EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1057

A Bizottság 1057/91/EGK rendelete (1991. április 26.) a mezőgazdasági statisztikákra vonatkozó egyes tanácsi rendeleteknek és irányelveknek Németország egyesítése kapcsán történő módosításáról

OJ L 107, 27.4.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 240 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 235 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1057/oj

31991R1057Hivatalos Lap L 107 , 27/04/1991 o. 0011 - 0012


A Bizottság 1057/91/EGK rendelete

(1991. április 26.)

a mezőgazdasági statisztikákra vonatkozó egyes tanácsi rendeleteknek és irányelveknek Németország egyesítése kapcsán történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Németország egyesítésével összefüggésben a németországi mezőgazdasági statisztikai felmérésekre vonatkozó eltérésekről szóló, 1990. december 4-i 3570/90/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 1. cikkére,

mivel a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén a közösségi rendeletek végrehajtása módosításokat kíván meg az adatgyűjtésért felelős intézmények és az adatszolgáltatásért felelős személyek részéről; mivel átmeneti eltérést kell bevezetni az e területre vonatkozó statisztikák továbbításának határidejét illetően;

mivel technikai okokból az egyedi adatoknak a 807/89/EGK rendelet [2] által módosított 571/88/EGK tanácsi rendelet [3] II. mellékletének 6. pontjában előírt központi tárolása nem lehetséges a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén 1992. december 31. előtt;

mivel a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén csak az 1992-es németországi felmérést követően lehetséges olyan becslések kialakítása, amelyek a legutóbb a 86/652/EGK irányelv [4] által módosított, egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről szóló 76/625/EGK tanácsi irányelv [5] 5. és 6. cikkeiben előírt fakivágásokra és új ültetvényekre vonatkoznak;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2782/75/EGK tanácsi rendelet [6] 10. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: "Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1991. január 1. utánra halassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén működő keltetők havi adatainak összegyűjtését, és az 1991. évre vonatkozó adatokat legkésőbb négy hónappal a referenciahónapot követően nyújtsa be."

2. cikk

Az 571/88/EGK rendelet II. mellékletének 6. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: "A korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén található gazdaságokra vonatkozó egyedi adatok központosításának határideje 1992. december 31-ig halasztást nyer."

3. cikk

A 72/280/EGK tanácsi irányelv [7] 6. cikke a következő szövegrésszel egészül ki:

"2 bis. A (2) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1991. január 1. utánra halassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén működő gazdaságok adatainak összegyűjtését, és az 1991-es adatokat a következő határidők szerint továbbítsa:

a) a 4. cikk 1. pontjában jelzett heti eredményeket a referenciahét végét követően egy hónappal;

b) a 4. cikk 2. pontjában jelzett havi eredményeket a referenciahónap végét követően három hónappal;

c) a referenciaévet követő év júliusában:

- a 4. cikk 3. pontjának a) és b) alpontjaiban jelzett éves eredményeket,

- az 1. cikk 1. pontjának b) alpontjában jelzett felmérések eredményeit;

d) a 4. cikk 3. pontjának c) alpontjában jelzett éves eredményeket a referenciaévet követő év augusztusában;

e) a 4. cikk 4. pontjában jelzett eredményeket a referenciaévet követő év novemberében."

4. cikk

A 73/132/EGK tanácsi irányelv [8] a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy az 1990. és 1991. évi felmérésekre vonatkozó, a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területét érintő becslések továbbítását a referenciahónapot követően legfeljebb 10 héttel elhalassza.";

2. A 7. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1991-ig elhalassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területét érintő havi statisztikák elkészítését, és a (4) bekezdéstől eltérve a referenciahónapot követően legfeljebb 10 héttel elhalassza az 1991. évi eredmények továbbítását."

5. cikk

A 76/625/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1993-ig elhalassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozó statisztikák elkészítését.";

2. A 6. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1993-ig elhalassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozó statisztikák elkészítését."

6. cikk

A 76/630/EGK tanácsi irányelv [9] a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"Az első francia bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területével kapcsolatban 1991 áprilisára kitűzött felmérést 1991 májusában végezze el.";

2. A 4. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első francia bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén 1991 májusában végzendő felmérés eredményeinek továbbítását legkésőbb 1991. augusztus 31-ig elhalassza.";

3. A 7. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozó havi statisztikák elkészítését 1991 januárjáig elhalassza."

7. cikk

A 82/177/EGK tanácsi irányelv [10] a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy az 1991-ben elkészítendő becslések továbbítását legkésőbb 1991. április 1-jéig elhalassza.";

2. A 7. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdéstől eltérve Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1991 januárjáig elhalassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozó havi statisztikák elkészítését, és a (4) bekezdéstől eltérve a referenciahónapot követően legfeljebb 10 héttel elhalassza az 1991. évi eredmények továbbítását."

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. április 26-án.

a Bizottság részéről

Henning Christophersen

a Bizottság tagja

[1] HL L 353., 1990.12.17., 8. o.

[2] HL L 86., 1989.3.31., 1. o.

[3] HL L 56., 1988.3.2., 1. o.

[4] HL L 382., 1986.12.31., 16. o.

[5] HL L 218., 1976.8.11., 10. o.

[6] HL L 282., 1975.11.1., 100. o.

[7] HL L 179., 1972.8.7., 2. o.

[8] HL L 153., 1973.6.9., 25. o.

[9] HL L 223., 1976.8.16., 4. o.

[10] HL L 81., 1982.3.27., 35. o.

--------------------------------------------------

Top