EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

A Tanács 251/95/ EK rendelete (1995. február 6.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendelet módosításáról

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; közvetve hatályon kívül helyezte: 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

31995R0251Hivatalos Lap L 030 , 09/02/1995 o. 0001 - 0002


A Tanács 251/95/ EK rendelete

(1995. február 6.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a tagállamok kormányainak állam- és kormányfői szinten ülésező képviselői az Európai Közösség és az Europol bizonyos testületei és részlegei székhelyének helyszínéről szóló, 1993. október 29-i határozat [4] elfogadásakor közös megegyezéssel elfogadtak egy nyilatkozatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ székhelyéről;

mivel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 337/75/EGK rendeletet módosító 1994. május 16-i 1131/94/EK rendelettel [5] a Tanács a Központ székhelyéül Thessalonikit jelölte ki;

mivel abban a rendeletben a Tanács fenntartotta a jogot, hogy a későbbiekben intézkedjen a Központ alkalmazottaira vonatkozó bizottsági javaslat szempontjairól;

mivel közösségi szinten egységességre kell jutni a különböző decentralizált testületek alkalmazottainak vezetését illetően; mivel ezért a 337/75/EGK rendeletet [6] módosítani kell;

mivel a Bizottságnak a Központ igazgatóságának segítségével minél előbb megfelelő megoldást kell találnia és megvalósítania a Központ Berlinből Thessalonikibe való áthelyezésére vonatkozó személyzeti intézkedéseket illetően, és megfelelő javaslatot kell benyújtania a Tanácsnak;

mivel ilyen körülmények között az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ munkatársainak foglalkoztatási feltételeiről szóló 1976. június 29-i 1859/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendeletet hatályon kívül kell helyezni [7],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 337/75/EGK rendelet 13. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

"13. cikk

A Központ munkatársaira az Európai Közösségek tisztségviselőire és más alkalmazottaira érvényes szabályzatok és szabályok vonatkoznak.

A Központ gyakorolja az alkalmazottai vonatkozásában a kinevező hatóságra átruházott jogokat.

Az igazgatóság a Bizottsággal egyetértésben fogadja el a megfelelő végrehajtási szabályokat."

2. cikk

A 1859/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1995. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. február 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Juppé

[1] HL C 74., 1994.3.12., 12. o.

[2] HL C 128., 1994.5.9., 511. o.

[3] HL C 195., 1994.7.18., 32. o.

[4] HL C 323., 1993.11.30., 1. o.

[5] HL L 127., 1994.5.19., 1. o.

[6] HL L 39., 1975.2.13., 1. o. Legutóbb a 1131/94/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 127., 1994.5.19., 1. o.)

[7] HL L 214., 1976.8.6., 1. o. Legutóbb a 679/87Euratom, ESZAK, EGK, rendelettel módosított rendelet (HL L 72., 1987.3.14., 1. o.)

--------------------------------------------------

Top