EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0655

A Bizottság 655/94/EK rendelete (1994. március 24.) a Közösségi Vámkódex végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek az egységes vámokmány és az alkalmazandó kódok tekintetében történő módosításáról

OJ L 82, 25.3.1994, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 103 - 104
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 103 - 104
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 210 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; közvetve hatályon kívül helyezte: 32003R2286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/655/oj

31994R0655Hivatalos Lap L 082 , 25/03/1994 o. 0015 - 0016
finn különkiadás fejezet 2 kötet 11 o. 0103
svéd különkiadás fejezet 2 kötet 11 o. 0103


A Bizottság 655/94/EK rendelete

(1994. március 24.)

a Közösségi Vámkódex végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek az egységes vámokmány és az alkalmazandó kódok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 249. cikkére,

mivel a 3665/93/EK rendelettel [2] módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet [3] meghatározza a vámáru-nyilatkozathoz használandó nyomtatványokat;

mivel a textilárukra vonatkozó passzív feldolgozási rendszer keretében végrehajtott műveleteknek egyértelműen azonosíthatóknak kell lenniük a vámáru-nyilatkozatokon;

mivel ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 38. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. március 24-én.

a Bizottság részéről

Christiane Scrivener

a Bizottság tagja

[1] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[2] HL L 335., 1993.12.31., 1. o.

[3] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 38. melléklete a következőképpen módosul:

- A 21. és 22. kódra vonatkozó szöveg helyébe a 37. rovattal kapcsolatos részben a következő szöveg lép:

"21. Ideiglenes kivitel a 25. kód alatt említettől eltérő passzív feldolgozási eljárásban [1].

22. A 21. vagy a 25. kód alatt hivatkozott passzív feldolgozási eljárástól eltérő ideiglenes kivitel."

- A következő kód beillesztésre kerül a 37. rovattal kapcsolatos részbe:

"25. Ideiglenes kivitel minden olyan esetben, amikor a 636/82/EGK rendeletben meghatározott, textilárukra vonatkozó passzív feldolgozás alkalmazandó."

[1] A 2913/92/EGK rendelet 145. cikkének (1) bekezdése

--------------------------------------------------

Top