EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0017

A Bizottság 97/17/EK irányelve (1997. április 16.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 118, 7.5.1997, p. 1–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32010R1059 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/17/oj

31997L0017

A Bizottság 97/17/EK irányelve (1997. április 16.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

Hivatalos Lap L 118 , 07/05/1997 o. 0001 - 0025
CS.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
ET.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
HU.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
LT.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
LV.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
MT.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
PL.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
SK.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311
SL.ES fejezet 13 kötet 018 o. 287 - 311


A Bizottság 97/17/EK irányelve

(1997. április 16.)

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. és 12. cikkére,

mivel a mosogatógépek villamosenergia-fogyasztása a Közösség energiaszükségletének jelentős részét képezi; mivel e készülékek energiafogyasztásának csökkentése jelentős megtakarítást eredményezne;

mivel a jobb tisztítási és szárítási teljesítmény gyakran nagyobb víz- és energiafogyasztással jár; mivel a készülékek tisztítási és szárítási teljesítményére vonatkozó információ segítséget nyújt a berendezés energia- és vízfogyasztásának értékeléséhez; mivel ez segíti a fogyasztókat abban, hogy olyan készüléket válasszanak, mely megfelel az ésszerű energiafelhasználás követelményeinek;

mivel a Közösségnek érdekében áll egy olyan nemzetközi szabványrendszer létrehozása, amely alkalmas a nemzetközi kereskedelem résztvevői által ténylegesen használt szabványok kialakítására, valamint megfelel a közösségi politika követelményeinek, a Közösség felkéri az európai szabványügyi szervezeteket a nemzetközi szabványügyi szervezetekkel való együttműködés folytatására;

mivel az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) tekinthetők hatáskörrel rendelkező testületeknek a Bizottság és a két testület által 1984. november 13-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványok elfogadására; mivel ennek az irányelvnek az értelmében a harmonizált szabvány egy, a Bizottság megbízásából (mandátum), a Cenelec által elfogadott műszaki szabály (európai szabvány vagy harmonizációs dokumentum), a műszaki szabványok és szabályok terén a tájékoztatási eljárás megállapításáról szóló, legutóbb a 96/139/EK bizottsági határozattal [2] módosított 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelvnek [3] megfelelően és a fent említett általános iránymutatásokkal összhangban;

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 92/75/EGK irányelv 10. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet a villamos hálózatról működtetett háztartási mosogatógépekre kell alkalmazni. Az olyan készülékek, amelyek más energiaforrást is tudnak használni, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

(2) Az ezen irányelv által megkövetelt adatok mérése azon harmonizált szabványoknak megfelelően történik, amelyek hivatkozási számai az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában jelentek meg, és ezekre vonatkozóan a tagállamok közzétették a harmonizált szabványokat átvevő nemzeti szabványok hivatkozási számait. Amennyiben ez az irányelv zajkibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatást követel meg, e rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha az adatszolgáltatás a 86/594/EGK tanácsi irányelv [4] 3. cikke szerint szükséges. Ezt az értéket az adott irányelvnek megfelelően kell megadni.

(3) A (2) bekezdésben említett harmonizált szabványokat a Bizottság felhatalmazása alapján a 83/189/EGK irányelvnek megfelelően kell kidolgozni.

(4) Az ezen irányelvben használt kifejezések jelentése megegyezik a 92/75/EGK irányelvben alkalmazott jelentésekkel, kivéve, ha a szöveg más jelentést tesz indokolttá.

2. cikk

(1) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (3) bekezdésében említett műszaki dokumentáció tartalmazza:

- a szállító nevét és címét,

- a típus általános leírását, az egyedi azonosításhoz szükséges mértékben,

- információkat és rajzokat a típus legfontosabb tervezési jellemzőiről, különösen azon elemekről, amelyek számottevő hatással vannak energiafogyasztására,

- az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok alapján végzett mérési vizsgálatok eredményeiről szóló jelentéseket,

- használati utasítást, ha van ilyen.

(2) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében említett címkével kapcsolatos követelményeket ezen irányelv I. melléklete tartalmazza. A címkét a készülék külsején, elöl vagy felül jól láthatóan, takarásmentesen kell elhelyezni.

(3) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében említett adatlappal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket ezen irányelv II. melléklete tartalmazza.

(4) A 92/75/EGK irányelv 5. cikkének eseteiben, és ahol az értékesítési, bérleti vagy részletvásárlási ajánlat nyomtatott kiadvány, például postai csomagküldő kereskedő katalógusa, a nyomtatott kiadványnak tartalmaznia kell minden, az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott információt.

(5) A készülék energiahatékonysági, tisztítási és szárítási teljesítményosztályozását a IV. mellékletnek megfelelően kell meghatározni.

3. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a területükön székhellyel rendelkező valamennyi szállító és kereskedő teljesítse az ezen irányelvből eredő kötelezettségét.

4. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. június 15-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 1998. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok azonban 1998. december 31-ig engedélyezik:

- olyan termékek forgalomba hozatalát, kereskedelmét, illetve kiállítását, valamint

- azon, a 2. cikk (4) bekezdésében említett olyan nyomtatott kiadványok terjesztését,

amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek.

Amikor a tagállamok elfogadják az első albekezdésben hivatkozott rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. április 16-án.

a Bizottság részéről

Christos Papoutsis

a Bizottság tagja

[1] HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

[2] HL L 32., 1996.2.10., 31. o.

[3] HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

[4] HL L 344., 1986.12.6., 24. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A CÍMKE

LABEL DESING

1. A címkét a megfelelő nyelvi változatban a következő illusztrációkból kell kiválasztani:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. A címkén a következő információkat kell feltüntetni:

Megjegyzés:

I. A szállító neve vagy védjegye.

II. A szállító által megadott típusazonosító.

III. A készüléknek a IV. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztálya. A besorolást jelölő betű a megfelelő nyíllal azonos magasságba kerül.

IV. Abban az esetben, ha a készülék a 880/92/EGK tanácsi rendelet [1] értelmében megkapta a "közösségi ökocímkét", úgy az ökocímke másolata az EK ökocímkerendszer követelményeinek sérelme nélkül itt elhelyezhető.

V. Az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott energiafogyasztás (kWh/program) normál programnál.

VI. A IV. melléklet szerint meghatározott tisztításiteljesítmény-osztály.

VII. A IV. melléklet szerint meghatározott szárításiteljesítmény-osztály.

VIII. A készülék kapacitása (terítékszám) normál program esetén, az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványoknak megfelelően.

IX. Az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott vízfogyasztás literben, normál programnál.

X. Amennyiben alkalmazható, a 86/594/EGK tanácsi irányelv [2] alapján meghatározott zajkibocsátás, normál programnál.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

Nyomtatás

3. A cimkére vonatkozó további előirások:

+++++ TIFF +++++

Alkalmazott színek:

CMYK ciánkék, bíbor, sárga, fekete.

Pl. 07X0: 0 % ciánkék, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

Nyilak:

A : X0X0

B : 70X0

C : 30X0

D : 00X0

E : 03X0

F : 07X0

G : 0XX0

Kontúrszín: X070

Minden szöveg fekete. A háttér fehér.

[1] HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

[2] HL L 344., 1986.12.6., 24. o. A vonatkozó szabványok az EN 60704-2-3 (zajmérés) és EN 60704-3 (hitelesítés).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

ADATLAP

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza. Azonos szállítónak több készüléktípusára vonatkozóan az információ táblázat formájában is megadható. Az adatokat az alábbi sorrendben kell megadni, kivéve, ha azokat egy részletesebb leírás tartalmazza:

1. A szállító neve vagy védjegye.

2. A szállító által megadott típusazonosító.

3. A típusnak a IV. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztálya a következő formában: "Energiahatékonysági osztály…, A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán". Táblázat formájában történő adatmegjelenítés esetén ezt más módon is ki lehet fejezni, amennyiben egyértelmű marad, hogy a skála A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

4. Ha az adatokat táblázatban tüntetik fel, és a táblázatban felsorolt készülékek valamelyike a 880/92/EGK rendeletnek megfelelően "közösségi ökocímkét" visel, úgy ez az információ itt feltüntetendő. Ebben az esetben a címben a "közösségi ökocímke" felirat kerül a sor fejrovatába, a bejegyzés az ökocímke jelének másolata. Ez a rendelkezés nem sértheti az EU ökocímke-jelölési rendszer követelményeit.

5. A gyártó neve, normál program kódja vagy jelölése, amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik.

6. Az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően meghatározott energiafogyasztás (kWh/program) normál programnál, a következő formában: "Energiafogyasztás XYZ kWh hideg vizes feltöltésű normál vizsgálati programnál. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ."

7. A IV. melléklet szerint meghatározott tisztításiteljesítmény-osztály.

8. A IV. melléklet szerint meghatározott szárításiteljesítmény-osztály, a következő formában: "Szárításiteljesítmény-osztály…, A-tól (magasabb) G-ig (alacsonyabb) terjedő skálán". Ez egyéb módon is kifejezhető, amennyiben biztosítják annak egyértelműségét, hogy a skála A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

9. A készülék kapacitása (terítékszám) normál programnál az I. melléklet VIII. megjegyzése alapján.

10. Programonkénti vízfogyasztás literben normál programnál az I. melléklet IX. megjegyzése alapján.

11. A normál program időtartamának meghatározása az 1. cikk (2) bekezdésében hivatkozott harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően.

12. A szállítók az 5–11. pontokban meghatározott információt egyéb, a normál programtól eltérő program tekintetében is megadhatják.

13. A 6. (energia) és 10. (víz) pontokban meghatározott fogyasztás 220-szorosának megfelelő éves becsült energia- és vízfogyasztás. Ez az érték a "becsült éves fogyasztásként (220 program/év)" kerül kifejezésre.

14. Amennyiben szükséges, a 86/594/EGK irányelvnek megfelelően mért zajkibocsátás.

A címkén az információ a címke színes vagy fekete-fehér ábrázolásával jeleníthető meg.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

POSTAI CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDÉS ÉS EGYÉB TÁVÉRTÉKESÍTÉSI FORMÁK

A 2. cikk (4) bekezdésében hivatkozott postai csomagküldő kereskedők katalógusai és egyéb nyomtatott kiadványok a következő adatokat tartalmazzák az alábbi sorrendben:

1. Energiahatékonysági osztály (II. melléklet, 3. pont)

2. Normál program megnevezése (II. melléklet, 5. pont)

3. Energiafogyasztás (II. melléklet, 6. pont)

4. Tisztításiteljesítmény-osztály (II. melléklet, 7. pont)

5. Szárításiteljesítmény-osztály (II. melléklet, 8. pont)

6. Kapacitás (I. melléklet, VIII. megjegyzés)

7. Vízfogyasztás (II. melléklet, IX. megjegyzés)

8. Becsült éves fogyasztás (220 program/év) (II. melléklet, 13. pont)

9. Zajkibocsátás, amennyiben alkalmazható (II. melléklet, X. megjegyzés).

Ha a fentieken túl az adatlap egyéb adatai is szerepelnek, akkor azokat a II. melléklet szerinti formában, az adatlapon meghatározott sorrendben kell megadni.

Megjegyzés:

A többi nyelven a fentieknek megfelelő kifejezéseket az V. melléklet tartalmazza.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

1. A készülék energiahatékonysági osztályát az alábbiak szerint kell meghatározni:

A referenciafogyasztás (CR) kiszámítása az alábbiak szerint történik:

CR = 1,35 + 0,025 x S | ha S ≥ 10 |

CR = 1,45 + 0,09 x S | ha S ≤ 9 |

ahol S a berendezés kapacitása normál program esetén (I. melléklet, VIII. megjegyzés).

Az energiahatékonysági mutató EI így

E

=

ahol a C a berendezés energia fogyasztása (I. melléklet, V. megjegyzés).

Az energiahatékonysági osztály ennek megfelelően az 1. táblázat szerint kerül meghatározásra:

1. táblázat

Energiahatékonysági osztály | EI energiahatékonysági mutató |

A | EI < 0,64 |

B | 0,64 ≤ EI < 0,76 |

C | 0,76 ≤ EI < 0,88 |

D | 0,88 ≤ EI < 1,00 |

E | 1,00 ≤ EI < 1,12 |

F | 1,12 ≤ EI < 1,24 |

G | EI ≥ 1,24 |

2. A készülék tisztításiteljesítmény-osztálya a 2. táblázat szerint kerül meghatározásra:

2. táblázat

Tisztításiteljesítmény-osztály | PC tisztításiteljesítmény-mutató az 1. cikk (2) bekezdésében megjelölt harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően, normál programnál |

A | PC > 1,12 |

B | 1,12 ≥ PC > 1,00 |

C | 1,00 ≥ PC > 0,88 |

D | 0,88 ≥ PC > 0,76 |

E | 0,76 ≥ PC > 0,64 |

F | 0,64 ≥ PC > 0,52 |

G | 0,52 ≥ PC |

3. A készülék szárításiteljesítmény-osztálya a 3. táblázat szerint kerül meghatározásra:

3. táblázat

Szárításiteljesítmény-osztály | PD szárításiteljesítmény-mutató az 1. cikk (2) bekezdésében megjelölt harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően |

A | PD > 1,08 |

B | 1,08 ≥ PD > 093 |

C | 0,93 ≥ PD > 0,78 |

D | 0,78 ≥ PD > 0,63 |

E | 0,63 ≥ PD > 0,48 |

F | 0,48 ≥ PD > 0,33 |

G | 0,33 ≥ PD |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

AZ ENERGIAFOGYASZTÁST JELÖLŐ CÍMKÉN ÉS AZ ADATLAPON HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FORDÍTÁSAI

A fent megadott angol nyelvű kifejezések megfelelői a többi közösségi nyelven a következők:

Megjegyzés | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

címke | adatlappostai | megrendelés |

I. melléklet | II. melléklet | III. melléklet |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher | Lavavajillas | Opvaskemaskine | Geschirrspüler | Πλυντήριο πιάτων | Lave-vaisselle | Lavastoviglie | Afwasmachine | Máquina de lavar loiça | Astianpesukone | Diskmaskin |

I | 1 | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | 2 | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Περισσότερο αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό) | Classe d'efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka… asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | | | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | kWh/Programm | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | | | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/opvask | kWh | kWh/πρόγραμμα | kWh | kWh/ciclo | kWh/cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/diskomgång |

| 6 | 3 | Energy consumption XYZ kWh per standard test cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used | Consumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normalizado utilizando una carga con agua fría. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. | Energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges. | Energieverbrauch XYZ in kWh pro Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh το τυπικό πρόγραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | Consommation d'énergie XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipenderà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio | Energieverbruik XYZ kWh per standaard-testcyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | Consumo de energia XYZ kWh por ciclo padrão, com enchimento a água fria. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Energiankulutus XYZ kWh perusohjelmaa kohden kylmävesiliitännässä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslutning. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används |

+++++ TIFF +++++

| | | (Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill) | (basado en los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el fabricante en un ciclo normalizado utilizando carga fría) | (På grundlag af testresultater for normalprogram med tilslutning til koldt vand) | (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwasserbefüllung) | (με βάση τα αποτελέσματα δοκιμών επί του τυπικού προγράμματος με κρύο νερό) | (Sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant) | (in base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda) | (Gebaseerd op de resultaten van een standaardcyclus, met toevoer van koud water) | (Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrão recomendado pelo fabricante, com enchimento a água fria) | (perustuu mittaustuloksiin, jotka on saatu tavarantoimittajan ilmoittamalla perusohjelmalla kylmävesiliitännässä) | (Baserat på resultat från provning med tillverkarens normalprogram vid kallvattenanslutning) |

+++++ TIFF +++++

| | | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato | Het werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Den faktiska förbrukningen beror på hur apparaten används |

VI | | | Cleaning performanceAhigherGlower | Eficacia de lavadoAmás altoGmás bajo | OpvaskeevneAhøjGlav | ReinigungswirkungAbesserGschlechter | Βαθμός πλυσίματοςAυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de lavageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di lavaggioAaltaGbassa | AfwasresultaatAgoedGmatig | Eficiência de lavagemAmais elevadaGmais baixa | PesutulosAhyväGhuono | DiskeffektAbättreGsämre |

| 7 | 4 | Cleaning performance class… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Opvaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Reinigungswirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος… σε μία κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλότερη απόδοση) | Classe d'efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di lavaggio… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Afwasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Diskeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VII | | | Drying performanceAhigherGlower | Eficacia de secadoAmás altoGmás bajo | TørreevneAhøjGlav | TrockenwirkungAbesserGschlechter | … Βαθμός στεγνώματοςAυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de séchageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di asciugaturaAaltaGbassa | DroogresultaatAgoedGmatig | Eficiência de secagemAmais elevadaGmais baixa | KuivaustulosAhyväGhuono | Torkeffekt…AbättreGsämre |

| 8 | 5 | Drying performance… on a scale of: A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de secado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Tørreevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Trockenwirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός στεγνώματος… σε μία κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλόρερη απόδοση) | Classe d'efficacité de séchage…, sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di asciugatura… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Droogresultaat… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de secagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Kuivaustulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Torkeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VIII | 9 | 6 | Standard place settings | Cubiertos | Standardkuverter | Standardbefüllung | Σκεύη τοποθετημένα κανονικά | Nombre de couverts | Coperti | Standaardcouverts | Serviços de loiça padrão | Täyttömäärä (standardiastiastoja) | Standardkuvert |

IX | 10 | 7 | Water consumption l/cycle | Consumo de agua l/ciclo | Vandforbrug l/opvask | Wasserverbrauch l/Programm | Κατανάλωση νερού l/πρόγραμμα | Consommation d'eau l/cycle | Consumo di acqua l/ciclo | Waterverbruik (l/cyclus) | Consumo de água l/ciclo | Vedenkulutus l/ohjelma | Vattenförbrukning l/diskomgång |

| 11 | | Programme time | Tiempo del programa | Varighed af normalprogram | Für Standardprogramm erforderliche Zeit | Διάρκεια κανονικού προγράμματος | Durée du programme | Durata del programma | Programmaduur | Duração do programa | Ohjelman kestoaika | Tid per diskomgång |

| 13 | 8 | Estimated annual consumption (220 cycles) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Anslået årligt forbrug (220 opvaske) | Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standardprogramme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για εκτέλεση του τυπικού προγράμματος 220 φορές | Consommation annuelle estimée (220 cycles) | Consumo stimato annuo (220 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa) | Beräknad förbrukning per år (220 diskomgångar) |

X | 14 | 9 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumorosità [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller (dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standard: EN 50242 | Norm EN 50242 | Πρότυπο EN 50242 | Norme EN 50242 | Norma EN 50242 | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standardi EN 50242 | Standard EN 50242 |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher Label Directive 97/17/EC | Directiva 97/17/CE sobre etiquetado de lavavajillas | Direktiv 97/17/EF om energimærkning af opvaskemaskiner | Richtlinie 97/17/EG Geschirrspületikett | Οδηγία 97/17/ΕΚ για την ετικέτα πλυντηρίων πιάτων | Directive 97/17/CE relative à l'étiquetage des lave-vaisselle | Direttiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglie | Richtlijn 97/17/EG: etikettering afwasmachines | Directiva 97/17/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar loiça | Direktiivi 97/17/EY astianpesukoneiden energiamerkinnästä | Direktiv 97/17/EG om märkning av diskmaskiner |

--------------------------------------------------

Top