EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1749

A Bizottság 1749/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a harmonizált fogyasztói árindexek részindexeiről szóló 2214/96/EK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 214, 13.8.1999, p. 1–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 61 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; közvetve hatályon kívül helyezte: 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1749/oj

31999R1749Hivatalos Lap L 214 , 13/08/1999 o. 0001 - 0030


A Bizottság 1749/1999/EK rendelete

(1999. július 23.)

a harmonizált fogyasztói árindexek részindexeiről szóló 2214/96/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre [1],

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően [2],

(1) mivel a 2494/95/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint minden tagállam köteles egy harmonizált fogyasztói árindexet készíteni (HICP);

(2) mivel a 2214/96/EK bizottsági rendelet [3] a COICOP/HICP (az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása a HICP igényeihez igazítva) alapján határozta meg a HICP részindexeit;

(3) mivel az 1998. októberi COICOP-osztályozás és az 1687/98/EK [4] és 1688/98/EK [5] tanácsi rendelettel módosított 1749/96/EK bizottsági rendeletben [6] megállapított COICOP/HICP-osztályozás a HICP részindexeinek kiigazítását igényli;

(4) mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK-Euratom tanácsi határozattal [7] létrehozott Statisztikai Programbizottság (SPB) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2214/96/EK rendelet I. és II. melléklete helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 1999 decemberéig, a 2000. januári indexszel kezdődő hatállyal e rendelet követelményeinek megfelelően módosítják adatgyűjtési és adattovábbítási eljárásaikat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 23-án.

a Bizottság részéről

Yves-Thibault de Silguy

a Bizottság tagja

[1] HL L 257., 1995.10.27., 1. o.

[2] 1999. július 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 296., 1996.11.21., 8. o.

[4] HL L 214., 1998.7.31., 12. o.

[5] HL L 214., 1998.7.31., 23. o.

[6] HL L 229., 1996.9.10., 3. o.

[7] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

HICP-RÉSZINDEXEK (MÓD. 99. DEC.)

01-12 | HÁZTARTÁSOK EGYÉNI FOGYASZTÁSI KIADÁSAI |

01 | ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK |

01.1 | Élelmiszerek |

01.1.1.1 | Kenyér és cereáliák |

01.1.1.2 | Hús |

01.1.1.3 | Hal |

01.1.1.4 | Tej, sajt és tojás |

01.1.1.5 | Olaj és zsiradékok |

01.1.1.6 | Gyümölcs |

01.1.1.7 | Zöldségfélék |

01.1.1.8 | Cukor, lekvár, méz, szirup, csokoládé és egyéb édességek |

01.1.1.9 | Egyéb, máshova nem sorolt élelmiszerek |

01.2 | Alkoholmentes italok |

01.2.1 | Kávé, tea és kakaó |

01.2.2 | Ásványvíz, üdítőitalok és ivólevek |

02 | SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK |

02.1 | Szeszes italok |

02.1.1 | Égetett szeszes italok |

02.1.2 | Bor |

02.1.3 | Sör |

02.2 | Dohányáruk |

02.2.0 | Dohányáruk |

03 | RUHÁZAT ÉS LÁBBELI |

03.1 | Ruházat |

03.1.1 | Ruházati méteráru |

03.1.2 | Felső- és alsóruházat |

03.1.3 | Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők |

03.1.4 | Ruházat javítása, vegytisztítása és kölcsönzése |

03.2 | Lábbeli |

03.2.1/2 | Cipő és egyéb lábbeli, beleértve lábbeli javítását és kölcsönzését |

04 | LAKÁSSZOLGÁLTATÁS, VÍZ, VILLAMOS ENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB TÜZELŐANYAGOK |

04.1 | Tényleges lakbér |

04.1.1./2 | Bérlő által fizetett tényleges lakbérek, beleértve az egyéb tényleges bérleti díjakat |

04.3 | Lakáskarbantartás és javítás |

04.3.1 | Lakáskarbantartáshoz és javításhoz vásárolt anyagok |

04.3.2 | Lakás-karbantartási és javítási szolgáltatások |

04.4 | Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás |

04.4.1 | Vízellátás |

04.4.2 | Hulladékszállítás |

04.4.3 | Szennyvízelvezetés |

04.4.4 | Egyéb, máshova nem sorolt lakásszolgáltatás |

04.5 | Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok |

04.5.1 | Villamos energia |

04.5.2 | Gáz |

04.5.3 | Folyékony tüzelőanyagok |

04.5.4 | Szilárd tüzelőanyagok |

04.5.5 | Hőszolgáltatás |

05 | LAKBERENDEZÉS, LAKÁSFELSZERELÉS ÉS RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁS |

05.1 | Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és egyéb padlóburkoló anyagok |

05.1.1 | Bútorok és lakberendezési cikkek |

05.1.2 | Szőnyegek és egyéb padlóburkoló anyagok |

05.1.3 | Bútorok, lakberendezési cikkek és padlóburkoló anyagok javítása |

05.2 | Lakástextíliák |

05.2.0 | Lakástextíliák |

05.3 | Háztartási gépek és készülékek |

05.3.1/2 | Elektromos és nem elektromos tartós háztartási gépek és készülékek, valamint elektromos háztartási kisgépek |

05.3.3 | Háztartási gépek és készülékek javítása |

05.4 | Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés |

05.4.0 | Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés |

05.5 | Barkács- és kerti szerszámok, eszközök |

05.5.1/2 | Tartós barkács- és kerti szerszámok, eszközök, valamint kisebb barkács- és kerti szerszámok, eszközök, illetve különféle kiegészítők |

05.6 | Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások |

05.6.1 | Háztartási fogyóeszközök |

05.6.2 | Háztartási alkalmazottak szolgáltatásai és egyéb háztartási szolgáltatások |

06 | EGÉSZSÉGÜGY |

06.1 | Egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök és készülékek |

06.1.1 | Gyógyszerek |

06.1.2/3 | Egyéb egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök és készülékek |

06.2 | Járóbeteg-ellátás |

06.2.1/3 | Egészségügyi és paramedicinális szolgáltatások |

06.2.2 | Fogászati ellátás |

06.3 | Kórházi ellátás |

06.3.0 | Kórházi ellátás |

07 | KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS |

07.1 | Járművásárlás |

07.1.1 | Személygépkocsi |

07.1.2/3/4 | Motorkerékpár, kerékpár és állati erővel vontatott járművek |

07.2 | Személyszállító járművek üzemeltetése |

07.2.1 | Személyszállító járművek alkatrészei és tartozékai |

07.2.2 | Üzemanyagok és kenőanyagok személyszállító járművekhez |

07.2.3 | Személyszállító járművek karbantartása és javítása |

07.2.4 | Személyszállító járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások |

07.3 | Közlekedési és szállítási szolgáltatások |

07.3.1 | Kötöttpályás személyszállítás |

07.3.2 | Közúti személyszállítás |

07.3.3 | Légi személyszállítás |

07.3.4 | Tengeri és belföldi vízi személyszállítás |

07.3.5 | Kombinált személyszállítás |

07.3.6 | Egyéb közlekedési és szállítási szolgáltatások |

08 | TÁVKÖZLÉS |

08.1 | Postai szolgáltatások |

08.1.0 | Postai szolgáltatások |

08.x | Telefon- és telefax-berendezések, valamint szolgáltatások |

08.2/3.0 | Telefon- és telefax-berendezések, valamint szolgáltatások |

09 | SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA |

09.1 | Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések |

09.1.1 | Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas berendezések |

09.1.2 | Fényképészeti, filmfelvevő berendezések és optikai eszközök |

09.1.3 | Információ-feldolgozó berendezések |

09.1.4 | Kép-, hang- és adathordozók |

09.1.5 | Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések javítása |

09.2 | Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek |

09.2.1/2 | Szabadtéri és beltéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek, beleértve a hangszereket |

09.2.3 | Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek javítása és karbantartása |

09.3 | Egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló termékek, kertészkedés és hobbiállatok |

09.3.1 | Játékok és hobbicikkek |

09.3.2 | Sporteszközök, kempingcikkek és szabadtéri szabadidős tevékenységeket szolgáló egyéb felszerelések |

09.3.3 | Kertészkedési cikkek, növények és virágok |

09.3.4/5 | Hobbiállatok és tartásukkal kapcsolatos termékek, beleértve az állategészségügyi és egyéb szolgáltatásokat |

09.4 | Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások |

09.4.1 | Szabadidős és sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások |

09.4.2 | Kulturális szolgáltatások |

09.5 | Újság, könyv, papír és írószer |

09.5.1 | Könyv |

09.5.2 | Újság és folyóirat |

09.5.3/4 | Egyéb nyomdai termékek, papír és írószer, rajzeszköz |

09.6 | Szervezett társasutazás |

09.6.0 | Szervezett társasutazás |

10 | OKTATÁS |

10.x | Iskola-előkészítő, alapfokú, középfokú, középfokot követő, de nem felsőfokú oktatás, felsőfokú oktatás és nem besorolható színtű oktatás |

10.x.0 | Iskola-előkészítő, alapfokú, középfokú, középfokot követő, de nem felsőfokú oktatás, felsőfokú oktatás és nem besorolható színtű oktatás |

11 | VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS |

11.1 | Vendéglátás |

11.1.1 | Kereskedelmi vendéglátás |

11.1.2 | Munkahelyi- és diákétkeztetés |

11.2 | Szálláshely-szolgáltatás |

11.2.0 | Szálláshely-szolgáltatás |

12 | EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK |

12.1 | Testápolás |

12.1.1 | Fodrászszalonok és más, testápolással foglalkozó létesítmények |

12.1.2/3 | Elektromos testápolási készülékek és egyéb testápolási készülékek, eszközök és termékek |

12.3 | Máshova nem sorolt személyes tárgyak |

12.3.1 | Óra, ékszer |

12.3.2 | Egyéb személyes tárgyak |

12.4 | Szociális védelem |

12.4.0 | Szociális védelem |

12.5 | Biztosítás |

12.5.2 | Ingatlannal kapcsolatos biztosítás |

12.5.3 | Egészségbiztosítás |

12.5.4 | Közlekedési és szállítási biztosítás |

12.5.5 | Egyéb biztosítás |

12.6 | Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások |

12.6.2 | Egyéb máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások |

12.7 | Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások |

12.7.0 | Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

HICP-RÉSZINDEXEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA (MÓD. 99.DEC): FŐCSOPORT (KÉT SZÁMJEGYŰ), CSOPORT (HÁROM SZÁMJEGYŰ) ÉS OSZTÁLY [1] (NÉGY SZÁMJEGYŰ) [2] SZERINTI MEGOSZLÁS

01-12 HÁZTARTÁSOK EGYÉNI FOGYASZTÁSI KIADÁSAI

01 ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK

01.1 Élelmiszerek

Az ide sorolt élelmiszertermékeket otthoni fogyasztásra vásárolják. A csoport nem tartalmazza: a szállodák, éttermek, kávéházak, bárok, kioszkok, utcai árusok, élelmiszer-automaták által otthontól távoli, azonnali fogyasztásra értékesített élelmiszertermékeket (11.1.1); az éttermekben készített, de azok helyiségein kívüli fogyasztásra szolgáló készételeket (11.1.1); az élelmezési vállalkozók által készített készételeket, függetlenül attól, hogy a vendég jön el érte vagy házhoz szállítják (11.1.1); valamint a kifejezetten háziállatok etetésére értékesített termékeket (09.3.4).

01.1.1 Kenyér és cereáliák (NT)

- Rizs minden formában,

- kukorica, búza, árpa, zab, rozs és egyéb gabonafélék, szemestermény, liszt vagy őrlemény formájában,

- kenyér és egyéb pékáru (búzából vagy rozsból készült keksz, kétszersült, pirított kenyér, aprósütemény, gyömbérkenyér, mézeskalács, ostyák, gofrik, teasütemények, kiflik, torták, piték, lepények, pizzák stb.),

- pékáruk készítéséhez használt tésztafélék és keverékek,

- száraztészták minden formában; kuszkusz,

- gabonakészítmények (búzapehely, zabpehely stb.) és egyéb cereáliák (maláta, malátaliszt, malátakivonat, burgonyakeményítő, tápióka, szágó és más keményítők).

Tartalmazza a lisztalapú termékeket, amelyeket hússal, hallal, tengeri állatokkal, sajttal, zöldséggel vagy gyümölccsel készítenek.

Nem tartalmazza a húspástétomot (01.1.2), halpástétomot (01.1.3) és a csemegekukoricát (01.1.7).

01.1.2 Hús (NT)

- Friss, mélyhűtött vagy fagyasztott húsfélék:

- szarvasmarha, sertés, birka és kecske,

- ló, öszvér, szamár, teve és hasonlók,

- baromfi (csirke, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk),

- nyúl és vadon élő állatok (antilop, szarvas, vadkan, fácán, fajd, galamb, fürj stb.),

- friss, mélyhűtött vagy fagyasztott ehető belsőség,

- szárított, sózott vagy füstölt húsfélék és ehető belsőség (kolbászok, szalámi, sonka, szalonna, pástétom stb.),

- egyéb tartósított vagy feldolgozott hús és hús alapú készítmények (húskonzerv, húskivonatok, húslevek, húspástétomok stb.),

Tartalmazza a tengeri emlősök (fóka, rozmár, bálna stb.) és egzotikus állatok (kenguru, osztriga, alligátor stb.) húsát és ehető belsőségeit; valamint az étkezési célra élve vásárolt állatokat.

Nem tartalmazza a szárazföldi és tengeri csigákat (01.1.3); a disznózsírt és más állati eredetű étkezési zsiradékokat (01.1.5); a húst tartalmazó leveseket (01.1.9).

01.1.3 Hal (NT) (SZE)

- Friss, mélyhűtött vagy fagyasztott hal,

- friss, mélyhűtött vagy fagyasztott tengeri állatok (rákféleségek, beleértve a szárazföldi rákokat, puhatestűeket és más rákokat, szárazföldi és tengeri csigákat, békákat),

- szárított, füstölt vagy sózott halak és tengeri állatok,

- egyéb tartósított vagy feldolgozott halak és tengeri állatok; az azokból előállított készítmények (konzervhal és tengeri állatok, kaviár és egyéb halikra, halpástétom stb.).

Tartalmazza: az élve, élelmiszerfogyasztásra vásárolt halat és tengeri állatokat.

Nem tartalmazza: a haltartalmú leveseket, húsleveseket és halleveseket (01.1.9).

01.1.4 Tej, sajt és tojás (NT)

- Nyerstej, pasztörizált vagy sterilizált tej,

- kondenzált vagy sűrített tej, tejpor,

- joghurt, tejföl, tejalapú desszertek, tejalapú italok és egyéb hasonló tejtermékek,

- sajt és túró,

- tojás és kizárólag tojásból készült termékek.

Tartalmazza a cukrot, kakaót, gyümölcsöt és egyéb ízesítőket tartalmazó tejes italokat, tejfölt és joghurtot; azokat a tejtermékeket, amelyek nem állati tej felhasználásával készültek, mint a szójatej.

Nem tartalmazza a vajat és vajból készült termékeket (01.1.5).

01.1.5 Olaj és zsiradékok (NT)

- Vaj és vajból készült termékek (vajolaj, ghí stb.),

- margarin (beleértve a diétás margarinokat) és más növényi zsiradékok (beleértve a mogyoróvajat),

- étolajok (olívaolaj, gabonaolaj, napraforgóolaj, gyapotmagolaj, szójababolaj, földimogyoró-olaj, dióolaj stb.),

- étkezési állati zsiradékok (sertészsír stb.).

Nem tartalmazza a csukamájolajat (06.1.1).

01.1.6 Gyümölcs (NT) (SZE)

- Friss, mélyhűtött vagy fagyasztott gyümölcs,

- szárított gyümölcs, gyümölcshéj, gyümölcsmagok, dió és ehető magvak,

- tartósított gyümölcs és gyümölcs alapú termékek.

Tartalmazza a sárga- és görögdinnyét.

Nem tartalmazza a gyümölcsükért termesztett zöldségféléket, mint például a padlizsánt, az uborkát és a paradicsomot (01.1.7); dzsemeket, lekvárokat, kompótokat, gyümölcskocsonyát, gyümölcspürét és -pástétomokat (01.1.8); a cukorban tartósított növényi élelmiszereket (01.1.8), a gyümölcsleveket és sűrítményeket (01.2.2).

01.1.7 Zöldségfélék (NT) (SZE)

- Friss, mélyhűtött, fagyasztott vagy szárított zöldségfélék, amelyeket leveleikért vagy szárukért termesztenek (spárga, brokkoli, karfiol, endívia, kapor, spenót stb.), amelyeket termésükért termesztenek (padlizsán, uborka, cukkini, tök, zöld bors, paradicsom stb.) és amelyeket gyökereikért (répa, sárgarépa, hagyma, paszternák, retek, fehérrépa stb.),

- friss vagy mélyhűtött burgonya és egyéb gumós növények (manióka, nyílgyökér, kasszava, édesburgonya stb.),

- tartósított vagy feldolgozott zöldségek és zöldségalapú termékek,

- gumós növényekből készült termékek (lisztek, növényi pelyhek, pürék, rósejbni és sült krumpli), beleértve az olyan fagyasztott készítményeket is, mint a szeletelt burgonya.

Tartalmazza az olívabogyót, a fokhagymát, a csemegekukoricát, a tengeri édesköményt és más ehető tengeri algákat; az ehető gombákat.

Nem tartalmazza: a burgonya-, tápióka-, szágó- és más keményítőket (01.1.1); a zöldségféléket tartalmazó leveseket (01.1.9); a konyhai fűszernövényeket (metélő petrezselyem, rozmaring, kakukkfű stb.) és fűszereket (bors, spanyol paprika, gyömbér stb.) (01.1.9), valamint zöldségivóleveket (01.2.2).

01.1.8 Cukor, lekvár, méz, szirup, csokoládé és egyéb édességek (NT)

- Nád vagy répacukor, finomítatlan vagy finomított, por, kristály vagy kocka alakban,

- dzsemek, lekvárok, kompótok, zselék, gyümölcspürék és pépek, természetes és mesterséges méz, juharszirup, szörpök és cukorban tartósított növényrészek,

- csokoládé szeletben és táblában, rágógumi, bonbon, tejkaramella, drazsék és egyéb édességek,

- kakaóalapú ételek és kakaóalapú desszertkészítmények,

- jégkrém, fagylalt és szörbet.

Tartalmazza a mesterséges édesítőszereket.

Nem tartalmazza a kakaót és a csokoládéport (01.2.1)

01.1.9 Egyéb, máshova nem sorolt élelmiszerek (NT)

- Só, fűszerek (bors, spanyol paprika, gyömbér stb.), konyhai fűszernövények (metélő petrezselyem, rozmaring, kakukkfű stb.), szószok, ízesítők (mustár, majonéz, ketchup, szójaszósz stb.), ecet,

- sütőpor, sütőélesztő, desszertkészítmények, leves, étkezési adalékanyagok stb.,

- homogenizált bébiételek és diétás készítmények összetételüktől függetlenül.

Nem tartalmazza a tejalapú desszerteket (01.1.4), a szójatejet (01.1.4), a mesterséges édesítőszereket (01.1.8), a kakaóalapú desszertkészítményeket (01.1.8).

01.2 Alkoholmentes italok

Az idesorolt alkoholmentes italokat otthoni fogyasztásra vásárolják. A csoport nem tartalmazza a szállodák, éttermek, kávéházak, bárok, kioszkok, utcai árusok, élelmiszer-automaták stb. által értékesített azonnali fogyasztásra szánt alkoholmentes italokat (11.1.1).

01.2.1 Kávé, tea és kakaó (NT)

- Kávé, akár koffeinmentes, pörkölt vagy őrölt, akár nem, beleértve az instant kávét,

- tea, maté és más forrázható növényi termékek,

- kakaó, akár édesített, akár nem és csokoládépor.

Tartalmazza a kakaóalapú italkészítményeket; a kávé- és teahelyettesítőket, kávé- és teakivonatokat, illetve esszenciákat.

Nem tartalmazza: a szeletelt és táblás csokoládét (01.1.8), a kakaóalapú ételeket és desszertkészítményeket (01.1.8).

01.2.2 Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldségivólé (NT),

- Ásványvíz vagy forrásvíz; minden, palackban vagy egyéb tartályban értékesített ivóvíz,

- üdítőitalok, úgymint szódavíz, limonádé- és kólafélék,

- gyümölcs- és zöldségivólé,

- szörpök és italkészítési célra szolgáló koncentrátumok.

Nem tartalmazza az olyan alkoholmentes italokat, amelyeket általában szeszes italként fogyasztanak, úgymint az alkoholmentes sör (02.1).

02 SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK

02.1 Szeszes italok

Az idesorolt szeszes italokat otthoni fogyasztásra vásárolják. A csoport nem tartalmazza a szállodák, éttermek, kávéházak, bárok, kioszkok, utcai árusok, élelmiszer-automaták stb. által házon kívüli, azonnali fogyasztásra értékesített szeszes italokat (11.1.1).

Az idesorolt italok közé tartoznak az olyan alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok is, amelyeket általában szeszes italként fogyasztanak, mint például az alkoholmentes sör.

02.1.1 Égetett szeszes italok (NT)

- Pálinka, likőrök és egyéb égetett szeszes italok.

Tartalmazza a mézbort és a nem boralapú aperitifeket (02.1.2).

02.1.2 Bor (NT)

- Szőlő-, alma- és körtebor, beleértve a rizspálinkát,

- boralapú aperitifek, emelt alkoholtartalmú borok, pezsgő és más habzóborok.

02.1.3 Sör (NT)

- Minden fajta, úgymint ale, lager vagy porter típusú sör.

Tartalmazza az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes söröket; a sör és gyömbérsör keverékét.

02.2 Dohányáruk

Ez a csoport tartalmazza a háztartások összes dohánytermékre fordított kiadását, beleértve az éttermekben, kávéházakban, bárokban, benzinkutaknál stb. történt vásárlásokat is.

02.2.0 Dohányáruk (NT)

- Cigaretták; cigarettadohány és cigarettapapírok,

- szivarok, pipadohány, bagó vagy tubák.

Nem tartalmazza az egyéb dohányzási kellékeket (12.3.2).

03 RUHÁZAT ÉS LÁBBELI

03.1 Ruházat

03.1.1 Ruházati méteráru (FT)

- Természetes vagy szintetikus szálból, illetve azok keverékéből készült ruházati méteráru.

Nem tartalmazza a lakberendezési szöveteket (05.2.0)

03.1.2 Felső- és alsóruházat (FT)

- Férfi-, női-, gyermek- (3-13 éveseknek) és csecsemőöltözék (0-2 éveseknek), akár konfekció, akár méretre készített, bármely anyagból (bőr, szőrme, műanyag és gumi), napi használatra, sport- vagy munkahelyi célokra:

- köpeny, felsőkabát, esőkabát, anorák, vízhatlan sportkabát, zakó, nadrág, mellény, öltöny, kosztüm, női ruha, szoknya stb.,

- ing, blúz, pulóver, szvetter, kardigán, rövidnadrág, fürdőruha, tréningruha, melegítő, póló, akrobatatrikó stb.,

- alsóing, alsónadrág, zokni, harisnya, harisnyanadrág, alsószoknya, melltartó, térdnadrág, kombiné, fűző, trikóruha stb.,

- pizsama, hálóing, hálóruha, házikabát, köntös, fürdőruha stb.,

- csecsemőruházat és szövetből készült gyermekcipő.

Nem tartalmazza az egészségügyi harisnyákat, így a gumiharisnyákat (06.1.2); a pelenkákat (12.1.3).

03.1.3 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők (FT)

- Nyakkendők, zsebkendők, sálak, kendők, kesztyűk, egyujjas kesztyűk, muffok, övek, nadrágtartók, kötények, munkaruhák, partedlik, könyökvédők, kalapok, sapkák, ellenzős sapkák stb.,

- varrócérnák, kötéshez való fonalak, valamint ruhakészítéshez használt kellékek, úgymint kapcsok, gombok, patentek, cipzárak, szalagok, zsinórok, díszítések stb.

Tartalmazza a kertészkedéshez és munkavégzéshez használt védőkesztyűket; a bukósisakokat motorkerékpárokhoz és kerékpárokhoz.

Nem tartalmazza: a gumikesztyűket és más gumiból készült árucikkeket (05.6.1); a varrótűket, biztosítótűket, kötőtűket, gyűszűket (05.6.1); a sportcélú fejvédőket (09.3.2); az egyéb sportcélú védőeszközöket, így mentőmellényeket, bokszkesztyűket, mellvédő tömítéseket, öveket, felkötőket stb. (09.3.2); a papírzsebkendőket (12.1.3); az órákat, ékszereket, mandzsettagombokat, nyakkendőtűket (12.3.1); a sétabotokat és -pálcákat, esernyőket és napernyőket, legyezőket, kulcskarikákat (12.3.2).

03.1.4 Ruházat javítása, vegytisztítása és kölcsönzése (SZ)

- Vegytisztítás, mosatás és festés,

- ruházat javítása, stoppolása, foltozása és átalakítása,

- ruhakölcsönzés.

Tartalmazza a javítási szolgáltatás teljes értékét (vagyis mind a munkadíjat, mind az anyagköltséget).

Nem tartalmazza azokat az anyagokat, kötőanyagokat, kiegészítőket stb., amelyeket a háztartások azzal a szándékkal vásárolnak, hogy a javításokat maguk végezzék el (03.1.1) vagy (03.1.3); az ágynemű és egyéb lakástextíliák javítását (05.2.0); az ágynemű és egyéb lakástextíliák vegytisztítását, mosatását, festését és kölcsönzését (05.6.2).

03.2 Lábbeli

03.2.1/2 Cipő és egyéb lábbeli, beleértve lábbeli javítását és kölcsönzését (FT)

- A férfiak, nők, gyermekek (3-13 éves korig) és kisgyermekek (0-2 éves korig) részére készített valamennyi lábbeli, beleértve a hétköznapi vagy szabadidős használatra alkalmas sportcipőket (kocogáshoz való cipők, edzőcipők, teniszcipők, kosárlabdacipők, evezőcipők stb.),

- lábbeli javítása; cipőtisztítási szolgáltatások,

- lábbeli kölcsönzése.

Tartalmazza a lábszárvédőket, sípcsontvédőket és hasonló cikkeket; a javítási szolgáltatás teljes értékét (vagyis mind a munkadíjat, mind az anyagköltséget).

Nem tartalmazza a szövetből készült gyermekcipőket (03.1.2); az ortopédcipőket (06.1.3); az egy meghatározott sportág gyakorlásához szükséges lábbeliket (sícsizma, futballcipő, golfcipő és egyéb olyan hasonló lábbelik, amelyeket jégkorcsolyával, görkorcsolyával, stoplikkal, vagy szegecsekkel stb. szerelnek fel) (09.3.2); a lábszárvédőket, krikett-töméseket és más hasonló sportcélú védőfelszereléseket (09.3.2); a tisztítószereket, krémeket és más cipőtisztító eszközöket (05.6.1); az egy meghatározott sportág gyakorlásához szükséges lábbelik (sícsizma, futballcipő, golfcipő és egyéb olyan hasonló lábbelik, mint amelyeket jégkorcsolyával, görkorcsolyával, stoplikkal, vagy szegecsekkel stb. szerelnek fel) javítását (09.3.2) vagy kölcsönzését (09.4.1).

04 LAKÁSSZOLGÁLTATÁS, VÍZ, VILLAMOS ENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB TÜZELŐANYAGOK

04.1 Tényleges lakbér

Lakbér minden olyan bérleti díj, amelyet a bérlők ténylegesen fizetnek, vagyis mindaz a lakbér, amelyet a bérlők a tulajdonosnak kifizetnek, függetlenül minden olyan szociális juttatástól, amelyet a bérlő kap az állami hatóságoktól (beleértve azokat a kifizetéseket, amelyek a bérlő döntésétől függően közvetlenül a tulajdonoshoz kerülnek).

A lakbér rendszerint tartalmazza a telek, amelyen a tulajdon elhelyezkedik, valamint a lakás, a fűtési, vízszolgáltatási, világítási stb. berendezések és az általuk elfoglalt hely, valamint bútorozott bérlakás esetén a bútorok használatának díját.

A tényleges lakbér tartalmazza továbbá a lakáshoz kapcsolódó parkolási lehetőséget biztosító garázs használatért való fizetséget. A garázsnak nem kell közvetlen fizikai összeköttetésben lennie a lakással, és az sem kötelező, hogy ugyanattól a tulajdonostól béreljék.

A lakbér nem tartalmazza a garázshasználatért vagy parkolási területért járó kifizetéseket, ha annak használata nem kapcsolódik a lakáshoz (07.2.4). Ugyanígy nem tartalmazza a vízellátás (04.4.1), a szemétszállítás (04.4.2) és a szennyvízgyűjtés (04.4.3) költségeit sem; a több lakásos házakban a tulajdonostársak kert gondozásával, lépcsőház takarításával, fűtéssel és világítással, valamint a lift és a szemétledobó aknák karbantartásával stb. kapcsolatos költségeit (04.4.4); az elektromos áram (04.5.1) és a gáz (04.5.2) költségeit; a távfűtő művek által szolgáltatott fűtésért és melegvízellátásért fizetett összeget (04.5.5).

04.1.1/2 Bérlő által fizetett tényleges lakbérek, beleértve az egyéb tényleges bérleti díjakat (SZ)

- Bérlők vagy albérlők által elsődleges tartózkodási helyként igénybe vett, bútorozatlan vagy bútorozott ingatlanok használatáért ténylegesen fizetett bérleti díjak,

- másodlagos tartózkodási helyként szolgáló lakások bérletéért fizetett díjak.

Tartalmazza a háztartások által egy szállodában vagy családi panzióban elsődleges lakóhelyül szolgáló szobákért fizetett összeget.

Nem tartalmazza azokat a szálláshely-szolgáltatásokat, amelyeket oktatási intézmények és szállodák (11.2.0), üdülőhelyek és üdülőközpontok, (11.2.0), valamint idősek otthonai [3] nyújtanak (12.4.0).

04.3 Lakáskarbantartás és javítás

A lakáskarbantartás és -javítás két szempont alapján különböztethető meg: ezek egyrészt olyan tevékenységek, amelyeket rendszeresen el kell végezni a lakás állapotának fenntartása érdekében; másrészt nem változtatják meg a lakás alapvető tulajdonságait, így komfortfokozatát, befogadóképességét vagy várható élettartamát.

Két karbantartási és javítási típust különböztetünk meg: a kisebb karbantartásokat, mint a belső dekoráció, a felszerelési tárgyak javítása, amelyeket egyaránt végezhetnek a bérlők és a tulajdonosok; valamint a nagyobb karbantartásokat, mint amilyen a falak újravakolása vagy a tetőjavítás, amelyeket csak a tulajdonosok végezhetnek el.

A háztartások egyéni fogyasztásának részét kizárólag azok a kiadások képezik, amelyeket a bérlők és a tulajdonos-lakók a kisebb karbantartásokkal kapcsolatban anyagok és szolgáltatások vásárlására fordítanak. Nem képezik a háztartások egyéni fogyasztásának részét azok a kiadások, amelyeket a tulajdonos-lakók a nagyobb karbantartásokkal és javításokkal kapcsolatban anyagok és szolgáltatások vásárlására fordítanak [4].

Azokat az anyagbeszerzéseket, amelyeket a bérlők vagy tulajdonos-lakáshasználók végeznek el azzal a szándékkal, hogy magukra vállalják a karbantartási és javítási munkálatokat, a 04.3.1 pont alatt kell kimutatni. Ha a bérlők vagy tulajdonos-lakók egy vállalkozásnak fizetnek a karbantartási és javítási munkálatok elvégzéséért, akkor a szolgáltatás teljes értékét, beleértve a felhasznált anyagok költségét is, a 04.3.2 pont alatt kell kimutatni.

04.3.1 Lakáskarbantartáshoz és -javításhoz vásárolt anyagok [5] (NT)

- Olyan termékek és anyagok, mint a festékek és lakkok, vakolatok, tapéták, szövetből készült falburkolatok, ablaküvegtáblák, gipsz, finomcement, gitt, tapétaragasztó stb., amelyeket a lakás kisebb karbantartásához és javításához vásárolnak.

Tartalmazza a kisebb vízvezeték-szerelési cikkeket (csövek, csapok, könyökök stb.) és burkolóanyagokat (padlólapok, kerámiacsempék stb.).

Nem tartalmazza a padlószőnyegeket és a linóleumot (05.1.2); a kéziszerszámokat, ajtószerelvényeket, konnektorokat, elektromos vezetékeket és villanykörtéket (05.5.2); a seprűket, súrolókeféket, portörlőket és takarítóeszközöket (05.6.1); a nagyobb karbantartások és javítások céljából (közbenső fogyasztás, amelyet nem foglal magában a HICP) [6], vagy a lakásbővítés és átalakítás céljából használt termékeket (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP) [7]

04.3.2 Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások [8] (SZ)

- Vízvezeték-szerelők, villanyszerelők, ácsok, üvegesek, festők és mázolók, lakberendezők, parkettacsiszolók stb. által nyújtott szolgáltatások, amelyeket kisebb lakás-karbantartási és javítási munkák céljából vettek igénybe.

Tartalmazza a szolgáltatás teljes értékét (azaz a munkadíjat és az anyagok költségét egyaránt).

Nem tartalmazza a háztartások által külön beszerzett anyagokat, amelyeket azzal a szándékkal vásároltak, hogy maguk végezzék el a karbantartást vagy a javítást (04.3.1); a nagyobb lakáskarbantartás és javítás céljából (közbenső fogyasztás, amelyet nem foglal magában a HICP) [9], illetve a lakásbővítés és átalakítás (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP) [10] céljából végzett szolgáltatásokat.

04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás

A lakással kapcsolatos egyes szolgáltatások önállóan meghatározható költségeire vonatkozik függetlenül attól, hogy a fogyasztók a fogyasztás függvényében fizetnek vagy sem, vagyis kivételt képeznek azok a befizetések, amelyeket az általános adóbevételekből finanszírozott szolgáltatásokért fizetnek.

04.4.1 Vízellátás (NT)

- Vízellátás.

Tartalmazza a kapcsolódó kiadásokat, úgymint mérőórák bérlése, leolvasásának díja, állandó költségek stb.

Nem tartalmazza a palackokban vagy tartályokban értékesített ivóvizet (01.2.2); a helyi távhőszolgáltatótól vásárolt melegvíz- és hőszolgáltatást (04.5.5).

04.4.2 Hulladékszállítás (SZ)

- Hulladék gyűjtése és elszállítása.

04.4.3 Szennyvízelvezetés (SZ)

- Szennyvíz gyűjtése és elvezetése.

04.4.4 Egyéb, máshova nem sorolt lakásszolgáltatás (SZ)

- A tulajdonostársak közös költségei a kert gondozásáért, a lépcsőház takarításáért, fűtésért és világításért, a liftek és szemétledobó aknák karbantartásáért stb. Több-lakásos házakban,

- biztonságvédelmi szolgáltatások,

- hóeltakarítás és kéményseprés.

Nem tartalmazza az olyan háztartási szolgáltatásokat, mint az ablaktisztítás, fertőtlenítés, gázzal vagy füsttel történő fertőtlenítés és féregirtás (05.6.2); a biztonsági őrök költségét (12.7.0).

04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok

04.5.1 Villamos energia (NT) (E)

- Villamos energia

Tartalmazza: a kapcsolódó kiadásokat, úgymint a mérőórák bérlését, mérők leolvasásának díját, állandó költségeket stb.

04.5.2 Gáz (NT) (E)

- Városi gáz és földgáz,

- cseppfolyós szénhidrogének (bután, propán stb.).

Tartalmazza: a kapcsolódó kiadásokat, úgymint mérőórák bérlése, leolvasás díja, tároló konténerek, állandó költségek stb.

04.5.3 Folyékony tüzelőanyagok (NT) (E)

- Háztartási fűtőolaj és világítóolajak.

04.5.4 Szilárd tüzelőanyagok

- Szén, koksz, brikett, tűzifa, faszén, tőzeg és hasonlók.

04.5.5 Hőszolgáltatás (NT) (E)

- Helyi távhőszolgáltatótól vásárolt melegvíz- és hőszolgáltatás.

Tartalmazza a kapcsolódó kiadásokat, úgymint mérőórák bérlése, leolvasás díja, állandó költségek stb.; a hűtési és fagyasztási célra használt jeget.

05 LAKBERENDEZÉS, LAKÁSFELSZERELÉS ÉS RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁS

05.1 Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és egyéb padlóburkoló anyagok

05.1.1 Bútorok és lakberendezési cikkek (T)

- Ágyak, szófák, kanapék, asztalok, székek, faliszekrények, fiókos szekrények és könyvespolcok,

- világítástechnikai cikkek, úgymint csillárok, lámpák, búrák és olvasólámpák,

- festmények, szobrok, rézkarcok, faliszőnyegek és egyéb műtárgyak, beleértve művészeti alkotások reprodukcióit és egyéb dísztárgyakat,

- térelválasztók, összecsukható válaszfalak és egyéb bútorok, valamint beépített berendezési tárgyak.

Tartalmazza a szállítást és összeszerelést, ahol szükséges; az ágybetéteket, tatamikat; a fürdőszoba szekrényeket; a csecsemőbútorokat, úgymint bölcsőket, magasított székeket és járókákat; a rolókat; a kemping- és kerti bútorokat; a tükröket és gyertyatartókat.

Nem tartalmazza az ágytartozékokat és napellenzőket (05.2.0); a széfeket (05.3.1); a díszüvegeket és kerámiacikkeket (05.4.0); az órákat (12.3.1); a fali hőmérőket és barométereket (12.3.2); a mózeskosarakat és babakocsikat (12.3.2); a műtárgyakat és antik bútorokat, amelyeket elsősorban befektetési céllal szereztek be (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP).

05.1.2 Szőnyegek és egyéb padlóburkoló anyagok (T)

- Szőnyegek, padlószőnyegek, linóleum és egyéb hasonló padlóburkoló anyagok.

Tartalmazza a ragasztás költségeit.

Nem tartalmazza a fürdőszoba-szőnyegeket, gyékényeket és lábtörlőket (05.2.0); az antik szőnyegeket, amelyeket elsősorban befektetési céllal szereztek be (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP).

05.1.3 Bútorok, lakberendezési cikkek és padlóburkoló anyagok javítása (SZ)

- Bútorok, lakberendezési cikkek és padlóburkoló anyagok javítása.

Tartalmazza a szolgáltatás teljes értékét (vagyis a munkadíjat és az anyagok költségét egyaránt); az olyan műtárgyak, antik bútorok és antik padlóburkolók restaurálását, amelyeket elsősorban nem értékőrzőnek szereztek be (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP).

Nem tartalmazza a háztartások által saját kezűleg végzendő javítás céljából külön vásárolt anyagokat (05.1.1) vagy (05.1.2); a szőnyegek vegytisztítását (05.6.2).

05.2 Lakástextíliák

05.2.0 Lakástextíliák (FT)

- Bútorszövetek, függönyanyagok, függönyök, sötétítő függönyök, napellenzők, ajtófüggönyök és szövetrolók,

- ágytartozékok, úgymint matracok, párnák, díványpárnák és függőágyak,

- ágyneműk, úgymint lepedők, párnák, takarók, utazóplédek, pehelypaplanok, ágyterítők és moszkitóhálók,

- asztali és fürdőszoba-textíliák, úgymint abroszok, szalvéták, törülközők és arctörlők,

- egyéb háztartási textíliák, úgymint bevásárló szatyrok, szennyeszsákok, cipőtartó zsákok, ruha- és bútorhuzatok, zászlók és napernyők stb.

- ezeknek az árucikkeknek a javítása.

Tartalmazza a darabonként megvásárolt törlőruhákat; a viaszosvásznat; a fürdőszoba szőnyegeket, gyékényeket és lábtörlőket.

Nem tartalmazza a textiltapétákat (04.3.1); a faliszőnyegeket (05.1.1); az olyan padlóburkolókat, mint a szőnyegek és a padlószőnyegek (05.1.2); az elektromos takarókat (05.3.2); a takarókat gépkocsik, motorkerékpárok stb. számára (07.2.1); a felfújható gumimatracokat és hálózsákokat (09.3.2).

05.3 Háztartási gépek és készülékek

05.3.1/2 Elektromos és nem elektromos tartós háztartási gépek és készülékek (T), valamint elektromos háztartási kisgépek (FT)

- Hűtőgépek, fagyasztók és kombinált hűtőszekrények,

- mosógépek, szárítógépek, mosogatógépek, vasalógépek,

- tűzhelyek, grillsütők, sütők és mikrohullámú sütők,

- légkondicionálók, párásítók, fűtőberendezések, vízmelegítők, szellőztető berendezések és szagelszívó szerkezetek,

- porszívók, gőzzel működő tisztítógépek, szőnyegtisztító gépek, valamint padlósúroló-, kenő- és csiszológépek,

- egyéb tartós háztartási gépek és készülékek, úgymint széfek, varrógépek, kötőgépek, vízlágyítók stb.,

- kávédarálók, kávéfőzők, gyümölcscentrifugák, konzervnyitók, robotgépek, olajsütők, grillsütők, elektromos kések, kenyérpirítók, fagylaltkészítők, szörbetkészítők, joghurtkészítők, elektromos főzőlapok, villanyvasalók, vízforralók, ventillátorok, elektromos takarók stb.

Tartalmazza a készülékek házhozszállítását és üzembe helyezését, ahol ez szükséges.

Nem tartalmazza azokat a készülékeket, amelyeket beépítettek a lakás, illetve az épület szerkezetébe (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP); a kisméretű nem elektromos háztartási cikkeket és konyhai eszközöket (05.4.0); a háztartási mérlegeket (05.4.0); a személy- és csecsemőmérlegeket (12.1.3).

05.3.3 Háztartási gépek és készülékek javítása (SZ)

- Háztartási gépek és készülékek javítása.

Tartalmazza a szolgáltatás teljes értékét (vagyis mind a munkadíjat, mind az anyagköltséget); a tartós háztartási készülékek lízing- vagy bérleti díjait.

Nem tartalmazza a háztartások által saját kezűleg végzendő javítás céljából külön vásárolt anyagokat (05.3.1) vagy (05.3.2).

05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés

05.4.0 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés (FT)

- Étkezési, konyhai, fürdőszobai, toalett, irodai és belső dekorációs célokra használt üveg- és kristályáru, kerámia és szaniterkerámia,

- evőeszközök, fém- és nemesfém tálalóeszközök,

- nem elektromos konyhai eszközök bármely anyagból, úgymint szószos tálak, párolóedények, kukták, főzőlapok, kávédarálók, pürékészítők, húsdarálók, háztartási mérlegek és más hasonló mechanikus eszközök,

- egyéb, nem elektromos háztartási cikkek bármely anyagból, úgymint kenyértartók, kávésdobozok, fűszertartók stb.; szemétkosarak, papírkosarak, szennyestartók, hordozható páncélkazetták és páncélszekrények, törülközőtartók, palacktároló rekeszek, vasalók és vasalódeszkák, levélszekrények, cumisüvegek, termoszok és hűtőtáskák,

- e cikkek javítása.

Nem tartalmazza a világítástechnikai eszközöket (05.1.1); az elektromos háztartási gépeket és készülékeket (05.3.1), vagy (05.3.2); a papírból készült asztali használati tárgyakat (05.6.1), a személy- és csecsemőmérlegeket (12.1.3)

05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök

05.5.1/2 Tartós barkács- és kerti szerszámok, eszközök (T), valamint kisebb barkács- és kerti szerszámok, eszközök, illetve különféle kiegészítők (FT)

- Motoros szerszámok és eszközök, úgymint elektromos fúrók, fűrészek, csiszológépek és sövénynyírók, kerti traktorok, fűnyíró gépek, talajlazító gépek, láncfűrészek és vízszivattyúk,

- e cikkek javítása,

- kéziszerszámok, úgymint fűrészek, kalapácsok, csavarhúzók, franciakulcsok, lemezvágó olló, ráspoly és reszelő,

- kerti szerszámok, úgymint talicskák, öntözőkannák, tömlők, lapátok, ásók, gereblyék, vasvillák, kaszák, sarlók és metszőollók,

- létrák és pallók,

- ajtószerelvények (zsanérok, kilincsek és zárak), radiátor és tűzhelytartozékok, egyéb fémből készült háztartási (karnisok, szőnyegrudak és kapcsok stb.), illetve kerti cikkek (székek, rácsok, cölöpök és kengyelvasak kerítés és elválasztás céljára),

- kisebb elektromos kiegészítők, úgymint konnektorok, kapcsolók, villanyvezetékek, izzók, neoncsövek, fáklyák, villanófények, zseblámpák, általános felhasználású telepek, csengők és riasztók,

- e cikkek javítása.

Tartalmazza a barkácsgépeket, gépek és berendezések lízing vagy bérleti díjait.

05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybe vett termékek és szolgáltatások

05.6.1 Háztartási fogyóeszközök (NT)

- Tisztító- és ápolószerek, úgymint szappanok, mosóporok, folyékony mosószerek, súrolóporok, fehérítőszerek, fertőtlenítőszerek, öblítők, kondicionálók, ablaktisztítószerek, viaszok, fényezők, festékek, folttisztítók, fertőtlenítők, rovarirtók, gombaölőszerek és desztillált víz,

- takarítóeszközök, úgymint seprűk, súrolókefék, szemétlapátok, portörlők, kéztörlők, padlótörlők, háztartási szivacsok, súrolószivacsok, valamint acélszálas súrolók és szarvasbőrkendő,

- háztartási papíráruk, úgymint szűrők, abroszok és szalvéták, papírtörölközők, porzsákok és papírból készült asztali használati eszközök, beleértve az alumínium fóliát és a műanyag szemeteszsákot,

- egyéb nem tartós háztartási cikkek, úgymint gyufák, gyertyák és lámpabél, denaturált szesz, ruhaakasztók, vállfák, gombostűk, biztosítótűk, varrótűk, kötőtűk, gyűszűk, szögek, csavarok, anyacsavarok, rajzszögek, ragasztók és háztartási ragasztószalagok, mosóberendezések, zsinegek, cérna és gumikesztyűk.

Tartalmazza a fényezőket, krémeket és más cipőtisztító cikkeket.

Nem tartalmazza a díszkert fenntartásához szükséges kerti eszközöket (09.3.3); a papírzsebkendőket, toalett papírt, pipereszappanokat, mosdószivacsokat és egyéb személyes higiéniai célra szolgáló termékeket (12.1.3).

05.6.2 Háztartási alkalmazottak szolgáltatásai és egyéb háztartási szolgáltatások (SZ)

- Fizetett háztartási alkalmazottak, úgymint inasok, szakácsok, cselédek, sofőrök, kertészek, nevelőnők, titkárok, házitanítók és bébiszitterek,

- hasonló szolgáltatások, beleértve a gyermekfelügyeletet és a házimunkát, amelyeket vállalkozások vagy önálló vállalkozók végeznek,

- háztartási szolgáltatások, úgymint ablaktisztítás, fertőtlenítés, gombátlanítás és rovar-, illetve rágcsálóirtás,

- ágyneműk, háztartási textíliák és szőnyegek vegytisztítása, mosodai tisztítása és festése,

- bútorok, lakberendezési tárgyak, háztartási eszközök és ágynemű kölcsönzése.

Nem tartalmazza a felsőruházati cikkek vegytisztítását, mosodai tisztítását és festését (03.1.4); a szemétgyűjtést (04.4.2); a szennyvízgyűjtést (04.4.3); a tulajdonostársak karbantartással, kertészkedéssel, lépcsőház-takarítással, fűtés és világítással, a liftekkel és a szemétledobó aknákkal stb. kapcsolatos közös költségeit többlakásos épületekben (04.4.4); a biztonságvédelmi szolgáltatásokat (04.4.4); a hóeltakarítást és kéményseprést (04.4.4); a szállítási és raktározási szolgáltatásokat (07.3.6); a dajkák, bölcsődék, óvodák, napközik és egyéb gyermekgondozó intézmények szolgáltatásait (12.4.0); a biztonsági őröket (12.7.0).

06 EGÉSZSÉGÜGY

Ebben a főcsoportban szerepelnek az iskolai és egyetemi egészségügyi központok szolgáltatásai is.

06.1 Egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök és készülékek

Ez a csoport tartalmazza az egyének vagy háztartások által vásárolt gyógyszereket, protéziseket, orvosi készülékeket és felszereléseket, valamint egyéb egészségügyi vonatkozású termékeket, függetlenül attól, hogy vényre vagy anélkül, gyógyszerészektől vagy gyógyászati termékek kereskedőitől vásárolták azokat. Ezeket a termékek az egészségügyi létesítményeken vagy intézményeken kívüli fogyasztásra vagy használatra szánják. Az orvosok, fogorvosok vagy a paramedicinális szakemberek által közvetlenül a járóbetegeknek vagy a kórházi és hasonló egészségügyi intézmény bentlakásos ellátásában részesülőknek jutatott termékek a járóbeteg-ellátásnál (06.2) vagy a kórházi ellátásnál (06.3) szerepelnek [11].

06.1.1 Gyógyszerek (NT)

- Gyógyhatású szerek és készítmények, gyógyszerek, oltóanyagok és vakcinák, vitaminok és ásványok, csukamájolaj, orális fogamzásgátló.

Nem tartalmazza az állatgyógyászati termékeket (09.3.4), a személyes higiénia céljaira szolgáló cikkeket, úgymint a gyógyszappanokat (12.1.3).

06.1.2/3 Egyéb egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök és készülékek (ND)

- Hőmérők, kötszerek, injekciós fecskendők és tűk, elsősegély felszerelések, ágymelegítők és jégpalackok, gyógyharisnyák, úgymint elasztikus harisnyák és térdrögzítők, terhességi tesztek, gumióvszerek és más mechanikus fogamzásgátlók,

- dioptriás szemüvegek és kontaktlencsék, hallókészülékek, üvegszemek, művégtagok és más protézisek, ortopédiai eszközök és segédeszközök, ortopédiai lábbelik, sérvkötők, sínek és támasztékok, nyaktartók, egészségügyi masszírozó készülékek és egészségügyi lámpák, motoros és motor nélküli tolószékek és mozgássérülteket hordozó eszközök, különleges ágyak, mankók, elektronikus és egyéb eszközök a vérnyomás mérésére stb.,

- e cikkek javítása.

Tartalmazza a műfogsorokat a beillesztési költségek nélkül.

Nem tartalmazza a gyógyászati segédeszközök kölcsönzését (06.2.3); a védőszemüvegeket, védőöveket és azokat a védőfelszereléseket, amelyeket sportolók használnak (09.3.2); a dioptria nélküli napszemüvegeket (12.3.2).

06.2 Járóbeteg-ellátás

Ez a csoport tartalmazza az orvosok, a fogorvosok, a paramedicinális szakemberek és a segédszemélyzet által a járóbetegeknek nyújtott orvosi, fogorvosi és paramedicinális szolgáltatásokat. Ezeket a szolgáltatásokat otthon, egyéni vagy csoportos terápia keretében, gyógyszertárakban vagy kórházak ambulanciáin és hasonló intézményekben lehet igénybe venni.

A járóbeteg-ellátás magában foglalja azokat a gyógyszereket, protéziseket, orvosi készülékeket és felszereléseket, valamint egyéb egészségügyi vonatkozású termékeket, amelyekkel az orvosok, fogorvosok, paramedicinális szakemberek, valamint a segédszemélyzet közvetlenül látják el az ambuláns betegeket.

A fekvőbetegeknek nyújtott orvosi, fogorvosi és paramedicinális szolgáltatások a kórházi szolgáltatások (06.3) [12] (csoportjába tartoznak).

06.2.1/3 Egészségügyi és paramedicinális szolgáltatások (SZ)

- Orvosi konzultációk általános vagy szakrendelés keretében,

- laboratóriumi és röntgenszolgáltatások,

- független nővérek és szülésznők szolgáltatásai,

- független akupunktőrök, csontkovácsok, látszerészek, fizikoterápiás szakemberek, logopédusok stb. szolgáltatásai,

- orvos által rendelt gyógytorna,

- termálfürdő vagy tengervízi kezelések járóbetegeknek,

- mentőszolgáltatások,

- gyógyászati segédeszközök kölcsönzése.

Tartalmazza a fogszabályozó szakemberek szolgáltatásait.

06.2.2 Fogászati ellátás (SZ)

- Fogorvosi, szájhigiéniai és egyéb fogászati kiegészítő szolgáltatások.

Tartalmazza a műfogsorok beillesztési költségeit.

Nem tartalmazza a műfogsorokat (06.1.3); a fogszabályozó szakemberek szolgáltatásait (06.2.1); a laboratóriumi és röntgenszolgáltatásokat (06.2.3).

06.3 Kórházi ellátás [13] (SZ)

Kórházi ellátás az, ha a beteg a kezelés időtartama alatt kórházban tartózkodik. A kórházi nappali ápolás és az otthon igénybe vett kórházi kezelés ugyanúgy idetartozik, mint a végső stádiumban lévő betegek gondozását ellátó otthonok tevékenysége.

Ez a csoport magában foglalja az általános és szakkórházak, az egészségügyi központok, szülőotthonok, gondozó intézmények és az olyan szanatóriumok szolgáltatásait, amelyek tevékenységüket elsősorban bentlakásos formában végzik az idős embereket ellátó intézmények szolgáltatásait, amelyeknek az orvosi felügyelet alapvető alkotóeleme, valamint a rehabilitációs központok bentlakásos terápiás kezeléseit, amelyek esetében a cél elsősorban a betegek kezelése, nem pedig a hosszú távú ellátása.

Kórház az az intézmény, amely fekvőbeteg ellátást nyújt szakképzett orvosok közvetlen felügyelete alatt. Az egészségügyi központok, szülőotthonok, gondozó intézmények és szanatóriumok szintén fekvőbeteg ellátást nyújtanak, de szolgáltatásaikat gyakran orvosnál alacsonyabb képzettségű személyzet felügyeli, illetve végzi.

Ez a csoport nem tartalmazza az olyan intézmények szolgáltatásait, mint a kizárólag ambuláns ellátást nyújtó sebészeti klinikák és gyógyszertárak (06.2), valamint az idősek otthonaiban, a mozgássérültek intézményeiben és az elsősorban hosszú távú gondoskodást nyújtó rehabilitációs központokban nyújtott szolgáltatásokat sem (12.4).

06.3.0 Kórházi ellátás [14] (SZ)

- A fekvőbeteg-ellátás a kórházak bentlakó betegei részére nyújtott következő szolgáltatásokat foglalja magában:

- alapellátás: adminisztráció; elhelyezés; étkeztetés; a nem szakszemélyzet (kisegítő ápolók) által végzett ellátás és felügyelet; elsősegélynyújtás és újraélesztés; szállítás mentővel; gyógyszerek és egyéb gyógyászati termékek biztosítása; terápiás készülékek és felszerelések biztosítása;

- orvosi szolgáltatások: általános orvosok és szakorvosok, sebészek és fogorvosok szolgáltatásai; orvosi diagnosztika és röntgen; paramedicinális szolgáltatások, úgymint ápolónők, szülésznők, csontkovácsok, látszerészek, gyógytornászok, logopédusok stb. tevékenysége.

07 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

07.1 Járművásárlás

A csoport a háztartások egyéb intézményi szektortól, azaz általában az autókereskedőktől vagy az autószalonoktól történő, új és használt gépjárművek vásárlását tartalmazza. A használt gépjárművek háztartások között történő értékesítését nem foglalja magában.

A vásárlások nem tartalmazzák a háztartások egyéb intézményi szektoroknak történő használtgépjármű-eladásait. A tagállamok:

i) vagy az új autók nettó súlyát (bruttó súly csökkentve a becserélt használt autók beszámított értékével) és a használt autók nettó súlyát veszik figyelembe,

ii) vagy pedig az új autók bruttó súlyát (figyelmen kívül hagyva a használt autók beszámítását) és a használt autóknak a vállalkozói szektor haszonkulcsát is tartalmazó súlyát veszik figyelembe.

A vásárlások felölelik a pénzügyi lízingmegállapodások keretében történő beszerzéseket is.

A szabadidős célú járművek, úgymint a lakóautók, lakókocsik, utánfutók, repülőgépek és hajók a 09.2.1 csoportba tartoznak.

07.1.1 Személygépkocsi (T)

- Új személygépkocsik, utasszállító kisbuszok, kombik, kisteherautók és hasonló személygépkocsik két- vagy négykerékmeghajtással,

- használt személygépkocsik, utasszállító kisbuszok, kombik, kisteherautók és hasonló személygépkocsik két- vagy négykerékmeghajtással.

Nem tartalmazza a mozgássérültek járműveit (06.1.3); a lakóautókat (09.2.1); a golfautókat (09.2.1).

07.1.2/3/4 Motorkerékpár, kerékpár és állati erővel vontatott járművek (T)

- Bármilyen típusú motorkerékpár, robogó és motorral hajtott bicikli,

- bármilyen típusú bicikli és tricikli,

- állati erővel vontatott járművek.

Tartalmazza az oldalkocsikat, motoros szánokat; a riksákat; a járművek vontatásához szükséges állatokat és a kapcsolódó felszereléseket (járom, zabla, hám, nyereg, kantár stb.).

Nem tartalmazza a mozgássérültek járműveit (06.1.3); a golfautókat (09.2.1); a játékbicikliket és -tricikliket (09.3.1); a szabadidős célú lovakat és pónikat, ló- vagy póni vontatta járműveket és a kapcsolódó felszereléseket (09.2.1).

07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése

Azokat a pótalkatrészeket, kiegészítőket vagy kenőanyagokat, amelyeket a háztartások sajátkezű karbantartás, javítás vagy felszerelés céljából vásároltak, a 07.2.1 vagy a 07.2.2 csoportban kell feltűntetni. Ha a háztartások fizetnek egy vállalkozásnak a karbantartási, javítási vagy felszerelési munkák elvégzéséért, a szolgáltatás teljes értékét, beleértve a felhasznált anyagok költségét, a 07.2.3 csoportszám alatt kell feltüntetni.

07.2.1 Személyszállító járművek alkatrészei és tartozékai (FT)

- Gumiabroncsok (új, használt vagy újrafutózott), gumibelsők, gyújtógyertyák, akkumulátorok, lengéscsillapítók, szűrők, szivattyúk és egyéb alkatrészek vagy tartozékok személyszállító járművekhez.

Tartalmazza a kifejezetten járművek tisztítására és karbantartására szolgáló termékeket, úgymint festékeket, krómtisztítókat, tömítőanyagokat és karosszéria-fényezőket autó és motor ponyvákat stb.

Nem tartalmazza a motorkerékpárokhoz és kerékpárokhoz való bukósisakokat (03.1.3); az olyan nem kifejezetten tisztításra és karbantartásra szolgáló termékeket, mint a desztillált víz, szivacsok, szarvasbőrök, egyéb tisztítószerek stb. (05.6.1); az alkatrészek és tartozékok beszerelésének, a karosszéria festésének, mosásának és fényezésének költségeit (07.2.3); a rádiótelefonokat (08.2.0); az autórádiókat (09.1.1); az autók gyermeküléseit (12.3.2).

07.2.2 Üzemanyagok és kenőanyagok személyszállító járművekhez (NT) (E)

- Benzin és egyéb üzemanyagok, úgymint dízelolaj, folyékony gáz, alkohol és a kétütemű motorokhoz használt keverék,

- kenőanyagok, fék- és sebességváltómű-olajok, hűtőfolyadékok és egyéb adalékok.

Tartalmazza a 05.5.1 csoportba tartozó nagyobb szerszámokhoz és berendezésekhez, valamint a 09.2.1 csoportba tartozó szabadidős célú járművekhez való üzemanyagot.

Nem tartalmazza az olajcserék és a zsírozás költségeit (07.2.3).

07.2.3 Személyszállító járművek karbantartása és javítása (SZ)

- Személyszállító járművek karbantartásával és javításával kapcsolatos szolgáltatások, úgymint alkatrészek és tartozékok beszerelése, kerékcentrírozás, műszaki ellenőrzés, műszaki segélynyújtás, olajcserék, zsírozás és mosás.

Tartalmazza a szolgáltatás teljes értékét (vagyis mind a munkadíjat, mind az anyagok költségét).

Nem tartalmazza a sajátkezű karbantartás vagy javítás céljára a háztartások által külön vásárolt alkatrészeket, tartozékokat és kenőanyagokat (07.2.1) vagy (07.2.2); a műszaki vizsgáztatást (07.2.4).

07.2.4 Személyszállító járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (SZ)

Az ESA 1995 egyezménynek megfelelően, ide tartoznak a háztartások által jogosítványokra, engedélyekre stb., azaz a közigazgatás által biztosított szolgáltatásokért kifizetett összegek (ESA 1995, 3.76. h) pont). Ebben az esetben a közigazgatás valamely szabályozási feladata keretében engedélyeket ad ki, hogy ily módon ellenőrizze az érintett személyek hozzáértését, illetve képzettségét (ESA 1995, 4.80. d) pontja és annak lábjegyzete).

- Olyan garázsok vagy parkolóhelyek bérlése, amelyek használata nem kapcsolódik a lakáshoz,

- átkelési díjak (hidak, alagutak, kompok, autópályák) és parkolóórák díja,

- gépjárművezető-oktatás, gépjárművezetői vizsga, gépjárművezetői engedély,

- műszaki vizsgáztatás díja,

- személyszállító járművek kölcsönzése sofőr nélkül.

Nem tartalmazza a személygépkocsi-kölcsönzést sofőrrel (07.3.2); a személyszállító járművekre vonatkozó biztosítási szolgáltatási díjakat (12.5.4).

07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások

A közlekedési szolgáltatások igénybevételét általában a közlekedési eszköz fajtája szerint osztályozzuk. Amikor egy jegy kettő vagy több típusú közlekedési eszközre érvényes - például a városon belül közlekedő busz és metró, vagy helyi érdekű vasút- és kompközlekedésre - és a kiadás nem osztható meg közöttük, akkor a jegyek vásárlását a 07.3.5 osztályba soroljuk.

Az étkezéssel, italfogyasztással vagy szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások költségeit abban az esetben kell itt figyelembe venni, ha azok a viteldíjba beletartoznak és az áruk nincs külön feltüntetve. Amennyiben az árat külön feltüntetik, akkor ezeket a költségeket a 11. főcsoportban kell figyelembe venni.

Ide tartoznak az iskolai diákszállítások, a mentők szállítási szolgáltatásai viszont nem (06.2.3).

07.3.1 Kötöttpályás személyszállítás (SZ)

- Magánszemélyek és csoportjaik, valamint csomagjaik vonaton, villamoson és metrón történő szállítása.

Tartalmazza a magántulajdonú gépjárművekkel történő személyszállítást.

Nem tartalmazza a drótkötélpályás szállítást (07.3.6).

07.3.2 Közúti személyszállítás (SZ)

- Magánszemélyek és csoportjaik, valamint csomagjaik autóbuszon, távolsági buszon, taxival és sofőrrel együtt bérelt személygépkocsin történő szállítása.

07.3.3 Légi személyszállítás (S)

- Magánszemélyek és csoportjaik, valamint csomagjaik repülőgépen és helikopterrel történő szállítása.

07.3.4 Tengeri és belföldi vízi személyszállítás (SZ)

- Magánszemélyek és csoportjaik, valamint csomagjaik hajón, csónakokon, kompon, légpárnás hajón és szárnyashajókon történő szállítása.

Tartalmazza a magántulajdonú járművekkel történő személyszállítást.

07.3.5 Kombinált személyszállítás (SZ)

- Magánszemélyek és csoportjaik, valamint csomagjaik kettő vagy több típusú közlekedési eszközzel történő szállítása, amennyiben a kiadásokat nem lehet megosztani közöttük.

Tartalmazza a magántulajdonú járművekkel történő szállítást.

Nem tartalmazza a szervezett társasutazásokat (09.6.0).

07.3.6 Egyéb közlekedési és szállítási szolgáltatások (SZ)

- Drótkötélpályás közlekedési eszközök, sikló és libegő,

- költöztetés és raktározás,

- hordárok, csomagmegőrzők és csomagszállítók szolgáltatásai,

- utazási ügynökök megbízási díja, amennyiben ez az árban külön fel van tüntetve.

Nem tartalmazza a siklóval és libegővel történő személyszállítást a síparadicsomokban és üdülőhelyeken (09.4.1).

08 TÁVKÖZLÉS

08.1 Postai szolgáltatások

08.1.0 Postai szolgáltatások (SZ)

- Levelek, levelezőlapok és csomagok kézbesítésének díja,

- magánlevél és csomag kézbesítése.

Tartalmazza az új postai bélyegek, előre bérmentesített levelek és légipostai levélpapírok vásárlását.

Nem tartalmazza a használt vagy lebélyegzett postai bélyegek vásárlását (09.3.1); a postahivatalok pénzügyi szolgáltatásait (12.6.2).

08.x Telefon- és telefax-berendezések, valamint szolgáltatások

08.2/3.0 Telefon- és telefax-berendezések, valamint szolgáltatások [15]

- Telefon, rádiótelefon, telefax, üzenetrögzítő készülékek és telefon-kihangosítók beszerzése (08.2.0),

- ilyen berendezések javítása (08.2.0),

- egyéni telefonkészülékek üzembe helyezésének költségei és előfizetési díja (08.3.0),

- magán- vagy nyilvános vonalról (nyilvános telefonfülkéből, postahivatali fülkéből stb.) folytatott telefonbeszélgetés díja; telefonhívások szállodákból, kávéházakból, éttermekből és hasonló létesítményekből (08.3.0),

- távirat, telex és telefax szolgáltatások (08.3.0),

- adatátviteli szolgáltatások; internetes szolgáltatások (08.3.0),

- telefon, rádiótelefon, telefax, üzenetrögzítő készülékek és telefon-kihangosítók kölcsönzése (08.3.0).

Tartalmazza a rádiótelefon, rádiótávirat és rádiótelex szolgáltatásokat.

Nem tartalmazza a telefaxküldés és üzenetrögzítés személyi számítógéppel biztosított lehetőségeit (09.1.3).

09 SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA

09.1 Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozó berendezések

09.1.1 Hang- és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas berendezések (T)

- Televíziós készülékek, videólejátszók és videómagnók, minden fajta televíziós antenna,

- rádiókészülékek, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióvevők és rádióadók,

- lemezjátszók, szalagos és kazettás magnetofon lejátszók és felvevők, CD-lejátszók, sétálómagnók, sztereó rendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, hangolók, erősítők, hangszórók stb.), mikrofonok és fülhallgatók.

Nem tartalmazza a videokamerákat, videofelvevőket és hangfelvevő kamerákat (09.1.2).

09.1.2 Fényképészeti, filmfelvevő berendezések és optikai eszközök (T)

- Film- és hangfelvevő kamerák, fényképezőgépek, videokamerák és videofelvevők, film- és diavetítők, nagyítók és filmfeldolgozó berendezések és tartozékaik (vetítővásznak, dianézők, lencsék, felszerelhető vaku, szűrők, fénymérők stb.),

- távcsövek, mikroszkópok, teleszkópok és iránytűk.

09.1.3 Információfeldolgozó berendezések (T)

- Személyi számítógépek és képernyők, nyomtatók, szoftverek és különféle tartozékok,

- számológépek, beleértve a zsebszámológépeket,

- írógépek és szövegszerkesztők.

Tartalmazza a telefaxküldés és telefonos üzenetrögzítés személyi számítógépek által nyújtott lehetőségeit.

Nem tartalmazza a videojáték-szoftvereket (09.3.1); a televízióhoz csatlakoztatható videojátékokat (09.3.1); az írógépszalagokat (09.5.4); a logarléceket (09.5.4).

9.1.4 Kép-, hang- és adathordozók (FT)

- Lemezek és CD-k,

- műsoros magnószalagok, kazetták, videokazetták, mágneslemezek és CD ROM-ok szalagos és kazettás magnetofonokhoz, videomagnókhoz és személyi számítógépekhez,

- üres magnószalagok, kazetták, videokazetták, mágneslemezek és CD ROM-ok szalagos és kazettás magnetofonokhoz, videomagnókhoz és személyi számítógépekhez,

- exponálatlan filmek, kazettás filmtekercsek fotózáshoz és vetítéshez.

Tartalmazza a fotózáshoz szükséges anyagokat, úgymint papírt és vakulámpákat; az olyan nyers filmet, amelynek az ára magában foglalja a feldolgozás költségét, annak önálló meghatározása nélkül.

Nem tartalmazza az elemeket (05.5.2); a számítógép-szoftvereket, videojáték-kazettákat és videojáték CD ROM-okat (09.3.1); a filmek előhívását és nagyítását (09.4.2).

09.1.5 Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozó berendezések javítása (SZ)

- Audiovizuális, fotó-optikai és adatfeldolgozó berendezések javítása.

Tartalmazza a szolgáltatás teljes értékét (vagyis a munkadíjat és az anyagok költségét egyaránt).

Nem tartalmazza azokat az anyagokat, amelyeket a háztartások azzal a szándékkal vásárolnak, hogy a javításokat maguk végezzék el (09.1.1), (09.1.2) vagy (09.1.3).

09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek

09.2.1/2 Szabadtéri és beltéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek, beleértve a hangszereket (T)

- Lakóautók, lakókocsik és utánfutók,

- repülőgépek, sportrepülőgépek, vitorlázó repülőgépek, sárkányrepülők és hőlégballonok,

- hajók, csónakmotorok, vitorláshajók, hajófelszerelések és felépítmények,

- sportlovak és pónik, ló- és póni vontatta járművek és kapcsolódó felszerelések (lószerszám, kengyel, kantár, nyereg stb.),

- egyéb tartós sporteszközök, úgymint kenuk és kajakok, széllovas deszkák, tengeribúvár-felszerelések és golfjárművek,

- hangszerek minden méretben, beleértve az elektronikus hangszereket, úgymint zongorák orgonák, hegedűk, gitárok, dobok, trombiták, klarinétok, fuvolák, hangfelvevők, harmonikák stb.,

- biliárdasztalok, pingpongasztalok, játékautomaták, játékgépek stb.

Tartalmazza a hajók, lakóautók, lakókocsik stb. felszereléseit.

Nem tartalmazza a személyes közlekedés céljából vásárolt lovakat és pónikat, a lovak és pónik által vontatott járműveket és kapcsolódó felszereléseket (07.1.4); a játékokat (09.3.1); a felfújható csónakokat, tutajokat és úszómedencéket (09.3.2).

09.2.3 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós fogyasztási cikkek karbantartása és javítása (SZ)

- Egyéb szabadidős és kulturális célú tartós fogyasztási cikkek karbantartása és javítása.

Tartalmazza a szolgáltatás teljes értékét (vagyis a munkadíjat és az anyagok költségét egyaránt); a hajók, lakóautók, lakókocsik stb. téli tárolását; a hangárszolgáltatásokat magánrepülőgépek számára; a kikötőszolgáltatásokat hajók számára.

Nem tartalmazza a szabadidős célú járművek által használt üzemanyagot (07.2.2); a háztartások által külön beszerzett anyagokat, amelyeket azzal a szándékkal vásárolnak, hogy a karbantartást vagy javításokat maguk végezzék el (09.2.1) vagy (09.2.2); az állatorvosi szolgáltatásokat (09.3.5).

09.3 Egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló termékek, kertészkedés és hobbiállatok

09.3.1 Játékok és hobbicikkek (FT)

- Kártyajátékok, társasjátékok, sakk-készletek és hasonlók,

- minden fajta játék, beleértve a babákat, plüssfigurákat, játékautókat és játékvonatokat, játékkerékpárokat és -tricikliket, építőkocka-készleteket, kirakós játékokat, gyurmát, elektronikus játékokat, jelmezeket, álarcokat, mókás tárgyakat, tűzijátékokat és petárdákat, virágfüzéreket és karácsonyfadíszeket,

- bélyeggyűjtő kellékek (használt vagy lebélyegzett postai bélyegek, bélyegalbumok stb.); egyéb gyűjthető tárgyak (érmék, medálok, ásványok, zoológiai és botanikai példányok stb.) és egyéb, a hobbitevékenységekkel kapcsolatos szerszámok és cikkek, melyek máshova nem sorolhatók be.

Tartalmazza a videojáték-szoftvereket; a televízióhoz csatlakoztatható videojátékokat; videojáték-kazettákat és videojáték CD-ROM-okat.

Nem tartalmazza azokat a gyűjteményeket, melyek a műtárgyak vagy régiségek kategóriájába tartoznak (05.1.1); a fel nem használt postai bélyegeket (08.1.0); a karácsonyfákat (09.3.3); a gyermekek képes albumait (09.5.1).

09.3.2 Sporteszközök, kempingcikkek és szabadtéri szabadidős tevékenységeket szolgáló egyéb felszerelések

- Torna, testnevelés és sporteszközök, úgymint labdák, tollaslabdák, hálók, tenisz- és egyéb ütők, sífelszerelések, golfütők, vívótőrök, kardok, gerely, súlyzók, diszkosz, kézisúlyzók, expanderek és egyéb testépítő felszerelések,

- ejtőernyők és egyéb ugráshoz használt felszerelés,

- vadászati, sport és önvédelmi célokat szolgáló fegyverek és lőszer,

- horgászbotok és egyéb horgászfelszerelések,

- vízi és szabadtéri sporteszközök, úgymint tekegolyók, krokett, frizbi, röplabda és felfújható csónakok, tutajok és úszómedencék,

- táborozási felszerelések, úgymint sátrak és tartozékaik, hálózsákok, hátizsákok, felfújható matracok és pumpák, kemping-tűzhelyek és grillssütők,

- e cikkek javítása.

Tartalmazza az egy adott sporthoz kialakított lábbeliket (sícsizma, futballcipő, golfcipő és más hasonló lábbelik, amelyeket jégkorcsolyával, görkorcsolyával, szegekkel vagy stoplikkal szerelnek fel stb.); a sportcélú fejvédőket; az egyéb sportcélú védőöltözetet, úgymint mentőmellényeket, bokszkesztyűket, mellvédő tömítéseket, térd- és könyökvédőket, védőszemüvegeket, öveket, felkötőket stb.

Nem tartalmazza a bukósisakokat motorkerékpárosok és kerékpárosok számára (03.1.3); a kemping és kerti bútorokat (05.1.1).

09.3.3 Kertészkedési cikkek, növények és virágok (NT)

- Természetes vagy művirágok és levélzet, növények, bokrok, virághagymák, gyökérgumók, vetőmagvak, műtrágyák, komposztok, kerti tőzeg, pázsit, speciálisan kezelt talaj díszkertekhez, cserepek és cseréptartók.

Tartalmazza a természetes és műfenyőfákat; a virágok és növények szállítási költségeit.

Nem tartalmazza a kerti kesztyűket (03.1.3); a kertészeti szolgáltatásokat (04.4.4) vagy (05.6.2); a kertészeti felszerelést (05.5.1); a kertészeti szerszámokat (05.5.2).

09.3.4/5 Hobbiállatok és tartásukkal kapcsolatos termékek, beleértve az állat-egészségügyi és egyéb szolgáltatásokat (NT)

- Hobbiállatok, állateledel, állat-egészségügyi és állatápolási termékek, nyakörvek, pórázok, kutyaólak, madárketrecek, haltárolók, macskaalmok stb.,

- állat-egészségügyi és más szolgáltatások hobbiállatoknak, úgymint állatápolás, ellátás, tetoválás és kiképzés.

Nem tartalmazza a lovakat és pónikat (07.1.4) vagy (09.2.1).

09.4 Szabadidős- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások

09.4.1 Szabadidős és sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások (SZ)

- A következők által nyújtott szolgáltatások:

- sportstadionok, lóversenypályák, motorverseny-pályák, kerékpárverseny-pályák stb.,

- korcsolyapályák, uszódák, golfpályák, tornacsarnokok, fitnessközpontok, teniszpályák, fallabda- és tekepályák,

- kirakodó vásárok és vidámparkok,

- körhinták, hinták és más játszótéri alkalmatosságok gyerekek részére,

- játékautomaták és más nem szerencsejáték jellegű játékok felnőttek számára,

- sípályák, sífelvonók és hasonlók,

- sport és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos felszerelések és kiegészítők kölcsönzése, úgymint repülőgépek, hajók, lovak, sí- és kempingfelszerelések,

- iskolai oktatás keretén kívüli egyéni vagy csoportos bridzsoktatás, sakk, aerobik, tánc, zene, korcsolya, sí, úszás vagy más szabadidős tevékenység oktatása,

- hegyi- és túravezetők szolgáltatásai,

- hajózási navigációs segélyszolgálatok.

Tartalmazza az egyes sportágak céljaira külön kialakított lábbeliket (sícsizma, futballcipő, golfcipő és más hasonló lábbelik, amelyeket jégkorcsolyával, görkorcsolyával, stoplival vagy szegekkel stb. szerelnek fel).

Nem tartalmazza a siklóval és libegővel történő személyszállítást a síparadicsomokon és üdülőközpontokon kívül (07.3.6).

09.4.2 Kulturális szolgáltatások (SZ)

- A következők által nyújtott szolgáltatások:

- filmszínházak, színházak, operaházak, koncerttermek, zeneszalonok, cirkuszok, zenei és látványshow-k,

- múzeumok, könyvtárak, művészeti galériák, kiállítások,

- történelmi emlékművek, nemzeti parkok, állat- és növénykertek, akváriumok,

- kulturális tevékenységgel kapcsolatos felszerelés és kiegészítők kölcsönzése, úgymint televíziós készülékek, videokazetták stb.,

- televízió- és rádióközvetítési szolgáltatások, különösen a televízió előfizetési és egyéb díjak,

- fényképészeti szolgáltatások, úgymint filmelőhívás, filmkidolgozás, nagyítás, igazolványképek, esküvői fotózás stb.

Tartalmazza a magánrendezvényeken fellépő zenészek, bohócok, előadóművészek szolgáltatásait.

09.5 Újság, könyv, papír és írószer

A fogyasztók által megfizetett kiadásoknak arra a részére vonatkozik, amelyet az államigazgatás, a társadalombiztosítás vagy az NPISH-k (a háztartásokat segítő non-profit intézmények) nem térítenek meg.

09.5.1 Könyv (FT)

- Könyvek, beleértve atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat, tankönyveket, útikönyveket és kottákat.

Tartalmazza a gyermekek részére készített fénykép- és más albumokat; a könyvkötészetet.

Nem tartalmazza a bélyegalbumokat (09.3.1).

09.5.2 Újság és folyóirat (NT)

- Újságok, magazinok és egyéb folyóiratok.

09.5.3/4 Egyéb nyomdai termékek, papír és írószer, rajzeszköz (NT)

- Katalógusok és reklámanyagok,

- poszterek, sima vagy képes levelezőlapok, naptárak,

- üdvözlőlapok és névjegyek, házassági és gyászjelentések,

- térképek és földgömbök,

- levélpapírok, borítékok, számlakönyvek, noteszek, naplók stb.,

- tollak, ceruzák, töltőtollak, golyóstollak, filctoll, tinták, radírok, ceruzahegyezők stb.,

- stencilek, indigó, írógépszalagok, tintapárnák, javítófestékek stb.,

- papírlyukasztók, papírvágók, papírvágó ollók, ragasztók, tűzőgépek és tűzőkapcsok, gemkapcsok, rajzszögek stb.,

- rajzszerek és festőeszközök, úgymint festővászon, papír, karton, festékek, ceruzák, kréták és ecsetek.

Tartalmazza az oktatási anyagokat, úgymint füzeteket, logarléceket, geometriai eszközöket, palatáblákat, krétákat és tolltartókat.

Nem tartalmazza az előre bérmentesített levelezőlapokat és légipostai levélpapírokat (08.1.0); a bélyegalbumokat (09.3.1); és a zsebszámológépeket (09.1.3).

09.6 Szervezett társasutazás

09.6.0 Szervezett társasutazás (SZ)

- Mindenfajta szervezett társasút vagy túra, amely tartalmazza az utazás, étkezés, szállás, idegenvezetés stb. költségeit.

Tartalmazza a fél- és egynapos szervezett kirándulásokat; a zarándokutakat.

10 OKTATÁS

Ez a főcsoport kizárólag az oktatási szolgáltatásokat tartalmazza. Nem foglalja magában az oktatási anyagokra, úgymint könyvekre (09.5.1), valamint papír és írószerre (09.5.4), vagy az oktatást támogató szolgáltatásokra, úgymint egészségügyi szolgáltatásokra (06), közlekedési és szállítási szolgáltatásokra (07.3); vendéglátásra (11.1.2.) és szálláshely-szolgáltatásokra (11.2.0) fordított kiadásokat.

Tartalmazza a rádión vagy televíziós közvetítésen keresztül történő oktatást.

Az oktatási szolgáltatások csoportosítása az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos Szervezetének (UNESCO) 1997. évi Oktatás Nemzetközi Osztályozási Rendszerének (ISCED-97) szintkategóriáin alapul.

10.x Iskolaelőkészítő, alapfokú, középfokú, középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás, felsőfokú oktatás és nem besorolható szintű oktatás

Lefedi a 10.1/2/3/4. számú COICOP-csoportot.

10.x.0 Iskolaelőkészítő, alapfokú, középfokú, középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás, felsőfokú oktatás és nem besorolható szintű oktatás (SZ)

Az ISCED-97 0. és 1. szintje: az iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás

Az ISCED-97 2. és 3. szintje: a középiskola alsóbb és felsőbb évfolyamain folyó oktatás.

Az ISCED-97 4. szintje: a középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás.

Az ISCED-97 5. és 6. szintje: a felsőfokú oktatás első és második szintje.

Általában felnőtteknek szóló olyan oktatási programok, amelyek nem igényelnek speciális előképzettséget, különösen a szakképzési és kulturális fejlesztési programok.

Tartalmazza az írás-olvasást oktató programokat az olyan tanulók részére, akik túl idősek ahhoz, hogy elemi iskolába járjanak; az iskolán kívüli középfokú oktatást felnőtteknek és fiataloknak; az iskolán kívüli középfokút követő, de nem felsőfokú oktatást felnőtteknek és fiataloknak.

Nem tartalmazza a gépjárművezetés oktatását (07.2.4); a szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamokat, úgymint a független tanárok által vezetett sport- vagy bridzsoktatást (09.4.1).

11 VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

11.1 Vendéglátás

11.1.1 Kereskedelmi vendéglátás (SZ)

- Vendéglátás (étel, ital) éttermekben, kávéházakban, büfékben, bárokban, teázókban stb., beleértve a következőket:

- szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokat nyújtó létesítményekben: színházakban, mozikban, sportstadionokban, uszodákban, sportkomplexumokban, múzeumokban, művészeti galériákban, éjszakai klubokban, táncos vendéglátóhelyeken stb.,

- tömegközlekedési eszközökön (távolsági autóbuszokon, vonatokon, hajókon, repülőgépeken stb.) nyújtott vendéglátás, amennyiben a fogyasztás nincs benne a jegy árában,

- ugyancsak idetartoznak:

- az azonnali fogyasztásra vásárolt élelmiszertermékek és italok értékesítése kioszkok, utcai árusok és hasonlók által, beleértve az ételautomatákból fogyasztásra készen vásárolt élelmiszertermékeket és italokat is,

- az éttermek helyiségeiken kívüli fogyasztásra szánt készételeinek értékesítése,

- a vendéglátó-ipari vállalkozók készétel-értékesítése, függetlenül attól, hogy a fogyasztó viszi el vagy házhoz szállítják.

Tartalmazza a borravalót.

Nem tartalmazza a dohányáru-vásárlásokat (02.2.0); a telefonhívásokat (08.3.0).

11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés (SZ)

- Munkahelyi, üzemi étkezdék, iskolai, egyetemi, valamint egyéb oktatási intézmények étkezdéi által nyújtott vendéglátó-ipari szolgáltatások.

Tartalmazza az egyetemi ebédlőket, a katonai étkezdéket és szállásokat.

Nem tartalmazza a kórházak fekvőbetegeinek ellátására szolgáló ételt és italt (06.3.0).

11.2 Szálláshely-szolgáltatások

11.2.0 Szálláshely-szolgáltatások (SZ)

- A következők szálláshelyei:

- szállodák, családi panziók, motelek, fogadók, valamint szállást és reggelit biztosító szállások,

- üdülőfalvak és üdülőközpontok, kemping és lakókocsi-telepek, ifjúsági szállók és turistaházak,

- bentlakásos iskolák, egyetemek és más oktatási intézmények,

- tömegközlekedési eszközök (vonatok, hajók stb.), amennyiben külön jelölik az árat,

- munkásszállók vagy menekültszállások.

Tartalmazza a borravalót és a hordár-szolgáltatásokat.

Nem tartalmazza az olyan háztartások kifizetéseit, amelyek fő lakóhelyéül egy hotelszoba vagy családi panzió szolgál (04.1.1); a háztartások által az üdülés időtartama alatt a másodlagos lakóhelyért fizetett lakbéreket (04.1.2); a telefonhívásokat (08.3.0); az ilyen létesítmények étkezési szolgáltatásait, kivéve a reggelit vagy más olyan étkezéseket, amelyeket a szállás ára magában foglal (11.1.1); az árvaházak szolgáltatásait, fogyatékossággal élő személyek vagy alkalmazkodási zavarban szenvedő személyek részére fenntartott otthonokat (12.0.4).

12 EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

12.1 Testápolás

12.1.1 Fodrászszalonok és más, testápolással foglalkozó létesítmények (SZ)

- Fodrászszalonok, borbélyok, szépségszalonok, manikűr, pedikűr, törökfürdők, szaunák, szoláriumok, nem gyógyászati masszázs stb.

Tartalmazza a testápolást, szőrtelenítést és hasonló tevékenységeket.

Nem tartalmazza a gyógyfürdőket (06.2.3) vagy (06.3.0); a fitnessközpontokat (09.4.1).

12.1.2/3 Elektromos testápolási készülékek és egyéb testápolási készülékek, eszközök és termékek (NT)

- Villanyborotvák és hajvágó gépek, kézi és állványos hajszárítók, sütővasak, frizurakészítő fésűk, napozólámpák, vibrátorok, elektromos fogkefék és más elektromos foghigiéniai eszközök stb.,

- e készülékek javítása,

- nem elektromos készülékek: borotvák és hajvágó gépek és hozzávaló pengék, ollók, körömreszelők, fésűk, borotvaecsetek, hajkefék, fogkefék, körömkefék, hajtűk, hajcsavarók, személymérlegek, csecsemőmérlegek stb.,

- személyes higiéniát szolgáló termékek: pipereszappan, gyógyszappan, tisztító olaj és tej, borotvaszappan, borotvakrém és -hab, fogkrém stb.,

- kozmetikai cikkek: ajakrúzs, körömlakk, sminkkészítő és sminkeltávolító termékek (beleértve a kőpúdereket, ecseteket és púderpamacsokat), hajlakkok és hajvizek, borotválkozás előtti és utáni termékek, napozókrémek, szőrtelenítők, parfümök és kölnivizek, dezodorok, fürdőszerek stb.,

- egyéb termékek: toalettpapír, papírzsebkendők, papírtörülközők, egészségügyi betétek, háztartási vatta, eldobható pelenkák, pipereszivacsok stb.

Nem tartalmazza a textilzsebkendőket (03.1.3).

12.3 Máshova nem sorolt személyes tárgyak

12.3.1 Ékszer, órák és karórák (T)

- Drágakövek és nemesfémek, ilyen kövekből és fémből készült ékszerek,

- ékszerutánzatok, mandzsettagombok és nyakkendőtűk,

- órák, karórák, stopperek, ébresztőórák, úti órák,

- e cikkek javítása.

Nem tartalmazza a dísztárgyakat (05.1.1) vagy (05.4.0); a rádiós órákat (09.1.1); a drágaköveket és nemesfémeket, valamint az ilyen kövekből és fémekből készített ékszereket, amelyeket elsősorban értékőrzőnek vásároltak meg (befektetés, amelyet nem foglal magában a HICP).

12.3.2 Egyéb személyes tárgyak (FT)

- Utazási cikkek és egyéb eszközök, amelyekben a személyes tárgyakat viheti magával az utazó: bőröndök, utazóládák, útitáskák, aktatáskák, hátitáskák, kézitáskák, levéltárcák, pénztárcák stb.,

- kisgyermekeknek készült cikkek: babakocsik, járókák, mózeskosarak, gyermekülések, háti és "kenguru" gyermekhordók, kocsiszíjak és hevederek stb.,

- dohányzási kellékek: pipák, öngyújtók, cigarettatárcák, szivarvágók stb.,

- különféle személyi használati cikkek: napszemüvegek, sétabotok és pálcák, esernyők és napernyők, legyezők és kulcskarikák stb.,

- temetkezési cikkek: koporsók, sírkövek, urnák stb.,

- e cikkek javítása.

Tartalmazza a fali hőmérőket és barométereket.

Nem tartalmazza a gyermekbútort (05.1.1); a bevásárlótáskákat (05.2.0); a cumisüvegeket (05.4.0).

12.4 Szociális védelem

Szociális védelem az itt meghatározottak szerint az a segítségnyújtás és támogatás, amelyet olyan személyek számára biztosítanak, akik időskorúak, fogyatékossággal élők, üzemi balesetet szenvedtek vagy foglalkozási megbetegedésben szenvednek, túlélő hozzátartozók, munkanélküliek, nélkülözők, hajléktalanok, alacsony jövedelemmel rendelkezők, bevándorlók, menekültek, alkohol- és kábítószerfüggők stb. Kiterjed a családoknak és gyermekeknek nyújtott segítségre és támogatásra is.

12.4.0 Szociális védelem (SZ)(*)

Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a kórházi ápolást, az otthoni segítséget, a nappali gondozást és a rehabilitációt. Pontosabban ebbe a csoportba tartoznak a háztartásoknak azok a kiadásai, amelyeket a következő szolgáltatások igénybevételéért fizetnek:

- idősek otthonaiban, fogyatékossággal élők otthonaiban, rehabilitációs központokban, amelyek inkább hosszú távú segítséget nyújtanak, mint egészségügyi ellátást vagy rehabilitációs kezelést, valamint fogyatékossággal élők olyan iskoláiban nyújtott szolgáltatások, ahol a fő cél a diákok segítése fogyatékosságuk legyőzésében,

- az idősek és a fogyatékossággal élők otthoni életének fenntartásához nyújtott segítség (takarítás, étkeztetési programok, nappali gondozó központok és szolgáltatások, valamint szabadság alatti gondozási szolgáltatások),

- dajkák, bölcsődék, játszóházak, gyermekmegőrzők és egyéb gyermekgondozási intézmények szolgáltatásai,

- tanácsadás, pszichológiai útmutatás, békéltetés, nevelési és örökbefogadási szolgáltatások családok részére.

12.5 Biztosítás

A biztosítási szolgáltatások csoportosítása a biztosítás típusa szerint történik, vagyis élet- és nem életbiztosításokat (tehát lakással, egészséggel, utazással stb. kapcsolatos biztosításokat) különböztetünk meg. A több fajta kockázatot lefedő, több kockázattal számoló biztosítások szolgáltatási díját a fő kockázat költsége alapján kell besorolni, amennyiben nem lehet a szolgáltatási díjat a különböző lefedett kockázatok között felosztani.

Szolgáltatási díj az esedékes biztosítási összegnek, valamint a biztosítási díjbevétel kiegészítő díjbevételekkel növelt összegének a különbsége [16].

12.5.2 Ingatlannal kapcsolatos biztosítás (SZ)

- A saját ingatlanában lakó tulajdonos vagy az ingatlan bérlője által fizetett szolgáltatási díjak, amelyeket általában a lakók kötnek meg betörés, tűzkár, vízkár stb. ellen.

Nem tartalmazza a saját ingatlanában lakó tulajdonos által az olyan típusú biztosításokért fizetett szolgáltatási díjakat, amelyeket tipikusan a tulajdonos köt meg(**).

12.5.3 Egészségbiztosítás (SZ)

- A betegség és baleset esetére szóló magánbiztosítások szolgáltatási díja.

12.5.4 Közlekedési és szállítási biztosítás (SZ)

- Személyszállító járművekre kötött biztosítás szolgáltatási díja,

- utazás- és poggyászbiztosítások szolgáltatási díja.

12.5.5 Egyéb biztosítás (SZ)

- Egyéb biztosítások után fizetett szolgáltatási díjak, úgymint a harmadik félnek vagy annak vagyonában okozott sérülésekért, illetve károkért fennálló polgári jogi felelősség biztosítása.

Nem tartalmazza a harmadik félnek vagy annak vagyonában okozott károkért fennálló polgári jogi felelősséget, ha az személyszállító járművek üzemeltetéséből származik (12.5.4).

12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások

12.6.2 Egyéb máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások (SZ)

- Bankok, postahivatalok, takarékpénztárak, pénzváltók és hasonló pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi szolgáltatások tényleges díjai,

- brókerek, befektetési tanácsadók, adótanácsadók és hasonló szolgáltatók jutaléka és díja,

- magánnyugdíjpénztárak és hasonló intézmények adminisztratív költségei.

Nem tartalmazza a tranzakciók értékének arányában kifejezett kamatfizetéseket és költségeket.

12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások

12.7.0 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások (SZ)

- Jogi szolgáltatások, munkaközvetítő ügynökségek stb. díjai,

- temetési és egyéb kapcsolódó szolgáltatások költségei,

- ingatlanügynökök, árverezők, árverési csarnokok üzemeltetői és egyéb közvetítők szolgáltatásaiért járó díjak,

- fénymásolási és sokszorosítás költségek,

- a születési és házassági anyakönyvi kivonatok, valamint a halotti bizonyítvány és egyéb hivatalos okmányok kiállításának illetéke,

- újsághirdetések és reklámok díjai,

- grafológusok, asztrológusok, magándetektívek, biztonsági őrök, házasságközvetítő irodák és házassági tanácsadók, közírók szolgáltatásaiért való fizetség és különféle más díjak (ülőhelyek, toalett, ruhatár) stb.

Nem tartalmazza az ESA 1995 egyezménynek megfelelően a szakmai egyesületek, egyházak, szociális, kulturális, szabadidős és sportegyesületek, tagsági és egyéb díjait (ESA 1995, 3.77. e) pont).

[1] Az osztályok többsége árukat vagy szolgáltatásokat tartalmaz. Az árukat magában foglaló osztályokat (NT), (FT) vagy (T) betűkkel jelölik, amely "nem tartós", "féltartós" vagy "tartós" fogyasztási cikket jelent. Az (SZ) jelöli azokat az osztályokat, amelyek "szolgáltatásokat" tartalmaznak. Egyes osztályok árukat és szolgáltatásokat egyaránt tartalmaznak, mivel nehézséget okoz azokat árukra és szolgáltatásokra bontani. Az ilyen osztályokat általában (SZ) jelöli, a szolgáltatási jelleget tekintve meghatározónak. Az (E) az "energiát" jelöli, míg az (SZE) jelöli a "szezonális termékeket".

[2] Az 1998. októberében az OECD által az Eurostattal, az UNSD-vel és a nemzeti statisztikai szervezetekkel történt konzultációt követően elkészített végleges COICOP-besorolás alapján.

[3] A módszertani részleteket és a szociális védelem kiterjesztésének ütemezését a Tanács 2494/95/EK rendeletének 14. cikke alapján kell meghatározni.

[4] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[5] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[6] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[7] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[8] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[9] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[10] A tulajdonos által lakott lakások kezelésére vonatkozó határozat elfogadását követően ez a részindex oly módon módosulhat, hogy azokat a jelentősebb karbantartási és javítási munkálatokkal, illetve a lakásbővítéssel vagy átalakítással járó költségeket is lefedje, amelyek megfizetése rendszerint nem a bérlőket terheli.

[11] A módszertani részleteket és a szociális védelem kiterjesztésének ütemezését a Tanács 2494/95/EK rendeletének 14. cikke alapján kell meghatározni.

[12] A módszertani részleteket és a szociális védelem kiterjesztésének ütemezését a Tanács 2494/95/EK rendeletének 14. cikke alapján kell meghatározni.

[13] A módszertani részleteket és a szociális védelem kiterjesztésének ütemezését a Tanács 2494/95/EK rendeletének 14. cikke alapján kell meghatározni.

[14] A módszertani részleteket és a szociális védelem kiterjesztésének ütemezését a Tanács 2494/95/EK rendeletének 14. cikke alapján kell meghatározni.

[15] Azok a tagállamok, amelyek külön tudják választani a 08.2/3.0 csoportot árukra (08.2.0) és szolgáltatásokra (08.3.0), ezeket az indexeket ugyanúgy továbbítják, mint a kombinált indexet (08.2/3.0).

[16] Összhangban a Bizottság 1617/1999/EK rendeletével (HL L 192., 1999.7.24.).

--------------------------------------------------

Top