesz a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokról a szervekről, amelyeket kinevezett, azokkal a konkrét feladatokkal és vizsgálati eljárásokkal együtt, amelyek végrehajtására kinevezte őket, valamint a Bizottság által előzetesen kijelölt azonosító számokról.

(4) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi az ellenőrző szervek jegyzékét ezek azonosító számával és azokkal a feladatokkal együtt, amelyekre kinevezték őket. A Bizottság gondoskodik a lista naprakészen tartásáról.

(5) Egy tagállamnak vissza kell vonnia kinevezését, ha azt tapasztalja, hogy a szerv már nem felel meg a IX. mellékletben említett követelményeknek. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

16. cikk

A zajra vonatkozó adatok összegyűjtése

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a 2. cikk (1) bekezdésében említett minden berendezésre vonatkozóan elküldjön egy másolatot a berendezés EK megfelelőségi nyilatkozatáról a Bizottságnak, és azon tagállamok felelős hatósága részére, ahol az honos vagy ahol a 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezést forgalomba hozzák vagy üzembe helyezik.

(2) A Bizottság összegyűjti az (1) bekezdéssel összhangban rendelkezésére bocsátott információkat minden berendezésre.

(3) A tagállamok – amennyiben kérik – megkapják az összegyűjtött adatokat a Bizottságtól.

(4) A Bizottság meghatározott időszakonként, lehetőleg évenként hozza nyilvánosságra a releváns információkat. Ezek a berendezés minden egyes típusára vagy mintájára vonatkozóan legalább a következő információkat tartalmazzák:

- a nettó névleges teljesítményt vagy bármely más, zajjal kapcsolatos értéket,

- a mért hangteljesítményszintet,

- a garantált hangteljesítményszintet,

- a berendezés leírását,

- a gyártó nevét és/vagy a védjegy megnevezését,

- a típus számát/nevét.

17. cikk

A használat szabályozása

Az irányelv rendelkezései nem akadályozhatják meg a tagállamokat azon joguk gyakorlásában, hogy a Szerződés megfelelő figyelembevételével meghatározzanak:

- intézkedéseket azért, hogy szabályozzák a 2. cikk (1) bekezdésében említett berendezések használatát olyan területeken, amelyeket érzékenynek tekintenek, beleértve a berendezés munkaóráinak korlátozását,

- olyan követelményeket, amelyeket szükségesnek tekintenek annak biztosítására, hogy a személyek védve legyenek a kérdéses berendezés használatakor, feltéve hogy ez nem jelenti a berendezés olyan módosítását, ami miatt a berendezésre ezen irányelv előírásai nem vonatkoztathatók.

18. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikkre.

Az 1999/468/EGK irányelv 5. cikke (6) bekezdésében meghatározott időszakot három hónapban állapítja meg.

(3) A bizottság állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

19. cikk

A bizottság hatásköre

A bizottság:

a) az irányelv gyakorlati alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos információ- és tapasztalatcserét folytat és megvitatja a közös érdekekkel kapcsolatban felmerülő ügyeket;

b) a 18. cikk (2) bekezdésében kidolgozott szabályozó eljárással összhangban, a szükséges módosításokkal segíti a Bizottságot a III. mellékletben meghatározott műszaki fejlődés alkalmazásában, feltéve hogy azoknak nincs semmiféle közvetlen hatása a 12. cikkben felsorolt berendezések mért hangteljesítményére, különösen a vonatkozó Európai szabványokra való hivatkozások beiktatásán keresztül;

c) tanácsot ad a Bizottságnak a 20. cikk (2) bekezdésében említett következtetésekre és módosításokra vonatkozóan.

20. cikk

Jelentés

(1) A Bizottság 2005. január 3-nál nem később és azt követően minden negyedik évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bizottság tapasztalatairól az irányelv végrehajtásával és adminisztrációjával kapcsolatban. A jelentés elsősorban a következőket tartalmazza:

a) a 16. cikkel összhangban összegyűjtött zajadatok áttekintéséről és egyéb megfelelő információkról szóló jelentés;

b) a 12. és 13. cikkben található lista felülvizsgálatának szükségességéről szóló állásfoglalás, különösen arról, hogy az új berendezéseket be kell-e venni a 12 cikkbe vagy a 13. cikkbe avagy a berendezéseket át kell-e tenni a 13. cikkből a 12. cikkbe;

c) a 12. cikkben meghatározott határértékek felülvizsgálatának szükségességéről szóló állásfoglalás a műszaki fejlődésre való tekintettel;

d) a berendezések által kibocsátott zaj további csökkentésében használandó eszközök teljes tartományának megállapításáról szóló állásfoglalás.

(2) Miután minden szükséges konzultációt megtartott, különösen a bizottsággal, a Bizottság ebből az alkalomból beterjeszti következtetéseit, és amennyiben helyénvaló, az irányelv módosítását.

(3) A Bizottság 2002. július 3-nál nem később jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a műszaki fejlődés lehetővé teszi-e és milyen mértékig a fűnyírókra és gyepvágókra/gyepszegélyvágókra vonatkozó határértékek csökkentését, és amennyiben helyénvaló, javaslatot nyújt be ezen irányelv módosítására.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 79/113/EGK, 84/532/EGK, 84/533/EGK, 84/534/EGK, 84/535/EGK, 84/536/EGK, 84/537/EGK, 84/538/EGK és 86/662/EGK irányelv 2002. január 3-ától hatályát veszti.

(2) A kiadott típusvizsgálati bizonyítványok és az (1) bekezdésben említett irányelvek értelmében végrehajtott berendezésvizsgálatok felhasználhatók az irányelv V. mellékletének 3. pontjában, VI. mellékletének 3. pontjában, VII. mellékletének 2. pontjában és VIII. mellékletének 3.1. és 3.3. pontjában megadott műszaki dokumentáció elkészítésében.

22. cikk

Átültetés és az alkalmazás kezdete

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. július 3-nál nem később megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok 2002. január 3-ától alkalmazzák ezeket a hatályos rendelkezéseket. Ugyanakkor a tagállamok lehetővé teszik a gyártó vagy annak közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője számára azt, hogy 2001. július 3-ától alkalmazzák az irányelv rendelkezéseit.

(3) A 12. cikkben említett II. fokozatba tartozó, csökkentett megengedhető hangteljesítményekre e rendelkezéseket 2006. január 3-i hatállyal alkalmazzák.

(4) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. Az ilyen hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(5) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

24. cikk

Az irányelv címzettjei

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

E. Ferro Rodrigues

[1] HL C 124., 1998.4.22, 1. o.

[2] HL C 407., 1998.12.28., 18. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. április 1-jei véleménye (HL C 138., 1998.5.4, 84. o.), a Tanács 2000. január 24-i közös álláspontja (HL C 83., 2000.3.22, 1. o.), és az Európai Parlament 2000. március 15-i határozata.

[4] HL L 33., 1979.2.8., 15. o. A legutóbb a 85/405/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 233., 1985.8.30., 9. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 300., 1984.11.19., 111. o. A legutóbb a 88/665/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 300., 1984.11.19., 123. o. A legutóbb a 85/406/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 233., 1985.8.30., 11. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 300., 1984.11.19., 130. o. A legutóbb a 87/405/EGK irányelvvel (HL L 220., 1987.8.8., 60. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 300., 1984.11.19., 142. o. A legutóbb a 85/407/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 233., 1985.8.30., 16. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 300., 1984.11.19., 149. o. A legutóbb a 85/408/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 233., 1985.8.30., 18. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 300., 1984.11.19., 156. o. A legutóbb a 85/409/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 233., 1985.8.30., 20. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 300., 1984.11.19., 171. o. A legutóbb a 88/181/EGK irányelvvel (HL L 81., 1988.3.26., 71. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 384., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 95/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 168., 1995.7.18., 14. o.) módosított irányelv.

[13] HL C 136., 1985.6.04., 1. o.

[14] HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

[15] HL C 138., 1993.5.17., 1. o.

[16] HL L 184.,, 1999.7.17., 23. o.

[17] HL L 207., 1998.7.23., 1. o. A 98/79/EK irányelvvel (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.) módosított irányelv.

[18] Pel hegesztő generátoroknál a szokásos hegesztőáram szorzata a szokásos hegesztőfeszültséggel a gyártó által megadott legkisebb kitöltési tényező mellettPel áramfejlesztő generátoroknál: primer teljesítmény az ISO 8528-1: 1993., 13.3.2. pontja szerint

[19] Csak tájékoztató jellegű adatok. A 20. cikk (3) bekezdésben megkövetelt konkrét értékek az irányelv jelentést követő módosításától függenek. Bármiféle módosítás hiányában az I. ütemre vonatkozó értékek vonatkoznak továbbra is a II. ütemre.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

1. Motoros jármű, platóra szerelt Szerelőkosárral

Olyan berendezések, amelyek minimálisan egy szerelőpódiummal, egy kinyúló emelőszerkezettel és egy járműalvázzal rendelkeznek. A szerelőpódiumot korlát vagy rács szegélyezi, ami megrakva a szükséges helyzetbe mozgatható. A kinyúló emelőszerkezet a járműalvázhoz van csatlakoztatva és a szerelőpódiumot tartja: lehetővé teszi a szerelőpódium szükséges helyzetbe történő mozgatását.

2. Aljnövényzet-tisztító

Egy belsőégésű motoros, hordozható, kézben tartott berendezés fémből vagy műanyagból készült forgó késsel gazok, bokrok, kis fák és hasonló növényzet vágására. A vágóeszköz síkban mozog, közel párhuzamosan a talajjal.

3. Építőipari teheremelő

Gépi meghajtású, ideiglenesen telepíthető építőipari felvonó, olyan személyek általi használatra, akiknek engedélye van a gépészeti és építési területre való belépéshez, az alábbi szolgáltatások érdekében:

i. meghatározott rakodószintekkel, rakodólappal;

- csak teherszállításra lett kialakítva,

- lehetővé teszik személyek rájárását a berakodás és kirakodás során,

- lehetővé teszik erre felhatalmazott személyek rálépését és utazását a felállítás, szétszerelés és karbantartás során,

- kézi vezérlésű,

- függőlegesen vagy a függőlegestől max. 15o-on belüli pályán mozog,

- alátámasztott vagy függesztett (drótkötélen, kötélen, láncon, csavaranyás orsón, fogasléc és fogaskerék, (közvetlen vagy közvetett) hidraulikus kocsiemelőn, vagy táguló rudazat támasztja alá),

- amelynél az árbochoz szükség van/nincs szükség külön szerkezet általi megtámasztásra, vagy

ii. egy felső pódiummal vagy a vezeték felső végéig (pl. a tetőig) felemelhető munkafelülettel rendelkezik, amely el van látva teherszállító eszközzel, és:

- csak teherszállításra lett kialakítva,

- úgy van tervezve, hogy be- és kirakodáskor avagy karbantartáskor, illetve felállítás és leszereléshez nem kell rálépni,

- amelyről a személyek minden időszakban ki vannak tiltva,

- kézi vezérlésű,

- a tervezés szerint a függőlegestől legalább 30o-os szögben hajló pályán történő mozgásra tervezték, de az ettől eltérő bármilyen szögben használható,

- acél drótkötél tartja, és pozitív hajtás működteti,

- állandó nyomású nyomáskapcsoló vezérli,

- nincs ellensúlya,

- maximális névleges terhelése 300 kg,

- maximális sebessége 1 m/s,

- és a vezetékeit külön szerkezet támasztja alá.

4. Építőipari szalagfűrész

Kézi előtolású, gépi meghajtású, 200 kg-nál kisebb súlyú gép, amelynek egyélű fűrészpengéje végtelenített szalag alakú és két vagy több tárcsa között fut.

5. Építőipari körfűrész

Kézi előtolású, 200 kg-nál kisebb súlyú gép, egyetlen kör alakú (hornyolófűrészen kívüli) fűrészlemezzel felszerelve, 350 mm vagy nagyobb átmérővel, maximálisan 500 mm átmérőig, amely rögzítve van a normál vágási működés során, valamint egy vízszintes asztal, amelynek minden része/vagy egy része rögzítve van a normál működés során. A fűrészlemez egy vízszintes, nem billenő vízszintes orsóra van szerelve, amelynek a helyzete a működés során mozdulatlan. A gép a következő jellemzők bármelyikével rendelkezhet:

- az asztalon keresztül emelhető és süllyeszthető a fűrészlemez tartója,

- az asztal alatti gép kerete nyitott vagy zárt,

- a fűrész egy további, kézi működtetésű mozgó asztalhoz (nincs közel a fűrészhez) illeszthető.

6. Kézi láncfűrész

Gépi meghajtású berendezés, amelyet fa láncfűrésszel történő vágására terveztek, és amely fogantyúk, motor és vágófeltét közös egységéből áll, és amelyet arra terveztek, hogy két kézzel tartsák.

7. Kombinált, nagynyomású öntöző és szippantó jármű

Olyan jármű, ami nagynyomású mosóként vagy szippantó járműként is működhet.

8. Döngölőgép

Olyan gép, ami anyagokat tömörít, pl. kőtörmeléket, földet vagy aszfaltot simít hengerléssel, döngöléssel vagy vibráló mozgásával. Lehet önjáró, vontatott, tolt vagy traktorra szerelt. A döngölőgépek az alábbi alosztályokra oszthatók:

- hengerek, amin a kezelő rajta utazik: önjáró tömörítőgépek egy vagy több fémhengerrel (fémdobbal) vagy gumikerekekkel; a kezelőfülke a gép integráns része,

- tolt henger: önjáró tömörítőgépek egy vagy több fémhengerrel (fémdobbal) vagy gumikerekekkel, amelyeknél a haladó a mozgatáshoz, kormányzáshoz, fékezéshez és vibráltatáshoz szükséges kezelőszervek úgy vannak elhelyezve, hogy a gépet egy kezelőszemélynek kell kezelni vagy távirányítással kell működtetni,

- vontatott henger: egy vagy több fémhengerrel (fémdobbal) vagy gumikerekekkel felszerelt tömörítő gépek, amelyeknek nincs önálló meghajtórendszerük, és amelyeknél a kezelőszemély fülkéje a vontatón található,

- lapvibrátorok és vibrációs döngölők: amelyek rendszerint lapos, rezgő alaplemezzel vannak ellátva. Kezelőszemély működteti őket vagy egy hordozó gép tartozékaként működnek,

- robbanó döngölők, tömörítő gépek, melyek rendszerint lapos alaplemezzel vannak ellátva, amelyeket arra készítettek, hogy a robbanás biztosította nyomás révén főleg függőleges irányban mozogjanak. A gépet kezelőszemély működteti.

9. Kompresszor

Bármely olyan cserélhető szerszámokkal használható gép, amely levegőt, gázokat vagy gőzöket a szívónyomásnál magasabb nyomásra sűrít. Egy kompresszor magából a sűrítőegységből, az erőgépből és bármely olyan kiegészítő tartozékból vagy eszközből áll, ami a kompresszor biztonságos működéséhez szükséges.

Ebbe a fogalomba nem tartoznak a következők:

- ventilátorok, vagyis olyan berendezések, amelyek 110000 pascal-nál nem magasabb pozitív nyomáson biztosítanak levegőcirkulációt,

- vákuumszivattyúk, vagyis olyan berendezések vagy eszközök, amelyek a légköri nyomásnál nem magasabb nyomáson szívnak ki levegőt egy zárt térből,

- gázturbinás motorok.

10. Kézi betontörő és törőkalapács

Gépi meghajtású (bármilyen típusú) betontörők és fejtőkalapácsok, amelyeket mélyépítéseknél vagy építkezéseken használnak.

11. Beton- vagy habarcskeverő

Olyan gép, amely betont vagy habarcsot készít függetlenül a töltési, keverési és ürítési folyamattól. Szakaszosan vagy folyamatosan működhet. A teherautókon lévő betonkeverőket betonkeverős autóknak hívjuk (lásd az 55. meghatározást).

12. Építőipari csörlő

Gépi meghajtású, ideiglenesen felállított emelőberendezés, amely a felfüggesztett teher emelésére és süllyesztésére szolgáló eszközökkel van ellátva.

13. Beton- és habarcsszállító és -szóró berendezés

Olyan berendezés, amely keverővel vagy anélkül betont vagy habarcsot szivattyúz és szór, miáltal a szállítandó anyagot annak felhasználási helyére szállítja csővezetéken, elosztóberendezéseken vagy elosztógémeken keresztül. A szállítás a következőképpen történik:

- beton esetében mechanikusan, dugattyús- vagy forgószivattyúkkal,

- habarcs esetében mechanikusan dugattyús-, csigás-, tömlős- vagy forgószivattyúkkal, avagy pneumatikusan légkamrás vagy légkamra nélküli kompresszorokkal.

E berendezések felszerelhetők teherautókra, pótkocsikra vagy speciális járművekre is.

14. Szállítószalag

Ideiglenesen telepített berendezés, amely anyagok gépi meghajtású szalagon történő szállítására alkalmas.

15. Járműre szerelt hűtőgép

A 70/156/EGK-ban kijelölt N2, N3, O3 és O4 kategóriájú járművekre telepített, raktéri mélyhűtő berendezés.

A hűtőgép meghajtása lehet a hűtőegység integráns része, lehet külön rész, amely a járműtesthez van kapcsolva, lehet a jármű meghajtómotorja avagy független, vagy tartalék erőforrás.

16. Földtoló

Önjáró vagy traktor vontatta gép, amelyet a rászerelt eszközzel nyomó- vagy húzóerő kifejtésére használnak.

17. Fúróberendezés

Olyan gépi berendezés, amelyet lyukak fúrására használnak építési területeken

- ütvefúrással,

- forgó (rotációs) fúrással,

- forgó- és ütvefúrással.

A fúróberendezések nem mozognak a fúrás során. Saját erőforrásukkal átvihetők egyik helyről a másikra. Az önjáró fúróberendezések közé tartoznak azok, amelyek teherautókra, kerekes alvázakra, traktorokra, lánctalpas vontatókra, csörlővel húzott szánokra vannak szerelve. Ha a fúróberendezés teherautóra, traktorra és trélerre van szerelve vagy kerékkel van ellátva, akkor szállítása nagyobb sebességgel és közúton is történhet.

18. Dömper

Kerekes vagy lánctalpas, önjáró nyitott gépek, amelyek anyagokat szállítanak, billentenek vagy terítenek szét. A dömperek el lehetnek látva önrakodó berendezéssel.

19. Teherautókon lévő silók vagy tartályok betöltésére vagy ürítésére szolgáló berendezés

Gépi meghajtású berendezés, amely silóval vagy tartállyal ellátott teherautóhoz van csatlakoztatva, folyadékok vagy ömlesztett anyagok szivattyúval vagy hasonló eszközzel történő betöltésére és ürítésére.

20. Hidraulikus vagy köteles kotró

Önjáró lánctalpas vagy kerekes gép olyan felső szerkezettel, amely képes arra, hogy legalább 360o – os szögben elforduljon, és amely gémhez és karhoz, vagy teleszkópos gémhez illesztett markolókanál mozgatásával kotorja, elfordítja és rakodja az anyagot anélkül, hogy az alváz vagy az alsó szállítóeszköz mozogna a berendezés egy ciklusa során.

21. Kotró-rakodó

Önjáró, kerekes vagy lánctalpas gép, amelynek fő tartószerkezete úgy van tervezve, hogy mind egy előre szerelt markolókanalas rakodómechanizmust, mind pedig egy hátulra szerelt kotrókanalat tudjon hordozni. Amikor a hátsó kotrókanalat használja, a berendezés normál körülmények között a talajszint alá ás le a markolókanálnak a gép irányába történő mozgatásával. A kotrókanál felemeli, elfordítja és kiönti az anyagot, miközben a berendezés nem mozog. Amikor rakodó üzemmódban használják, a berendezés a gép előrehaladásával tölti és kotorja az anyagot, majd felemeli, elszállítja és kiönti.

22. Üveggyűjtő konténer

Olyan konténer – bármilyen anyagból készülhet –, amelyet üvegpalackok gyűjtésére használnak. Legalább egy nyílással el van látva az üvegpalackok betöltéséhez és egy másikkal a konténer ürítéséhez.

23. Földgyalu (gréder)

Önjáró kerekes jármű, amely állítható vágóéllel rendelkezik, amely az első és a hátsó tengely közé van pozícionálva, és amely vágja, mozgatja és szétteríti az anyagot a szintezési követelményeknek megfelelően.

24. Fűvágó/fűszegélyvágó

Olyan belsőégésű motor által hajtott, hordozható, kézben tartott berendezés, amely hajlékony zsinórral, húr(ok)kal vagy hasonló, nem fémes anyagokkal csatlakoztatott rugalmas vágóelem, mint például csap körül forgó vágókés, és amely gaz, fű vagy hasonlóan lágy növényzet vágására készült. A vágóeszköz síkban mozog, a talajjal közel párhuzamosan (fűvágó) vagy merőlegesen (fűszegélyvágó).

25. Sövénynyíró

Kézben tartott, egyben meghajtott, gépi meghajtású berendezés, amelyet kezelőszemély általi használatra, sövények és bokrok vágására terveztek, amely egy vagy több egyenes irányú alternáló mozgást végző vágóélet használ.

26. Nagynyomású mosó

Olyan jármű, amely csatornák vagy hasonló létesítmények tisztításához egy nagynyomású vízsugarat biztosító berendezéssel van felszerelve. Ez a berendezés lehet egy megfelelő teherautó saját alvázára szerelt vagy saját alvázszerkezetére erősített. A berendezés lehet rögzített vagy leszerelhető, mint egy cserélhető karosszéria-rendszer.

27. Nagynyomású vízsugaras mosó

Fúvókákkal vagy más sebességfokozó nyílásokkal ellátott gép, amely lehetővé teszi, hogy víz, valamint a hozzákevert adalékanyag szabad vízsugárként lövelljen ki. Általában olyan nagynyomású vízsugaras berendezés, amely meghajtógépből, kompresszorból, tömlőkből, permetezőfejekből, biztonsági mechanizmusból, szabályozókból és mérőberendezésekből áll. A nagynyomású vízsugaras berendezések mobil vagy álló típusúak lehetnek:

- A mobil nagynyomású vízsugaras gépek mozgó, könnyen szállítható berendezések, amelyek úgy vannak tervezve, hogy különböző helyeken legyenek használhatók és ebből a célból általában saját alvázukhoz vannak illesztve vagy járműre vannak szerelve. Minden szükséges tápvezeték flexibilis és könnyen szétkapcsolható.

- Az álló nagynyomású vízsugaras gépek egy munkahelyen hosszabb ideig tartó használatra vannak tervezve, de alkalmasak arra, hogy a megfelelő berendezéssel együtt átszállítsák őket egy másik területre. Általában csúszótalpas vagy keretre szerelt berendezések oldható tápvezetékkel.

28. Hidraulikus fejtőkalapács

Olyan berendezés, amely a szállítójármű hidraulikus erőforrását használja fel egy dugattyú (néha gázzal rásegített) felgyorsítására, ami azután egy szerszámot üt. A kinetikus mozgás által keltett nyomáshullám a szerszámról átjut az anyagba, ami az anyag törését okozza. A hidraulikus kalapácsok működéséhez sűrített olajra van szükség. Az egész szállítójármű/fejtőkalapács egységet egyetlen kezelőszemély szabályozza, aki rendszerint a szállítójármű kabinjában ül.

29. Hidraulikus nyomásfokozó

Bármely gép, amely olyan cserélhető berendezést használ, amely folyadékokat a bemenő nyomásnál magasabb nyomásra sűrít. Ez olyan együttest jelent, amely meghajtógépből, szivattyúból (tartállyal vagy anélkül) és segédeszközökből (szabályozók, nyomáscsökkentő szelep) áll.

30. Beton- vagy aszfaltvágó

Mobil gép, amely beton, aszfalt és hasonló útfelületi rétegek kötését készíti elő. A vágószerszám egy forgó, nagysebességű tárcsa. A gép előremozgatása történhet

- kézzel,

- kézzel irányított gépi hajtással,

- géppel hajtva.

31. Hulladéktömörítő homlokrakodó

Önjáró, kerekes tömörítőgép előre szerelt rakodókanállal, acél kerekekkel (hengerekkel), amelyet elsődlegesen talaj, földtöltés vagy hulladékok tömörítésére, mozgatására, egyengetésére és rakodására terveztek.

32. Fűnyíró

Kézzel tolható vagy vezetőülőkés fűnyírógép avagy fűnyíró feltét(ek)el felszerelt gép, amelynél a vágóberendezés a talajjal közel párhuzamos síkban mozog és amely a talajszintet használja fel a vágási magasság meghatározására kerekek, légpárna vagy csúszótalpak stb. segítségével és amely benzinmotort vagy elektromos motort használ erőforrásként. A vágószerszámok vagy

- merev vágókések, vagy

- nemfémes szál(ak) vagy szabadon forgó nemfémes vágókés(ek), egyenként több mint 10 J mozgási energiával; a kinetikus energia az EN 786: 1997, B. melléklet alapján van meghatározva.

Ugyancsak ide tartozik az a kézzel tolható vagy ülőkés fűnyírógép avagy fűnyíró feltét(ek)el felszerelt gép, amelynél a vágószerszám vízszintes tengely körül forog nyírómozgást biztosítva, rögzített vágórúdon avagy kés (hengeres fűnyírógép).

33. Gyepvágó/gyepszegélyvágó

Elektromos meghajtású, kézzel tolható vagy kézben tartott fűnyírógép nemfémes szálú vágóelemmel(ekkel) vagy szabadon forgó nemfémes vágókésekkel, amelyek mozgási energiája egyenként nem nagyobb, mint 10 J és amelyet fű vagy hasonló lágy növényzet vágására szántak. A vágóelem(ek) a talajjal nagyjából párhuzamos síkban (gyepvágó) vagy merőleges síkban (gyepszegélyvágó) mozognak. A mozgási energia az EN 786: 1997, B. melléklet alapján van meghatározva.

34. Levélfúvó

Gépi meghajtású berendezés, amely pázsitok, ösvények, utak, utcák stb. leveleinek vagy más anyagok feltisztítására alkalmas, nagysebességű légáram segítségével. Lehet hordozható (kézi) vagy nem hordozható, de mozgatható.

35. Levélgyűjtő

Gépi meghajtású berendezés, amely levelek és törmelék összegyűjtésére alkalmas egy szívóeszköz felhasználásával; olyan erőforrást tartalmaz, amely a berendezésben vákuumot kelt, valamint egy szívócsonkot és egy tartályt az összegyűjtött anyag számára. Lehet hordozható (kézben tartott) vagy nem hordozható, de mozgatható.

36. Villás emelőtargonca belsőégésű motorhajtással, ellensúllyal

Kerekes, belsőégésű motorral hajtott villás emelőtargonca ellensúllyal és emelőberendezéssel (árbócos, teleszkópos karú vagy csuklósan mozgatott karú). Ezek a következők:

- tehergépkocsi durva terepre (kerekes, ellensúllyal ellátott targoncák elsődlegesen nem megmunkált, természetes terepre és felbolygatott terepre (pl. építési területekre),

- egyéb ellensúllyal ellátott emelőtargoncák, kivéve azokat az ellensúllyal ellátott villás targoncákat, amelyek kifejezetten konténerek rakodására vannak összeállítva.

37. Rakodógép

Önjáró, kerekes vagy lánctalpas gépek, a homlokoldalára szerelt markolókanál-tartó szerkezettel és bekötéssel, amely a gép előremozgása révén rakodik vagy végez kotrást, valamint felemeli, szállítja és kiönti az anyagot.

38. Mobil daru

Önjáró, gémmel felszerelt, terhelt vagy terheletlen daru, amely képes haladó mozgást végezni rögzített pályák nélkül és stabilitása a gravitáción nyugszik. Gumikerekeken, lánctalpakon vagy más mozgó szerkezeteken közlekedik. Álló helyzetben stabilizálótámaszokkal vagy más kellékekkel meg lehet támasztani, amelyek növelik stabilitását. Egy mobil daru felső szerkezete lehet teljes körben elforduló típus, korlátozott mértékben elforduló vagy nem forgó. Normál esetben fel van szerelve egy vagy több felvonószerkezettel és/vagy hidraulikus hengerekkel a kinyúló kar és a teher emeléséhez és süllyesztéséhez. A mobil daruk teleszkópos kinyúló karral vagy csuklósan mozgatott kinyúló karral, vagy rácsos kinyúló karral vagy ezek kombinációival vannak felszerelve, melyek úgy vannak tervezve, hogy könnyen leengedhetők legyenek. A kinyúló karon függő teher horoggal blokkolt szerkezettel vagy speciális feladatok esetén más teheremelő tartozékkal fogható meg.

39. Mozgatható hulladékkonténer

Megfelelően tervezett, kerekekre szerelt, tetővel ellátott konténer hulladékok ideiglenes tárolására.

40. Motoros kapa

Önjáró gép, amely úgy van tervezve, hogy a mögötte haladó gyalogos személy irányítsa

- tartókerék(ek)kel vagy anélkül úgy, hogy mozgó elemei kapaként működnek és biztosítják az előrehaladást (motoros kapa), és

- egy vagy több kerék által meghajtott, a motorról közvetlenül működtetett és kapáló szerszámokkal felszerelt berendezés (hajtott kerekes motoros kapa).

41. Útburkolatrakó gép

Mobil útépítő gép, amelyet építőanyag-rétegek, mint például bitumenes keverék, beton és sóder útfelületeken való terítésére használnak. Az útburkolat-rakó gépek fel lehetnek szerelve nagy tömörítőerejű lehúzólappal.

42. Cölöpverő berendezés

Cölöpleverő- és cölöpkihúzó berendezések, vagyis ütőkalapácsból, kihúzó berendezésből, vibrátorból vagy statikus cölöpverő/kihúzó eszközből álló gépek és részegységek együttesei, amelyeket cölöpök leverésére vagy kihúzására használnak, és amelyekhez még a következők is hozzátartoznak:

- cölöpverő gép hordozó járművel (lánctalpas vagy sínen mozgó, szabadon mozgó vezetőrendszer, vezeték vagy vezérlőrendszer)

- kellékek, például cölöpsapkák, befogógyűrűk, lemezek, vezérelt elemek, rögzítőelemek, cölöpmegfogó eszközök, cölöp megvezetők, akusztikus védőburolatok és rázkódás/vibráció elnyelő berendezések, tápegységek/generátorok és személyemelő berendezések vagy pódiumok.

43. Csőfektetőgép

Önjáró lánctalpas vagy kerekes gép, amely kifejezetten csövek szállítására, kezelésére és fektetésére, valamint csővezeték-építő berendezések hordozására van tervezve. A gép, amelynek konstrukciója traktorra van alapozva, speciálisan tervezett részegységekkel rendelkezik, mint például alváz, főkeret, ellensúly, gém és teherfelvonó szerkezet, valamint függőlegesen billenthető oldalgém.

44. Lánctalpas útpályatisztító

Önjáró lánctalpas gép, amely nyomó- vagy húzóerőt fejt ki hóra és jégre egy rászerelt berendezésen keresztül.

45. Áramfejlesztő generátor

Bármely készülék, amely egy forgó elektromos generátort meghajtó belsőégésű motort tartalmaz, és amely folyamatos elektromos áramellátást biztosít.

46. Motoros seprőgép

Seprő-gyűjtő egységből álló berendezés a törmelék szívócsőbe söprésére, hogy aztán azt pneumatikusan, nagysebességű légáram vagy mechanikus felszedőrendszer segítségével egy gyűjtő garatba továbbítsa. A seprő és gyűjtő egységek vagy saját teherautó alvázra vannak szerelve, vagy be vannak ágyazva az alvázra épített járműtestbe. A berendezés lehet rögzített vagy cserélhető szerszámrendszer leszerelhető része.

47. Hulladékgyűjtő jármű

Olyan jármű, amelyet háztartási és ömlesztett hulladék gyűjtésére és szállítására terveztek konténeres vagy kézi töltéssel. A jármű felszerelhető tömörítő mechanizmussal. A hulladékgyűjtő járműnek vezetőfülkés alváza van, amelyre a karosszéria rögzítve van. Konténeremelő szerkezet is lehet rászerelve.

48. Útmaró gép

Mobil gép, amelyet aszfaltburkolatú útfelületek anyagának felszedésére használnak, amelyhez a gép egy hengeres testet alkalmaz, amelynek felületére marószerszámokat szerelnek fel; a vágószerszámmal felszerelt dobok forognak a vágási művelet alatt.

49. Gyephasogató gép

Gyalogos kezelésű vagy kezelőüléssel ellátott motoros gép, amely a talajszintet használja a vágás mélységének meghatározására, és amelyre egy olyan berendezés van felszerelve, amely alkalmas a kertekben, parkokban és más hasonló területeken lévő gyep felhasítására vagy felmarására.

50. Aprító/vágó gép

Motoros gép, amelyet álló helyzetben való használatra terveztek, és amely egy vagy több vágóeszközzel rendelkezik arra, hogy ömlesztett szerves anyagokat kisebb darabokra aprítson. Általában tartalmaz egy adagoló bemeneti nyílást, amelyen keresztül az anyagot (amelyet egy készülék tart vagy nem tart) bejuttatják a berendezésbe, egy olyan eszközt, amely bármilyen módszerrel (vágással, aprítással, darálással vagy más módszerekkel) felvágja az anyagot és egy kibocsátó csúszdát, amelyen keresztül a vágott anyag kikerül a berendezésből. A csúszdához gyűjtőtartály csatlakoztatható.

51. Hómarók forgószerszámmal

Olyan gép, amellyel a hó eltávolítható a közlekedési területekről forgó eszközök segítségével, amelyet aztán fúvóberendezés gyorsít fel és lövell ki.

52. Szippantó jármű

Jármű, amelyre olyan berendezés van felszerelve, amely vákuum segítségével összegyűjti a vizet, zagyot, iszapot, hulladékot vagy hasonló anyagokat a csatornákból vagy hasonló létesítményekből. A berendezés rá lehet szerelve a jármű saját alvázára, vagy be lehet építve a jármű saját testébe. A berendezés lehet rögzített, vagy lehet egy cserélhető szerszámrendszer leszerelhető része.

53. Toronydaru

Forgógémes daru, amelynek kinyúló karja egy torony tetején van elhelyezve, amely hozzávetőlegesen függőlegesen áll munkahelyzetben. Erre az erőgéppel hajtott berendezésre rá vannak szerelve a függesztett teher emelésére és leengedésére, valamint az ilyen teher mozgatására szolgáló eszközök a teheremelés sugarának változtatása, billentés vagy a teljes berendezés mozgatása révén. Egyes berendezések számos, de nem szükségszerűen valamennyi mozgást képesek elvégezni. A berendezést fel lehet állítani rögzített pozícióban, avagy rá lehet szerelni szállítóeszközökre vagy emelőeszközökre.

54. Árokásó

Önjáró, rajtaülő vagy gyalogos kezelő által vezérelt, lánctalpas vagy kerekes jármű előre vagy hátra szerelt kotrógéppel és tartozékokkal, amelyet elsődlegesen árkok ásására terveztek. A művelet alatt a gép folyamatosan halad.

55. Betonkeverő jármű

Dobbal felszerelt jármű készre kevert beton szállítására a betonkeverő üzemből a munkaterületre; a dob foroghat, miközben a jármű halad vagy áll. A dobot a munkaterületen ürítik ki annak forgatásával. A dobot vagy a jármű saját hajtómotorja, vagy egy külön segédmotor hajtja.

56. Vízszivattyú

Olyan gép, amely magából a vízszivattyúból és meghajtórendszerből áll. A vízszivattyú olyan gépet jelent, amely a vizet alacsonyabb energiaszintről magasabb energiaszintre emeli.

57. Hegesztő generátor

Minden olyan forgórészes gép, amely hegesztőáramot állít elő.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az ek megfelelöségi nyilatkozatnak a következö adatokat kell tartalmaznia:

- a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének neve és címe;

- a műszaki dokumentációt őrző személy neve és címe,

- a berendezés leírása,

- a követett megfelelés megállapítási eljárás, és ahol szükséges, az ebbe bevont, értesítendő testület neve és címe,

- a típust reprezentáló berendezésen mért hangteljesítmény,

- a berendezésre garantált hangteljesítményszint,

- erre az irányelvre történő hivatkozás,

- nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel az irányelv követelményeinek,

- ahol szükséges, a megfelelőségi nyilatkozat(ok) és hivatkozások az alkalmazott egyéb közösségi irányelvekre,

- a nyilatkozat kiadási helye és időpontja,

- a gyártó számára vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője számára jogilag kötelező erejű nyilatkozat aláírására felhatalmazott aláíró személy adatai.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT LÉGHANG MÉRÉSI MÓDSZERE

Hatály

Ezen melléklet a léghang mérési módszerét határozza meg, amelyet az irányelv tárgykörébe tartozó berendezések hangteljesítményszintjének meghatározására használnak az irányelvnek való megfelelés megállapítása céljából.

E melléklet A. része a 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minden berendezéstípusra rögzíti

- alapvető zajkibocsátási szabványokat,

- alapvető zajkibocsátási szabványokhoz kapcsolódó általános kiegészítéseket

a hangnyomásszint méréséhez a forrást burkoló mérőfelületen és a forrás által keltett hangteljesítményszint számításához.

E melléklet B. része a 2. cikkének (1) bekezdésében említett minden berendezéstípusra rögzíti:

- az ajánlott zajkibocsátási alapszabványt, benne

- hivatkozást az A. részből választott, zajkibocsátási alapszabványra,

- a vizsgálati helyszínt,

- a K2A konstans értékét,

- a mérőfelület alakját,

- a használandó mikrofonok számát és pozícióját,

- a működési feltételeket, benne

- a szabványra való hivatkozást, ha van

- a berendezés felszerelésére vonatkozó követelményeket,

- módszert az eredő hangteljesítményszintek számítására abban az esetben, amikor több vizsgálatot kell végezni különböző működési feltételek mellett,

- további információkat.

Amikor adott berendezéstípusokat vizsgálnak, a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője általában kiválaszthat egyet az A. részben rögzített zajkibocsátási alapszabványokból és a B. részben rögzített működési feltételeket erre az adott berendezéstípusra vonatkoztatja. Vita esetén viszont a B. részben rögzített zajkibocsátási szabványt kell használni a B. részben rögzített működési feltételekkel együtt.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A CE MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS ÉS A GARANTÁLT ZAJSZINT JELÖLÉSÉNEK MINTÁI

A ce megfelelöségi jelölésnek a "CE" kezdöbetüket kell tartalmaznia a következő formában:

+++++ TIFF +++++

HaaCE-jelölést a berendezés méretére kicsinyítik vagy nagyítják, be kell tartani a fenti rajz arányait. A CE-jelölés egyes részei lényegében ugyanolyan magasak kell, hogy legyenek, amely magasság nem lehet kisebb, mint 5 mm.

A garantált zajszint jelölése a dB-ben megadott, garantált hangteljesítményszint számjegyeiből, az LWA jelből és a következő formájú piktogramból kell, hogy álljon:

+++++ TIFF +++++

Ha a jelölést a berendezés méretére kicsinyítik vagy nagyítják, be kell tartani a fenti rajz arányait. A jelölés függőleges mérete (magassága), ha lehet, ne legyen kisebb, mint 40 mm.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A GYÁRTÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

1. E melléklet leírja azon eljárást, amellyel a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, akik a 2. pontban meghatározott kötelezettségeket viselik, biztosítják és igazolják, hogy az érintett berendezés megfelel az irányelv követelményeinek. A gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének – ahogy azt a 11. cikk megköveteli – rögzítenie kell a CE megfelelőségi jelölést és a garantált zajszint jelzését a berendezés minden darabján, és – ahogy azt a 8. cikk megköveteli – ki kell állítania egy írásos EK megfelelőségi nyilatkozatot.

2. A gyártónak vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselőjének el kell készítenie a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt és ezt meg kell őrizni az utolsó olyan termék gyártása után 10 évig, amelyet az illetékes nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátott ellenőrzés céljára. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője megbízhat egy másik személyt azzal, hogy őrizze a műszaki dokumentációt. Ebben az esetben e személy nevét és címét meg kell adni az EC megfelelőségi nyilatkozatban.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy a berendezés megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentáció legalább a következő információkat tartalmazza:

- a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője nevét és címét,

- a berendezés leírását,

- márkajelét,

- kereskedelmi nevét,

- típusát, sorozatát és számát,

- a berendezés azonosításához és zajkibocsátásának értékeléséhez szükséges műszaki adatokat, beleértve, ha szükséges, vázlatos rajzokat, és minden olyan leírást, magyarázatot, amelyek ezek megértéséhez szükségesek,

- hivatkozást ezen irányelvre,

- ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban végrehajtott zajmérésekre vonatkozó műszaki jegyzőkönyvet,

- az alkalmazott műszaki eszközöket és a termelési változásoknak tulajdonítható bizonytalanságok értékelésének eredményeit, valamint ezek hatását a garantált zajszintre.

4. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott berendezés további megfelelését a 2. és 3. pontban említett műszaki dokumentációnak és az irányelv követelményeinek.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A GYÁRTÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSE A MŰSZAKI DOKUMENTÁLÁS ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS RENDSZERES ELLENŐRZÉSEKKEL

1. E melléklet írja le azt az eljárást, amellyel a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője, akiket a 2., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettség terhel, biztosítják és igazolják, hogy az érintett berendezés megfelel az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője – ahogy azt a 11. cikk megköveteli – rögzíti a CE megfelelőségi jelölést és a garantált zajszint jelzését a berendezés minden darabján, és – ahogy azt a 8. cikk megköveteli – kiállít egy írásos EK megfelelőségi nyilatkozatot.

2. A gyártónak vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselőjének el kell készítenie a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt és ezt meg kell őriznie az utolsó olyan termék gyártása után 10 évig, az illetékes nemzeti hatóság általi ellenőrzés céljára. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője megbízhat egy másik személyt azzal, hogy tartsa meg a műszaki dokumentációt. Ebben az esetben e személy nevét és címét fel kell tüntetni az EK megfelelőségi nyilatkozatban.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy a berendezés megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

- a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője nevét és címét,

- a berendezés leírását,

- márkajelét,

- kereskedelmi nevét,

- típusát, sorozatát és számát,

- a berendezés azonosításához és zajkibocsátásának értékeléséhez szükséges műszaki adatokat, beleértve, ha szükséges, vázlatos rajzokat, és minden olyan leírást, magyarázatot, amelyek ezek megértéséhez szükséges,

- hivatkozást erre az irányelvre,

- ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban végrehajtott, zajmérésekre vonatkozó műszaki jegyzőkönyvet,

- az alkalmazott műszaki eszközöket és a termelési változásoknak tulajdonítható bizonytalanságok értékelésének eredményeit, valamint ezek hatását a garantált zajszintre.

4. A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat megfeleljen a gyártott berendezés a 2. és 3. pontban említett műszaki dokumentációnak és az irányelv követelményeinek.

5. A kijelölt szervezet által végzett értékelés a forgalmazás megkezdése előtt

A gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője átad az általa választható ellenőrző szervezetnek egy másolatot műszaki dokumentációjáról, mielőtt az első gépeket vagy berendezéseket forgalomba hozná vagy üzembe helyezné.

Ha kétséges a műszaki dokumentáció elfogadhatósága, akkor a kijelölt szervezet ennek megfelelően tájékoztatja a gyártót vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselőjét, és ha szükséges, módosításokat végez vagy végeztet a műszaki dokumentáción, illetve vizsgálatokat hajt végre vagy hajtat végre.

Azt követően, hogy a kijelölt szervezet kiad egy jegyzőkönyvet, amelyben megerősíti, hogy a műszaki dokumentáció megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője a 11. és 8. cikkel összhangban rögzítheti a CE-jelölést a berendezésen és kiadhatja az EK megfelelőségi nyilatkozatot, amelyekért teljes felelősséggel tartozik.

6. A kijelölt szervezet által a gyártás alatt végzett értékelés

A gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője a továbbiakban bevonja a kijelölt szervezetet a termelési folyamatba a következő eljárások egyike szerint, amelyet a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője választ ki:

- a kijelölt szervezet időszakonkénti ellenőrzéseket végez annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a gyártott berendezés folyamatosan megfelel a műszaki dokumentációnak és az irányelv követelményeinek; a kijelölt szervezet különösen az alábbiakra összpontosít:

- a berendezés 11. cikke szerinti helyes és teljes jelölésére,

- a 8. cikk szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiadására,

- az alkalmazott műszaki eszközökre és a gyártási változásoknak tulajdonítható bizonytalanságok értékelésének eredményére, valamint ezek hatására a garantált hangteljesítményben.

A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője szabad hozzáférést biztosít a kijelölt szervezet számára ahhoz a belső dokumentációhoz, amely alátámasztja ezeket az eljárásokat, valamint a belső auditálás tényleges eredményéhez és a módosításokhoz, amennyiben létezik ilyen.

A kijelölt szervezet csak akkor végez zajvizsgálatot, ha a fenti ellenőrzés nem jár megfelelő eredménnyel. A kijelölt szervezet a zajmérést saját megítélése és tapasztalata alapján leegyszerűsítheti vagy teljesen elvégezheti a III. mellékletben az említett berendezéstípusra meghatározott rendelkezések szerint,

- a kijelölt szervezet a termékellenőrzést véletlenszerű időközönként végzi. A kész berendezés egy, a kijelölt szervezet által kiválasztott megfelelő mintáját kell megvizsgálni a III. mellékletben meghatározott megfelelő zajvizsgálatok vagy egyenértékű vizsgálatok szerint ahhoz, hogy ellenőrizzék a termék megfelelését az irányelv vonatkozó követelményeinek. A termék ellenőrzése a következő szempontok szerint történik:

- a berendezés 11. cikke szerinti helyes és teljes jelölését,

- a 8. cikk szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiadását.

A kijelölt szervezet az előző értékelés eredményei szerint mindkét eljárásban meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát, a javítást célzó módosítások követésének szükségességét és az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó további útmutatást, amelyeket az éves termelés és a gyártó megbízhatósága határozhat meg arra vonatkozóan, hogy fenntartsa a garantált értékeket. Az ellenőrzést háromévenként legalább egyszer el kell végezni.

Ha kétséges a műszaki dokumentáció elfogadhatósága vagy a dokumentumokban megadott előírások termelés során való betarthatósága, akkor a kijelölt szervezet megfelelő módon tájékoztatja a gyártót vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselőjét.

Amennyiben az ellenőrzött berendezés nem felel meg az irányelv követelményeinek, a kijelölt szervezet tájékoztatja a bejelentő tagállamot.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

EGYEDI VIZSGÁLAT

1. E melléklet ismerteti azon eljárást, amellyel a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője biztosítja és igazolja, hogy a berendezés, amelyet a 4. pontban említett igazolással hoztak forgalomba, megfelel az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője a 11. cikk követelményei szerint rögzíti az információkkal kiegészített CE megfelelőségi jelölést a berendezésre, és kiállítja a 8. cikkben említett írásos EK megfelelőségi nyilatkozatot.

2. Egyedi vizsgálatra vonatkozó kérelmet a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője nyújt be az általa választott kijelölt szervezethez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét, és ha a kérelmet a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselő nyújtja be, annak nevét és címét,

- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanazt a kérelmet nem nyújtották be más kijelölt szervezethez,

- a műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a berendezés leírását,

- kereskedelmi elnevezését,

- típusát, sorozatát és számát,

- a berendezés azonosítására alkalmas műszaki adatokat és zajkibocsátásának értékelését, beleértve, ha szükséges, a vázlatos rajzokat, minden leírást és magyarázatot, amelyek ezek megértéséhez szükségesek,

- ezen irányelvre történő hivatkozást.

3. A kijelölt szervezet:

- megvizsgálja, hogy a berendezést a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e,

- megállapodik a kérelmezővel, hol fogják elvégezni az irányelvvel összhangban levő zajvizsgálatot,

- ezen irányelvvel összhangban elvégzi vagy elvégezteti a szükséges zajvizsgálatot.

4. Amennyiben a berendezés megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, akkor a kijelölt szervezet kiad a kérvényező részére egy, a X. mellékletben meghatározott megfelelőségi tanúsítványt.

Ha a kijelölt szervezet elutasítja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, annak tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.

5. A gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője a forgalmazott termék gyártása után 10 évig megőrzi a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány másolatát.

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

TELJESKÖRŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

1. E melléklet leírja azon eljárást, amely szerint 2. pont követelményeinek megfelelő gyártó biztosítja és igazolja, hogy az érintett berendezés megfelel az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a 11. cikk követelményei szerint rögzíti az információkkal kiegészített CE megfelelőségi jelet minden egyes berendezésre, és ki kell állítania a 8. cikkben említett írásbeli EK megfelelőségi nyilatkozatot.

2. A gyártó a 3. pontban meghatározottak szerint működtet egy jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert a tervezésre, gyártásra, végtermék ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozóan, amelyet a 4. pontban meghatározottak szerinti felügyeletnek vetnek alá.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó benyújtja kérelmét az általa választott kijelölt szervezethez a minőségbiztosítási rendszerének értékelése céljából.

A kérelemnek a következőket tartalmazza:

- a tervezett termékkategóriára vonatkozó minden lényeges információt, beleértve a már tervezési vagy gyártási fázisban lévő minden berendezésre vonatkozó műszaki dokumentációt, amelynek legalább a következő információt kell tartalmaznia:

- a gyártó és a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője nevét és címét,

- a berendezés leírását,

- márkajelét,

- kereskedelmi elnevezését,

- típusát, sorozatát és számát,

- a berendezés azonosítására alkalmas műszaki adatokat és a zajkibocsátás értékelésének adatait, beleértve, ha szükséges, a vázlatos rajzokat, valamint minden olyan leírást és magyarázatot, amely ezek megértéséhez szükséges,

- ezen irányelvre történő hivatkozást,

- ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban elvégzett zajmérések műszaki jegyzőkönyvét,

- az alkalmazott műszaki eszközöket és a gyártási változásoknak tulajdonítható bizonytalanságok értékelésének eredményét és ezek hatását a garantált hangteljesítményszintre,

- az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát,

- a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell a termék megfelelését a rá vonatkozó irányelvi követelményeknek.

A gyártó által elfogadott valamennyi elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendszeresen dokumentálják az írott minőségpolitikai előírások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációját a minőségpolitikai előírások és eljárások közös értelmezésével kell engedélyezni a minőségbiztosítási programok, tervek, kezelési utasítások és jegyzőkönyvek formájában.

3.3. Ennek különösen megfelelő leírást kell adnia az alábbiakra vonatkozóan:

- a minőségi célkitűzésekre és a szervezeti felépítésre, a tervezéssel és termékminőséggel foglalkozó vezetők felelősségére és jogkörére,

- az egyes termékekre elkészítendő műszaki dokumentációra, amely legalább a 3.1. pontban említett műszaki dokumentációval kapcsolatos információkat tartalmazza,

- a tervezés-ellenőrzési és tervezésvizsgálati módszerekre, folyamatokra és szisztematikus tevékenységekre, amelyeket akkor alkalmaznak, amikor az érintett berendezés-kategóriához tartozó termékeket tervezik,

- a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerekre, folyamatokra és az alkalmazandó módszeres tevékenységekre,

- a gyártás előtt, közben és után végzett vizsgálatokra és ellenőrzésekre, valamint ezek végzésének gyakoriságára,

- a minőségi jegyzőkönyvekre, mint például vizsgálati jelentésekre és annak, kalibrációs adatokra, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó beszámolókra stb.,

- olyan eszközökre, melyek a megkövetelt tervrajzi és termékminőségi, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony ellenőrzését biztosítják.

A kijelölt szervezet felméri a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. Feltételezi, hogy e követelmények megfelelnek az EN ISO 9001 szabvány végrehajtását biztosító minőségbiztosítási rendszereknek.

Az auditáló csoport legalább egy tagjának tapasztalattal kell rendelkeznie az érintett berendezés gyártástechnológiai értékelésében. Az értékelési eljárásnak magába kell foglalnia egy felmérő látogatást a gyártó létesítményeiben.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. A jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és a döntés indoklását.

3.4. A gyártónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jóváhagyásnak megfelelően teljesíti a minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeket és a teljesítést megfelelő módon és hatékonyan fenntartja.

A gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője folyamatosan informálja a minőségbiztosítási rendszert elfogadó ellenőrző szervezetet a minőségbiztosítási rendszer minden módosításáról.

A kijelölt szervezet értékeli a javasolt módosításokat és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer jobban megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek vagy újabb felmérésre van szükség.

Határozatát közli a gyártóval. A jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és a döntés indoklását.

4. A kijelölt szervezet felelőssége alatt végzett felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó pontosan teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a kijelölt szervezet ellenőrzés céljából beléphessen a tervezés, a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat, valamint a tárolás helyszínére, helyiségébe és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a tervezés minőségbiztosítási rendszere által előirányzott minőségadatainak (például elemzési eredmények, számítások, vizsgálatok stb.) jegyzékét,

- a gyártás minőségbiztosítási rendszere által előirányzott minőségadatainak (mint például ellenőrzések beszámolói és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, a személyzet minősítésére vonatkozó jelentések stb.) jegyzékét.

4.3. A kijelölt szervezet időszakonként auditálást hajt végre annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az auditálásról jegyzőkönyvet ad át a gyártónak.

4.4. Ezenkívül a kijelölt szervezet váratlan látogatásokat tesz a gyártónál. Az ilyen látogatások során a kijelölt szervezet ellenőrző vizsgálatokat végez vagy, ha szükséges, végeztet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer helyesen működik. A kijelölt szervezet erről egy látogatási jelentést ad át a gyártónak, és ha vizsgálatot végeztek, akkor egy vizsgálati jelentést.

5. A gyártó az utolsó berendezés legyártása utáni 10. év végéig legalább megőrzi és a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi:

- a melléklet 3.1. pontjának második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett naprakész állapotot,

- a kijelölt szervezet határozatát és jelentését, amelyekre a 3.4. utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontokban történt hivatkozás.

6. Mindegyik kijelölt szervezet megadja a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásra és visszavonására vonatkozó információkat a többi ellenőrző szervezet számára.

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL A SZERVEZETEK KIJELÖLÉSEKOR FIGYELEMBE VEENDŐ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK

1. A szervezet, annak eljárásokért felelös vezetöje és személyzete nem lehet sem a berendezés tervezője, építője, szállítója vagy felszerelője, sem pedig ezek meghatalmazott képviselője. Sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként nem válhatnak érdekeltté az ilyen berendezés tervezésében, gyártásában, forgalmazásában vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az ilyen tevékenységet végző feleket. Ez nem gátolja a műszaki információk cseréjét a gyártó és a szervezet között.

2. A szervezetnek és személyzetének a minősítéseket és az ellenőrzéseket a legnagyobb fokú szakmai tisztességgel és műszaki hozzáértéssel kell végeznie, és mentesnek kell lennie bármiféle kényszerítő hatástól és érdekeltségtől, különösen pénzügyitől, amely befolyásolhatja megítélésüket vagy munkájuk eredményét, különösen olyan személyek vagy csoportok által, akik érdekeltek az ellenőrzés eredményében.

3. A szervezet rendelkezésére kell, hogy álljon a szükséges személyzet és rendelkeznie kell a szükséges létesítményekkel ahhoz, hogy képes legyen megfelelően elvégezni azokat a műszaki és adminisztratív feladatokat, amelyek az ellátandó ellenőrzési és felülvizsgálati feladatokkal kapcsolatosak; hozzá kell férnie a speciális vizsgálatokhoz szükséges berendezésekhez és gépekhez.

4. Az ellenőrzésekért felelős személyzetnek rendelkeznie kell:

- alapos műszaki és szakmai képzettséggel,

- elegendő ismerettel a műszaki dokumentáció felmérésére vonatkozó követelményekről,

- elegendő ismerettel azon vizsgálatok követelményeiről, amelyeket végeznek, és megfelelő tapasztalattal az ilyen vizsgálatok terén,

- azzal a képességgel, hogy tanúsítványt, jegyzőkönyvet és jelentést készítsen, amelyekre a vizsgálatok elvégzésének hitelesítéséhez van szükség.

5. Az ellenőrző személyzet pártatlanságát garantálni kell. Díjazásuk ne függjön az elvégzett vizsgálatok számától vagy az ilyen vizsgálatok eredményeitől.

6. A szervezetnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, hacsak ezt a felelősségét a nemzeti jogszabályokkal összhangban az állam át nem vállalja, avagy a tagállam maga közvetlenül nem felelős a vizsgálatokért.

7. A szervezet személyzetének szakmai titoktartást kell vállalnia minden olyan információra vonatkozóan, amelyet az irányelv vagy az arra ható bármely nemzeti jogszabály szerint végzett vizsgálat során szereztek (kivéve az állam tevékenység szerinti illetékességgel bíró hatóságát).

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

EGYEDI VIZSGÁLAT

MINTA A MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁSRA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top