EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2759

A Bizottság 2759/1999/EK rendelete (1999. december 22.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 331, 23.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 03/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2759/oj

31999R2759Hivatalos Lap L 331 , 23/12/1999 o. 0051 - 0054


A Bizottság 2759/1999/EK rendelete

(1999. december 22.)

a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1268/1999/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A tagjelölt közép- és kelet-európai országokban a 1268/1999/EK rendelet szerint a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre irányuló közösségi előcsatlakozási intézkedések (a továbbiakban: "SAPARD") különösen arra irányulnak, hogy hozzájáruljanak a közös agrárpolitikára és az azzal kapcsolatos politikákra vonatkozó közösségi vívmányoknak a tagjelölt országok általi átvételéhez, valamint a mezőgazdasági ágazat és a vidéki területek alkalmazkodása legfontosabb és sajátságos problémáinak megoldásához a tagjelölt országokban;

(2) A SAPARD alapján nyújtott támogatásnak figyelembe kell vennie különösen annak az érintett tagjelölt ország környezetvédelmére és fenntartható gazdasági fejlődésére gyakorolt hatását, valamint a szociális kohéziós politikák alapelveit; a közösségi támogatás nem helyettesítheti az egyes tagjelölt országokban rendelkezésre álló forrásokat, és kiegészíti a megfelelő nemzeti intézkedéseket vagy hozzájárul ezekhez;

(3) Ennek keretében általános alapelvként a támogatást a közösségi vidékfejlesztési támogatás hatályban levő szabályai szerint nyújtják, és különösen az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletben [2], valamint az előbb említett rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1750/1999/EK bizottsági rendeletben [3] előírt fő célkitűzésekkel és eszközökkel összhangban;

(4) az 1268/1999/EK rendelet 2. cikkében említett egyes intézkedések hasonlóak az 1257/1999/EK rendeletben említett intézkedésekhez, és ezért ezeket a tagjelölt országok, amennyire lehetséges, ezen intézkedések Közösségben történő végrehajtásának alapelvei szerint valósítják meg; ezért hivatkozni kell az ezen intézkedések vonatkozásában alkalmazandó feltételekre;

(5) A mezőgazdasági termékek kínálatát és értékesítését befolyásoló, a tagjelölt országok nem megfelelő termelői szervezettségéből adódó szerkezeti hiányosságok kiküszöbölése céljából támogatás szükséges a termelői csoportok felállításának ösztönzésére; ebből a célból támogatást kell nyújtani az átmeneti előcsatlakozási időszakra a Közösség vonatkozó alapelvei szerint, ezektől eltérve és ezeket kiegészítve, amennyiben ez a tagjelölt országokban lévő különleges helyzet miatt szükséges;

(6) az 1268/1999/EK rendelet 2. cikkében említett egyéb intézkedések akkor lehetnek jogosultak a közösségi támogatásra, ha ezek a Bizottság által jóváhagyott program részét képezik;

(7) a SAPARD szerinti kiadások jogosultsági szabályainak figyelembe kell venniük azon időszakot, amelyre az 1268/1999/EK rendelet vonatkozik, valamint elő kell írniuk egy olyan minimális időszakot, amely alatt a vállalkozásoknak lényegében változatlanul kell maradniuk, hogy elérjék kitűzött céljukat; a kiadások jogosultságának különös feltételeiről kétoldalú megállapodások keretében kell megállapodni a Közösség és a különböző tagjelölt országok között;

(8) a SAPARD végrehajtását a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletben [4] megállapított igazgatási iránymutatások szerint kell végezni; az 1268/1999/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság és a tagjelölt ország közösen megállapodik a program végrehajtása felügyeletének eljárásairól, mindazonáltal szükség van a felügyeleti eljárásban használt mutatók meghatározására; e feladatra az 1260/1999/EK rendeletben előírt mutatókat kell figyelembe venni;

(9) mivel a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre irányuló előcsatlakozási intézkedéseknek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásából adódó segítségnyújtást (SAPARD-támogatás) az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendelet [5] szerinti közösségi segítségnyújtással együtt az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK rendelet módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1266/1999/EK tanácsi rendelet [6] keretében kell koordinálni;

(10) az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1268/1999/EK rendelet végrehajtásának szabályait állapítja meg.

2. cikk

Mezőgazdasági üzemek beruházásai

(1) Támogatás nyújtható mezőgazdasági beruházásokra az 1257/1999/EK rendelet II. címének I. fejezetében előírt feltételek szerint, az említett fejezet 7. cikke kivételével.

(2) Beruházási támogatás nyújtható azon mezőgazdasági üzemeknek:

- amelyek teljesítik a környezettel, higiéniával és állatjóléttel kapcsolatos nemzeti minimum szabványokat a támogatás nyújtására hozott döntés időpontjában, és

- amelyek valószínűsítik a beruházás megvalósulásának végén meglévő gazdasági életképességet.

Ha azonban a közösségi vívmányokkal kapcsolatos minimumszabványokat vezettek be a környezetre, higiéniára és állatjólétre vonatkozóan röviddel a pályázat beérkezésének időpontja előtt, úgy a támogatás nyújtására vonatkozó döntés attól függ, hogy az üzem teljesíti-e ezen új szabványokat a beruházás megvalósításának végéig.

(3) Minden tagjelölt ország határt szab a támogatásra jogosult összberuházásokat illetően, valamint megfelelő követelményeket állít fel a mezőgazdasági termelők szakmai képesítése tekintetében.

3. cikk

Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és értékesítésének javítása

(1) Támogatás nyújtható az 1257/1999/EK rendelet 25. és 26. cikkében szereplő beruházásokra, amelyek a Szerződés I. mellékletében található mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és értékesítésének javítására vonatkoznak, és amelyek a tagjelölt országokból vagy a Közösségből származnak. A kiskereskedelmi szinten történő beruházások a támogatásból ki vannak zárva.

(2) A jogosult kiadások az alábbiakat tartalmazhatják:

a) ingatlan építése és megszerzése, kivéve a telekvásárlást;

b) új gépek és berendezések, beleértve a számítógép szoftvert is;

c) általános költségek, mint például az építészek, mérnökök és tanácsadók tiszteletdíjai, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmak és licenciák megszerzése, az (a) és (b) pontban említett költségeken túlmenően és azon költségek 12 %-a erejéig.

4. cikk

Agrár-környezetvédelem

Támogatás nyújtható az 1257/1999/EK rendelet II. címének VI. fejezetében előírt tevékenységekhez, figyelembe véve az ott megállapított feltételeket, amennyiben ezek kísérleti szintű tevékenységekre vonatkoznak.

Az ilyen tevékenységek célja az agrár-környezetvédelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó gyakorlati tapasztalat megszerzése, mind a közigazgatás, mind pedig a mezőgazdasági üzemek szintjén.

5. cikk

Képzés

(1) Támogatás nyújtható az 1257/1999/EK rendelet II. címének III. fejezetében megállapított tevékenységekre, az ott előírt feltételekkel.

(2) A szakképzés támogatása nem foglalhatja magában azon tanfolyamokat és gyakorlatokat, amelyek a középfokú vagy magasabb szintű mezőgazdasági és erdészeti képzés rendes programjainak vagy tanmenetének részét képezik.

6. cikk

Termelői csoportok

(1) Támogatás nyújtható termelői csoportok felállításának ösztönzésére és adminisztratív működésük elősegítésére az elismerésük dátumát követő első öt év során.

(2) E cikk azon termelői csoportokra vonatkozik, amelyeket abból a célból állítottak fel, hogy közösen a piaci követelményeknek megfelelővé tegyék azon termelők termelését és kibocsátását, akik az ilyen csoportok tagjai, és közösen juttassanak termékeket a piacra, beleértve az értékesítés központosítását, az értékesítés előkészítését és a nagybani átvevők ellátását, valamint közös szabályokat állítsanak fel a termelési információkra vonatkozóan, különös tekintettel a betakarítási és kínálati mennyiségre, és amelyeket egy tagjelölt ország hivatalosan elismert.

(3) A 2000. január 1-je után elismert termelői csoportoknak nyújtott támogatást az elismerésük időpontját követő első öt év során a termelői szervezet felállítási és működési költségeire átalány-hozzájárulásként nyújtják.

(4) A 3. bekezdésben említett támogatást minden termelői szervezet számára annak éves értékesített termelése alapján kell meghatározni, amely:

a) az első3, második, harmadik, negyedik és ötödik évre 1000000 euróig az értékesített termék értékének 5, 5, 4, 3, illetve 2 %-a és

b) az első, második, harmadik, negyedik és ötödik évre az értékesített termék 1000000 eurót meghaladó értékének 2,5, 2,5, 2, 1,5, illetve 1,5 %-a,

c) azonban termelői szervezetenként legfeljebb:

- 100000 euró az első évre,

- 100000 euró a második évre,

- 80000 euró a harmadik évre,

- 60000 euró a negyedik évre,

- 50000 euró az ötödik évre,

és kifizetése éves részletekben történik.

7. cikk

Erdészet

(1) Támogatás nyújtható az 1257/1999/EK rendelet 29. és 30. cikkében előírt tevékenységekre a 30. cikk (1) bekezdésének hatodik francia bekezdése kivételével, az ott megállapított feltételekkel.

(2) Támogatás nyújtható mezőgazdasági földterület erdősítésére azzal a feltétellel, hogy az ilyen telepítést a helyi körülményekhez igazítják, és az összeegyeztethető a környezettel.

A telepítési költségeken túlmenően a támogatás magában foglalhat egy telepített hektáronkénti éves prémiumot a fenntartási költségek öt évig történő fedezésére.

(3) Mezőgazdasági földterület hatósági erdősítésének támogatása csak a létesítés költségeit fedezheti.

(4) Mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás nem nyújtható karácsonyfák telepítésével kapcsolatban.

(5) Rövid vágásfordulójú, gyorsan növő fajok esetében erdősítési támogatás csak a telepítési költségekre nyújtható.

8. cikk

Jogosultság

(1) Az e rendelet 2-7. cikkében leírt intézkedések szerinti tevékenységekre, valamint az 1268/1999/EK rendelet 2. cikkében említett bármely egyéb intézkedésre vonatkozó kiadások csak akkor jogosultak közösségi támogatásra, ha e tevékenységek az 1268/1999/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésével összhangban jóváhagyott mezőgazdasági és vidékfejlesztési program részét képezik.

(2) A kiadások csak akkor jogosultak közösségi támogatásra, ha azokat a tagjelölt ország 1999. december 31-e után ténylegesen kifizette egy vidékfejlesztési támogatási intézkedés önálló kedvezményezettjének és azon dátum után, amikor a vidékfejlesztési tervet vagy a terv bármilyen módosítását, amely az érintett intézkedésre vonatkozik, benyújtották a Bizottságnak vagy közölték azzal. E dátumok közül a későbbi képezi a kiadások támogathatóságának kezdő időpontját.

A kötelezettségvállalás jogosultságának végső dátuma a 2006. pénzügyi év vége, vagy az illető tagjelölt ország csatlakozása, amelyik ezek közül hamarabb bekövetkezik.

(3) Bármely tevékenység csak akkor marad jogosult, ha a tagjelölt ország kifizető szerve által adott fizetési felhatalmazás dátumától számított öt éven belül nem megy át olyan alapvető változtatáson, amely:

a) befolyásolja annak természetét vagy végrehajtási feltételeit, vagy egy vállalkozásnak vagy köztestületnek jogosulatlan előnyöket nyújt; és

b) egy infrastrukturális elem tulajdoni viszonyának megváltozásából, vagy egy termelő tevékenység megszűnéséből vagy helyének megváltozásából ered.

9. cikk

Irányító hatóság

A Bizottság biztosítja, hogy minden tagjelölt ország felállítson és optimális körülmények között működtessen egy irányító hatóságot, amely felelős a program hatékony és szabályszerű irányításáért.

10. cikk

Monitoringmutatók

A program végrehajtásának felügyelete során alkalmazott fizikai, környezeti és pénzügyi mutatóknak figyelembe kell venniük az 1260/1999/EK rendelet 36. cikkében említett elemeket.

11. cikk

Éves- és záróbeszámolók

Az 1268/1999/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett éves beszámolóknak az 1260/1999/EK rendelet 37. cikkében említett, értelemszerűen alkalmazandó elemeken túlmenően tartalmazniuk kell az intézkedésenkénti fizikai mutatókat.

12. cikk

Értékelések

Az 1268/1999/EK rendelet 5. cikkében említett felméréseket és értékeléseket az 1260/1999/EK rendelet IV. címének III. fejezetében, valamint az 1750/1999/EK rendelet III. fejezetének 5. szakaszában az értékelésre előírt eljárások figyelembevételével kell végezni.

13. cikk

Záró rendelkezések

A támogatás és az e rendelet szerinti kiadások jogosultságának részletes feltételeit, figyelembe véve a tagállamok számára előírt bizottsági iránymutatásokat, kétoldalú megállapodásokban rögzítik, amelyek az Európai Közösség nevében a Bizottság és az egyes tagjelölt országok között jönnek létre.

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A közösségi támogatás vonatkozásában 2000. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 22-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 161., 1999.6.26., 87. o.

[2] HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

[3] HL L 214., 1999.8.13., 31. o.

[4] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

[5] HL L 161., 1999.6.26., 73. o.

[6] HL L 161., 1999.6.26., 68. o.

--------------------------------------------------

Top