EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0730

A Bizottság határozata (2000. november 10.) az Európai Unió ökocímke-bizottsága létrehozásáról és a Bizottság eljárási szabályzatának megállapításáról (az értesítés a C(2000) 3280. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 293, 22.11.2000, p. 24–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010; hatályon kívül helyezte: 32010D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/730/oj

32000D0730Hivatalos Lap L 293 , 22/11/2000 o. 0024 - 0030


A Bizottság határozata

(2000. november 10.)

az Európai Unió ökocímke-bizottsága létrehozásáról és a Bizottság eljárási szabályzatának megállapításáról

(az értesítés a C(2000) 3280. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/730/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről [1] szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1) az 1980/2000/EK rendelet 13. cikke előírja, hogy a Bizottság létrehozza az Európai Unió ökocímke-bizottságát (a továbbiakban: EUÖB), amely a 14. cikkben említett illetékes testületekből, és a 15. cikkben említett konzultációs fórumból áll;

(2) az 1980/2000/EK rendelet 13. cikke előírja, hogy az EUÖB eljárási szabályzatát a Bizottság dolgozza ki, a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban és a IV. mellékletben meghatározott eljárási alapelveket figyelembe véve;

(3) az 1980/2000/EK rendelet 13. cikke előírja, hogy az EUÖB különösen az ökocímkére vonatkozó kritériumok, valamint az értékelési és megfelelőségigazolási követelmények meghatározásához és felülvizsgálatához járul hozzá;

(4) az 1980/2000/EK rendelet 15. cikke előírja, hogy a Bizottság gondoskodik arról, hogy az EUÖB tevékenységének végzése során minden egyes termékcsoport tekintetében figyelmet fordít a kérdéses termékcsoportban érdekelt felek kiegyensúlyozott részvételére; ide tartoznak az ipar és a szolgáltatók, beleértve a KKV-ket, a kisipari ágazatokat és azok szakmai szervezeteit, a szakszervezeteket, a kereskedőket, a kiskereskedőket, az importőröket, a környezetvédelmi csoportokat és a fogyasztói szervezeteket;

(5) az 1980/2000/EK rendelet 5. preambulumbekezdése előírja, hogy a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer közvélemény általi elfogadásához alapvető fontosságú, hogy a nem kormányzati környezetvédelmi szervezetek és a fogyasztói szervezetek jelentős szerepet játsszanak a közösségi ökocímke kritériumok kidolgozásában és megállapításában;

(6) az 1980/2000/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az EUÖB kérheti a Bizottságtól, hogy vezesse be az ökológiai kritériumok meghatározási eljárását;

(7) az 1980/2000/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Bizottság megbízza az EUÖB-t az ökocímke-odaítélési kritériumai, valamint az ezekkel a kritériumokkal kapcsolatos értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények kidolgozására és időszakos felülvizsgálatára, az e rendelet hatálya alá tartozó termékcsoportokra vonatkozóan;

(8) az 1980/2000/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az EUÖB a megbízás alapján kidolgozza a termékcsoportra vonatkozó ökocímke-odaítélési kritériumok, valamint az e kritériumokra vonatkozó értékelési és megfelelőség igazolási követelmények tervezetét az e rendelet 4. cikke és IV. melléklete szerint, figyelembe véve az e rendelet II. mellékletében említett megvalósíthatósági és piaci tanulmányok eredményeit, életciklus-vizsgálatokat és javulási elemzéseket;

(9) az 1980/2000/EK rendelet IV. mellékletének 1. pontja előírja, hogy a 15. cikkben említett érdekelt felek és a 14. cikkben említett illetékes testületek bevonásával egy meghatározott ad hoc munkacsoport jön létre az EUÖB-n belül az egyes termékcsoportok ökocímke kritériumainak kidolgozására;

(10) az 1980/2000/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a Bizottság konzultál az EUÖB-vel a közösségi ökocímke-munkatervről;

(11) az 1980/2000/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az EUÖB tagjai együttműködnek a tagállamokkal és a Bizottsággal a közösségi ökocímke használatának ösztönzése érdekében;

(12) az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió ökocímke-bizottságát létrehozó, valamint annak eljárási szabályzatát meghatározó, az e határozat mellékletében ismertetett szabályokat a Bizottság elfogadta.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 10-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 237., 2000.9.21, 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKOCÍMKE BIZOTTSÁGÁNAK (EUÖB) ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

AZ EUÖB SZEREPE

1. Az 1980/2000/EK rendelet 13. cikke alapján létrehozták az EUÖB-t, amely az az említett rendelettel összhangban működik.

2. Az EUÖB feladatai különösen:

- felkéri a Bizottságot a termékcsoportok ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket meghatározó eljárás bevezetésére,

- hozzájárul a termékcsoportok ökocímke kritériumainak, valamint a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények meghatározásához és felülvizsgálatához,

- konzultál a Bizottsággal a közösségi ökocímke munkatervéről.

3. Az EUÖB tagjai az ökocímke használatának ösztönzése terén együttműködnek a tagállamokkal és a Bizottsággal.

A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

4. Az EUÖB az 1980/2000/EK rendelet 14. cikkében említett illetékes testületekből áll, beleértve az Európai Gazdasági Térség tagállamainak illetékes testületeit is, valamint a fenti rendelet 15. cikkében említett konzultációs fórumból.

5. Többek között az érdekelt feleket képviselő alábbi szervezetek tagjai az EUÖB-nek:

- Coface (fogyasztók, de képviseli a BEUC-t, az Eurocoop-ot és az AEC-t is),

- EEB (környezetvédelem)

- ESZSZ (szakszervezetek),

- UNICE (ipar),

- UEAPME (kis- és középvállalkozások, kisipar),

- Eurocommerce (kereskedelem).

Az összes érintett fél kiegyensúlyozott részvételének biztosítása érdekében az EUÖB a körülményektől függően ezt a tagságot a Bizottság kérelmére, vagy saját kezdeményezés esetén a Bizottság jóváhagyására kiigazíthatja.

6. Az EUÖB minden egyes tagja kapcsolattartó személyt jelöl ki.

ELNÖK, ALELNÖKÖK ÉS TITKÁRSÁG

7. Az EUÖB elnöki és két alelnöki tisztét az 1980/2000/EK rendelet 14. cikkében említett, illetékes testületek egymás után töltik be.

8. Az elnöki tisztséget elsőként az Európai Unió azon tagállamának illetékes testülete tölti be, amely tagállam az Európai Unió elnöke az elnökség ideje alatt, majd miután ilyen módon minden tagállamra sor került, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak illetékes testületei ugyanilyen időtartamra, ábécé-sorrendben.

9. A két alelnöki tisztséget az elnöki tisztséget következő alkalommal betöltő illetékes testület, illetve az az illetékes testület tölti be, amely előzőleg az elnöki tisztséget töltötte be.

10. Az elnöki tisztséget vagy az alelnöki tisztségeket betöltő illetékes testületet kivételes esetben az alelnökök egyike vagy az EUÖB másik tagja felválthatja.

11. Az EUÖB azonban bármikor, a Bizottság beleegyezésétől függően elfogadhat ettől eltérő módot is az elnöki és alelnöki tisztségek betöltésére.

12. Az EUÖB titkársági feladatait a Bizottság látja el.

ÜLÉSEK

13. Az EUÖB üléseit az elnök hívja össze, aki az alelnökök és a titkárság közreműködésével felelős a meghívók, napirendek és kiegészítő dokumentumok elkészítéséért és megküldéséért, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvek elkészítéséért és kiosztásáért.

14. A Bizottság kérésre üléstermet bocsát rendelkezésre, amennyiben az ülést Brüsszelben tartják.

15. Általában az EUÖB tagjai legfeljebb három képviselővel vehetnek részt az üléseken.

16. Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak képviselői részt vehetnek az EUÖB ülésein. A Bizottság képviselői részt vesznek az EUÖB ülésein. Megfelelő esetben az elnök vagy a Bizottság más érdekelt feleket is meghívhat, hogy vegyenek részt az ülésen.

KÖLTSÉGEK

17. Az ülések megtartásának, az ökológiai kritériumok kidolgozásának és felülvizsgálatának, valamint az egyéb tevékenységeknek a költségeit a Bizottság viseli az ilyen költségekre elfogadott éves költségvetésnek megfelelően.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

(többek között a vezető illetékes testületekre és az ad hoc munkacsoportokra vonatkozóan, továbbá amelyeket a termékcsoportok ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatban végzett tevékenységekre kell alkalmazni)

18. Adott termékcsoport ökológiai kritériumaival, valamint a vonatkozó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények megállapításával vagy felülvizsgálatával kapcsolatban eljárva az EUÖB kiválaszt az 1980/2000/EK rendelet 14. cikke alapján az illetékes testületek közül egy vagy több, vezető szerep betöltésére hajlandó testületet (testületeket). Ezek a továbbiakban vezető illetékes testületek.

19. A vezető illetékes testület az EUÖB tagjainak közreműködésével létrehoz egy, a fenti rendelet IV. melléklete 1. pontjában említett ad hoc munkacsoportot, amely többek között az érdekelt felek, az illetékes testületek és a Bizottság megfelelő képviselőinek kiegyensúlyozott részvételére törekszik. Az Európai Unión belüli és az Európai Unión kívüli érdekelt felek számára azonos bánásmódot biztosít. A fent említett érdekelt felek képviselői, amennyire az lehetséges, a kérdéses termékcsoport szakértői és e téren tájékozottak, a továbbiakban megnevezésük műszaki képviselő.

20. Minden illetékes testület aktívan törekszik a kérdéses termékcsoporttal kapcsolatban érdekelt összes fél véleményének megismerésére az országán belül, és ezeket a véleményeket az ad hoc munkacsoport és az EUÖB tudomására hozza.

21. A vezető illetékes testület ennek az ad hoc munkacsoportnak legalább egy ülését megszervezi, és elnökként levezeti. A Bizottság kérésre üléstermet bocsát rendelkezésre, amennyiben az ülést Brüsszelben tartják.

22. A fent említett érintett felek műszaki képviselői – amennyiben lehetséges –részt vesznek az EUÖB azon ülésein, ahol a kérdéses termékcsoport teljes körű tárgyalására kerül sor.

23. Az EUÖB, a vezető illetékes testület és az ad hoc munkacsoport az említett rendelet 1. cikkében megállapított céloknak és alapelveknek, valamint az említett rendelet IV. mellékletében megállapított eljárási alapelveknek megfelelően jár el.

24. Az EUÖB, a vezető illetékes testület és az ad hoc munkacsoport figyelembe veszi a vonatkozó közösségi környezetvédelmi politikát és az egyéb kapcsolódó termékcsoportokkal összefüggésben elvégzett munkát.

25. Az EUÖB, annak tagjai, a vezető illetékes testület és az ad hoc munkacsoport munkájuk során mindvégig mindent megtesznek megegyezés kialakításáért, miközben törekednek a környezet magas szintű védelemére.

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA

(a termékcsoportok ökológiai kritériumainak megállapítására szolgáló eljárás bevezetése során követendő eljárás, mielőtt a kérelmet a Bizottsághoz benyújtják)

26. Az EUÖB felkérheti a Bizottságot a termékcsoportok ökológiai kritériumainak megállapítására szolgáló eljárás bevezetésére.

27. Az EUÖB kellőképpen figyelembe veszi az 1980/2000/EK rendelet 5. cikkében említett közösségi ökocímke-munkatervet, és különösen a Közösség szempontjából prioritással rendelkezőknek tekintett termékcsoportok, a teljesség igénye nélküli felsorolását.

28. Az EUÖB elvégzi az előkészítő munkát annak meghatározására, hogy a vizsgált termékcsoport az említett rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer hatókörébe tartozik-e, és különösen, hogy megfelel-e a 2. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeknek. A Bizottság is felkérheti az EUÖB-t, hogy végezze el ezt az előkészítő munkát.

29. Ennek az előkészítő munkának az elvégzéséhez az EUÖB vezető illetékes testületet (testületeket) választ ki, amely(ek) vezető szerep vállalására hajlandó(ak), és amely(ek) ad hoc munkacsoportot alakít(anak). A fent részletezett általános szabályokat kell alkalmazni.

30. A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével a megfelelő mértékben elvégzi többek között az említett rendelet II. mellékletében meghatározott megvalósíthatósági és piaci tanulmányt, életciklussal kapcsolatos vizsgálatot és a fejlesztési elemzést, figyelembe véve az I. melléklet 3. cikkében és a IV. melléklet 1. pontjában megállapított követelményeket és alkalmazandó rendelkezéseket.

Ennek során ha az megfelelő és kivitelezhető, a vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével, elvégzi az alábbi feladatokat:

a) a piac elemzése, beleértve az ágazat ipari és gazdasági szegmentációját is (főbb gyártók, piaci részesedések, import stb.), a különböző terméktípusok jellemzése, az ökocímkét viselő termékek sikeres piaci forgalmazása lehetőségeinek elemzése, és megfelelő marketing és kommunikációs stratégiára tett javaslat;

b) az összes érdekelt fél (illetékes testületek, érdekcsoportok stb.) véleményének figyelembevétele, és azoknak az azonosítása, akik készek együttműködni a kritériumok megállapításában;

c) a legfontosabb környezeti hatások és az ágazatban alkalmazott legjobb környezetvédelmi eljárás elemzése, kitérve a környezetvédelmi tervezési kérdésekre is, és a termékcsoport esetében a fő fejlesztendő területek meghatározása, valamint annak megállapítása, hogy hogyan lehet ezeket megfelelő módon megjeleníteni az ökológiai kritériumokban;

d) a termék fogyasztói igények kielégítésére való alkalmasságával kapcsolatos kulcskérdések elemzése, és hogy hogyan lehet ezeket megfelelő módon megjeleníteni az ökológiai kritériumokban;

e) a kérdéses termékcsoportnak odaítélhető ökocímke megállapítása szempontjából fontos, már meglévő ökocímkék, szabványok, vizsgálati módszerek és tanulmányok leltárának elkészítése és ezek példányainak beszerzése, figyelembe véve a kapcsolódó termékcsoportokkal összefüggésben már elvégzett munkát, valamint felbecsülve a vizsgálat költségeit;

f) a vonatkozó nemzeti, európai és nemzetközi jogszabályok vizsgálata;

g) a kérdéses termékcsoport sikeres létrehozását gátló lehetséges akadályok azonosítása;

h) a fent említett három lépés mindegyikének főbb megállapításait összefoglaló, illetve további lényeges információt és elemzést tartalmazó minden szükséges munkadokumentum tervezetének elkészítése és kiosztása a vonatkozó ülés előtt megfelelő időben;

i) a fenti elemzésekről és vizsgálatokról szóló átfogó végső jelentés elkészítése angol nyelven, és a Közösség egy másik szabadon választott hivatalos nyelvén is. Ezt a végső jelentést nyomtatott és elektronikus formában egyaránt rendelkezésre kell bocsátani, és amennyiben lehetséges, tanulmányozásra az ökocímke honlapján is hozzáférhetővé kell tenni. A jelentés melléklete tartalmazza a kérdéses munka során közreadott összes dokumentum összefoglaló jellegű felsorolását, az egyes dokumentumok kiosztása dátumának feltüntetésével, továbbá megjelölve, hogy a kérdéses dokumentumot kikhez juttatták el, és tartalmazza a kérdéses dokumentumok másolatát is. Ezen kívül a mellékletben szerepel a munkába bevont, konzultációs célból megkeresett, illetve véleményt nyilvánító érdekelt felek felsorolása, a kapcsolattartóval együtt. A végső jelentés összefoglalót tartalmaz, és ahol fontos, mellékleteket, részletes leltárszámításokkal. A jelentéssel kapcsolatban érkező észrevételeket figyelembe kell venni, és kérésre az észrevétellel összefüggésben megtett intézkedésekről tájékoztatást kell nyújtani.

j) az eredmények ismertetése egy vagy több EUÖB ülésen, és ezen konzultációk, valamint a jelölt termékcsoport esetében az ökocímke általánosságban vett sikerének valószínűsége alapján ajánlás megfogalmazása arra nézve, hogy a termékcsoport további kidolgozására és ennek megfelelően ökológiai kritériumok megállapítására sor kerüljön-e vagy sem.

31. Ha a fenti előkészítő munkát valamely jelölt termékcsoport esetében és az ad hoc munkacsoporttól kapott ajánlást kielégítőnek találta, az EUÖB a végső jelentést a megbízás tervezetének elkészítésére vonatkozó ajánlásokkal együtt továbbítja a Bizottsághoz, és felkéri a Bizottságot a kérdéses termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok megállapítására szolgáló eljárás megindítására, valamint arra, hogy az EUÖB-nek adjon a fent említett ajánlásokat figyelembe vevő megbízatást. Az EUÖB-nek azok a tagjai, akik a fenti rendelet 15. cikkében említett érdekelt feleket képviselik, egyenként és együttesen csatolhatják saját véleményüket vagy véleményeiket ehhez a végső jelentéshez.

A KRITÉRIUMOK KIDOLGOZÁSÁRA VAGY FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ MEGBÍZÁS

(adott termékcsoportra vonatkozó ökocímke kritériumok és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények kidolgozására vagy felülvizsgálatára vonatkozó, a Bizottság általi megbízás elvégzésekor követendő eljárás)

32. Az EUÖB a Bizottságtól kapott megbízás alapján kidolgozza a kérdéses termékcsoporttal kapcsolatos ökocímke-odaítélési kritériumokra és a megfelelő értékelési és megfelelőség-igazolási követelményekre vonatkozó javaslatot. Az EUÖB betartja a munka befejezésére a megbízásban előírt határidőt.

33. Ennek érdekében az EUÖB vezető illetékes testületet (testületeket) választ ki, amely(ek) vezető szerep vállalására hajlandó(ak), és amely(ek) ad hoc munkacsoportot alakít(anak). A fent részletezett általános szabályokat kell alkalmazni.

34. A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével először meghatározza, hogy elvégezték-e az összes szükséges elemzést, vizsgálatot és egyéb, a fentiekben leírt előkészítő munkát. Idetartozik különösen az 1980/2000/EK rendelet II. mellékletében említett megvalósíthatósági és piaci tanulmány, az életciklus-vizsgálat és a javulási elemzés. A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével minden megfelelő lépést megtesz, ami az előkészítő munka kiegészítése és aktualizálása érdekében szükséges, figyelembe véve a fent említett szakaszban részletezett eljárásokat.

35. A vezető illetékes testület a javaslattervezetet, valamint a kapcsolódó jelentéseket és elemzéseket egy vagy több EUÖB ülésen ismerteti, és a konzultációk alapján, megfelelő időben jelzi az EUÖB-nek, hogy a megbízás teljesítettnek tekinthető. Ebben a tekintetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy mekkora a javaslattervezet magas fokú támogatottságának valószínűsége.

36. Ehhez hasonlóan az EUÖB a vezető illetékes testület és az ad hoc munkacsoport által elvégzett munka alapján a megfelelő időben értesíti a Bizottságot a kritériumtervezetekről, és jelzi a Bizottság felé, hogy a megbízás teljesítettnek tekinthető. Ebben a tekintetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy mekkora a javaslattervezet magas fokú támogatottságának valószínűsége. Az 1980/2000/EK rendelet 15. cikkében említett érintett feleket képviselő EUÖB tagok egyenként és együttesen csatolhatják saját véleményüket vagy véleményeiket ehhez a végső jelentéshez.

37. Amennyiben a Bizottság jelezné, hogy a megbízás még nincs teljesítve, az EUÖB folytatja a kritériumtervezetekkel kapcsolatos munkáját, figyelembe véve az ebben a szakaszban részletezett eljárásokat és követelményeket. A Bizottság megindokolja álláspontját.

38. Amennyiben a Bizottság bármikor jelzi, hogy a megbízást teljesítették, az EUÖB a feladatot elkészültnek tekinti. Az EUÖB mindazonáltal újrakezdi a munkát, ha a Bizottság a későbbiekben erre kérné.

39. Amennyiben az EUÖB bármikor megállapítaná, hogy nem képes teljesíteni a megbízást, az indokok részletes megjelölésével erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

MEGBÍZÁS A KRITÉRIUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRA

(Adott termékcsoportra vonatkozó ökocímke-odaítélési kritériumok és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények felülvizsgálatára vonatkozó, a Bizottság általi megbízás elvégzésekor követendő eljárás)

40. Az EUÖB a Bizottságtól kapott megbízás alapján a kérdéses termékcsoport esetében felülvizsgálja az ökocímke-odaítélési kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket.

41. Az EUÖB különös gondot fordít arra, hogy munkáját kellő időben, még a meglevő kritériumok érvényességének lejárta előtt elvégezze.

42. Ennek érdekében az EUÖB vezető illetékes testületet (testületeket) választ ki, amely(ek) vezető szerep vállalására hajlandó(ak), és amely(ek) ad hoc munkacsoportot alakít(anak). A fent részletezett általános szabályokat kell alkalmazni.

43. A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével a meglevő ökocímke-odaítélési kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket felülvizsgálja, valamint felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészíti és aktualizálja a különböző elemzéseket, jelentéseket, vizsgálatokat és az "Előkészítő munkák" című szakaszban részletezett egyéb feladatokat.

44. A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével különösen a kérdéses termékcsoport múltbeli, jelenlegi és valószínű jövőbeli sikereit értékeli, beleértve a kapcsolódó környezeti előnyöket, figyelembe véve a kapcsolódó termékcsoportok sikerét, és a közösségi ökocímke-munkatervet.

45. A vezető illetékes testület ezeknek az elemzéseknek és értékeléseknek az eredményeit egy vagy több EUÖB ülésen ismerteti, és ezeknek a konzultációknak az alapján, megfelelő időpontban ajánlást tesz az EUÖB felé az ökológiai kritériumok és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények érvényességének meghosszabbítására, azok visszavonására vagy felülvizsgálatára. Ebben a tekintetben különös figyelmet fordít arra, hogy mekkora a javaslattervezet magas fokú támogatottságának valószínűsége.

46. Hasonlóképpen az EUÖB a vezető illetékes testület és az ad hoc munkacsoport által elvégzett munka alapján, megfelelő időpontban ajánlást tesz a Bizottságnak a termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények meghosszabbítására, visszavonására vagy felülvizsgálatára. Ebben a tekintetben különös figyelmet fordít arra, hogy mekkora a javaslattervezet magas fokú támogatottságának valószínűsége. A fenti 1980/2000/EK rendelet 15. cikkében említett érintett feleket képviselő EUÖB tagok egyenként és együttesen csatolhatják saját véleményüket a végső jelentéshez.

47. Amennyiben a Bizottság jelezné, hogy a megbízatás még nincs teljesítve, az EUÖB folytatja munkáját, figyelembe véve az ebben a szakaszban részletezett eljárásokat és követelményeket. A Bizottság megindokolja álláspontját.

48. Ha a Bizottság jelzi, hogy egyetért az ökocímke-odaítélési kritériumok és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási feltételek felülvizsgálatára vonatkozó ajánlással, az EUÖB ennek megfelelően jár el, figyelembe véve a "Kritériumok kidolgozására vagy felülvizsgálatára vonatkozó megbízás" című szakaszban részletezett eljárást és követelményeket.

49. Amennyiben a Bizottság egyetért azzal az ajánlással, hogy az ökológiai kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket vissza kell vonni vagy meg kell hosszabbítani, úgy az EUÖB a megbízást teljesítettnek tekinti. Az EUÖB mindazonáltal újrakezdi a munkát, ha a Bizottság a későbbiekben erre kérné.

50. Ha az EUÖB arra a következtetésre jutna, hogy nem képes teljesíteni a megbízást, erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az indokok részletes megjelölésével.

A MUNKATERVVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

(a közösségi ökocímke-munkatervvel kapcsolatosan a Bizottsággal folytatott konzultáció esetén követendő eljárás)

51. Az EUÖB a Bizottság számára információt szolgáltathat az 1980/2000/EK rendelet 5. cikkében említett közösségi ökocímke munkatervvel kapcsolatban.

52. Ennek érdekében az EUÖB minden szükséges és megfelelő lépést megtesz, az említett rendelet 1. cikkének (1) és (4) bekezdésében megállapított célkitűzésekkel és alapelvekkel összhangban eljárva.

53. Mielőtt olyan új termékcsoportokra tenne javaslatot, amelyek prioritást élvezhetnének közösségi fellépésekkel kapcsolatban, az EUÖB előzetesen meghatározza, hogy a kérdéses termékcsoport az említett rendelet 2. cikkében megállapított közösségi ökocímke-odaítélési rendszer hatókörébe tartozik-e vagy sem, és különösen azt, hogy megfelel-e az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételeknek. Ennek során az EUÖB megfelelő módon figyelembe veszi a fent az "Előkészítő munka" című szakaszban részletezett különböző megfontolásokat.

54. Az EUÖB és tagjai minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a munka során megegyezést alakítsanak ki.

AZ EUÖB TAGJAINAK EGYÉB INTÉZKEDÉSEI

55. Az EUÖB tagjai a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer érdekében tevékenykednek, kezdeményezhetnek bármit, amit ebből a célból helyénvalónak és hasznosnak ítélnek. A Bizottság felkérésére is eljárhatnak. A kezdeményezések között szerepelhetnek többek között:

- az 1980/2000/EK rendelet 10. cikkében említett vagy egyéb promóciós tevékenységek,

- ad hoc munkacsoportok alakítása,

- az ökocímke-odaítélési kritériumok és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelmények összehangolt alkalmazásának előmozdítására irányuló intézkedések, beleértve a kapcsolódó felhasználói kézikönyvek rendszeres kiigazítását és továbbfejlesztését,

- iránymutatások tervezetének elkészítése, például az ökológiai kritériumok kidolgozásának megkönnyítéséhez,

- a körülményeknek megfelelően belső eljárások elfogadása.

FELÜLVIZSGÁLAT

56. Az EUÖB rendszeresen felülvizsgálja saját működését, és ha szükséges, ajánlásokat tehet a Bizottság részére ezeknek az eljárásoknak a szükség szerinti kiigazítására. Az első felülvizsgálatot 2002 vége előtt el kell elvégezni.

--------------------------------------------------

Top