Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0308

A Tanács 308/1999/EK rendelete (1999. február 8.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendelet módosításáról

OJ L 38, 12.2.1999, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 52 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; közvetve hatályon kívül helyezte: 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/308/oj

31999R0308

A Tanács 308/1999/EK rendelete (1999. február 8.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap L 038 , 12/02/1999 o. 0006 - 0009
CS.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
ET.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
HU.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
LT.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
LV.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
MT.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
PL.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
SK.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104
SL.ES fejezet 04 kötet 04 o. 101 - 104


A Tanács 308/1999/EK rendelete

(1999. február 8.)

a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendelet módosításáról

Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, [3]

mivel a 850/98/EK rendeletet [4] számos hiány, szöveghiba és szerkesztési hiányosság jellemzi;

mivel az Egyesült Királyság halászati határainak az újbóli meghatározása következtében az ICES XII. alterületének az északi szélesség 56o-től északra eső része nem esik a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá; mivel következésképpen erre a területre többé nem kell hivatkozni;

mivel a tüskés tengeri pókok mérésének módszere alkalmatlannak bizonyult, és ezért azt felül kell vizsgálni;

mivel a 850/98/EK rendeletet következésképpen módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 29. cikk (4) bekezdése b) pontja iii. alpontjának harmadik francia bekezdésében a "sima lepényhal és nyelvhal mennyisége" kifejezés helyébe a "sima lepényhal és/vagy nyelvhal menynyisége" kifejezés lép.

2. A 30. cikk (2) bekezdése b) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) Az ICES Vb. körzet és az északi szélesség 56o-tól északra eső ICES VI. alterület."

3. Az I. mellékletben:

a) az 1. lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Északi-tengeren március 1-jétől október 31-ig, valamint a Skagerrak és Kattegat kivételével az 1. és 2. régióban egész évben;"

b) a 6. lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rendelet alkalmazásának kezdő időpontjától számított első évben a célfajok 50 %-os minimális aránya az Északi-tenger, az ICES Vb. körzete és az északi szélesség 56o-tól északra eső ICES VI. alterület kivételével a 2. régióban kifogott mennyiségekre vonatkozik."

4. A VI. melléklet helyébe az e rendelethez csatolt I. melléklet lép.

5. A IX. mellékletben a "70–79 + ≥ 70" tartalmú sort a "60–69 + ≥ 70" tartalmú sor váltja fel.

6. A XII. mellékletben a "makréla (Scomber scombrus)" valamenynyi említése helyébe a "makréla (Scomber spp.)", a "fatytyúmakréla (Trachurus trachurus)" valamennyi említése helyébe a "fattyúmakréla (Trachurus spp.)" lép.

7. A XIII. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. a) A tüskés tengeri pókot a 4A. ábra szerint a középvonalánál kell mérni, mely a páncél szélének a csőszáj közé eső részétől a páncél hátsó végéig nyúlik.

b) A nagy tarisznyarákot a 4B. ábra szerint a páncél legnagyobb szélességénél, a páncél elülső-hátulsó középvonalára merőlegesen kell mérni."

8. A 4A. ábra helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő ábra lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. február 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

O. Lafontaine

[1] HL C 337., 1998.11.5, 8. o.

[2] 1999. január 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1998. december 2-i vélemény.

[4] HL L 125., 1998.4.27., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

IV. MELLÉKLET

VONTATOTT HÁLÓK: – Skagerrak és Kattegat

A szembőség-tartományok, célfajok és százalékok az egyes hálószembőség-tartományok esetében

Célfajok | A háló szembőségtartománya (milliméter) |

< 16 | 16–31 | 32–69 | 70–89 | ≥ 90 |

A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka | A célfajok minimális százaléka |

50 % | 50 % | 20 % | 50 % | 20 % | 50 % | 30 % | nincs |

Homoki angolnák (Ammodytidae) [3] | x | x | x | x | x | x | x | x |

Homoki angolnák (Ammodytidae) [4] | | x | | x | x | x | x | x |

Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii) | | x | | x | x | x | x | x |

Kék puha tőkehal (Micromesisius poutassou) | | x | | x | x | x | x | x |

Mérges pókhal (Trachinus draco) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Puhatestűek (kivéve Sepia) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Csőrös csuka (Belone belone) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Szürke morgóhal (Eutrigla gurnardus) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Ezüstlazacok (Argentina spp.) | | x | | x | x | x | x | x |

Spratt (Sprattus sprattus) | | x | | x | x | x | x | x |

Angolna (Anguilla anguilla) | | | x | x | x | x | x | x |

Garnélarákok/Ostoros garnélák (Crangon spp., Palaemon adspersus) [2] | | | x | x | x | x | x | x |

Makréla (Scomber spp.) | | | | x | | x | x | x |

Fattyúmakréla (Trachurus spp.) | | | | x | | x | x | x |

Hering (Clupea harengus) | | | | x | | x | x | x |

Pandalid garnélák (Pandalus borealis) | | | | | x | x | x | x |

Garnélarákok/Ostoros garnélák (Crangon spp., Palaemon adspersus) [1] | | | | | x | x | x | x |

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) | | | | | | | x | x |

Norvég homár (Nephrops norvegicus) | | | | | | | x | x |

Minden egyéb tengeri élőlény | | | | | | | | x |

"

[1] Az alapvonaltól mindössze 4 mérföldnyi távolságra.

[2] Az alapvonaltól négy mérföldnyi távolságon kívül.

[3] Március 1-jétől október 31-ig a Skagerrakban és március 1-jétől július 31-ig a Kattegatban.

[4] November 1-jétől február utolsó napjáig a Skagerrakban és augusztus 1-jétől február utolsó napjáig a Kattegatban.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top