EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1485

A Bizottság 1485/96/EK rendelete (1996. július 26.) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok különös felhasználására vonatkozó vevői nyilatkozatok tekintetében a 92/109/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 188, 27.7.1996, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; közvetve hatályon kívül helyezte: 32004R0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1485/oj

31996R1485Hivatalos Lap L 188 , 27/07/1996 o. 0028 - 0031


A Bizottság 1485/96/EK rendelete

(1996. július 26.)

a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok különös felhasználására vonatkozó vevői nyilatkozatok tekintetében a 92/109/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/46/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló, 1992. december 14-i 92/109/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel a 92/109/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalára irányuló valamennyi kereskedelmi ügyletet megfelelően dokumentálni kell; mivel ennek a dokumentációnak ezenkívül tartalmaznia kell a vevő nyilatkozatát, amelyben szerepel az anyag felhasználási célja;

mivel a vevői nyilatkozatról szóló rendelkezések bevezetése elősegíti majd annak biztosítását, hogy minden egyes ügylet alkalmával egyértelműen azonosítható legyen a jegyzékben szereplő anyagoknak a vevő által történő felhasználása; mivel az említett azonosítás hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhető legyen a jegyzékben szereplő anyagok tiltott kábítószergyártásra történő eltérítése,

mivel az azonos szállító és vevő közötti rendszeres kereskedelmi ügyletekre figyelemmel, lehetővé kell tenni a vevő számára, hogy bizonyos feltételek megléte esetén olyan egyszeri nyilatkozatot adhasson, amely a legfeljebb egy évig terjedő időszak alatt lebonyolított, a 2. kategóriába tartozó anyaggal végzett valamennyi ügyletre vonatkozik;

mivel ennek a rendeletnek a rendelkezései összhangban vannak a legutóbb a 3769/92/EGK bizottsági rendelettel [3] módosított 3677/90/EGK tanácsi rendelet [4] 10. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Nyilatkozat egyszeri ügylet esetén

(1) A Közösségen belül letelepedett minden olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a 92/109/EGK irányelv I. melléklete 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot szállít egy vevő részére, és aki/amely köteles az említett irányelv 2. cikke szerinti bármely kereskedelmi ügyletet dokumentálni, az e rendelet 2. cikkében előírtakra figyelemmel, köteles a vevőtől egy olyan nyilatkozatot beszerezni, amely pontosan feltünteti a vevő részére szállított anyag felhasználásának célját vagy céljait. Minden egyes jegyzékben szereplő anyag esetén külön nyilatkozatra van szükség.

(2) A nyilatkozat tartalmazza az e rendelet mellékletének 1. pontjában megadott példában foglalt adatokat. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

2. cikk

A 2. kategóriába tartozó anyaggal végzett többszöri ügyletre vonatkozó nyilatkozat

(1) A Közösségen belül letelepedett minden olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a 92/109/EGK irányelv I. melléklete 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagot rendszeresen szállít egy vevő részére, és aki/amely köteles az említett irányelv 2. cikke szerinti kereskedelmi ügyleteket dokumentálni, az egyszeri kereskedelmi ügyletekre vonatkozó nyilatkozat helyett a legfeljebb egy évig terjedő időszak alatt lebonyolított több ügyletre vonatkozó egyetlen nyilatkozatot is elfogadhat, feltéve, hogy meggyőződött a következő kritériumok teljesüléséről:

- a vevő az a személy, akinek az anyagot a megelőző 12 hónapban legalább három alkalommal leszállította,

- a szállítónak nincs oka azt feltételezni, hogy az anyagot tiltott célokra használják fel,

- a megrendelt mennyiségek összhangban vannak az adott vevő szokásos felhasználásával.

(2) A nyilatkozat tartalmazza az e rendelet mellékletének 2. pontjában megadott példában foglalt adatokat. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

3. cikk

Ez a rendelet az

Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 26-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 159., 1993.7.1., 134. o.

[2] HL L 370., 1992.12.19., 76. o.

[3] HL L 383., 1992.12.29., 17. o.

[4] HL L 357., 1990.12.20., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Nyilatkozatminta az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyaggal végzett egyszeri ügyletekhez

+++++ TIFF +++++

2. Nyilatkozatminta a 2. kategóriába tartozó anyaggal végzett többszöri ügylethez

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top