EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0031

A Bizottság 31/96/EK rendelete (1996. január 10.) a jövedéki adómentességi igazolásról

OJ L 8, 11.1.1996, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 297 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 19 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 19 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 52 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/31/oj

31996R0031Hivatalos Lap L 008 , 11/01/1996 o. 0011 - 0015


A Bizottság 31/96/EK Rendelete

(1996. január 10.)

a jövedéki adómentességi igazolásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 94/74/EK irányelvvel [1] módosított, a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel a tagállamok a jövedéki adó alól mentesíteni szándékoznak olyan jövedéki termékeket, amelyeket a 92/12/EGK irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett fegyveres erőknek és szervezeteknek szállítanak;

mivel a 92/12/EGK irányelv 23. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően a 23. cikk (1) bekezdésében említett fegyveres erőket és szervezeteket felhatalmazzák, hogy olyan termékeket kapjanak más tagállamokból amelyeket jövedékiadó-felfüggesztési eljárás mellett egy kísérőokmánnyal szállítanak, feltéve, hogy az okmányt egy adómentességi igazolás kíséri; mivel szükséges az adómentességi igazolás formájának és tartalmának meghatározása;

mivel a tagállamoknak ki kellene terjeszteniük e rendelet rendelkezéseit a közvetett adózás egyéb területeire;

mivel az e rendelet által meghatározott intézkedések összhangban vannak a Jövedékiadó-bizottság véleményével;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben közzétett okmányt kell a 92/12/EGK irányelv 23. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében adómentességi igazolásként használni, amennyiben az a mellékletben közzétett magyarázó megjegyzéseknek megfelel.

2. cikk

A tagállamok az 1. cikkben említett adómentességi igazolást módosíthatják, hogy azt a közvetett adózás egyéb területein is alkalmazhassák, és hogy a mentesség összeegyeztethető legyen a nemzeti jogszabályaik szerinti mentesség nyújtásához szükséges feltételekkel és korlátozásokkal.

3. cikk

Azon tagállam, amelyik módosítani kívánja az adómentességi igazolást, értesíti erről a Bizottságot, és a Bizottság számára megad minden vonatkozó és szükséges adatot. A Bizottság értesíti a többi tagállamot.

4. cikk

Az adómentességi igazolás két példányban készül:

- egy példányt a feladó tart meg,

- egy példányt a 92/12/EGK irányelv 18. cikkében meghatározott adminisztratív kísérőokmányhoz kell csatolni.

A tagállamok egy további példányt is megkövetelhetnek igazgatási célokra.

5. cikk

(1) Adóraktár engedélyese, aki jövedékiadó-felfüggesztéssel szállít termékeket a 92/12/EGK irányelv 23. cikke (1) bekezdésében meghatározott fegyveres erőknek és szervezeteknek, az adómentességi igazolás egy példányát könyvelésében köteles megőrizni.

(2) A rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságai által szabályosan lebélyegzett adómentességi igazolást az adóraktár engedélyesének a címzett adja át az (1) bekezdés alkalmazása szerinti célra.

Mindazonáltal, ha a szállított árukat hivatalos célra szánják, a tagállamok felmenthetik a címzettet azon követelmény alól, hogy az igazolást az általuk meghatározható feltételek mellett lebélyegeztessék.

6. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon szervről, amely az adómentességi igazolás lebélyegzéséért felelős.

(2) Azon tagállam, amely eltekint a címzett azon kötelezettségétől, hogy lebélyegeztesse az igazolást, erről az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésének megfelelően értesíti a Bizottságot.

(3) A tagállamoktól az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kapott adatokról a Bizottság egy hónapon belül értesíti a többi tagállamot.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. január 10-én.

a Bizottság nevében

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 365., 1994.12.31., 46. o.

[2] HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top