Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0486

A Bizottság határozata (1999. július 2.) a Kolumbiából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 94/269/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(1999) 1826. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 190, 23.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; közvetve hatályon kívül helyezte: 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/486/oj

31999D0486Hivatalos Lap L 190 , 23/07/1999 o. 0032 - 0035


A Bizottság határozata

(1999. július 2.)

a Kolumbiából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 94/269/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(1999) 1826. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/486/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel [1] módosított, a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 11. cikkére,

(1) mivel a legutóbb a 96/31/EK határozattal [3] módosított, a Kolumbiából származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 1994. április 8-i 94/269/EK bizottsági határozat [4] 1. cikke megállapítja, hogy Kolumbiában a "Ministerio de Salud – División de Alimentos" a halászati és akvakultúra-termékek 91/493/EGK irányelv követelményeinek való megfelelését ellenőrző és igazoló illetékes hatóság;

(2) mivel a Kolumbiai kormány átalakítását követően a halászati termékekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványok kiállításával foglalkozó illetékes hatóság a "Ministerio de Salud – División de Alimentos" helyett az "Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)" lett, és ezen új hatóság képes a hatályban lévő jogszabályok alkalmazásának hatékony ellenőrzésére; mivel ezért módosítani kell a 94/269/EK határozatban említett illetékes hatóság megnevezését;

(3) mivel célszerű a 94/269/EK határozat szóhasználatát összehangolni az egyes harmadik országokból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, újabban elfogadott bizottsági határozatok szóhasználatával;

(4) mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 94/269/EK bizottsági határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

Kolumbiában az "Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)" a halászati és akvakultúra-termékek 91/493/EGK irányelv követelményeinek való megfelelését ellenőrző és igazoló illetékes hatóság."

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A Kolumbiából származó halászati és akvakultúra-termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

1. minden szállítmányt egy megfelelően kitöltött, aláírt, keltezett egészségügyi bizonyítvány számozott eredeti példányának kell kísérnie, mely összhangban van az A. mellékletben meghatározott mintával és egyetlen lapból áll;

2. a termékeknek a B. mellékletben felsorolt engedélyezett létesítményekből, feldolgozó hajókról, hűtőházakból vagy nyilvántartásba vett fagyasztóhajókról kell származniuk;

3. a tartósított élelmiszerek gyártására szánt, ömlesztett, fagyasztott halászati termékek kivételével minden csomagon letörölhetetlen betűkkel fel kell tüntetni a "Kolumbia" szót és a származási létesítmény, feldolgozó hajó, hűtőház vagy fagyasztóhajó engedélyezési/nyilvántartási számát."

3. Az A. melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 2-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 24., 1998.1.30., 31. o.

[2] HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

[3] HL L 9., 1996.1.12., 6. o.

[4] HL L 115., 1994.5.6., 38. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

A. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top