EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1900

A Bizottság 1900/98/EK rendelete (1998. szeptember 4.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

OJ L 247, 5.9.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 224 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 224 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1900/oj

31998R1900Hivatalos Lap L 247 , 05/09/1998 o. 0006 - 0008


A Bizottság 1900/98/EK rendelete

(1998. szeptember 4.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1488/97/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletére [2], és különösen annak 13. cikke első és második francia bekezdésére,

mivel az I. mellékletnek a gombatermesztésben használt táptalajok jellemzőire vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell annak érdekében, hogy a tagállamokban azonos termelési feltételek mellett lehessen biogazdálkodás keretében gombát termeszteni;

mivel e táptalajok mezőgazdasági eredetű összetevőinek alapvetően az ökológiai termelési módszert alkalmazó mezőgazdasági üzemekből kell származniuk;

mivel azonban egyes összetevők – különösen a szalma és a trágya – jelenleg nem szerezhetők be megfelelő mennyiségben ökológiai termelésből; mivel ezért helyénvaló megfelelő átmeneti időszakról rendelkezni, amely révén a termelők alkalmazkodhatnak az új követelményrendszerhez;

mivel a 7. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése a 2092/91/EGK rendelet II. mellékletében említett egyes termékek segítségével nyert termékek tekintetében különleges címkézési követelmények meghatározásának lehetőségét állapítja meg; mivel e különleges előállítási mód esetében helyénvaló arról rendelkezni, hogy az átmeneti időszak folyamán a táptalajok nem biogazdálkodásból származó összetevőiről külön címke tájékoztasson;

mivel mérlegelni kell az e rendeletben megállapított követelmények részletesebb meghatározását, különösen a felhasználási feltételek tekintetében – beleértve a nem biogazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemekből származó trágya maximális százalékarányát –, valamint a micélium jellemzői és eredete tekintetében; mivel az e tekintetben végzett előkészítő munkát megfelelő időben el kell kezdeni ahhoz, hogy az átmeneti időszak végére befejeződjön;

mivel az átmeneti időszak tartama az ökológiai termelésből származó szalma és trágya beszerezhetősége tekintetében történt változások tükrében felülvizsgálható;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében feltüntetettek szerint módosul.

2. cikk

(1) Ez a rendelet 1998. december 1-jén lép hatályba.

(2) Az I. melléklet 5.1. és 5.2. pontjának rendelkezéseitől eltérve, a 2001. december 1-jén véget érő átmeneti időszakban felhasználhatók:

- a melléklet 5.1. pontjának a) alpontjában említett, nem biogazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemekből származó, de a 2092/91/EGK rendelet II. melléklete A. részének 1–4. francia bekezdésében említett követelményeknek megfelelő termékek,

- és/vagy a melléklet 5.2. pontjában említett, nem biogazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemekből származó, de adott esetben a 2092/91/EGK rendelet II. mellékletének A. részében említett követelményeknek megfelelő termékek,

amennyiben az 5.1. pont a) alpontjában és az 5.2. pontban említett termékek nem szerezhetők be biogazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemekből, és az igényt az ellenőrző hatóság vagy szervezet elismeri.

Ilyen esetben a címkék és a reklámanyagok a következő feliratot tartalmazzák: "az átmeneti időszakban a biogazdálkodásban engedélyezett, külterjes gazdálkodásból származó táptalajon termesztett gomba". E feliratban, továbbá a címkéken és/vagy a reklámanyagokban a "biogazdálkodás" szó nem lehet a szöveg egyéb szavainál szembetűnőbb.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 4-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 202., 1997.7.30., 12. o.

[2] HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2092/91/EGK rendelet I. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

"5. A gombatermesztésben csak olyan táptalaj használható, amely kizárólag a következő összetevőkből áll:

5.1. istállótrágya és állati ürülék (beleértve a 2092/91/EGK rendelet II. melléklete A. részének 1–4. francia bekezdésében említett termékeket):

a) vagy biogazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemből;

b) vagy, legfeljebb 25 %-os mértékig [1], olyan termékek, amelyek kielégítik a 2092/91/EGK rendelet II. melléklete A. részének 1–4. francia bekezdésében említett követelményeket, kizárólag abban az esetben, ha az 5.1. pont a) alpontjában említett termék nem szerezhető be;

5.2. az 5.1. pont alattiaktól (pl. szalma) eltérő, biogazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemekből származó, mezőgazdasági eredetű termékek;

5.3. kémiailag nem kezelt tőzeg;

5.4. a kivágás után kémiai anyagokkal nem kezelt fa;

5.5. a 2092/91/EGK rendelet II. mellékletének A. részében felsorolt ásványi anyagok, víz és termőföld."

[1] Ezt a százalékarányt a táptalaj összes összetevőinek komposztálás előtti tömege alapján (a fedőanyagot és az esetlegesen hozzáadott vizet figyelmen kívül hagyva) kell kiszámítani.

--------------------------------------------------

Top