EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0575

A Tanács határozata (1998. március 23.) a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelmére vonatkozó európai egyezménynek a Közösség által történő megkötéséről

OJ L 222, 24.8.1999, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 121 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 204 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 204 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/575/oj

Related international agreement

31999D0575Hivatalos Lap L 222 , 24/08/1999 o. 0029 - 0030


A Tanács határozata

(1998. március 23.)

a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelmére vonatkozó európai egyezménynek a Közösség által történő megkötéséről

(1999/575/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a. cikkére, a 228. cikk (2) bekezdésével és (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben;

tekintettel a Bizottság javaslatára [1];

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2];

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel 1986. november 24-én a Tanács elfogadta a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelmére vonatkozó európai egyezmény alapelveit, célkitűzéseit és fő rendelkezéseit felölelő egységes szabályokat meghatározó, a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 86/609/EGK [4] irányelvet;

(2) mivel az említett irányelv és egyezmény rendelkezései kihatnak azon anyagok és termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeire, amik kifejlesztése az azokban említett kísérletekkel jár; mivel e rendelkezések ennélfogva hozzájárulnak a belső piac létrehozásához és működéséhez, amelynek megvalósítása a Közösség egyik legfőbb célkitűzése;

(3) mivel a főemlősök kísérleti és egyéb tudományos célokból történő felhasználása az ilyen állatoknak okozott szenvedés kockázatát hordozza, és ezért azt csökkenteni kell;

(4) mivel a főemlősök kísérleti és egyéb tudományos célokból történő felhasználása a vadon élő főemlősök befogásához vezetett, és mivel ezt, amikor csak lehetséges, a befogás és a szállítás során felmerülő szenvedésre és veszteségekre való tekintettel el kell kerülni;

(5) mivel az ötödik környezetvédelmi cselekvési program a 2000. évre néhány – a kísérletezésre szánt állatok felhasználásának 50 %-kal történő csökkentésére irányuló – pozitív lépés megtételét célozza; mivel e cél ugyanakkor nem gátolhatja a nagyra törőbb célok megfogalmazását és elérését;

(6) mivel a Közösség fokozza erőfeszítéseit a helyettesítő módszerek és a számítógéppel támogatott szimulációs modellek fejlesztésére, különös figyelmet fordítva az alternatív módszerek jóváhagyásáért felelős európai központ (ECVAM) által végzett tevékenységre, hogy az állatkísérletek számának csökkentésére irányuló célt el lehessen érni a közeljövőben;

(7) mivel a Közösség minden, az állatok kísérletekben történő felhasználására vonatkozó, teljes körű és egyszerű adatcseréjét elősegítő, a feleslegesen ismétlődő kísérleteknek – többek között – a másodszori kérelmezőkre vonatkozó szabályok általi elkerülését előíró projektet támogat;

(8) mivel a Közösség 1987. február 10-én aláírta a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló európai egyezményt;

(9) mivel a Közösségnek jóvá kell hagynia az említett egyezményt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség jóváhagyja a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló európai egyezményt, annak 28. cikke (1) bekezdésére vonatkozó fenntartás mellett.

Az egyezmény szövegét az A. melléklet tartalmazza.

A fenntartás szövegét a B. melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1) Az egyezmény 31. cikkének rendelkezései szerint, a Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyezményt jóváhagyó okiratnak az Európa Tanács főtitkáránál történő letétbe helyezésére jogosult személyt vagy személyeket.

(2) A jóváhagyó okirat letétbe helyezésekor a kijelölt személy vagy személyek, az egyezmény 34. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az e határozat B. mellékletében megállapított fenntartással élnek.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 1998. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Meacher

[1] HL C 200., 1989.8.5., 8. o.

[2] HL C 291., 1989.11.20., 43. o. ésHL C 269., 1995.10.16., 38. o.

[3] HL C 329., 1989.12.30., 10. o.

[4] HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

--------------------------------------------------

Top