EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0792

A Bizottság 792/94/EK rendelete (1994. április 8.) a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a saját számlás közúti árufuvarozókra történő alkalmazása részletes szabályairól

OJ L 92, 9.4.1994, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 152 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 152 - 152
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 210 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 121 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 121 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/792/oj

31994R0792Hivatalos Lap L 092 , 09/04/1994 o. 0013 - 0013
finn különkiadás fejezet 7 kötet 5 o. 0152
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 5 o. 0152


A Bizottság 792/94/EK rendelete

(1994. április 8.)

a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a saját számlás közúti árufuvarozókra történő alkalmazása részletes szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az 1993. október 25-i, a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról szóló 3118/93/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére,

mivel a kabotázsengedélyeket a közúti árufuvarozási műveletek végzésére mind a saját számlára, mind pedig az ellenszolgáltatás fejében végezni jogosult vállalkozások számára ki kell adni;

mivel a fogadó tagállam a kabotázsengedélyt kielégítő bizonyítékként kell elfogadja arra nézve, hogy a Tanács - legutóbb a 881/92/EGK rendelettel [2] módosított - 1962. július 23-i, a közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló első irányelvéhez [3]csatolt melléklet 4. pontjának megfelelően valamely vállalkozás közúti árufuvarozási műveletek végzésére saját számlára jogosult;

mivel a kabotázsengedély kiadásának és felhasználásának a 3118/93/EGK rendeletben meghatározott minden feltétele vonatkozik a saját számlára végzett közúti árufuvarozási kabotázstevékenységre;

mivel ez a rendelet 1994. január 1-jétől alkalmazandó, hogy lefedje a 3118/93/EGK rendelet hatálya alatt saját számlára már elvégzett kabotázstevékenységet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vállalkozásuk letelepedése szerinti tagállamban az adott tagállam jogszabályai szerint saját számlára közúti árufuvarozási tevékenységek végzésére jogosult vállalkozások jogosultak a 3118/93/EGK rendelet 2. cikke szerinti kabotázsengedélynek a közúti árufuvarozási tevékenységeket ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozásokkal azonos feltételekkel történő megszerzésére.

2. cikk

A fogadó tagállam hatóságai a kabotázsengedélyt kielégítő bizonyítékként fogadják el arra nézve, hogy a vállalkozás jogosult közúti árufuvarozási tevékenység saját számlára történő végzésére az első irányelv mellékletének 4. pontja szerint.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjábanvaló kihirdetése napján lép hatályba.

E rendeletet 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. április 8-án.

a Bizottság részéről

Abel Matutes

a Bizottság tagja

[1] HL L 279., 1993.11.12., 1. o.

[2] HL 70., 1962.8.6., 2005/62. o.

[3] HL L 95., 1992.4.9., 1. o.

--------------------------------------------------

Top