EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0070

Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról

HL L 350., 1998.12.28, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/oj

31998L0070Hivatalos Lap L 350 , 28/12/1998 o. 0058 - 0068


Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve

(1998. október 13.)

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében [3] megállapított eljárásának megfelelően, az egyeztető bizottság által 1998. június 29-én jóváhagyott együttes szövegtervezet figyelembevételével,

(1) mivel a tagállamokban a közvetlen gyújtású és kompressziós gyújtású motorokkal felszerelt járművekben használt hagyományos és alternatív tüzelőanyagok előírásairól szóló jogszabályok vagy közigazgatási rendelkezések közötti eltérések akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet, és ezáltal közvetlenül érintik a belső piac kialakítását és működését, valamint az európai járműipar és olajfinomító-ipar nemzetközi versenyképességét; a Szerződés 3b. cikke rendelkezéseinek megfelelően szükségesnek tűnik e területen a jogszabályok közelítése;

(2) mivel a Szerződés 100a. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a belső piac létrehozását és működését célzó bizottsági javaslatok többek között biztosítsanak magas szintű védelmet az egészség- és környezetvédelemnek;

(3) mivel az olyan elsődleges légszennyező anyagok, mint a nitrogén-oxidok, el nem égett szénhidrogének, részecskék, a szén-monoxid, benzolok és egyéb toxikus kipufogógáz-alkotók, melyek hozzájárulnak a másodlagos szennyező anyagok, így az ózon képződéséhez, a gépjárművek kipufogó gázai révén nagy mennyiségben jutnak ki a levegőbe, s ezáltal közvetlenül és közvetve komoly veszélyt jelentenek az ember egészségére és a környezetre;

(4) mivel annak ellenére, hogy a 70/220/EGK tanácsi irányelv [4] és a 88/77/EGK tanácsi irányelv [5] jelentős mértékben megszigorította a járművek kibocsátásának határértékeit, a járművek és egyéb források által okozott légköri szennyezés csökkentésére további intézkedések szükségesek a megfelelő levegőminőség eléréséhez;

(5) mivel az Európai Parlament és a Tanács 94/12/EK irányelvének [6] 4. cikke új megközelítést vezetett be a 2000. évre és az azt követő időszakra szóló szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó politikák tekintetében, és felkérte a Bizottságot többek között annak vizsgálatára, hogy a benzin, dízelolaj és egyéb tüzelőanyagok minőségének a javítása hozzá tud-e járulni a légszennyezés csökkentéséhez;

(6) mivel a 2000-ben kezdődő bevezető szakaszt követő, 2005-ben induló második szakaszra is ki kell dolgozni az tüzelőanyagokra vonatkozó előírásokat, képessé téve az ipart arra, hogy termelési terveibe illesztve azokat végrehajtsa a szükséges beruházásokat;

(7) mivel az I., II., III. és IV. mellékletekben felsorolt műszaki előírásoknak megfelelő benzin és dízelolaj az Európai Közösség piacán már rendelkezésre áll;

(8) mivel az európai autó-/olajprogram, amelynek a részleteit a közúti közlekedésből származó légköri szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzésének jövőbeni stratégiájáról szóló közösségi közlemény körvonalazza, tudományos, műszaki és gazdasági alapú megközelítéssel hozzájárul a benzinre és a dízelolajokra vonatkozó új, környezetvédelmi tüzelőanyag-előírások közösségi szintű bevezetéséhez;

(9) mivel a benzinre és a dízelolajokra vonatkozó környezetvédelmi hatású tüzelőanyag-előírások bevezetése az európai szintű és a nemzeti/regionális/helyi intézkedések költséghatékony csomagjának fontos része, amelyet javasolnak hatályba léptetni, figyelembe véve valamennyi intézkedés költség és haszon vonzatait;

(10) mivel a járművek égéstermék-kibocsátásának a csökkentésére vonatkozó európai szintű és nemzeti/regionális/helyi intézkedések egyesítésének végrehajtása részét képezi a Bizottság arra irányuló átfogó stratégiájának, hogy csökkentsék a mozgó és helyhez kötött forrásokból származó légköri szennyezőanyag-kibocsátásokat kiegyensúlyozott, költség-haszon kritériumoknak megfelelő módon;

(11) mivel rövid időn belül szükséges elérni, különösen a városi területeken, a járművek szennyező égéstermék-kibocsátásának csökkentését, beleértve az elsődleges szennyező anyagokét, mint az el nem égett szénhidrogének és a szén-monoxid, a másodlagos szennyező anyagokét, mint az ózon, a mérgező szennyező anyagokét, mint a benzol és a részecskék; mivel a gépjárművek szennyező égéstermék-kibocsátásának csökkentése városi területeken azonnal megvalósítható a gépjárművek tüzelőanyag-összetételének megváltoztatásával;

(12) mivel az oxigén beépítése és az aromás vegyületek, olefinek, benzol és kén jelentős csökkentése lehetővé tehet egy levegőminőségi szempontból elérhető jobb tüzelőanyag-minőséget;

(13) mivel az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv [7] rendelkezései és különösen 8. cikkének (4) bekezdése elriasztja és hátráltathatja a tagállamokat abban, hogy olyan jövedéki adó differenciálást hajtsanak végre, amelynek a célja a közösségi szintű tüzelőanyag-előírásokat felülmúló tüzelőanyag-minőség kialakításának a meggyorsítása;

(14) mivel a differenciált jövedéki adórendszer tagállamok általi alkalmazása összhangban a nemzeti prioritásokkal, kapacitással és követelményekkel korszerűbb tüzelőanyagok bevezetésére ösztönözhet;

(15) mivel a Bizottság javaslatot tett az energiatermékek irányelvére; mivel ennek a javaslatnak többek között az a célja, hogy a differenciált jövedéki adórendszer révén a tagállamok számára lehetővé tegye a pénzügyi ösztönzések fokozottabb alkalmazását, és így a korszerűbb tüzelőanyagok bevezetésének az elősegítését;

(16) mivel általában hiányoznak mind a kipufogógáz, mind az elpárolgó szennyezőanyag-kibocsátások csökkentését célzó tüzelőanyag-előírások;

(17) mivel az ólmozott benzin elégetéséből keletkező ólom által okozott légköri szennyezés kockázatot jelent az ember egészségére és a környezetre; mivel jelentős előrelépés, hogy 2000-ig gyakorlatilag minden benzinmeghajtású közúti jármú képes lesz ólommentes benzinnel közlekedni, és ezért lehetőség nyílik arra, hogy szigorúan korlátozzák az ólmozott benzin forgalomba hozatalát;

(18) mivel a gépjármű égéstermék-kibocsátása csökkentésének az igénye és a szükséges olajfinomítói technológia rendelkezésre állása igazolja az ólommentes benzin és dízelolajok forgalomba hozatalára vonatkozó környezeti hatású tüzelőanyag-előírások bevezetését;

(19) mivel szükségesnek tűnik gondoskodni arról, hogy kétféle dízelolaj és benzin álljon rendelkezésre, amelyek közül az egyik jobb minőségű dízelolaj és az egyik jobb minőségű benzin lenne; mivel szükséges, hogy ez a jobb minőségű dízelolaj és benzin 2005-ig felváltsa a piacon a gyengébb minőségű dízelolajat vagy benzint; azonban meg kell hozni azokat a rendelkezéseket is, amelyek lehetővé teszik az említett helyettesítés késleltetését olyan esetekben, amikor a gyártó üzemekben szükséges változtatások 2005-re történő végrehajtása komoly nehézségeket okozna egy tagállam érintett iparágai számára;

(20) mivel az emberi egészség és/vagy a környezet védelme érdekében a különleges agglomerációkban vagy az egyedi levegőminőségi problémákkal küzdő, ökológiai szempontból különösen érzékeny területeken a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az ebben az irányelvben meghatározott eljárásnak megfelelően megköveteljék, hogy a tüzelőanyagok csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha azok az ebben az irányelvben meghatározottaknál szigorúbb környezeti előírásoknak felelnek meg; mivel ez az eljárás mentességet biztosít a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [8] megállapított tájékoztatási eljárás alól;

(21) mivel az ebben az irányelvben előírt tüzelőanyag-minőségi szabványok betartásának a biztosítására a tagállamoknak megfigyelési rendszereket kell bevezetniük; mivel az ilyen megfigyelő rendszereknek közös mintavételi és vizsgálati eljárásokon kell alapulniuk, és mivel a tüzelőanyag minőségéről összegyűjtött információról a tagállamoknak egy közös minta alapján kell tájékoztatniuk a Bizottságot;

(22) mivel a Bizottságnak átfogó értékelés alapján javaslatot kell benyújtania a III. és IV. mellékletekben meghatározott, a benzinre és a dízelolajra vonatkozó, 2005. január 1-jétől alkalmazandó kötelező előírások kiegészítésére; mivel a Bizottság javaslata, ha szükséges, környezeti előírásokat állapíthat meg egyéb olyan tüzelőanyag-félékre is, mint a folyékony PB-gáz, földgáz és bio-tüzelőanyagok; mivel egyes cégautó állományok (autóbuszok, taxik, teherjárművek stb.) felelősek a nagyfokú városi szennyezésért, és előnyt szerezhetnének a külön előírásokból;

(23) mivel az ebben az irányelvben felsorolt előírások mérésére szolgáló referenciamódszerek további fejlesztése kívánatos, a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevételével; mivel erre a célra rendelkezéseket kell hozni az ehhez az irányelvhez csatolt mellékletek műszaki fejlődésnek megfelelő átdolgozására;

(24) mivel a benzin ólomtartalmára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1985. március 20-i 85/210/EGK tanácsi irányelvet [9], a helyettesítő üzemanyag-összetevők benzinben történő felhasználása révén elérhető nyersolaj-megtakarításról szóló, 1985. december 5-i 85/536/EGK tanácsi irányelvet [10] és egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról szóló 1993. március 23-i 93/12/EGK tanácsi irányelv [11] 1. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 2. cikkének (1) bekezdését ennek megfelelően törölni kell;

(25) mivel az 1994. évi csatlakozási okmány 69. cikkében meghatározott, Ausztriára vonatkozó átmeneti intézkedések tartalmazzák a 85/210/EGK irányelv 7. cikkét; mivel ezeknek az átmeneti intézkedéseknek az alkalmazását a környezetvédelem különleges kívánalmai miatt 2000. január 1-jéig meg kell hosszabbítani;

(26) mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a Szerződés [12] 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott okmányok végrehajtási intézkedéseire vonatkozó modus vivendi 1994. december 20-án befejeződött,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

Ez az irányelv a külső gyújtású és kompressziógyújtású motorokkal felszerelt gépjárművekben felhasználható tüzelőanyagokra határoz meg az egészség és a környezet védelemére vonatkozó műszaki előírásokat.

2. cikk

Fogalommeghatározás

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

1. "benzin" minden, a járművek meghajtására szolgáló belső égésű, külső gyújtású motorok működtetésére alkalmas és 27100027, 27100029, 27100032, 27100034 és 27100036 KN-kód alá tartozó illékony ásványolaj;

2. "dízelolaj" a 27100066 KN-kód alá tartozó, és a 70/220/EGK irányelvben, valamint a 88/77/EGK irányelvben meghatározott önjáró járművekhez használt gázolajok.

A nem közúton közlekedő gépekben és mezőgazdasági traktorokban lévő motorokhoz használt gázolajokra a tagállamok megkövetelhetik az ebben az irányelvben a dízelolajokra megállapított kéntartalmat vagy a 93/12/EGK irányelvben a dízelolajokra megállapított kéntartalmat.

3. cikk

Benzin

(1) A tagállamok legkésőbb 2000. január 1-jén területükön megtiltják az ólmozott benzin forgalomba hozatalát.

(2) a) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2000. január 1-jén területükön csak ólommentes benzin forgalmazható, ha az megfelel az I. mellékletben megállapított környezeti előírásoknak.

b) Az a) pont rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok 2000. január 1-jétől területükön megengedik a III. melléklet előírásainak megfelelő ólommentes benzin forgalmazását.

c) A tagállamok azt is biztosítják, hogy legkésőbb 2005. január 1-jétől területükön csak akkor forgalmazható ólommentes benzin, ha az megfelel a III. mellékletben megállapított környezeti előírásoknak.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve egy tagállamnak a Bizottsághoz legkésőbb 1999. augusztus 31-ig benyújtott kérésére továbbra is engedélyezhetik ólmozott benzin forgalomba hozatalát legkésőbb 2005. január 1-jéig, ha a tagállam igazolni tudja, hogy a tilalom bevezetése súlyos társadalmi-gazdasági problémákat eredményezne, vagy nem vezetne általános környezetvédelmi vagy egészségügyi előnyökhöz, többek között az állam éghajlati helyzete miatt.

Az ólmozott benzin ólomtartalma nem haladhatja meg a 0,15 g/l értéket, és a benzoltartalom meg kell, hogy feleljen az I. mellékletben közölt előírásoknak. Az előírások egyéb értékei a jelenlegi helyzettel összehasonlítva változatlanok maradhatnak.

(4) A (2) bekezdés rendelkezései ellenére egy tagállam a Bizottsághoz legkésőbb 1999. augusztus 31-én benyújtandó kérelmére felhatalmazást kaphat arra, hogy területén továbbra is, legkésőbb 2003. január 1-jéig, engedélyezze ólommentes benzin forgalmazását olyan kéntartalommal, amely nem felel meg az I. mellékletben a kéntartalomra közölt előírásnak, de amely nem lépi túl a jelenlegi tartalmat, ha igazolni tudja, hogy komoly nehézséget jelentene ipara számára, ha gyártó üzemeiben a szükséges változtatásokat be kellene vezetnie ezen irányelv elfogadásának időpontja és 2000. január 1-je közötti időszak alatt.

(5) A (2) bekezdés rendelkezései ellenére egy tagállam a Bizottsághoz legkésőbb 2003. augusztus 31-én benyújtandó kérelmére engedélyt kaphat arra, hogy területén továbbra is, legkésőbb 2007. január 1-jéig, engedélyezze ólommentes benzin forgalmazását olyan kéntartalommal, amely nem felel meg a III. mellékletnek, de amely megfelel az I. mellékletnek, ha igazolni tudja, hogy komoly nehézséget jelentene számára, ha gyártó üzemeiben a szükséges változtatásokat be kellene vezetnie ezen irányelv elfogadásának időpontja és 2005. január 1-je közötti időszak alatt.

(6) A Bizottság a Szerződésnek megfelelően engedélyezheti a (3), (4) és (5) bekezdésben meghatározott eltéréseket.

A Bizottság határozatáról értesíti a tagállamokat, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(7) Az (1) bekezdés ellenére a (3) bekezdés második albekezdésében említett előírások figyelembe vételével a tagállamok továbbra is engedélyezhetik az ólmozott benzin kis, a teljes forgalom maximum 0,5 %-át jelentő mennyiségű forgalmazását a jellegzetes tulajdonságú veterán járművek részére, és abban az esetben, ha az elosztás speciális érdekcsoporton keresztül történik.

4. cikk

Dízelolaj

(1) a) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2000. január 1-jétől területükön csak olyan dízelolaj forgalmazható, amely megfelel a II. mellékletben megállapított környezetvédelmi előírásoknak.

b) Az a) albekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok 2000. január 1-jétől területükön megengedik a IV. melléklet előírásainak megfelelő dízelolaj forgalmazását.

c) A tagállamok azt is biztosítják, hogy legkésőbb 2005. január 1-jétől területükön csak olyan dízelolaj forgalmazható, amely megfelel a IV. mellékletben megállapított környezeti előírásoknak.

(2) Az (1) bekezdés előírásai ellenére egy tagállam a Bizottsághoz legkésőbb 1999. augusztus 31-én benyújtandó kérelmére felhatalmazást kaphat arra, hogy területén továbbra is, legkésőbb 2003. január 1-jéig, engedélyezze a dízelolaj forgalmazását olyan kéntartalommal, amely nem felel meg a II. mellékletben a kéntartalomra közölt előírásnak, de amely nem haladja meg a jelenlegi tartalmat, ha igazolni tudja, hogy komoly nehézséget jelentene ipara számára, ha gyártó üzemeiben a szükséges változtatásokat be kellene vezetnie ezen irányelv elfogadásának időpontja és 2000. január 1-je közötti időszak alatt.

(3) Az (1) bekezdés előírásai ellenére egy tagállam a Bizottsághoz legkésőbb 2003. augusztus 31-én benyújtandó kérelmére felhatalmazást kaphat arra, hogy területén továbbra is, legkésőbb 2007. január 1-jéig, engedélyezze a dízelolaj forgalmazását olyan kéntartalommal, amely nem felel meg a IV. mellékletnek, de amely megfelel a II. mellékletnek, ha igazolni tudja, hogy komoly nehézséget jelentene számára, ha gyártó üzemeiben a szükséges változtatásokat be kellene vezetnie ezen irányelv elfogadásának időpontja és 2005. január 1-je közötti időszak alatt.

(4) A Bizottság a Szerződésnek megfelelően engedélyezheti a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mentességeket.

A Bizottság határozatáról értesíti a tagállamokat, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

5. cikk

Szabad forgalmazás

Egyetlen tagállam sem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja azon tüzelőanyagok forgalomba hozatalát, amelyek eleget tesznek az irányelv követelményeinek.

6. cikk

Tüzelőanyagok értékesítésére vonatkozó szigorúbb környezeti előírások

(1) A 3., 4. és 5. cikktől eltérve a tagállamok előírhatják, hogy meghatározott területeken csak akkor forgalmazhatók tüzelőanyagok, ha azok az ebben az irányelvben a járműállomány egészére vagy egy részére előírtaknál szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak felelnek meg, tekintettel egy különleges agglomerációban a lakosság egészségének vagy egy tagállamban egy ökológiailag különösen érzékeny terület környezetének védelmére, ha a légköri szennyeződés komoly és visszatérő problémát jelent vagy valószínűsíthetően jelenthet az ember egészségére vagy a környezetre.

(2) Az (1) bekezdésben említett eltérést igénybe venni szándékozó tagállam kérését, annak indokolásával együtt előre benyújtja a Bizottsághoz. Az indokolásnak tartalmaznia annak a bizonyítékát, hogy az eltérés tekintetbe veszi az arányosság elvét, és hogy nem akadályozza meg a személyek és áruk szabad mozgását.

(3) Az érintett tagállamok megadják a Bizottságnak a kérdéses terület környezeti levegőjének minőségére vonatkozó adatokat, valamint azokat, amelyek a javasolt intézkedéseknek a levegőminőségre gyakorolt hatásait mutatják.

(4) A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a többi tagállamnak.

(5) A tagállamok a Bizottság információközlésének az időpontjától számított két hónapon belül megtehetik észrevételeiket a kérésre és annak indokolására.

(6) A Bizottság a tagállamok kérésére határozatot hoz attól az időponttól számított három hónapon belül, amikor a tagállamok benyújtották észrevételeiket. A Bizottság figyelembe veszi a tagállamok észrevételeit, és azokat határozatáról értesíti és egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(7) A Bizottság határozatát bármely tagállam megküldheti a Tanácsnak az értesítéstől számított egy hónapon belül, vagy a határozat elmaradása esetén az ügyet döntésre visszautalhatja a Tanácsnak a 6. bekezdésben hivatkozott időszak lejártától számított egy hónapon belül.

(8) A Tanács, minősített többséggel eljárva, eltérő határozatot hozhat az ügy részére történő megküldésétől számított két hónapon belül.

7. cikk

A nyersolajellátásban bekövetkező változás

Amennyiben, kivételes események eredményeként, a nyersolajok vagy kőolajtermékek ellátásában bekövetkezett hirtelen változás egy tagállamban az olajfinomító üzemek számára megnehezíti a 3. és 4. cikkek szerinti tüzelőanyagra vonatkozó előírások betartását, akkor a tagállam arról tájékoztatja a Bizottságot. A többi tagállam tájékoztatása után a Bizottság az adott tagállamban engedélyezheti magasabb határértékek alkalmazását egy vagy több tüzelőanyag-komponensre, hat hónapot meg nem haladó időtartamra.

A Bizottság határozatáról értesíti a tagállamokat, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A Bizottság határozatát bármely tagállam megküldheti a Tanácsnak az értesítéstől számított egy hónapon belül.

A Tanács, minősített többséggel eljárva, eltérő határozatot hozhat az ügy részére történő megküldésétől számított egy hónapon belül.

8. cikk

A teljesítés ellenőrzése és jelentés

(1) A tagállamok az I. és II. mellékletekben megállapított elemzési módszerek alapján ellenőrzést végeznek a 3. és 4. cikkek követelményei szerint.

(2) A Bizottság elősegíti egy egységes tüzelőanyag-minőség ellenőrző rendszer kialakítását. Az ilyen rendszer kialakításához a Bizottság igényli az Európai Szabványügyi Bizottság támogatását.

(3) A Bizottság legkésőbb 2000. június 30-ig egységes mintát dolgoz ki a nemzeti tüzelőanyag-minőségi adatok összesítésének benyújtására.

(4) Minden tagállam június 30-ig – 2002. június 30-ával kezdődően – megküldi a Bizottságnak a megelőző naptári évre vonatkozó összesítést.

9. cikk

Felülvizsgálati eljárás

(1) A Bizottság időszakonként, először ezen irányelv elfogadásától számított 12 hónap elteltével, de legkésőbb 1999. december 31-én, és a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/69/EK európai parlamenti és Tanácsi irányelv [13] 3. cikke követelményeinek megfelelően végrehajtott értékelés figyelembevételével javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz ezen irányelv felülvizsgálatára, amely szerves részét képezi annak a stratégiának, amelynek célja a Közösség levegőminőségi szabványainak és a kapcsolódó célkitűzéseknek való megfelelés.

(2) A javaslat tartalmazza a III. mellékletben a benzinre és a IV. mellékletben a dízelolajokra – többek között – a levegőminőséggel kapcsolatos szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésének követelményeire vonatkozóan felhalmozódott ismeretek alapján meghatározott kötelező előírásokat kiegészítő környezetvédelmi előírásokat, az új szennyezés csökkentését célzó technológiák és a nemzetközi tüzelőanyag-piacot érintő fejlesztések tényleges működését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezésein kívül a Bizottság – többek között – előterjeszthet

- javaslatokat, amelyek figyelembe veszik a cégautó-állományok különleges helyzetét és azt az igényt, hogy javasoljanak előírásokat az általuk használt különleges tüzelőanyagokra,

- javaslatokat a folyékony PB-gázra, a földgázra és a bio-tüzelőanyagokra alkalmazható előírásszintek megállapítására.

10. cikk

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításra szolgáló eljárás

Minden, az ezen irányelv I., II., III. és IV. melléklete jobb oldali részében szereplő ("vizsgálatok") mérési módszerek alkalmazásához szükséges, műszaki fejlődést figyelembe vevő módosítást a Bizottság fogad el a 96/62/EK irányelv [14] 12. cikkében és ezen irányelv 11. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően létrehozott bizottság támogatásával.

Az ilyen hozzáigazítás nem eredményezheti az ebben az irányelvben megállapított határértékek bármilyen közvetlen vagy közvetett módosítását vagy bármilyen változást azok alkalmazásának időpontjában.

11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság képviselője a 10. cikkben említett bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(2) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

12. cikk

A benzin- és a dízelüzemanyagok minőségével kapcsolatos irányelvek hatályon kívül helyezése illetve módosítása

(1) A 85/210/EGK, 85/536/EGK és 87/441/EGK irányelv 2000. január 1-jétől hatályát veszti.

(2) A 93/12/EGK irányelv 2000. január 1-jétől módosul az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 2. cikk (1) bekezdésének törlésével.

13. cikk

A nemzeti jogszabályokba történő átültetés

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1999. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2000. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok állapítják meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal az ezen irányelv alkalmazásával összefüggő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket.

14. cikk

Ausztria

A 85/210/EGK irányelv 7. cikke, valamint az irányelv 4. cikkében a benzin benzoltartalmával foglalkozó megállapítás 2000. január 1-jéig nem alkalmazandó Ausztriára.

15. cikk

Az irányelv hatálybalépése

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

16. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. október 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

C. Einem

[1] HL C 77., 1997.3.11., 1. o. és HL C 209., 1997.7.10., 25. o.

[2] HL C 206., 1997.7.7., 113. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. április 10-i véleménye (HL C 132., 1997.4.28., 170. o.), a Tanácsa 1997. október 7-i közös álláspontja (HL C 351., 1997.11.19., 1. o.) és az Európai Parlament 1998. február 18-i határozatát (HL C 80., 1998.3.16., 92. o.). Az Európai Parlament 1998. szeptember 15-i határozata (HL C 313., 1998.10.12.). A Tanács 1998. szeptember 17-i határozata.

[4] HL L 76., 1970.4.6., 1. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 98/69/EK irányelvével módosított irányelv (HL L 350., 1998.12.28., 1. o.)

[5] HL L 36., 1988.2.9., 33. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 96/1/EK irányelvével módosított irányelv (HL L 40., 1996.2.17., 1. o.)

[6] HL L 100., 1994.4.19., 42. o.

[7] HL L 316., 1992.10.31., 12. o. A legutóbb a 94/74/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 365., 1994.12.31., 46. o.)

[8] HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 98/48/EK irányelvvel módosított (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) irányelv

[9] HL L 96., 1985.4.3., 25. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[10] HL L 334., 1985.12.12., 20. o. A Bizottság 87/441/EGK irányelvével (HL L 238., 1987.8.21., 40. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 74., 1993.3.27., 81. o.

[12] HL C 102., 1996.4.4., 1. o.

[13] HL L 350., 1998.12.28., 1. o.

[14] HL L 296., 1996.11.21., 55. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Benzin

Paraméter | Egység | Határértékekt | Vizsgála |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Kísérleti oktánszám | 95 | – | EN 25164 | 1993 |

Motor-oktánszám | | 85 | – | EN 25163 | 1993 |

Reid-gőznyomás | kPa | – | 60,0 | EN 12 | 1993 |

Desztilláció: | | | | | |

100 °C-on átdesztillált | % v/v | 46,0 | – | EN-ISO 3405 | 1988 |

150 °C-on átdesztillált | % v/v | 75,0 | – | | |

Szénhidrogén-elemzés: | | | | | |

–olefinek | % v/v | – | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

–aromás vegyületek | | – | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

–benzol | | – | 1,0 | pr. EN 12177 | 1995 |

Oxigén-tartalom | % m/m | – | 2,7 | EN 1601 | 1996 |

Oxigént tartalmazó vegyületek: | | | | | |

–Methanol, stabilizáló vegyszereket kell hozzáadni | % v/v | – | 3 | EN 1601 | 1996 |

–Etanol, stabilizáló vegyszerek szükségesek lehetnek | % v/v | – | 5 | EN 1601 | 1996 |

–Izopropil-alkohol | % v/v | – | 10 | EN 1601 | 1996 |

–Tercier-butil-alkohol | % v/v | – | 7 | EN 1601 | 1996 |

–Izobutil-alkohol | % v/v | – | 10 | EN 1601 | 1996 |

–Molekulánként 5 vagy több szénatomot tartalmazó éterek | % v/v | – | 15 | EN 1601 | 1996 |

Egyéb oxigéntartalmú vegyületek | % v/v | – | 10 | EN 1601 | 1996 |

Kéntartalom | mg/kg | – | 150 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Ólomtartalom | g/l | – | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A KOMPRESSZIÓS GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Dízelolaj

Paraméter | Egység | Határok | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Cetánszám | 51,0 | – | EN-ISO 5165 | 1992 |

Sűrűség 15 °C-on | kg/m3 | – | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |

Lepárlás | | | | | |

95 %-pont | °C | – | 360 | EN-ISO 3405 | 1988 |

Policiklikus aromás szénhidrogének | % m/m | – | 11 | IP 391 | 1995 |

Kéntartalom | mg/kg | – | 350 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Benzin

Paraméter | Egység | Határértékek | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Kísérleti oktánszám | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Motor-oktánszám | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Reid-gőznyomás, nyári időszak | KPa | – | | | |

Lepárlás: | | | | | |

elpárolgott 100 °C-on | % v/v | – | – | | |

elpárolgott 150 °C-on | | – | – | | |

Szénhidrogén-elemzés: | | | | | |

–olefinek | % v/v | – | | | |

–aromás vegyületek | % v/v | – | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

–benzol | % v/v | – | | | |

Oxigén-tartalom | % m/m | – | | | |

Kéntartalom | mg/kg | – | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Ólomtartalom | g/l | – | | | |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A KOMPRESSZIÓS GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Dízelolaj

Paraméter | Egység | Határértékek | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Cetánszám | | – | | |

Sűrűség 15 °C-on | kg/m3 | | – | | |

Lepárlás | | | | | |

95 %-pont | °C | – | | | |

PAH-OK | % m/m | – | | | |

Kéntartalom | mg/kg | – | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

Top