EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2469

A Tanács 2469/96/EK rendelete (1996. december 16.) a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK rendelet mellékletének módosításáról

OJ L 335, 24.12.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; hatályon kívül helyezte: 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2469/oj

31996R2469Hivatalos Lap L 335 , 24/12/1996 o. 0009 - 0009


A Tanács 2469/96/EK rendelete

(1996. december 16.)

a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK rendelet mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Közösségben létező különböző művészeti hagyományok alapján a vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képeket hol festménynek, hol rajznak tekintik; mivel a bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok a 3911/92/EGK rendelet [4] mellékletének 4. kategóriájába, a bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek vagy festmények pedig 3. kategóriájába tartoznak; mivel erre a két kategóriára eltérő pénzügyi küszöbértékek alkalmazandók, ami a belső piacon komoly eltérésekhez vezethet a vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek kezelésében attól függően, hogy melyik tagállamban találhatók; mivel a rendelet alkalmazásának céljából meg kell határozni, hogy azok melyik kategóriába tartoznak, annak érdekében, hogy a Közösségben mindenütt azonos pénzügyi küszöbértékeket alkalmazzanak;

mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek árai a rajzok árainál magasabbak, az olaj- vagy temperafestmények árainál viszont sokkal alacsonyabbak; mivel ennek megfelelően célszerű a vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képeket 3000 ECU-s küszöbértékkel olyan új, külön kategóriába helyezni, amely anélkül biztosítja, hogy a jelentősebb művek esetén a kiviteli engedély kötelező legyen, hogy fölösleges ügyintézési teher nehezedne az engedélyező hatóságokra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3911/92/EGK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. az A. tételben:

a) a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A 3A. vagy 4. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek és festmények (1)";

b) a tétel a következő ponttal egészül ki:

"3A. Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel bármilyen anyagra teljes egészében kézzel készített képek(1)";

c) a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok (1)";

2. a B. tétel a következő kategóriával egészül ki:

"30000

- 3A. (Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek)".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a kihirdetését követő hatodik hónaptól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. Higgins

[1] HL C 6., 1996.1.11., 14. o.

[2] HL C 166., 1996.6.10., 39. o.

[3] HL C 97., 1996.4.1., 28. o.

[4] HL L 395., 1992.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Top