Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1554

A Tanács 1554/97/EK rendelete (1997. július 22.) a komló piacának közös szervezéséről szóló 1696/71/EGK rendelet módosításáról

OJ L 208, 2.8.1997, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; közvetve hatályon kívül helyezte: 32005R1952 : This act has been changed. Latest consolidated version: 05/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1554/oj

31997R1554Hivatalos Lap L 208 , 02/08/1997 o. 0001 - 0005


A Tanács 1554/97/EK rendelete

(1997. július 22.)

a komló piacának közös szervezéséről szóló 1696/71/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel a termelőknek nyújtott támogatást elvben magasabb és stabilabb jövedelmek biztosítására kell felhasználni; mivel a termelői csoportok – az 1696/71/EGK rendelet [4] 7. cikke (1) bekezdésének a)–d) pontjában megállapított – céljai elérésére visszatartott összeg tekintetében ennek megfelelően egy méltányos felső határt megszabni; mivel az említett rendelet 7. cikkének (1a) bekezdését ennek megfelelően módosítani kell;

(2) mivel az egyéb fajtákra nyújtott növekvő támogatás a termelés minőségének rovására ezen fajták termőterületeinek jelentős növekedéséhez vezethet; mivel a túlkínálat és a gyenge kereslet hatására e fajták ára leeshet, és ez arra kényszerítheti a termelői csoportokat, hogy éljenek vétójogukkal, és vásárolják vissza a komlót; mivel az ilyen komló esetleg nem adható el a piacon, és a termelői csoportoknál nagy készletek halmozódhatnak föl a gyengébb minőségű fajtákból; mivel ez alááshatná a piac stabilitását; mivel egy ilyen helyzet kialakulásának elkerülése érdekében a termelői csoportoknak meg kellhatározniuk, hogy tagjaik milyen fajtákat termeszthetnek; mivel e célból módosítani kell a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontját és a 7. cikk (3) bekezdése b) pontjának első albekezdését;

(3) mivel az 1696/71/EGK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontja előírja a csoporttag termelőkre és a szövetségi tag elismert termelői csoportokra vonatkozó azon elvi kötelezettséget, hogy teljes termelésüket a csoporton vagy a szövetségen keresztül kell értékesíteniük; mivel ennek az elvnek az alkalmazása meglehetősen problémásnak bizonyult a Közösség termelői számára, akiknek nagy többsége egy és ugyanazon csoport tagja; mivel a fent említett rendelkezés utolsó albekezdésében megállapított átmeneti időszak, amely alatt az elismert termelői csoport tagjai, amennyiben a csoport arra feljogosította őket, termelésük teljes egészét vagy egy részét a csoport által megállapított és felügyelt feltételek mellett saját maguk értékesíthetik, 1996. december 31-én lejár; mivel ennek következtében határozni kell az 1997. január 1-jétől alkalmazandó intézkedésekről, a 7. cikk (3) bekezdésének b) pontját pedig ennek megfelelően módosítani kell;

(4) mivel káros lenne visszavonni az elismerést azoktól a termelői csoportoktól, amelyek egyébként kifogástalanul ellátják egyéb feladataikat, úgymint a támogatások kiosztását a termelőknek vagy a fent említett céljaik megvalósítását; mivel az elismert termelői csoportok tagjainak ezért meg kell adni azt a lehetőséget, hogy azokban az esetekben, ahol a csoport erre feljogosítja őket, továbbá azzal a feltétellel, hogy a csoportnak jogában áll ellenőrizni a termelők és a kereskedők között kialkudott árat és azt megvétózni, termékük teljes egészét vagy egy részét saját maguk értékesítsék anélkül, hogy a támogatásból büntetésképpen bármilyen levonás sújtaná őket; mivel ugyanebben az összefüggésben azoknak a termelőknek, akik ezt kérik, engedélyezni kell, hogy a termékük egy részét egy másik, a saját csoportjuk által megjelölt termelői csoporton keresztül értékesítsék, ahol ez olyan, különleges jellemzőkkel rendelkező termékeket érint, amelyek saját csoportjuk kereskedelmi tevékenységébe nem szükségképpen tartoznak bele;

(5) mivel minden termelői csoport a termelésre és forgalmazásra vonatkozó saját különleges jellemzőkkel rendelkezik; mivel ezért e csoportok vannak a legjobb helyzetben a tekintetben, hogy bármikor dönthessenek tagjaik nevében azokról a gyors lépésekről, amelyeket a termelésnek a piac követelményeihez való hozzáigazítása érdekében meg kell tenni; mivel ez a cselekvési szabadság a költségvetési források és a vezetés bizonyos fokú rugalmasságának bevezetését kívánja meg;

(6) mivel e célból a támogatást az adott betakarítással egy időben, a fajtacsoportok megkülönböztetése nélkül kell kifizetni; mivel ez maga után vonja a 12. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt, a tagállamok nyilatkozatain alapuló számítási módszer feladását; mivel ezt a történeti átlagok alapján kiszámított, hektáronkénti átalánytámogatással kell felváltani; mivel piaci zavar esetén a támogatást a komlótermő területeknek csak egy részére is ki lehet fizetni; mivel ilyen esetekben szintén lehetővé kell tenni a támogatás mértékének megváltoztatását; mivel az említett cikk (6) bekezdését módosítani kell, (7) bekezdését pedig el kell hagyni;

(7) mivel a termelői csoportoknak lehetővé kell tenni, hogy határozhassanak arról, hogy a megművelt földterület arányában tagjaik részére az átalánytámogatás teljes egészét vagy csak 80–100 % közötti részét fizetik ki; mivel a 7. cikk (1) bekezdésének e) pontját, amely a támogatás igazgatásáról rendelkezik, ennek megfelelően módosítani kell;

(8) mivel a termelői csoportoknak lehetővé kell tenni, hogy a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett célok megvalósítása érdekében visszatarthassák a támogatás legfeljebb 20 %-át kizárólag vagy főként fajtaváltás céljára, ahol erre még szükség van; mivel egyéb különleges intézkedések mellett lehetőség van a növényegészségügy területén kutatást indítani; mivel ennek a kutatásnak környezetbarát technikákra és módszerekre kell összpontosítania; mivel erre a célra az "integrált növényvédelem" kifejezés használható;

(9) mivel ahol a termelői csoportok nem értékesítik tagjaik összes termékét, a fent említett lehetőség kötelezettséggé válik; mivel ezt bele kell foglalni a 12. cikk (5) bekezdésébe;

(10) mivel a visszatartott támogatást legfeljebb öt éven keresztül lehet halmozni; mivel ezen időszak végéig minden visszatartott támogatást el kell költeni; mivel ezt a rendelkezést bele kell foglalni a 12. cikk (5) bekezdésébe;

(11) mivel az ésszerűsítést és egyszerűsítést szem előtt tartva ezentúl évente csak egyszer lehet kifizetést teljesíteni, amelynek egyaránt fedeznie kell a termelőknek és a fajtaváltásra nyújtott támogatást; mivel ezeket a kifizetéseket a betakarítás után minél hamarabb, de legkésőbb az adott év december 31-ig kell teljesíteni; mivel azonban az 1996-os betakarításra vonatkozóan ez az időpont már elmúlt, és ezért erre megfelelő megoldást kell találni; mivel e célból a 17. cikket módosítani kell;

(12) mivel rendelkezni kell a bevezetett intézkedések, valamint az ágazat gazdasági helyzetére gyakorolt hatásuk felméréséről, és indokolt esetben javaslatokat kell tenni; mivel ezt a kötelezettséget bele kell foglalni a 18. cikkbe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1696/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikkben:

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a kínálat összpontosítása és a piac stabilizálása a tagok összes termelésének értékesítésével vagy, amennyiben szükséges, a komlónak a 7. cikk (3) bekezdésének b) pontjában megállapított árnál magasabb áron történő vásárlásával;"

b) az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a termelés együttes hozzáigazítása a piaci követelményekhez, valamint a fajtaváltás és a komlóültetvények átszervezése, promóciós tevékenység, valamint a termelés, értékesítés és integrált növényvédelem területén végzett kutatások útján a termékek javítása;"

c) az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) a termelés, valamint a betakarítás ésszerűsítése és gépesítése a termelés jövedelmezőségének növelése és a környezet fokozottabb védelme érdekében;"

d) az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) annak meghatározása, hogy tagjai a komló mely fajtáit termeszthetik, valamint a termelésre vonatkozó közös szabályok meghozatala;"

e) az (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) a 12. cikkben meghatározott támogatási rendszer igazgatása a csoport tagjai részére a támogatás rájuk eső részének a megművelt földterület arányában történő kiosztása által, az említett cikk (5) bekezdésére is figyelemmel;"

f) az (1a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A termelői csoportok a támogatásnak legfeljebb 20 %-át felhasználhatják az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett célok megvalósítására hozott intézkedések céljára;"

g) a (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) alapszabályukban a csoportok tagjait alkotó termelőket, illetve a szövetség tagjait képező elismert csoportokat kötelezik:

- a termelés közös szabályainak, valamint a termeszthető fajtákról szóló döntések tiszteletben tartására,

- arra, hogy összes termelésüket a csoporton vagy a szövetségen keresztül értékesítsék.

Ez a kötelezettség nem vonatkozik azonban azokra a termékekre, amelyekre a termelők a csoporthoz való csatlakozás előtt már szerződést kötöttek, feltéve, hogy a csoportot tájékoztatták ezekről a szerződésekről, és az jóváhagyta azokat.

Azokban az esetekben azonban, ahol a termelői csoport erre feljogosítja őket, valamint a csoport által megállapított feltételek mellett a termelő tagok:

- azon kötelezettségük helyett, hogy összes terméküket a termelői csoporton keresztül értékesítik, értékesíthetnek az alapszabályban foglalt közös szabályok szerint is, amelyek biztosítják, hogy a termelői csoport ellenőrizhesse az eladási árakat, amelyeket jóvá kell hagynia, ennek elmaradása esetén a csoport köteles a komló magasabb áron való átvételére,

- a saját csoportjuk által kijelölt másik termelői csoport irodáján keresztül értékesíthetik azokat a termékeket, amelyek jellemzőiknél fogva nem szükségképpen tartoznak a saját csoportjuk tevékenységi körébe.";

2. A 9. cikket el kell hagyni.

3. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Tanács a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárásnak megfelelően, a Bizottság javaslatára elfogadja a 8. cikk alkalmazásának általános szabályait.

(2) A 8. cikk alkalmazásának részletes szabályait a 20. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.";

4. a 12. cikkben:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) a) A Közösség azon régióiban, ahol az elismert termelői csoportok tagjaik számára megfelelő jövedelmet tudnak biztosítani, és képesek a kínálat ésszerű irányítására, a támogatást csak az említett termelői csoportoknak nyújtják.

b) Azokban a különleges esetekben, amikor egy termelő székhelye nem a csoportja szerinti tagállamban van, a támogatás teljes összegét azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai fizetik ki közvetlenül a termelő számára, amelyben a termelő székhelye található.

c) Az egyéb régiókban a támogatást egyéni termelőknek is nyújtják.";

b) az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) a) A hektáronkénti támogatásnak minden fajtacsoport tekintetében egyformának kell lennie. Összege az 1996. évi betakarítástól számított öt éven keresztül 480 ECU/ha.

b) Ahol a támogatást a (3) bekezdés első albekezdése szerint egy elismert termelői csoportnak nyújtják, a csoport számára lehetővé kell tenni, hogy döntsön arról, hogy tagjainak minden évben kifizeti-e a támogatás teljes összegét a megművelt területek arányában, vagy csak annak legalább 80 %-át, attól függően, hogy vannak-e még fajtaváltásra vonatkozó, függőben lévő igények, vagy esetleg egyéb, a 7. cikk (1) bekezdés d) pontjának megfelelően megvalósítandó célok.

c) Ahol a támogatást egy elismert termelői csoportnak nyújtják, és az nem értékesíti tagjainak teljes terményét, ott a csoportnak a b) pontban említett célok megvalósítására minden évben vissza kell tartania a termelőknek nyújtott támogatás 20 %-át.

d) A visszatartott támogatást legfeljebb öt éven keresztül lehet halmozni; ennek az időszaknak a végére minden visszatartott támogatást el kell költeni.

e) Az e cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett esetben a szóban forgó termelőnek a fenti b) vagy c) pontnak megfelelően visszatartott összegnek megfelelő összeget kell befizetnie a saját csoportja részére.";

c) a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ahol a 11. cikkben említett jelentés azt mutatja, hogy fennáll annak a veszélye, hogy strukturális felesleg vagy a Közösség komlópiacának kínálati szerkezetében zavar keletkezik, a Tanács a Bizottság javaslatára, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a támogatás (5) bekezdésben megállapított összegét a következőképpen módosíthatja:

a) az adott évben bejegyzett komlótermő területeknek csak egy részére nyújt támogatást annak szükség szerinti módosításával; vagy

b) a termelés első vagy második évében lévő komlótermő területeket támogatásra nem jogosultnak nyilvánítja.";

d) a (7) bekezdést el kell hagyni;

5. A 12a. cikket el kell hagyni;

6. A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a Szerződés 92., 93. és 94. cikkét alkalmazni kell az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek termelésére és kereskedelmére.";

7. A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló rendeleteket az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek piacára az e rendeletben megállapított rendszer alkalmazásának kezdő időpontjától kell alkalmazni.

(2) A tagállamok által a 8. cikk szerint nyújtott támogatás közös intézkedést képez a 4256/88/EGK rendelet [1] A Tanács 1988. december 19-i 4256/88/EGK rendelete a 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlege tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 374., 1988.12.31., 25. o.). A 2085/93/EGK rendelettel (HL L 193., 1993.7.31., 44. o.) módosított rendelet. 2. cikke (1) bekezdésének értelmében. Ezt a 2328/91/EGK rendelet [2] A Tanács 1991. július 15-i 2328/91/EGK rendelete az agrárstruktúra hatékonyságának javításáról (HL L 218., 1991.8.6., 1. o.). A legutóbb a 2387/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 244., 1995.10.12., 50. o.) módosított rendelet. 31. cikkének (1) bekezdésében említett éves becsült kiadásoknak fedezniük kell.

Az e bekezdésben szereplő támogatásra a 2328/91/EGK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó.

A támogatást a 4253/88/EGK rendelet [3] A Tanács 1988. december 19-i 4253/88/EGK rendelete a 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.). A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított rendelet. 21. cikkének megfelelően kell kifizetni.

(3) A tagállamok a támogatást a termelők részére a betakarítást követően minél hamarabb, az 1996-os betakarításra vonatkozóan legkésőbb 1997. október 15-ig kifizetik, az 1997-es betakarítástól kezdve pedig azon gazdasági év október 16-a és december 31-e között, amelyre a támogatási kérelmet benyújtották.

(4) A Bizottság elfogadja e cikk alkalmazásának részletes szabályait.";

8. A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

A tagállamok és a Bizottság megküldik egymásnak az e rendelet alkalmazásához szükséges információkat. Az említett információk küldésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó eljárást a 20. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az említett információ alapján a Bizottság vállalja, hogy az Európai Unió Tanácsa részére 2000. szeptember 1-jéig elvégzi az ágazat értékelését; az értékeléshez indokolt esetben javaslatokat is mellékel."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 127., 1997.4.24., 11. o.

[2] 1997. július 18-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1997. május 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 175., 1971.8.4., 1. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top