EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

A Bizottság határozata (1997. február 3.) az adatbázisrendszerrel kapcsolatos formanyomtatványoknak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; hatályon kívül helyezte: 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138Hivatalos Lap L 052 , 22/02/1997 o. 0022 - 0030


A Bizottság határozata

(1997. február 3.)

az adatbázisrendszerrel kapcsolatos formanyomtatványoknak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/138/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

mivel az adatlapokat és az adatszolgáltatás módját a gyakorlati tapasztalat alapján időszakonként felülvizsgálják, és amennyiben szükséges, módosítják;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a 94/62/EK irányelv 21. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ennek a határozatnak, amely minden, a 94/62/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a Közösségben forgalomba hozott csomagolásra és csomagolási hulladékra vonatkozik, az a célja, hogy meghatározza a csomagolással és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos adatbázis létrehozásához szükséges adatokat tartalmazó nyomtatványokat annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság hatékonyabban ellenőrizhessék a 94/62/EK irányelvben meghatározott célkitűzések megvalósítását.

Az adatlapok bevezetésének az a célja, hogy tartalmát és formáját tekintve egységes adatszolgáltatást alakítson ki, és összehasonlíthatóvá tegye a tagállamok adatait.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

- a 94/62/EK irányelv 3. cikke által meghatározott fogalmak megfelelően alkalmazandók,

- "kompozit": olyan összetett csomagolás, amely különböző, kézi erővel szét nem választható anyagokból áll, egyik összetevő sem haladja meg a 94/62/EK irányelv 21. cikke szerinti eljárással megállapított tömegszázalék-értéket. Néhány anyag vonatkozásában szükséges esetleges kivételt ugyanezen eljárás állapíthat meg.

3. cikk

A tagállamok a mellékletek szerinti adatlapokat évente, az 1997. évi adatokkal kezdve, minden egyes teljes naptári évre vonatkozóan töltik ki és terjesztik be a Bizottságnak az adott év végétől számított 18 hónapon belül. Az adatlapokat a 94/62/EK irányelv 17. cikke szerint elkészítendő nemzeti jelentésekkel együtt is beterjesztik a Bizottságnak.

4. cikk

A tagállamok a Bizottságnak megfelelő, minőségi információt nyújtanak be a csomagolásban található nehézfém-koncentrációk szintjéről a 94/62/EK irányelv 11. cikkének értelmében, továbbá az egészségre ártalmas és más veszélyes összetevők és anyagok jelenlétéről a 94/62/EK irányelv II. melléklete 1. pontjának harmadik francia bekezdése alapján.

A tagállamok egyúttal azt is közlik a Bizottsággal, hogy mely csomagolási hulladékokat tekintenek a csomagolt termék által okozott szennyezés miatt, a 91/689/EGK tanácsi irányelv [2] és a 94/904/EGK tanácsi határozat [3] értelmében veszélyesnek, különösen, ha az anyag hasznosításra nem alkalmas.

A Bizottságnak a jelentést a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésében hivatkozott első ötéves időszak végéig terjesztik be. Ezt minden következő ötéves időszakban megismétlik.

5. cikk

A tagállamok a Bizottsághoz az e határozat által megállapított, kitöltött adatlapokat nyújtják be, mellékelve az adatok összeállításával kapcsolatos, megfelelő szöveges kiegészítést, valamint az olyan adatbázisok fő jellemzőinek ismertetését, amelyekből az adatokat nyerték.

A szöveges rész tartalmazza különösen a hasznosított és az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségeire és arányára, valamint az újrahasznált csomagolási hulladékra vonatkozó arányok kiszámításában használt becsléseket.

6. cikk

A III. mellékletben (3., 4.1. és 4.2. táblázat) az újrafeldolgozott vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömegével kapcsolatos adatok azonosak a ténylegesen újrafeldolgozott vagy egyéb módon hasznosító eljárásban nyersanyagként felhasznált csomagolási hulladék mennyiségével.

Ebből a szempontból nyersanyagként csak a valóban forgalomba hozott csomagolóanyagból származó hulladék vehető figyelembe, kizárva minden gyártási maradékot, amely a csomagolásból vagy a csomagolóanyagok gyártásából, vagy bármely más gyártási folyamatból származik.

7. cikk

Az adatlapokon feltüntetett adatok a 94/62/EK irányelv célkitűzései megvalósításának ellenőrzését, valamint a tájékoztatás céljait szolgálják, és a jövőbeni döntéshozatalt alapozzák meg.

A II. melléklet (2. táblázat) kitöltése önkéntes.

A III. mellékletben (3., 4.1., 4.2. táblázatok) a biológiailag vagy egyébként újrafeldolgozott, illetve energetikailag és más módon hasznosított, az égetéssel és lerakással ártalmatlanított hulladékra vonatkozó részletes adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, és közlésük önkéntes.

A fejléc "összesen", "összes újrafeldolgozás" és "összes hasznosítás" oszlopaiban feltüntetett adatok közlése kötelező. Az "újrafeldolgozásra válogatott" oszlopban feltüntetett adatok közlése önkéntes.

Az üvegből, a műanyagból, a papírból és kartonból, továbbá a fémből készült csomagolóanyagokra az adatszolgáltatás kötelező.

8. cikk

A Bizottság a 94/62/EK irányelv 21. cikkében megállapított eljárással összhangban a tagállamok által gyűjtött és továbbított adatszolgáltatás módját felülvizsgálja annak érdekében, hogy az adatok összehasonlíthatóak és összeegyeztethetőek legyenek. Az adatszolgáltatás módja legyen tekintettel az alkalmazandó meghatározásokra, beleértve a kompozitokat, valamint az adatok pontosságának határait is.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk közölt adatok megfelelnek az előírt szabályoknak.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. február 3-án.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

[2] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[3] HL L 356., 1994.12.31., 14. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

1. táblázat

A tagállamban forgalomba hozott csomagolóeszközök mennyisége

+++++ TIFF +++++

1. A 2., 3. és 4. oszlopokat abban az esetben kell kitölteni, ha az 5. oszlop kitöltéséhez alkalmazott módszer a gyártásra, valamint az import- és exportstatisztikára vonatkozik.

2. A 3. és 4. oszlopokat fel lehet osztani üres és teli csomagolóeszközökre.

3. Önkéntes alapon történik azoknak az adatoknak a megadása, amelyek a különböző műanyagok fajták szerinti felosztására, a fémek acélra és alumíniumra történő felosztására, a kompozitokkal kapcsolatos tételre és fával kapcsolatos tételre vonatkoznak. Az árnyékolt területek kitöltése önkéntes.

4. A kompozitokra vonatkozó adatok a domináns anyag szerint össztömegként, vagy az egyes alkotókat elkülönítve adhatók meg.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

2. táblázat

Újra felhasználható csomagolóeszközök

+++++ TIFF +++++

A 2. táblázat kitöltése önkéntes, és csak azokra a termék- és/vagy csomagolóeszköz fajtákra vonatkozik, amelyeket a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv 5. cikkével összhangban fontosnak ítélnek.

Ennek megfelelően a csomagolóeszközök típusaival és a termékekkel kapcsolatos oszlopokat csak az ismételt felhasználásra szánt csomagolóanyagok esetén kell kitölteni, ha azok a nemzeti újrafelhasználási rendszerek szempontjából jelentősséggel bírnak. Amennyiben szükséges, a fejléc az aktuális rendszerekhez igazítható.

Amennyiben az adatok rendelkezésre állnak, az olyan általános tételek, mint az ital/élelmiszer/nem élelmiszer, feloszthatók további gyűjtőfogalmakra, mint ásványvíz, üdítőital, tej, szeszesital, hús, hal, mosópor, stb.

A közölt adatok mennyisége és pontossága legyen összhangban azok hozzáférhetőségével és a felmerülő költségekkel, és igazodhat a tagállamok helyzetéhez.

Megjegyzések:

"Forgalomban levő egységek": | A visszaváltási rendszerben forgalomban lévő egységek |

darabszáma | |

"Éves körök száma": | Az egységek által éves szinten megtett körök száma. |

A fekete mezők minden esetben irrelevánsak.

Az italokra/folyadékokra vonatkozó mennyiségeket literben, míg minden más esetben kilogrammban kell megadni.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

3. táblázat

A tagállamban keletkező és kezelt csomagolási hulladék mennyisége(tonnában)

+++++ TIFF +++++

4.1. táblázat

A tagállamban keletkező, de a tagállamon kívül hasznosított csomagolási hulladék ellenőrzött mennyisége (tonnában)

+++++ TIFF +++++

4.2. táblázat

A tagállamon kívül keletkező, de a tagállamban hasznosított csomagolási hulladék ellenőrzött mennyisége (tonnában)

+++++ TIFF +++++

Megjegyzések a 3., 4.1. és 4.2. táblázatokhoz

1. A 3. táblázat adatai önként feloszthatók települési hulladék és nem települési hulladék kategóriákra.

2. Az "összesen" oszlop kitöltése kötelező. Az "újrafeldolgozásra válogatva" oszlop kitöltése önkéntes.

3. A "biológiai úton történő hasznosítás" és az "egyéb újrafeldolgozás" oszlopok kitöltése önkéntes.

Az "összes újrafeldolgozás" oszlop kitöltése kötelező.

4. Az "energetikai hasznosítás" és a "más hasznosítási forma" oszlopok kitöltése önkéntes.

A "összes hasznosítás" oszlop kitöltése kötelező

5. Az "égetés" és a "lerakás" oszlopok kitöltése önkéntes.

6. Önkéntes a különböző műanyagok fajtára történő felosztása, a fémek acélra és alumíniumra történő felosztása, és a kompozitokkal és fával kapcsolatos tételek megadása. Az árnyékolt területek kitöltése önkéntes.

7. A kompozitokra vonatkozó adatok a főkomponens össztömege szerint, vagy az egyes összetevőkre lebontva adhatók meg.

8. A fekete mezők minden esetben irrelevánsak. Az árnyékolt mezők kitöltése önkéntes.

--------------------------------------------------

Top