Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1288

A Bizottság 1288/91/EGK rendelete (1991. május 14.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 122, 17.5.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1288/oj

31991R1288Hivatalos Lap L 122 , 17/05/1991 o. 0011 - 0012
finn különkiadás fejezet 2 kötet 8 o. 0019
svéd különkiadás fejezet 2 kötet 8 o. 0019


A Bizottság 1288/91/EGK Rendelete

(1991. május 14.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1056/91/EGK rendelettel [1] módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 9. cikkére,

mivel az említett rendelethez mellékelt kombinált nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében az e rendelet mellékletében említett árucikkek besorolására vonatkozóan intézkedéseket kell elfogadni;

mivel a 2658/87/EK rendelet megállapította a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályait, és ezeket a szabályokat minden egyéb olyan nómenklatúrára is alkalmazni kell, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, illetve azt további albontással egészíti ki, továbbá amelyet különös közösségi rendelkezések határoznak meg az árukereskedelemmel kapcsolatos tarifális és egyéb intézkedések alkalmazása céljából;

mivel az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkeket a 3. oszlopban feltüntetett indoklásnak megfelelően a 2. oszlopban feltüntetett KN-kódok szerint kell besorolni;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Nómenklatúra Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett áruk Kombinált Nómenklatúrán belüli besorolása ezentúl az említett táblázat 2. oszlopában feltüntetett megfelelő KN-kódok szerint történik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 21. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. május 14-én.

a Bizottság részéről

Christiane Scrivener

a Bizottság tagja

[1] HL L 107., 1991.4.27., 10. o.

[2] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Árumegnevezés | KN-kód szerinti besorolás | Indoklás |

(1) | (2) | (3) |

1.Kisméretű lap cserélhető eszközhöz, amely fémkarbid hordozóra maradandóan rögzített tömör szintetikusgyémánt-rétegből áll. | 82079010 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1., 2. a) és 6. általános szabályának rendelkezései, valamint a 8207, a 820790 és a 82079010 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Miután a szintetikus gyémánt munkafelületével rendelkeznek, az említett cikkek nem sorolhatók a 8208 vámtarifaszám alá. |

2.Színes monitor, amely kizárólag egy automatikus adatfeldolgozó berendezés központi vezérlőegységéről származó jel fogadására képes. A monitor nem alkalmas arra, hogy összetett videojelből egy színes képet reprodukáljon. | 84719290 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános szabályának rendelkezései, a 84. fejezet 5. B. megjegyzése, valamint a 8471, a 847192 és a 84719290 KN-kód megfogalmazása határozza meg. |

3.Billentyűzet automatikus adatfeldolgozó berendezéshez, saját házában. Ennek a bemeneti egységnek nincs saját áramellátása a működéshez, így csatlakozókábele segítségével csatlakoztatják az automatikus adatfeldolgozó berendezés központi feldolgozó egységéhez. | 84719290 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályának rendelkezései, a 84. árucsoport 5. B. megjegyzése, valamint a 8471, a 847192 és a 84719290 KN-kód megfogalmazása határozza meg (Lásd a HR 84.71 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzéseit). |

4.Folyadékok hőmérsékletének automatikus szabályozására szolgáló fűtőszalagok, 1,9 mm2 keresztmetszetű rézvezetőből, önszabályozó vezetőszálból, fluoro-polimer szigetelőcsőből, 2,8 mm2 keresztmetszetű, ónozott sodrott rézhuzalból és a huzalt borító külső fluoro-polimer csőből. A környező hőmérséklettől függően a fűtőszalag fűtési teljesítményét változtatja az áramkör minden olyan pontján, amellyel érintkezik. Általában csővezetékek becsomagolására használják. | 85168090 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályának rendelkezései, valamint a 8516, a 851680 és a 85168090 KN-kód megfogalmazása határozza meg. |

5.Optikai olvasófej CD-lejátszóhoz, amely egy lézerdiódából és egy fotodiódából áll, és amelyet egy, legfeljebb 10 tűs csatlakozóval ellátott fémház tartalmaz. | 85229091 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános szabályainak rendelkezései, valamint a 8522, a 852290 és a 85229091 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Ez az optikai olvasófej diódákból álló szerelvény, ezért nem sorolhatók a 8541 KN-kód alá. |

6.Eldobható fényképezőgép, 98 x 58 x 35 mm-es műanyag házban, 24-kockás, 35 mm-es, fényérzékeny filmmel; a készülék lencsével, kioldó gombbal működő zárral, keresővel, felvételszámlálóval és a film csévéléséhez szükséges karral rendelkezik. A ház felnyitását követően a készülék nem használható újra. | 90065300 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabályainak rendelkezései, valamint a 9006 és a 90065300 KN-kód megfogalmazása határozza meg. |

7."Kromatikus hangoló" néven ismert berendezés a következő jellemzőkkel: többféle hangolási módszert és két felcserélési funkciót kínál, amely révén számos hangszerhez alkalmazható; mikrofont, kvarcoszcillátort, kijelzős frekvenciamérőt és világító diódákat tartalmaz; tartalmazhat még hangszórót is; hétoktávos hangtartománnyal rendelkezik (32,7 Hz-től 395,1 Hz-ig). | 92091000 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1., 4. és 6. általános értelmezési szabályainak rendelkezései, valamint a 9209 és a 92091000 KN-kód megfogalmazása határozza meg. |

--------------------------------------------------

Top