EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2719

A Bizottság 2719/92/EGK rendelete (1992. szeptember 11.) a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról

OJ L 276, 19.9.1992, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010; hatályon kívül helyezte: 32009R0684 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2719/oj

31992R2719Hivatalos Lap L 276 , 19/09/1992 o. 0001 - 0010
finn különkiadás fejezet 9 kötet 2 o. 0070
svéd különkiadás fejezet 9 kötet 2 o. 0070


A Bizottság 2719/92/EGK rendelete

(1992. szeptember 11.)

a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésére és 19. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jövedékiadó-bizottság véleményére,

mivel a jövedéki termékeknek az adóraktárak közötti, valamint az adóraktár és a bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedő közötti szállítása adófelfüggesztés mellett történik; mivel szükséges meghatározni a kísérőokmány alakját és tartalmát, amely okmány lehet adminisztratív vagy kereskedelmi okmány is;

mivel szükséges továbbá meghatározni azt, hogy ki köteles továbbítani a kísérőokmánynak az illetékes hatóságokhoz továbbítandó negyedik példányát e hatóságok részére, és hogy ez hogyan menjen végbe; mivel kívánatos és a gyakorlatnak megfelelő ezt a kötelezettséget a rendeltetési országban lévő címzettre hárítani, ugyanis kizárólag ő van abban a helyzetben, hogy hozzáférhetővé tegye illetékes hatóságai részére ezen, adóellenőrzés szempontjából jelentős okmányt annak veszélye nélkül, hogy az okmányt rossz helyre küldené; mivel – amennyiben a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt kívánják – a negyedik példányon is fel kell tüntetni az átvétel igazolását, amely jelzi e hatóság számára, hogy az árukat a címzett adóraktárában átvették,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítását kísérő adminisztratív okmányként a 92/12/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a mellékletben szereplő okmányt kell használni. Az okmány kitöltésére és használatának módjára vonatkozó útmutató ezen okmány 1. példányának hátoldalán található.

2. cikk

(1) Az adminisztratív okmány helyettesíthető kereskedelmi okmánnyal, amennyiben az tartalmazza ugyanazon adatokat, amelyeket az adminisztratív okmányon fel kell tüntetni.

(2) Azon kereskedelmi okmánynak, amelynek a szerkezete nem ugyanolyan, mint az adminisztratív okmányé, ugyanazokat az adatokat kell tartalmaznia, mint amelyek az adminisztratív okmányon szerepelnek, továbbá az egyes adatokat meg kell jelölni az adminisztratív okmány vonatkozó rovatszámának megfelelő sorszámhivatkozásával.

3. cikk

Amennyiben a jövedéki termékeket rögzített csővezetékeken keresztül továbbítják, az érintett tagállamok közös megállapodással engedélyezhetik a feladó adóraktára és a címzett adóraktára között szállított áruk fajtájának és mennyiségének számítógépes eljárással történő bejelentését, amely helyettesíti a kísérőokmányt. Az ilyen megállapodásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy biztosítsa a készletellenőrzéshez és az adó beszedéséhez szükséges valamennyi adat szolgáltatását.

4. cikk

A címzett, amennyiben a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságai megkövetelik, ugyanolyan módon köteles feltüntetni a kísérőokmány negyedik példányán az átvétel igazolását, mint a harmadik példányon (a feladónak visszaküldendő példányon), és köteles azt hozzáférhetővé tenni azon illetékes hatóságok számára, amelyeknek az általuk adott útmutatás szerint jelentést tesz.

5. cikk

Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. szeptember 11-én.

a Bizottság részéről

Christiane Scrivener

a Bizottság tagja

[1] HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top