EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

A Tanács határozata (1999. május 20.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának meghatározásáról

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

31999D0436Hivatalos Lap L 176 , 10/07/1999 o. 0017 - 0030


A Tanács határozata

(1999. május 20.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának meghatározásáról

(1999/436/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv (a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv") 2. cikke (1) bekezdése, második albekezdésének második mondata alapján;

(1) mivel a Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének első albekezdése alapján a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott schengeni vívmányok az Amszterdami Szerződés hatálybalépésének napjától haladéktalanul alkalmazandók a jegyzőkönyv 1. cikkében említett tizenhárom tagállamra, a jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül;

(2) mivel ez a határozat semmiben nem érinti az 1990. évi egyezmény jogi kötelezettségeinek folytonosságát;

(3) mivel a Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdése a Tanács feladatává tette, hogy egyhangú határozattal eljárva, a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa a schengeni vívmányokat alkotó minden rendelkezés és határozat jogalapját, amely feladat egyik célja, hogy megjelölje a jogalapját azoknak a javaslatoknak és kezdeményezéseknek, amelyek a schengeni vívmányok jövőbeli módosítására vagy továbbfejlesztésére irányulnak, és amelyeket a Schengeni Jegyzőkönyv 5. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint a Szerződések vonatkozó rendelkezései szabályoznak, beleértve azokat is, amelyek a meghozandó jogi aktus formáját és az elfogadására alkalmazandó eljárást írják elő;

(4) mivel a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi Egyezmény egyes rendelkezései a szerződő államok számára szankciók alkalmazását írják elő eredményes végrehajtásuk érdekében, anélkül, hogy ezeknek a szankcióknak az összehangolását megkövetelnék; mivel ebből következően, ezeknek a rendelkezéseknek a meghatározandó jogalapja azoknak a szabályoknak a jogalapja kell legyen, amelyek megsértése a szankciót maga után vonja, anélkül hogy ez befolyásolná bármely intézkedésnek a jogalapját, amelyet a jövőben a szankciók összehangolására hoznak;

(5) mivel a schengeni vívmányokat alkotó egyes rendelkezések és határozatok jogalapjának megállapítása a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nem érinti az Európai Közösséget létrehozó szerződés 64. cikke és az Európai Unióról szóló szerződés 33. cikke szerint a tagállamokra háruló feladatok teljesítését a közrend fenntartásával és a belső biztonság megőrzésével összefüggésben;

(6) mivel a schengeni vívmányokat alkotó egyes rendelkezések és határozatok jogalapjának megállapítása a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, vagy annak megállapítása, hogy ezeknek a rendelkezéseknek és határozatoknak jogalapját nem szükséges meghatározni, nem érinti a tagállamok jogát, hogy áruellenőrzéseket végezzenek a tagállamok által megállapított, a közösségi joggal összhangban lévő tilalmakkal és korlátozásokkal összefüggésben;

(7) mivel a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi egyezmény rendelkezései jogalapjának megállapítása az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, különösen a szerződő államok területére való beutazást, illetve a vízumkiadást illetően, nem érinti az útiokmányok érvényességének elismerését szabályozó jelenleg hatályos rendelkezéseket;

(8) mivel Dánia jogait és kötelezettségeit a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv 3. cikke, és a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1–5. cikke szabályozza;

(9) mivel Schengennek az Európai Unióba történő beépítése során figyelembe kell venni a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv, az Egyesült Királyság, valamint Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv közötti kapcsolatokat az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösséget létrehozó szerződés és a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv egyes kérdései vonatkozásában, amely alapján a Schengenben való részvétel, a vívmányok alkalmazása, valamint továbbfejlesztése különböző formáit irányozták elő;

(10) mivel a Schengeni Jegyzőkönyv, az 1996. december 19-én Luxembourgban aláírt megállapodás alapján, maga szabályozza az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság társulását a schengeni vívmányok alkalmazására és továbbfejlesztésére;

(11) mivel a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére irányuló javaslat vagy kezdeményezés alapján elfogadott jogi aktusok utalást tartalmaznak a Schengeni Jegyzőkönyvre a jogbiztonság garantálása érdekében, és azért, hogy a Schengeni Jegyzőkönyvvel kapcsolatos rendelkezések minden esetben alkalmazhatóak legyenek;

(12) mivel a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 134. cikke szerint a schengeni vívmányok beillesztése az Európai Közösség keretébe nem érinti a tagállamok hatáskörét az államok és területi egységek és azok hatóságai által kiadott útiokmányok és egyéb dokumentumok elismerését illetően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ez a határozat megállapítja az A–D. mellékletben található, schengeni vívmányokat alkotó rendelkezések és határozatok jogalapját, kivéve azokat a rendelkezéseket és határozatokat, amelyek tekintetében a Tanács a Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése második albekezdésének első mondata alapján megállapítja, hogy ezekhez nem szükséges jogalap.

2. cikk

A közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én, Schengenben aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (a továbbiakban "Schengeni Egyezmény"), amelyet a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság 1990. június 19-én, Schengenben írt alá, és az ehhez csatolt záróokmány rendelkezéseinek jogalapját az A. melléklet szerint állapítják meg.

3. cikk

A Schengeni Egyezmény csatlakozási megállapodásai – amelyet az Olasz Köztársaság (1990. november 27-én Párizsban); a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság (1991. június 25-én Bonnban); a Görög Köztársaság (1992. november 6-án Madridban); az Osztrák Köztársaság (1995. április 28-án, Brüsszelben); a Dán Királyság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság (1996. december 19-én, Luxembourgban) írt alá – és az ezekhez csatolt záróokmányok és nyilatkozatok rendelkezéseinek jogalapját a B. melléklet szerint állapítják meg.

4. cikk

A Schengeni Egyezmény által létrehozott Végrehajtó Bizottság határozatainak és nyilatkozatainak jogalapját a C. melléklet szerint állapítják meg.

5. cikk

A Végrehajtó Bizottság által döntéshozatalra felhatalmazott szervek által hozott, a Schengeni Egyezmény végrehajtását szolgáló jogi aktusok jogalapját a D. melléklet szerint állapítják meg.

6. cikk

A schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv 1. cikkében felsorolt tagállamok tekintetében, a schengeni vívmányokat alkotó rendelkezések és határozatok területi hatályát, amelyek jogalapját a Tanács az EK-Szerződés IV. címének 3. részében, a fenti jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének második mondata alapján állapította meg, és az ezekre a rendelkezésekre és határozatokra építő, illetve ezeket módosító intézkedések területi hatályát a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi Egyezmény 138. cikkében és az egyezmény csatlakozási okmányainak vonatkozó rendelkezéseiben állapították meg.

7. cikk

Ez a határozat nem érinti a tagállamok hatáskörét az államok és egyéb területi egységek és az azok hatóságai által kiadott útlevelek, útiokmányok és személyazonosító igazolványok elismerését illetően.

8. cikk

A schengeni vívmányok továbbfejlesztésére irányuló javaslat vagy kezdeményezés alapján elfogadott jogi aktusok preambuluma utal a Schengeni Jegyzőkönyvre.

9. cikk

Ez a határozat azonnal hatályba lép. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

2. cikk

Schengeni vívmányok | EU-jogalap |

1. A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között 1985. Június 14-én kötött megállapodás a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről. | A Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikke |

2. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény, a hozzá tartozó záróokmány és közös nyilatkozatok: | |

1. cikk, kivéve a "menedékjog iránti kérelem" és a "menedékkérő" és a "menedékjog iránti kérelmek feldolgozása" kifejezések meghatározását | A meghatározások érvényesek a Schengeni Végrehajtási Egyezmény mindazon cikkében, amelyek e határozat alapján EU-jogalapot kaptak |

2. cikk (1) bekezdése | EKSz 62. cikkének (1) bekezdése |

2. cikk (2) és (3) bekezdése | EKSz 62. cikkének (1) bekezdése, teljes mértékben tiszteletben tartva az EKSz 64. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit |

3. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja, elismerve, hogy az e cikk szerinti szankciók természetét, módozatait és szigorát a tagállamok határozzák meg |

4. cikk (1) - (3) bekezdése | Az EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja, amennyiben a rendelkezések a személyek állampolgársága / beutazása felőli döntés céljából történő ellenőrzésre vonatkoznak, az esetleges nemzetbiztonsági és adóügyi vonatkozású ellenőrzések sérelme nélkül |

5. cikk, az (1) bekezdés e) pontját kivéve | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja |

5. cikk (1) bekezdésének e) pontja | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben kell tartani az EKSz 64. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit, elismerve, hogy ezeket a rendelkezéseket az EKSz 64. cikke (1) bekezdésével kapcsolatban (korábbi 73.l cikk (1) bekezdése) az 1996. évi Kormányközi Konferencia által elfogadott nyilatkozat fényében kell érteni (19. nyilatkozat) |

6. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja |

7. cikk | EKSz 66. cikke: amennyiben ezek a rendelkezések a személyek állampolgársága / beutazása felőli döntés céljából történő ellenőrzésre vonatkoznak, az esetleges nemzetbiztonsági és adóügyi vonatkozású ellenőrzések sérelme nélkül, és amennyiben ezek a rendelkezések nem a rendőrségi együttműködés azon formáira vonatkoznak, amelyek az 1990. évi Végrehajtási Egyezmény III. címének rendelkezései alá tartoznak |

8. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja: a 4. cikk (1) – (3) bekezdésére vonatkozó megjegyzés itt is érvényes |

9. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja, tiszteletben tartva az EKSz 64. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit |

10. cikk (1) és (3) bekezdése | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

11. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

12. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

13. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

14. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja, annak elismerésével, hogy az útiokmányok elismerésének jelenlegi szabályait ez nem érinti |

15. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

16. cikk | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

17. cikk (1) és (2) bekezdése, és (3) bekezdésének a)–f) pontja | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

17. cikk (3) bekezdésének (g) pontja | EKSz 63. cikkének (3) bekezdése |

18. cikk | EKSz 62. cikkének (2) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése |

19. cikk (1) bekezdése | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

19. cikk (3) és (4) bekezdése | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

20. cikk | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

21. cikk | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

22. cikk | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

23. cikk (1) bekezdése | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

23. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdése | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése |

24. cikk | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése |

25. cikk | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése |

26. cikk | EKSz 63. cikkének (3) bekezdése, elismerve, hogy az e cikk szerinti szankciók természetét, módozatait és szigorát a tagállamok határozzák meg |

27. cikk (1) bekezdése | EKSz 63. cikkének (3) bekezdése, elismerve, hogy az e cikk szerinti szankciók természetét, módozatait és szigorát a tagállamok határozzák meg |

27. cikk (2) és (3) bekezdése | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése, 31. és 34. cikke |

39. cikk | EUSz 34. és 30. cikke |

40. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

41. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

42. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

43. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

44. cikk | EUSz 34. cikke és 30. cikkének (1) bekezdése |

45. cikk | EUSz 34. cikke és 30. cikkének (1) bekezdése |

46. cikk | EUSz 34. cikke és 30. cikkének (1) bekezdése |

47. cikk | EUSz 34. cikke és 30. cikkének (1) bekezdése |

48. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

49. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

50. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

51. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

52. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

53. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

54. cikk | EUSz 34. és 31. cikke |

55. cikk | EUSz 34. és 31. cikke |

56. cikk | EUSz 34. és 31. cikke |

57. cikk | EUSz 34. és 31. cikke |

58. cikk | EUSz 34. és 31. cikke |

59. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

61. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

62. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

63. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

64. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

65. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

66. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

67. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

68. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

69. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

71. cikk | EUSz 34., 30. és 31. cikke |

72. cikk | EUSz 34. és 31. cikke |

73. cikk | EUSz 34. cikke, 30. cikkének (1) bekezdése és 31. cikke |

75. cikk | EKSz 95. cikke |

76. cikk | EKSz 95. és 152. cikke, amennyiben ezek a rendelkezések az ellenőrzött kábítószerek megengedett kereskedelmére vonatkoznak, és tárgyuk a belső piac működése; továbbá tiszteletben tartva az egyes tagállamok hatáskörét, az EUSz 30. cikke (1) bekezdésének a) pontja és az EUSz 34. cikke, amennyiben ezek a rendelkezések a tagállamoknak a megengedett és tiltott kábítószereket ellenőrző, vagy szabályozó rendszerére vonatkoznak |

82. cikk | EKSz 95. cikke |

91. cikk | EKSz 95. cikke |

92–119. cikk | p.m. |

126. cikk (1) és (2) bekezdése | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke |

126. cikk (3) bekezdése | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke, és az EKSz 95. cikke, amennyiben az 1990. évi Schengeni Egyezmény 16. és 25. cikkének rendelkezései alapján vagy a Közös konzuli utasítás alapján kicserélt személyes adatokról van szó |

126. cikk (4) bekezdése | EUSz, 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke |

127. cikk | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és a 34. cikk, továbbá az EKSz 95. cikke; a 127. cikk (1) bekezdését illetően annyiban, amennyiben az érintett tagállamok esetében a 95/46/EK irányelv még nem vonatkozik a nem automatizált adatállományban nyilvántartott személyes adatok kezelésére |

128. cikk (1) és (3) bekezdése | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke |

128. cikk (2) bekezdése | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke, és EKSz 95. cikke |

129. cikk | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke |

130. cikk | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése és 34. cikke |

136. cikk | EKSz 62. cikkének (2) bekezdése (figyelembe véve az EKSz-hez csatolt jegyzőkönyvet, amely az Amszterdami Szerződés keretében a tagállamok külkapcsolataira vonatkozik, külső határaik átlépését illetően) |

Záróokmány: 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

Záróokmány: 3. nyilatkozat | EUSz 30. cikke, 31. cikke és 34. cikke |

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

3. cikk

Schengeni vívmányok | EU-jogalap |

Megállapodás, amelynek aláírásával 1990. november 27-én, Párizsban az Olasz Köztársaság csatlakozott a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között 1985. június 14-én aláírt Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

A Csatlakozási Megállapodás 2. és 3. cikkére vonatkozó közös nyilatkozat | EUSz 32. cikke |

Megállapodás, amelynek aláírásával a Spanyol Királyság 1991. június 25-én Bonnban csatlakozott a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között 1985. június 14-én aláírt Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság az 1990. november 27-én, Párizsban aláírt megállapodással csatlakozott, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (A Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

III. rész, 2. nyilatkozat | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

Megállapodás, amelynek aláírásával a Portugál Köztársaság 1991. június 25-én, Bonnban, csatlakozott a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között 1985. június 14-én aláírt Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság az 1990. november 27-én, Párizsban aláírt megállapodással csatlakozott, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. cikke és 32. cikke |

3 cikk. | EUSz 34. és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

5. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

6. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

III. rész, 1. Nyilatkozat | EUSz 62. cikkének (3) bekezdése |

Megállapodás, amelynek aláírásával a Görög Köztársaság 1992. november 6-án Madridban csatlakozott a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között 1985. június 14-én aláírt Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság az 1990. november 27-én, Párizsban aláírt megállapodással csatlakozott, és a Portugál Köztársaság, valamint a Spanyol Királyság az 1991. június 25-én, Párizsban aláírt megállapodással csatlakozott, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. cikke és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

5. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének a) pontja |

II. rész, 1. Nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

III. rész, 2. nyilatkozat | EUSz 31. cikkének a) pontja |

Megállapodás, amelynek aláírásával az Osztrák Köztársaság 1995. április 28-án, Brüsszelben, csatlakozott az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én, Schengenben aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, valamint a Görög Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, illetőleg az 1992. november 6-án aláírt megállapodásokkal csatlakoztak, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. cikke és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. cikke és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

Megállapodás, amelynek aláírásával a Dán Királyság 1996. december 19-én, Luxembourgban, csatlakozott a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én, Schengenben aláírt egyezményhez, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének (b) pontja |

5. cikk (2) bekezdése | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése |

6. cikk | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

II. rész, 3. nyilatkozat | EUSz 34. cikk és 31. cikkének (b) pontja |

Megállapodás, amelynek aláírásával a Finn Köztársaság 1996. december 19-én, Luxembourgban, csatlakozott a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt egyezményhez, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

5. cikk | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

II. rész, 3. nyilatkozat | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

Megállapodás, amelynek aláírásával a Svéd Királyság 1996. december 19-én, Luxembourgban csatlakozott a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én, Schengenben aláírt egyezményhez, ennek záróokmánya és a hozzá tartozó nyilatkozatok: | |

2. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

3. cikk | EUSz 34. és 32. cikke |

4. cikk | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

5. cikk | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése |

II. rész, 1. nyilatkozat | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése (a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben is értelmezendő) |

II. rész, 3. nyilatkozat | EUSz 34. cikke és 31. cikkének b) pontja |

--------------------------------------------------

C. MELLÉKLET

4. cikk

A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAINAK ÉS NYILATKOZATAINAK OSZTÁLYOZÁSA

A végrehajtó bizottság határozatai

Határozat | Tárgy | EU-jogalap |

SCH/Com-ex (93) 10 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok 1992. június 19-én és 1993. június 30-án tett nyilatkozatainak megerősítése a hatálybaléptetésről | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése, a Schengeni Jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben, amennyiben a nyilatkozat nem vált okafogyottá az eltelt idő, illetve az események miatt |

SCH/Com-ex (93) 14 1993.12.14 | Az igazságügyi hatóságok közötti gyakorlati együttműködés javítása a kábítószer-kereskedelem elleni harcban | EUSz 31. cikkének a) pontja és 34. cikke |

SCH/Com-ex (93) 16 1993.12.14. | A schengeni C.SIS létesítési és működési költségeire vonatokozó pénzügyi szabályzat | p.m. |

SCH/Com-ex (93) 21 1993.12.14. | Az egységes vízum meghosszabbítása | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (93) 22, Rev. 1993.12.14. | Egyes dokumentumok bizalmas természete | EKSz 207. cikke és EUSz 41. cikke |

SCH/Com-ex (93) 24 1993.12.14. | Az egységes vízum megsemmisítésére, visszavonására és érvényességi idejének lerövidítésére vonatkozó közös elvek | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (94) 1, 2. Rev. 1994.4.26. | Kiigazító intézkedések a belső határokon a közúti határátkelőhelyek forgalmi akadályainak és korlátozásainak megszüntetésére | EKSz 62. cikkének (1) bekezdése |

SCH/Com-ex. (94) 2 1994.4.26. | Egységes vízumok kiadása a határon | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex. (94) 15, Rev. 1994.11.12. | A Végrehajtási Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdése szerinti számítógépes eljárás bevezetése a központi hatóságokkal való konzultáció céljából | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (94) 16, Rev. 1994.11.12. | Közös beléptetési és kiléptetési bélyegzők beszerzése | EKSz 62. cikkének (2) bekezdése |

SCH/Com-ex (94) 17, 4.Rev. 1994.12.22. | A schengeni rendszer bevezetése és alkalmazása a repülőtereken és kisrepülőtereken | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja |

SCH/Végr. biz. (94) 25 1994.12.22. | A vízumkiadássalkapcsolatosstatisztikai információk cseréje | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja a 66. cikkel összefüggésben |

SCH/Com-ex (94) 28, Rev. 1994.12.22. | A 75. cikkben előírt igazolás kábítószerek és pszichotróp anyagok magával viteléhez | EKSz 95. cikke |

SCH/Com-ex (94) 29, 2. Rev. 1994.12.22. | Az 1990. június 19-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény hatálybaléptetése | EKSz 62. cikkének (1) bekezdése, szem előtt tartva a 64. cikk (1) bekezdését |

SCH/Com-ex (95) PV 1, Rev. (8. pont) | Közös vízumpolitika | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (95) 20, 2. Rev. 1995.12.20. | A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 2. cikke (2) bekezdésének alkalmazására szolgáló eljárásról szóló SCH/I (95) 40, 6. Rev. dokumentum jóváhagyása | EKSz 62. cikkének (1) bekezdése |

SCH/Com-ex (95) 21 1995.12.20. | A külső határokon előforduló esetleges működési hibákra vonatkozó statisztikai és konkrét adatok gyors cseréje a schengeni államok között | EKSz 66. cikke |

SCH/Com-ex (96) 13 Jav 1995.6.27. | A schengeni vízumoknak a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 30. cikke (1) bekezdése a) pontja szerint történő kiadására vonatkozó elvek | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja, azokban az ügyekben, amelyeket nem a Végrehajtási Egyezmény 30. Cikke szabályoz |

SCH/Com-ex (96) 27 1995.12.19. | Vízumkiadás a határon átutazó tengerészek számára | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (97) 2, 2. Rev. 1997.4.25. | Az SIS II. előtanulmányára vonatkozó szerződés odaítélése | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 6, 2. Rev. 1997.6.24. | Schengeni Kézikönyv a rendőrségi együttműködésről a közbiztonság és közrend terén | EUSz 30. cikkének (1) bekezdése |

SCH/Com-ex (97) 18 1997.10.7. | Norvégia és Izland hozzájárulása a C.SIS létesítési és működési költségeihez | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 24 1997.10.7. | Az SIS fejlesztése | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 29, 2. Rev. 1997.10.7. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Görögországban | Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése |

SCH/Com-ex (97) 32 1997.12.15. | A vízumpolitika összehangolása | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (97) 34, Rev. 1997.12.15. | A tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló együttes fellépés végrehajtása | EKSz 63. cikke (3) bekezdésének a) pontja |

SCH/Com-ex (97) 35 1997.12.15. | A C.SIS pénzügyi szabályzatának módosítása | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 39, Rev. 1997.12.15. | A schengeni államok közötti visszafogadási megállapodások keretében alkalmazott bizonyítási eszközökre és valószínűsítő körülményekre vonatkozó elvek | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése |

SCH/Com-ex (98) 1, 2. Rev. 1998.4.21. | Jelentés a munkacsoport tevékenységéről | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének a) pontja |

SCH/Com-ex (98) 10 1998.4.21. | A Szerződő Felek közötti együttműködés a külföldi állampolgárok légi úton történő kitoloncolásáról | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése |

SCH/Com-ex (98) 11 1998.4.21. | C.SIS 15/18 kapcsolódási ponttal | p.m. |

SCH/Com-ex (98) 12 1998.4.21. | A kiadott vízumokra vonatkozó statisztikai adatok helyi szintű cseréje | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja |

SCH/Com-ex (98) 17 1998.6.23. | Egyes dokumentumok bizalmas természete | EUSz 41. cikke és EKSz 207. cikke |

SCH/Com-ex (98) 18, Rev. 1998.6.23. | A schengeni területről történő kitoloncoláshoz szükséges okmányok kiállítása kapcsán problémákat felvető országok vonatkozásában meghozandó intézkedésekről VISSZAFOGADÁS – VÍZUMOK | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

SCH/Com-ex (98) 19 1998.6.23. | Monaco VÍZUMOK – KÜLSŐ HATÁROK – SIS | EKSz 62. cikkének (3) bekezdése |

SCH/Com-ex (98) 21 1998.6.23. | A vízum iránti kérelmet benyújtó személyek útlevelének lebélyegzése VÍZUMOK | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja, figyelembe véve az EKSz 64. Cikkének (2) bekezdését |

SCH/Com-ex (98) 26 def. 1998.9.16. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény Állandó Bizottságának létrehozása | EKSz 66. cikk, EUSz 30. és 31. cikke |

SCH/Com-ex (98) 29, Rev. 1998.6.23. | A technikai schengeni vívmányok egészét felölelő átfogó záradék | p.m. |

SCH/Com-ex (98) 35, 2.Rev. 1998.9.16. | A Közös kézikönyv átadása az EU-tagságra pályázó államoknak | EUSz 41. cikke, EKSz 207. cikke |

SCH/Com-ex (98) 37 def. 1998.9.16. | Az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadása | EKSz 62. cikke, EUSz 30. cikke |

SCH/Com-ex (98) 43, Rev. 1998.12.16. | "Görögország" ad hoc bizottság | 2. cikk a Schengeni Jegyzőkönyv mellékletével összefüggésben |

SCH/Com-ex (98) 49, 3. Rev. 1998.12.16. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetése Görögországban | 2. cikk a Schengeni Jegyzőkönyv mellékletével összefüggésben |

SCH/Com-ex (98) 51, 3. Rev. 1998.12.16. | Határon átnyúló rendőrségi együttműködés a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén, megkeresés alapján | EUSz 30. cikke |

SCH/Com-ex (98) 52 1998.12.16. | A határon átnyúló rendőrségi együttműködés kézikönyve | EUSz 30. cikke |

SCH/Com-ex (98) 53, 2. Rev. 1998.12.16. | A vízumpolitika összehangolása, szürke listák megszüntetése | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja, figyelembe véve az EKSz 64. cikkének (2) bekezdését |

SCH/Com-ex (98) 56 1998.12.16. | A vízummal ellátható okmányok kézikönyve | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontjának (ii) alpontja |

SCH/Com-ex (98) 57 1998.12.16. | A meghívás, a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a szállás igazolására szolgáló harmonizált formanyomtatványok bevezetése | EKSz 62. cikke (2) bekezdésének b) pontja, figyelembe véve az EKSz 64. cikkének (2) bekezdését |

SCH/Com-ex (98) 59, Rev. 1998.12.16. | Okmányszakértők összehangolt bevetése | EKSz 62. cikke (2) bekezdés b) pontja, EKSz 63. cikkének (3) bekezdése |

SCH/Com-ex (99) 3 1999.4.28. | A Help Desk 1999. évi költségvetése | p.m. |

SCH/Com-ex (99) 4 1999.4.28. | A C.SIS létesítési költségei | p.m. |

SCH/Com-ex (99) 5 1999.4.28. | SIRENE Kézikönyv | p.m. |

SCH/Com-ex (99) 6 1999.4.28. | Távközlési vívmányok | EUSz 30. cikke |

SCH/Com-ex (99) 7, 2. Rev. 1999.4.28. | Összekötő tisztviselők | EUSz 30. cikke |

SCH/Com-ex (99) 8, 2. Rev. 1999.4.28. | Informátorok díjazása | EUSz 30. cikke |

SCH/Com-ex (99) 10 1999.4.28. | Tiltott fegyverkereskedelem | EKSz 95. cikke |

SCH/Com-ex (99) 11, 2. Rev. 1999.4.28. | Határozat a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról | EUSz 31. cikke |

SCH/Com-ex (99) 13 1999.4.28. | A Közös kézikönyv és a Közös konzuli utasítás régi változatainak hatályon kívül helyezése és az új változatok elfogadása | EKSz 62. és 63. cikke |

SCH/Com-ex (99) 14 1999.4.28. | A vízummal ellátható okmányok kézikönyve | EKSz 62. cikke |

SCH/Com-ex (99) 18 1999.4.28. | A rendőrségi együttműködés javítása a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén | EUSz 30. cikke |

Határozat | Tárgy | EU-jogalap |

SCH/Com-ex (96) 5. nyil. 1996.4.18. | A "külföldi" fogalmának meghatározása | p.m. |

SCH/Com-ex (96) 6. nyilatkozat, 2. Rev. 1996.6.26. | Nyilatkozat a kiadatásról | EUSz 31. cikkének b) pontja, az EUSz 34. cikkével összefüggésben |

SCH/Com-ex (97) 13. nyilatkozat, 2. Rev. 1998.4.21. | Kiskorúak jogellenes elvitele | EUSz 31. cikkének a) pontja és 34. cikke |

SCH/Com-ex (99) 2. nyilatkozat, Rev. 1999.4.28. | A SIS szerkezete | p.m. |

--------------------------------------------------

D. MELLÉKLET

5. cikk

A KÖZPONTI CSOPORT HATÁROZATAI

Határozat | Tárgy | EU-jogalap |

SCH/C (98) 117 1998.10.27. | Az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadása | EKSz 62. és 63. cikke EUSz 30. cikke |

SCH/C (99) 25 1999.3.22. | Az informátorok és bizalmi személyek díjazásának általános elvei | EUSz 30. cikke |

--------------------------------------------------

Top