EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0257

A Bizottság határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztésének jóváhagyására, valamint spermájuk, petesejtjeik és embrióik felhasználására vonatkozó kritériumok megállapításáról

OJ L 145, 8.6.1990, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 223 - 223
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 223 - 223
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 79 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 16 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/257/oj

31990D0257Hivatalos Lap L 145 , 08/06/1990 o. 0038 - 0038
finn különkiadás fejezet 3 kötet 32 o. 0223
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 32 o. 0223


A Bizottság határozata

(1990. május 10.)

a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztésének jóváhagyására, valamint spermájuk, petesejtjeik és embrióik felhasználására vonatkozó kritériumok megállapításáról

(90/257/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikkére,

mivel a 89/361/EGK irányelv célja a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék Közösségen belüli kereskedelmének fokozatos liberalizálása; mivel, ezzel összefüggésben, további harmonizációra van szükség az ilyen állatok, valamint ezek spermája, petesejtjei és embriói tenyésztési célokra történő jóváhagyása tekintetében;

mivel a tenyésztés jóváhagyására vonatkozó rendelkezések az állatokra, valamint azok spermájára, petesejtjeire és embrióira is kiterjednek;

mivel elő kell írni, hogy a kívánt cél eléréséhez szükséges garanciák biztosítása érdekében a spermát, petesejteket és embriókat csak hivatalosan jóváhagyott személyzet kezelhesse;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2. cikk sérelme nélkül minden hím- illetve nőivarú, tenyésztési főkönyvben regisztrált fajtatiszta tenyészjuh és tenyészkecske tenyésztését jóvá kell hagyni.

2. cikk

(1) A fajtatiszta hímivarú tenyészjuhok és tenyészkecskék mesterséges termékenyítésre való alkalmazását és spermájuk felhasználását jóvá kell hagyni, ha az állatok a 90/256/EGK bizottsági határozatnak [2] megfelelően teljesítményvizsgálaton és tenyészértékbecslésen estek át.

(2) A fajtatiszta hímivarú tenyészjuhok és tenyészkecskék hivatalos vizsgálat keretében történő mesterséges termékenyítésre való alkalmazását és spermáik felhasználását jóvá kell hagyni a teljesítményvizsgálathoz és tenyészértékbecsléshez a 90/256/EGK határozat szerint előírt mennyiségi határokon belül.

(3) A fajtatiszta nőivarú tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztését és petesejtjeik, valamint embrióik felhasználását jóvá kell hagyni.

3. cikk

A spermát, a petesejteket és az embriókat csak hivatalosan jóváhagyott központ illetve hivatalosan jóváhagyott személyzet gyűjtheti be, kezelheti és tárolhatja.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1990. május 10-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 153., 1989.6.6., 30. o.

[2] HL L 145., 1990.6.8., 35. o.

--------------------------------------------------

Top