EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3499

A Bizottság 3499/93/EK rendelete (1993. december 20.) a 2019/93/EGK tanácsi rendeletnek a hagyományos olívatermelő területeken található olajfaligetek gondozása tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2837/93/EGK rendelet módosításáról

HL L 319., 1993.12.21, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3499/oj

31993R3499Hivatalos Lap L 319 , 21/12/1993 o. 0022 - 0022


A Bizottság 3499/93/EK rendelete

(1993. december 20.)

a 2019/93/EGK tanácsi rendeletnek a hagyományos olívatermelő területeken található olajfaligetek gondozása tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2837/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedésekről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére [1],

mivel a 2837/93/EGK bizottsági rendelet [2] részletes szabályokat állapít meg a kisebb égei-tengeri szigetek olajfaligeteinek gondozásához segítséget nyújtó támogatási rendszer végrehajtására, továbbá rendelkezik az ellenőrzésről és a szankciókról;

mivel a támogatás megadásához szükséges feltételek betartását az 1993-as évet illetően meghatározott időn belül, de legkésőbb 1993. december 31-ig el kell végezni;

mivel, tekintettel az égei-tengeri szigetek földrajzi elhelyezkedésére és az új támogatási rendszer bevezetésével kapcsolatos nehézségekre, meg kell hosszabbítani a kifizetés végső határidejét, hogy a szükséges intézkedéseket végre lehessen hajtani;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2837/93/EGK bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében az "1993. december 31-ig" helyébe "1994. január 31-ig" lép;

2. A 5. cikk utolsó albekezdésében az "1994. február 28-ig" helyébe "1994. március 31-ig" lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. december 20-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 184., 1993.7.27., 1. o.

[2] HL L 260., 1993.10.19., 5. o.

--------------------------------------------------

Top