EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1573

A Bizottság 1573/1999/EK rendelete (1999. július 19.) a termelési támogatásra jogosult szárított füge jellemzői tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

OJ L 187, 20.7.1999, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 298 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 298 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 65 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1573/oj

31999R1573Hivatalos Lap L 187 , 20/07/1999 o. 0027 - 0031


A Bizottság 1573/1999/EK rendelete

(1999. július 19.)

a termelési támogatásra jogosult szárított füge jellemzői tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2199/97/EK rendelettel [1] módosított, a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről [2] szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke (9) bekezdésére,

(1) mivel a 2201/96/EK rendelet I. címe termelési támogatási rendszert vezetett be bizonyos feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre; mivel a legutóbb a 702/1999/EK rendelettel [3] módosított, a 2201/96/EK tanácsi rendeletnek a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékekre vonatkozó termelési támogatási rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. március 19-i 504/97/EK bizottsági rendelet [4] meghatározta a támogatási rendszer általános szabályait; mivel az 504/97/EK rendelet egyéb rendelkezéseit nem érintve a szárított füge jellemzőire bizonyos konkrét szabályokat kell meghatározni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termelési támogatásra jogosult legyen;

(2) mivel a szárított füge minősége feldolgozás előtt és után változó; mivel a minimálárat és a termelési támogatást meghatározott terméktípusra kell rögzíteni; mivel a közösségi termelést az szárított füge két típusa – az apró gyümölcsű és az egyéb – jellemzi; mivel a két típus piaci ára közötti különbséget meghatározó fő jellemző a méret; mivel a minimálárat és a támogatást ezért a közvetlen fogyasztásra szánt két szárított fügetípus leginkább reprezentatív méretkategóriái alapján kell meghatározni és az egyéb méretekre vonatkozó árat és támogatást ezekből az árakból és támogatásokból kell levezetni;

(3) mivel a 2201/96/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott minimális minőségi követelmények célja az olyan termékek termelésének az elkerülése, amelyek iránt nincs kereslet vagy amelyek a piac torzulásához vezetnének; mivel e követelményeknek a hagyományos és tisztességes gyártási eljárásokon kell alapulniuk; mivel e rendelkezések betartása érdekében meg kell határozni a feldolgozók által megvásárolt feldolgozatlan szárított fügével, valamint a támogatásra jogosult szárított fügével kapcsolatban támasztott minimumkövetelményeket;

(4) mivel az egységes alkalmazásérdekébenszabályokat kell meghatározni a szárított füge jellemzőire vonatkozó ellenőrzések végrehajtására a feldolgozás előtt és után;

(5) mivel e rendelet bizonyos követelményei messzemenő változtatásokat tesznek szükségessé a termelési- és a feldolgozószektorban; mivel ezeket a követelményeket ezért fokozatosan, az e rendelet hatálybalépését követő öt gazdasági év alatt kell bevezetni;

(6) mivel e rendelet magában foglalja a legutóbb az 1591/98/EK rendelettel [5] módosított, a termelőknek fizetendő minimálárakról és a termelési támogatásra jogosult egyes feldolgozott gyümölcsök és zöldségek termelési támogatásának összegéről szóló, 1984. június 19-i 1709/84/EGK bizottsági rendelet [6] 1. és 2. cikkének a fügére vonatkozó rendelkezéseit, amelyet a jogi, a műszaki és a gazdasági fejlődéshez igazítottak; mivel a kérdéses rendelet 1. és 2. cikke, valamint I., II. és III. melléklete ezért hatályát veszti;

(7) mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A minimálárra jogosultság feltétele, hogy a feldolgozatlan szárított füge megfeleljen a II. mellékletben meghatározott jellemzőknek.

(2) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a szárított füge és a fügepaszta megfeleljen a III. mellékletben meghatározott jellemzőknek.

(3) A feldolgozatlan szárított füge termelőjének fizetendő minimálárat és a szárított füge termelési támogatását a termékekre a II. és a III. mellékletben meghatározott jellemzők alapján kell rögzíteni, mégpedig egy kilogrammban 75–105 gyümölcs alapján az apró fügefajtáknál, és egy kilogrammban 65–85 gyümölcs alapján az egyéb fajtáknál. Az egyéb szárított fügék esetében a minimálárat és a támogatás összegét az I. mellékletben felsorolt valamely együtthatóval kell megszorozni.

2. cikk

(1) A feldolgozatlan szárított füge jellemzőit és méretét a feldolgozó által a termelővel egyetértésben egy, a teljes vizsgálati tételből vett reprezentatív minta alapján kell igazolni. A mintát a feldolgozónak és a termelőnek is meg kell vizsgálnia és az eredményt rögzíteni kell. Ebben az értelmezésben a "tétel" az összes termék, amelyeket a termelő vagy a termelői szervezet a feldolgozónak egyidejűleg ad át átvételre.

(2) A szárított fügére a feldolgozó minden egyes értékesített tételből mintavétel útján igazolja, hogy a termékek jellemzői eleget tesznek a támogatáshoz szükséges jellemzőknek és hogy megfelelő méretűek. Az ellenőrzés eredményét rögzíteni kell. Az egyes vizsgálati minták legkisebb nettó tömege egy kilogramm.

(3) A tagállamok nemzeti előírásokat fogadhatnak el a válogatás során kieső termékekre, különösen a minimális százalékarányt, az ellenőrzéseket és a rendeltetési helyet illetően.

3. cikk

Az 1709/84/EGK rendelet 1. és 2. cikke, valamint I., II. és III. melléklete hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet az 1999/2000-es gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 19-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 303., 1997.11.6., 1. o.

[2] HL L 297., 1996.11.21., 29. o.

[3] HL L 89., 1999.4.1., 26. o.

[4] HL L 78., 1997.3.20., 14. o.

[5] HL L 208., 1998.7.24., 14. o.

[6] HL L 162., 1984.6.20., 8. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A MINIMÁLÁRRA ÉS TERMELÉSI TÁMOGATÁSRA ALKALMAZANDÓ EGYÜTTHATÓK

Méret (a gyümölcsök darabszáma egy kilogrammban) | A minimálárra és a termelési támogatásra alkalmazandó együttható |

Apró gyümölcsű fajták | Egyéb fajták |

75-nél kevesebb gyümölcs/kg | 65-nél kevesebb gyümölcs/kg | 1,2 |

75–105 gyümölcs/kg | 65–85 gyümölcs/kg | 1 |

106–136 gyümölcs/kg | 86–116 gyümölcs/kg | 0,8 |

Nem méretre válogatott gyümölcs | Nem méretre válogatott gyümölcs | 0,65 |

Gazdasági év | A minimálárhoz alkalmazandó együttható | A támogatáshoz alkalmazandó együttható |

1999/2000 | 0,70 | 1,0 |

2000/2001 | 0,70 | 1,0 |

2001/2002 | 0,65 | 0,9 |

2002/2003 | 0,65 | 0,8 |

2003/2004 | 0,65 | 0,7 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZÁRÍTOTT FÜGE JELLEMZŐI

1. Meghatározás

A feldolgozatlan szárított fügét a Ficus carica domestica L. fajtáinak érett és természetes módon szárított gyümölcséből nyerik.

2. Minimumkövetelmények és tűréshatárok

A feldolgozatlan szárított fügének a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- maximális nedvességtartalom 24 %,

- a legkisebb méret kilogrammonként 136 gyümölcs a kis gyümölcsű fajták [1] esetében és kilogrammonként 116 gyümölcs az egyéb fajtáknál,

- vékony héj és méz állagú hús,

- egységes szín,

- tiszta és gyakorlatilag minden idegen anyagtól mentes.

Minden egyes tételben az alábbi tűréshatárok engedhetők meg [2]:

- a fügék tömegének vagy darabszámának 30 %-ában lehet bármilyen eredetű belső vagy külső károsodás, amelyből legfeljebb 18 % lehet a rovarok okozta károsodás,

- a fügék tömegének vagy darabszámának 3 %-a lehet a feldolgozásra alkalmatlan.

[1] Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo del mel vagy Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordoví, Blancos, De la Casta, Verdejos.

[2] A 2003/2004-es gazdasági év végéig megengedett tűrések a következők:

- a fügék darabszámának vagy tömegének az 1999/2000-es és a 2000/2001-es gazdasági évben 40 %-ában, a következő gazdasági években pedig 35 %-ában lehet bármilyen eredetű belső vagy külső károsodás, amelyből az 1999/2000-es és a 2000/2001-es gazdasági évben legfeljebb 25 %, a következő gazdasági években pedig 20 % lehet rovarok okozta károsodás,

- a fügék darabszámának vagy tömegének az 1999/2000-es és a 2000/2001-es gazdasági évben 10 %-a, a következő gazdasági években pedig 6 %-a lehet alkalmatlan a feldolgozásra.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A. A SZÁRÍTOTT FÜGE JELLEMZŐI

1. Meghatározás

A szárított fügét a Ficus carica domestica L. fajtái érett gyümölcsének természetes módon történő szárításával nyerik.

2. Minimumkövetelmények és tűréshatárok

A szárított fügének a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- maximális nedvességtartalom 24 %,

- a legkisebb méret 136 gyümölcs kilogrammonként a kis gyümölcsű változatok [1] esetében és 116 gyümölcs kilogrammonként az egyéb változatoknál,

- vékony héj és méz állagú hús,

- egységes szín,

- tiszta és minden idegen anyagtól mentes.

Minden egyes tételben az alábbi tűréshatárok engedhetők meg:

- a szárított füge tömegének vagy darabszámának 25 %-ában lehet bármilyen eredetű belső vagy külső károsodás, amelyből legfeljebb 15 % lehet a rovarok okozta károsodás.

B. A FÜGEPASZTÁK JELLEMZŐI

Meghatározás és minimumkövetelmények

A fügepasztát a feldolgozatlan szárított fügéből nyerik, amely megfelel a II. mellékletben szereplő jellemzőknek a méret kivételével, amely lehet kisebb.

A paszták előállítására alkalmazott feldolgozatlan szárított fügét forró vízben kell előmosni és forró levegővel kell szárítani. Maximális nedvességtartalma 24 % lehet.

[1] Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo del mel vagy Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordoví, Blancos, De la Casta, Verdejos.

--------------------------------------------------

Top