EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3205

A Tanács 3205/93/EK rendelete (1993. november 16.) a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet módosításáról

OJ L 289, 24.11.1993, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 187 - 188
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 187 - 188
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 88 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 88 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3205/oj

31993R3205Hivatalos Lap L 289 , 24/11/1993 o. 0004 - 0005
finn különkiadás fejezet 3 kötet 53 o. 0187
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 53 o. 0187


A Tanács 3205/93/EK rendelete

(1993. november 16.)

a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a 357/79/EGK rendelet [3] 5. cikke előírja, hogy a szőlőterületekről az időközi felmérések segítségével összegyűjtött éves adatokat továbbítani kell a Bizottságnak;

mivel a közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló, 1986. július 24-i 2392/86/EGK tanácsi rendelet [4] 4. cikke előírja, hogy a szőlőkatasztert a rendelet hatálybalépésének napját követő hatéves időszakon belül el kell készíteni; mivel a szőlőkataszter fokozatosan működésbe lép, vagy legalábbis kezd olyan formát ölteni, amely néhány tagállamban és közösségi régióban lehetővé teszi annak statisztikai célú felhasználását, különösen a szőlőterületek jellemzőit illetően;

mivel azok a tagállamok, amelyek nemzeti szinten vagy néhány régióban már bevezették a szőlőkatasztert, és biztosítják ennek rendszeres frissítését a 2392/86/EGK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban, elkezdhetik a statisztikai célokra történő felhasználását;

mivel az évente frissített szőlőkataszter statisztikai eredményeit fel lehet használni az éves adatok forrásaként, miután azok statisztikai megbízhatóságát ellenőrizték;

mivel elengedhetetlen a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködés biztosítása;

mivel a Szerződés megállapítja, hogy az agrárpolitika közösségi politika; mivel a közös agrárpolitika alapjául szolgáló mezőgazdasági statisztikákat illetően a Közösségben mindenütt érvényes általános és egységes szabályokat kell létrehozni; mivel az ebből származó munkaráfordítást a legalacsonyabb szintre kell csökkenteni annak elkerülésével, hogy a tagállamok ugyanazt az információt többször is összegyűjtik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 357/79/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Bizottság az érintett tagállamokkal szoros együttműködésben vizsgálja, hogy a szőlőkataszter adatai statisztikai célokra történő felhasználásának feltételeit teljesítették -e.";

2. a rendelet a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

Azok a tagállamok, amelyek a szőlőkatasztert nemzeti szinten vagy néhány régióban bevezették, és amelyek a 2392/86/EGK rendeletnek megfelelően biztosítják annak évenkénti frissítését, azoknak az adatait felhasználhatják az e rendelet 5. és 6. cikkében meghatározott éves információknak a Bizottsághoz történő továbbítása során."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. november 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

A. Bourgeois

[1] HL C 219., 1993.8.13., 19. o.

[2] Az 1993. október 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 54., 1979.3.5., 124. o. A legutóbb a 3570/90/EGK rendelettel (HL L 353., 1990.12.17., 8. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 208., 1986.7.31., 1. o. A legutóbb a 3577/90/EGK rendelettel (HL L 353., 1990.12.17., 23. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top