EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0078

A Bizottság határozata (1996. január 10.) a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 19, 25.1.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/78(1)/oj

31996D0078Hivatalos Lap L 019 , 25/01/1996 o. 0039 - 0040


A Bizottság határozata

(1996. január 10.)

a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól

(EGT vonatkozású szöveg)

(96/78/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel a 90/427/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint összehangolt előírásokat kell megállapítani a lófélék méneskönyvbe való bejegyzésének szabályozására;

mivel ezért a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének feltételeit meg kell állapítani;

mivel a méneskönyvi bejegyzés előtt a származásra és az azonosításra vonatkozó pontos feltételeknek kell megfelelni;

mivel a méneskönyvi osztályozáskor engedményeket kell tenni a különböző csoportokba és osztályokba történő besoroláskor, hogy az állatok bizonyos típusait ne zárják ki;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A fajta méneskönyvének fő csoportjába történő bejegyzéshez a nyilvántartott lóféléknek:

- olyan szülőktől kell származniuk, amelyek ugyanannál a fajtánál a méneskönyv fő csoportjába tartoznak, és az említett méneskönyv szabályaival összhangban megállapított leszármazási táblázatuk van,

- a csikóknál választás előtti azonosítást kell végezni, a méneskönyv szabályainak megfelelően, amelyek legalább a fedezési igazolást megkövetelik.

(2) Az (1) bekezdés első francia bekezdésétől eltérve, egy állat bejegyezhető a fő részbe, egy, a szervezet vagy szövetség az adott méneskönyv szabályaival összhangban jóváhagyott keresztezési programban való részvétel céljából. A keresztezési programnak meg kell neveznie azokat a fajtákat, amelyek részt vehetnek benne.

2. cikk

(1) Egy méneskönyv fő részét fel lehet osztani a nyilvántartott lófélék különböző osztályokba sorolásához, az állatok tenyészértékének megfelelően, méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló 92/353/EGK bizottsági határozat [2] mellékletének 3. b) pontjának ötödik francia bekezdésével megegyezően. Kizárólag az 1. cikkben megállapított előírásoknak megfelelő lófélék jegyezhetők be az osztályok valamelyikébe.

(2) Ahol egy méneskönyv a fő részben több osztályt tartalmaz, egy másik méneskönyvből való állatot a méneskönyvnek abba az osztályába jegyeznek be, amelyik előírásait teljesíti.

3. cikk

(1) Egy méneskönyvet vezető szervezet vagy szövetség eldöntheti, hogy az 1. cikk előírásainak meg nem felelő állat bejegyezhető-e a méneskönyv egyik kiegészítő részébe. Az állatnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- azonosítani kell a méneskönyvi szabályzattal összhangban,

- meg kell ítélni a fajtastandardnak való megfelelést,

- rendelkeznie kell a méneskönyvi szabályzatban megállapítottak szerinti minimális teljesítménnyel.

(2) A szervezetnek vagy szövetségnek meg kell határoznia azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik az ilyen állatok utódainak a fő részbe való bekerülést.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. január 10-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

[2] HL L 192., 1992.7.11., 63. o.

--------------------------------------------------

Top